Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spektralne i Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spektralne i Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia"— Zapis prezentacji:

1 Spektralne i Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia
wersja polska | english version | kontakt Spektralne i Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic and Chemical Analysis Instytut Metali Nieżelaznych Insitute of Non-Ferrous Metals

2 WPROWADZENIE Instytut Metali Nieżelaznych, obok podstawowych kierunków działalności zajmuje się również wytwarzaniem certyfikowanych materiałów odniesienia spektralnych i chemicznych. Spektralne certyfikowane materiały odniesienia mają postać dysków o średnicy 40 mm i wysokości mm oraz prętów o średnicach 6-10 mm i długości 100 mm i przystosowane są do metod atomowej spektrometrii emisyjnej i rengenofluorescencyjnej. Chemiczne certyfikowane materiały odniesienia mają postać proszków o określonej granulacji (rudy i koncentraty), wiórów (metale) oraz prętów o różnych wymiarach (metale, stopy z atestowaną zawartością tlenu) dostosowanych do analizy metodą redukcyjnego topienia lub aktywacji neutronowej. Każdy certyfikowany materiał odniesienia analizowany jest przez co najmniej pięć laboratoriów w tym instytucji naukowo- badawczych. Świadectwa certyfikowanych materiałów odniesienia zawierają średnie wartości stężeń każdego pierwiastka oraz wartości przedziału ufności względnie niepewności, zestawienie metod chemicznych stosowanych do certyfikacji, ilość laboratoriów uczestniczących w atestacji oraz historię metalurgiczną topienia i odlewania. Certyfikowane materiały odniesienia w naszym KATALOGU zestawiono w następujące grupy materiałowe: SPEKTRALNE CERTYFIKOWANE MATERIAŁY ODNIESIENIA miedź i jej stopy ołów i jego stopy cynk i jego stopy stopy cyny złoto i jego stopy srebro i jego stopy nikiel kadm CHEMICZNE CERTYFIKOWANE MATERIAŁY ODNIESIENIA miedź i materiały miedziowe cynk, rudy i koncentraty srebro i stopy srebra nikiel

3 INTRODUCTION The Institute of Non-Ferrous Metals alongside the basic direction of its activity attends also to the production of spectroscopic and chemical certified reference materials. The spectroscopic certified reference materials are in form of disc 40 mm in diameter and mm height as well as in the form of rods mm in diameter and 100 mm long and are adaptable to the methods of optical emission and X-ray fluorescence spectrometry. The chemical reference materials are in form of powder of determined grainsize (ores, concentrates), of chips (metals) and in form of rods of various dimensions (metals and alloys with certified oxygen content) for using in reduction melting method or neutron activation method. Each reference materials was analysed by at least five industrial laboratories and research centers. The standard reference materials certificates comprise the mean values of each element concentrations, the confidence intervals or uncertainty values, the list of chemical methods used for certification, number of laboratories cooperating as well as metalurgical history of casting and melting. The standards presented in our CATALOGUE comprise the following materials groups: SPECTROSCOPIC CERTIFIED REFERENCE MATERIALS copper and its alloys lead and its alloys zinc and its alloys Tin alloys gold and its alloys silver and its alloys nickel cadmium CHEMICAL CERTIFIED REFERENCE MATERIALS copper and copper base materials zinc, ores and concentrates silver and its alloys nickel

4 Cu Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Miedź i jej stopy Copper and its alloys Cu Miedź o podwyższonej czystości - seria CP Copper of high purity - CP series Miedź o podwyższonej czystości - seria CS Copper of high purity - CS series Miedź elektrolityczna - seria CF Electolytic copper - CF series Miedź konwertorowa - seria CG Converter copper - CG series Miedź konwertorowa - seria CH Converter copper - CH series Miedź anodowa - seria CL Fire refined copper - CL series Miedź anodowa, odlewnicza i konwertorowa - seria CT Fire refined, converter copper - CT series Miedź anodowa - seria CT Fire refined copper - CT series Miedź manganowa - seria CK Manganese copper - CK series Miedź cynowa - seria CM Tin copper - CM series Stop wstępny - seria CO Preliminary alloy Cu-P - CO series Mosiądz dwuskładnikowy - seria MB Binary brass - MB series Mosiądze do przeróbki plastycznej MC 70 - seria ME Wrought brass - ME series Mosiądz do przeróbki plastycznej M68, M70 - seria MD Wrought brass - MD series Mosiądz do przeróbki plastycznej M 90, M 95 - seria MG Wrought brass - MG series Mosiądz do przeróbki plastycznej MK 75 - seria WC Wrought brass - WC series Mosiądz do przeróbki plastycznej M70 - seria MH Wrought brass (cartridge brass) - MH series Mosiądz do przeróbki plastycznej M90, M95 - seria MI Wrought brass (gilding metal) - MI series Mosiądz do przeróbki plastycznej MC62, M63 - seria WK Naval brass - WK series Mosiądz ołowiowy MO 59, MO 60 - seria WG Lead brass - WG series Mosiądz ołowiowy MO 59, MO 60 - seria WN Free cutting brass MO 59, MO 60 - WN series Mosiądz MM 59 - seria WF Mn-brass - WF series Mosiądz niklowy MN 65 - seria WH Nickel-brass MN - WH sieries Mosiądz niklowy - seria WM Ni-brass - WM series Mosiądz MK 80 - seria WB Si-brass - WB series Mosiądz aluminiowy MA 77 - seria WO Al brass - WO series Mosiądz aluminiowy MA 58 - seria MA Al-Fe-Mn-brass - MA series Mosiądz wysokoniklowy - seria WP Nickel brass - WP series Mosiądz M 68 - seria MJ Brass M 68 - MJ series Mosiądz M 68 - seria MJJ Brass M 68 - MJJ series Miedzio-nikiel - seria MN Cupro-nickel - MN series Miedzio-nikiel MN 25 - seria N Cupro-nickel MN 25 - N series Miedzio-nikiel MNŻ seria NA Cupro-nickel MNŻ NA series Miedzio-nikiel - seria NB Cupro-nickel - NB series Miedzio-nikiel MN 25 - seria NC Cupro-nickel - NC series Brąz: B 663, B 555, B seria BB Sn-Zn-Pb bronze - BB series Brąz BK 31 - seria BE Si bronze - BE series Brąz BA seria BF Al bronze - BF series Brąz BK seria BH Si bronze - BH series Brąz Sn-Zn-Pb - seria BI Ounce metal - BI series Brąz niklowo-aluminiowy - seria BJ Ni-Al bronze - BJ series Brąz cynowy - seria BL Sn bronze - BL series Brąz - seria BM Bronze - BM series Brąz cynkowo-cynowy - seria WL Zn-Sn bronze - WL series

5 Cu Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Miedź o podwyższonej czystości - seria CP Copper of high purity - CP series [ppm] Cu Nr wzorca Standard No Pb Sb As Si Zn Ag Mn Co Cr S Fe Cd Sn P Se Ni Te Bi CP 1 CP 2 CP 3 CP 4 CP 5 CP 6 1,7 120 81 28 13 2,7 11 160 48 27 0,4 140 63 14 65 0,85 - (4) (8) (3) (82) 1,9 92 33 17 38 1,4 12 36 60 110 31 20 1,3 5,9 30 55 49 0,6 0,2 39 4,2 34 <1 0,3 0,5 45 86 6,3 35 94 21 7,5 10 8,1 15 44 77 6,4 72 2,5 5,6 4,8 40 2,1 0,7 2,0 130 43 3,4 3,0 46 75 7,8 1,0 47 9,4 Komplet zawiera 6 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 23 mm. The set consists of 6 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 23 mm height.

6 Cu Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Miedź o podwyższonej czystości - seria CS Copper of high purity - CS series [ppm] Cu Nr wzorca Standard No Ag As Bi Cd Fe Ni Pb Sb Se Sn Te Zn Co B Mn S Cr P Si CS 1 CS 2 CS 3 CS 4 CS 5 53,1 45,6 38,9 237 320 2,3 7,9 13,8 42,2 70,5 1,1 6,2 12,2 39,6 59,7 1,0 7,4 13,4 35,5 66,1 18,4 30,5 28,3 82,0 90,9 46,8 26,7 11,1 7,2 4,4 60,5 38,6 13,3 7,6 5,0 3,0 7,5 13,0 36,8 63,9 61,5 39,0 15,4 6,7 0,9 52,9 33,7 0,85 2,1 5,6 10,6 32,9 49,9 24,1 8,9 31,3 44,0 100,6 0,6 3,6 24,3 37,5 (1,1) (2,8) (4,2) (21,7) (35,2) 29,0 35,3 12,6 8,3 4,3 65,9 44,9 18,8 41,3 12,0 (0,3) 35,8 10,9 7,0 57,7 33,8 12,1 6,3 2,0 (3,0) (9,4) (22,2) (46,5) (54,8) Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm lub w postaci prętów o średnicy 6 mm i długości 100 mm. The set consists of 5 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 30 mm height or rods 6 mm in diametes and 100 mm long.

7 Cu Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Miedź o podwyższonej czystości - seria CS Copper of high purity - CS series [ppm] Cu Nr wzorca Standard No Ag As Bi Cd Fe Ni Pb Sb Se Sn Te Zn Co B Mn S Cr P Si CS 6 CS 7 8,5 13,7 0,2 0,9 <0,5 (0,06) (0,02) 20,8 4,9 0,8 4,4 (0,4) 1,0 <1,0 10,6 0,5 <0,05 1,4 1,2 (0,2) 0,09 0,7 2,2 5,4 7,0 19,7 (1,5) (2,4) - Certyfikowane materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości mm lub w postaci prętów o średnicy 6 mm i długości 100 mm. (Certyfikowane materiały odniesienia CS6 tylko w postaci dysków). Certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and mm height or rods 6 mm in diametes and 100 mm long. (Certified reference materials CS6 only in form of discs).

