Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Opracowano: Szkolny Ośrodek Kariery

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Opracowano: Szkolny Ośrodek Kariery"— Zapis prezentacji:

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Opracowano: Szkolny Ośrodek Kariery

2 Zespół Szkół Zawodowych
ul. Żeromskiego 6 Organem prowadzącym naszą szkołę jest Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie. Nadzór merytoryczny sprawuje Kuratorium Oświaty i Wychowania w Bydgoszczy.

3 ZSZ jest największą szkołą w powiecie wąbrzeskim.
Aktualności ZSZ jest największą szkołą w powiecie wąbrzeskim. W roku szkolnym 2010/11 naukę podjęło ponad 600 uczniów, połowę stanowią dziewczęta. 60% to uczniowie szkół średnich, 40% - szkoły zasadniczej . Nauka odbywa się w 25 oddziałach. W tym roku mamy prawie 200 absolwentów.

4 Największa inwestycja – sala gimnastyczna
Rok temu szkoła została rozbudowana – powstała wspaniała sala gimnastyczna (20x40m) i nowe skrzydło dydaktyczne (7 klas). Sala ma widownię na 160 osób, system dzielących kotar, natryski, szatnie, a na zewnątrz znajdują się boiska. Obiekt przystosowany jest do korzystania przez osoby niepełnosprawne–winda, toalety. .

5

6 Nowoczesne pracownie Zajęcia odbywają się w nowoczesnych, przestronnych salach, mamy 3 pracownie informatyczne (50 stanowisk) oraz klasopracownie do nauki zawodów.

7 Możliwości rozwoju uczniów ZSZ
Zespół Szkół Zawodowych stara się stworzyć swoim uczniom jak najlepsze możliwości rozwoju poprzez: uczestnictwo w kołach zainteresowań, np. medialne, plastyczne, turystyczne, PCK, sportowe, współdecydowanie – samorząd uczniowski, konkursy, olimpiady, udział w wielu projektach współfinansowanych z funduszy unijnych , np. zajęcia rozwijające, wyrównawcze, zdobywanie nowych kwalifikacji.

8 Projekt „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”
W tym roku realizowaliśmy dwa projekty, na które składało się kilkanaście rodzajów zajęć dla uczniów: z matematyki, języków obcych, doradztwa zawodowego mechatroniki hotelarstwa, wyjazd integracyjny.

9 Nowoczesne wyposażenie i oprogramowanie
Szkoła systematycznie bogaci się o kolejne pomoce naukowe, kompletuje nowoczesny sprzęt i oprogramowanie, np. do projektowania w 3D. Na wyposażeniu mamy już 3 tablice interaktywne, 9 rzutników i szereg pomocy w pracowniach do nauki zawodów. W szkole działa też bezprzewodowy internet.

10 Wycieczki zawodowe Nasi uczniowie wyjeżdżąją na wycieczki, które rozwijają ich kompetencje zawodowe, np. do NBP i na giełdę papierów wartościowych, na targi Polagra, do centrum logistyki, do zakładów pracy.

11 Współpraca z uczelniami- WSB,UKW
Współpraca z Wyższą Szkołą Bankową 0d 2005r.

12 Współpraca międzynarodowa
Współpracujemy ze szkołą Berufsbildende Schulen w Syke, a także uczestniczymy w projektach międzynarodowej wymiany młodzieży (Czechy).

13 KIM BĘDĘ ?

14 Oferta kształcenia 2010/2011 TECHNIKUM (4 letnie)
technikum ekonomiczne technikum handlowe technikum logistyczne technikum hotelarstwa technikum mechatroniczne technikum mechaniczne technikum elektroniczne nowość! technikum urządzeń sanitarnych nowość! ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (2–3 letnia) operator obrabiarek skrawających mechanik-monter maszyn i urządzeń różne zawody (klasy wielozawodowe)

15 Technik ekonomista Technik ekonomista może pracować w instytucjach związanych z bankowością, ubezpieczeniami, podatkami oraz innymi, w których potrzebna jest wiedza z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania. Stanowiska pracy: referent finansowy, doradca podatkowy, rewident, kontroler rozliczeń finansowych, inspektor finansowo-księgowy, księgowy, Może pracować w działach księgowości, wynagrodzeń, kadr, planowania i sprawozdawczości, zaopatrzenia czy sprzedaży.

