Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

VMware Mirage – scenariusze zastosowań

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "VMware Mirage – scenariusze zastosowań"— Zapis prezentacji:

1 VMware Mirage – scenariusze zastosowań
Roch Norwa, Senior System Engineer, VMware

2 Jak możemy wykorzystać Mirage?
Centralne zarządzanie – lokalne uruchamianie Lokalne kopie Scentralizowane obrazy Obraz podstawowy Wanova Mirage™ Server Let’s talk about how Mirage works at the architectural level. On the right we’ve got desktops and laptops. And on the left we have the Mirage server. When you install the Mirage client on the desktops and laptops on the right, Mirage will break those devices up into logical layers. After that, Mirage will centralize an exact virtual copy of that device to the Mirage Server in the data center. Once those centralized copies are there, an IT Administrator can build core images which would contain all the software and patches that IT wants on end user’s devices. The IT Administrator would then distribute those core images back to the desktops and laptops with the Mirage client. It’s also worth mentioning that anytime Mirage sends data over the network it leverages deduplication technology both in storage and on the network. This means Mirage will only transfer and store data that doesn’t already exist at the destination. If everyone has a copy of Windows, we’ll only transfer it once, and then just keep track of who else has it and what the differences are. We do this at the block and file level to maximize our deduplication technology. Zoptymalizowane synchronizowanie i przesyłanie danych Desktopy i Laptopy z klientem Mirage

3 Terminologia która będzie potrzebna
Mirage Client Mirage Management Server Mirage Server (możliwe klastrowanie) Database CVD – Centralized Virtual Desktop Reference CVD Layer Branch reflector Mirage File Portal Driver Library USMT Let’s talk about how Mirage works at the architectural level. On the right we’ve got desktops and laptops. And on the left we have the Mirage server. When you install the Mirage client on the desktops and laptops on the right, Mirage will break those devices up into logical layers. After that, Mirage will centralize an exact virtual copy of that device to the Mirage Server in the data center. Once those centralized copies are there, an IT Administrator can build core images which would contain all the software and patches that IT wants on end user’s devices. The IT Administrator would then distribute those core images back to the desktops and laptops with the Mirage client. It’s also worth mentioning that anytime Mirage sends data over the network it leverages deduplication technology both in storage and on the network. This means Mirage will only transfer and store data that doesn’t already exist at the destination. If everyone has a copy of Windows, we’ll only transfer it once, and then just keep track of who else has it and what the differences are. We do this at the block and file level to maximize our deduplication technology.

4 Agenda możliwych zastosowań
Przedstawienie podstawowych scenariuszy zastosowań Instalacja klienta mirage na stacji klienckiej i centralizacja stacji klienckiej Tworzenie wzorca stacji klienckiej Stosowanie profili i biblioteka sterowników Definiowanie, przypisywanie i aktualizacja warstw z obrazów wzorca Wymuszanie wzorca na stacji klienckiej Przywracanie stacji po awarii dysku, formacie lub skasowaniu plików Przywracanie na nowym sprzęcie po kradzieży/całkowitej awarii Przywracanie stacji do zdefiniowanej migawki (snapshota) WinXP to Win7 In-Place Migration Przywracanie danych z poziomu stacji lub poprzez „File Portal” Migracja systemu, aplikacji i danych na nowe urządzenie Migracja z Windows XP do Windows 7 z zachowaniem profili Wykorzystanie ISO/USB z Windows PE i klientem Mirage The purpose of this presentation is to provide technical training on the Wanova Mirage solution. The presentation will cover the topics listed below.

5 Architektura The architecture overview of a Mirage deployment would typically look something like this. Over here on the top right we’ve got the Mirage deployment which consists a Mirage Server- or a Mirage Server cluster residing behind a load balancer for when you need to support more than 1,500 end users. There is also the file portal feature enabled which allows any user to access their files from any device with a web browser. There are storage volumes here which are attached to the Mirage servers to support the user data. And there is an IT Administrator who is managing the Mirage deployment here. All of the other areas of this deployment represent the end users who can connect to and leverage Mirage from anywhere over any network. There are the local LAN users here…. The remote users over VPN here…. And the remote users at a remote branch site here, as well. At the remote branch site, they are leveraging Mirage’s branch reflector feature. This turns any normal Mirage endpoint into a peer-to-peer distribution site for Mirage at this remote site. Essentially, the Branch Reflector will download Mirage content from the Mirage server, then distribute locally to other endpoints at this remote site. This saves a tremendous amount of bandwidth by preventing all the endpoints at this remote office from having to download content from the Mirage server individually.