8 Cu Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Miedź elektrolityczna - seria CF Electrolytic copper - CF series [ppm] Cu Nr wzorca Standard No As Sb Pb Sn Ni Bi Fe Zn Ag CF 1 CF 2 CF 3 CF 4 CF 5 CF 6 6,7 1,1 1,8 43,0 2,3 0,32 24,0 1,4 2,2 11,0 1,9 0,2 33,0 0,6 8,9 3,2 21,0 - 1,0 1,3 (0,06) 29,0 0,7 6,4 7,8 3,0 (0,4) 12,5 1,2 0,25 (0,012) 42,0 2,8 20,0 3,7 98,0 57,0 3,4 31,0 4,7 45,0 9,0 18,0 12,0 Komplet zawiera 6 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci prętów o średnicy 6 mm lub 3 mm i długości 100 mm. The set consists of 6 certified reference materials in form of rods 6 mm or 3 mm in diameter and 100 mm long.

9 Cu Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Miedź konwertorowa - seria CG Converter copper - CG series [%] Cu Nr wzorca Standard No Pb Fe Co Zn Ni Ag CG 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 5 0,60 0,30 0,22 0,11 0,053 0,013 0,015 0,030 0,25 0,069 0,17 0,098 0,045 0,057 0,0079 0,016 0,026 0,14 0,12 0,18 0,036 0,011 0,39 0,23 0,10 0,040 0,41 Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci prętów o średnicy 10 mm i długości 100 mm. The set consists of 5 certified reference materials in form of rods 10 mm in diameter and 100 mm long

10 Cu Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Miedź konwertorowa - seria CH Converter copper - CH series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard No Pb Fe Co Zn Ni Ag Cu CH 6 CH 7 CH 8 CH 9 0,50 1,01 1,49 1,97 0,028 0,11 0,0012 0,0060 0,18 0,020 0,19 0,047 0,077 0,015 0,40 0,036 0,010 0,039 reszta / the rest Komplet zawiera 4 certyfikowane materiały odniesienia w postaci prętów o średnicy 10 mm i długości 100 mm. The set consists of 4 certified reference materials in form of rods 10 mm in diameter and 100 mm long.

11 Cu Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Miedź Anodowa - seria CL Fire refined copper - CL series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard No Pb Ag Zn Bi Ni Sn Sb As Fe Co CL 1 CL 2 CL 3 CL 4 CL 5 0,75 1,23 0,030 0,17 - 0,012 0,045 0,27 0,42 0,52 0,0067 0,021 0,11 0,26 0,017 0,011 0,0076 0,0025 0,00039 0,43 0,38 0,22 0,049 0,0040 0,0042 0,055 0,30 0,19 0,32 0,25 0,20 0,15 0,039 0,0018 0,0021 0,061 0,21 0,28 0,0013 0,025 0,023 0,16 0,0012 0,037 0,090 Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 30 mm. The set consists of 5 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 30 mm height.

12 Cu Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis MBH Miedź anodowa, odlewnicza i konwertorowa - seria CT Fire refined, converter copper - CT series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard No Ag Sn Fe As Sb Bi Zn Pb Ni P S Se Te Co B Cu CT 1 CT 2 CT 3 CT 4 CT 5 0,057 0,042 0,026 0,016 0,0062 0,24 0,14 0,070 0,025 0,0070 0,17 0,10 0,083 0,045 0,32 0,22 0,11 0,050 0,0056 0,33 0,049 0,010 0,018 0,013 0,0067 0,0043 0,0011 0,28 0,19 0,0098 0,086 0,31 0,88 (1,48)* 0,48 0,29 0,12 0,0095 0,082 0,059 0,038 0,020 0,0059 0,054 0,036 0,012 0,0060 0,0024 0,062 0,041 0,011 0,0069 0,053 0,022 0,0064 0,051 0,033 0,0061 0,024 0,00093 0,0042 (0,011)* reszta / the rest Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości ~30 mm. The set consists of 5 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and ~30 mm height.

13 Cu Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis MBH Miedź anodowa, odlewnicza i konwertorowa - seria CT 6 Fire refined, converter copper - CT 6 series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard No Ag Sn Fe As Sb Bi Zn Pb Ni P S Se Te Co B CT 6 0,0039 0,013 0,014 0,0054 0,011 0,0040 0,030 0,0014 0,0069 0,012 0,0060 Certyfikowane materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości ~30 mm. Certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and ~30 mm height.

14 Cu Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Miedź manganowa - seria CK Manganese copper - CK series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard No Mn Pb Ni Fe Si Sn Zn As Sb Ag P Cu CK 1 CK 2 CK 3 CK 4 CK 5 CK 6 1,06 1,51 1,78 1,91 2,30 2,64 0,0021 0,0062 0,0098 0,017 - 0,44 0,38 0,27 0,13 0,011 0,073 0,029 0,11 0,17 0,26 0,29 0,40 0,049 0,091 0,033 0,0025 0,21 0,075 0,042 0,0048 0,025 0,24 0,14 0,095 0,065 0,034 0,013 0,010 0,0095 0,0055 0,0015 0,0039 0,0049 0,0026 0,0041 0,0051 0,0052 0,012 0,0094 0,0066 0,0012 0,0011 0,0022 0,0043 0,0056 reszta / the rest Komplet zawiera 6 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 30 mm. The set consists of 6 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 30 mm height.

15 Cu Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Miedź cynowa - seria CM Tin copper - CM series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard No Sn Fe Ni Zn As Sb Pb Bi P Ag Cu CM 1 CM 2 CM 3 CM 4 CM 5 0,61 0,84 1,06 1,30 1,14 0,019 0,0064 0,012 0,0042 0,0094 0,0086 0,0055 0,0031 0,0011 0,014 0,021 0,0061 0,0060 0,0020 0,013 0,0098 0,0068 0,0036 (0,015) 0,0040 0,0019 0,018 0,0067 0,0038 0,0023 0,010 0,0072 0,0033 0,00093 0,0088 0,0058 0,0041 0,0009 0,015 0,0029 - reszta / the rest Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 30 mm. The set consists of 5 certifikowanych reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 30 mm height.

16 Cu Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Stop wstępny - seria CO Preliminary alloy Cu-P - CO series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard No P Fe Pb Sn Sb Bi Ni Zn As Se Te Cu CO 2 CO 3 CO 4 CO 5 11,60 8,56 5,54 9,45 0,096 0,11 0,29 0,070 0,10 0,0044 0,35 0,037 0,13 0,55 0,065 0,14 0,092 0,034 0,0049 0,015 0,0086 0,00095 0,013 0,25 0,0082 0,15 0,24 0,029 0,061 0,0050 0,011 0,016 0,0023 (0,0045) (0,0073) (0,010) (0,0015) (0,0055) (0,0080) (0,012) (0,0023) reszta / the rest Komplet zawiera 4 certyfikowane materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm. The set consists of 4 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 25 mm height.

17 Cu Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Mosiądz dwuskładnikowy - seria MB Binary brass - MB series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard No Cu Zn MB 1 MB 2 MB 3 MB 4 MB 5 MB 6 MB 7 60,66 67,17 73,26 78,77 84,25 90,07 95,00 39,39 32,80 26,67 21,20 15,63 9,95 4,99 Komplet zawiera 7 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 20 mm. The set consists of 7 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 20 mm height.

18 Cu Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Mosiądz do przeróbki plastycznej MC 70 - seria ME Wrought brass - ME series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard No Sn Cu Zn ME 2 ME 3 ME 4 ME 5 0,87 1,11 1,21 1,42 71,29 70,70 69,40 68,53 reszta / the rest Komplet zawiera 4 certyfikowanych materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 30 mm. The set consists of 4 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 30 mm height.

19 Cu Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Mosiądz do przeróbki plastycznej M 68, M 70 - seria MD Wrought brass - MD series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard No Sb P Si As Fe Sn Pb Bi Mn Ni Cu Zn MD 1 MD 2 MD 3 MD 4 MD 5 MD 6 0,0096 0,0011 0,012 0,0038 0,0065 0,00058 0,0082 0,0061 0,0043 - 0,00089 0,078 0,059 0,097 0,0066 0,016 0,0015 0,072 0,055 0,038 0,018 (0,00022) 0,043 0,18 0,085 0,081 (0,0013) 0,0013 0,0054 0,010 0,21 0,021 0,019 0,19 0,015 0,054 0,0023 0,044 0,0026 0,0025 0,0018 0,00053 (0,000038) 0,000044 0,082 0,062 0,017 0,00073 0,050 0,070 0,091 0,064 0,039 67,92 68,99 69,43 71,53 71,06 70,77 reszta / the rest Komplet zawiera 6 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 30 mm. The set consists of 6 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 30 mm height.

20 Cu Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Mosiądz do przeróbki plastycznej M 90, M 95 - seria MG Wrought brass - MG series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard No Fe Pb Sb Bi P Ni Sn Al Mn Cu Zn MG 1 MG 2 MG 3 MG 4 MG 5 MG 6 0,0081 0,0067 0,062 0,091 0,149 0,028 0,049 0,0048 0,015 0,0080 0,0054 0,031 0,00077 (0,00084) 0,0026 0,0045 0,0061 0,0015 0,00058 0,00039 0,0014 0,0017 0,00088 (0,0019) 0,0012 0,018 0,012 0,0069 0,048 0,0022 0,013 0,0042 0,0021 0,030 0,0062 0,033 0,023 0,053 0,040 (0,0026) 0,020 - 0,0011 0,0013 0,00070 0,0096 0,024 0,0036 0,045 91,14 90,08 93,19 94,00 95,09 92,27 reszta / the rest Komplet zawiera 6 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 30 mm. The set consists of 6 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 30 mm height.

