Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dlaczego warto się uczyć w naszej szkole ?. ROK 1999/2000 1.VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA PRACĘ LITERACKĄ – WYRÓŻNIENIE ROK 2000/2001 OGÓLNOPOLSKI KONKURS.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dlaczego warto się uczyć w naszej szkole ?. ROK 1999/2000 1.VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA PRACĘ LITERACKĄ – WYRÓŻNIENIE ROK 2000/2001 OGÓLNOPOLSKI KONKURS."— Zapis prezentacji:

1 Dlaczego warto się uczyć w naszej szkole ?

2 ROK 1999/2000 1.VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA PRACĘ LITERACKĄ – WYRÓŻNIENIE ROK 2000/2001 OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY – FINALISTA V OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA PRACĘ LITERACKĄ – WYRÓŻNIENIE – VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS ORTOGRAFICZNY – WYRÓŻNIENIE – Najlepsi z najlepszych

3 Rok 2001/2002 1.Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego – finaliści 2. Konkurs Języka Angielskiego FOX – Wyróżnienie Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur - Nagroda II stopnia

4 Rok 2002/2003 VI Ogólnopolski Konkurs na Pracę Literacką I miejsce oraz Wyróżnienie XII Ogólnopolski Konkurs Mój teatr – Łódź – Wyróżnienie Konkurs Grafiki Komputerowej Myszką jak pędzlem – I miejsce

5 Rok 2003/2004 VII Ogólnopolski Konkurs na Pracę Literacką dla Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów – Wyróżnienia VIII Ogólnopolski Konkurs Na Pracę Literacką Dla Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów - Wyróżnienie VII Ogólnopolski Konkurs Na Baśń – nagroda za dużą fantazję, kreatywność i zdolności literackie Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur - nagroda II stopnia

6 Rok 2003/2004 Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur - nagroda II stopnia Rok 2005/2006 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy Z Biologii – Finalistka Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy Z Historii – Laureat Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur - Wyróżnienie

7 Rok 2006/2007 Konkurs Moje finanse z klasy do kasy - III miejsce w finale ogólnopolskim XII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży - mandat posła Konkurs Przedmiotowy z Biologii – Laureatka Finalistki Konkurs przedmiotowy z Geografii – Finalistka Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur - wynik BDB – Nagroda I stopnia Wyróżnienie – nagroda II stopnia

8 Rok 2007/2008 XIV Sesja Dzieci i Młodzieży – zdobycie Mandatu Posła Konkurs Moje finanse z klasy do klasy – udział w finale wojewódzkim, dyplomy laureata i nagrody Przedmiotowy Konkurs z Biologii – Laureat Konkurs przedmiotowy z Matematyki – Finalista Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur2008 – Wyróżnienie, nagroda II stopnia

9 Rok 2008/2009 Konkurs Historyczny Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1921 – 1945 od traktatu Ryskiego do Konferencji Poczdamskiej – Finalista XIX Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej GRAFKOM 2 Finalista IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego MATMIX.pl pod Patronatem Honorowym Mazowieckiego Kuratora Oświaty 2008/2009 – Wyróżnienie Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego – Laureatka Konkurs Przedmiotowy z Biologii – Finalistka Konkurs Przedmiotowy z Chemii – Laureatka z Matematyki –laureat – Finalista Konkurs przedmiotowy Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur - Nagroda II stopnia – I miejsce w powiecie

10 Rok 2008/2009 1. Konkurs Historyczny Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1921 – 1945 od traktatu Ryskiego do Konferencji Poczdamskiej – finalista 2. XIX Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej GRAFKOM 2 finalista 3. IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego MATMIX.pl pod Patronatem Honorowym Mazowieckiego Kuratora Oświaty 2008/2009 – wyróżnienie 4.Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego – Laureatka 5. Konkurs Przedmiotowy z Biologii – Finalistka 6. Konkurs Przedmiotowy z Chemii – Laureatka Finalista 7. Konkurs przedmiotowy z Matematyki –laureat 8. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur - Nagroda II stopnia – I miejsce w powiecie

11 Śniadanie mistrzów

12 1 czerwca 2009 roku uczeń naszego Gimnazjum, wraz z nauczycielką matematyki uczestniczył w uroczystym Śniadaniu Mistrzów. Uroczystość ta odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, a zaproszeni na nią byli najwybitniejsi uczniowie województwa śląskiego. Gospodarzem spotkania był Wojewoda Śląski, który osobiście wręczał dyplomy najlepszym z najlepszych gratulując im dotychczasowych osiągnięć oraz życząc dalszych sukcesów. Uczeń naszej szkoły jako jedyny gimnazjalista reprezentował powiat myszkowski.

13 Rok 2009/2010 W bieżącym roku szkolnym 2009/2010 w gronie finalistów Przedmiotowego Konkursu z Chemii znalazła się uczennica kl. III a w Przedmiotowym Konkursie z Biologii w finale znalazło się aż troje uczniów naszej szkoły. Zakwalifikowanie się do III etapu tzw. olimpiad przedmiotowych, odbywających się pod patronatem Śląskiego Kuratorium Oświaty jest dużym osiągnięciem, które świadczy o wysokim poziomie nauczania przedmiotów matematyczno – przyrodniczych w naszej szkole. Uczennica klasy III będzie uczestniczyć również w zmaganiach umysłowych o tytuł laureata w olimpiadzie z języka polskiego. Gratulujemy osiągnięć wszystkim naszym finalistom i życzymy im powodzenia w potyczce naukowej o tytuł laureata.

