Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instytut Metali Nieżelaznych Insitute of Non-Ferrous Metals Spektralne i Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instytut Metali Nieżelaznych Insitute of Non-Ferrous Metals Spektralne i Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for."— Zapis prezentacji:

1 Instytut Metali Nieżelaznych Insitute of Non-Ferrous Metals Spektralne i Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic and Chemical Analysis wersja polskawersja polska | english version | kontaktenglish versionkontakt

2 WPROWADZENIE Instytut Metali Nieżelaznych, obok podstawowych kierunków działalności zajmuje się również wytwarzaniem certyfikowanych materiałów odniesienia spektralnych i chemicznych. Spektralne certyfikowane materiały odniesienia mają postać dysków o średnicy 40 mm i wysokości 20-30 mm oraz prętów o średnicach 6-10 mm i długości 100 mm i przystosowane są do metod atomowej spektrometrii emisyjnej i rengenofluorescencyjnej. Chemiczne certyfikowane materiały odniesienia mają postać proszków o określonej granulacji (rudy i koncentraty), wiórów (metale) oraz prętów o różnych wymiarach (metale, stopy z atestowaną zawartością tlenu) dostosowanych do analizy metodą redukcyjnego topienia lub aktywacji neutronowej. Każdy certyfikowany materiał odniesienia analizowany jest przez co najmniej pięć laboratoriów w tym instytucji naukowo- badawczych. Świadectwa certyfikowanych materiałów odniesienia zawierają średnie wartości stężeń każdego pierwiastka oraz wartości przedziału ufności względnie niepewności, zestawienie metod chemicznych stosowanych do certyfikacji, ilość laboratoriów uczestniczących w atestacji oraz historię metalurgiczną topienia i odlewania. Certyfikowane materiały odniesienia w naszym KATALOGU zestawiono w następujące grupy materiałowe: SPEKTRALNE CERTYFIKOWANE MATERIAŁY ODNIESIENIA miedź i jej stopy ołów i jego stopy cynk i jego stopy stopy cyny złoto i jego stopy srebro i jego stopy nikiel kadm CHEMICZNE CERTYFIKOWANE MATERIAŁY ODNIESIENIA miedź i materiały miedziowe cynk, rudy i koncentraty srebro i stopy srebra nikiel

3 INTRODUCTION The Institute of Non-Ferrous Metals alongside the basic direction of its activity attends also to the production of spectroscopic and chemical certified reference materials. The spectroscopic certified reference materials are in form of disc 40 mm in diameter and 20 - 30 mm height as well as in the form of rods 6 - 10 mm in diameter and 100 mm long and are adaptable to the methods of optical emission and X-ray fluorescence spectrometry. The chemical reference materials are in form of powder of determined grainsize (ores, concentrates), of chips (metals) and in form of rods of various dimensions (metals and alloys with certified oxygen content) for using in reduction melting method or neutron activation method. Each reference materials was analysed by at least five industrial laboratories and research centers. The standard reference materials certificates comprise the mean values of each element concentrations, the confidence intervals or uncertainty values, the list of chemical methods used for certification, number of laboratories cooperating as well as metalurgical history of casting and melting. The standards presented in our CATALOGUE comprise the following materials groups: SPECTROSCOPIC CERTIFIED REFERENCE MATERIALS copper and its alloys lead and its alloys zinc and its alloys Tin alloys gold and its alloys silver and its alloys nickel cadmium CHEMICAL CERTIFIED REFERENCE MATERIALS copper and copper base materials zinc, ores and concentrates silver and its alloys nickel

4 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Miedź i jej stopy Copper and its alloys Miedź o podwyższonej czystości - seria CP Copper of high purity - CP series Miedź o podwyższonej czystości - seria CS Copper of high purity - CS series Miedź o podwyższonej czystości - seria CS Copper of high purity - CS series Miedź elektrolityczna - seria CF Electolytic copper - CF series Miedź konwertorowa - seria CG Converter copper - CG series Miedź konwertorowa - seria CH Converter copper - CH series Miedź anodowa - seria CL Fire refined copper - CL series Miedź anodowa, odlewnicza i konwertorowa - seria CT Fire refined, converter copper - CT series Miedź anodowa - seria CT Fire refined copper - CT series Miedź manganowa - seria CK Manganese copper - CK series Miedź cynowa - seria CM Tin copper - CM series Cu Stop wstępny - seria CO Preliminary alloy Cu-P - CO series Mosiądz dwuskładnikowy - seria MB Binary brass - MB series Mosiądze do przeróbki plastycznej MC 70 - seria ME Wrought brass - ME series Mosiądz do przeróbki plastycznej M68, M70 - seria MD Wrought brass - MD series Mosiądz do przeróbki plastycznej M 90, M 95 - seria MG Wrought brass - MG series Mosiądz do przeróbki plastycznej MK 75 - seria WC Wrought brass - WC series Mosiądz do przeróbki plastycznej M70 - seria MH Wrought brass (cartridge brass) - MH series Mosiądz do przeróbki plastycznej M90, M95 - seria MI Wrought brass (gilding metal) - MI series Mosiądz do przeróbki plastycznej MC62, M63 - seria WK Naval brass - WK series Mosiądz ołowiowy MO 59, MO 60 - seria WG Lead brass - WG series Mosiądz ołowiowy MO 59, MO 60 - seria WN Free cutting brass MO 59, MO 60 - WN series Mosiądz MM 59 - seria WF Mn-brass - WF series Mosiądz niklowy MN 65 - seria WH Nickel-brass MN - WH sieries Mosiądz niklowy - seria WM Ni-brass - WM series Mosiądz MK 80 - seria WB Si-brass - WB series Mosiądz aluminiowy MA 77 - seria WO Al brass - WO series Mosiądz aluminiowy MA 58 - seria MA Al-Fe-Mn-brass - MA series Mosiądz wysokoniklowy - seria WP Nickel brass - WP series Mosiądz M 68 - seria MJ Brass M 68 - MJ series Mosiądz M 68 - seria MJJ Brass M 68 - MJJ series Miedzio-nikiel - seria MN Cupro-nickel - MN series Miedzio-nikiel MN 25 - seria N Cupro-nickel MN 25 - N series Miedzio-nikiel MNŻ 101 - seria NA Cupro-nickel MNŻ 101 - NA series Miedzio-nikiel - seria NB Cupro-nickel - NB series Miedzio-nikiel MN 25 - seria NC Cupro-nickel - NC series Brąz: B 663, B 555, B 476 - seria BB Sn-Zn-Pb bronze - BB series Brąz BK 31 - seria BE Si bronze - BE series Brąz BA 1044 - seria BF Al bronze - BF series Brąz BK 331 - seria BH Si bronze - BH series Brąz Sn-Zn-Pb - seria BI Ounce metal - BI series Brąz niklowo-aluminiowy - seria BJ Ni-Al bronze - BJ series Brąz cynowy - seria BL Sn bronze - BL series Brąz - seria BM Bronze - BM series Brąz cynkowo-cynowy - seria WL Zn-Sn bronze - WL series Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

5 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Miedź o podwyższonej czystości - seria CP Copper of high purity - CP series [ppm] Cu Nr wzorca Standard NoPbSbAsSiZnAgMnCoCrSFeCdSnPSeNiTeBi CP 1 CP 2 CP 3 CP 4 CP 5 CP 6 1,7 120 81 28 13 2,7 11 160 120 48 27 0,4 140 63 14 65 0,85 - (4) (8) (3) (82) - 1,9 92 33 17 38 1,4 12 36 60 110 31 20 1,3 5,9 30 55 49 0,6 0,2 39 20 4,2 34 <1 0,3 0,5 45 86 48 0,3 6,3 35 60 94 21 7,5 10 8,1 15 44 77 6,4 0,6 72 35 11 2,5 - 5,6 4,8 17 40 2,1 0,7 2,0 11 44 130 110 1,7 <1 77 43 10 35 <1 3,4 20 13 3,4 39 2,7 3,0 12 46 75 7,8 - 1,0 - 47 13 9,4 - Komplet zawiera 6 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 23 mm. The set consists of 6 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 23 mm height. Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

6 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Miedź o podwyższonej czystości - seria CS Copper of high purity - CS series [ppm] Cu Nr wzorca Standard NoAgAsBiCdFeNiPbSbSeSnTeZnCoBMnSCrPSi CS 1 CS 2 CS 3 CS 4 CS 5 53,1 45,6 38,9 237 320 2,3 7,9 13,8 42,2 70,5 1,1 6,2 12,2 39,6 59,7 1,0 7,4 13,4 35,5 66,1 18,4 30,5 28,3 82,0 90,9 46,8 26,7 11,1 7,2 4,4 60,5 38,6 13,3 7,6 5,0 3,0 7,5 13,0 36,8 63,9 61,5 39,0 15,4 6,7 0,9 52,9 33,7 13,3 6,2 0,85 2,1 5,6 10,6 32,9 49,9 24,1 8,9 31,3 44,0 100,6 0,6 3,6 7,4 24,3 37,5 (1,1) (2,8) (4,2) (21,7) (35,2) 29,0 35,3 12,6 8,3 4,3 65,9 44,9 18,8 41,3 12,0 (0,3) 35,8 10,9 7,0 1,0 57,7 33,8 12,1 6,3 2,0 (3,0) (9,4) (22,2) (46,5) (54,8) Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm lub w postaci prętów o średnicy 6 mm i długości 100 mm. The set consists of 5 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 30 mm height or rods 6 mm in diametes and 100 mm long. Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

7 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Miedź o podwyższonej czystości - seria CS Copper of high purity - CS series [ppm] Cu Nr wzorca Standard NoAgAsBiCdFeNiPbSbSeSnTeZnCoBMnSCrPSi CS 6 CS 7 8,5 13,7 0,2 0,9 <0,5 (0,06) (0,02) 20,8 4,9 0,8 4,4 (0,4) 0,9 1,0 <1,0 10,6 0,5 <0,05 1,4 1,2 (0,2) 0,09 <0,5 0,7 2,2 5,4 7,0 0,2 19,7 (1,5) (2,4) - <1,0 Certyfikowane materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 20-30 mm lub w postaci prętów o średnicy 6 mm i długości 100 mm. (Certyfikowane materiały odniesienia CS6 tylko w postaci dysków). Certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 20-30 mm height or rods 6 mm in diametes and 100 mm long. (Certified reference materials CS6 only in form of discs). Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

