Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

E-usługi Ministerstwa Sprawiedliwości dla gospodarki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "E-usługi Ministerstwa Sprawiedliwości dla gospodarki"— Zapis prezentacji:

1 E-usługi Ministerstwa Sprawiedliwości dla gospodarki
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI E-usługi Ministerstwa Sprawiedliwości dla gospodarki Łódź, września 2011

2 System Informatyczny Krajowego Rejestru Sądowego (wybrane aspekty)
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Część 1 System Informatyczny Krajowego Rejestru Sądowego (wybrane aspekty) 2

3 Agenda Część 1. System Informatyczny Krajowego Rejestru Sądowego
Nowa Księga Wieczysta Wgląd przez internet Część 3. E-Sąd – elektroniczne postępowanie upominawcze

4 System usług elektronicznych
Obecnie poprzez stronę Internetową Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl) istnieje możliwość: składania i przesyłania drogą elektroniczną wniosków, załączników i dokumentów do Sądów Rejestrowych i Centralnej Informacji oraz uzyskiwania drogą elektroniczną informacji zwrotnych, uzyskiwania drogą elektroniczną odpisów z Centralnej Informacji, przeglądania podmiotów wpisanych do KRS, udostępniania w postaci elektronicznej dokumentów przedsiębiorców. 4

5 Rejestracja podmiotu Droga tradycyjna (papierowa)
Wypełnienie druku papierowego i złożenie go w odpowiedniej jednostce sądu rejestrowego. 2. Droga elektroniczna (http://pdi.ms.gov.pl) Złożenie dokumentów w wersji elektronicznej w postaci podpisanego elektronicznie pliku w formacie pdf, doc, odt, txt, rtf. Przesyłane dokumenty muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym certyfikatem kwalifikowanym wystawionym przez podmiot kwalifikowany występujący w rejestrze Narodowego Centrum Certyfikacji.

6 Przepływ informacji drogą elektroniczną
Portal informacyjno-dostępowy formularze w postaci elektronicznej, wykaz podmiotów wpisanych do KRS, konto użytkownika. podpisy elektroniczne droga elektroniczna INTERNET wydzielona sieć WAN Elektroniczny Katalog Dokumentów Spółek Wydział y KRS Centralna Informacja KRS Wydział KRS/RZ 6

7 Centrala Informacja KRS
Wydaje: 1. odpisy, 2. wyciągi, 3. zaświadczenia z rejestru. Dokumenty te mają moc dokumentów wydawanych przez sąd. Informacje z KRS są wyszukiwane tylko na podstawie danych wprowadzonych do rejestru i dokładnie odpowiadają danym zawartym we wniosku.

8 Rodzaj usługi 2007 2008 2009 2010 Stan na Wydane odpisy z CI KRS 779237 806047 923543 935020 576183

9 Centrala Informacja KRS - opłaty
Za udzielanie informacji przez Centralną Informację Krajowego Rejestru sądowego pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Centralna Informacja udostępnia bezpłatnie na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: wybrane informacje o podmiotach wpisanych do KRS, informacje o podmiotach posiadających aktualnie status organizacji pożytku publicznego, Informacje o podmiotach w upadłości.

10 Rodzaj usługi 2007 2008 2009 2010 Stan na Wniosek o wpis do KRS 46 91 118 161 281

11 Rodzaj usługi 2007 2008 2009 2010 Stan na Wniosek do CI KRS 767 2437 3243 3039 1712

12 Elektroniczny Katalog Dokumentów Spółek
Główne zadanie to: gromadzenie, udostępnianie w postaci elektronicznej niektórych dokumentów składanych przez spółki kapitałowe do Wydziałów KRS. Dokumenty przechowywane w ramach Katalogu to: statuty i umowy spółek, ich zmiany oraz teksty jednolite, sprawozdania finansowe, sprawozdania z działalności. 12

13 S 24 Umożliwienie rejestracji spółki z o.o. w trybie 24 godzinnym,
Złożenie wniosku i opłaty drogą elektroniczną, Wykorzystanie wzorca umowy spółki.

14 S 24 Elektroniczne złożenie wniosku
SĄD GOSPODARCZY Wydział KRS Umowa Spółki z o.o. (wzorzec podpisany elektronicznie) e-Wniosek o wpis do KRS (podpisany elektronicznie) Wnioskodawca Opłata dokonywana on-line

15 S 24 Przykład wzorca umowy spółki z o.o.

16 S24 Rozpatrzenie wniosku
Sąd rozpatruje sprawę w przeciągu 24 godzin.

17 S 24 Przesłanie Wnioskodawcy informacji o dokonanym wpisie
SĄD GOSPODARCZY Wydział KRS Wnioskodawca e-Odpis postanowienia o wpisie do KRS (podpisany elektronicznie) INTERNET

18 Nowa Księga Wieczysta Wgląd przez internet
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Część 2 Nowa Księga Wieczysta Wgląd przez internet Warszawa, wrzesień 2011 r.

