Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Identity and Access Governance na przykładzie rozwiązań SailPoint

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Identity and Access Governance na przykładzie rozwiązań SailPoint"— Zapis prezentacji:

1 Identity and Access Governance na przykładzie rozwiązań SailPoint
Maciej Bukowski, CompFort Meridian

2 Identity and Access Governance (IAG) Zarządzanie dostępami w Cloud
Agenda Wstęp Identity and Access Governance (IAG) Zarządzanie dostępami w Cloud Rozwój modułów SailPoint

3 Strategiczne partnerstwo
Innowacja - reakcja na nowe potrzeby klientów Najlepszy w swojej klasie dostawca BSM i Identity Management Najlepszy w swojej klasie dostawca Identity & Access Governance Wspólne dostarczanie systemu nowej generacji Identity Management & Access Governance aware BSM

4 Historia ewolucji IdM i IAG
Identity Management i Identity & Access Governance Prywatność i nadzór finansów Zarządzanie ryzykiem i zgodnością z politykami Internet Przetwarzanie rozproszone Automatyzacja procesów Administracja kont 1990’s 2000’s 2010’s

5 Zmiana priorytetów dla IdM
Dzisiaj IdM to nie tylko kwestia technologii – to potrzeba biznesu Potrzeby napędzane są przez biznes, audyt lub ryzyko Biznes oczekuje aktywnego udziału w procesach zarządzania cyklem życia tożsamości Szeroka widoczność systemów jest wymagana do spełnienia wymogów bezpieczeństwa i zgodności z regulacjami Głębszy wgląd w szerszy zestaw udostępnianych aplikacji Biznesowa interpretacja uprawnień IT Ewolucja od ręcznego wykrywania do prewencyjnego zarządzania ryzykiem Potrzeba zdolności do identyfikacji istniejących problemów jak również zapobieganie powstawaniu nowych

6 Identity Access Governance
As a security and risk leader, if you only have one dollar to spend on identity management, spend it on Identity Access Governance Andras Cser, Forrester August 2011

7 Idea IAG Czy wiemy kto i do czego posiada dzisiaj dostępy ?
Czy wiemy kto i do czego powinien posiadać dzisiaj dostępy ? Jakie metody weryfikacji są wykorzystywane do zapewnienia obu powyższych ? A gdy już posiadamy rozwiązanie IdM … Jaki procent z wykorzystywanych systemów jest aktualnie zintegrowany i podlega automatycznemu monitorowaniu ? IdM 10% % AIG

8 Różne rodzaje zagrożeń
Brak informacji z biznesu o zmianach dla tożsamości wpływa na powstawanie zagrożeń ! Konta osierocone Gromadzenie uprawnień Braki lub opóźnienia przy odbieraniu uprawnień Słaba czytelność uprawnień Skutki redukcji zatrudnienia Kumulacja uprawnień „Toksyczne” uprawnienia Skutki nadawania uprawnień przez klonowanie ról Zabezpieczane aktywa $$$$ Konta oszustów Konta uprzywilejowane Konta do realizacji nadużyć Nie wykryte dostępy i aktywności Złodzieje danych, nadużycia Użytkownicy z “kluczami do raju” Słaba czytelność uprawnień Skutki przy współdzieleniu haseł

9 Potrzeba biznesowego narzędzia
Wiele organizacji dostrzega „chaos” Osobne silosy danych o tożsamościach Brak jednoznacznego powiązania kont z tożsamościami Występowanie kont zduplikowanych i „duchów” Nieoznaczone konta systemowe i uprzywilejowane Centralny rejestr danych o wszystkich systemach jest kluczem do właściwej kontroli zgodności Multiple Applications Multiple Identity Sources Multiple Identity Name Spaces Shared Accounts Isolated Role Models Heterogeneous Infrastructure