6 Klient i serwer Mirage

7 Podstawowe informacje o serwerze Mirage
Serwer Mirage Składowanie danych SAN, NAS or lokalna przestrzeń dyskowa Zakładamy około 15 GB per użytkownik Włączenie kompresji wolumenu Mirage da około 25% oszczędności. Windows Server 2008 R2 (Standard lub Enterprise) 64-bit .NET 3.5 SP1 Baza danych (SQL 2008 R2 or SQL 2008 R2 Express) Do 100 klientów Do 500 klientów Up to 1500 CPU 1x Dual-Core Processor, 2.26 GHz 1x Quad-Core Processor, 2.26 GHz 2x Quad-Core Processor, 2.26 GHz RAM 8 GB 16 GB Przestrzeń 1-2 TB 5-10 TB 15-30 TB The Hardware requirements for the Mirage server will vary depending on how many end points you plan on centralizing. This is a general chart that outlines server hardware requirements based on up to 100, up to 500, or up to 1500 end points. In addition, storage is of course required for Mirage as well. On average, you should assume 15 GB per user. This does not mean that each user will have only 15 GB of data on their end point- quite the opposite, in fact. Users will have more than 15 GB of data on their end points, but because of how Mirage storage leverages deduplication technology, we have found that when planning a deployment, it is safe to assume 15 GB per user when you compute how much storage will be required. As an example, though all end points will have Windows, we will only store Windows data once. If 100 users all share a 10 Gb copy of Windows on their laptop, even though in total they have 1 terabytes worth of Windows data between them, Mirage will only story 10 GB worth. That’s the power of our deduplication technology. In addition to that, you can also enable compression on your storage volumes which can sometimes lead to savings of up to 15%. On the Mirage client, Wanova supports Windows XP 32 bit, Windows 7 32-bit and Windows 7 64-bit and recommends at least 5 GB of free disk space on any end point.

8 Instalacja klienta From a software perspective, the requirements are quite low. The Mirage server is installed on a Windows Server 2008 R2 standard or enterprise 64-bit system. Mirage also requires .NET 3.5 service pack 1 and a SQL 2008 R2 or SQL 2008 R2 Express database. For the mirage client, .net 3.5 service pack 1 is the only requirement. To use file portal, IIS 7.0 or greater is required on the Mirage Server.

9 Podstawowe informacje o kliencie
Mirage Client Windows XP 32-bit, Windows 7 32-bit or 64-bit Wymagany .NET 3.5 SP1 Instalator MSI 4,5 MB wielkości Wymaga min 5 GB wolnej przestrzeni Średnio generuje ruch rzędu 15 Kb/s (50 MB per użytkownik dziennie) Dynamiczne przydzielania pasma (throttling), porty TCP 8000 i 8443 Bezpieczeństwo: komunikacja klienta po SSL, sumy kontrolne MD5, uprawnienia NTFS, szyfrowanie EFS, Bitlocker, Safeguard etc. From a software perspective, the requirements are quite low. The Mirage server is installed on a Windows Server 2008 R2 standard or enterprise 64-bit system. Mirage also requires .NET 3.5 service pack 1 and a SQL 2008 R2 or SQL 2008 R2 Express database. For the mirage client, .net 3.5 service pack 1 is the only requirement. To use file portal, IIS 7.0 or greater is required on the Mirage Server.

10 Dwa warianty centralizacji
Domyślnie automatyczne tworzenie kopii klienta jest wyłączone. Administrator musi ręcznie podjąć taką akcję. Może to zrobić na dwa sposoby. Z konsoli Logując się po stronie klienta

11 Centralizacja stacji z poziomu konsoli zarządzającej
Podgląd stanu centralizacji i synchronizacji dla CVD Administrator decyduje o akcji względem nowego „Pending Device”

12 Tworzenie profili i biblioteka sterowników

13 Architektura biblioteki sterowników
Mirage może przechowywać wiele folderów sterowników, wiele profili stworzonych na bazie tych sterowników i wiele typów urządzeń. Profil sterowników może zawierać sterowniki z wielu folderów a foldery te mogą być używane w wielu profilach. Profil można podłączyć do jednego lub wielu urządzeń This slide outlines the three keys of the Driver Library. A Mirage system can have multiple driver folders, multiple driver profiles, and of course many endpoints. A Driver profile can contain drivers from different folders and a drive can be used in multiple profiles. A driver profile can be applied to one, many, or no endpoints.

14 Zarządzanie profilami sterowników
Sterowniki organizowane są na bazie plików sterowników uporządkowanych w folderach na dysku twardym serwera Profil można przypisać na podstawie dynamicznych filtrów Sterowniki są dynamicznie aktualizowane na stacjach klienckich After we’ve imported the drivers the admin needs to create a Driver Profile. Right click on profiles and select “Add” to begin this process.

15 Maszyny referencyjne i warsty

16 Maszyny referencyjne Jeśli dodajemy dany system Windows jako referencyjny wpada on również do kontenera Pending devices Aby stworzyć wzorzec zamiast centralizacji wybieramy „Create a reference CVD” Proces przebiega podobnie jak w przypadku CVD (full upload).

17 Zdejmowanie warstw z maszyn referencyjnych
Gdy stworzyliśmy już reference CVD możemy zdjąć z niej „warstwę” czyli daną wersję wzorca.

