Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina Długosiodło 1 Działania z zakresu ochrony zdrowia w Gminie Długosiodło.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina Długosiodło 1 Działania z zakresu ochrony zdrowia w Gminie Długosiodło."— Zapis prezentacji:

1 Gmina Długosiodło 1 Działania z zakresu ochrony zdrowia w Gminie Długosiodło

2 Gmina Długosiodło 2 Profilaktyczne badania mammograficzne i cytologiczne Przeprowadzane są w naszej gminie raz w roku przy współpracy z Mazowieckim o/NFZ. Badania są bezpłatne, wykonywane w specjalnie przystosowanym cytomammobusie.

3 Gmina Długosiodło 3 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził Poradnię Rodzinną Poradnia Rodzinna powstała we wrześniu 2008r. finansowana ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Poradnia oferowała bezpłatną pomoc edukacyjną, informacyjną i terapeutyczną wszystkim rodzinom zamieszkałym na terenie gminy Długosiodło oraz wspieranie grup samopomocowych. Ponadto pracownicy Poradni ściśle współpracowali z pracownikami socjalnymi co wpłynęło na efektywność udzielanej pomocy. listopad 2007

4 Gmina Długosiodło 4 W poradni wszyscy mieszkańcy gminy mogli skorzystać z indywidualnych porad prawnika, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego. Obecnie przyjmuje tylko psycholog. GOPS jest w trakcie pozyskiwania środków na kontynuowanie pozostałych działań poradni. Styczeń 2011

5 Gmina Długosiodło 5 Gminny Gabinet Rehabilitacyjny w Długosiodle Gminny Gabinet Rehabilitacyjny działa od czerwca 2009r. Punkt mieści się w budynku ośrodka zdrowia. Z usług gabinetu korzystają mieszkańcy Gminy Długosiodło skierowani od lekarza rodzinnego lub specjalisty. Urząd Gminy Długosiodło wykonał remont pomieszczeń, zatrudnił rehabilitanta, zakupił meble, sprzęt rehabilitacyjny i środki opatrunkowe. listopad 2007

6 Gmina Długosiodło 6 W gabinecie świadczone są następujące usługi: 1. Elektroterapia 2. Pole magnetyczne 3. Laseroterapia 4. Krioterapia miejscowa 5. Masaż ręczny 6. Ćwiczenia ruchowe 7. Światłolecznictwo listopad 2007

7 Gmina Długosiodło 7 Gmina corocznie bierze udział w ogólnopolskiej kampanii Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne? Celem kampanii jest ograniczenie populacji osób pijących w sposób ryzykowny i szkodliwy. Kampania ma na celu również zachęcenie konsumentów do oceny własnego modelu picia i ostrzeżenie ich przed zagrożeniami, jakie mogą się pojawić u osób pijących alkohol. Styczeń 2011

8 Gmina Długosiodło 8 Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin Działa ponad 10 lat Z bezpłatnych porad terapeuty można skorzystać 2 razy w miesiącu. Specjalista współpracuje z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Styczeń 2011

9 Gmina Długosiodło 9 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło wraz z Zespołem Szkół w Starym Bosewie w 2010r. byli realizatorami projektu Świat Dzieci – Dzieci Świata w ramach którego zorganizowano akcję profilaktyczną Sztuka ulicy. Uczniowie szkół z terenu gminy zaprezentowali skecze i scenki, dotyczące problemu alkoholizmu i narkomanii wśród młodzieży. Styczeń 2011

10 Gmina Długosiodło 10 W akcji czynny udział wzięła p.Danuta Janusz, ekspert wojewódzki ds. informacji o narkotykach i narkomanii z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, która apelowała do dzieci by nie dawały zwieść się reklamom i przekonywaniu innych. Organizatorzy chcieli pokazać, że życie bez alkoholu, papierosów i narkotyków wcale nie jest życiem gorszym. I udowodnili, że istnienie bez nałogów jest bardziej pełne, bezpieczniejsze i bardziej twórcze.

