Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Menadżer Środowiska www.eko-spec.pl Warszawa, 7 października 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Menadżer Środowiska www.eko-spec.pl Warszawa, 7 października 2008."— Zapis prezentacji:

1 Menadżer Środowiska www.eko-spec.pl Warszawa, 7 października 2008

2 Fundacja Partnerstwo dla Środowiska Fundacja Partnerstwo dla Środowiska (FPŚ) rozpoczęła działalność 1 lipca 1997 roku jako niezależna i samorządna polska Fundacja z siedzibą w Krakowie. Jest kontynuatorką programu wspierania organizacji ekologicznych pod nazwą Environmental Partnership for Central Europe amerykańskiej fundacji The German Marshall Fund of the United States. Obecnie Fundacja działa w ramach Stowarzyszenia Environmental Partnership for Sustainable Development realizującego programy ekologiczne w Europie. Bratnie fundacje w Stowarzyszeniu działają w Republice Czeskiej, Rumunii, Bułgarii, na Słowacji i Węgrzech. Environmental Partnership for Sustainable Development

3 Czysty Biznes 1998-2008 Program Czysty Biznes pomaga małym i średnim przedsiębiorstwom rozwijać się dzięki działaniom na rzecz ochrony środowiska. W celu udostępnienia doświadczeń Programu Czysty Biznes szerszemu gronu odbiorcy zostało wypracowane narzędzie internetowe Menadżer Środowiska. Projekt ten uzyskał dofinansowanie z programu Komisji Europejskiej Life Environment.

4 Menadżer środowiska 2004-2006 Projekt pt. Zintegrowane zarządzanie środowiskiem w polskich MŚP poprzez narzędzie internetowe – Menadżer Środowiska współfinansowany ze środków Unii Europejskiej LIFE Environment Life04 env/PL/000673

5 Beneficjent: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska Partnerzy: Multimedia Communication Regionalna Inicjatywa Biznesu Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej Budżet projektu: 1 002 510 EUR Źródła finansowania: Program LIFE Environment (50%) BP, Ricoh Polska, inne środki Fundacji (50%) Menadżer Środowiska 2004-2006

6 Data złożenia wniosku do LIFE: wrzesień 2003 Data rozpoczęcia projektu: styczeń 2004 Data podpisania umowy z LIFE: wrzesień 2004 Data zakończenia projektu: grudzień 2006 Data rozliczenia projektu: kwiecień 2008 Menadżer Środowiska 2004-2006

7 Dlaczego LIFE ENVIRONMENT? Możliwość realizacji innowacyjnego projektu- narzędzie internetowe do monitoringu środowiskowego dla MŚP Wykorzystanie naszego bogatego doświadczenia związanego z wieloletnią realizacją Programu Czysty Biznes Możliwość podwojenia posiadanych środków finansowych dzięki LIFE Środowisko Możliwość nawiązania kontaktów z innymi organizacjami realizującymi projekty współfinansowane przez LIFE Etap przygotowania wniosku

8 Pierwsza pozytywna odpowiedź z Brukseli- kwiecień 2004 Zmiany wprowadzone po negocjacjach (lipiec- wrzesień2004) dotyczyły: Przesunięcia kosztów partnera z podwykonawców do personelu Wprowadzenia 10 Emasów w polskich MŚP jako rezultatu projektu Niewielkich przesunięć w budżecie Negocjacje z Komisją Europejską

9 Etap realizacji Cel projektu: Wypracowanie w oparciu o doświadczenie 250 MŚP zrzeszonych w Programie Czysty Biznes, narzędzia internetowego, które umożliwi firmom monitorowanie ich wpływu na środowisko i usprawni wdrażanie systemów zarządzania środowiskiem, w tym EMAS

10 Menadżer Środowiska: umożliwia firmom monitorowanie ich wpływu na środowisko dostęp do informacji i materiałów instruktażowych dotyczących typowych problemów środowiskowych w MŚP świadczenie usług on-line dla zalogowanych użytkowników oraz monitorowanie działań Klubów CB, sprawozdawczość on-line, etc.