19 SYSTEM NOWA KSIĘGA WIECZYSTA
Dane statystyczne dotyczące systemu Nowa Księga Wieczysta – stan na dzień r. Liczba ksiąg wieczystych przepisanych w ośrodkach migracyjnych ksiąg wieczystych Liczba ksiąg wieczystych założonych w wydziałach ksiąg wieczystych Liczba ksiąg wieczystych zapisanych w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych Liczba wszystkich ksiąg wieczystych Liczba wydziałów, w których zakończono migrację dotychczasowych ksiąg wieczystych 165 na 348

20 PD CBDKW – strona główna
SYSTEM NOWA KSIĘGA WIECZYSTA PD CBDKW – strona główna

21 PD CBDKW – Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej
SYSTEM NOWA KSIĘGA WIECZYSTA PD CBDKW – Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej

22 PD CBDKW – Przeglądanie treści wybranej księgi wieczystej
SYSTEM NOWA KSIĘGA WIECZYSTA PD CBDKW – Przeglądanie treści wybranej księgi wieczystej

23 Dostępność aplikacji w ciągu ponad 14 miesięcy działania
SYSTEM NOWA KSIĘGA WIECZYSTA Liczba ksiąg wieczystych pobranych do wglądu od czerwca 2010 r. do końca sierpnia 2011 r.: ok Dostępność aplikacji w ciągu ponad 14 miesięcy działania 97,6 %

24 LICZBA WGLĄDÓW DO KSIĄG WIECZYSTYCH PRZEZ INTERNET

25 Rozkład terytorialny zinformatyzowanych WKW
grudzień 2007 rok ` 121 wydziałów

26 Rozkład terytorialny zinformatyzowanych WKW
sierpień 2011 rok 348 wydziałów Od 2007 r do chwili bieżącej w SI NKW przybyło 221 wydziałów

27 SYSTEM NOWA KSIĘGA WIECZYSTA
Plany na lata umożliwienie złożenia, w postaci elektronicznej, wniosku o wydanie odpisu księgi wieczystej oraz zrównanie samodzielnie wydrukowanego dokumentu z dokumentem urzędowym, umożliwienie składania drogą elektroniczną wniosków o założenie księgi wieczystej i o wpis do księgi wieczystej, zwiększenie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami poprzez umożliwienie notariuszom rejestracji w księdze wieczystej wzmianek o umowie zawartej w formie aktu notarialnego, ustawowe wprowadzenie możliwości wyszukania przez podmioty uprawnione, w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych, ksiąg wieczystych spełniających warunki zapytania (np. wyszukanie nieruchomości należących do danej osoby).

28 e-Sąd elektroniczne postępowanie upominawcze „proste” sprawy cywilne
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Część 3 e-Sąd elektroniczne postępowanie upominawcze „proste” sprawy cywilne

29 Podstawowe zagadnienia dotyczące e-Sądu
e-Sąd zaczął działać 1 stycznia 2010 roku Założeniem było odciążenie sądów rozpatrujących sprawy, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. Ministerstwo Sprawiedliwości 29

30 Ministerstwo Sprawiedliwości
Statystyki Dane od początku 2010 roku do dnia Ilość załatwionych spraw: (w 2010 roku było spraw) Ilość wydanych nakazów zapłaty: Ilość wydanych klauzul wykonalności: Ilość sprzeciwów: Ministerstwo Sprawiedliwości 30

31 Ministerstwo Sprawiedliwości
Statystyki Ministerstwo Sprawiedliwości 31

32 Ministerstwo Sprawiedliwości
Statystyki Prawie 33% spraw załatwianych jest w e-Sądzie przez 1,9% orzekających Ministerstwo Sprawiedliwości 32

33 Ministerstwo Sprawiedliwości
Statystyki za rok 2010 Średnie załatwienie przez orzekającego w tradycyjnym postępowaniu to 570 * orzeczeń W e-Sądzie średnie załatwianie spraw przez orzekającego to * orzeczeń na rok *Źródło: Ewidencja spraw cywilnych nakazowych i upominawczych (rep. Nc) w sądach rejonowych w 2010 r. Ministerstwo Sprawiedliwości