10 Metodologia IAG oraz IdM
Uruchomienie automatycznego Provisioning’u do systemów docelowych Automatyzacja Provisioning Krok 4 Wnioski o dostępy, usługi self-service np.password management i inne procesy biznesowe Wdrożenie procesów biznesowych Krok 3 Czas wdrożenia Definicja i implementacja modelu zgodności oraz kontroli (role, polityki bezpieczeństwa, ryzyko) Budowa podstawy do badania kontroli zgodności Krok 2 Szybka weryfikacja bieżącej zgodności Krok 1 Zrozumienie aktualnego stanu dostępów i określenie linii bazowej IdM Ilość zintegrowanych systemów

11 SailPoint Governance Platform
Repozytorium Tożsamości Scentralizowane dane o Tożsamości stanowią podstawę do kontroli zgodności oraz zarządzania cyklem życia Role Management Identyfikowanie, modelowanie i zarządzanie rolami w celu powiązania dostępów z pełnionymi funkcjami w organizacji Policy Management Definiowanie, wykrywanie oraz kontrola polityk bezpieczeństwa przy wnioskowaniu o uprawnienia, recertyfikacji oraz w procesie automatycznego przyznawania uprawnień Risk Management Strategiczne priorytetyzowanie aktywności pracowników przez modelowanie ryzyk dla użytkowników oraz wykorzystywanych systemów Provisioning Broker Rozbijanie wniosków o zmianę na indywidualne składniki oraz koordynacja działań w zakresie ręcznej lub automatycznej zmiany na systemach Governance Model

12 IIQ Projektowany dla biznesu
Interfejs nowej generacji w IdentityIQ przyśpiesza samodzielne poznawanie narzędzia i minimalizuje wymagane szkolenia, maksymalizując przy tym efektywność pracy użytkownika Spójny interfejs dla wszystkich procesów biznesowych (wnioski, potwierdzenia, przeglądy uprawnień, raporty/analiza) Indywidualne panele informacyjne oraz układ okien Biznesowy opis ról i uprawnień nadaje sens technicznym danym o uprawnieniach Bogata pomoc kontekstowa pomaga w podejmowaniu skutecznych decyzji

13 IdentityIQ Intelligence
Przyjazny panel użytkownika Poprawia przejrzystość krytycznych danych dla zarządzania Tożsamością Dostarcza przyjazne wykresy i raporty Dostarcza dane w przyjaznym dla biznesu formacie Gotowe raporty Obejmuje obszerną listę predefiniowanych raportów do badania zgodności i zarządzania cyklem życia Tożsamości Zapewnia personalizację konfiguracji raportów Advanced Analytics Dostarcza bogate możliwości samodzielnej analizy danych o Tożsamościach Umożliwia zapisywanie zapytań w formie raportów do późniejszego wykorzystania

14 IdentityIQ Compliance Manager
Przyjazne dla biznesu przeglądy uprawnień i recertyfikacja Szybka konfiguracja recertyfikacji dostępów metodą „wyklikania” Usprawnienie procesów recertyfikacji dostępów poprzez automatyczne generowanie i dystrybucję raportów Elastyczne rodzaje recenzentów (np. kierownik, właściciel aplikacji) oraz cykli (np. okresowe, zdarzeniowe) Prezentacja tajemniczych danych IT w czytelny i zrozumiały dla biznesu sposób Automatyczne wymuszanie zasad Aktywne skanowanie, wykrywanie oraz informowanie użytkowników o naruszeniu biznesowych polityk bezpieczeństwa Prezentuje naruszenie polityk w przeglądach uprawnień, portalu i raportach Optymalizacja ryzyka Wykorzystanie punktacji ryzyka do pomiaru i priorytetyzacji działań kontroli zgodności z politykami bezpieczeństwa Access Certifications Policy Enforcement

