Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CitectSCADA + Sterownik PLC Profesjonalna firma Niezawodny monitoring Najlepsze wykonanie… HULANICKI BEDNAREK sp. z o.o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CitectSCADA + Sterownik PLC Profesjonalna firma Niezawodny monitoring Najlepsze wykonanie… HULANICKI BEDNAREK sp. z o.o."— Zapis prezentacji:

1 CitectSCADA + Sterownik PLC Profesjonalna firma Niezawodny monitoring Najlepsze wykonanie… HULANICKI BEDNAREK sp. z o.o.

2 SCADA - jest systemem nadzorującym przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego. Do jej głównych funkcji należy zbieranie aktualnych danych, ich wizualizacja (przegląd trendów), sterowanie procesem, alarmowanie oraz archiwizacja danych. HULANICKI BEDNAREK sp. z o.o. PLC - Programowalny Sterownik Logiczny- urządzenie mikroprocesorowe przeznaczone do sterowania pracą urządzeń technologicznych według zaimplementowanego algorytmu.

3 HULANICKI BEDNAREK sp. z o.o. Wykonujemy wizualizację w oparciu o oprogramowanie: CitectSCADA CitectFacilities Easy soft CoDeSys / xSoft IOAssistant xSoft Galileo EASY-SOFT 6 Pro - są to aplikacje instalowane na serwerze (komputer PC) umożliwiające podgląd i archiwizację parametrów procesu, oraz wpływanie na jego stan poprzez generowanie sygnałów sterujących. - są to oprogramowania umożliwiające napisanie odpowiedniego programu, a następnie jego implementację do sterownika, panelu operatorskiego

4 Sterownik PLC CitectFacilities Sterownik PLC: - zintegrowana magistrala sieciowa CANopen - dostępne złącza: RS-232, Ethernet, USB - pamięć 256 kB - karta pamięci MMC - serwer OPC - Web Serwer HULANICKI BEDNAREK sp. z o.o. XC-CPU-101-C256K-8DI-6DO XC-CPU-101-C256K-8DI-6DO-XV XC-CPU-201-EC256K-8DI-6DO XC-CPU-201-EC256K-8DI-6DO-XV XC-CPU-201-EC512K-8DI-6DO-XV kompaktowe PLC MELSEC FX3U modułowe PLC serii Q CPU redundantne Q12PRHCPU SYSTEM REDUNDANTNY

5 Sterownik PLC XC-CPU-201-EC256K-8DI-6DO-XV HULANICKI BEDNAREK sp. z o.o. Sterownik PLC- CPU WE/WY cyfrowe WE/WY analogowe Moduł technologiczny (liczniki) Moduły komunikacyjne ModBus/ Profibus DP

6 Sterownik PLC + moduły wejść/wyjść rozproszonych HULANICKI BEDNAREK sp. z o.o. Moduły komunikacyjne: - Profibus DP - CANopen - DeviceNet x 74 moduły Profibus DP/CANopen/DeviceNet CANopen Stacja Zasilanie Wejścia cyfrowe Wyjścia cyfrowe Wejścia analogowe Wyjścia analogowe Moduły licznikowe Przykładowa konfiguracja wyspy CANopen

7 Komunikacja: Sterownik PLC SCADA HULANICKI BEDNAREK sp. z o.o. CitectSCADA OPC Server Sterownik PLC ROUTER Ethernet TCP/IP Komunikację pomiędzy sterownikiem a komputerem PC z zainstalowanym oprogramowaniem CitectSCADA nawiązuje się wykorzystując medium transmisyjne jakim jest ETHERNET TCP/IP. Sterownik udostępnia dane korzystając z zaimplementowanego OPC Servera, po przez który łączy się z nim oprogramowanie CitectSCADA. Sterownik PLC monitoruje cały proces, którego stan ( parametry ) stanowią wizualizację systemu nadrzędnego. Z tego też systemu użytkownik ma możliwość sterowania obiektem ( załącz, wyłącz, zwiększ, zmniejsz, sterowanie RĘKA/AUTO, itp.) WYŁĄCZNIKI Analizatory parametrów sieci UPS Czujniki zalania MODBUS RTU/TCP Sygnały ANALOGOWE Czujniki wilgotności i temperatury MODBUS RTU/TCP GENERATOR Sygnały CYFROWE

8 Architektura systemu CitectSCADA HULANICKI BEDNAREK sp. z o.o. CitectSCADA: Oprogramowanie CitectSCADA, zainstalowane na komputerze, wymienia informacje ze sterownikiem PLC, które równocześnie są przetwarzane i archiwizowane. Komputer z zainstalowanym oprogramowaniem może działać w dwóch konfiguracjach: Stand Alone Station: -na komputerze na którym zainstalowane jest oprogramowanie CitectSCADA są również zainstalowane serwery: Alarmów, Trendów, Raportów MultiStation: - oprogramowanie CitectSCADA zainstalowane jest na komputerze, który pełni rolę stacji głównej. Natomiast serwery: Alarmów, Trendów i Raportów zainstalowane są na oddzielnych jednostkach dzięki czemu zwiększa się niezawodność systemu