16 Technik ekonomista Wymagania wobec kandydata:
Zainteresowania: gospodarką, ekonomią, prawem, informatyką; Zdolności: organizacyjne, do systematycznej, planowej pracy, do przetwarzania danych. Podnoszenie kwalifikacji –studia: ekonomia, finanse i bankowość, zarządzanie , marketing, doradztwo podatkowe, psychologia w biznesie, business management, rachunkowość i inne.

17 Technik handlowiec Handlowiec to specjalista prowadzący sprzedaż produktów lub usług firmy. Może być kierownikiem sprzedaży, przedstawicielem handlowym lub prowadzić własną firmę. Zadania: organizuje działalność handlową , analizuje potrzeby klientów, określa strategie marketingu, prowadzi negocjacje z dostawcami i odbiorcami, prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną.

18 Zajęcia symulacyjne w szkolnej pracowni.
Technik handlowiec Wymagania wobec kandydata: Zainteresowania: ekonomią, gospodarką, handlem, reklamą; Zdolności: umiejętności organizacyjne i interpersonalne, komunikatywność. Podnoszenie kwalifikacji – studia: ekonomia, zarządzanie , marketing. Zajęcia symulacyjne w szkolnej pracowni.

19 Technik hotelarstwa Technik hotelarstwa organizuje i nadzoruje pracę w zakładach hotelowych oraz kompleksowo obsługuje gości. Zadania: organizowanie pracy zakładu hotelarskiego, kompleksowa obsługa gości organizowanie usług turystycznych, rekreacyjnych oraz gastronomicznych, promocja, marketing, współpraca z instytucjami zewnętrznymi.

20 Technik hotelarstwa Wymagania:
Zainteresowania: kulturoznawcze, umiejętności organizacyjne, negocjacyjne, ekonomiczne. Zdolności: podzielność uwagi, komunikatywność, inicjatywa, kultura osobista, językowe. Podnoszenie kwalifikacji - studia: turystyka, hotelarstwo, rekreacja, rekreacja, hotelarstwo i gastronomia

21 Mechatronika to dziedzina interdyscyplinarna.
Technik mechatronik Nowy, poszukiwany zawód, potrzebny w większości zakładów przemysłowych. Zadania – odpowiada za: dokumentację techniczną, oprogramowanie sterujące, montaż i pracę urządzeń, podzespołów, pracę zautomatyzowanych procesów przemysłowych. Stanowiska pracy: konstruktor, technolog, kierownik działu obsługi i napraw, serwisant sprzętu mechanicznego, programista. Mechatronika to dziedzina interdyscyplinarna.

22 Nowoczesne wyposażenie i oprogramowanie
Szkoła systematycznie bogaci się o kolejne pomoce naukowe, kompletuje nowoczesny sprzęt i oprogramowanie, np. do projektowania w 3D. Na wyposażeniu mamy już 3 tablice interaktywne, 9 rzutników i szereg pomocy w pracowniach do nauki zawodów. W szkole działa też bezprzewodowy internet.

23 Technik mechatronik Wymagania wobec kandydata:
Zainteresowania: techniczne, elektroniczne, informatyczne, nauki ścisłe. Zdolności: manualne, dokładność, koordynacja wzrokowo-ruchowa. Podnoszenie kwalifikacji-studia: mechatronika, mechanika i budowa maszyn, automatyka, robotyka, bezprzewodowe systemy teleinformatyczne i inne. Zajęcia symulacyjne w pracowni.