15 IdentityIQ Lifecycle Manager
Samodzielne wnioski o dostępy i zarządzanie użytkownikami Przyjazny dla użytkownika biznesowego portal do wnioskowania o zmianę dostępów i Zarządzanie Tożsamością Interfejs typu “Shopping cart” zapewnia wygodny i intuicyjny sposób wnioskowania o role i uprawnienia Panel do wnioskowania zapewnia prezentację czytelnego statusu realizowanych i zakończonych wniosków. Automatyczne zarządzanie cyklem życia Tożsamości Centralna definicja i zarządzanie cyklicznymi zdarzeniami (np. zatrudnienie, zmiana departamentu, zwolnienie) Automatyczne wyzwalacze inicjują zmiany dostępów i przywilejów Zintegrowane polityki i procesy Workflow Centralne administrowanie politykami konsekwentnie egzekwują biznesowe polityki w całym cyklu życia Tożsamości w organizacji Konfigurowalny Workflow zapewnia zmianę dostępów i prawidłową realizację procesu zmiany

16 IdentityIQ Provisioning Broker
Elastyczne formy realizacji zmiany dostępów Zapewnia zmianę różnymi metodami Dekomponuje zmianę na indywidualne komponenty Konsekwentnie wymusza przestrzeganie polityki bezpieczeństwa Wbudowany mechanizm integracji Dostarcza uniwersalną warstwę dla różnych metod zmiany dostępów Śledzi zmiany od momentu ich rozpoczęcia do zakończenia Governance Platform Compliance Manager Provisioning Broker BMC Remedy Service Desk Lifecycle Manager Collector Integration Manual / IT Admins ESS

17 Modelowanie ról Top Down - Analiza populacji i automatyczne wykrywanie
Groupy Robocze / Reguły przypisywania / Role Biznesowe Bottom Up - Wzorce uprawnień, Grupowanie i Analiza, Korelacja Definiowanie uprawnień, Profilowanie Technicznych Ról IT

18 Modelowanie ryzyka Nowatorska technologia pomiaru ryzyka
Podobna do pomiaru ryzyka kredytowego Definiowalne parametry oraz wagi Składniki ryzyka dla tożsamości Role i uprawnienia o wysokim ryzyku Złamanie polityk bezpieczeństwa Pominięta recertyfikacja Nieodebrane uprawnienia Dozwolone wyjątki Składniki ryzyka dla systemów i aplikacji Osierocone konta Uprzywilejowane konta Zdublowane konta Złamanie polityki bezpieczeństwa Obszary ryzyka tożsamości w organizacji w podziale na departamenty, lokalizację, itp.

19 Zarządzanie ryzykiem Uwzględnienie ryzyka pozwala organizacji skoncentrowanie na istotnej grupie pracowników Profil o niskim ryzyku Profil o średnim ryzyku Profil o wysokim ryzyku Uprawnienia tylko do odczytu Brak zmian od ostatniego przeglądu Brak wyjątków w politykach Brak dostępu do krytycznych aplikacji Poziom ryzyka <300 Zmiany lub nowe konta Łagodne wyjątki w politykach Zatwierdzone dostępy do aplikacji o wysokim ryzyku 300< poziom ryzyka <600 Osierocone konta Uprzywilejowane konta Złamane polityki Brak ostatniej recertyfikacji Trwające procesy odbioru uprawnień Niezatwierdzone dostępy do aplikacji o wysokim ryzyku Poziom ryzyka >=600 Krótki okres recertyfikacji Standardowy okres recertyfikacji Rzadki okres recertyfikacji

20 Procesy IAG w Cloud Konektor SaaS dla IAG Proxy Agent dla IaaS
Self-Service Wnioski Zmiana haseł Kontrola kont Audyt i kontrola zmian Odbiory uprawnień Naruszenia polityki Zarządzanie zmianą Zmiany danych tożsamości System HR Katalogi LDAP Baza kontraktorów Konektor SaaS dla IAG Wykorzystanie SCIM API (Simple Cloud Identity Management) Powiązanie kont i tożsamości Skatalogowanie uprawnień Modelowanie – Widok - Kontrola Proxy Agent dla IaaS Agent w środowisku Cloud Bezpieczne połączenie z IAG Wykrywanie repozytorium użytkowników

21 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Identity and Access Governance na przykładzie rozwiązań SailPoint"

Podobne prezentacje


Reklamy Google