21 Cu Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Mosiądz do przeróbki plastycznej MK 75 - seria WC Wrought brass - WC series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard No Si Fe P Sb Bi Sn Pb Al As Cu Zn WC 1 WC 2 WC 3 WC 4 WC 5 WC 6 0,26 0,41 0,89 0,76 0,48 0,58 0,031 0,015 0,021 0,0067 0,18 0,051 0,011 0,0058 0,0048 - 0,0037 0,0034 0,0023 0,0010 0,00080 0,0011 0,00057 0,0028 0,0020 0,00093 0,00047 0,0019 0,0012 0,0032 0,0025 0,0044 0,046 0,0085 0,0051 0,0055 0,0036 0,0016 0,0018 0,00096 0,00084 0,0043 0,0024 0,0022 0,00097 75,10 75,05 75,28 75,32 75,03 reszta / the rest Komplet zawiera 6 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 30 mm. The set consists of 6 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 30 mm height.

22 Cu Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis NIST Mosiądz do przeróbki plastycznej M 70 - seria MH Wrought brass (cartridge brass) - MH series [ppm] Alloy Cu Nr wzorca Standard No Fe Pb Ni Mn Cd Sb Sn Ag As Bi P S Al Te Be Si %Cu Zn MH 1 MH 2 MH 3 MH 4 MH 5 170 270 810 1300 1900 65 210 780 3300 2000 2600 2200 1000 520 72 350 110 850 17 720 260 180 89 29 12 4 240 130 35 1400 970 21 - 250 670 410 160 11 38 37 22 6 55 34 90 43 10 190 81 27 140 15 46 47 88 3 45 0,4 740 540 310 39 65,93 68,25 71,28 69,94 72,87 reszta / the rest Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm. The set consists of 5 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 25 mm height.

23 Cu Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis NIST Mosiądz do przeróbki plastycznej M 90, M 95 - seria MI Wrought brass (gilding metal) - MI series [ppm] Alloy Cu Nr wzorca Standard No Fe Pb Ni Mn Cd Sb Sn Ag As Bi P S Al Te Be Si %Zn %Cu MI 1 MI 2 MI 3 MI 4 MI 5 2400 1500 850 400 150 60 160 420 710 960 59 180 730 1400 2500 30 81 350 500 690 230 110 54 12 4,4 19 - 6 96 1000 660 130 40 38 90 190 260 320 720 540 340 31 6,3 5,6 26 43 280 220 73 27 470 490 120 550 80 21 65 0,91 8,5 72 32 310 600 820 3,54 6,19 8,01 11,13 4,44 95,71 93,35 91,46 88,35 94,71 Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm. The set consists of 5 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 25 mm height.

24 Cu Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis NIST Mosiądz do przeróbki plastycznej MC 62, M 63 - seria WK Naval brass - WK series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard No Sn Pb Fe Ni Sb Bi P Mn Al Si Cu Zn SRM 1776-WK 1 SRM 1777-WK 2 SRM 1778-WK 3 SRM 1779-WK 4 SRM 1780-WK 5 0,11 1,34 0,49 1,04 0,47 0,17 0,33 0,047 0,0063 0,28 0,16 0,065 0,085 0,0095 0,21 0,13 0,070 0,0052 0,024 0,018 0,012 0,0060 0,0029 0,014 0,011 0,0090 0,0011 0,030 0,0056 0,12 0,086 0,044 0,020 0,0055 0,078 0,013 0,0042 0,30 0,23 0,15 0,80 0,0064 59,97 60,54 62,09 63,28 64,92 reszta / the rest Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm. The set consists of 5 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 25 mm height.

25 Cu Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Mosiądz ołowiowy MO 59, MO 60 - seria WG Lead brass - WG series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard No Pb Bi Mn Sn Fe Al Si Sb Ni P Cu Zn WG 1 WG 2 WG 3 WG 4 WG 5 WG 6 0,71 2,66 2,29 1,41 1,66 3,70 0,0013 0,016 0,0057 0,014 0,0094 0,023 0,16 (0,0024) 0,037 0,12 0,074 0,21 0,29 (0,0025) 0,091 0,14 0,40 0,0084 0,42 0,31 0,10 0,18 0,096 (0,00095) 0,041 0,073 0,058 0,020 (0,0046) (0,021) - (0,016) (0,019) (0,062) 0,018 (0,042) 0,034 (0,0078) 0,20 0,0051 0,029 0,078 0,013 0,044 60,99 56,99 58,20 60,05 59,32 60,67 reszta / the rest Komplet zawiera 6 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 30 mm. The set consists of 6 certfied reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 30 mm height.

26 Cu Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis NIST Mosiądz ołowiowy MO 59, MO 60 - seria WN Freecutting brass MO 59, MO 60 - WN series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard No Pb Sn Mn Al Fe Si P Sb Bi As Ni Cu Zn WN 1 WN 2 WN 3 WN 4 WN 5 0,51 1,58 2,62 0,86 3,78 1,00 0,68 0,39 0,13 0,019 0,57 0,73 0,0020 0,33 0,24 0,14 0,047 (0,0004) 0,23 0,29 0,062 0,11 0,0085 0,16 0,22 0,12 0,036 (0,0013) 0,031 0,051 0,034 0,014 0,0051 0,099 0,10 0,020 0,061 0,0035 0,023 0,035 0,0094 0,0028 0,011 0,032 0,021 0,030 0,19 0,098 0,050 0,0049 58,44 60,38 62,32 57,97 64,36 reszta / the rest Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm. The set consists of 5 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 25 mm height.

27 Cu Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Mosiądz MM 59 - seria WF Mn brass - WF series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard No Mn Fe Pb Sn Ni Bi Sb P Cu Zn WF 1 WF 2 WF 3 WF 4 WF 5 WF 6 2,16 1,79 1,36 0,57 0,52 0,98 0,097 0,21 0,29 0,42 0,68 0,050 0,010 0,040 0,070 0,10 0,14 0,026 0,012 0,045 0,072 0,11 0,16 0,028 0,15 0,18 0,074 0,00059 0,00091 0,0015 0,0021 0,0030 0,00095 0,00058 0,0018 0,0036 0,0045 0,0061 - (0,0012) (0,0032) 0,0075 0,0095 0,014 0,0020 56,47 57,66 58,66 60,50 58,77 59,78 reszta / the rest Komplet zawiera 6 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 44 mm i wysokości 30 mm. The set consists of 6 certified reference materials in form of discs 44 mm in diameter and 30 mm height.

28 Cu Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Mosiądz niklowy MN 65 - seria WH Nickel brass MN 65 - WH series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard No Ni Mn Fe Si P Co S C Cu Zn WH 1 WH 2 WH 3 WH 4 WH 5 5,70 6,34 3,44 4,14 4,89 0,53 0,36 0,25 0,11 0,011 0,0052 0,038 0,13 0,22 0,010 0,072 0,12 0,17 0,0029 0,0072 0,013 0,015 0,017 0,0061 0,031 0,048 0,028 0,0055 0,0071 0,021 (0,0046) (0,0058) (0,0070) (0,0075) (0,0087) 68,16 69,14 70,18 71,15 72,28 reszta / the rest Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm. The set consists of 5 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 25 mm height.

29 Cu Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Mosiądz niklowy - seria WM Ni brass - WM series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard No Ni Al Fe Mn Co P Mg Pb As Cd Sb Sn Si Bi S C Cu Zn WM 1 WM 2 WM 3 WM 5 5,03 6,66 6,09 5,36 4,68 0,083 0,050 0,033 0,0080 0,0012 0,011 0,022 0,077 0,13 0,22 0,38 0,53 0,19 0,0024 0,021 0,017 0,0099 0,0021 0,0018 0,023 0,0052 0,0057 0,016 0,0054 0,019 0,0042 0,0027 0,00056 0,018 0,0073 0,0044 0,0020 0,00026 0,0030 0,0053 0,0072 0,0089 0,0046 0,00077 0,00098 0,013 0,0043 0,0059 0,0068 0,0036 0,098 0,075 0,035 0,0026 0,0067 0,037 0,071 0,094 0,014 0,0055 0,0029 0,00070 - 0,0058 0,0090 69,06 68,41 69,85 71,10 68,99 25,35 24,18 23,57 23,19 25,90 Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm. The set consists of 5 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 25 mm height.

30 Cu Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Mosiądz MK 80 - seria WB Si brass - WB series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard No Si Sn Pb Mn Al Fe P Sb Bi As Ni Cu Zn WB 1 WB 2 WB 3 WB 4 WB 5 WB 6 WB 7 4,80 3,86 3,55 3,06 2,79 1,99 3,95 0,13 0,0041 0,22 0,018 0,27 0,049 0,39 0,20 0,42 0,23 0,099 0,012 0,0037 0,098 0,69 0,64 0,44 0,14 0,050 0,011 0,88 0,062 0,072 0,035 0,083 0,0075 0,041 0,28 0,35 0,46 0,66 0,033 0,00098 0,0084 0,023 0,060 0,12 0,017 0,025 0,055 0,010 0,031 0,0038 0,0025 0,0076 0,0094 0,0029 0,0056 0,0023 0,0011 0,013 0,043 0,026 0,020 0,0043 0,052 0,032 0,096 0,051 0,019 0,0068 0,068 78,41 78,97 79,45 80,48 80,88 81,11 77,69 reszta / the rest Komplet zawiera 7 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 28 mm. The set consists of 7 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 28 mm height.

