Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej."— Zapis prezentacji:

1 Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej

2 P ROJEKTODAWCA : U RZĄD MARSZAŁKOWSKI W OJEWÓDZTWA W IELKOPOLSKIEGO D EPARTAMENT G OSPODARKI P ARTNER : P OZNAŃSKI A KADEMICKI I NKUBATOR P RZEDSIĘBIORCZOŚCI

3 CEL GŁÓWNY PROJEKTU WYPRACOWANIE I WŁĄCZENIE DO GŁÓWNEGO NURTU POLITYKI SUBREGIONU PILSKIEGO I CAŁEJ WIELKOPOLSKI NOWEGO MODELU WRAZ Z KOMPLETEM NARZĘDZI W ZAKRESIE POBUDZANIA TWÓRCZEGO MYŚLENIA ORAZ PRACY ZESPOŁOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Z OBSZARÓW WIEJSKICH DO MARCA 2014. WYPRACOWANIE I WŁĄCZENIE DO GŁÓWNEGO NURTU POLITYKI SUBREGIONU PILSKIEGO I CAŁEJ WIELKOPOLSKI NOWEGO MODELU WRAZ Z KOMPLETEM NARZĘDZI W ZAKRESIE POBUDZANIA TWÓRCZEGO MYŚLENIA ORAZ PRACY ZESPOŁOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Z OBSZARÓW WIEJSKICH DO MARCA 2014.

4 Badania przeprowadzone na terenie subregionu pilskiego wskazały na następujące problemy grup docelowych: DLACZEGO TAKI PROJEKT ? Brak kreatywnego myślenia i pracy zespołowej dzieci i młodzieży Nieefektywność dotychczasowych metod pobudzania kreatywności i pracy zespołowej Małe dostosowanie procesu dydaktycznego do potencjału osobowościowego uczniów przez nauczycieli Nierówności edukacyjne uczniów szkół podstawowych i gimnazjów subregionu pilskiego

5 OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.04.2012 – 31.03.2014 2.2. 2.2. WDRAŻANIE/TESTOWANIE (01.11.2012 – 31.12.2013) 3. UPOWSZECHNIANIE (01.02.2014 – 31.03.2014) 1. PRZYGOTOWANIE (01.04.2012 – 30.09.2012)

6 GRUPY DOCELOWE UŻYTKOWNICY INNOWACJI: 5 gimnazjów i 5 szkół podstawowych UŻYTKOWNICY INNOWACJI: 5 gimnazjów i 5 szkół podstawowych ODBIORCY INNOWACJI: 600 uczniów i 600 uczennic

7 REKRUTACJA SZKÓŁ DO PROJEKTU: SUBREGION PILSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO SPOTKANIA Z PRZEDSTAWICIELAMI JEDOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPOTKANIA Z PRZEDSTAWICIELAMI JEDOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KONSULTACJA Z DYREKTOREM DELEGATURY W PILE KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU KONSULTACJA Z DYREKTOREM DELEGATURY W PILE KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU USTALENIE LISTY SZKÓŁ UCZESTNIKÓW PROJEKTU USTALENIE LISTY SZKÓŁ UCZESTNIKÓW PROJEKTU

8 OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU: SUBREGION PILSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Margoninie Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Krzyżu Wlkp. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kaczorach Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach, Gimnazjum Publiczne nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Zespole Szkół Samorządowych w Złotowie Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Osieku nad Notecią Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół w Żelicach Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Złotowie

9 REALIZACJA PROJEKTU ZESTAWY GIER; TABLETY; TABLICE INTERAKTYWNE. WYPOSAŻENIE SZKÓŁ BADANIE DOMINUJACYCH INTELIGENCJI UCZNIÓW; REALIZACJA PROGRAMÓW ZAJĘĆ; WYKORZYSTANIE GIER ZW. Z PRZEDSIEBIORCZOŚCIĄ. PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ INFORMACJE W MEDIACH; MATERIAŁY PROMOCYJNE; SPOTKANIA ŚRODOWISKOWE. UPOWSZECHNIANIE

10 GDZIE JEST INNOWACJA? Praktyczne wykorzystanie założeń teorii inteligencji wielorakich doktora Gardnera Nauka przedsiębiorczości już na etapie szkoły podstawowej i jej kontynuacja w gimnazjum - Prowadzenie zajęć z obszaru przedsiębiorczo- ści przez nauczycieli o różnych specjalnościach

11 PRODUKT FINALNY MODEL POBUDZANIA KREATYWNOŚCI I PRACY ZESPOŁOWEJ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MODELU ARKUSZ OCENY PREDYSPOZYCJI I PREFERENCJI UCZNIÓW PROGRAMY ZAJĘĆ GRA INTERNETOWA ZW. Z PRZEDSIĘBIOR- CZOŚCIĄ (GIMNAZJA) GRA PLANSZOWA ZW. Z PRZEDSIĘBIOR- CZOŚCIĄ (SZKOŁY PODSTAWOWE) SKRYPT NT. INTELIGENCJI WIELORAKICH

12 13 Dziękuję za uwagę! Rafał Sroka KONSULTANT MERYTORYCZNY

13


Pobierz ppt "Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google