Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja programu Financed by EU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja programu Financed by EU."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja programu Financed by EU

2 1. Czym jest PolSEFF ? PolSEFF (Polish Sustainable Energy Financing Facility) jest europejskim programem finansowania inwestycji w rozwój zrównoważonej energii Program został stworzony przez Europejski Bank Odbudowy I Rozwoju i obejmuje fundusz wsparcia technicznego oraz kwotę 150 mln EURO, która za pośrednictwem uczestniczących instytucji finansowych ma być przeznaczona w formie kredytów prywatnym przedsiębiorstwom z sektora SME Kluczowymi celami programu są: a) podnoszenie poziomu efetywności zużycia energii b) promowanie i zwiększenie udziału wytwarzanej energii ze źródeł odnawialnych c) podnoszenie poziomu konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Dodatkowo, PolSEFF jest wspierany przez Unię Europejską w formie funduszu o wysokości 28 mln EURO przeznaczonego na bezpłatne doradztwo techniczne oraz premie inwestycyjne dla pożyczkobiorców. Program PolSEFF jest realizowany za pośrednictwem następujących banków (PFIs):

3 Zwiększenie efektywności energetycznej o min. 20%
2. Jak funkcjonuje PolSEFF ? Finansowanie Finansowanie Linie kredytowe Marketing Konsultant projektu Uczestniczące Banki Konsultant Weryfikacyjny Szkolenia Kredyty Premia Inwestycyjna Klienci Wsparcie techniczne (wdrożenie) Wsparcie techniczne (weryfikacja) Zwiększenie efektywności energetycznej o min. 20%

4 Doradztwo oraz Pomoc Technicza
3. Oferowane korzyści Korzyści finansowe Korzyści rynkowe Doradztwo oraz Pomoc Technicza Dostępność programu

5 3. Oferowane korzyści Korzyści finansowe Roczne oszczędności z tytułu mniejszego o min. 20% zużycia energii Premia inwestycyjna w wysokości 10% lub 15% wartości kredytu / leasingu w zależności od zrealizowanego projektu inwestycyjnego

6 3. Oferowane korzyści Korzyści rynkowe Podniesienie konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstwa Podniesienie jakości produktów Poprawa jakości pracy

7 Doradztwo I Pomoc Techniczna
3. Oferowane korzyści Doradztwo I Pomoc Techniczna Bezpłatna, profesjonalna pomoc techniczna i konsultacyjna na każdym etapie realizacji inwestycji Szeroki wybór zweryfikowanych urządzeń i technologii oferujących podniesienie efektywności energetycznej - lista LEME

8 3. Oferowane korzyści Dostępność Programu Jasne procedury i przejrzyste zasady dofinansowania (prosta dokumentacja i proces) Dostępność programu na terenie całej Polski za pośrednictwem terenowych oddziałów uczestniczących banków

9 Rodzina Produktów Kredytowych
4. Przegląd produktów PolSEFF PolSEFF Rodzina Produktów Kredytowych Bazujące na LEME (≤ € ) Projekty dużej skali z obszaru Efektywności Energetycznej, Energii Idnawialnej oraz Budynków (≤ € ) Dostawcy (≤ € ) Podkategorie projektów dużej skali z obszaru Efektywności Energetycznej, Energii Idnawialnej oraz Budynków Komercyjne Projekty w podniesienie Efektywności Energetycznej Wytwarzanie Energii Odnawialnej Podnoszenie Efektywności Energetycznej Budynków

10 15% 5. Premia inwestycyjna 10%
Projekty z obszaru poprawy efektywności energetycznej wykorzystujące urządzenia i technologie z listy LEME o wartości finansowania do EURO Projekty w technologie KOGENERACJI oraz TRIGENERACJI Projekty podnąszące efektywność energetyczną w budynkach o min. 40% Wszystkie pozostałe pozytywnie zweryfikowane projekty(≤€1,000,000): EE, EO, Budynki Projekty w energię odnawialną, których rezultatem jest wytworzenie energii elektrycznej lub jej ekwiwalentu przynajmniej 4 kWh rocznie na każde zainwestowane 1 EURO (1kW (ciepła) - 0,3 kWh en. elektrycznej) Premia inwestycyjna wypłacana jest przez bank finansujący po zakończeniu inwestycji i jej pozytywnej weryfikacji.