31 Cu Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Mosiądz aluminiowy MA 77 - seria WO Al brass - WO series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard No Al As Fe Mg Bi Ni Mn Cd Pb Sn Sb Cr P Si Cu Zn WO 1 WO 2 WO 3 WO 4 1,40 1,77 2,14 2,50 0,057 0,041 0,014 0,030 0,13 0,049 0,028 0,022 0,00068 0,0068 0,0046 0,013 0,00028 0,0016 0,0094 0,0045 0,027 0,10 0,067 0,15 0,051 0,074 0,032 0,038 0,0064 0,098 0,053 0,020 0,012 0,058 0,0071 0,0077 0,0013 0,0036 0,0059 0,011 0,0092 0,0026 0,00034 0,0025 0,0086 0,0056 0,044 - 79,09 77,88 77,63 76,21 reszta / the rest Komplet zawiera 4 certyfikowane materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 32 mm. The set consists of 4 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 32 mm height.

32 Cu Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Mosiądz MA 58 - seria MA Al Fe Mn brass - MA series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard No Al Fe Mn Sn Pb Si P Sb Bi As Ni Cu Zn MA 1 MA 2 MA 3 MA 4 MA 5 MA 6 1,51 3,53 - 0,33 1,04 2,15 0,073 1,27 0,55 0,20 0,70 1,72 3,37 1,30 0,78 2,75 1,97 0,50 0,41 0,74 0,015 0,046 0,13 0,16 0,020 0,049 1,20 0,60 0,071 0,042 0,27 0,65 0,013 0,10 0,040 0,15 0,062 0,019 0,0061 0,0019 0,14 0,072 0,016 0,0020 0,0029 0,028 0,0072 0,085 0,0081 0,029 0,11 0,39 0,011 0,69 1,01 0,056 55,50 60,88 57,04 57,40 58,51 60,45 reszta / the rest Komplet zawiera 6 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci prętów o średnicy 40 mm i długości 100 mm. The set consists of 6 certified reference materials in form of rods 40 mm in diameter and 100 mm long.

33 Cu Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Mosiądz wysokoniklowy - seria WP Nickel brass - WP series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard No Ni Pb Mn Fe Sn Al As Cd Sb Bi P Si Cu Zn WP 1 WP 2 WP 3 WP 4 WP 5 WP 6 5,45 7,79 10,24 12,38 15,63 4,27 0,52 0,82 1,52 (~2)* (~1,8)* 2,41 0,0069 0,040 0,15 0,35 0,49 - 0,020 0,12 0,20 0,31 0,026 0,0042 0,11 0,18 0,26 0,33 0,0090 0,0020 0,039 0,049 0,0012 0,0049 0,011 0,015 0,021 0,0019 0,0052 0,016 0,0010 0,012 0,028 0,00080 0,0067 0,0079 0,0027 (~0,01)* (0,0091)* (~0,03)* (0,040)* (0,027)* 67,15 65,08 63,05 60,91 58,70 69,37 reszta / the rest Komplet zawiera 6 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 30 mm. *wartości nie certyfikowane The set consists of 6 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 30 mm height. *values not certified

34 Cu Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Mosiądz M 68 - seria MJ Brass M 68 - MJ series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard No Se Cr Zr Cd Cu Zn MJ 1 MJ 2 MJ 3 MJ 4 MJ 5 0,0005 0,0003 0,0040 0,013 0,0030 0,0080 0,0015 0,0025 0,0007 0,0050 0,0035 0,0012 0,00028 ~ 68 reszta / the rest Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy ~40 mm i wysokości ~25 mm. Przybliżony skład chemiczny/CRMs w opracowaniu. Termin zakończenia prac – grudzień 2008. The set consists of 5 certified reference materials in form of discs ~40 mm in diameter and ~25 mm height. Approximate chemical composition/CRMs in development. Work will be finished at the end of December 2008.

35 Cu Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Mosiądz M 68 - seria MJJ Brass M 68 - MJJ series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard No Zr Cu Zn MJJ 1 MJJ 2 MJJ 3 MJJ 4 0,040 0,0001 0,0007 0,0060 ~ 68 reszta / the rest Komplet zawiera 4 certyfikowane materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy ~40 mm i wysokości ~25 mm. Przybliżony skład chemiczny/CRMs w opracowaniu. Termin zakończenia prac – grudzień 2008. The set consists of 4 certified reference materials in form of discs ~40 mm in diameter and ~25 mm height. Approximate chemical composition/CRMs in development. Work will be finished at the end of December 2008.

36 Cu Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Miedzio-nikiel - seria MN Cupro-nickel - MN series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard No Ni Pb Fe P As Sb Bi Cu MN 1 MN 2 MN 3 MN 4 3,21 4,50 5,29 5,90 0,0062 0,012 0,016 0,024 0,0041 0,033 0,062 0,083 (0,00027) 0,010 0,026 (0,0007) (0,0011) (0,0017) (0,0038) 0,00019 0,00078 0,0013 0,0019 0,00011 0,00071 0,0012 0,0018 reszta / the rest Komplet zawiera 4 certyfikowane materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 35 mm i wysokości 30 mm. The set consists of 4 certified reference materials in form of discs 35 mm in diameter and 30 mm height.

37 Cu Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Miedzio-nikiel MN 25 - seria N Cupro-nickel MN 25 - N series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard No Ni Zn Mn Pb Sn Fe Co Si Cu N 1 N 2 N 3 N 4 25,38 24,28 22,57 21,39 0,019 0,16 0,33 0,47 0,0018 0,21 0,50 0,71 0,0019 0,011 0,020 0,039 0,0089 0,012 0,023 0,038 0,0056 0,35 0,77 1,07 0,0050 0,055 0,080 0,0070 0,025 0,062 0,13 reszta / the rest Komplet zawiera 4 certyfikowane materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 35 mm i wysokości 30 mm. The set consists of 4 certified reference materials in form of discs 35 mm in diameter and 30 mm height.

38 Cu Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Miedzio-nikiel MNŻ seria NA Cupro-nickel MNŻ NA series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard No Ni Mn Fe Pb Zn S C Cu NA 1 NA 2 NA 3 NA 4 7,19 9,05 10,35 12,15 1,51 1,03 0,60 0,21 2,52 2,03 1,15 0,50 0,081 0,056 0,035 0,0066 0,80 0,55 0,30 0,019 (0,081) (0,065) (0,036) (0,0069) (0,020) (0,023) (0,019) (0,012) reszta / the rest Komplet zawiera 4 certyfikowane materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 28 mm i wysokości 25 mm. The set consists of 4 certified reference materials in form of discs 28 mm in diameter and 25 mm height.

39 Cu Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Miedzio-nikiel - seria NB Cupro-nickel - NB series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard No Ni Al Fe Mn Co P Mg Pb As Cd Sb Sn Si Bi S C Zn Cu NB 1 NB 2 NB 3 NB 4 NB 5 23,77 24,38 25,87 25,78 24,94 0,071 0,043 0,12 0,013 0,0014 0,11 0,085 0,14 0,21 0,28 0,029 0,46 0,23 0,015 0,57 0,010 0,023 0,017 0,0067 0,025 0,030 0,019 0,0085 0,0036 0,0059 0,028 0,036 (0,011) (0,014) (0,0084) (0,0060) 0,024 0,0045 0,0076 0,0097 0,011 0,016 0,0053 0,0082 0,0064 0,0012 0,0025 0,0057 0,0092 0,012 0,0038 0,014 0,040 0,065 0,10 0,093 0,13 0,068 0,0070 0,0040 0,0010 0,0019 0,0084 - (0,040) (0,019) (0,034) (0,018) (0,012) 0,052 0,037 0,20 0,33 75,71 74,73 73,20 73,45 73,42 Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm. The set consists of 5 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 25 mm height.

40 Cu Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Miedzio-nikiel MN 25 - seria NC Cupro-nickel MN 25 - NC series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard No NI Al Cd S Sn Si Zn Co Fe Sb P Mg As Mn Pb Bi C Cu NC 1 NC 2 NC 3 NC 4 NC 5 23,17 24,21 24,68 25,39 25,82 - 0,0219 0,229 0,332 0,0749 0,0142 0,0189 0,0120 0,0049 0,0018 0,0709 0,0837 (0,0202) 0,0022 0,0374 0,0457 0,0171 0,0087 0,0044 0,0854 0,196 0,0609 0,0197 0,0198 0,776 0,508 0,244 0,0099 0,0152 0,0062 0,0115 0,0282 0,101 0,151 0,0501 0,290 0,106 0,426 0,369 0,0024 0,0084 0,0113 0,0161 0,0147 0,0312 0,0222 0,0016 0,0561 0,0170 0,0861 0,0056 0,0104 0,0167 0,0251 0,0427 0,552 0,413 0,148 0,0172 0,0623 0,0025 0,0021 0,0027 0,0409 0,0011 0,0046 0,0077 0,0117 0,0213 0,0320 (0,0026) (0,0036) 0,0500 0,0050 reszta / the rest Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 32 mm. The set consists of 5 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 32 mm height.

41 Cu Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Brąz B 663, B 555, B seria BB Sn Zn Pb bronze - BB series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard No Sn Zn Pb Mn Al Fe Si Sb Bi As P Ni Cu BB 1 BB 2 BB 3 BB 4 BB 5 BB 6 8,10 7,11 3,36 2,58 4,11 5,47 3,90 4,70 6,23 8,11 7,21 5,40 1,55 2,64 6,73 6,14 5,18 3,52 0,081 0,12 0,0012 0,020 0,054 0,15 0,019 0,032 0,0021 0,0062 0,0145 0,040 0,33 0,28 0,037 0,086 0,14 0,31 0,055 0,0044 0,018 0,028 0,083 0,60 0,49 0,052 0,21 0,62 0,024 0,011 0,041 0,0079 0,029 0,051 0,16 0,085 (0,014) 0,030 0,061 0,097 2,42 1,20 0,23 84,82 84,09 80,88 81,32 82,25 83,54 Komplet zawiera 6 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci prętów o średnicy 10 mm i długości 100 mm. The set consists of 6 certified reference materials in form of rods 10 mm in diameter and 100 mm long.

