Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego © IPPP, Warszawa PPP jako efektywny mechanizm wydatkowania środków publicznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego © IPPP, Warszawa PPP jako efektywny mechanizm wydatkowania środków publicznych."— Zapis prezentacji:

1 Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego © IPPP, Warszawa PPP jako efektywny mechanizm wydatkowania środków publicznych

2 Instytut PPP adres ul. Noakowskiego 24, Warszawa telefon Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Porządek prezentacji 1.Instytut PPP – wsparcie rynku PPP w Polsce 2.Obraz polskiego rynku PPP 3.Projekty PPP – polskie doświadczenia 4.Zaproszenie na Speed uppp POLAND, , Warszawa Doświadczenia PPP w Polsce Konferencja polsko-austriacka, Ministerstwo Gospodarki,

3 Instytut PPP adres ul. Noakowskiego 24, Warszawa telefon Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Pierwsza w Polsce (rok zał. 2003) organizacja pozarządowa, która zajęła się wdrażaniem formuły PPP i koncesji w realizacji zadań publicznych Promocja PPP w Polsce poprzez wspieranie obydwu stron rynku: podmiotów publicznych i partnerów prywatnych. Oficjalny i wyłączny partner projektu systemowego Partnerstwo publiczno-prywatne Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wydawca magazynów PPP: polskojęzycznego Forum PPP oraz nowego anglojęzycznego PPP Magazine Autor nowej jakości i polityki cenowej w konferencjach PPP w wydaniu międzynarodowym z serii: Speed uppp Instytut PPP – wsparcie dla rynku PPP w Polsce

4 Instytut PPP adres ul. Noakowskiego 24, Warszawa telefon Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Informacje wstępne: – Polski rynek PPP funkcjonuje formalnie od 3,5 roku, odkąd w życie weszły ramy prawne dedykowane inwestycjom typu PPP: ustawa o PPP i ustawa o koncesjach. – Istnieje szereg wcześniejszych umów pokrewnych PPP, zawieranych w oparciu o kodeks cywilny, ustawę autostradową lub inną formułę prawną. – Głównym motorem PPP w Polsce są jak dotąd jednostki samorządu terytorialnego (JST). – Bardzo zróżnicowane rodzaje zadań publicznych wdrażanych projektów typu PPP. – Niezwykły potencjał dla rozwoju PPP w Polsce. 2. Obraz polskiego rynku PPP (1/4) Wsparcie instytucjonalne dla PPP : – Ministerstwo Gospodarki – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Platforma PPP)

5 Instytut PPP adres ul. Noakowskiego 24, Warszawa telefon Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego W trakcie ostatnich 3,5 roku zawartych zostało w Polsce 29 umów typu PPP, spośród których 24 jest wciąż ważnych (5 umów rozwiązanych). Wykres 1. Sektory gospodarki, w których wdrożone są aktualnie projekty typu PPP Źródło: opracowanie własne IPPP, listopad 2012 Łączna wartość 24. ważnych umów typu PPP wynosi 302 mln PLN. 2. Obraz polskiego rynku PPP (2/4)

6 Instytut PPP adres ul. Noakowskiego 24, Warszawa telefon Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Wśród podmiotów publicznych, które zawarły skuteczne umowy typu PPP, dominują jednostki samorządu terytorialnego. Wykres 2. Rodzaj podmiotów publicznych, które skutecznie wdrożyły umowy typu PPP Źródło: opracowanie własne IPPP, listopad 2012 Projektyulokowane regionalnie to aż 96% całego rynku PPP. 2. Obraz polskiego rynku PPP (3/4)

7 Instytut PPP adres ul. Noakowskiego 24, Warszawa telefon Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Podział regionalny Wśród najskuteczniejszych województw pod względem liczby ważnych umów typu PPP znajdują się: – woj. pomorskie (6 umów) – woj. małopolskie (4 umowy) Mapa 1. Ważne umowy typu PPP w podziale na województwa Źródło: opracowanie własne IPPP, listopad Obraz polskiego rynku PPP (4/4)

8 Instytut PPP adres ul. Noakowskiego 24, Warszawa telefon Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Sport i rekreacja – najbardziej pożądane, ale czy realne? – Solec-Zdrój*– kompleks basenów mineralnych; pierwszy polski hybrydowy projekty typu PPP z wykorzystaniem dotacji UE; planowane oddanie do użytku w styczniu 2013 roku; długość umowy: 27 lat; wartość: 16 mln PLN – Gliwice* – zarządzanie krytą pływalnią Neptun, długość koncesji na usługi: 2 lata (koniec w 2013 roku); wartość: 12,5 mln PLN 3. Projekty PPP – polskie doświadczenia (1/7) – Kraków – hala Stulecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu (Osób) Niepełnosprawnych; projekt zakwalifikowany do konkursu 3P PARP; wartość: mln PLN – Elbląg – zagospodarowanie największego w Europie basenu otwartego i budowa parku wodnego; plan ponownego ogłoszenia postępowania; wartość: mln PLN *umowy zawarte

