Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CitectSCADA + Sterownik PLC

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CitectSCADA + Sterownik PLC"— Zapis prezentacji:

1 CitectSCADA + Sterownik PLC
HULANICKI BEDNAREK sp. z o.o. Profesjonalna firma Niezawodny monitoring Najlepsze wykonanie… CitectSCADA + Sterownik PLC

2 HULANICKI BEDNAREK sp. z o.o.
SCADA - jest systemem nadzorującym przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego. Do jej głównych funkcji należy zbieranie aktualnych danych, ich wizualizacja (przegląd trendów), sterowanie procesem, alarmowanie oraz archiwizacja danych. PLC ’Programowalny Sterownik Logiczny’- urządzenie mikroprocesorowe przeznaczone do sterowania pracą urządzeń technologicznych według zaimplementowanego algorytmu.

3 CitectSCADA Wykonujemy wizualizację w oparciu o oprogramowanie:
► CitectFacilities ► Easy soft CoDeSys / xSoft ► IOAssistant ► xSoft Galileo ► EASY-SOFT 6 Pro HULANICKI BEDNAREK sp. z o.o. CitectSCADA - są to aplikacje instalowane na serwerze (komputer PC) umożliwiające podgląd i archiwizację parametrów procesu, oraz wpływanie na jego stan poprzez generowanie sygnałów sterujących. - są to oprogramowania umożliwiające napisanie odpowiedniego programu, a następnie jego implementację do sterownika, panelu operatorskiego

4 Sterownik PLC ↔ CitectFacilities
HULANICKI BEDNAREK sp. z o.o. Projekty wykonujemy w oparciu o sterowniki… ► XC-CPU-101-C256K-8DI-6DO ► XC-CPU-101-C256K-8DI-6DO-XV ► XC-CPU-201-EC256K-8DI-6DO ► XC-CPU-201-EC256K-8DI-6DO-XV ► XC-CPU-201-EC512K-8DI-6DO-XV ► kompaktowe PLC MELSEC FX3U ► modułowe PLC serii Q ► CPU redundantne Q12PRHCPU Sterownik PLC: zintegrowana magistrala sieciowa CANopen dostępne złącza: RS-232, Ethernet, USB pamięć 256 kB karta pamięci MMC serwer OPC - Web Serwer SYSTEM REDUNDANTNY

5 Moduł technologiczny (liczniki)
Sterownik PLC XC-CPU-201-EC256K-8DI-6DO-XV HULANICKI BEDNAREK sp. z o.o. Budowa sterownika PLC: - głównym elementem sterownika jest jednostka centralna CPU wyposażona w 8 wejść i 6 wyjść cyfrowych, oraz złącza RS232, ETHERNET, CANopen. Dodatkowo w każdej chwili sterownik można doposażyć w: moduły wejść/wyjść cyfrowych moduły wejść/wyjść analogowych moduł technologiczny ( licznik ) moduły komunikacyjne: Protokół Modbus, Protokół Profibus. Sterownik PLC- CPU WE/WY cyfrowe WE/WY analogowe Moduł technologiczny (liczniki) Moduły komunikacyjne ModBus/ Profibus DP

6 Przykładowa konfiguracja wyspy CANopen
Sterownik PLC + moduły wejść/wyjść rozproszonych HULANICKI BEDNAREK sp. z o.o. Rozproszone wejścia/wyjścia - rozwiązanie takie stosuje się, gdy obiekt ma rozbudowaną architekturę i sprowadzanie wszystkich sygnałów w jedno centralne miejsce ( sterownik PLC ) nie jest dobrym rozwiązaniem. Wówczas tworzy się tzw. ‘wyspy we/wy rozproszonych’ w newralgicznych punktach obiektu, do których sprowadza się sygnały z określonego obszaru. Następnie przy użyciu jednego z dostępnych standardów komunikacyjnych dane są wymieniane ze sterownikiem PLC. Profibus DP/CANopen/DeviceNet Moduły komunikacyjne: Profibus DP CANopen DeviceNet CANopen Przykładowa konfiguracja wyspy CANopen x 74 moduły Wejścia cyfrowe Wyjścia cyfrowe Wejścia analogowe Wyjścia analogowe Stacja Zasilanie Moduły licznikowe

7 Komunikacja: Sterownik PLC↔ SCADA
HULANICKI BEDNAREK sp. z o.o. Komunikację pomiędzy sterownikiem a komputerem PC z zainstalowanym oprogramowaniem CitectSCADA nawiązuje się wykorzystując medium transmisyjne jakim jest ETHERNET TCP/IP. Sterownik udostępnia dane korzystając z zaimplementowanego OPC Server’a, po przez który łączy się z nim oprogramowanie CitectSCADA. Sterownik PLC monitoruje cały proces, którego stan ( parametry ) stanowią wizualizację systemu nadrzędnego. Z tego też systemu użytkownik ma możliwość sterowania obiektem ( załącz, wyłącz, zwiększ, zmniejsz, sterowanie RĘKA/AUTO, itp.) ROUTER OPC Server CitectSCADA Ethernet TCP/IP Sterownik PLC MODBUS RTU/TCP MODBUS RTU/TCP Sygnały ANALOGOWE Analizatory parametrów sieci Czujniki wilgotności i temperatury Sygnały CYFROWE WYŁĄCZNIKI UPS Czujniki zalania GENERATOR

