Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SAMOBÓJSTWA „(...)wybrane dobrowolne zachowanie, które w możliwie najkrótszym terminie ma spowodować śmierć”. R. F. Diekstra.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SAMOBÓJSTWA „(...)wybrane dobrowolne zachowanie, które w możliwie najkrótszym terminie ma spowodować śmierć”. R. F. Diekstra."— Zapis prezentacji:

1 SAMOBÓJSTWA „(...)wybrane dobrowolne zachowanie, które w możliwie najkrótszym terminie ma spowodować śmierć”. R. F. Diekstra

2 Samobójstwo to śmierć jednostki, która nastąpiła w wyniku jej celowego, świadomego działania.

3 Sytuacja, w której dochodzi do samobójstwa jest trudna do ujęcia w schemat, zazwyczaj składa się na to szereg czynników natury psychologicznej bądź społecznej. Sytuacja, w której dochodzi do samobójstwa ma cechy pewnych syndromatycznych zachowań autodestrukcyjnych.

4 W ujęciu Durkheima samobójstwa są wynikiem dezintegracji życia społecznego i występują częściej w zbiorowościach, w których istnieją słabsze więzi społeczne. Jednym z czynników oprócz dezintegracji jest też anomia. Odsetek samobójstw spada w okresach, w których integracja wewnątrz społeczeństwa jest silniejsza, takich jak wojny czy powstania.

5 Prowadzone zarówno liczne badania wskazują, że udane i nieudane zamachy samobójcze podejmują jednostki wykazujące różnego rodzaju trwałe lub przejściowe zaburzenia osobowości. Zwraca się szczególnie uwagę na tzw. adolescencyjne zachowania samobójcze, które wiążą się z przejściowymi zaburzeniami osobowości wynikającymi z psychicznego i fizycznego rozwoju jednostki.

6 Osobami, które częściej popełniają samobójstwa są mężczyźni, jednakże w różnych społeczeństwach różne są proporcje dokonanych samobójstw u przedstawicieli obu płci. W Polsce na jedną kobietę, która popełniła samobójstwo przypada 5 mężczyzn – samobójców. Najczęściej popełniane są samobójstwa w wieku lat. Osoby rozwiedzione, czy owdowiałe są też częściej samobójcami, niż osoby żyjące w związkach małżeńskich, czy osoby wolne. W tym przypadku samobójstwa pojawiają się szybko, do roku od momentu owdowienia czy rozwiedzenia.

7 Najwięcej aktów samobójczych popełniają ludzie w wieku 16-21 lat
Najwięcej aktów samobójczych popełniają ludzie w wieku lat. Drugim, niebezpiecznym okresem jest wiek lat. Wbrew rozpowszechnionym sądom samobójstwa w Polsce (oraz w większości innych państw świata) częściej popełniają mężczyźni niż kobiety, we wszystkich grupach wiekowych. W pierwszej grupie wiekowej (16-21 lat) liczba samobójstw kobiet i mężczyzn jest prawie jednakowa, natomiast w drugiej grupie wiekowej (45-55 lat) mężczyźni mają zdecydowaną przewagę.

8

9 W literaturze psychologicznej dotyczącej samobójstw za najwartościowsze kryterium podziału aktów samobójczych przyjmuje się intencję zadania sobie śmierci. Dorpat i Boswell (1963) na podstawie tego kryterium wyodrębniają: gesty samobójcze, groźby, demonstracyjne zachowanie o niewielkim zagrożeniu śmiercią; próby samobójcze ambiwalentne, kiedy szansa tragicznego zakończenia jest prawdopodobna; „potencjalnie śmiertelne” próby, w których szansa przeżycia jest mało prawdopodobna.

10 Efekt Wertera Istnieje udowodniony związek pomiędzy nagłośnieniem w mass mediach faktu popełnienia samobójstwa a wzrostem liczby popełnionych samobójstw. Wzrost ten sięga średnio 1000 % w przypadkach samobójstw sławnych ludzi i kilkaset procent w przypadku mniej znanych osób, wzrasta także liczba wypadków samochodowych (zwykle są to samobójstwa mające upozorować wypadek) i katastrof lotniczych. Badania potwierdzające powyższą korelację przeprowadził socjolog David Philips w 1974 na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego i nazwał ją efektem Wertera , nawiązując do książki Johanna von Goethego, Cierpienia młodego Wertera i podobnego efektu masowych samobójstw mającego miejsce tuż po opublikowaniu książki w 1774r (wówczas w niektórych krajach w związku z tym faktem zakazano jej dystrybucji).