9 Możliwości aplikacji CitectSCADA HULANICKI BEDNAREK sp. z o.o. Komunikacja z urządzeniami sterującymi: - aplikacja posiada wiele wbudowanych protokołów komunikacyjnych zapewniających współpracę z różnymi urządzeniami sterującymi oferowanymi na rynku. Niektóre z dostępnych driverów: Modbus RTU/TCP, OPC Server, SNMP, BACnet, KONNEX. Architektura: - system zapewnia wydajną komunikację w architekturze klient-serwer. Dostęp do wizualizacji jest możliwy bezpośrednio ze stacji roboczej, lub poprzez strony www. jako klient zdalny( uprawnienia pełne, bądź ograniczone ). Grafika: - odpowiednia grafika zapewnia intuicyjną obsługę programu. Czytelny i jasny interfejs łączący użytkownika z obiektem zapewnia łatwą, wszechstronną, a co najważniejsze pewną kontrolę, oraz nadzór nad procesem. Trendy i alarmy: - oprogramowanie zapewnia rejestrację, oraz archiwizację trendów i alarmów. Możliwość jednoczesnej analizy zmiennych historycznych (trendów i alarmów) pozwala na szybką identyfikacje przyczyn, oraz skutków zarejestrowanego zdarzenia. Standardowy okres archiwizacji wynosi 2 lata przy czym jest on swobodnie konfigurowalny przez zamawiającego. Tak szeroki przedział czasowy pozwala np. na tworzenie raportów z kwartalnych, rocznych rozliczeń energii, przegląd rozkładu temperatury w poszczególnych miesiącach (opcja pożądana na serwerowniach), jak również na dokonanie ogólnej analizy działania obiektu. Redundancja systemu: - system posiada możliwość pracy w redundancji zapewniając automatyczną synchronizację baz danych: trendów i alarmów. SMS, e-mail: - system zapewnia informowanie użytkownika o sytuacjach alarmowych za pomocą poczty e-mail, oraz wysyłając wiadomości SMS. Rodzaj alarmów aktywujących wysłanie wiadomości do użytkownika, oraz wybór odbiorców jest konfigurowalny. Dzięki temu można stworzyć grupy podstawowe, oraz tzw. grupy VIP odbiorców w celu wprowadzenia hierarchizacji, oraz nadania priorytetu wysyłanym wiadomościom.

10 Przykładowe zrzuty ekranów aplikacji CitectSCADA - monitoring energetyczny(stan wyłączników, APS, GENERATOR), temperatury i wilgotności, oraz zalania HULANICKI BEDNAREK sp. z o.o.

11 Przykładowe zrzuty ekranów aplikacji CitectSCADA - monitoring energetyczny(stan wyłączników, APS, GENERATOR), temperatury i wilgotności, oraz zalania HULANICKI BEDNAREK sp. z o.o.

12 Przykładowe zrzuty ekranów aplikacji CitectSCADA - monitoring energetyczny(stan wyłączników, APS, GENERATOR), temperatury i wilgotności, oraz zalania HULANICKI BEDNAREK sp. z o.o.

13 Przykładowe zrzuty ekranów aplikacji CitectSCADA - monitoring energetyczny(stan wyłączników, APS, GENERATOR), temperatury i wilgotności, oraz zalania HULANICKI BEDNAREK sp. z o.o.

14 Ostatnio przeprowadzone realizacje: HULANICKI BEDNAREK sp. z o.o. 1.BRE Bank S.A. Oddział w Łodzi - monitoring energetyczny ( stan wyłączników, zdalny odczyt analizatorów parametrów sieci, praca generatorów, monitoring zasilaczy UPS). Protokoły: Modbus RTU, CANopen, ETHERNET TCP/IP. 2.Centrum Komputerowe ZETO S.A. - monitoring warunków środowiska przy użyciu czujników temperatury i wilgotności, oraz czujek wycieku wody. Ponadto prowadzony jest zdalny odczyt analizatorów parametrów sieci. 3.Urząd Marszałkowski w Łodzi. - monitoring energetyczny ( stan wyłączników, zdalny odczyt analizatorów parametrów sieci ). Ponadto monitoring warunków środowiska przy użyciu czujników temperatury i wilgotności, oraz czujek wycieku wody. Został uruchomiony również serwer SMS ( e-mail ) w celu automatycznej informacji użytkownika o stanach alarmowych. 4.Serwerownia ONET w Krakowie. - monitoring energetyczny ( stan wyłączników, zdalny odczyt analizatorów parametrów sieci ). Ponadto monitoring warunków środowiska przy użyciu czujników temperatury i wilgotności, monitoring SKD, klimatyzacji, centralki GAZEX, systemu PPOŻ. Został uruchomiony również serwer SMS ( e-mail ) w celu automatycznej informacji użytkownika o stanach alarmowych. Krótki opis powyższych realizacji można pobrać z naszej strony: www.haberenergia.plwww.haberenergia.pl

15 Informacje końcowe: HULANICKI BEDNAREK sp. z o.o.


Pobierz ppt "CitectSCADA + Sterownik PLC Profesjonalna firma Niezawodny monitoring Najlepsze wykonanie… HULANICKI BEDNAREK sp. z o.o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google