42 Cu Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Brąz BK 31 - seria BE Si bronze - BE series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard No Si Mn Fe Zn Ni Sn P Pb Cu BE 1 BE 2 BE 3 BE 4 BE 5 2,34 2,82 3,26 3,91 2,08 1,69 1,35 1,10 0,51 1,20 0,047 0,078 0,10 0,19 0,23 0,52 0,027 0,13 0,36 0,012 0,29 0,048 0,20 0,014 0,041 0,11 0,30 0,051 0,024 0,039 0,0070 0,013 0,28 0,023 0,0061 0,0052 reszta / the rest Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm. The set consists of 5 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 25 mm height.

43 Cu Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Brąz BA seria BF Al bronze - BF series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard No Fe Al Ni Pb Si Sn Mn Zn As Sb Bi P Cu BF 1 BF 2 BF 3 BF 4 BF 5 (6,2) (5,4) 4,50 3,25 2,44 10,90 9,96 9,58 9,12 8,35 2,49 3,54 4,43 5,24 6,03 0,23 0,15 0,11 0,059 0,014 0,26 0,25 0,20 0,097 0,028 0,011 0,081 0,17 0,35 0,0059 0,12 0,28 0,39 0,50 0,57 0,40 0,27 0,10 0,018 0,061 0,050 0,038 0,022 0,0039 (0,002) (0,013) 0,037 0,048 0,00042 0,0025 0,0057 0,010 (0,012) 0,053 0,098 0,13 0,16 reszta / the rest Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm. The set consists of 5 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 25 mm height.

44 Cu Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Brąz BK seria BH Si bronze - BH series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard No Zn Si Sn Al Ni S Sb P As Mg Bi Pb Fe Mn Cu BH 1 BH 2 BH 3 BH 4 BH 5 BH 6 2,03 2,99 3,84 4,91 5,58 6,27 4,77 4,14 3,07 2,29 1,45 1,51 0,044 0,21 0,37 0,55 0,69 0,32 0,027 0,079 0,14 0,22 0,29 0,96 0,74 0,53 0,28 0,047 0,39 0,012 0,0092 0,0062 0,0064 0,0055 0,016 0,066 0,042 0,026 0,0054 0,056 0,0047 0,023 0,039 0,059 0,073 0,078 0,015 0,022 0,054 0,071 0,0065 0,0066 0,0075 0,0057 0,0024 0,01 0,018 0,014 0,0091 0,006 0,0019 0,57 0,40 0,24 0,017 1,67 1,28 0,093 0,35 0,25 0,54 1,00 1,46 1,80 0,80 reszta / the rest Komplet zawiera 6 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm. The set consists of 6 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 25 mm height.

45 Cu Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis NIST Brąz Sn Zn Pb - seria BI Ounce metal - BI series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard No Sn Pb Zn Al Fe Sb As Ni Mn Bi P Si S Cu BI 1 BI 2 BI 3 BI 4 3,19 4,18 5,01 7,69 (6,97) (5,48) 4,52 3,82 3,54 5,73 7,23 10,22 0,18 (0,077) 0,034 (0,0021) 0,42 0,31 0,17 0,083 0,58 0,43 0,24 0,075 0,14 (0,11) 0,052 (0,010) 2,41 1,46 0,29 0,26 0,15 0,082 0,025 0,12 0,070 0,028 0,0030 0,70 0,59 0,32 0,029 0,23 0,13 0,076 (0,0097) (0,025) (0,011) (0,0039) (0,0029) reszta / the rest Komplet zawiera 4 certyfikowane materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm. The set consists of 4 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 25 mm height.

46 Cu Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Brąz niklowo aluminiowy - seria BJ Ni Al Bronze - BJ series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard No Ni Al Fe Mn Co P Mg Pb As Cd Sb Sn Si Bi S C Zn Cu BJ 1 BJ 2 BJ 3 BJ 4 BJ 5 6,97 6,47 5,87 5,49 5,00 2,88 2,46 1,97 1,50 1,09 0,011 0,038 0,12 0,20 0,28 0,60 0,42 0,21 0,013 0,0030 0,027 0,020 0,014 0,0076 0,0024 0,0022 0,019 0,0058 0,0098 0,0065 0,0035 0,0017 0,0025 0,0043 0,0081 0,010 0,017 0,0089 0,0072 0,0031 0,0018 0,016 0,0048 0,00075 0,0012 0,0056 0,0088 (0,11) (0,080) (0,049) (0,014) (0,0034) (0,091) (0,047) (0,015) (0,0071) 0,0095 0,0071 0,0042 0,0013 0,021 0,0082 0,0049 0,0023 (0,005) (0,007) (0,020) (0,024) 0,22 0,36 0,51 (88,93) (89,97) (91,25) (92,00) (92,88) Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm. The set consists of 5 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 25 mm height.

47 Cu Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Brąz cynowy - seria BL Sn Bronze - BL series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard No Sn P Fe Pb Al Zn Ni As Cd Mg Sb Mn Bi Si Cu BL 1 BL 2 BL 3 BL 4 BL 5 2,58 4,04 6,12 8,38 11,05 0,49 0,29 0,084 0,010 0,0042 0,38 0,21 0,10 0,014 0,0061 0,25 0,14 0,065 0,013 0,0069 0,11 0,15 0,019 - 0,00052 0,68 0,40 0,017 0,0078 0,37 0,13 0,015 0,0074 0,058 0,039 0,025 0,0089 0,00057 0,060 0,040 0,022 0,0092 0,0015 0,051 0,0030 0,053 0,021 0,0095 0,0039 0,062 0,055 0,026 0,0011 0,024 0,0099 0,0058 0,059 0,031 0,011 (0,0038) reszta / the rest Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 27 mm. The set consists of 5 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 27 mm height.

48 Cu Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Brąz - seria BM Bronze - BM series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard No Ni Si Fe Pb Sn P Sb Zn Bi S Al Se Cu BM 1 BM 2 BM 3 BM 4 BM 5 0,5 1,20 2,0 2,80 3,40 1,3 1,0 0,7 0,4 0,1 0,85 0,005 0,10 0,01 0,02 0,006 0,002 0,001 0,015 0,20 0,50 0,013 0,22 0,60 0,55 0,11 0,27 0,007 0,051 0,15 0,39 0,019 0,008 0,19 0,004 0,095 reszta / the rest Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm. Przybliżony skład chemiczny/CRMs w opracowaniu. Termin zakończenia prac – grudzień 2008. The set consists of 5 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 25 mm height. Approximate chemical composition/CRMs in development. Work will be finished at the end of December 2008.

49 Cu Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Brąz cynkowo - cynowy - seria WL Zn Sn Bronze - WL series [%] Alloy Cu Nr wzorca Standard No Ni Al Fe Mn Co P Mg Pb As Cd Sb Sn Si Bi S C Zn Cu WL 1 WL 2 WL 3 WL 4 WL 5 WL 6 0,44 0,32 0,22 0,019 0,0014 0,091 0,082 0,057 0,0034 - 0,10 0,072 0,13 0,20 0,012 0,0025 0,31 0,0041 0,0038 0,38 0,00073 0,14 0,0010 0,0065 0,0096 0,013 0,016 0,021 0,032 (0,00036) 0,00097 0,0016 0,015 0,011 0,0083 0,0066 0,0030 0,0078 0,020 0,0011 0,024 0,0017 0,0023 0,010 0,0068 0,025 0,0050 0,0085 0,0006 0,37 0,55 0,73 0,80 0,046 0,0037 0,0019 0,0009 0,0093 0,0073 0,0026 0,0070 0,0088 0,017 (0,0050) (0,0082) (0,010) (0,0032) (0,016) 3,52 1,56 2,21 2,97 1,61 2,48 95,54 97,49 96,51 96,41 97,62 95,76 Komplet zawiera 6 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm. The set consists of 6 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 25 mm height.

50 Pb Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Ołów i jego stopy Lead and its alloys Pb Ołów twardy - seria PE Hard lead - PE series Ołów twardy - sreria PG Hard lead - PG series Ołów twardy - sreria PK Hard lead - PK series Ołów twardy - sreria PKK Hard lead - PKK series Ołów rafinowany - sreria PL Refined lead - PL series Ołów rafinowany - sreria PL - wióry Refined lead - PL series - chips

51 Pb Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Ołów twardy - seria PE Hard lead - PE series [%] Alloy Pb Nr wzorca Standard No Sn Sb Pb PE 1 PE 2 PE 3 PE 4 PE 5 PE 6 0,59 0,50 0,38 0,31 0,21 0,40 0,053 0,27 0,49 0,70 0,89 0,53 reszta / the rest Komplet zawiera 6 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 28 mm. The set consists of 6 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 28 mm height.

52 Pb Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis RWPG CMEA Ołów twardy - seria PG Hard lead - PG series [%] Alloy Pb Nr wzorca Standard No Cd Cu Sb Bi Ag As Sn Te Pb PG 1 - SO SEV PG 2 - SO SEV PG 3 - SO SEV PG 4 - SO SEV PG 5 - SO SEV PG 6 - SO SEV 0,078 0,064 0,040 0,026 0,011 0,0074 0,059 0,030 0,021 0,0078 0,0011 0,76 0,23 0,52 0,042 0,97 1,45 0,082 0,071 0,053 0,032 0,017 0,0050 0,020 0,013 0,0076 0,0024 0,00060 0,019 0,015 0,0096 0,0044 (0,0018) (0,00050) 0,56 0,28 0,10 (0,020) (0,0042) (0,00060) (0,0093) (0,018) (0,026) (0,051) (0,093) - reszta / the rest Komplet zawiera 6 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci prętów o średnicy 10 mm i długości 100 mm. The set consists of 6 certified reference materials in form of rods 10 mm in diameter and 100 mm long.