11 6. Kryteria kwalifikacyjne - Inwestor
nie więcej niż 250 pracowników obroty nie przekraczają 50 mln EURO lub aktywa nie przekraczają wartości 43 mln EURO w większości własność prywatna ESCO (Energy Service Companies) – oferujące firmom MŚP rozwój, finansowanie oraz wdrożenie projektów dotyczących efektywności na zasadach “pod klucz” KRYTERIA KWALIFIKACYJNE Inwestor przedsiębiorstwo nie może być częścią przedsiębiorstwa nie spełaniającego kryteriów MŚP przedsiębiorstwo musi działać zgodnie ze standardami krajowymi oraz Unii Europejskiej firmy zaangażowane w aktywności inną niż te objęte w “EBRD’s Environmental Exclusion and Referral List”, która stanowi integralną część formularza aplikacyjnego * Z PolSEFF nie mogą skorzystać producenci ani firmy handlowe prowadzące działalność związaną z produktami tytoniowymi, alkoholami (z wyłączeniem browarów i wnnic), hazardem oraz produkcją zbrojeniową.

12 6. Kryteria kwalifikacyjne - projekt
Projekty Efektywności Energetycznej (EE) bazujące na liście LEME Projekty Efektywności Energetycznej (EE) osiągające ≥20% oszczędności energii Projekty w budynkach osiągające ≥30% oszczędności energii * KRYTERIA KWALIFIKACYJNE Projekt Projekty w Odnawialną Energię (OE) generujące rocznie 3kWh energii na 1 zainwestowane EURO Inwestycje dostawców EE oraz OE w powiększenie mocy produkcyjnych Tylko nowe kredyty Tylko jedno dofinansowanie unijne na projekt Techniczna kwalifikacja projektu pod względem oszczędności energetycznej jest wykonywana przez konsultantów PolSEFF

13 Zakup oraz Instalacja urządzeń, materiałów z listy LEME
7. Projekty inwestycyjne objęte PolSEFF PROJEKTY bazujące na LEME POZOSTAŁE PROJEKTY Zakup oraz Instalacja urządzeń, materiałów z listy LEME Złożone proejekty w energooszczędne rozwiązania i technologie Wytwarzanie odnawialnej energii Efektywność gospodarowania energią i/lub wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach (w tym termomodernizacja nieruchomości) Kredyty Dostawców Financed by EU

14 Zakup oraz instalacja urządzeń i materiałów z listy LEME
7. Projekty inwestycyjne objęte PolSEFF Inwestycje bazujące na liście LEME Zakup oraz instalacja urządzeń i materiałów z listy LEME Inwestycje polegające na zakupie i instalacji urządzeń z listy LEME. Wartość finansowania nie przekracza EURO Lista zakwalifikowanych materiałów i urządzeń LEME zawiera między innymi: pompy ciepła i kotły kondensacyjne oraz kotły na biomasę absorbcyjne systemy chłodzenia zintegrowane systemy zarządzania energią energooszczędne okna, materiały izolacyjne energooszczędne oświetlenie i urządzenia elektryczne systemy chłodniczo-grzewcze na energię słoneczną 10% Standardowa premia inwestycyjna po zakończeniu inwestycji Przedsiębiorcy i producenci mogą wnioskować w PolSEFF o umieszczenie urządzenia na liście LEME ! Financed by EU

15 Wybór urządzenia z listy LEME
7. Projekty inwestycyjne objęte PolSEFF Inwestycje bazujące na liście LEME – procedura uproszczona PRZEDSIĘBIORCA Wybór urządzenia z listy LEME PRZEDSIĘBIORCA: składa formularz aplikacyjny w banku I przedstawia certyfikat kwalifikacyjny wybranego urządzenia z listy LEME BANK (PFI): Analiza finansowa inwestycji / Decyzja o finansowaniu PRZEDSIĘBIORCA: Realizacja inwestycji, dokumentacja, Złożenie formularza na zwrot premii inwestycyjnej w Banku Financed by EU