8 Architektura systemu CitectSCADA
HULANICKI BEDNAREK sp. z o.o. CitectSCADA: Oprogramowanie CitectSCADA, zainstalowane na komputerze, wymienia informacje ze sterownikiem PLC, które równocześnie są przetwarzane i archiwizowane. Komputer z zainstalowanym oprogramowaniem może działać w dwóch konfiguracjach: Stand Alone Station: na komputerze na którym zainstalowane jest oprogramowanie CitectSCADA są również zainstalowane serwery: Alarmów, Trendów, Raportów MultiStation: oprogramowanie CitectSCADA zainstalowane jest na komputerze, który pełni rolę stacji głównej. Natomiast serwery: Alarmów, Trendów i Raportów zainstalowane są na oddzielnych jednostkach dzięki czemu zwiększa się niezawodność systemu

9 Możliwości aplikacji CitectSCADA
HULANICKI BEDNAREK sp. z o.o. Komunikacja z urządzeniami sterującymi: - aplikacja posiada wiele wbudowanych protokołów komunikacyjnych zapewniających współpracę z różnymi urządzeniami sterującymi oferowanymi na rynku. Niektóre z dostępnych driverów: Modbus RTU/TCP, OPC Server, SNMP, BACnet, KONNEX. Architektura: - system zapewnia wydajną komunikację w architekturze klient-serwer. Dostęp do wizualizacji jest możliwy bezpośrednio ze stacji roboczej, lub poprzez strony www. jako klient zdalny( uprawnienia pełne, bądź ograniczone ). Grafika: - odpowiednia grafika zapewnia intuicyjną obsługę programu. Czytelny i jasny interfejs łączący użytkownika z obiektem zapewnia łatwą, wszechstronną, a co najważniejsze pewną kontrolę, oraz nadzór nad procesem. Trendy i alarmy: - oprogramowanie zapewnia rejestrację, oraz archiwizację trendów i alarmów. Możliwość jednoczesnej analizy zmiennych historycznych (trendów i alarmów) pozwala na szybką identyfikacje przyczyn, oraz skutków zarejestrowanego zdarzenia. Standardowy okres archiwizacji wynosi 2 lata przy czym jest on swobodnie konfigurowalny przez zamawiającego. Tak szeroki przedział czasowy pozwala np. na tworzenie raportów z kwartalnych, rocznych rozliczeń energii, przegląd rozkładu temperatury w poszczególnych miesiącach (opcja pożądana na serwerowniach), jak również na dokonanie ogólnej analizy działania obiektu. Redundancja systemu: - system posiada możliwość pracy w redundancji zapewniając automatyczną synchronizację baz danych: trendów i alarmów. SMS, - system zapewnia informowanie użytkownika o sytuacjach alarmowych za pomocą poczty , oraz wysyłając wiadomości SMS. Rodzaj alarmów aktywujących wysłanie wiadomości do użytkownika, oraz wybór odbiorców jest konfigurowalny. Dzięki temu można stworzyć grupy podstawowe, oraz tzw. grupy VIP odbiorców w celu wprowadzenia hierarchizacji, oraz nadania priorytetu wysyłanym wiadomościom.

10 Przykładowe zrzuty ekranów aplikacji CitectSCADA
- monitoring energetyczny(stan wyłączników, APS, GENERATOR), temperatury i wilgotności, oraz zalania HULANICKI BEDNAREK sp. z o.o.

11 Przykładowe zrzuty ekranów aplikacji CitectSCADA
- monitoring energetyczny(stan wyłączników, APS, GENERATOR), temperatury i wilgotności, oraz zalania HULANICKI BEDNAREK sp. z o.o.

12 Przykładowe zrzuty ekranów aplikacji CitectSCADA
- monitoring energetyczny(stan wyłączników, APS, GENERATOR), temperatury i wilgotności, oraz zalania HULANICKI BEDNAREK sp. z o.o.

13 Przykładowe zrzuty ekranów aplikacji CitectSCADA
- monitoring energetyczny(stan wyłączników, APS, GENERATOR), temperatury i wilgotności, oraz zalania HULANICKI BEDNAREK sp. z o.o.

14 Ostatnio przeprowadzone realizacje:
HULANICKI BEDNAREK sp. z o.o. BRE Bank S.A. Oddział w Łodzi - monitoring energetyczny ( stan wyłączników, zdalny odczyt analizatorów parametrów sieci, praca generatorów, monitoring zasilaczy UPS). Protokoły: Modbus RTU, CANopen, ETHERNET TCP/IP. Centrum Komputerowe ZETO S.A. - monitoring warunków środowiska przy użyciu czujników temperatury i wilgotności, oraz czujek wycieku wody. Ponadto prowadzony jest zdalny odczyt analizatorów parametrów sieci. 3. Urząd Marszałkowski w Łodzi. - monitoring energetyczny ( stan wyłączników, zdalny odczyt analizatorów parametrów sieci ). Ponadto monitoring warunków środowiska przy użyciu czujników temperatury i wilgotności, oraz czujek wycieku wody. Został uruchomiony również serwer SMS ( ) w celu automatycznej informacji użytkownika o stanach alarmowych. Serwerownia ONET w Krakowie. - monitoring energetyczny ( stan wyłączników, zdalny odczyt analizatorów parametrów sieci ). Ponadto monitoring warunków środowiska przy użyciu czujników temperatury i wilgotności, monitoring SKD, klimatyzacji, centralki GAZEX, systemu PPOŻ. Został uruchomiony również serwer SMS ( ) w celu automatycznej informacji użytkownika o stanach alarmowych. Krótki opis powyższych realizacji można pobrać z naszej strony:

15 Zapraszamy do współpracy
Informacje końcowe: HULANICKI BEDNAREK sp. z o.o. Zapraszamy do współpracy Kontakt: Oddział: Biuro Regionalne HABeR-Południe Al. 3 Maja 9, lok. 212 Kraków tel./fax: Strona internetowa:


Pobierz ppt "CitectSCADA + Sterownik PLC"

Podobne prezentacje


Reklamy Google