Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PARTNER WYSOKICH TECHNOLOGII www.pag.com.pl. Spis treści 1. Firma PAG 2. Zalety transmisji symetrycznej 3. Urządzenia do transmisji 4. Porównanie transmisji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PARTNER WYSOKICH TECHNOLOGII www.pag.com.pl. Spis treści 1. Firma PAG 2. Zalety transmisji symetrycznej 3. Urządzenia do transmisji 4. Porównanie transmisji."— Zapis prezentacji:

1 PARTNER WYSOKICH TECHNOLOGII www.pag.com.pl

2 Spis treści 1. Firma PAG 2. Zalety transmisji symetrycznej 3. Urządzenia do transmisji 4. Porównanie transmisji 5. Parametry kabli miedzianych koncentrycznych i symetrycznych 6. Zasady przesyłu wizji w kablach koncentrycznych i symetrycznych 7. Ważne uwagi do instalatorów 8. Kontakt

3 PAG Sp. z o.o. Bogdanka, 21-013 Puchaczów Firma PAG Sp. z o.o. powstała w 1999 roku. Obecnie należymy do czołówki firm zajmujących się ochroną elektroniczną i fizyczną w makroregionie lubelskim. Posiadamy własny Dział Rozwoju, w którym powstają innowacyjne produkty – elektroniczne systemy zabezpieczeń, urządzenia do transmisji, programy informatyczne. Dzięki nim zyskaliśmy uznanie klientów, a takie nazwy jak: Mobilne Centrum Monitoringu, Inspektor Kasowy, Systemy Transmisji Sygnałów Wideo i Audio Kablem Symetrycznym Parowym, System Ochrony Obiektów Liniowych PAG Secure, stworzone przez nas i firmowane naszym logo, na trwałe zaistniały na rynku zabezpieczeń elektronicznych, wyróżniając się solidną jakością, wysoką technologią i rozsądną ceną.

4 Transmisja sygnałów wideo i audio kablem symetrycznym (skrętką) w systemach CCTV

5 Zalety transmisji symetrycznej największa odporność na zakłócenia występujące wzdłuż linii transmisyjnej duża odporność na różnicę potencjałów pomiędzy źródłem sygnału video a odbiornikiem możliwość wykorzystania istniejących kabli telekomunikacyjnych lub komputerowych mało skomplikowana realizacja transmisji wielokanałowej jednym kablem wieloparowym konkurencyjność cenowa w stosunku do transmisji cyfrowej czy radiowej przy zachowaniu tej samej jakości na odległość do ok. 2 km.

6 System transmisji sygnału wideo kablem telekomunikacyjnym lub UTP

7 Nadajniki l.p. Nazwa handlowa OptoizolacjaZasilanieObudowa Zasięg PAL 1. LPTV-200Atak230V ACIP65od 0 do 1500m 2. LPTV-210Anie230V AC miniaturowa IP50 (montaż w obudowie kamery) od 0 do 1200m 3. LPTV-210Dnie 9..25V AC lub 12..35V DC miniaturowa IP50 (montaż w obudowie kamery) od 0 do 1200m

8 Odbiorniki l.p. Nazwa handlowa ZasilanieObudowa Zasięg PAL (nadajnik LPTV-200A) Zasięg PAL (nadajnik LPTV- 210...) 1.LPRV-110A 230V ACIP65od 0 do 1500mod 0 do 1200m 2.LPRV-110P z zasilacza w panelu LPV-19 karta do LPV-19 od 0 do 1500mod 0 do 1200m 3.LPRV-120P z zasilacza w panelu LPV-19 karta do LPV-19 od 0 do 600m 4.LPRV-200P z zasilacza w panelu LPV-19 karta do LPV-19 od 0 do 1200m 4.LPV-19 230V ACPanel rack 19 z zasilaczem na 8 kart odbiorników LPRV-...P. Wbudowane zabezpieczenia przepięciowe oraz filtr sieciowy.