34 Ministerstwo Sprawiedliwości
Statystyki- konta Ilość stworzonych kont w systemie (stan na ) : Pełnomocnicy: 2 242 Powodowie masowi (np. firmy windykacyjne): 942 Komornicy: 1051 Powodowie (zwykli): Pracownicy sądu: 1035 Ministerstwo Sprawiedliwości

35 Opis postępowania przeprowadzonego w e-Sądzie
INTERNET Powód Doręczyciel Pozwany Ministerstwo Sprawiedliwości

36 Utworzenie i aktywacja konta
Utworzenie konta jest obligatoryjne dla korzystania z e-Sądu Konta osób fizycznych są aktywowane natychmiast po pozytywnej weryfikacji danych w systemie danych PESEL (trwa to 2,3 dni) Ministerstwo Sprawiedliwości

37 Ministerstwo Sprawiedliwości
Frontoffice – formularz do założenia konta ID PESEL Wybór rodzaju konta CAPTCHA Ministerstwo Sprawiedliwości 37

38 Ministerstwo Sprawiedliwości
Aktywacja konta Ministerstwo Sprawiedliwości

39 Ministerstwo Sprawiedliwości
Widok po zalogowaniu do e-Sądu Ministerstwo Sprawiedliwości

40 Ministerstwo Sprawiedliwości
Podpis Elektroniczny zwykły podpis elektroniczny uzyskuje się ze strony EPU, bez opłat po aktywacji konta należy złożyć wniosek o wydanie certyfikatu przez Centrum Certyfikacji EPU i oczekiwać ( co trwa około 2 godzin) na powiadomienie o wydaniu certyfikatu następnie należy pobrać certyfikat Okres ważności certyfikatu dotyczącego zwykłego podpisu elektronicznego wynosi 1 rok bezpieczny podpis elektroniczny możliwość korzystania z bezpiecznego podpisu elektronicznego następuje automatycznie po rejestracji konta użytkownika Ministerstwo Sprawiedliwości

41 Ministerstwo Sprawiedliwości
Wydawanie i pobieranie elektronicznego podpisu (ważny tylko w e-Sądzie) Ministerstwo Sprawiedliwości

42 Składanie pozwu w e-Sądzie
Pozew składany jest wyłącznie drogą elektroniczną - poprzez stronę e-Sądu Dla wszystkich spraw miejscowo właściwy jest jeden sąd - Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie Procedura przed e-Sądem jest opcjonalna –zachodzi tylko, gdy powód zdecyduje się na wybór drogi elektronicznej Ministerstwo Sprawiedliwości

43 Ministerstwo Sprawiedliwości
Składanie pozwu c.d. e-Sąd jest właściwy tylko dla roszczeń pieniężnych Każdy może dochodzić należności przed e-Sądem bez względu na obywatelstwo i miejsce zamieszkania; jedynym ograniczeniem jest doręczenie pozwu na terenie Polski Nie jest wymaganie dołączanie do pozwu dowodów ani pełnomocnictw Ministerstwo Sprawiedliwości

44 Składanie pozwu w e-Sądzie Ministerstwo Sprawiedliwości
Zakończenie edycji pozwu Ministerstwo Sprawiedliwości

45 Ministerstwo Sprawiedliwości
Płatności Opłata za pozew dokonywana jest z konta lub z użyciem karty płatniczej Pozew nieopłacony nie wywołuje skutków prawnych Pozew złożony w e-Sądzie jest uznawany za opłacony, gdy nieodwracalnie zostanie zainicjowana procedura uiszczania opłaty sądowej Opłata w e-Sądzie wynosi ¼ zwykłej opłaty Ministerstwo Sprawiedliwości

46 Ministerstwo Sprawiedliwości
E-SĄD Elektroniczny formularz zapłaty za sprawę INTERNET Powód Ministerstwo Sprawiedliwości

47 Wydanie nakazu zapłaty
Nakaz zapłaty wydany jest elektronicznie Nakaz dostarczany jest pozwanemu zwykłą pocztą - w nakazie zawarty jest kod umożliwiający zaznajomienie się z aktami sprawy na stronie e-Sądu Ministerstwo Sprawiedliwości

48 Ministerstwo Sprawiedliwości
Backoffice – elektroniczne repozytorium nakazów zapłaty i ich reprezentacja papierowa Tworzenie papierowej wersji orzeczenia Wydanie orzeczenia Doręczenie nakazu zapłaty Ministerstwo Sprawiedliwości

49 Ministerstwo Sprawiedliwości
Elektroniczny dostęp do spraw – wybór elektronicznego sposobu procedowania KOD Ministerstwo Sprawiedliwości 49

