Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina Krynica-Zdrój 2008-2009. Likwidacja osuwiska w miejscowości Krynica-Zdrój - ul. Ebersa Koszt przedsięwzięcia wykonanego w ramach umowy wyniósł

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina Krynica-Zdrój 2008-2009. Likwidacja osuwiska w miejscowości Krynica-Zdrój - ul. Ebersa Koszt przedsięwzięcia wykonanego w ramach umowy wyniósł"— Zapis prezentacji:

1 Gmina Krynica-Zdrój 2008-2009

2

3 Likwidacja osuwiska w miejscowości Krynica-Zdrój - ul. Ebersa Koszt przedsięwzięcia wykonanego w ramach umowy wyniósł - 3.472.379,43 zł. Dofinansowanie ze środków publicznych (środki EBI) - 1.398.604 zł 00 gr. dotacja w wysokości 40,3% kosztu całkowitego. Dofinansowanie ze środków publicznych Budżetu Państwa - 1.304.012 zł 00 gr. dotacja w wysokości 37,6 % kosztu całkowitego zadania. Ogółem dotacja pozyskana przez Gminę 2.702.616 zł 00 gr. - 77,9 % wartości zadnia. Środki własne Gminy 769.763 zł 43 gr. 22,1 % kosztu całkowitego zadania

4

5 Likwidacja osuwiska w miejscowości BEREST – Krynica-Zdrój Koszt przedsięwzięcia wykonanego w ramach umowy wyniósł - 7.902.219,07 zł. Dofinansowanie ze środków publicznych (środki EBI) - 2.639.341 zł 00 gr. dotacja w wysokości 33,4% kosztu całkowitego. Dofinansowanie ze środków publicznych Budżetu Państwa - 3.682.434 zł 00 gr. dotacja w wysokości 46,6 % kosztu całkowitego zadania. Środki Urzędu Marszałkowskiego - 1.580.444 zł 07 gr. 20 % kosztu całkowitego zadania. Ogółem dotacja pozyskana przez Gminę 7.902.219,07 co stanowi 100% wartości zadnia.

6

7

8 Sierpień 2008 – wystąpienie powodzi na terenie Gminy Sierpień 2008 - Raport dotyczący zniszczeń – MSWiA Wrzesień 2009 – otrzymanie promesy na 2 zadania – z wykorzystaniem w roku 2008

9

10 Odbudowa drogi gminnej ul. Pięknej w Krynicy-Zdroju w km 0+000 – 0+300 Wykonano: 1) jezdnia z kostki betonowej wraz z krawężnikami na dł. 300mb, (1.800 m 2 ) 2) chodnik z kostki betonowej wraz z obrzeżami 312 m 2 3) kanalizacja burzowa na dł. 300 mb Wartość zadania – 445 549,49 zł Dotacja MSWiA – 279 140,00 zł - 63 % Udział własny - 166 409,49 zł – 37 %

11 Remont nawierzchni i odwodnienia drogi gminnej ul. Nadbrzeżnej w Krynicy-Zdroju w km 0+085 – 0+445 ( 360mb ) Wykonano: 1) jezdnia asfaltowa wraz z krawężnikami na dł 300mb ( 1.530 m 2 ) 2) jezdnia z tłucznia na dł. 60mb 3) ścieki betonowe na dł. 300 mb Wartość zadania – 236 858,07 zł Dotacja MSWiA – 189.486,00 zł - 80 % Udział własny - 47 372,07 zł – 20 %

12

13 Styczeń 2009r. – promesa 200.000 zł na odbudowę infrastruktury drogowo – mostowej uszkodzonej w wyniku działania powodzi w 2008r. Przeznaczenie: odbudowy mostu w ciągu ul. Nadbrzeżnej w Krynicy-Zdroju Wartość zadania 876.420,10 zł Kwiecień 2009r. – dodatkowa promesa 400.000 zł. Łączna kwota dofinansowania – 600.000 zł Planowane zakończenie realizacji zadania - październik 2009r.

14

15 Luty 2009r. – wniosek do programu Modernizacja Dróg Gminnych Przeznaczenie: Modernizacji drogi gminnej ul. Ebersa w Krynicy-Zdroju Zakres prac: wymiana nawierzchni chodników z kostki brukowej (2.380 m 2 ) wymiana nawierzchni asfaltowej jezdni wraz z krawężnikami ( 4.150 m 2 ) wymiana słupów oświetlenia ulicznego (20 szt) wymiana nawierzchni zatoki parkingowej z kostki brukowej (776 m 2 ) wymiana betonowych barier ochronnych mostu Szacunkowa wartość zadania: 894.133,57 zł Przyznane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 200 000 zł

16 Kwiecień 2008r. – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych zadania w zakresie remontów dróg dojazdowych do pól Wniosek zawierał plan rzeczowo finansowy dla zadań Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze do pół w Tyliczu Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze do pół w Czyrnej Przebudowa drogi do pól w Bereście Przyznana pomoc finansowa – 72 000 zł Realizacja zadań: Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze dojazdowej do pól tj. ul. Polnej w Tyliczu na dł. 230 m. (koszt całkowity 126.790,33 zł) Wykonanie nawierzchni betonowej na drodze dojazdowej do pól w Bereście dł. 185m (koszt całkowity 144.159,14 zł)

17

18 BLISKO-BOISKO – osiedle Źródlana Realizacja: 2007-2008 Wartość: 541 259,37 zł Dofinansowanie: 300 000,00 zł Środki własne: 241 259,37 zł Dofinansowanie dodatkowe: 5 000,00 – monitoring PZU Życie SA