14 JUŻ PO RAZ DRUGI UCZENNICA NASZEGO GIMNAZJUM, OTRZYMAŁA STYPENDIUM W RAMACH II EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO NAUKA DROGĄ DO SUKCESU NA ŚLĄSKU W RAMACH POMOCY STYPENDIALNEJ DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. URZĄD MARSZAŁKOWSKI W TEN SPOSÓB UHONOROWAŁ OSIĄGNIĘCIA UCZENNICY Z ZAKRESU BIOLOGII I CHEMII. Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych

15 Nagrody

16 Jako nagrodę szkoła przyznaje corocznie na zakończenie roku szkolnego ZŁOTY MEDAL UCZNIA. Otrzymuje go uczeń z klasy I, II lub III, który uzyskał najwyższą średnią wśród wszystkich określonych klas i ocenę wzorową z zachowania.

17 Na zakończenie etapu edukacyjnego szkoła przyznaje tytuł ZŁOTEGO ABSOLWENTA. Otrzymuje go uczeń, który uzyskał najwyższą średnią z trzech lat oraz świadectwo z wyróżnieniem i wzorowe zachowanie.

18 Po każdym semestrze klasa, która uzyskała najwyższą średnią ocen otrzymuje: PUCHAR PRZECHODNI DYREKTORA SZKOŁY

19 Promocja zdrowia

20 PILOTAŻOWY PROGRAM ZNAJDŹ WŁASCIWE ROZWIĄZANIE Szkoła nasza została wybrana jako jedyna do realizacji programu profilaktyki palenia tytoniu Znajdź właściwe rozwiązanie. Jest to wyróżnienie naszej placówki, która zobowiązana została do promowania wśród młodzieży zdrowego stylu życia oraz wolności od nałogu tytoniowego. Celem głównym programu jest zapobieganie paleniu papierosów wśród uczniów.

21 PROJEKT TRZYMAJ FORMĘ Głównym celem projektu Trzymaj formę jest przeciwdziałanie otyłości, a tym samym zwiększenie świadomości młodzieży jak wielki wpływ na zdrowie człowieka ma odpowiednie żywienie i aktywność fizyczna.

22 HAPPENING STOP 18 W bieżącym roku szkolnym młodzież zorganizowała happening pod hasłem STOP 18. Happening ten propagował idee zdrowego stylu życia, wolności od uzależnień, zwłaszcza uzależnienia nikotynowego.

23 PROJEKT ETWINNING Celem projekt eTwinning jest wykorzystywanie przez młodzież multimediów do skutecznego porozumiewania się z ich rówieśnikami z krajów Unii Europejskiej. Ważnym elementem jest praktyczne wykorzystywanie języka obcego. Obecnie projekt realizowany jest ze szkołą zawodową w Bułgarii. Temat projektu to Cultural uniqueness in Global Europe (Kulturowa niepowtarzalność w globalnej Europie). Celem projektu jest zaprezentowanie zwyczajów, tradycji, stereotypów oraz symboli kulturowych Polski i Bułgarii. Językiem roboczym projektu jest język angielski. W projekcie bierze udział 25 uczniów naszego gimnazjum oraz 25 uczniów z bułgarskiej szkoły. W latach ubiegłych nasza szkoła prowadziła projekt z czeską szkołą. Temat projektu brzmiał Jugendliche in der Gesellschaft (Młodzież w społeczeństwie). Językiem roboczym projektu był język niemiecki. Za udział w projekcie szkoła otrzymała pisemne podziękowania od Ministra Edukacji Narodowej.

24 PROJEKT SOCRATES COMENIUS Od września 2004 do lipca 2007 roku nasza szkoła realizowała Projekt Szkolny Socrates-Comenius, którego temat brzmiał Wyżywienie i kultura jedzenia w różnych regionach Europy. Językiem roboczym naszego projektu był język nie-miecki. Naszymi partnerami były dwie szkoły niemieckie Mark-graf-Friedrich-Schule z Rehau i Freie Waldorfschule z Hof z Bawarii oraz Gimnazjum SOS a SOUTA z Asz z Czech. Celem naszego projektu było z jednej strony rozbudzenie w młodzieży świadomości kultury jedzenia, z drugiej poznanie różnych przyzwyczajeń żywieniowych i zwyczajów w zależności od regionu oraz ukazanie elementów wspólnych w różnych kulturach europejskich. Szczególną uwagę zwracaliśmy na odpowiednie odżywianie się młodzieży.

25 DODATKOWE ZAJĘCIA

26 DODATKOWE ZAJĘCIA Z MATEMATYKI

27 DODATKOWE ZAJĘCIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

28 KOŁA JĘZYKOWE (JEZYK ANGIELSKI I JEZYK NIEMIECKI)

29

30

31

32

33 Gazetka szkolna Gimnazjum Nr 3 ma już swoją tradycję. Istnieje od 2002 roku. Na łamach pisma publikowane są artykuły związane z problemami młodzieży i z życiem szkoły, a także wywiady z pracownikami szkoły. Uczniowie mogą tu również zaprezentować swoją twórczość: wiersze i opowiadania. Tradycyjnie, każdego roku, za uzyskane ze sprzedaży gazetki pieniądze, zostaje zakupiona karma dla zwierząt w schronisku w Myszkowie.

34


Pobierz ppt "Dlaczego warto się uczyć w naszej szkole ?. ROK 1999/2000 1.VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA PRACĘ LITERACKĄ – WYRÓŻNIENIE ROK 2000/2001 OGÓLNOPOLSKI KONKURS."

Podobne prezentacje


Reklamy Google