Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Doświadczenia PPP w Polsce”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Doświadczenia PPP w Polsce”"— Zapis prezentacji:

1

2 „Doświadczenia PPP w Polsce”
Konferencja polsko-austriacka, Ministerstwo Gospodarki, Porządek prezentacji Instytut PPP – wsparcie rynku PPP w Polsce Obraz polskiego rynku PPP Projekty PPP – polskie doświadczenia Zaproszenie na „Speed uppp POLAND”, , Warszawa

3 1. Instytut PPP – wsparcie dla rynku PPP w Polsce
Pierwsza w Polsce (rok zał. 2003) organizacja pozarządowa, która zajęła się wdrażaniem formuły PPP i koncesji w realizacji zadań publicznych Promocja PPP w Polsce poprzez wspieranie obydwu stron rynku: podmiotów publicznych i partnerów prywatnych. Oficjalny i wyłączny partner projektu systemowego „Partnerstwo publiczno-prywatne” Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wydawca magazynów PPP: polskojęzycznego „Forum PPP” oraz nowego anglojęzycznego „PPP Magazine”    Autor nowej jakości i polityki cenowej w konferencjach PPP w wydaniu międzynarodowym z serii: „Speed uppp...”.

4 2. Obraz polskiego rynku PPP (1/4)
Informacje wstępne: Polski rynek PPP funkcjonuje formalnie od 3,5 roku, odkąd w życie weszły ramy prawne dedykowane inwestycjom typu PPP: ustawa o PPP i ustawa o koncesjach. Istnieje szereg wcześniejszych umów pokrewnych PPP, zawieranych w oparciu o kodeks cywilny, ustawę autostradową lub inną formułę prawną. Głównym motorem PPP w Polsce są jak dotąd jednostki samorządu terytorialnego (JST). Bardzo zróżnicowane rodzaje zadań publicznych wdrażanych projektów typu PPP. Niezwykły potencjał dla rozwoju PPP w Polsce. Wsparcie instytucjonalne dla PPP : Ministerstwo Gospodarki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Platforma PPP)

5 2. Obraz polskiego rynku PPP (2/4)
W trakcie ostatnich 3,5 roku zawartych zostało w Polsce 29 umów typu PPP, spośród których 24 jest wciąż ważnych (5 umów rozwiązanych). Łączna wartość 24. ważnych umów typu PPP wynosi 302 mln PLN. Wykres 1. Sektory gospodarki, w których wdrożone są aktualnie projekty typu PPP Źródło: opracowanie własne IPPP, listopad 2012

6 2. Obraz polskiego rynku PPP (3/4)
Wśród podmiotów publicznych, które zawarły skuteczne umowy typu PPP, dominują jednostki samorządu terytorialnego. Projekty „ulokowane” regionalnie to aż 96% całego rynku PPP. Wykres 2. Rodzaj podmiotów publicznych, które skutecznie wdrożyły umowy typu PPP Źródło: opracowanie własne IPPP, listopad 2012

7 2. Obraz polskiego rynku PPP (4/4)
Podział regionalny Wśród najskuteczniejszych województw pod względem liczby ważnych umów typu PPP znajdują się: woj. pomorskie (6 umów) woj. małopolskie (4 umowy) Mapa 1. Ważne umowy typu PPP w podziale na województwa Źródło: opracowanie własne IPPP, listopad 2012

8 3. Projekty PPP – polskie doświadczenia (1/7)
Sport i rekreacja – najbardziej pożądane, ale czy realne? Solec-Zdrój*– kompleks basenów mineralnych; pierwszy polski „hybrydowy” projekty typu PPP z wykorzystaniem dotacji UE; planowane oddanie do użytku w styczniu roku; długość umowy: 27 lat; wartość: 16 mln PLN Gliwice* – zarządzanie krytą pływalnią „Neptun”, długość koncesji na usługi: 2 lata (koniec w 2013 roku); wartość: 12,5 mln PLN *umowy zawarte Kraków – hala Stulecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu (Osób) Niepełnosprawnych; projekt zakwalifikowany do konkursu „3P” PARP; wartość: mln PLN Elbląg – zagospodarowanie największego w Europie basenu otwartego i budowa parku wodnego; plan ponownego ogłoszenia postępowania; wartość: mln PLN