19 Budynek o funkcji oświatowo-społecznej – osiedle Źródlana (budżet Państwa w ramach budowy domów samopomocy) Realizacja: 2007-2010 Wartość: 2 400 000,00 zł Dofinansowanie otrzymane: 200 000,00 zł Planowane: 800 000,00 zł

20 Moje boisko - ORLIK 2012 Mochnaczka Wyżna Realizacja: 2009r. Szacowana wartość: 1 400 000,00 zł Otrzymane dofinansowanie: Ministerstwo Sportu i Turystyki: 333 000,00 zł Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego: 333 000,00 zł

21 Punkt Informacji Turystycznej w ramach budowy sieci Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej Realizacja: 2009-2010r. Szacowana wartość: 550 000,00 zł Dofinansowanie: MRPO 3.1 A – 400 000,00 zł Środki własne: 150 000,00 zł

22 Budowa placów zabaw na terenie Krynicy-Zdroju - Osiedle Źródlana - ul. Kościuszki Realizacja: 2008-2009r. Szacowana wartość: 135 000,00 zł Finansowanie: 65 000,00 – Krynicka Spółdzielnia Mieszkaniowa 65 000,00 – Gmina Krynica-Zdrój

23 Kropla Beskidu Fundusz Partnerstwa dla Środowiska Realizacja: 2008r. uporządkowanie terenu poprzez wycinkę krzaków i drzew – 50m ubezpieczenie potoku Józefinka – 30m wykonanie kaskad wodnych wykonanie ławo-stołu – 1 szt. oddanie do zagospodarowania powstałego terenu na cele infrastruktury turystyczno-sportowo-rekreacyjnej – 500 m2 Wartość: 13743,73 zł Finansowanie: 7 000,00 – Kropla Beskidu 753,73 – Gmina Krynica-Zdrój 5 990 – wkład rzeczowy mieszkańców

24 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mochnaczce Niżnej koszt realizacji zadania 187.367,61 zł pożyczka preferencyjna w kwocie 124.350,00 zł.

25 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Termomodernizacja budynku Przedszkola w Krynicy-Zdroju Realizacja: czerwiec-sierpień 2009r. Szacunkowy koszt realizacji zadania 385 000,00 zł pożyczka preferencyjna w kwocie 315 000,00 zł.

26 Małopolski Regionalny Program Operacyjny – 3.3 A – Rozwój infrastruktury kulturalnej Małopolska Sieć Kin Cyfrowych przystosowanie do działalności kina cyfrowego Wartość projektu: 595 892 zł Dofinansowanie: 366 327 zł Realizacja projektu obejmuje: - Zakup cyfrowego sprzętu kinotechnicznego - Podniesienie jakości sprzętu nagłośnieniowego - Wymiana ekranu kinowego - Prace adaptacyjne

27 Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 7.1.1 Czas na zwiększenie aktywności zawodowej w gminie Krynica-Zdrój (dla osób korzystających z pomocy OPS) Dofinansowanie 2008r.: 38 125,21 zł Dofinansowanie 2009r.: 88 619,42 zł Realizacja projektu obejmuje: - Kurs obsługi komputera, sprzedawcy, kelner-barman ( edycja 2008r. ) - wykłady, ćwiczenia, zajęcia lektorskie (edycja 2009r.)

28 Emisja spotów reklamowych w TVN 2008r.: Wartość emisji - 86 376,00 zł Udział w kosztach podmiotów zewnętrznych - 38 125,21 zł 2009r.: Wartość emisji - 79 194,00 zł Udział w kosztach podmiotów zewnętrznych – 39 597,00 zł Audycja AlleZima (TVN) - wartość 165 138,00 zł W tym udział Urzędu Marszałkowskiego WM – 55 046,00 zł

29 Program Europa dla Obywateli Na Styku Kultur Dofinansowanie: do 16 000 10. rocznica podpisania umowy miast partnerskich Krynica-Zdrój – Bardejov (udział miast: Bardejov, Amersham, Gorlice) Ostateczna kwota grantu zależna jest od przyjęcia rozliczenia w Brukseli

30 Rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej – lipiec 2008r. Dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych Dofinansowanie: 16 241,00 zł

31 Małopolski Urząd Wojewódzki – dotacja celowa – sierpień 2008r. Dofinansowanie zakupu i instalacji zestawów do monitoringu wizyjnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 Dofinansowanie: 12 000,00 zł

32 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – sierpień 2008r. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na program JUŻ PŁYWAM Dofinansowanie: 11 400,00 zł

33 Rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej – listopad 2008r. Dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwlanianych nauczycieli w trybie art. 20 KN Dofinansowanie: 1 977,00 zł

34 Kropla Beskidu – edycja 2009 Zagospodarowanie pozostałego terenu wzdłuż potoku "Józefina" w Bereście Szacunkowa wartość: 31 250,00 zł wnioskowane dofinansowanie: 24 550,00 zł pozostały wkład jako rzeczowy mieszkańców

35 Wartość: 64,59 mln zł Dofinansowanie 40,97 mln zł


Pobierz ppt "Gmina Krynica-Zdrój 2008-2009. Likwidacja osuwiska w miejscowości Krynica-Zdrój - ul. Ebersa Koszt przedsięwzięcia wykonanego w ramach umowy wyniósł"

Podobne prezentacje


Reklamy Google