18 Warstwa podstawowa i jej przypisywanie

19 Warstwy aplikacji (Beta)

20 Odtwarzanie i migracja CVD

21 Migracja/Odświeżenie sprzętu
Z konsoli wybieramy kreator migracji Wybieramy CVD które chcemy odtworzyć na nowym sprzęcie Wybieramy urządzenie docelowe, warstwy i profil sterowników Moving a user from one endpoint to a new endpoint is simple. Mirage has a built in wizard to assist the IT Administrator in performing this task. The first few windows will help you pick the previous endpoint and the new destination endpoint.

22 Migracja/Odświeżenie sprzętu
Wybieramy typ migracji i kwestie nazewnictwa. This menu is where you’ll select what exactly is getting migrated to the new hardware.

23 Odtwarzanie CVD po awarii
Odtwarzanie po wymianie komponentu (np. dysk) Odtwarzanie na nowe urządzenie

24 Odtwarzanie stacji do wcześniejszego stanu (snapshot)

25 Przywracanie do Snapshota
Wybieramy „Revert” na CVD

26 Przywracanie do Snapshota
2. Wybieramy konkretny snapshot

27 Przywracanie poprzedniej wersji pliku
W menu kontekstowym pojawiają się dodatkowe opcje Można je wyłączyć per user! Prosty interfejs do odtwarzania wcześniejszej wersji pliku

28 Restore a Deleted File W podobny sposób możemy odtwrzać pliki usunięte z folderów lub całe foldery

29 Restore a Directory Right-click the parent directory from where the folder is/was and then select Mirage Restore. The Wanova Mirage Directory Restore window appears. Select the archive date from which you want to restore the directory. Click Restore. The Save As window appears. Browse to the location where you want to save the restored directory to and click Ok. When the file download is complete, the directory is copied to the selected location and the status message is updated to indicate a successful restore.

30 Operacje odzyskiwania/przywracania po stronie użytkownika

31 Self Service w obrębie klienta
Użytkownik w każdej chwili może otworzyć klienta aby: Dostać się do File Portal Wymusić lub zapauzować synchronizację Podejrzeć status operacji Wygenerować logi These self service operations are made available by right clicking the Mirage client in the system try. And end user can bring up the Mirage client window by clicking Show Status. If files are currently being streamed down to the system after a Mirage operation, you can check the Streaming Status as well.

32 Wykorzystywanie File Portalu
Są dwie metody dostępu do file portal. Otwarcie klienta i opcji File Portal Wejście na File Portal URL. Domyślnie: Użytkownik może przeglądać swoje dane ze wszystkich stacji z których korzysta: In addition to right clicking from the Mirage client, the end user can also bring up the File Portal by typing in the appropriate web URL into any web browser. When the File Portal home page appears the user will be prompted to authenticate. At that point, the end user will have access to all of their files from all of their snapshots that are stored on the Mirage server.

33 Boot USB/ISO do uruchomienia stacji „bare metal”

34 Creating a Win7 Boot USB Key (cont.)
Gotowe skrypty wykorzystujące Windows PE oraz komponenty Mirage do zbudowania środowiska startowego dla odtwarzania. C:\BootUSB>win7usb.cmd D:\ C:\BootUSB\MirageClient\MirageClient.x msi false 2 C:\BootUSB\Drivers

35 Migracja z Windows XP do Windows 7 na tej samej maszynie

36 Windows XP -> 7 przygotowanie migracji
Uwaga: Aby przeprowadzić migrację musimy najpierw przygotować referencyjne CVD z Windows 7. Zaloguj się do Windows 7 Wykonaj aktualizację, konfigurację i przygotowanie wzorca Po instalacji klienta Mirage wybierz w nim opcję „Check Reference Machine” Następnie wybierz > Windows 7 Migration Setup. Wykona to niezbędne operacje aby przygotować system do stania się wzorcem Before migrating a Windows XP device to Windows 7, you need to capture a Windows 7 Base Layer that has been prepared specifically for migration. These are the steps that must be taken on the Reference Machine before capturing the Windows 7 migration Base Layer.

37 Windows XP -> 7 Migracja
Uwaga: zanim przejdziemy migrację musimy zaimportować USMT (dostępne w WAIK). W kondoli wybieramy Common Wizards. Wybieramy Wizarda XP to Win 7 Migration Wybieramy opcję download and apply lub only download

38 Windows XP -> 7 Migracja (kont.)
Wybieramy Base Layer do zastosowania (zdjęty wcześniej z reference CVD z Win 7)

39 Windows XP -> 7 Migracja (kont.)
Wskazujemy CVD lub kolekcję. Ustalamy operacje w obrębie AD

40 Windows XP -> 7 Migracja (kont.)
Co się stanie później ? Zapraszamy na pokaz po Przerwie!


Pobierz ppt "VMware Mirage – scenariusze zastosowań"

Podobne prezentacje


Reklamy Google