53 Pb Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Ołów twardy - seria PK Hard lead - PK series [%] Alloy Pb Nr wzorca Standard No As Bi Ag Cu Ni Te Sb Sn Pb PK 1 PK 2 PK 3 PK 4 PK 5 0,036 0,36 0,22 0,62 (0,0054) 0,033 0,023 0,014 0,0076 0,0067 0,012 0,0082 0,0047 0,0014 (0,0010) 0,013 0,010 0,0044 0,0012 0,00094 - 0,0033 (0,00089) 0,00068 0,015 0,011 (0,0044) (0,0017) 0,42 0,85 2,89 2,30 1,59 0,82 1,41 0,39 0,057 0,00058 reszta / the rest Komplet zawiera 6 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 27 mm. The set consists of 6 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 27 mm height.

54 Pb Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Ołów twardy - seria PKK Hard lead - PKK series [%] Alloy Pb Nr wzorca Standard No Sb As Se Pb PKK 1 PKK 2 PKK 3 0,41 1,19 0,75 0,070 0,014 0,0064 0,0071 - 0,027 reszta / the rest Komplet zawiera 3 certyfikowane materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm. The set consists of 3 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 25 mm height.

55 Pb Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Ołów rafinowany - seria PL Refined lead - PL series [ppm] Pb Nr wzorca Standard No Ag As Bi Cu Fe In Mn Ni Sb Se Sn Te Cd Ca Tl Zn PL 1 PL 2 PL 3 PL 4 PL 5 PL 6 PL 7 193 97,0 17,0 10,3 27,3 64,3 151 3,6 2,6 2,5 345 159 318 (74,3) 729 460 101 59,9 296 48,3 61,7 7,3 14,9 105 197 9,1 4,7 6,8 4,5 4,4 (2,4) - (2,0) (64,3) (6,4) 5,9 287 104 (0,20) (0,17) (0,60) (0,50) 136 39,4 8,5 6,7 5,5 15,4 7,2 8,0 3,4 572 310 77,7 33,3 2,7 3,0 2,1 13,7 7,6 26,3 145 349 235 23,6 13,6 8,2 270 218 15,7 5,1 623 53,2 (3,4) (81,1) 569 228 26,4 21,5 135 494 99,2 6,0 (1,7) 1,8 3,5 Komplet zawiera 7 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 28 mm. The set consists of 7 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 28 mm height.

56 Pb Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Ołów rafinowany - seria PL Refined lead - PL series [ppm] Pb Nr wzorca Standard No Ag As Bi Cu Fe In Mn Ni Sb Se Sn Te Cd Ca Tl Zn PL 33 PL 66 17,0 65,2 2,6 315 101 48,8 104 4,8 (2,4) (2,0) 5,9 106 (0,6) (0,5) 39,7 5,5 8,0 310 2,7 - 2,2 7,9 235 10,0 15,7 624 (3,4) (81,0) 26,4 491 1,8 Certyfikowany materiał odniesienia w postaci wiórów w 100 g opakowania. Certified reference material in form of chips in 100 g package.

57 Zn Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Cynk i jego stopy Zinc and its alloys Zn Cynk elektrolityczny - seria ZA Electrolytic zinc - ZA series Cynk elektrolityczny - seria ZE Electrolytic zinc - ZE series Cynk - seria ZF Zinc - ZF series Stop Zn Al Cu - seria ZG Zn Al Cu alloy - ZG series Stop Zn Al Ni - seria ZH Zn Al Ni alloy - ZH series Cynk - seria ZI Zinc - ZI series

58 Zn Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Cynk elektrolityczny - seria ZA Electrolytic zink - ZA series [%] Zn Nr wzorca Standard No Pb Cd Fe Cu Sn ZA 1 ZA 2 ZA 3 ZA 4 0,031 0,011 0,0028 0,0016 0,0092 0,0029 0,00092 0,00049 0,0013 0,0061 0,00078 0,00040 0,0041 0,00011 0,00032 0,0032 0,0012 0,00036 Komplet zawiera 4 certyfikowane materiały odniesienia w postaci pretów o średnicy 10 mm i długości 100 mm. The set consists of 4 certified reference materials in form of rods 10 mm in diameter and 100 mm long.

59 Zn Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Cynk elektrolityczny - seria ZE Electrolytic zink - ZE series [%] Zn Nr wzorca Standard No Cu Pb Cd Fe Sn Al ZE 1 ZE 2 ZE 3 ZE 4 ZE 5 0,011 (0,00037) 0,0032 0,013 0,0049 0,018 0,0078 0,0052 0,0012 0,0004 0,0019 0,0031 0,0050 0,00023 0,0060 0,020 - (0,00035) 0,0018 0,0074 0,015 0,0017 0,00045 0,012 0,0035 0,028 0,0011 Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm. The set consists of 5 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 25 mm height.

60 Zn Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Cynk - seria ZF Zinc - ZF series [%] Zn Nr wzorca Standard No Cu Ti Pb Cd Fe Sn Al ZF 1 ZF 2 ZF 3 ZF 4 ZF 5 0,013 0,46 0,098 0,86 0,011 (0,0014) 0,11 0,021 0,20 0,0012 0,0082 - 0,0091 0,026 0,0041 0,0055 0,00053 0,0088 0,020 0,0018 0,00045 0,0081 0,0077 0,0022 0,0017 0,018 0,0033 0,0058 Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm. The set consists of 5 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 25 mm height.

61 Zn Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Stop Zn Al Cu - seria ZG Zn Al Cu alloy - ZG series [%] Alloy Zn Nr wzorca Standard No Al Cu Mg Pb Cd Sn Fe Ni Si Zn ZG 1 ZG 2 ZG 3 ZG 4 3,07 3,56 4,00 4,64 1,34 0,72 0,11 (0,0089) 0,074 0,048 0,028 0,00055 0,0090 0,0065 0,0033 0,0013 0,00048 0,0049 0,0028 0,011 0,0068 0,0048 0,00067 0,0021 0,0083 - 0,016 0,0067 0,0025 0,0010 0,00042 (0,036) (0,024) (0,010) (0,0047) reszta / the rest Komplet zawiera 4 certyfikowane materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm. The set consists of 4 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 25 mm height.

62 Zn Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Stop Zn Al Ni - seria ZH Zn Al Ni alloy - ZH series [%] Alloy Zn Nr wzorca Standard No Mn Ni Pb Fe Cd Cu Mg Al Sn Sb Zn ZH 1 ZH 2 ZH 3 ZH 4 ZH 5 ZH 6 1,39 0,95 0,49 0,049 0,0047 - 0,0064 0,050 0,93 1,37 0,0072 0,051 0,31 0,63 0,91 0,0038 0,00042 0,053 0,00079 0,0060 0,018 0,030 0,063 0,15 0,30 0,41 0,0014 0,0094 0,097 1,05 0,74 0,037 0,0050 0,45 0,11 0,14 0,0012 0,011 0,048 reszta / the rest Komplet zawiera 6 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm. The set consists of 6 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 25 mm height.

63 ZN Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Cynk - seria ZI Zinc - ZI series [%] ZN Nr wzorca Standard No Ti Cu Al Fe Pb Sn Cd ZI 1 ZI 2 ZI 3 ZI 4 ZI 5 ZI 6 0,0508 0,206 0,263 0,118 0,0229 0,0834 0,182 0,204 0,0337 0,110 0,288 0,135 0,00309 0,0151 0,00859 0,00431 0,0108 0,00151 0,00137 0,00139 0,00190 0,00131 0,00135 - 0,00060 0,00152 0,00113 0,00328 0,00030 0,00081 0,00058 0,00215 0,00206 0,00203 0,00143 0,00049 Komplet zawiera 6 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 30 mm. The set consists of 6 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 30 mm height.

64 Sn Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Stopy cyny Tin alloys Sn Stop łożyskowy - seria ŁA Bearing alloy - ŁA series Stop łożyskowy Ł 89 Bearing alloy Ł 89 Spoiwo Sn Pb - LC 60, LC 63 - seria L Sn Pb solder - L series

65 Sn Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Stop łożyskowy - seria ŁA Bearing alloy - ŁA series [%] Alloy Sn Nr wzorca Standard No Pb Cd Ni As Bi Fe Zn Cu Sb Sn ŁA 1 ŁA 2 ŁA 3 ŁA 4 ŁA 5 3,18 2,17 1,19 0,41 0,070 1,41 0,88 0,50 0,096 0,011 0,094 0,28 0,45 0,53 0,012 0,092 0,24 0,43 0,54 0,014 0,033 0,059 0,085 0,099 0,018 0,080 0,0016 - 0,0095 0,020 2,45 3,84 8,13 6,95 5,45 6,79 7,81 10,22 11,66 13,58 reszta / the rest Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm. The set consists of 5 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 25 mm height.

66 Sn Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Stop łożyskowy Ł 89 Bearing alloy Ł 89 [%] Alloy Sn Nr wzorca Standard No Fe Ni Cu Sb As Cd Bi Pb Zn Sn 1 2 3 4 5 6 0,18 0,086 0,058 0,028 0,013 0,17 0,010 0,031 0,090 0,16 0,33 0,014 3,20 4,15 3,49 2,81 2,12 4,51 5,66 6,39 7,41 8,14 8,86 8,03 0,019 0,037 0,065 0,12 0,029 0,19 0,091 0,041 0,021 0,011 0,012 0,026 0,052 0,099 0,20 0,072 0,13 0,29 0,52 1,11 0,059 0,042 0,020 - 0,096 reszta / the rest Komplet zawiera 6 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci pretów o średnicy 10 mm i długości 100 mm. The set consists of 6 certified reference materials in form of rods 10 mm in diameter and 100 mm long.