9 Instytut PPP adres ul. Noakowskiego 24, Warszawa telefon Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Domy komunalne – duże zapotrzebowanie wśród polskich miast – Kraków – budowa ok lokali komunalnych wraz z powierzchnią usługową w 2. lokalizacjach ; rozpoczęty etap dialogu konkurencyjnego; wartość: 92 mln PLN – Toruń – budowa 4-kondygnacyjnego budynku na lokale komunalne; projekt zakwalifikowany do konkursu 3P PARP; wartość: ok. 20 mln PLN – Warszawa – budowa ok lokali komunalnych wraz z powierzchnią komercyjną w 4-5 różnych lokalizacjach; zakończenie fazy doradztwa w 2012 roku; ogłoszenie w połowie 2013 roku; wartość: ok. 100 mln PLN – Oława – budynek wielorodzinny z 34. lokalami socjalnymi; w końcu października upłynął termin składania wniosków o udział w postępowaniu; długość umowy: 12 lat 3. Projekty PPP – polskie doświadczenia (2/7)

10 Instytut PPP adres ul. Noakowskiego 24, Warszawa telefon Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Parkingi – najprężniej rozwijająca się gałąź polskiego rynku PPP – Wrocław* – budowa 3-kondygnacyjnego parkingu podziemnego pod Placem Nowy Targ; oddanie obiektu do użytkowania w połowie 2013 roku; długość umowy: 40 lat; wartość: 38,7 mln PLN (kredyt udzielony przez Europejski Banku Odbudowy i Rozwoju) – Wrocław* – budowa parkingu podziemnego przy Hali Stulecia na ok. 800 miejsc; rozpoczyna się faza inwestycyjna; długość umowy: 30 lat; wartość 43,3 mln PLN – Bielsko-Biała – budowa 2-4 parkingów nadziemnych; trwają negocjacje; wartość: mln PLN – Warszawa – budowa do 6. parkingów miejskich; składanie wniosków o udział w postępowaniu do ; wartość: nawet 250 mln PLN – Gdańsk – budowa parkingów w rejonie zabytkowego Głównego Miasta; planowane ogłoszenie w grudniu 2012 roku; wartość: nawet 180 mln PLN 3. Projekty PPP – polskie doświadczenia (3/7) *umowy zawarte

11 Instytut PPP adres ul. Noakowskiego 24, Warszawa telefon Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ochrona zdrowia – niełatwe choć niezwykle ważne pole dla PPP – Jaworzno* - stacja dializ z poradnią nefrologiczną Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie; długość umowy: 15 lat; wartość: 4 mln PLN – Kobylnica* – przebudowa domu opieki społecznej; umowa zawarta w październiku 2010 roku; długość umowy: 25 lat; wartość: 4,3 mln PLN – Żywiec – budowa szpitala powiatowego; umowa zawarta we wrześniu 2011 roku; brak wymaganego zamknięcia finansowego w terminie; wartość: 240 mln PLN – Poznań – budowa nowego szpitala Kobiety i Dziecka na ok. 450 łóżek; etap analiz przedrealizacyjnych; wartość: nawet 500 mln PLN – Warszawa – modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego; wybór doradców planowany przed końcem 2012 roku 3. Projekty PPP – polskie doświadczenia (4/7) *umowy zawarte

12 Instytut PPP adres ul. Noakowskiego 24, Warszawa telefon Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Energetyka – nieskończone potrzeby i możliwości – Radzionków* – termomodernizacja 5. budynków oświatowych; wynagrodzenie partnera prywatnego finansowane z oszczędności (potwierdzonych w praktyce); długość umowy: 10 lat; wartość: 9 mln PLN – Piecki* – kotłownia na biomasę; długość umowy: 30 lat; wartość: 4 mln PLN – Kraśnik – budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW; postępowanie ogłoszone w lipcu 2012 roku – Warszawa – modernizacja oświetlenia ulicznego ( lamp); planowany wybór doradców w 2012 roku; wartość: 160 mln PLN – Książki – produkcja gazu ziemnego i zarządzanie siecią gazową; etap analiz przedrealizacyjnych; – Warszawa – termomodernizacja Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej; projekt zakwalifikowany do konkursu 3P PARP; wartość: poniżej 50 mln PLN 3. Projekty PPP – polskie doświadczenia (5/7) *umowy zawarte