8 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Miedź elektrolityczna - seria CF Electrolytic copper - CF series [ppm] Cu Nr wzorca Standard NoAsSbPbSnNiBiFeZnAg CF 1 CF 2 CF 3 CF 4 CF 5 CF 6 6,7 1,1 1,8 43,0 2,3 0,32 24,0 1,4 2,2 11,0 1,9 0,2 33,0 0,6 8,9 1,1 3,2 1,8 21,0 - 3,2 1,0 1,3 (0,06) 29,0 0,7 6,4 7,8 3,0 (0,4) 12,5 - 1,2 0,25 (0,012) 42,0 2,8 20,0 3,7 98,0 1,0 57,0 2,2 3,4 31,0 4,7 - 45,0 9,0 3,2 18,0 12,0 Komplet zawiera 6 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci prętów o średnicy 6 mm lub 3 mm i długości 100 mm. The set consists of 6 certified reference materials in form of rods 6 mm or 3 mm in diameter and 100 mm long. Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

9 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Miedź konwertorowa - seria CG Converter copper - CG series [%] Cu Nr wzorca Standard NoPbFeCoZnNiAg CG 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 5 0,60 0,30 0,22 0,11 0,053 0,013 0,015 0,030 0,25 0,069 0,17 0,098 0,045 0,057 0,0079 0,016 0,026 0,14 0,12 0,18 0,036 0,011 0,39 0,23 0,10 0,011 0,25 0,040 0,10 0,41 Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci prętów o średnicy 10 mm i długości 100 mm. The set consists of 5 certified reference materials in form of rods 10 mm in diameter and 100 mm long Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

10 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Miedź konwertorowa - seria CH Converter copper - CH series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard NoPbFeCoZnNiAgCu CH 6 CH 7 CH 8 CH 9 0,50 1,01 1,49 1,97 0,028 0,11 0,0012 0,0060 0,18 0,11 0,020 0,0060 0,19 0,047 0,077 0,015 0,40 0,18 0,036 0,010 0,18 0,40 0,039 0,010 reszta / the rest Komplet zawiera 4 certyfikowane materiały odniesienia w postaci prętów o średnicy 10 mm i długości 100 mm. The set consists of 4 certified reference materials in form of rods 10 mm in diameter and 100 mm long. Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

11 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Miedź Anodowa - seria CL Fire refined copper - CL series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard NoPbAgZnBiNiSnSbAsFeCo CL 1 CL 2 CL 3 CL 4 CL 5 0,75 1,23 0,030 0,17 - 0,012 0,045 0,27 0,42 0,52 0,0067 0,021 0,11 0,17 0,26 0,017 0,011 0,0076 0,0025 0,00039 0,43 0,38 0,22 0,049 0,0040 0,0042 0,055 0,30 0,19 0,32 0,25 0,20 0,15 0,039 0,0018 0,0021 0,061 0,19 0,21 0,28 0,0013 0,025 0,023 0,16 0,22 0,0012 0,037 0,090 0,16 0,20 Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 30 mm. The set consists of 5 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 30 mm height. Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

12 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis MBH Miedź anodowa, odlewnicza i konwertorowa - seria CT Fire refined, converter copper - CT series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard NoAgSnFeAsSbBiZnPbNiPSSeTeCoBCu CT 1 CT 2 CT 3 CT 4 CT 5 0,057 0,042 0,026 0,016 0,0062 0,24 0,14 0,070 0,025 0,0070 0,17 0,10 0,083 0,045 0,016 0,32 0,22 0,11 0,050 0,0056 0,33 0,24 0,11 0,049 0,010 0,018 0,013 0,0067 0,0043 0,0011 0,28 0,19 0,11 0,045 0,0098 0,013 0,086 0,31 0,88 (1,48)* 0,48 0,29 0,12 0,049 0,0095 0,082 0,059 0,038 0,020 0,0059 0,054 0,036 0,012 0,0060 0,0024 0,062 0,041 0,018 0,011 0,0069 0,053 0,036 0,022 0,011 0,0064 0,051 0,033 0,013 0,011 0,0061 0,024 0,033 0,00093 0,0042 (0,011)* reszta / the rest Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości ~30 mm. The set consists of 5 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and ~30 mm height. Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

13 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis MBH Miedź anodowa, odlewnicza i konwertorowa - seria CT 6 Fire refined, converter copper - CT 6 series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard NoAgSnFeAsSbBiZnPbNiPSSeTeCoB CT 60,00390,0130,0140,00540,0110,00400,0300,00140,011 0,00690,0110,0120,0110,0060 Certyfikowane materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości ~30 mm. Certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and ~30 mm height. Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

14 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Miedź manganowa - seria CK Manganese copper - CK series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard NoMnPbNiFeSiSnZnAsSbAgPCu CK 1 CK 2 CK 3 CK 4 CK 5 CK 6 1,06 1,51 1,78 1,91 2,30 2,64 0,0021 0,0062 0,0098 0,017 - 0,44 0,38 0,27 0,13 0,011 0,073 0,029 0,11 0,17 0,26 0,29 0,40 0,049 0,091 0,033 0,0025 0,011 0,21 0,13 - 0,075 0,042 0,0048 0,025 0,24 0,14 0,095 0,065 0,033 0,034 0,013 0,010 0,0095 0,0055 0,0015 0,0039 0,0049 0,0015 0,0026 0,0041 0,0051 0,0052 0,012 0,0094 0,0066 0,0041 - 0,0012 0,0011 0,0022 0,0043 0,0056 - 0,013 reszta / the rest Komplet zawiera 6 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 30 mm. The set consists of 6 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 30 mm height. Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

15 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Miedź cynowa - seria CM Tin copper - CM series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard NoSnFeNiZnAsSbPbBiPAgCu CM 1 CM 2 CM 3 CM 4 CM 5 0,61 0,84 1,06 1,30 1,14 0,019 0,0064 0,012 0,0042 0,0094 0,0086 0,0055 0,0031 0,0011 0,014 0,021 0,0061 0,0060 0,0020 0,013 0,0098 0,0068 0,0036 0,0011 (0,015) 0,012 0,0068 0,0040 0,0019 0,018 0,012 0,0067 0,0038 0,0023 0,019 0,010 0,0072 0,0033 0,00093 0,014 0,0088 0,0058 0,0041 0,0009 0,015 0,010 0,0061 0,0029 0,0011 - reszta / the rest Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 30 mm. The set consists of 5 certifikowanych reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 30 mm height. Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

16 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Stop wstępny - seria CO Preliminary alloy Cu-P - CO series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard NoPFePbSnSbBiNiZnAsSeTeCu CO 2 CO 3 CO 4 CO 5 11,60 8,56 5,54 9,45 0,096 0,11 0,29 0,11 0,070 0,10 0,29 0,0044 0,35 0,037 0,13 0,55 0,065 0,14 0,092 0,034 0,0049 0,015 0,0086 0,00095 0,013 0,10 0,25 0,0082 0,15 0,24 0,029 0,061 0,0050 0,011 0,016 0,0023 (0,0045) (0,0073) (0,010) (0,0015) (0,0055) (0,0080) (0,012) (0,0023) reszta / the rest Komplet zawiera 4 certyfikowane materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm. The set consists of 4 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 25 mm height. Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

17 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Mosiądz dwuskładnikowy - seria MB Binary brass - MB series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard NoCuZn MB 1 MB 2 MB 3 MB 4 MB 5 MB 6 MB 7 60,66 67,17 73,26 78,77 84,25 90,07 95,00 39,39 32,80 26,67 21,20 15,63 9,95 4,99 Komplet zawiera 7 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 20 mm. The set consists of 7 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 20 mm height. Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

18 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Mosiądz do przeróbki plastycznej MC 70 - seria ME Wrought brass - ME series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard NoSnCuZn ME 2 ME 3 ME 4 ME 5 0,87 1,11 1,21 1,42 71,29 70,70 69,40 68,53 reszta / the rest Komplet zawiera 4 certyfikowanych materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 30 mm. The set consists of 4 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 30 mm height. Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

19 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Mosiądz do przeróbki plastycznej M 68, M 70 - seria MD Wrought brass - MD series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard NoSbPSiAsFeSnPbBiMnNiCuZn MD 1 MD 2 MD 3 MD 4 MD 5 MD 6 0,0096 0,0011 0,012 0,0038 0,0065 0,00058 0,0082 0,0061 0,0043 - 0,00089 - 0,078 0,059 0,097 0,0066 0,016 - 0,0015 0,072 0,055 0,038 0,018 (0,00022) 0,043 0,18 0,085 0,018 0,081 (0,0013) 0,0013 0,0054 0,010 0,21 0,021 0,019 0,19 0,015 0,010 0,054 0,0023 0,044 0,0026 0,0025 0,0018 0,00053 (0,000038) 0,000044 0,097 0,082 0,062 0,015 0,017 0,00073 0,021 0,050 0,070 0,091 0,064 0,039 67,92 68,99 69,43 71,53 71,06 70,77 reszta / the rest Komplet zawiera 6 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 30 mm. The set consists of 6 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 30 mm height. Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

20 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Mosiądz do przeróbki plastycznej M 90, M 95 - seria MG Wrought brass - MG series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard NoFePbSbBiPNiSnAlMnCuZn MG 1 MG 2 MG 3 MG 4 MG 5 MG 6 0,0081 0,0067 0,062 0,091 0,149 0,028 0,049 0,0048 0,015 0,0080 0,0054 0,031 0,00077 (0,00084) 0,0026 0,0045 0,0061 0,0015 0,00058 0,00039 0,0014 0,0017 0,0026 0,00088 (0,0019) 0,0012 0,018 0,012 0,0069 0,0026 0,048 0,0022 0,013 0,0042 0,0021 0,030 0,0062 0,018 0,033 0,023 0,013 0,053 0,040 (0,0026) 0,020 - 0,0011 0,0067 0,0013 0,00070 0,0096 0,024 0,0036 0,045 91,14 90,08 93,19 94,00 95,09 92,27 reszta / the rest Komplet zawiera 6 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 30 mm. The set consists of 6 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 30 mm height. Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