67 Sn Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Spoiwo Sn Pb LC 60, LC 63 - seria L Sn Pb solder - L series [%] Alloy Sn Nr wzorca Standard No Sn Sb Fe Cu Bi Cd As Zn Pb L 1 L 2 L 3 L 4 L 5 56,06 59,09 60,18 62,81 64,96 0,52 0,35 0,14 0,079 0,011 - (0,011) (0,023) (0,0085) 0,11 0,075 0,034 0,013 0,0037 0,17 0,22 0,055 0,014 0,0020 0,0043 0,0065 0,0080 0,0097 0,051 0,092 0,017 0,0035 0,00093 0,0019 0,0064 0,0011 0,0056 reszta / the rest Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 30 mm. The set consists of 5 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 30 mm height.

68 Au Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Złoto i jego stopy Gold and its alloys Au Stopy jubilerskie Au - seria AU Jewellery gold alloys - AU series

69 Au Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Mennica Polska Polish Mint Stopy jubilerskie Au - seria AU Jewellery gold alloys - AU series [%] Alloy Au Nr wzorca Standard No Au Ag Cu Pd Zn Ni AU 1 AU 2 AU 3 AU 4 AU 5 AU 6 AU 7 AU 8 33,32 33,35 37,07 37,06 37,14 49,99 57,88 57,96 66,59 44,65 10,57 20,00 25,09 12,54 27,68 7,48 - 21,98 20,10 10,53 23,83 12,53 11,60 32,44 24,96 14,43 4,92 8,21 32,43 8,96 14,57 Komplet zawiera 16 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci cienkiej warstwy naniesionej na grzybek aluminiowy o średnicy 30 mm następna storna The set consists of 16 certified reference materials in form of thin layer deposited on aluminium mushroom 30 mm in diameter.

70 Au Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Mennica Polska Polish Mint Stopy jubilerskie Au - seria AU Jewellery gold alloys - AU series [%] Au Nr wzorca Standard No Au Ag Cu Pd Zn Ni AU 9 AU 10 AU 11 AU 12 AU 13 AU 14 AU 15 AU 16 57,81 74,83 74,95 74,98 91,67 96,00 98,60 99,99 - 2,76 15,31 9,64 5,28 4,02 1,40 10,00 9,74 2,60 16,87 12,89 15,05 24,94 Komplet zawiera 16 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci cienkiej warstwy naniesionej na grzybek aluminiowy o średnicy 30 mm poprzednia storna The set consists 16 certified reference materials in form of thin layer deposited on aluminium mushroom 30 mm in diameter.

71 Ag Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Srebro i jego stopy Silver and its alloys Ag Srebro Ag0, Ag1, Ag2 - seria SF Silver Ag0, Ag1, Ag2 - SF series Srebro Ag0, Ag1, Ag2 - seria SH Silver Ag0, Ag1, Ag2 - SH series Stop Ag Cu Ag Cu alloy

72 Ag Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis NIST Srebro Ag0, Ag1, Ag2 - seria SF Silver Ag0, Ag1, Ag2 -SF series [ppm] Ag Nr wzorca Standard No Cu Bi Fe Te Zn Se Pb Pd Au Pt As Ni Sb SF 1A SF 2A 857 20,2 53,7 2,9 42,5 1,9 43,9 79,1 5,0 45,0 2,5 83,8 3,5 21,0 2,2 21,9 20,9 3,1 41,6 5,5 58,1 3,3 Komplet zawiera 2 certyfikowane standaryzacyjne materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm. The set consists of 2 certified reference materials for standardisation in form of discs 40 mm in diameter.

73 Ag Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Srebro Ag0, Ag1, Ag2 - seria SH Silver Ag0, Ag1, Ag2 -SH series [ppm] Ag Nr wzorca Standard No Cu Bi Fe Te Zn Se Pb Pd Au Pt As Ni Sb Cd Mn In Tl SH 1 SH 2 SH 3 SH 4 280 200 60 15 48 30 9 0,3 2 14 8 33 1 6 27 42 3 26 45 104 41 80 21 31 18 22 35 44 29 11 28 53 76 32 23 10 46 25 43 Komplet zawiera 4 certyfikowane materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm. Przybliżony skład chemiczny/CRMs w opracowaniu. Termin zakończenia prac – grudzień 2008. The set consists of 4 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter. Approximate chemical composition/CRMs in development. Work will be finished at the end of December 2008.

74 Ag Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Stop Ag Cu Ag Cu alloy [%] Alloy Ag Nr wzorca Standard No Ag Cu AG 1 AG 2 AG 3 AG 4 AG 5 AG 6 AG 7 74,93 79,75 84,75 89,91 92,46 95,05 100,00 25,05 20,18 15,20 10,13 7,59 4,96 0,01 Komplet zawiera 6 (bez AG 3 lub AG 4) materiałów odniesienia w postaci próbek kalibracyjnych o średnicy 40 mm i wysokości mm (dla metod XRF). The set consists of 6 (without AG 3 or AG 4) reference materials in form of calibration samples 40 mm in diameter and mm height (for XRF method).

75 Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Nikiel Nickel Ni Nikiel Nickel

76 Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Nikiel Nickel [%] Ni Nr wzorca Standard No Co Mn Mg Cu Fe Si 1 2 3 4 5 0,045 0,091 0,19 0,40 0,71 0,0063 0,18 0,015 0,074 0,0018 0,22 0,0061 0,012 0,075 0,0014 0,21 0,26 0,044 0,10 0,0094 0,096 0,33 0,050 0,023 0,011 0,0043 0,0074 0,060 0,0012 Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci prętów o średnicy 6 mm i długości 100 mm. The set consists of 5 certified reference materials in form of rods 6 mm in diameter and 100 mm long.

77 Cd Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Kadm Cadmium Cd Kadm - seria K Cadmium - K series

78 Cd Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Kadm - seria K Cadmium - K series [%] Cd Nr wzorca Standard No Ni As Sb Sn K 1 K 2 K 3 K 4 K 5 0,0086 0,018 0,063 0,11 0,0054 (0,0003) 0,0012 0,0010 0,0056 0,0014 0,0064 0,0038 0,0011 0,00017 0,0061 0,0032 0,00065 0,00091 - Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 20 mm. The set consists of 5 certified reference materials in form of discs 40 mm in diameter and 20 mm height.

79 Cu Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Chemical Analysis Miedź i materiały miedziowe Copper and copper base materials Cu Miedź anodowa - nr 4 Fire refined copper - No 4 Miedź elektrolityczna - nr 5 Electrolytic copper - No 5 Miedź elektrolityczna Cu 10, Cu 100, Cu 300 Electrolytic copper Cu 10, Cu 100, Cu 300 Miedź elektrolityczna Cu 10/1, Cu 600/1 Electrolytic copper Cu 10/1, Cu 600/1 Miedź elektrolityczna Cu 100/5 Electrolytic copper Cu 100/5 Miedź elektrolityczna Cu 90/1 Electrolytic copper Cu 90/1 Miedź elektrolityczna Cu 50/1 Electrolytic copper Cu 50/1 Miedź elektrolityczna CuS - 10, CuS - 20 Electrolytic copper CuS - 10, CuS - 20 Ruda miedziowa Copper ore Żużel miedziowy, konwertorowy Copper Converter slag

80 Cu Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Miedź anodowa - nr 4 Fire refined copper - No 4 [%] Cu Nr wzorca Standard No Fe As Pb Sn Ag Ni Zn Bi Sb Co Mn Si Cr 4 0,0010 0,054 0,20 0,00044 0,21 0,078 (0,0017) (0,0011) 0,0041 <0,00003 (0,00029) <0,00005 Opakowanie zawiera 200 g certyfikowanego materiału odniesienia w postaci wiórów. Each package contains 200 g of certified reference materials in form of chips.

81 Cu Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Miedź elektrolityczna - nr 5 Electrolytic copper - No 5 [ppm] Cu Nr wzorca Standard No Fe As Pb Sn Ag Ni Zn Co Mn Si Cr Bi Sb 5 4,5 4,0 27 4,6 10 4,4 (13) 8,1 1,3 (2,6) <0,5 (0,096) (0,92) Opakowanie zawiera 200 g certyfikowanego materiału odniesienia w postaci wiórów. Each package contains 200 g of certified reference materials in form of chips.

82 Cu Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Miedź elektrolityczna Electrolytic copper [ppm] Cu Nr wzorca Standard No Znak/Mark O Cu - 10 Cu - 100 Cu - 300 Cu 99,99 2,1 123 258 Opakowanie zawiera 150 g certyfikowanego materiału odniesienia w postaci prętów o średnicy 5 mm i długości 100 mm. Each package contains 150 g of certified reference materials in form of rods 5 mm in diameter and 100 mm long.

83 Cu Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Miedź elektrolityczna Electrolytic copper [ppm] Cu Nr wzorca Standard No Znak/Mark O Cu - 10/1 Cu - 600/1 Cu 99,99 3,5 581 Opakowanie zawiera ~250 g certyfikowanego materiału odniesienia w postaci prętów o średnicy 6 mm. Each package contains ~250 g of certified reference materials in form of rods 6 mm in diameter.