9 3. Projekty PPP – polskie doświadczenia (2/7)
Domy komunalne – duże zapotrzebowanie wśród polskich miast Kraków – budowa ok lokali komunalnych wraz z powierzchnią usługową w 2. lokalizacjach ; rozpoczęty etap dialogu konkurencyjnego; wartość: 92 mln PLN Toruń – budowa 4-kondygnacyjnego budynku na lokale komunalne; projekt zakwalifikowany do konkursu „3P” PARP; wartość: ok. 20 mln PLN Warszawa – budowa ok lokali komunalnych wraz z powierzchnią komercyjną w 4-5 różnych lokalizacjach; zakończenie fazy doradztwa w roku; ogłoszenie w połowie 2013 roku; wartość: ok. 100 mln PLN Oława – budynek wielorodzinny z 34. lokalami socjalnymi; w końcu października upłynął termin składania wniosków o udział w postępowaniu; długość umowy: 12 lat

10 3. Projekty PPP – polskie doświadczenia (3/7)
Parkingi – najprężniej rozwijająca się gałąź polskiego rynku PPP Wrocław* – budowa 3-kondygnacyjnego parkingu podziemnego pod Placem Nowy Targ; oddanie obiektu do użytkowania w połowie 2013 roku; długość umowy: 40 lat; wartość: 38,7 mln PLN (kredyt udzielony przez Europejski Banku Odbudowy i Rozwoju) Wrocław* – budowa parkingu podziemnego przy Hali Stulecia na ok. 800 miejsc; rozpoczyna się faza inwestycyjna; długość umowy: 30 lat; wartość 43,3 mln PLN Bielsko-Biała – budowa 2-4 parkingów nadziemnych; trwają negocjacje; wartość: mln PLN Warszawa – budowa do 6. parkingów miejskich; składanie wniosków o udział w postępowaniu do ; wartość: nawet 250 mln PLN Gdańsk – budowa parkingów w rejonie zabytkowego Głównego Miasta; planowane ogłoszenie w grudniu roku; wartość: nawet 180 mln PLN *umowy zawarte

11 3. Projekty PPP – polskie doświadczenia (4/7)
Ochrona zdrowia – niełatwe choć niezwykle ważne pole dla PPP Jaworzno* - stacja dializ z poradnią nefrologiczną Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie; długość umowy: 15 lat; wartość: 4 mln PLN Kobylnica* – przebudowa domu opieki społecznej; umowa zawarta w październiku roku; długość umowy: 25 lat; wartość: 4,3 mln PLN Żywiec – budowa szpitala powiatowego; umowa zawarta we wrześniu 2011 roku; brak wymaganego zamknięcia finansowego w terminie; wartość: 240 mln PLN Poznań – budowa nowego szpitala Kobiety i Dziecka na ok. 450 łóżek; etap analiz przedrealizacyjnych; wartość: nawet 500 mln PLN Warszawa – modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego; wybór doradców planowany przed końcem 2012 roku *umowy zawarte

12 3. Projekty PPP – polskie doświadczenia (5/7)
Energetyka – nieskończone potrzeby i możliwości Radzionków* – termomodernizacja 5. budynków oświatowych; wynagrodzenie partnera prywatnego finansowane z oszczędności (potwierdzonych w praktyce); długość umowy: 10 lat; wartość: 9 mln PLN Piecki* – kotłownia na biomasę; długość umowy: 30 lat; wartość: 4 mln PLN Kraśnik – budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW; postępowanie ogłoszone w lipcu 2012 roku Warszawa – modernizacja oświetlenia ulicznego ( lamp); planowany wybór doradców w 2012 roku; wartość: 160 mln PLN Książki – produkcja gazu ziemnego i zarządzanie siecią gazową; etap analiz przedrealizacyjnych; Warszawa – termomodernizacja Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej; projekt zakwalifikowany do konkursu „3P” PARP; wartość: poniżej 50 mln PLN *umowy zawarte