21 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Mosiądz do przeróbki plastycznej MK 75 - seria WC Wrought brass - WC series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard NoSiFePSbBiSnPbAlAsCuZn WC 1 WC 2 WC 3 WC 4 WC 5 WC 6 0,26 0,41 0,89 0,76 0,48 0,58 0,031 0,015 0,021 0,0067 0,18 0,051 0,015 0,011 0,0058 0,0048 - 0,0037 0,0034 0,0023 0,0010 0,00080 0,0011 0,00057 0,0028 0,0020 0,00093 0,00047 0,0019 0,0012 0,0032 0,0025 0,0011 0,0010 0,0044 0,0028 0,046 0,031 0,0085 0,0051 0,0055 0,0036 0,0034 0,0016 0,0018 0,00096 0,00084 0,0019 0,0043 0,0024 0,0011 - 0,0022 0,00097 75,10 75,05 75,28 75,32 75,03 75,32 reszta / the rest Komplet zawiera 6 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 30 mm. The set consists of 6 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 30 mm height. Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

22 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis NIST Mosiądz do przeróbki plastycznej M 70 - seria MH Wrought brass (cartridge brass) - MH series [ppm] Alloy Cu Nr wzorca Standard NoFePbNiMnCdSbSnAgAsBiPSAlTeBeSi%CuZn MH 1 MH 2 MH 3 MH 4 MH 5 170 270 810 1300 1900 65 210 780 3300 2000 2600 2200 1000 520 72 350 110 850 17 720 260 180 89 29 12 4 240 130 170 35 1400 970 240 110 21 29 110 65 - 250 670 410 160 11 38 37 22 11 6 - 160 55 35 22 11 34 55 90 43 180 10 190 81 27 140 4 15 46 35 47 88 15 3 45 0,4 740 540 310 160 39 65,93 68,25 71,28 69,94 72,87 reszta / the rest Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm. The set consists of 5 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 25 mm height. Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

23 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis NIST Mosiądz do przeróbki plastycznej M 90, M 95 - seria MI Wrought brass (gilding metal) - MI series [ppm] Alloy Cu Nr wzorca Standard NoFePbNiMnCdSbSnAgAsBiPSAlTeBeSi%Zn%Cu MI 1 MI 2 MI 3 MI 4 MI 5 2400 1500 850 400 150 60 160 420 710 960 59 180 730 1400 2500 30 81 350 500 690 230 160 110 54 12 4,4 19 - 6 96 1500 1000 660 130 40 38 90 190 260 320 720 540 340 31 150 6,3 5,6 26 43 280 220 150 73 27 470 490 230 120 19 400 550 150 80 21 65 110 31 21 - 0,91 8,5 19 65 72 32 120 310 600 820 3,54 6,19 8,01 11,13 4,44 95,71 93,35 91,46 88,35 94,71 Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm. The set consists of 5 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 25 mm height. Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

24 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis NIST Mosiądz do przeróbki plastycznej MC 62, M 63 - seria WK Naval brass - WK series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard NoSnPbFeNiSbBiPMnAlSiCuZn SRM 1776-WK 1 SRM 1777-WK 2 SRM 1778-WK 3 SRM 1779-WK 4 SRM 1780-WK 5 0,11 1,34 0,49 1,04 0,47 0,17 0,33 0,11 0,047 0,0063 0,28 0,16 0,065 0,085 0,0095 0,28 0,21 0,13 0,070 0,0052 0,024 0,018 0,012 0,0060 0,0029 0,014 0,011 0,0090 0,0052 0,0011 0,030 0,018 0,011 0,0056 0,12 0,086 0,044 0,020 0,0055 0,11 0,078 0,044 0,013 0,0042 0,30 0,23 0,15 0,80 0,0064 59,97 60,54 62,09 63,28 64,92 reszta / the rest Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm. The set consists of 5 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 25 mm height. Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

25 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Mosiądz ołowiowy MO 59, MO 60 - seria WG Lead brass - WG series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard NoPbBiMnSnFeAlSiSbNiPCuZn WG 1 WG 2 WG 3 WG 4 WG 5 WG 6 0,71 2,66 2,29 1,41 1,66 3,70 0,0013 0,016 0,0057 0,014 0,0094 0,023 0,16 (0,0024) 0,037 0,12 0,074 0,21 0,29 (0,0025) 0,091 0,21 0,14 0,40 0,0084 0,42 0,31 0,10 0,18 0,096 (0,00095) 0,041 0,073 0,058 0,020 (0,0046) (0,021) - (0,016) - (0,019) (0,062) (0,0024) 0,018 (0,042) 0,034 (0,0078) 0,20 0,0051 0,029 0,16 0,078 0,29 0,029 - 0,013 0,020 0,016 0,044 60,99 56,99 58,20 60,05 59,32 60,67 reszta / the rest Komplet zawiera 6 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 30 mm. The set consists of 6 certfied reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 30 mm height. Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

26 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis NIST Mosiądz ołowiowy MO 59, MO 60 - seria WN Freecutting brass MO 59, MO 60 - WN series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard NoPbSnMnAlFeSiPSbBiAsNiCuZn WN 1 WN 2 WN 3 WN 4 WN 5 0,51 1,58 2,62 0,86 3,78 1,00 0,68 0,39 0,13 0,019 0,57 0,73 0,39 0,13 0,0020 0,33 0,24 0,14 0,047 (0,0004) 0,23 0,29 0,062 0,11 0,0085 0,16 0,22 0,12 0,036 (0,0013) 0,031 0,051 0,034 0,014 0,0051 0,099 0,10 0,020 0,061 0,0035 0,023 0,035 0,020 0,0094 0,0028 0,035 0,011 0,032 0,021 0,030 0,29 0,19 0,098 0,050 0,0049 58,44 60,38 62,32 57,97 64,36 reszta / the rest Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm. The set consists of 5 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 25 mm height. Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

27 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Mosiądz MM 59 - seria WF Mn brass - WF series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard NoMnFePbSnNiBiSbPCuZn WF 1 WF 2 WF 3 WF 4 WF 5 WF 6 2,16 1,79 1,36 0,57 0,52 0,98 0,097 0,21 0,29 0,42 0,68 0,050 0,010 0,040 0,070 0,10 0,14 0,026 0,012 0,045 0,072 0,11 0,16 0,028 0,010 0,040 0,10 0,15 0,18 0,074 0,00059 0,00091 0,0015 0,0021 0,0030 0,00095 0,00058 0,0018 0,0036 0,0045 0,0061 - (0,0012) (0,0032) 0,0075 0,0095 0,014 0,0020 56,47 57,66 58,66 60,50 58,77 59,78 reszta / the rest Komplet zawiera 6 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 44 mm i wysokości 30 mm. The set consists of 6 certified reference materials in form of discs 44 mm in diameter and 30 mm height. Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

28 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Mosiądz niklowy MN 65 - seria WH Nickel brass MN 65 - WH series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard NoNiMnFeSiPCoSCCuZn WH 1 WH 2 WH 3 WH 4 WH 5 5,70 6,34 3,44 4,14 4,89 0,53 0,36 0,25 0,11 0,011 0,0052 0,038 0,11 0,13 0,22 0,010 0,038 0,072 0,12 0,17 0,0029 0,0072 0,013 0,015 0,017 0,0061 0,017 0,031 0,048 0,028 0,0055 0,0071 0,011 0,017 0,021 (0,0046) (0,0058) (0,0070) (0,0075) (0,0087) 68,16 69,14 70,18 71,15 72,28 reszta / the rest Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm. The set consists of 5 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 25 mm height. Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

29 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Mosiądz niklowy - seria WM Ni brass - WM series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard NoNiAlFeMnCoPMgPbAsCdSbSnSiBiSCCuZn WM 1 WM 2 WM 3 WM 5 5,03 6,66 6,09 5,36 4,68 0,083 0,050 0,033 0,0080 0,0012 0,011 0,022 0,077 0,13 0,22 0,38 0,53 0,19 0,011 0,0024 0,021 0,017 0,011 0,0099 0,0021 0,0018 0,023 0,0052 0,0057 0,016 0,0054 0,019 0,0042 0,0027 0,00056 0,018 0,011 0,0073 0,0044 0,0020 0,00026 0,0030 0,0053 0,0072 0,0089 0,0046 0,022 0,0024 0,0021 0,00077 0,00098 0,013 0,0043 0,0059 0,0068 0,0036 0,011 0,098 0,075 0,035 0,0026 0,0067 0,037 0,071 0,094 0,011 0,014 0,0055 0,0029 0,00070 0,017 - 0,0073 0,0058 0,0030 0,0044 0,0052 0,0058 0,0072 0,0090 69,06 68,41 69,85 71,10 68,99 25,35 24,18 23,57 23,19 25,90 Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm. The set consists of 5 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 25 mm height. Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

30 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Mosiądz MK 80 - seria WB Si brass - WB series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard NoSiSnPbMnAlFePSbBiAsNiCuZn WB 1 WB 2 WB 3 WB 4 WB 5 WB 6 WB 7 4,80 3,86 3,55 3,06 2,79 1,99 3,95 0,13 0,0041 0,22 0,018 0,27 0,049 0,39 0,20 0,42 0,23 0,099 0,012 0,0037 0,098 0,69 0,64 0,44 0,14 0,050 0,011 0,88 0,062 0,072 0,035 0,083 0,018 0,0075 0,041 0,049 0,13 0,28 0,35 0,46 0,66 0,033 0,00098 0,0084 0,023 0,060 0,083 0,12 0,017 0,025 0,055 0,010 0,031 0,0038 0,0025 0,031 0,0076 0,0094 0,0029 0,0056 0,0023 0,0011 0,0084 0,013 0,043 0,026 0,020 0,0075 0,0043 0,052 0,032 0,096 0,025 0,051 0,019 0,0068 0,068 78,41 78,97 79,45 80,48 80,88 81,11 77,69 reszta / the rest Komplet zawiera 7 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 28 mm. The set consists of 7 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 28 mm height. Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

