Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa Marzec 2011 Warszawa Marzec 2011 Energopozyczka.arp.com.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa Marzec 2011 Warszawa Marzec 2011 Energopozyczka.arp.com.pl."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa Marzec 2011 Warszawa Marzec 2011 Energopozyczka.arp.com.pl

2 ARP S.A. to: Ważny instrument państwa do prowadzenia procesów restrukturyzacji i prywatyzacji polskiej gospodarki. Jedna z największych polskich grup kapitałowych: na koniec 2010 r. portfel obejmował akcje/udziały w 125 spółkach, z których 23 przeznaczone są do zbycia. Instytucja finansowa świadcząca usługi i pomoc finansową dla przedsiębiorców, między innymi w formie pożyczek, gwarancji lub podwyższenia kapitału. Wiarygodny partner biznesowy - spółka akcyjna będąca w 100% własnością Skarbu Państwa, z kapitałem własnym wynoszącym 3,8 mld zł (około 1 mld USD). O Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

3 DŹWIG FINANSOWY Pożyczki i poręczenia dla sektora średnich i dużych przedsiębiorstw PARASOL FINANSOWY Pożyczki udzielane dużym i zagrożonym firmom na ratowanie i restrukturyzację LOTNISKA INWESTORÓW Specjalne strefy ekonomiczne w: Mielcu i Tarnobrzegu oraz podstrefy ekonomiczne w różnych miejscach Polski REAKTOR BIZNESOWYCH MOŻLIWOŚCI Właściciel 125 polskich firm. Ponad 20 firm należących do ARP, z kilkunastu branż, zostanie wystawionych na sprzedaż. Działania ARP S.A. i oferta dla partnerów

4 Fundusz Pożyczkowy na poprawę efektywności energetycznej Energopożyczka dla oszczędnych

5 Pytanie: Czy wiesz, że: W ciągu jednej minuty do Ziemi słońce dostarcza więcej energii niż…

6 Pytanie: Czy wiesz, że: … niż cała nasza planeta zużywa w ciągu jednego roku!

7 Gdzie są oszczędności? Przemysł & Infrastruktura W przeciętnym obiekcie można zredukować zużycie energii o 10 % do 20 % Centra przetwarzania danych & sieci Zużycie energii na zasilanie i chłodzenie w takich obiektach można zredukować o 20 % do 30 % Budynki Renowacja może dać do 30% oszczędności energii Mieszkania Produkty Efektywne Energetycznie mogą dać oszczędność zużycia energii elektrycznej od 10 % do 40% 25 % oszczędności pozwoli zaoszczędzić 7 % światowego zużycia energii elektrycznej Zużycie energii przez silniki to 60 % całkowitego zużycia energii elektrycznej Stanowią 20 % do 25 % zużywanej energii (EU & USA) Oświetlenie i urządzenia to ponad 40 % zużycia Zużywają 20 % całej energii 3 kluczowe obszary: HVAC, oświetlenie i zintegrowane rozwiązania dla budynków Zużycie energii przez systemy zasilania i chłodzenia stanowi 50 % zużycia energii elektrycznej Oszczędność energii poprawia efektywność infrastruktury DC

8 Oprocentowanie z niską marżą Długi termin spłaty – do 48 miesięcy Bez prowizji za rozpatrzenie wniosku Bez prowizji za decyzję Możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki - bez prowizji Możliwość karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy - bez prowizji Szybki czas decyzji i realizacji (w ciągu 14 dni po skompletowaniu dokumentów przez wnioskodawcę) Pomoc w przygotowaniu dokumentów doradców Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Różnorodne możliwości zabezpieczeń Dlaczego ENERGOPOŻYCZKA, a nie kredyt bankowy?

9 Warunki pożyczki uregulowane Porozumieniem z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Środki Funduszu – 6,5 mln zł Pożyczki z Funduszu – jednorazowo do 300 tys. zł Okres pożyczkowy – do 48 miesięcy Oprocentowanie pożyczki ustalane jest w oparciu o stopę bazową określaną przez Komisję Europejską i publikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (od 1 stycznia 2011 r. stopa bazowa wynosi 4,26%), powiększoną o marżę ARP S.A. ustalaną indywidualnie dla każdego projektu, w zależności od ryzyka finansowania oraz proponowanych zabezpieczeń. Dlaczego ENERGOPOŻYCZKA, a nie kredyt bankowy?

10 Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, w rozumieniu Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem (…) Przedsiębiorcy nie znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomiczno – finansowej. Wsparcie nie jest dostępne dla przedsiębiorstw zagrożonych w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji (…) Do kogo skierowana jest ENERGOPOŻYCZKA?

11 Wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia mające na celu zmniejszenie zużycia i obniżenie kosztów energii u Pożyczkobiorcy, takie jak: inwestycje powodujące zmniejszenie energochłonności w gospodarce energetycznej pożyczkobiorcy, inwestycje powodujące zmniejszenie zużycia energii w procesach produkcyjnych realizowanych przez pożyczkobiorcę, inwestycje mające na celu zwiększenie udziału energii odnawialnej i energii pozyskiwanej z odpadów lub ciepła odpadowego w gospodarce energetycznej pożyczkobiorcy. Na co przeznaczona jest ENERGOPOŻYCZKA?

12 inwestycje wprowadzające energooszczędne urządzenia i technologie, zakup systemów zarządzania środowiskiem oraz systemów oznakowań ekologicznych związanych z ochroną środowiska przed negatywnymi skutkami produkcji i zużycia energii, zakup narzędzi, urządzeń i systemów informatycznych służących poprawie efektywności energetycznej i racjonalnemu zarządzaniu energią, wykonanie audytów energetycznych, wykonanie projektów technicznych prowadzących do realizacji przedsięwzięcia poprawiającego efektywność energetyczną 12 Na co przeznaczona jest ENERGOPOŻYCZKA?

13 ENERGOPOŻYCZKĘ rekomendują:

14 firmy jak: Inwestorzy Specjalnych Stref Ekonomicznych ARP S.A. w Polsce

15 15 Służymy w partnerstwie dla rozwoju: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Ul. Wołoska 7 02 -675 Warszawa Polska Departament Pożyczek i Poręczeń Tel.: (+48 22) 46 03 623 Faks: (+48 22) 46 03 685 E-mail: malgorzata.kozak@arp.com.pl DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Kontakt z nami


Pobierz ppt "Warszawa Marzec 2011 Warszawa Marzec 2011 Energopozyczka.arp.com.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google