84 Cu Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Miedź elektrolityczna Electrolytic copper [ppm] Cu Nr wzorca Standard No Znak/Mark O Cu - 100/5 Cu 99,9E 163,7 Opakowanie zawiera 200 g certyfikowanego materiału odniesienia w postaci prętów o średnicy 20 mm i długości 11,5 mm. Długość materiału odniesienia może być dostosowana do potrzeb Klienta. Each package contains 200 g of certified reference materials in form of rods 20 mm in diameter and 11,5 mm long. The lenght may be adapted to the customer need.

85 Cu Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Miedź elektrolityczna Electrolytic copper [ppm] Cu Nr wzorca Standard No Znak/Mark S Cu - 90/1 Cu 99,99 83,7 Opakowanie zawiera 250 g certyfikowanego materiału odniesienia w postaci wiórów. Each package contains 250 g of certified reference materials in form of chips.

86 Cu Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Miedź elektrolityczna Electrolytic copper [ppm] Cu Nr wzorca Standard No Znak/Mark S Cu - 50/1 Cu 99,99 49,6 Opakowanie zawiera 250 g certyfikowanego materiału odniesienia w postaci wiórów. Each package contains 250 g of certified reference materials in form of chips.

87 Cu Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Miedź elektrolityczna Electrolytic copper [ppm] Cu Nr wzorca Standard No Znak/Mark S CuS - 10 CuS - 20 Cu 99,99 7,5 23,1 Opakowanie zawiera 250 g certyfikowanego materiału odniesienia w postaci wiórów. Each package contains 250 g of certified reference materials in form of chips.

88 Cu Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Ruda miedziowa Copper ore [%] Ore Cu Nr wzorca Standard No Cu Zn Pb Fe Ag As SiO2 Al2O2 MgO CaO MR 1 MR 2 MR 3 1,23 1,61 1,87 0,040 0,025 0,047 0,15 0,085 0,16 1,41 0,88 1,10 0,0058 0,0029 0,0044 0,028 0,013 0,0057 (60) (22) (49) (4,7) (4,9) (4,4) (9,6) (8,2) (5,3) (3,8) (25) (13) Opakowanie zawiera 200 g certyfikowanego materiału odniesienia w postaci proszkowej Each package contains 200 g of certified reference materials in form of powder.

89 Cu Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Spectroscopic Analysis Żużel miedziowy, konwertorowy Copper converter slag [%] Slag Cu Nr wzorca Standard No Cu Fe S Ag Co Ni Mo V ŻM 6 2,12 46,72 1,04 0,0031 0,39 0,080 0,021 0,0064 Opakowanie zawiera 250 g certyfikowanego materiału odniesienia w postaci proszkowej o uziarnieniu 90 μm. Each package contains 250 g of certified reference materials in form of powder of grain size 90 μm.

90 Zn Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Chemical Analysis Cynk, rudy i koncentraty Zinc, ores and concentrates Zn Cynk elektorlityczny Electrolytic zinc Ruda blendowa Blende ore Ruda galmanowa Galmei ore Koncentrat cynku KC8, KC10 Zinc concentrate KC8, KC10 Koncentrat cynku KC11 Zinc concentrate KC11 Spiekany tlenek cynku Sintered zinc oxide Prażony tlenek cynku Roasted zinc oxide

91 Zn Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Chemical Analysis Cynk elektrolityczny Electrolytic zinc [ppm] Zn Nr wzorca Standard No Znak/Mark Pb Cd Fe Cu Sn 1 Zn 99,975 110 9,0 12,0 8,0 2,1 Opakowanie zawiera 100 g certyfikowanego materiału odniesienia w postaci wiórów. Each package contains 100 g of certified reference materials in form of chips.

92 Zn Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Chemical Analysis Ruda blendowa Blende ore [%] Ore Zn Nr wzorca Standard No Zn Fe Cd CaO MgO Pb S SiO2 RB 7 3,07 8,28 0,033 24,35 15,26 (0,26) (10,3) (0,8) Opakowanie zawiera 170 g certyfikowanego materiału odniesienia w postaci proszkowej o uziarnieniu 40 μm. Each package contains 170 g of certified reference materials in form of powder of grain size 40 μm.

93 Zn Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Chemical Analysis Ruda galmanowa Galmei ore [%] Ore Zn Nr wzorca Standard No Zn Pb Fe Cd S SiO2 CaO MgO Al2O3 Znutl Znoxidized Pbutl RG 8 5,40 0,84 6,34 0,047 0,57 2,64 26,45 12,16 0,90 (4,36) (0,72) Opakowanie zawiera 130 g certyfikowanego materiału odniesienia w postaci proszkowej o uziarnieniu 35 μm. Each package contains 130 g of certified reference materials in form of powder of grain size 35 μm.

94 Zn Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Chemical Analysis Koncentrat cynku Zinc concentrate [%] Zn Nr wzorca Standard No Pb Zn Fe CaO S Al2O3 SiO2 Mgo Cd KC 8 KC 10 2,20 2,59 59,52 54,49 0,88 1,47 2,37 4,35 29,58 28,23 0,030 0,05 0,14 0,24 1,21 2,54 0,40 Opakowanie zawiera 150 g certyfikowanego materiału odniesienia w postaci proszkowe. Each package contains 150 g of certified reference materials in form of powder.

95 Zn Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Chemical Analysis Koncentrat cynku Zinc concentrate [%] Concentrate Zn Nr wzorca Standard No Zn Pb Fe CaO MgO Al2O3 SiO2 Sog As Sb Co Ni KC 11 53,36 1,21 6,50 0,72 0,30 0,069 0,26 32,3 0,042 0,0020 0,00018 0,0015 Opakowanie zawiera 280 g certyfikowanego materiału odniesienia w postaci proszkowej o uziarnieniu 90 μm. Each package contains 280 g of certified reference materials in form of powder of grain size 90 μm.

96 Zn Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Chemical Analysis Spiekany tlenek cynku Sintered zinc oxide [%] Oxide Zn Nr wzorca Standard No Zn Pb Fe Cd S SiO2 CaO MgO F Cl TC 9 53,4 3,77 5,64 0,0049 0,52 5,47 6,96 3,50 0,055 0,033 Opakowanie zawiera 220 g certyfikowanego materiału odniesienia w postaci proszkowej o uziarnieniu 35 μm. Each package contains 220 g of certified reference materials in form of powder of grain size 35 μm.

97 Zn Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Chemical Analysis Prażony tlenek cynku Roasted zinc oxide [%] Oxide Zn Nr wzorca Standard No Zn Pb Fe S CaO MgO Al2O3 SiO2 TC/P 10 60,6 2,31 6,7 3,07 2,54 1,38 0,14 0,56 Opakowanie zawiera 240 g certyfikowanego materiału odniesienia w postaci proszkowej o uziarnieniu 90 μm. Each package contains 240 g of certified reference materials in form of powder of grain size 90 μm.

98 Ag Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Chemical Analysis Srebro i jego stopy Silver and its alloys Ag Srebro Ag 2 N SIlver Ag 2 N Srebro Ag 150 N Silver Ag 150 N Srebro Ag 10/1 Silver Ag 10/1 Stop Ag Cu Ag Cu alloy

99 Ag Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Chemical Analysis Srebro Ag 2 N Silver Ag 2 N [ppm] Ag Nr wzorca Standard No Znak/Mark N Ag 2 N Ag 1 2,3 Opakowanie zawiera 195 g certyfikowanego materiału odniesienia w postaci prętów o średnicy 3,9 mm i długości 100 mm. Each package contains 195 g of certified reference materials in form of rods 3,9 mm in diameter and 100 mm long.

100 Ag Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Chemical Analysis Srebro Ag 150 N Silver Ag 150 N [ppm] Ag Nr wzorca Standard No Znak/Mark N Ag 150 N Ag 1 155,4 Opakowanie zawiera 100 g certyfikowanego materiału odniesienia w postaci pastylek o średnicy 5,5 mm i wysokości ~5 mm. Each package contains 100 g of certified reference materials in form of pellets 5,5 mm in diameter and ~5 mm height.

101 Ag Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Chemical Analysis Srebro Ag 10/1 Silver Ag 10/1 [ppm] Ag Nr wzorca Standard No Znak/Mark O Ag 10/1 Ag 1 11 Opakowanie zawiera certyfikowany materiał odniesienia w postaci 2 prętów o średnicy 6 mm i długości 100 mm. Each package contains certified reference material in form of 2 rods 6 mm in diameter and 100 mm long.

102 Ag Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Chemical Analysis Stop Ag Cu Ag Cu alloy [%] Alloy Ag Nr wzorca Standard No Ag Cu Ag5 chem 92,46 7,55 Opakowanie zawiera 200 g certyfikowanego materiału odniesienia w postaci wiórów. Each package contains 200 g of certified reference materials in form of chips.

103 Ni Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Chemical Analysis Nikiel Nickel Ni Nikiel elektrolityczny Electrolytic nickel

104 Ni Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia
Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Spectroscopic Certified Reference Materials Chemical Certified Reference Materials Cu Pb Zn Sn Au Ag Ni Cd Cu Zn Ag Ni Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Certified Reference Materials for Chemical Analysis Nikiel elektrolityczny Electrolytic nickel [ppm] Ni Nr wzorca Standard No Znak/Mark S C Ni / 1 NI / 2 Alloyed Ni 31 149 1260 128 Opakowanie zawiera 100 g certyfikowanego materiału odniesienia w postaci wiórów. Each package contains 100 g of certified reference materials in form of chips.

105 Producent i dystrybutor Instytut Metali Nieżelaznych ul. Sowińskiego 5
wersja polska | english version | kontakt Producent i dystrybutor Instytut Metali Nieżelaznych ul. Sowińskiego 5 Gliwice Producer and Distributor Insitute of Non-Ferrous Metals Sowińskiego Str. 5 Poland tel fax


Pobierz ppt "Spektralne i Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google