31 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Mosiądz aluminiowy MA 77 - seria WO Al brass - WO series [%] Alloy Cu Komplet zawiera 4 certyfikowane materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 32 mm. The set consists of 4 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 32 mm height. Nr wzorca Standard NoAlAsFeMgBiNiMnCdPbSnSbCrPSiCuZn WO 1 WO 2 WO 3 WO 4 1,40 1,77 2,14 2,50 0,057 0,041 0,014 0,030 0,13 0,049 0,028 0,022 0,00068 0,0068 0,0046 0,013 0,00028 0,0016 0,0046 0,0094 0,0045 0,027 0,10 0,067 0,014 0,15 0,051 0,074 0,013 0,032 0,038 0,0064 0,15 0,098 0,053 0,020 0,012 0,058 0,0071 0,13 0,0077 0,0013 0,0036 0,0059 0,011 0,0092 0,0026 0,00034 0,0025 0,0086 0,0056 0,013 0,044 0,014 - 0,0016 79,09 77,88 77,63 76,21 reszta / the rest Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

32 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Mosiądz MA 58 - seria MA Al Fe Mn brass - MA series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard NoAlFeMnSnPbSiPSbBiAsNiCuZn MA 1 MA 2 MA 3 MA 4 MA 5 MA 6 1,51 3,53 - 0,33 1,04 2,15 0,073 1,27 0,55 0,20 0,70 1,72 3,37 1,30 0,78 2,75 1,97 0,50 1,04 0,41 0,74 0,015 0,046 0,13 0,16 0,020 0,049 - 1,20 0,60 0,071 0,042 0,50 0,27 0,65 0,013 0,10 0,015 0,040 0,15 0,062 0,019 0,0061 0,0019 0,14 0,20 0,072 0,016 0,0020 0,0029 0,028 - 0,020 0,0072 0,085 0,0081 0,029 - 0,11 0,013 0,39 0,011 0,13 0,69 1,01 0,056 55,50 60,88 57,04 57,40 58,51 60,45 reszta / the rest Komplet zawiera 6 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci prętów o średnicy 40 mm i długości 100 mm. The set consists of 6 certified reference materials in form of rods 40 mm in diameter and 100 mm long. Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

33 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Mosiądz wysokoniklowy - seria WP Nickel brass - WP series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard NoNiPbMnFeSnAlAsCdSbBiPSiCuZn WP 1 WP 2 WP 3 WP 4 WP 5 WP 6 5,45 7,79 10,24 12,38 15,63 4,27 0,52 0,82 1,52 (~2)* (~1,8)* 2,41 0,0069 0,040 0,15 0,35 0,49 - 0,020 0,12 0,20 0,31 0,026 - 0,0042 0,11 0,18 0,26 0,33 - 0,020 0,0090 0,0020 0,039 0,049 - 0,0012 0,0049 0,011 0,015 0,021 - 0,0019 0,0052 0,011 0,016 0,026 - 0,0010 0,0052 0,012 0,015 0,028 - 0,00080 0,0052 0,012 0,016 0,021 - 0,020 0,0067 0,0079 0,011 0,0027 - (~0,01)* (0,0091)* (~0,03)* (0,040)* (0,027)* - 67,15 65,08 63,05 60,91 58,70 69,37 reszta / the rest Komplet zawiera 6 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 30 mm. *wartości nie certyfikowane The set consists of 6 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 30 mm height. *values not certified Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

34 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Mosiądz M 68 - seria MJ Brass M 68 - MJ series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard NoSeCrZrCdCuZn MJ 1 MJ 2 MJ 3 MJ 4 MJ 5 0,0005 0,0003 0,0040 0,013 0,0030 0,0080 0,0040 0,0015 0,0025 0,0007 0,0005 0,0015 0,0030 0,0050 0,0080 0,0050 0,0035 0,0015 0,0012 0,00028 ~ 68 reszta / the rest Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy ~40 mm i wysokości ~25 mm. Przybliżony skład chemiczny/CRMs w opracowaniu. Termin zakończenia prac – grudzień 2008. The set consists of 5 certified reference materials in form of discs ~40 mm in diameter and ~25 mm height. Approximate chemical composition/CRMs in development. Work will be finished at the end of December 2008. Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

35 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Mosiądz M 68 - seria MJJ Brass M 68 - MJJ series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard NoZrCuZn MJJ 1 MJJ 2 MJJ 3 MJJ 4 0,040 0,0001 0,0007 0,0060 ~ 68 reszta / the rest Komplet zawiera 4 certyfikowane materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy ~40 mm i wysokości ~25 mm. Przybliżony skład chemiczny/CRMs w opracowaniu. Termin zakończenia prac – grudzień 2008. The set consists of 4 certified reference materials in form of discs ~40 mm in diameter and ~25 mm height. Approximate chemical composition/CRMs in development. Work will be finished at the end of December 2008. Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

36 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Miedzio-nikiel - seria MN Cupro-nickel - MN series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard NoNiPbFePAsSbBiCu MN 1 MN 2 MN 3 MN 4 3,21 4,50 5,29 5,90 0,0062 0,012 0,016 0,024 0,0041 0,033 0,062 0,083 (0,00027) 0,010 0,016 0,026 (0,0007) (0,0011) (0,0017) (0,0038) 0,00019 0,00078 0,0013 0,0019 0,00011 0,00071 0,0012 0,0018 reszta / the rest Komplet zawiera 4 certyfikowane materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 35 mm i wysokości 30 mm. The set consists of 4 certified reference materials in form of discs 35 mm in diameter and 30 mm height. Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

37 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Miedzio-nikiel MN 25 - seria N Cupro-nickel MN 25 - N series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard NoNiZnMnPbSnFeCoSiCu N 1 N 2 N 3 N 4 25,38 24,28 22,57 21,39 0,019 0,16 0,33 0,47 0,0018 0,21 0,50 0,71 0,0019 0,011 0,020 0,039 0,0089 0,012 0,023 0,038 0,0056 0,35 0,77 1,07 0,0050 0,023 0,055 0,080 0,0070 0,025 0,062 0,13 reszta / the rest Komplet zawiera 4 certyfikowane materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 35 mm i wysokości 30 mm. The set consists of 4 certified reference materials in form of discs 35 mm in diameter and 30 mm height. Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

38 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Miedzio-nikiel MNŻ 101 - seria NA Cupro-nickel MNŻ 101 - NA series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard NoNiMnFePbZnSCCu NA 1 NA 2 NA 3 NA 4 7,19 9,05 10,35 12,15 1,51 1,03 0,60 0,21 2,52 2,03 1,15 0,50 0,081 0,056 0,035 0,0066 0,80 0,55 0,30 0,019 (0,081) (0,065) (0,036) (0,0069) (0,020) (0,023) (0,019) (0,012) reszta / the rest Komplet zawiera 4 certyfikowane materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 28 mm i wysokości 25 mm. The set consists of 4 certified reference materials in form of discs 28 mm in diameter and 25 mm height. Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

39 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Miedzio-nikiel - seria NB Cupro-nickel - NB series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard NoNiAlFeMnCoPMgPbAsCdSbSnSiBiSCZnCu NB 1 NB 2 NB 3 NB 4 NB 5 23,77 24,38 25,87 25,78 24,94 0,071 0,043 0,12 0,013 0,0014 0,11 0,085 0,14 0,21 0,28 0,029 0,46 0,23 0,015 0,57 0,010 0,023 0,017 0,013 0,0067 0,025 0,030 0,019 0,0085 0,0036 0,017 0,0059 0,013 0,028 0,036 (0,011) (0,014) (0,011) (0,0084) (0,0060) 0,024 0,0045 0,0076 0,0097 0,011 0,016 0,0053 0,0082 0,0064 0,0012 0,0025 0,0036 0,0057 0,0092 0,012 0,0038 0,014 0,040 0,065 0,10 0,093 0,13 0,068 0,024 0,0057 0,011 0,0082 0,0070 0,0040 0,0010 0,0019 0,0084 0,011 - 0,028 (0,040) (0,019) (0,034) (0,018) (0,012) 0,052 0,037 0,20 0,33 0,57 75,71 74,73 73,20 73,45 73,42 Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm. The set consists of 5 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 25 mm height. Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

40 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Miedzio-nikiel MN 25 - seria NC Cupro-nickel MN 25 - NC series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard NoNIAlCdSSnSiZnCoFeSbPMgAsMnPbBiCCu NC 1 NC 2 NC 3 NC 4 NC 5 23,17 24,21 24,68 25,39 25,82 - 0,0219 0,229 0,332 0,0749 0,0142 0,0189 0,0120 0,0049 0,0018 0,0709 0,0837 (0,0202) 0,0022 - 0,0374 0,0457 0,0171 0,0087 0,0044 0,0854 0,196 0,0609 0,0197 0,0198 0,776 0,508 0,244 0,0099 0,0152 0,0062 0,0115 0,0282 0,101 0,151 0,0501 0,290 0,106 0,426 0,369 0,0024 0,0049 0,0084 0,0113 0,0161 0,0147 - 0,0312 0,0113 0,0222 0,0016 0,0024 0,0561 0,0170 0,0861 0,0056 0,0104 0,0167 0,0251 0,0427 0,552 0,413 0,148 0,0172 0,0623 0,0025 0,0021 0,0027 0,0120 0,0409 0,0011 0,0046 0,0077 0,0117 0,0213 0,0320 (0,0026) (0,0036) 0,0500 0,0050 reszta / the rest Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 32 mm. The set consists of 5 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 32 mm height. Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

