Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jerzy Cieslik, Przedsiębiorczość technologiczna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jerzy Cieslik, Przedsiębiorczość technologiczna"— Zapis prezentacji:

1 Jerzy Cieslik, Przedsiębiorczość technologiczna
I. Przedsiębiorczość - istota, ewolucja pojęcia

2 Ewolucja poglądów na temat istoty i roli przedsiębiorczości
I. Wizja Schumpetera II. Dominacja wielkich korporacji III. Renesans przedsiębiorczości IV. Szerszy wymiar przedsiębiorczości Lata Poziom innowacyjności

3 Ewolucja poglądów na temat istoty i roli przedsiębiorczości
I. Wizja Schumpetera II. Dominacja wielkich korporacji III. Renesans przedsiębiorczości IV. Szerszy wymiar przedsiębiorczości Lata Twórcza destrukcja Poziom innowacyjności

4 Ewolucja poglądów na temat istoty i roli przedsiębiorczości
I. Wizja Schumpetera II. Dominacja wielkich korporacji III. Renesans przedsiębiorczości IV. Szerszy wymiar przedsiębiorczości Lata Twórcza destrukcja Duże korporacje Poziom innowacyjności Drobna działalność gospodarcza

5 Ewolucja poglądów na temat istoty i roli przedsiębiorczości
I. Wizja Schumpetera II. Dominacja wielkich korporacji III. Renesans przedsiębiorczości IV. Szerszy wymiar przedsiębiorczości Lata Twórcza destrukcja Duże korporacje Duże korporacje Przełomowe innowacje w małych firmach PK Poziom innowacyjności Małe, dynamiczne firmy - wpływ na zatrudnienie, eksport Drobna działalność gospodarcza Drobna działalność gospodarcza

6 Ewolucja poglądów na temat istoty i roli przedsiębiorczości
I. Wizja Schumpetera II. Dominacja wielkich korporacji III. Renesans przedsiębiorczości IV. Szerszy wymiar przedsiębiorczości Lata Twórcza destrukcja Duże korporacje Duże korporacje Przełomowe innowacje w małych firmach Akademicka PK Poziom innowacyjności W kulturze i sztuce Społeczna Małe, dynamiczne firmy - wpływ na zatrudnienie, eksport W sferze publicznej Drobna działalność gospodarcza Drobna działalność gospodarcza

7 Zmiana liczby podmiotów gospodarczych w wyniku transformacji ustrojowej w Polsce w latach 1988 – 2003 (w tys.) 1988 2003 2003/1988 Razem w tym: 599,5 1 726,5 2,9 Sektor publiczny 12,1 5,5 0,4 Sektor prywatny krajowy 586,5 1 706,5 Sektor prywatny zagraniczny 0,9 15,4 17,1

8 Istota przedsiębiorczości - kluczowe dylematy, otwarte kwestie
Wszystkie małe firmy - czy tylko „prawdziwi” przedsiębiorcy? Czy faza początkowa, czy cały cykl życia małej firmy? Związek przedsiębiorczości z innowacyjnością. Przedsiębiorczość a zarządzanie: konflikt czy synergia? Czy tylko gospodarka czy pozaekonomiczne sfery aktywności człowieka? Czy o sukcesie decydują cechy wrodzone czy może przedsiębiorczości można się nauczyć?

9 Small business a „prawdziwa” przedsiębiorczość
Segment firm innowacyjnych, nastawionych na rozwój Sektory Tradycyjne Wszystkie w tym bardzo nowoczesne Zarządzanie Jednoosobowo, rodzina Najczęściej kilkuosobowy zespół Finansowanie Przede wszystkim własne środki Kredyt bankowy, venture capital, giełda Dynamika wzrostu Niska, charakterystyczna dla tradycyjnych gałęzi Bardzo szybka Strategia Przetrwanie w długim okresie, utrzymanie dla rodziny Szybkie zdyskontowanie sukcesu, często sprzedaż firmy już na początkowym etapie działalności

10 Dlaczego tylko faza początkowa?
Schumpeteriańska „twórcza destrukcja”. Rozpoznanie i wykorzystanie sposobności (szans) biznesowych. Kiedy kończy się przedsiębiorczość a zaczyna zarządzanie małą firmą? Skutki w sferze polityki gospodarczej.

11 Przedsiębiorczość a small business - implikacje dla polityki

12 Przedsiębiorczość a innowacyjność
Spuścizna J. Schumpetera „Jednak nie każdy nowy mały biznes jest przedsiębiorczy bądź reprezentuje przedsiębiorczość. Na pewno mąż i żona, którzy otwierają kolejne delikatesy czy następną restaurację meksykańską na amerykańskim przedmieściu, podejmują ryzyko. Czy jednak są przedsiębiorcami? Robią tylko to, co wcześniej robiono już wiele razy. Patrząc z tej perspektywy, z pewnością nie są przedsiębiorcami, mimo że ich przedsięwzięcie jest nowe”. „Przedsiębiorcy wdrażają innowacje. Innowacja jest konkretnym narzędziem przedsiębiorczości”. P. Drucker, Innowacja i Przedsiębiorczość, 1985.

13 Przedsiębiorczość a innowacje – dlaczego rozdzielne?
Badania naukowe nie potwierdzają w sposób jednoznaczny związku między innowacyjnością a sukcesem w biznesie. Ambicje przedsiębiorcze, konsekwencja w działaniu mogą mieć większe znaczenie niż poziom wdrażanych innowacji.

14

15 Przedsiębiorczość a zarządzanie: konflikt czy synergia?

16 Przedsiębiorczość – czy tylko gospodarka?
Społeczna W sferze publicznej Akademicka W kulturze i sztuce Duże korporacje Oparta na wiedzy i zaawansowanych technologiach Ekspansywna Drobna działalność gospodarcza (small business) PK Główny obszar aktywności przedsiębiorczej Kształtowanie postaw przedsiębiorczych

17 Co decyduje o przedsiębiorczym sukcesie?
Cechy wrodzone, jakie? Ambicje rozwojowe? Wcześniejsze doświadczenia zawodowe? Szkolenie - czy przedsiębiorczości można się (kogoś) nauczyć? Prof. William D. Bygrave (Babson College): „Tak przedsiębiorczość może być przedmiotem nauczania. Jednakże nie możemy gwarantować, że stworzymy nowego Billa Gatesa albo nową Donnę Karan, tak samo jak profesor fizyki nowego Alberta Einsteina czy trener tenisa nową Serenę Williams. Ale dajcie nam studentów z predyspozycjami do założenia biznesu a my zrobimy z nich lepszych przedsiębiorców”.

18 Zróżnicowanie ambicji rozwojowych

19 Ambitna przedsiębiorczość - zakres pojęcia


Pobierz ppt "Jerzy Cieslik, Przedsiębiorczość technologiczna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google