24 Technik elektronik - nowość!
Wymagania wobec kandydata: Zainteresowania: techniczne, elektroniczne, informatyczne, nauki ścisłe. Zdolności: manualne, dokładność, wyobraźnia przestrzenna, koordynacja wzrokowo-ruchowa. Podnoszenie kwalifikacji-studia elektronika, elektrotechnika, elektroenergetyka, automatyka, informatyka, teleinformatyka, maszyny i urządzenia elektryczne

25 Technik elektronik – nowość!
Stanowiska pracy: zakłady przemysłu elektronicznego-produkcyjne, montażowe, usługowe w zależności od specjalności: systemy i sieci komputerowe, urządzenia audio-video, automatyka przemysłowa, biura konstrukcyjno-technologiczne zakłady instalujące sprzęt elektroniczny, warsztaty naprawcze sprzętu elektronicznego

26 Technik mechanik Absolwent uzyskuje tytuł technika mechanika o specjalności obróbka skrawaniem lub budowa maszyn i urządzeń mechanicznych. Wymagania wobec kandydata: Zainteresowania: techniczne, nauki ścisłe. Zdolności: manualne, wyobraźnia przestrzenna, dokładność. Podnoszenie kwalifikacji-studia: mechanika, budowa maszyn, elektrotechnika.

27 Technik mechanik Podstawowe zadnia: projektuje procesy technologiczne,
organizuje i nadzoruje produkcję, obsługuje konwencjonalne maszyny i obrabiarki stosowane w przemyśle metalowym, obsługuje obrabiarki CNC, przeprowadza procesy obróbki skrawaniem, potrafi wykonać montaż podzespołów i maszyn, rozwiązuje problemy techniczne, projektuje w programach CAD, przeprowadza remonty maszyn i urządzeń. Wymaganie skopiowane z Inne wymagania: To atrakcyjny zawód wymagający szerokiego zakresu wiadomości specjalistycznych i umiejętności praktycznych. 

28 Technik logistyk Logistyk to specjalista potrzebny w każdej firmie – od fabryki po zakład komunikacji miejskiej. Zadania: planowanie produkcji i zapasów, prognozowanie sprzedaży oraz zakupów, w tym handel elektroniczny, zarządzanie miejskimi usługami infrastrukturalnymi, zarządzanie gospodarką odpadami, planowanie i organizacja transportu w firmie w oparciu o internet, programy komputerowe i marketing.

29 Technik logistyk Może pracować w działach dystrybucji, handlu, transportowo- spedycyjnych , zakładach usług miejskich – komunikacja miejska, gospodarka odpadami, dystrybucja towarów i inne. Wymagania wobec kandydata: Zainteresowania: ekonomiczne, rachunkowe, informatyczne. Zdolności: organizacyjne, negocjacyjne, inicjatywa. Podnoszenie kwalifikacji-studia: logistyka, transport, ekonomia, zarządzanie. .

30 Technik urządzeń sanitarnych –nowość!
To poszukiwany specjalista na rynku budowlanym, który może prowadzić również własną firmę instalacyjną. Podstawowe zadnia: projektuje sieci i instalacje grzewcze, sanitarne oraz wentylacyjne, organizuje i kontroluje prace , nadzoruje eksploatację sieci i instalacji.

31 Technik urządzeń sanitarnych-nowość!
Po uzyskaniu uprawnień może pełnić funkcje kierownicze w nadzorze budowlanym, prowadzić własną firmę instalatorską. Wymagania wobec kandydata: Zainteresowania: techniczne, budownictwo. Zdolności: organizacyjne, planimetryczne, wyobraźnia przestrzenna, dokładność. Podnoszenie kwalifikacji-studia: budownictwo, inżynieria środowiska.


Pobierz ppt "ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Opracowano: Szkolny Ośrodek Kariery"

Podobne prezentacje


Reklamy Google