41 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Brąz B 663, B 555, B 476 - seria BB Sn Zn Pb bronze - BB series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard NoSnZnPbMnAlFeSiSbBiAsPNiCu BB 1 BB 2 BB 3 BB 4 BB 5 BB 6 8,10 7,11 3,36 2,58 4,11 5,47 3,90 4,70 6,23 8,11 7,21 5,40 1,55 2,64 6,73 6,14 5,18 3,52 0,081 0,12 0,0012 0,020 0,054 0,15 0,019 0,032 0,0021 0,0062 0,0145 0,040 0,33 0,28 0,037 0,086 0,14 0,31 0,037 0,055 0,0044 0,018 0,028 0,083 0,60 0,49 0,052 0,21 0,31 0,62 0,032 0,024 0,0021 0,011 0,018 0,041 0,086 0,12 0,0079 0,029 0,051 0,16 0,055 0,085 (0,014) 0,030 0,037 0,12 0,061 0,097 2,42 1,20 0,49 0,23 84,82 84,09 80,88 81,32 82,25 83,54 Komplet zawiera 6 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci prętów o średnicy 10 mm i długości 100 mm. The set consists of 6 certified reference materials in form of rods 10 mm in diameter and 100 mm long. Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

42 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Brąz BK 31 - seria BE Si bronze - BE series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard NoSiMnFeZnNiSnPPbCu BE 1 BE 2 BE 3 BE 4 BE 5 2,34 2,82 3,26 3,91 2,08 1,69 1,35 1,10 0,51 1,20 0,047 0,078 0,10 0,19 0,23 0,52 0,027 0,19 0,13 0,36 0,012 0,29 0,10 0,048 0,20 0,014 0,041 0,13 0,11 0,30 0,051 0,024 0,039 0,0070 0,013 0,28 0,023 0,012 0,0061 0,0052 reszta / the rest Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm. The set consists of 5 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 25 mm height. Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

43 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Brąz BA 1044 - seria BF Al bronze - BF series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard NoFeAlNiPbSiSnMnZnAsSbBiPCu BF 1 BF 2 BF 3 BF 4 BF 5 (6,2) (5,4) 4,50 3,25 2,44 10,90 9,96 9,58 9,12 8,35 2,49 3,54 4,43 5,24 6,03 0,23 0,15 0,11 0,059 0,014 0,26 0,25 0,20 0,097 0,028 0,011 0,081 0,17 0,25 0,35 0,0059 0,12 0,28 0,39 0,50 0,57 0,40 0,27 0,10 0,018 0,061 0,050 0,038 0,022 0,0039 (0,002) (0,013) 0,028 0,037 0,048 0,00042 0,0025 0,0039 0,0057 0,010 (0,012) 0,053 0,098 0,13 0,16 reszta / the rest Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm. The set consists of 5 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 25 mm height. Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

44 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Brąz BK 331 - seria BH Si bronze - BH series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard NoZnSiSnAlNiSSbPAsMgBiPbFeMnCu BH 1 BH 2 BH 3 BH 4 BH 5 BH 6 2,03 2,99 3,84 4,91 5,58 6,27 4,77 4,14 3,07 2,29 1,45 1,51 0,044 0,21 0,37 0,55 0,69 0,32 0,027 0,079 0,14 0,22 0,29 0,32 0,96 0,74 0,53 0,28 0,047 0,39 0,012 0,0092 0,0062 0,0064 0,0055 0,016 0,066 0,042 0,026 0,016 0,0054 0,056 0,0047 0,023 0,039 0,059 0,073 0,078 0,0047 0,015 0,022 0,054 0,071 0,078 0,0065 0,0066 0,0075 0,0057 0,0024 0,01 0,018 0,014 0,0091 0,006 0,0019 0,018 0,74 0,57 0,40 0,24 0,015 0,017 1,67 1,28 0,96 0,55 0,093 0,35 0,25 0,54 1,00 1,46 1,80 0,80 reszta / the rest Komplet zawiera 6 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm. The set consists of 6 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 25 mm height. Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

45 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis NIST Brąz Sn Zn Pb - seria BI Ounce metal - BI series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard NoSnPbZnAlFeSbAsNiMnBiPSiSCu BI 1 BI 2 BI 3 BI 4 3,19 4,18 5,01 7,69 (6,97) (5,48) 4,52 3,82 3,54 5,73 7,23 10,22 0,18 (0,077) 0,034 (0,0021) 0,42 0,31 0,17 0,083 0,58 0,43 0,24 0,075 0,14 (0,11) 0,052 (0,010) 2,41 1,46 0,29 0,083 0,26 0,15 0,082 0,025 0,12 0,070 0,028 0,0030 0,70 0,59 0,32 0,029 0,23 0,13 0,076 (0,0097) (0,025) (0,011) (0,0039) (0,0029) reszta / the rest Komplet zawiera 4 certyfikowane materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm. The set consists of 4 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 25 mm height. Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

46 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Brąz niklowo aluminiowy - seria BJ Ni Al Bronze - BJ series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard NoNiAlFeMnCoPMgPbAsCdSbSnSiBiSCZnCu BJ 1 BJ 2 BJ 3 BJ 4 BJ 5 6,97 6,47 5,87 5,49 5,00 2,88 2,46 1,97 1,50 1,09 0,011 0,038 0,12 0,20 0,28 0,60 0,42 0,21 0,013 0,0030 0,027 0,020 0,014 0,0076 0,0024 0,0022 0,011 0,014 0,013 0,019 0,0058 0,0098 0,0065 0,0035 0,0017 0,0025 0,0043 0,0081 0,010 0,017 0,011 0,0089 0,0072 0,0031 0,0018 0,016 0,011 0,0076 0,0048 0,00075 0,0012 0,0030 0,0056 0,0088 0,010 (0,11) (0,080) (0,049) (0,014) (0,0034) (0,11) (0,091) (0,047) (0,015) (0,0071) 0,013 0,0095 0,0071 0,0042 0,0013 0,021 0,014 0,0082 0,0049 0,0023 (0,005) (0,007) (0,015) (0,020) (0,024) 0,020 0,038 0,22 0,36 0,51 (88,93) (89,97) (91,25) (92,00) (92,88) Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm. The set consists of 5 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 25 mm height. Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

47 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Brąz cynowy - seria BL Sn Bronze - BL series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard NoSnPFePbAlZnNiAsCdMgSbMnBiSiCu BL 1 BL 2 BL 3 BL 4 BL 5 2,58 4,04 6,12 8,38 11,05 0,49 0,29 0,084 0,010 0,0042 0,38 0,21 0,10 0,014 0,0061 0,25 0,14 0,065 0,013 0,0069 0,11 0,15 0,019 - 0,00052 0,68 0,40 0,15 0,017 0,0078 0,25 0,37 0,13 0,015 0,0074 0,058 0,039 0,025 0,0089 0,00057 0,060 0,040 0,022 0,0092 0,0015 0,051 0,11 - 0,0030 0,053 0,039 0,021 0,0095 0,0039 0,062 0,055 0,026 0,0092 0,0011 0,024 0,014 0,0099 0,0058 0,0015 0,059 0,031 0,015 0,011 (0,0038) reszta / the rest Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 27 mm. The set consists of 5 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 27 mm height. Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

48 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Brąz - seria BM Bronze - BM series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard NoNiSiFePbSnPSbZnBiSAlSeCu BM 1 BM 2 BM 3 BM 4 BM 5 0,5 1,20 2,0 2,80 3,40 1,3 1,0 0,7 0,4 0,1 0,85 0,5 0,005 0,10 0,01 0,02 0,01 0,006 0,002 0,001 0,005 0,015 0,10 0,20 0,50 0,005 0,013 0,10 0,22 0,60 0,005 0,50 0,01 0,22 0,015 0,005 0,55 0,01 0,11 0,27 0,55 0,20 0,1 0,01 0,007 0,051 0,15 0,39 0,019 0,008 0,55 0,19 0,10 0,008 0,004 0,01 0,095 0,55 0,20 0,007 reszta / the rest Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm. Przybliżony skład chemiczny/CRMs w opracowaniu. Termin zakończenia prac – grudzień 2008. The set consists of 5 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 25 mm height. Approximate chemical composition/CRMs in development. Work will be finished at the end of December 2008. Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

49 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Brąz cynkowo - cynowy - seria WL Zn Sn Bronze - WL series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard NoNiAlFeMnCoPMgPbAsCdSbSnSiBiSCZnCu WL 1 WL 2 WL 3 WL 4 WL 5 WL 6 0,44 0,32 0,22 0,019 0,0014 0,091 0,082 0,057 0,0034 - 0,0014 0,10 0,072 0,13 0,20 0,012 0,0025 0,31 0,0041 0,0038 0,38 - 0,00073 0,14 0,0010 0,0065 0,0096 0,013 0,019 0,012 0,016 0,021 - 0,032 (0,00036) 0,00097 0,0016 - 0,015 0,013 0,011 0,0083 0,0066 0,0030 0,016 0,0010 0,0078 0,020 0,0034 0,0011 0,024 0,0017 0,0023 0,010 0,0068 0,0038 0,025 - 0,0050 0,0085 - 0,0006 0,011 0,22 0,32 0,37 0,55 0,73 0,80 0,057 0,046 0,0037 0,0019 0,0009 0,13 0,0093 0,0073 0,0050 0,0026 0,0011 0,012 0,020 0,0070 0,0088 0,0050 0,0019 0,017 (0,0050) (0,0082) (0,010) (0,0032) - (0,016) 3,52 1,56 2,21 2,97 1,61 2,48 95,54 97,49 96,51 96,41 97,62 95,76 Komplet zawiera 6 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm. The set consists of 6 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 25 mm height. Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

50 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Ołów i jego stopy Lead and its alloys Pb Ołów twardy - seria PE Hard lead - PE series Ołów twardy - sreria PG Hard lead - PG series Ołów twardy - sreria PK Hard lead - PK series Ołów twardy - sreria PKK Hard lead - PKK series Ołów rafinowany - sreria PL Refined lead - PL series Ołów rafinowany - sreria PL - wióry Refined lead - PL series - chips Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