11 Philips wyjaśniał efekt Wertera jako skrajny przykład działania jednostki zgodnie z regułą społecznego dowodu słuszności - fakt popełnienia samobójstwa przez np. sławną osobę jest dla potencjalnych samobójców wystarczającym powodem aby dojść do wniosku iż odebranie sobie życia jest właściwą decyzją

12 Próba popełnienia samobójstwa jest najczęściej poprzedzona stanem ciężkiej depresji. Nie wszystkie rodzaje depresji wiążą się jednak z chęcią popełnienia samobójstwa. Samobójstwo popełnia się zazwyczaj pod wpływem impulsu w pierwszej, ostrej fazie depresji albo po przejściu w fazę utajoną. Samobójstwa popełnianie w pierwszej fazie depresji pourazowej charakteryzują się zwykle brakiem planowania i są często nieskuteczne. Są to zwykle poważne próby samobójcze i nie wiążą się z próbami zwrócenia na siebie uwagi. Samobójstwa te są zwykle popełnianie w przeciągu kilku tygodni po doznanym urazie psychicznym, spowodowanym zwykle przez jakieś traumatyczne przeżycie, np. wypadek, utratę zdrowia, pracy, domu, bliskiej osoby.

13 Osoby z utajoną depresją zachowują się zupełnie normalnie i mogą nawet wyglądać na zadowolone z życia. Jednocześnie odczuwają bardzo silną nienawiść do siebie samych. Osoby takie planują starannie akt samobójstwa (jego czas, miejsce i sposób). Bardzo często po pierwszym nieudanym akcie udają pełen powrót do zdrowia psychicznego, po czym, w najmniej oczekiwanym przez innych momencie, dokonują drugiej próby samobójczej. Depresja maniakalna jest prawdopodobnie przyczyną ponad połowy wszystkich „skutecznych” samobójstw.

14 Inny zupełnie charakter mają samobójstwa popełnianie przez osoby w stanie manii.
Stan ten cechuje się silnym, wewnętrznym odrzucaniem negatywnych uczuć, wynikających często z niemożności poradzenia sobie ze skutkami pierwotnej depresji reaktywnej. Dotyczy to zwłaszcza osób, które czują się współwinne zdarzeń, które wywołały u nich uraz psychiczny, np. utrata bliskich w wypadku samochodowym, który się samemu spowodowało.

15 Niektóre samobójstwa słynnych osób
Edward Stachura , polski pisarz, poeta. Powiesił się w swoim mieszkaniu w Warszawie Ian Curtis – 1980, brytyjski muzyk, wokalista zespołu Joy Division, chorował na epilepsję, powiesił się na kablu od suszarki Jerzy Kosiński – 1991, polski i amerykański pisarz, zabił się wkładając sobie na głowę plastikowy worek Kurt Cobain – 1994, amerykański muzyk, lider zespołu Nirvana, zastrzelił się ze swojej strzelby.

16 Rosja wciąż jest w czołówce światowych rankingów samobójstw
Rosja wciąż jest w czołówce światowych rankingów samobójstw. Każdego roku ginie tu w ten sposób aż 36 osób na 100 tys. mieszkańców (w Polsce - 10), co sytuuje Rosję na drugim, po Litwie, miejscu w świecie. Typowy samobójca ma lat i jest mężczyzną. Młodociani stanowią "tylko" 5-8 proc. samobójców i targają się na własne życie głównie z powodu "kłopotów rodzinnych". Od kilku lat liczba rosyjskich samobójstw nieznacznie maleje (w 2001 r. było ponad 39 zgonów samobójców na 100 tys. mieszkańców), ale specjaliści nie potrafią zaproponować spójnej taktyki walki o życie Rosjan. Zdaniem Władimira Wojcecha jednym z jej głównych elementów powinna być walka z alkoholizmem, m.in. poprzez rozbudowę bardzo słabej sieci ośrodków pomocy w walce z nałogiem. Codziennie z własnej ręki ginie 4-5 Rosjan, najwięcej na prowincji i poza dużymi miastami. - To efekt alkoholizmu i kryzysów społecznych - tłumaczą socjolodzy.

17

18

19

20


Pobierz ppt "SAMOBÓJSTWA „(...)wybrane dobrowolne zachowanie, które w możliwie najkrótszym terminie ma spowodować śmierć”. R. F. Diekstra."

Podobne prezentacje


Reklamy Google