11 Menadżer środowiska

12 Etap realizacji-działania 1. Rozwój struktury organizacyjnej, metodologia, narzędzia (17 Klubów Czystego Biznesu zrzeszające 350 firm) 2.Wzrost świadomości ekologicznej wśród MŚP (przeprowadzenie 3 badań ankietowych wśród MŚP, 90 seminariów, 3 konferencje) 3.Działania środowiskowe w MŚP (250 audytów, 150 polityk środowiskowych i planów działań, 75 wdrożeń, 3000 konsultacji, 850 infolinii, 10 EMAS)

13 Etap realizacji-działania 4.Opracowanie materiałów instruktażowych (8 poradników branżowych np. mechaniczna, spożywcza, budowlana, 8 poradników obszarowych- zarządzanie energią, wodą, odpadami itp., 8 filmów instruktażowych) 5.Stworzenie narzędzia internetowego- Menadżer Środowiska (www.eko-spec.pl) 6.Promocja (3 targi Green Week, 3 targi POLEKO, 45 konferencji, ulotki, banery, itp.) 7.Zarządzanie projektem i raportowanie

14 Etap realizacji-finansowanie Sposób finansowania projektu przez LIFE: Prefinansowanie 70% przewidzianego dofinansowania (350 000 EUR z 500 000 EUR) 1 transza- po podpisaniu umowy- 200 000 EUR, 2 transza- po raporcie połówkowym- 150 000 EUR 3 transza- po zaakceptowaniu raportu końcowego

15 Generator finansowy projektu Generator wydatków –pokazać str startowa-koszty osobowe, overheady, podróże jako przykład Problemy: Wkład własny-50%, Zmiany kursu Eur (2003-4,7; 2007-3,8)

16 Etap realizacji-raportowanie 3 raporty częściowe (sprawozdanie merytoryczne, ogólne sprawozdanie finansowe) 1 interim report (sprawozdanie merytoryczne, szczegółowe sprawozdanie finansowe) 1 final report (sprawozdanie merytoryczne, finansowe, raport audytora, Laymans report)

17 Etap realizacji-problemy 1. Brak możliwości odliczania VAT po 1 maja 2004 2. Wahania kursu EUR ( 2003-4,7; 1 transza-4,2; rozliczenie końcowe-3,8) 3. Problemy z kosztami personelu-tylko rzeczywisty czas pracy na rzecz projektu (z pominięciem urlopów i zwolnień chorobowych) jest kosztem kwalifikowalnym 4. Kwalifikowanie kosztów OVERHEADS- trudność w opracowaniu metody kwalifikowania 5. Nierealność wdrożenia 10 EMASów w polskich MŚP 6. Wycofanie się z projektu jednego z partnerów 7. Wkład własny w wysokości 50%....

18 Etap rozliczania projektu 1. Raport końcowy- merytoryczny i finansowy (tylko generator, bez kopii dokumentów finansowych) wraz z raportem audytora zewnętrznego i Laymans report musi być wysłany do 3 miesięcy od daty zakończenia projektu 2. KE może poprosić o przesłanie kopii niektórych dokumentów finansowych 3. Całość projektu jest rozliczana po kursie EUR z pierwszego dnia miesiąca, w którym jest wysyłany raport 4. Cykl rozliczania trwa do roku od daty złożenia końcowego raportu…

19 Monitorowanie realizacji projektu Zespół monitorujący- opiekun projektu (external monitoring team), desk officer, financial officer- duże wsparcie podczas realizacji projektu oraz podczas procesu rozliczania Otwartość na dyskusje (mniejsza otwartość na zmiany), zainteresowanie sprawami merytorycznymi projektu Wizyty- po rozpoczęciu realizacji projektu, w trakcie, po zakończeniu Możliwość kontroli do 5 lat od momentu otrzymania ostatniej transzy

20 Life Environment Life Environment wspiera projekty ambitne, innowacyjne w skali europejskiej/światowej Promuje praktyczne rozwiązania, z których mogą skorzystać inni Preferowane są duże (powyżej 1 mln EUR ) projekty Współfinansowanie na poziomie 50% Przyjazny sposób rozliczania kosztów i raportowania Duży nacisk na promocję projektu Długi proces rozliczania ostatniej transzy Fundusz dla organizacji/instytucji mocnych organizacyjnie i finansowo

21 Life Environment Innowacyjność pomysłu Zapewnione współfinansowanie Odpowiednie kwalifikowanie kosztów personelu Przyjęcie dobrej metody kwalifikowania kosztów overheads Systematyczne i solidne wypełnianie generatora finansowego Nawiązanie dobrego kontaktu z zespołem monitorującym Na co warto zwrócić uwagę:

22 Fundacja Partnerstwo dla Środowiska ul. Św. Krzyża 5/6, Kraków tel.: +48–12-430 24 43, 430 24 65 fax: +48–12-429 47 25 joanna.wegrzycka@epce.org.pl www.czystybiznes.pl www.eko-spec.pl Warszawa, 7 października 2008 Kontakt:


Pobierz ppt "Menadżer Środowiska www.eko-spec.pl Warszawa, 7 października 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google