51 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Ołów twardy - seria PE Hard lead - PE series [%] Alloy Pb Komplet zawiera 6 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 28 mm. The set consists of 6 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 28 mm height. Nr wzorca Standard NoSnSbPb PE 1 PE 2 PE 3 PE 4 PE 5 PE 6 0,59 0,50 0,38 0,31 0,21 0,40 0,053 0,27 0,49 0,70 0,89 0,53 reszta / the rest Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

52 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis RWPG CMEA Ołów twardy - seria PG Hard lead - PG series [%] Alloy Pb Komplet zawiera 6 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci prętów o średnicy 10 mm i długości 100 mm. The set consists of 6 certified reference materials in form of rods 10 mm in diameter and 100 mm long. Nr wzorca Standard NoCdCuSbBiAgAsSnTePb PG 1 - SO SEV 507-88 PG 2 - SO SEV 508-88 PG 3 - SO SEV 509-88 PG 4 - SO SEV 510-88 PG 5 - SO SEV 511-88 PG 6 - SO SEV 512-88 0,078 0,064 0,040 0,026 0,011 0,0074 0,059 0,030 0,021 0,0078 0,0011 0,76 0,23 0,52 0,042 0,97 1,45 0,082 0,071 0,053 0,032 0,017 0,0050 0,020 0,013 0,011 0,0076 0,0024 0,00060 0,019 0,015 0,0096 0,0044 (0,0018) (0,00050) 0,56 0,28 0,10 (0,020) (0,0042) (0,00060) (0,0093) (0,018) (0,026) (0,051) (0,093) - reszta / the rest Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

53 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Ołów twardy - seria PK Hard lead - PK series [%] Alloy Pb Komplet zawiera 6 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 27 mm. The set consists of 6 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 27 mm height. Nr wzorca Standard NoAsBiAgCuNiTeSbSnPb PK 1 PK 2 PK 3 PK 4 PK 5 0,036 0,36 0,22 0,62 (0,0054) 0,033 0,023 0,014 0,0076 0,0067 0,012 0,0082 0,0047 0,0014 (0,0010) 0,013 0,010 0,0044 0,0012 0,00094 - 0,0033 (0,00089) 0,00068 0,015 0,011 (0,0044) (0,0017) 0,42 0,85 2,89 2,30 1,59 0,82 1,41 0,39 0,057 0,00058 reszta / the rest Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

54 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Ołów twardy - seria PKK Hard lead - PKK series [%] Alloy Pb Komplet zawiera 3 certyfikowane materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm. The set consists of 3 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 25 mm height. Nr wzorca Standard NoSbAsSePb PKK 1 PKK 2 PKK 3 0,41 1,19 0,75 0,070 0,014 0,0064 0,0071 - 0,027 reszta / the rest Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

55 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Ołów rafinowany - seria PL Refined lead - PL series [ppm] Pb Komplet zawiera 7 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 28 mm. The set consists of 7 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 28 mm height. Nr wzorca Standard NoAgAsBiCuFeInMnNiSbSeSnTeCdCaTlZn PL 1 PL 2 PL 3 PL 4 PL 5 PL 6 PL 7 193 97,0 17,0 10,3 27,3 64,3 151 3,6 2,6 2,5 345 159 318 (74,3) 729 460 101 59,9 296 48,3 61,7 7,3 14,9 105 197 9,1 4,7 6,8 4,5 4,4 (2,4) - (2,0) - (64,3) (6,4) 5,9 - 287 104 - (0,20) (0,17) (0,60) - (0,50) - 136 159 39,4 8,5 6,7 5,5 - 15,4 7,2 8,0 3,4 572 310 77,7 - 33,3 2,7 - 3,0 2,6 2,1 - 13,7 7,6 26,3 145 349 235 23,6 13,6 8,2 270 - 218 15,7 5,1 - 623 53,2 - (3,4) - (81,1) - 569 228 26,4 21,5 135 494 99,2 6,0 (1,7) 1,8 - 3,5 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

56 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Ołów rafinowany - seria PL Refined lead - PL series [ppm] Pb Certyfikowany materiał odniesienia w postaci wiórów w 100 g opakowania. Certified reference material in form of chips in 100 g package. Nr wzorca Standard NoAgAsBiCuFeInMnNiSbSeSnTeCdCaTlZn PL 33 PL 66 17,0 65,2 2,6 315 101 48,8 104 4,8 (2,4) (2,0) 5,9 106 (0,6) (0,5) 39,7 5,5 8,0 310 2,7 - 2,2 7,9 235 10,0 15,7 624 (3,4) (81,0) 26,4 491 1,8 - Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

57 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Cynk i jego stopy Zinc and its alloys Zn Cynk elektrolityczny - seria ZA Electrolytic zinc - ZA series Cynk elektrolityczny - seria ZE Electrolytic zinc - ZE series Cynk - seria ZF Zinc - ZF series Stop Zn Al Cu - seria ZG Zn Al Cu alloy - ZG series Stop Zn Al Ni - seria ZH Zn Al Ni alloy - ZH series Cynk - seria ZI Zinc - ZI series Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

58 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Cynk elektrolityczny - seria ZA Electrolytic zink - ZA series [%] Zn Komplet zawiera 4 certyfikowane materiały odniesienia w postaci pretów o średnicy 10 mm i długości 100 mm. The set consists of 4 certified reference materials in form of rods 10 mm in diameter and 100 mm long. Nr wzorca Standard NoPbCdFeCuSn ZA 1 ZA 2 ZA 3 ZA 4 0,031 0,011 0,0028 0,0016 0,0092 0,0029 0,00092 0,00049 0,0013 0,0061 0,00078 0,00040 0,0041 0,0013 0,00011 0,00032 0,0032 0,0012 0,00036 0,00011 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

59 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Cynk elektrolityczny - seria ZE Electrolytic zink - ZE series [%] Zn Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm. The set consists of 5 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 25 mm height. Nr wzorca Standard NoCuPbCdFeSnAl ZE 1 ZE 2 ZE 3 ZE 4 ZE 5 0,011 (0,00037) 0,0032 0,013 0,0049 0,018 0,0078 0,0052 0,0012 0,0004 0,0019 0,0031 0,0050 0,00023 0,0060 0,020 0,0052 - (0,00035) 0,011 0,0018 0,0074 0,015 0,0017 0,00045 0,012 0,0035 0,028 - 0,0011 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

60 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Cynk - seria ZF Zinc - ZF series [%] Zn Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm. The set consists of 5 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 25 mm height. Nr wzorca Standard NoCuTiPbCdFeSnAl ZF 1 ZF 2 ZF 3 ZF 4 ZF 5 0,013 0,46 0,098 0,86 0,011 (0,0014) 0,11 0,021 0,20 0,013 0,0012 0,0082 - 0,0091 0,026 0,0041 0,0055 - 0,00053 0,0088 0,020 0,011 0,0018 0,00045 0,0081 0,013 0,0077 0,0022 0,0017 - 0,018 0,011 0,0033 0,0058 - Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

61 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Stop Zn Al Cu - seria ZG Zn Al Cu alloy - ZG series [%] Alloy Zn Komplet zawiera 4 certyfikowane materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm. The set consists of 4 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 25 mm height. Nr wzorca Standard NoAlCuMgPbCdSnFeNiSiZn ZG 1 ZG 2 ZG 3 ZG 4 3,07 3,56 4,00 4,64 1,34 0,72 0,11 (0,0089) 0,074 0,048 0,028 0,00055 0,0090 0,0065 0,0033 0,0013 0,00048 0,0049 0,0028 0,011 0,0068 0,0048 0,00067 0,0021 0,0083 - 0,011 0,016 0,0067 0,0025 0,0010 0,00042 (0,036) (0,024) (0,010) (0,0047) reszta / the rest Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

62 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Stop Zn Al Ni - seria ZH Zn Al Ni alloy - ZH series [%] Alloy Zn Komplet zawiera 6 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm. The set consists of 6 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 25 mm height. Nr wzorca Standard NoMnNiPbFeCdCuMgAlSnSbZn ZH 1 ZH 2 ZH 3 ZH 4 ZH 5 ZH 6 1,39 0,95 0,49 0,049 0,0047 - 0,0064 0,050 - 0,93 1,37 - 0,0072 0,051 0,31 0,63 0,91 - 0,0038 0,00042 - 0,053 0,00079 0,0060 0,018 0,030 - 0,063 0,15 0,30 0,41 - 0,0014 0,0094 0,049 - 0,097 - 1,05 0,74 - 0,037 0,0050 0,45 0,0072 0,050 0,11 0,14 - 0,0012 0,011 0,030 0,048 - reszta / the rest Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

63 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Cynk - seria ZI Zinc - ZI series [%] ZN Komplet zawiera 6 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 30 mm. The set consists of 6 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 30 mm height. Nr wzorca Standard NoTiCuAlFePbSnCd ZI 1 ZI 2 ZI 3 ZI 4 ZI 5 ZI 6 0,0508 0,206 0,263 0,118 0,0229 0,0834 0,182 0,204 0,0337 0,110 0,288 0,135 0,00309 0,0151 0,00859 0,00431 0,0108 0,00151 0,00137 0,00139 0,00190 0,00131 0,00135 - 0,00060 0,00152 0,00113 0,00328 0,00135 - 0,00030 0,00081 0,00058 0,00215 - 0,00137 0,00206 0,00203 0,00143 0,00049 - Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

64 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Stopy cyny Tin alloys Sn Stop łożyskowy - seria ŁA Bearing alloy - ŁA series Stop łożyskowy Ł 89 Bearing alloy Ł 89 Spoiwo Sn Pb - LC 60, LC 63 - seria L Sn Pb solder - L series Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