16 Inwestycje w komercyjne projekty podnoszące Efektywność Energetyczną
7. Projekty inwestycyjne objęte PolSEFF – pozostałe projekty Komercyjne projekty w efektywność energetyczną Inwestycje w komercyjne projekty podnoszące Efektywność Energetyczną Inwestycje prowadzące do min. 20% zwiększenia efektywności energetycznej w skali roku i polegające na zakupie oraz instalacji i wymianie złożonych maszyn i urządzeń na bardziej wydajne lub energooszczędne. Finansowanie inwestycji do EURO Przykładowe projekty: wymiana źródeł ciepła lokalne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji lub trigeneracji (z chłodzeniem) odzysk ciepła i pary wodnej optymalizacja procesów, szersze zastosowanie automatyki sterującej np. do elementów linii produkcyjnej) zamiana paliw (biomasa, biogaz) wprowadzenie systemów zarządzania energią modernizacja urządzeń produkcyjnych 15% 10% Standardowa premia inwestycyjna po zakończeniu inwestycji premia inwestycyjna dla projektów kogeneracji i trigeneracji Financed by EU

17 Inwestycje w Energię Odnawialną
7. Projekty inwestycyjne objęte PolSEFF – pozostałe projekty Projekty w energię odnawialną Inwestycje w Energię Odnawialną Inwestycje w zakup oraz instalację wyposażenia, systemów i procesów wykorzystujących energię odnawialną i zastępującą energię z paliw kopalnych / konwencjonalnych Finansowanie inwestycji do EURO Inwestycje w energię odnawialną muszą spełniać następujące kryteria: okres zwrotu inwestycji mniej niż 15 lat 3 kWh energii elektrycznej (lub ekwiwalent) rocznie na każde zainwestowane 1 EURO Przykładowe projekty: instalacja kolektorów słonecznych pompy ciepła do ogrzewania pomieszczeń kotły na biomasę opalane peletami lub zrębkami kotły na biogas i inne urządzenia 15% premia inwestycyjna dla projektów, które wygenerują przynajmniej 4kWh energi elektrycznej (lub jej ekwiwalentu) rocznie na każde zainwestowane 1 EURO 10% Standardowa premia inwestycyjna po zakończeniu inwestycji Program PolSEFF nie obejmuje inwestycji w następujące przedsięwzięcia: bio-paliwa dla transportu energia wodna energia wiatrowa energia słoneczna - fotovoltaiczna Financed by EU

18 Projekty podnoszące Efektywność Energetyczną Budynków
7. Projekty inwestycyjne objęte PolSEFF – pozostałe projekty Budynki Projekty podnoszące Efektywność Energetyczną Budynków Iwestycje w projekty prowadzące do min. 30% oszczędności energii w skali roku. Zakup, instalacja i wymiana złożonych maszyn i urządzeń na bardziej wydajne lub energooszczędne Przykładowe projekty: poprawa stanu technicznego węzłów cieplnych i montaż liczników ciepła wdrożenie systemów zarządzania energią w budynkach wymiana okien na zespolone, stosowanie oszklenia niskoemisyjnego izolacja termiczna skorupy budynku (przegród zewnętrznych) wymiana istniejących systemów ogrzewania montaż systemów odzysku ciepła z powietrza wentylacyjnego lub / i procesów np. montaż wymiennika odzyskowego do podgrzewu wstępnego 15% premia inwestycyjna dla projektów, które wygenerują przynajmniej 40% oszczędności zużycia energii rocznie 10% Standardowa premia inwestycyjna po zakończeniu inwestycji Financed by EU

19 Procedura standardowa
7. Projekty inwestycyjne objęte PolSEFF – pozostałe projekty Procedura standardowa PRZEDSIĘBIORCA: składa formularz aplikacyjny w banku BANK (PFI): KONSULTANT PROJEKTU PolSEFF: Wstępna ocena projektu na miejscu realizacji BANK (PFI): Ocena zdolności kredytowej KONSULTANT PROJEKTU PolSEFF: Ocena efektywności energetycznej projektu (REUP) BANK (PFI): Decyzja o finansowaniu KONSULTANT WERYFIKACYJNY: Weryfikuje inwestycje: 100% na miejscu realizacji I na bazie dokumentacjibased PRZEDSIĘBIORCA: Realizacja inwestycji, dokumentacja, Złożenie formularza na zwrot premii inwestycyjnej w Banku Financed by EU

20 7. Projekty inwestycyjne objęte PolSEFF
Dostawcy Inwestycje DOSTAWCÓW w rozwiązania i urządzenia podnoszące efektywność energetyczną lub z obszaru odnawialnej energii Kryteria kawalifikujące do programu PolSEFF: kredyty na cele zwiększenie mocy produkcyjnych, zaopatrzenia oraz instalacji technologii z obszaru efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej Zakwalifikowane projekty obejmują bezpłatną pomoc techniczną i konsultacje doradców PolSEFF Premia inwestycyjna od inwestycji dostawców nie przysługuje. Financed by EU