11 Gmina Długosiodło 11 Styczeń 2011 Sytuacja małych dzieci w Gminie Długosiodło

12 Gmina Długosiodło 12 Styczeń 2011 W odpowiedzi na pogłębiające się potrzeby dotyczące edukacji dzieci w wieku od 3 do 5 lat gmina przystąpiła do programu Ośrodki Przedszkolne – szansa na dobry start

13 Gmina Długosiodło 13 Styczeń 2011

14 Gmina Długosiodło 14 Styczeń 2011 System pracy ośrodków Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu i trwają cztery godziny. Grupa nie przekracza 15 dzieci. Dziećmi zajmują się dwie osoby – nauczyciel i rodzic lub inny wolontariusz Rodzice zawierają z rodzicami umowę o współpracy określającą zakres wzajemnych zadań, praw i obowiązków Szkoły współpracują z ośrodkami stwarzając możliwość angażowania młodzieży na rzecz dzieci z ośrodka.

15 Gmina Długosiodło 15 Styczeń 2011 Ośrodek Przedszkolny w Sieczychach (jeden z pięciu działających na terenie gminy)

16 Gmina Długosiodło 16 Styczeń 2011 Korzyści społeczne Polepszenie poziomu edukacji w gminie (lepsze przygotowanie dzieci do zerówki i szkoły podstawowej; wyrównywanie szans edukacyjnych to inwestowanie w dzieci, szczególnie z rodzin z problemami). Aktywizacja rodziców Wzrost świadomości edukacyjnej rodziców. Aktywizacja społeczności, w której działa ośrodek. Integracja różnych instytucji edukacyjnych, opiekuńczych i kulturowych wobec potrzeb małego dziecka.

17 Gmina Długosiodło 17 Styczeń 2011 "Z przedszkola w cyfrowy świat z programem KidSmart". Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Społeczno-Oświatowym Stowarzyszeniem Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży oraz Firmą IBM.

18 Gmina Długosiodło 18 Styczeń 2011 Założenia programu Umożliwienie dzieciom podejmującym edukację przedszkolną korzystania z programów i zasobów informatycznych, wzbogacających proces dydaktyczno-poznawczy, a także kształtowanie nawyku racjonalnego i odpowiedzialnego posługiwania się komputerem oraz najnowszymi technologiami cyfrowymi w dalszej nauce i w późniejszym życiu.

19 Gmina Długosiodło 19 Styczeń 2011 Wdrażanie projektu Niewidzialne dzieci Celem programu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci w wieku od 0 do 6 lat żyjących na terenach wiejskich. Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego zorganizowała w Gminie Długosiodło warsztaty z udziałem ekspertów w dziedzinie rozwoju i edukacji małych dzieci. Z ich pomocą lokalni przedstawiciele instytucji zajmujących się zaspokajaniem potrzeb małych dzieci wypracowali lokalną diagnozę i strategię społeczną integracji najmłodszych. Będą one podstawowym narzędziem do określania potrzeb małych dzieci oraz integracji instytucji wokół zaspokajania tych potrzeb.

20 Gmina Długosiodło 20 Styczeń 2011

21 Gmina Długosiodło 21 Styczeń 2011 Centrum Dziecka i Rodziny W roku 2011 powstanie w gminie Centrum Dziecka i Rodziny – instytucji skupionej na zaspokajaniu potrzeb rozwojowo-edukacyjnych małych dzieci i ich rodzin. Centrum oferować będzie zajęcia dla małych dzieci i ich rodziców oraz służyć jako platforma ułatwiająca dostęp do innych instytucji lub programów zajmującymi się małymi dziećmi. Centrum i działania przez nie proponowane będzie dostosowane do warunków i potrzeb lokalnych. W tej chwili działa już wypożyczalnia zabawek edukacyjnych dających dziecku możliwość sensorycznego, motorycznego oraz emocjonalnego rozwoju. Planowane jest stworzenie grup zabawowych, dających możliwość systematycznych spotkań matek z małymi dziećmi i organizowanie im zajęć poprzez zabawę pod kierunkiem konsultantów.

22 Gmina Długosiodło 22 Dziękujemy za uwagę URZĄD GMINY DŁUGOSIODŁO ul. Kościuszki 2 07-210 Długosiodło tel. (029) 74 12 512; (029) 74 12 533 e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl Styczeń 2011


Pobierz ppt "Gmina Długosiodło 1 Działania z zakresu ochrony zdrowia w Gminie Długosiodło."

Podobne prezentacje


Reklamy Google