65 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Stop łożyskowy - seria ŁA Bearing alloy - ŁA series [%] Alloy Sn Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm. The set consists of 5 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 25 mm height. Nr wzorca Standard NoPbCdNiAsBiFeZnCuSbSn ŁA 1 ŁA 2 ŁA 3 ŁA 4 ŁA 5 3,18 2,17 1,19 0,41 0,070 1,41 0,88 0,50 0,096 0,011 0,094 0,28 0,45 0,53 0,012 0,092 0,24 0,43 0,54 0,014 0,033 0,059 0,085 0,099 0,012 0,018 0,059 0,080 0,096 0,0016 - 0,0095 - 0,020 2,45 3,84 8,13 6,95 5,45 6,79 7,81 10,22 11,66 13,58 reszta / the rest Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

66 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Stop łożyskowy Ł 89 Bearing alloy Ł 89 [%] Alloy Sn Komplet zawiera 6 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci pretów o średnicy 10 mm i długości 100 mm. The set consists of 6 certified reference materials in form of rods 10 mm in diameter and 100 mm long. Nr wzorca Standard NoFeNiCuSbAsCdBiPbZnSn 123456123456 0,18 0,086 0,058 0,028 0,013 0,17 0,010 0,031 0,090 0,16 0,33 0,014 3,20 4,15 3,49 2,81 2,12 4,51 5,66 6,39 7,41 8,14 8,86 8,03 0,019 0,037 0,065 0,12 0,18 0,029 0,19 0,091 0,041 0,021 0,011 0,19 0,012 0,026 0,052 0,099 0,20 0,014 0,072 0,13 0,29 0,52 1,11 0,20 0,099 0,059 0,042 0,020 - 0,096 reszta / the rest Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

67 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Spoiwo Sn Pb LC 60, LC 63 - seria L Sn Pb solder - L series [%] Alloy Sn Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 30 mm. The set consists of 5 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 30 mm height. Nr wzorca Standard NoSnSbFeCuBiCdAsZnPb L 1 L 2 L 3 L 4 L 5 56,06 59,09 60,18 62,81 64,96 0,52 0,35 0,14 0,079 0,011 - (0,011) (0,023) (0,0085) - 0,11 0,075 0,034 0,013 0,0037 0,17 0,11 0,22 0,055 0,014 0,0020 0,0043 0,0065 0,0080 0,0097 0,051 0,034 0,092 0,017 0,0035 0,00093 0,0019 0,0064 0,0011 0,0056 reszta / the rest Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

68 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Złoto i jego stopy Gold and its alloys Au Stopy jubilerskie Au - seria AU Jewellery gold alloys - AU series Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

69 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Mennica Polska Polish Mint Stopy jubilerskie Au - seria AU Jewellery gold alloys - AU series [%] Alloy Au Komplet zawiera 16 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci cienkiej warstwy naniesionej na grzybek aluminiowy o średnicy 30 mm następna stornanastępna storna The set consists of 16 certified reference materials in form of thin layer deposited on aluminium mushroom 30 mm in diameter. Nr wzorca Standard NoAuAgCuPdZnNi AU 1 AU 2 AU 3 AU 4 AU 5 AU 6 AU 7 AU 8 33,32 33,35 37,07 37,06 37,14 49,99 57,88 57,96 66,59 44,65 10,57 20,00 25,09 12,54 27,68 7,48 - 21,98 20,10 10,53 23,83 12,53 - 11,60 - 32,44 - 24,96 14,43 - 4,92 - 8,21 - 32,43 8,96 - 14,57 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

70 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Mennica Polska Polish Mint Stopy jubilerskie Au - seria AU Jewellery gold alloys - AU series [%] Au Komplet zawiera 16 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci cienkiej warstwy naniesionej na grzybek aluminiowy o średnicy 30 mm poprzednia stornapoprzednia storna The set consists 16 certified reference materials in form of thin layer deposited on aluminium mushroom 30 mm in diameter. Nr wzorca Standard NoAuAgCuPdZnNi AU 9 AU 10 AU 11 AU 12 AU 13 AU 14 AU 15 AU 16 57,81 74,83 74,95 74,98 91,67 96,00 98,60 99,99 - 2,76 - 15,31 9,64 - 5,28 4,02 1,40 - 10,00 - 9,74 2,60 - 16,87 12,89 15,05 24,94 - Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

71 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Srebro i jego stopy Silver and its alloys Ag Srebro Ag0, Ag1, Ag2 - seria SF Silver Ag0, Ag1, Ag2 - SF series Srebro Ag0, Ag1, Ag2 - seria SH Silver Ag0, Ag1, Ag2 - SH series Stop Ag Cu Ag Cu alloy Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

72 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis NIST Srebro Ag0, Ag1, Ag2 - seria SF Silver Ag0, Ag1, Ag2 -SF series [ppm] Ag Komplet zawiera 2 certyfikowane standaryzacyjne materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm. The set consists of 2 certified reference materials for standardisation in form of discs 40 mm in diameter. Nr wzorca Standard NoCuBiFeTeZnSePbPdAuPtAsNiSb SF 1 A SF 2 A 857 20,2 53,7 2,9 42,5 1,9 43,9 1,9 79,1 5,0 45,0 2,5 83,8 3,5 21,0 2,2 21,9 2,9 20,9 3,1 41,6 5,5 58,1 2,9 58,1 3,3 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

73 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Srebro Ag0, Ag1, Ag2 - seria SH Silver Ag0, Ag1, Ag2 -SH series [ppm] Ag Komplet zawiera 4 certyfikowane materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm. Przybliżony skład chemiczny/CRMs w opracowaniu. Termin zakończenia prac – grudzień 2008. The set consists of 4 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter. Approximate chemical composition/CRMs in development. Work will be finished at the end of December 2008. Nr wzorca Standard NoCuBiFeTeZnSePbPdAuPtAsNiSbCdMnInTl SH 1 SH 2 SH 3 SH 4 280 200 60 15 48 30 9 0,3 2 14 8 33 1 6 27 42 3 26 45 104 48 27 9 1 8 30 41 80 1 6 21 33 31 18 8 1 8 22 35 44 29 11 2 11 28 53 2 30 44 76 32 23 10 2 1 9 28 46 48 30 10 1 9 25 43 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

74 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Stop Ag Cu Ag Cu alloy [%] Alloy Ag Komplet zawiera 6 (bez AG 3 lub AG 4) materiałów odniesienia w postaci próbek kalibracyjnych o średnicy 40 mm i wysokości 10-15 mm (dla metod XRF). The set consists of 6 (without AG 3 or AG 4) reference materials in form of calibration samples 40 mm in diameter and 10-15 mm height (for XRF method). Nr wzorca Standard NoAgCu AG 1 AG 2 AG 3 AG 4 AG 5 AG 6 AG 7 74,93 79,75 84,75 89,91 92,46 95,05 100,00 25,05 20,18 15,20 10,13 7,59 4,96 0,01 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

75 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Nikiel Nickel Ni Nikiel Nickel Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

76 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Nikiel Nickel [%] Ni Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci prętów o średnicy 6 mm i długości 100 mm. The set consists of 5 certified reference materials in form of rods 6 mm in diameter and 100 mm long. Nr wzorca Standard NoCoMnMgCuFeSi 1234512345 0,045 0,091 0,19 0,40 0,71 0,0063 0,18 0,015 0,074 0,0018 0,22 0,0061 0,012 0,075 0,0014 0,21 0,26 0,044 0,10 0,0094 0,096 0,33 0,050 0,023 0,011 0,0043 0,0074 0,18 0,060 0,0012 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

77 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Kadm Cadmium Kadm - seria K Cadmium - K series Cd Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

78 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Kadm - seria K Cadmium - K series [%] Cd Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 20 mm. The set consists of 5 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 20 mm height. Nr wzorca Standard NoNiAsSbSn K 1 K 2 K 3 K 4 K 5 0,0086 0,018 0,063 0,11 0,0054 (0,0003) 0,0012 0,0010 0,0056 0,0014 0,0064 0,0038 0,0010 0,0011 0,00017 0,0061 0,0032 0,00065 0,00091 - Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

79 Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Chemical Analysis Miedź i materiały miedziowe Copper and copper base materials Miedź anodowa - nr 4 Fire refined copper - No 4 Miedź elektrolityczna - nr 5 Electrolytic copper - No 5 Miedź elektrolityczna Cu 10, Cu 100, Cu 300 Electrolytic copper Cu 10, Cu 100, Cu 300 Miedź elektrolityczna Cu 10/1, Cu 600/1 Electrolytic copper Cu 10/1, Cu 600/1 Miedź elektrolityczna Cu 100/5 Electrolytic copper Cu 100/5 Cu Miedź elektrolityczna Cu 90/1 Electrolytic copper Cu 90/1 Miedź elektrolityczna Cu 50/1 Electrolytic copper Cu 50/1 Miedź elektrolityczna CuS - 10, CuS - 20 Electrolytic copper CuS - 10, CuS - 20 Ruda miedziowa Copper ore Żużel miedziowy, konwertorowy Copper Converter slag Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

80 Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Miedź anodowa - nr 4 Fire refined copper - No 4 [%] Opakowanie zawiera 200 g certyfikowanego materiału odniesienia w postaci wiórów. Each package contains 200 g of certified reference materials in form of chips. Nr wzorca Standard NoFeAsPbSnAgNiZnBiSbCoMnSiCr 40,00100,0540,200,000440,210,078(0,0017)(0,0011)0,00410,0010<0,00003(0,00029)<0,00005 Cu Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

81 Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Miedź elektrolityczna - nr 5 Electrolytic copper - No 5 [ppm] Opakowanie zawiera 200 g certyfikowanego materiału odniesienia w postaci wiórów. Each package contains 200 g of certified reference materials in form of chips. Nr wzorca Standard NoFeAsPbSnAgNiZnCoMnSiCrBiSb 54,54,0274,6104,4(13)8,11,3(2,6)<0,5(0,096)(0,92) Cu Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

82 Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Miedź elektrolityczna Electrolytic copper [ppm] Opakowanie zawiera 150 g certyfikowanego materiału odniesienia w postaci prętów o średnicy 5 mm i długości 100 mm. Each package contains 150 g of certified reference materials in form of rods 5 mm in diameter and 100 mm long. Nr wzorca Standard NoZnak/MarkO Cu - 10 Cu - 100 Cu - 300 Cu 99,99 2,1 123 258 Cu Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