21 7. Charakterystyka produktów - podsumowanie
Kryteria / Produkt Kredyty / Leasing na projekty bazujące na Liście Zakwalifikowanych Materiałów i Urządzeń LEME Kredyty / Leasing na Projekty Dużej Skali (efektywność energetyczna, energia odnawialna, budynki) Kredyty dla Dostawców urządzeń podnoszących efektywność energetyczną lub z obszaru odnawialnej energii Wysokość kredytu / Leasingu do EURO do EURO Premia Inwestycyjna 10% całkowitej wartości kredytu / leasingu 10% - 15% całkowitej wartości kredytu / leasingu nie przysługuje Wymagany wzrost efektywności energetycznej min. 20% nie dotyczy Bezpłatne doradztwo Inżynieryjno / Finansowe NIE TAK Procedura Uproszczona Standardowa Weryfikacja projektu w miejscu inwestycji do 20% zrealizowanych projektów 100%

22 8. Studia przypadku - 1 Firma: Drukarnia Główna działalność
Szeroka gama drukowanych form, czasopisma,katalogi, książki, ulotki etc. Lokalizacja Warszawa, Polska Główna inwestycja oraz Cele projektu Cele projektu Modernizacja technologii, zwiększenie mocy drukarskich, zmniejszenie kosztów zużycia energii Główna inwestycja Wymniana głównej maszyny drukarskiej Wartość inwestycji €887,000 Oczekiwane rezultaty Rezultaty operacyjne Roczna oszczędność energii 61 MWh Zmniejszenie emisji CO2 o 58.1 tony rocznie Rentowność Roczny wzrost dochodu - € 131,000 Prosty okres zwrotu - 6,5 roku © Polish Sustainable Energy Efficiency Facility (PolSEFF) For more information on how Your company can receive financing for energy efficiency projects, visit or call (22) Financed by EU

23 8. Studia przypadku - 2 Firma: Dostawca energii oraz przetwórstwo żywności Główna działalność Przetwórstwo żywności Dostawca energii do lokalnej sieci Lokalizacja Północna Polska Główna inwestycja oraz cele projektu Cele projektu Wydajne wytwarzanie energii w module kogeneracyjnym z wykorzystaniem lokalnych zasobów Główna inwestycja Budowa jednostki kogeneracyjnej o mocy 0,78 MW, zasilanej biogazem produkowanym poprzez fermentację biomasy pochodzącej z lokalnych upraw, wytwarzającej ciepło na własne potrzeby oraz energię elektryczną dostarczaną do lokalnej spółki dystrybucyjnej Wartość inwestycji Oczekiwane rezultaty Rezultaty operacyjne Roczne wytwarzanie energi elektr. - 4,270.5 MWh Roczne wytwarzanie ciepła - 1,086,8 MWh Roczny ekwiwalent wytwarzanej energi elektr. na 1 zainwestowane EURO - 4,28 kWh Rentowność IRR % Prosty okres zwrotu – 4.5 roku © Polish Sustainable Energy Efficiency Facility (PolSEFF) For more information on how Your company can receive financing for energy efficiency projects, visit or call (22) Financed by EU

24 8. Studia przypadku - 3 Firma: Przedsiębiorstwo ciepłownicze
Główna działalność Produkcja i dystrybucja ciepła Lokalizacja Południowa Polska Główna inwestycja oraz cele projektu Cele projektu Redukcja kosztów zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych Główna inwestycja Zabudowa przemienników częstotliwości dla napędów głównych wentylatorów kotłowych kotła nr 1 i 2 współpracujących ze sterownikiem swobodnie programowalnym; Wymiana pomp obiegowych 14 węzłów na pompy MAGNA Wartość inwestycji pln Oczekiwane rezultaty Rezultaty operacyjne Redukcja emisji CO2 o 388 ton rocznie Rentowność Oszcędność: pln IRR: 28% NPV: pln © Polish Sustainable Energy Efficiency Facility (PolSEFF) For more information on how Your company can receive financing for energy efficiency projects, visit or call (22) Financed by EU

25 9. Dane kontaktowe adres: ul. Wołoska 9A, 02-583 Warszawa
telefon: internet: Financed by EU


Pobierz ppt "Prezentacja programu Financed by EU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google