50 Ministerstwo Sprawiedliwości
Lub … wybór tradycyjnego procesu - papierowo Przypisanie do sprawy Elektroniczne akta Ministerstwo Sprawiedliwości

51 Ministerstwo Sprawiedliwości
Kontynuacja tradycyjnie prowadzonej sprawy – skany dokumentów Ministerstwo Sprawiedliwości 51

52 Ministerstwo Sprawiedliwości
Kontynuacja tradycyjnie prowadzonej sprawy – skierowanie sprawy do sądu cywilnego Ministerstwo Sprawiedliwości

53 Ministerstwo Sprawiedliwości
Egzekucja Po uprawomocnieniu się nakazu staje się on tytułem egzekucyjnym Klauzulę wykonalności pozostawia się w systemie teleinformatycznym Wniosek o wszczęcie egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego może być złożony do komornika także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego elektroniczne postępowanie upominawcze. Ministerstwo Sprawiedliwości

54 Ministerstwo Sprawiedliwości
Egzekucja c.d. Jeżeli egzekucja była prowadzona na podstawie tytułu wykonawczego, wydanego przez e-Sąd wynik egzekucji odnotowuje się w systemie teleinformatycznym Ministerstwo Sprawiedliwości

55 Ministerstwo Sprawiedliwości
Egzekucja nakazu zapłaty przez komornika INTERNET Powód INTERNET Komornik Ministerstwo Sprawiedliwości

56 Ministerstwo Sprawiedliwości
Korzyści Odciążenie sądów właściwych (w 2009 r. i w 2010 było - około 2 mln spraw z czego w 2010 roku 700 tys zostało załatwionych w e-Sądzie) Ministerstwo Sprawiedliwości

57 Ministerstwo Sprawiedliwości
Korzyści Mniejsze koszty dla stron Dla powoda czterokrotnie zmniejszyły się koszty procedowania - z 5% do 1,25 % Oszczędność kosztów dojazdu, prowadzonej papierowo korespondencji, czas prywatny poświęcony na załatwienie sprawy przez powoda Zmniejszenie kosztów dla powodów masowych – firm windykacyjnych – składanie pozwów masowo zgodnie ze specyfikacją Ministerstwo Sprawiedliwości

58 Ministerstwo Sprawiedliwości
Korzyści Mniejsze koszty dla stron – powodowie masowi, opłacalne stało się dochodzenie mniejszych kwot Strona – party to the case Ministerstwo Sprawiedliwości 58

59 Ministerstwo Sprawiedliwości
Korzyści Skrócenie czasu procedowania do zakładanych 3 dni w wydaniu orzeczenia - obecnie procedura postępowania wydłuża się ze względu na proces doręczenia powodowi pozwu papierowo – średnio trwa to 18 dni wychodząc naprzeciw temu problemowi powstał projekt Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru Ministerstwo Sprawiedliwości 59

60 Dalsze kierunki rozwoju
Trwają prace nad: EPO – Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru (wersja pilotażowa) znacznie – o 11 dni skróci czas procedowania w EPU Doręczenie nakazu zapłaty Trwa średnio 18 dni Ministerstwo Sprawiedliwości

61 Dalsze kierunki rozwoju c.d.
EBTE – ułatwi i przyspieszy nadawanie klauzul wykonalności Europejski Nakaz Zapłaty – prace w tym zakresie ułatwią w transgraniczną egzekwowalność klauzuli wykonalności Ministerstwo Sprawiedliwości

62 Dalsze kierunki rozwoju c.d.
Do ustawy KPC zostały wprowadzone na tyle dobre rozwiązania teleinformatyczne, że są i będą rozciągnięte na inne postępowania elektroniczne. Najważniejsze rozwiązania prawne to: Elektroniczne składanie pozwu Elektroniczne doręczenie dla powoda i pozwanego Zintegrowana płatność elektroniczna Akta elektroniczne Alternatywna droga dla pozwanego elektroniczna Zintegrowanie z postępowaniem klauzulowym i egzekucyjnym Zasada identyfikacji pozwanego Łatwość egzekwowania opłacalność nawet przy mniejszych kwotach Ministerstwo Sprawiedliwości

63 Ministerstwo Sprawiedliwości
Koszty wdrożenia Koszty związane z wdrożeniem e-Sądu (jednorazowe): Koszty serwerów, urządzeń sieciowych, systemów operacyjnych i konfiguracji: ok. 5 mln zł Ministerstwo Sprawiedliwości

64 Dziękuję za uwagę Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych
Przygotował: Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwo Sprawiedliwości


Pobierz ppt "E-usługi Ministerstwa Sprawiedliwości dla gospodarki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google