83 Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Miedź elektrolityczna Electrolytic copper [ppm] Opakowanie zawiera ~250 g certyfikowanego materiału odniesienia w postaci prętów o średnicy 6 mm. Each package contains ~250 g of certified reference materials in form of rods 6 mm in diameter. Nr wzorca Standard NoZnak/MarkO Cu - 10/1 Cu - 600/1 Cu 99,99 3,5 581 Cu Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

84 Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Miedź elektrolityczna Electrolytic copper [ppm] Opakowanie zawiera 200 g certyfikowanego materiału odniesienia w postaci prętów o średnicy 20 mm i długości 11,5 mm. Długość materiału odniesienia może być dostosowana do potrzeb Klienta. Each package contains 200 g of certified reference materials in form of rods 20 mm in diameter and 11,5 mm long. The lenght may be adapted to the customer need. Nr wzorca Standard NoZnak/MarkO Cu - 100/5Cu 99,9E163,7 Cu Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

85 Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Miedź elektrolityczna Electrolytic copper [ppm] Opakowanie zawiera 250 g certyfikowanego materiału odniesienia w postaci wiórów. Each package contains 250 g of certified reference materials in form of chips. Nr wzorca Standard NoZnak/MarkS Cu - 90/1Cu 99,9983,7 Cu Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

86 Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Miedź elektrolityczna Electrolytic copper [ppm] Opakowanie zawiera 250 g certyfikowanego materiału odniesienia w postaci wiórów. Each package contains 250 g of certified reference materials in form of chips. Nr wzorca Standard NoZnak/MarkS Cu - 50/1Cu 99,9949,6 Cu Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

87 Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Miedź elektrolityczna Electrolytic copper [ppm] Opakowanie zawiera 250 g certyfikowanego materiału odniesienia w postaci wiórów. Each package contains 250 g of certified reference materials in form of chips. Nr wzorca Standard NoZnak/MarkS CuS - 10 CuS - 20 Cu 99,99 7,5 23,1 Cu Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

88 Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Ruda miedziowa Copper ore [%] Ore Opakowanie zawiera 200 g certyfikowanego materiału odniesienia w postaci proszkowej Each package contains 200 g of certified reference materials in form of powder. Nr wzorca Standard NoCuZnPbFeAgAsSiO 2 Al 2 O 2 MgOCaO MR 1 MR 2 MR 3 1,23 1,61 1,87 0,040 0,025 0,047 0,15 0,085 0,16 1,41 0,88 1,10 0,0058 0,0029 0,0044 0,028 0,013 0,0057 (60) (22) (49) (4,7) (4,9) (4,4) (9,6) (8,2) (5,3) (3,8) (25) (13) Cu Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

89 Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Żużel miedziowy, konwertorowy Copper converter slag [%] Slag Opakowanie zawiera 250 g certyfikowanego materiału odniesienia w postaci proszkowej o uziarnieniu 90 μm. Each package contains 250 g of certified reference materials in form of powder of grain size 90 μm. Nr wzorca Standard NoCuFeSAgCoNiMoV ŻM 62,1246,721,040,00310,390,0800,0210,0064 Cu Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

90 Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Chemical Analysis Cynk, rudy i koncentraty Zinc, ores and concentrates Cynk elektorlityczny Electrolytic zinc Ruda blendowa Blende ore Ruda galmanowa Galmei ore Koncentrat cynku KC8, KC10 Zinc concentrate KC8, KC10 Koncentrat cynku KC11 Zinc concentrate KC11 Spiekany tlenek cynku Sintered zinc oxide Prażony tlenek cynku Roasted zinc oxide Zn Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

91 Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Chemical Analysis Cynk elektrolityczny Electrolytic zinc [ppm] Zn Opakowanie zawiera 100 g certyfikowanego materiału odniesienia w postaci wiórów. Each package contains 100 g of certified reference materials in form of chips. Nr wzorca Standard NoZnak/MarkPbCdFeCuSn 1Zn 99,9751109,012,08,02,1 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

92 Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Chemical Analysis Ruda blendowa Blende ore [%] Ore Zn Opakowanie zawiera 170 g certyfikowanego materiału odniesienia w postaci proszkowej o uziarnieniu 40 μm. Each package contains 170 g of certified reference materials in form of powder of grain size 40 μm. Nr wzorca Standard NoZnFeCdCaOMgOPbSSiO 2 RB 73,078,280,03324,3515,26(0,26)(10,3)(0,8) Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

93 Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Chemical Analysis Ruda galmanowa Galmei ore [%] Ore Zn Opakowanie zawiera 130 g certyfikowanego materiału odniesienia w postaci proszkowej o uziarnieniu 35 μm. Each package contains 130 g of certified reference materials in form of powder of grain size 35 μm. Nr wzorca Standard NoZnPbFeCdSSiO2CaOMgOAl 2 O 3 Zn utl Zn oxidized Pb utl Zn oxidized RG 85,400,846,340,0470,572,6426,4512,160,90(4,36)(0,72) Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

94 Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Chemical Analysis Koncentrat cynku Zinc concentrate [%] Zn Opakowanie zawiera 150 g certyfikowanego materiału odniesienia w postaci proszkowe. Each package contains 150 g of certified reference materials in form of powder. Nr wzorca Standard NoPbZnFeCaOSAl 2 O 3 SiO 2 MgoCd KC 8 KC 10 2,20 2,59 59,52 54,49 0,88 1,47 2,37 4,35 29,58 28,23 0,030 0,05 0,14 0,24 1,21 2,54 0,40 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

95 Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Chemical Analysis Koncentrat cynku Zinc concentrate [%] Concentrate Zn Opakowanie zawiera 280 g certyfikowanego materiału odniesienia w postaci proszkowej o uziarnieniu 90 μm. Each package contains 280 g of certified reference materials in form of powder of grain size 90 μm. Nr wzorca Standard NoZnPbFeCaOMgOAl 2 O 3 SiO 2 S og AsSbCoNi KC 1153,361,216,500,720,300,0690,2632,30,0420,00200,000180,0015 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

96 Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Chemical Analysis Spiekany tlenek cynku Sintered zinc oxide [%] Oxide Zn Opakowanie zawiera 220 g certyfikowanego materiału odniesienia w postaci proszkowej o uziarnieniu 35 μm. Each package contains 220 g of certified reference materials in form of powder of grain size 35 μm. Nr wzorca Standard NoZnPbFeCdSSiO2SiO2 CaOMgOFCl TC 953,43,775,640,00490,525,476,963,500,0550,033 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

97 Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Chemical Analysis Prażony tlenek cynku Roasted zinc oxide [%] Oxide Zn Opakowanie zawiera 240 g certyfikowanego materiału odniesienia w postaci proszkowej o uziarnieniu 90 μm. Each package contains 240 g of certified reference materials in form of powder of grain size 90 μm. Nr wzorca Standard NoZnPbFeSCaOMgOAl 2 O 3 SiO2SiO2 TC/P 1060,62,316,73,072,541,380,140,56 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

98 Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Chemical Analysis Srebro i jego stopy Silver and its alloys Srebro Ag 2 N SIlver Ag 2 N Srebro Ag 150 N Silver Ag 150 N Srebro Ag 10/1 Silver Ag 10/1 Stop Ag Cu Ag Cu alloy Ag Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

99 Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Chemical Analysis Srebro Ag 2 N Silver Ag 2 N [ppm] Ag Opakowanie zawiera 195 g certyfikowanego materiału odniesienia w postaci prętów o średnicy 3,9 mm i długości 100 mm. Each package contains 195 g of certified reference materials in form of rods 3,9 mm in diameter and 100 mm long. Nr wzorca Standard NoZnak/MarkN Ag 2 NAg 12,3 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

100 Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Chemical Analysis Srebro Ag 150 N Silver Ag 150 N [ppm] Ag Opakowanie zawiera 100 g certyfikowanego materiału odniesienia w postaci pastylek o średnicy 5,5 mm i wysokości ~5 mm. Each package contains 100 g of certified reference materials in form of pellets 5,5 mm in diameter and ~5 mm height. Nr wzorca Standard NoZnak/MarkN Ag 150 NAg 1155,4 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

101 Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Chemical Analysis Srebro Ag 10/1 Silver Ag 10/1 [ppm] Ag Opakowanie zawiera certyfikowany materiał odniesienia w postaci 2 prętów o średnicy 6 mm i długości 100 mm. Each package contains certified reference material in form of 2 rods 6 mm in diameter and 100 mm long. Nr wzorca Standard NoZnak/MarkO Ag 10/1Ag 111 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

102 Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Chemical Analysis Stop Ag Cu Ag Cu alloy [%] Alloy Ag Opakowanie zawiera 200 g certyfikowanego materiału odniesienia w postaci wiórów. Each package contains 200 g of certified reference materials in form of chips. Nr wzorca Standard NoAgCu Ag5 chem92,467,55 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

103 Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Chemical Analysis Nikiel Nickel Nikiel elektrolityczny Electrolytic nickel Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

104 Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Chemical Analysis Nikiel elektrolityczny Electrolytic nickel [ppm] Ni Opakowanie zawiera 100 g certyfikowanego materiału odniesienia w postaci wiórów. Each package contains 100 g of certified reference materials in form of chips. Nr wzorca Standard NoZnak/MarkSC Ni / 1 NI / 2 Alloyed Ni 31 149 1260 128 Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials CuPbZnSnAuAgNiCuZnAgNi Cd

105 Producent i dystrybutor Instytut Metali Nieżelaznych ul. Sowińskiego 5 44-100 Gliwice Producer and Distributor Insitute of Non-Ferrous Metals Sowińskiego Str. 5 44-100 Gliwice Poland tel. + 48 32 238 04 68 fax + 48 32 231 69 33 e-mail: imn@imn.gliwice.plimn@imn.gliwice.pl wersja polskawersja polska | english version | kontaktenglish versionkontakt


Pobierz ppt "Instytut Metali Nieżelaznych Insitute of Non-Ferrous Metals Spektralne i Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for."

Podobne prezentacje


Reklamy Google