13 3. Projekty PPP – polskie doświadczenia (6/7)
Gospodarka odpadami – wyścig z czasem Kraków* - obsługa i administrowanie zbiorczym punktem gromadzenia odpadów; długość umowy: 10 lat; wartość: 6,5 mln PLN Poznań – System Gospodarki Odpadami Miasta Poznania; projekt budowy spalarni odpadów znajduje się na etapie składania ofert, wartość: ok. 1mld PLN Łódź - budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych; doradcy wybrani w październiku 2012 roku; wartość: ok mln PLN Gdańsk – budowa spalarni odpadów; faza analiz przedrealizacyjnych i zamiar ogłoszenia przetargu na doradców; wartość: ok. 850 mln PLN Gminy Daleszyce i Kunów (woj. świętokrzyskie) – budowa instalacji do poboru biogazu z oczyszczalni ścieków / składowiska odpadów komunalnych i produkcja energii; faza analiz przedrealizacyjnych *umowy zawarte

14 3. Projekty PPP – polskie doświadczenia (7/7)
Edukacja – projekty „za dostępność” Niepołomice – kompleks szkolno-przedszkolny dla ponad 430 dzieci; trwa dialog konkurencyjny; długość umowy: min. 15 lat; wartość: mln PLN Zawoja – budowa szkoły podstawowej z infrastrukturą towarzysząca; trwa dialog konkurencyjny; długość umowy: do 30. lat; wartość: ok. 20 mln PLN Centra przesiadkowe – połączenie potrzeb publicznych i komercji Sopot* - modernizacja i rozbudowa głównego dworca kolejowego; długość umowy: 10 lat; wartość: 100 mln PLN Poznań – „Brama Zachodnia”: centrum komunikacyjno-komercyjne; realizacja po roku 2014; wartość: nawet 300 mln PLN Łomża – Miejskie Centrum Handlowo-Komunikacyjne; składanie wniosków do grudnia 2012; wartość: 60 mln PLN *umowy zawarte źródło: Miast Poznań

15 4. Wyzwania dla podmiotów działających rynku ppp
Konieczność analizy zakresu ryzyka rynkowego jakie skłonna jest przyjąć strona prywatna (operator i instytucja finansująca). Uzasadniona jest konsultacja rynkowa projektów. Potrzeba wypracowania kompromisu między oczekiwaniami strony publicznej i prywatnej. Wprowadzane opłat za dostępność i większej gospodarki wkładami. Wydatki w ramach umowy o ppp/koncesji powinny w możliwie jak największym stopniu mieć charakter majątkowy. Wskazane jest premiowanie przedsięwzięć, które pozwalają na generowanie dochodów majątkowych - dzięki współpracy z sektorem prywatnym cena, jaką strona publiczna uzyskuje w zamian za swój wkład, jest zdecydowanie wyższa niż w razie tradycyjnych metod. Warte rozważenia są projekty „hybrydowe” angażujące środki UE. Potrzeba pełniejszej regulacji wkładu własnego (dług i transfer składników majątkowych)

16 5. Zaproszenie – „Speed uppp POLAND”
Rozwój polskiej gospodarki dzięki PPP „Speed uppp POLAND” to polska odsłona międzynarodowej serii „Speed uppp...”, konferencji poświęconych rozwojowi lokalnych rynków PPP. Miejsce i termin: Warszawa, Program wydarzenia, oferta uczestnictwa oraz oferta sponsorska dostępne są na Tłumaczenie symultaniczne polsko-angielskie

17


Pobierz ppt "„Doświadczenia PPP w Polsce”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google