13 Instytut PPP adres ul. Noakowskiego 24, Warszawa telefon Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Gospodarka odpadami – wyścig z czasem – Kraków* - obsługa i administrowanie zbiorczym punktem gromadzenia odpadów; długość umowy: 10 lat; wartość: 6,5 mln PLN – Poznań – System Gospodarki Odpadami Miasta Poznania; projekt budowy spalarni odpadów znajduje się na etapie składania ofert, wartość: ok. 1mld PLN – Łódź - budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych; doradcy wybrani w październiku 2012 roku; wartość: ok mln PLN – Gdańsk – budowa spalarni odpadów; faza analiz przedrealizacyjnych i zamiar ogłoszenia przetargu na doradców; wartość: ok. 850 mln PLN – Gminy Daleszyce i Kunów (woj. świętokrzyskie) – budowa instalacji do poboru biogazu z oczyszczalni ścieków / składowiska odpadów komunalnych i produkcja energii; faza analiz przedrealizacyjnych 3. Projekty PPP – polskie doświadczenia (6/7) *umowy zawarte

14 Instytut PPP adres ul. Noakowskiego 24, Warszawa telefon Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Edukacja – projekty za dostępność – Niepołomice – kompleks szkolno-przedszkolny dla ponad 430 dzieci; trwa dialog konkurencyjny; długość umowy: min. 15 lat; wartość: mln PLN – Zawoja – budowa szkoły podstawowej z infrastrukturą towarzysząca; trwa dialog konkurencyjny; długość umowy: do 30. lat; wartość: ok. 20 mln PLN Centra przesiadkowe – połączenie potrzeb publicznych i komercji – Sopot* - modernizacja i rozbudowa głównego dworca kolejowego; długość umowy: 10 lat; wartość: 100 mln PLN – Poznań – Brama Zachodnia: centrum komunikacyjno-komercyjne; realizacja po roku 2014; wartość: nawet 300 mln PLN – Łomża – Miejskie Centrum Handlowo-Komunikacyjne; składanie wniosków do grudnia 2012; wartość: 60 mln PLN źródło: Miast Poznań 3. Projekty PPP – polskie doświadczenia (7/7) *umowy zawarte

15 Instytut PPP adres ul. Noakowskiego 24, Warszawa telefon Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 1.Konieczność analizy zakresu ryzyka rynkowego jakie skłonna jest przyjąć strona prywatna (operator i instytucja finansująca). 2.Uzasadniona jest konsultacja rynkowa projektów. 3.Potrzeba wypracowania kompromisu między oczekiwaniami strony publicznej i prywatnej. 4.Wprowadzane opłat za dostępność i większej gospodarki wkładami. 5.Wydatki w ramach umowy o ppp/koncesji powinny w możliwie jak największym stopniu mieć charakter majątkowy. 6.Wskazane jest premiowanie przedsięwzięć, które pozwalają na generowanie dochodów majątkowych - dzięki współpracy z sektorem prywatnym cena, jaką strona publiczna uzyskuje w zamian za swój wkład, jest zdecydowanie wyższa niż w razie tradycyjnych metod. 7.Warte rozważenia są projekty hybrydowe angażujące środki UE. 8.Potrzeba pełniejszej regulacji wkładu własnego (dług i transfer składników majątkowych) 4. Wyzwania dla podmiotów działających rynku ppp

16 Instytut PPP adres ul. Noakowskiego 24, Warszawa telefon Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Rozwój polskiej gospodarki dzięki PPP Speed uppp POLAND to polska odsłona międzynarodowej serii Speed uppp..., konferencji poświęconych rozwojowi lokalnych rynków PPP. Miejsce i termin: Warszawa, Program wydarzenia, oferta uczestnictwa oraz oferta sponsorska dostępne są na Tłumaczenie symultaniczne polsko-angielskie 5. Zaproszenie – Speed uppp POLAND

17 17 Institute for Public-Private Partnership Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego © Maria Wiktoria Jędrzejewska Noakowskiego Warszawa Profil działalności: Organizacja pozarządowa promująca PPP Informacje o polskim rynku PPP Krajowe i międzynarodowe konferencje PPP Krajowe i międzynarodowe magazyny nt. PPP Szkolenia PPP Analizy przedrealizacyjne i testy rynkowe Doradztwo finansowe, prawne, techniczne


Pobierz ppt "Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego © IPPP, Warszawa PPP jako efektywny mechanizm wydatkowania środków publicznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google