9 System transmisji sygnału audio kablem telekomunikacyjnym lub UTP

10 Nadajniki i odbiorniki, mikrofon l.p.Nazwa handlowaZasilanieObudowaZasięg 1. TA-200A 230V ACIP-65800m 2. TA-200D 12-36V DC lub 9-25V AC IP-65800m 3. TAR-200 12-30V DC lub 9-21V AC IP-50, miniaturiowa800m 4. TARP2-200 Zasilany z panela LPA-19 Bez obudowy, karta do montażu w panelu 800m 5. LPA-19 230V AC 2U, do montarzu w szafie 19 (można zamontować 8 dwukanałowych kart TARP2-200) 6. MIC-200 1,5-10V Aluminiowa (mikrofon współpracuje z nadajnikami: TA-200A/D)

11 Porównanie transmisji analogowej i symetrycznej

12 Analogowy sygnał composite video zakodowane informacje o: luminancji chrominancji (PAL, NTSC, SECAM) synchronizacji poziomej i pionowej Amplitudy sygnału composite video: 0,3V impuls synchronizacji poziomej 0,3V amplituda bursta 1Vpp –amplituda sygnału od poziomu synchronizacji do poziomu bieli

13 Zobrazowanie linii poziomej na ekranie oscyloskopu

14 Analogowy sygnał composite video parametry interfejsu złącze BNC pasmo przenoszenia do ok. 6 MHz amplituda sygnału 1 V pp impedancja falowa 75

15 Wybrane parametry kabli miedzianych tłumienność falowa A [dB/km] impedancja falowa Z 0 tłumienność przesłuchów A p [dB ]

16 Tłumienność falowa- składowa rzeczywista tamowności falowej [dB/km]. Określa tłumienie sygnału wywołane przez elementy samego kabla takie jak straty w przewodach oraz w dielektryku izolacji. Nie jest wartością stałą i rośnie w funkcji częstotliwości. W przesyle sygnału video odpowiedzialna jest za utratę szczegółów oraz zanik koloru.

17 Impedancja falowa – określana zwykle dla częstotliwości 1MHz decyduje o zastosowaniu kabla. Ze względu na warunek dopasowania impedancji impedancja falowa toru oraz impedancja wyjściowa nadajnika (dopasowanie szeregowe) i wejściowa odbiornika (dopasowanie równoległe) powinny być takie same. Parametr ten jest zmienny w funkcji częstotliwości lecz stabilizuje się w przedziale częstotliwości od 0,1 do 1MHz.

18 cd. Impedancja falowa

19 Tłumienność zbliżnoprzenikowa– parametr określający zdolność kabla do tłumienia obcych sygnałów przede wszystkim z sąsiednich par. Mówimy tutaj o tzw. przeniku zbliżnym który pojawia się na tym samym końcu kabla do którego dołączone jest źródło sygnału.

20 Parametry kabli miedzianych Nazwa parametru Przewód koncentryczny RG 59 Ø = 1x0,59 mm Przewód symetryczny telekom. Ø=0,5 mm Przewód symetryczny telekom. Ø=0,6 mm Przewód symetryczny telekom. Ø=0,8 mm Skrętka UTP, FTP kat. 5e Skrętka STP kat. 6 Impedancja falowa torów [ ]75 110 100 85 100 Tłumienność falowa torów [dB/100 m], f=4 MHz 4,0---4,33,8 Rezystancja [ /km] żyły wew. 145 żyły zewn. 7,7 191,8 pętli max 133,2 pętli max 73,6 pętli max 192 pętli max 164 pętli max

21 Kable stosowane do różnicowej transmisji video - telekomunikacyjne kable parowe np. kabel XzTKMXpw 5x2x0,5 - kable teleinformatyczne – skrętka komputerowa UTP kat.5 (polecane ze względu na lepszy stosunek tłumienności falowej do tłumienności przesłuchu w porównaniu z kablami telekomunikacyjnymi) - telekomunikacyjne kable czwórkowe np. kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 tylko wówczas jeśli jedna para z czwórki (a,b lub c,d) zostanie przeznaczona na tor wizji zaś druga zostanie uziemiona lub przeznaczona na linię sygnalizacyjną. Transmisja dwóch torów wideo w tej samej czwórce spowoduje wzajemne przenikanie się obrazów (zakłócenia). Niedopuszczalne jest również przesyłanie sygnału sterowania kamerą w tej samej czwórce razem z sygnałem wizji.

22 Zasada przesyłu wizji w kablach miedzianych Odbiornik Nadajnik kabel koncentryczny skrętka komputerowa kabel telekomunikacyjny Koncentryk Transmisja bez zmiany kształtu sygnału

23 Transmisja po kablach koncentrycznych Sygnał wizji przenoszony jest bezpośrednio. NadajnikOdbiornik

24 Transmisja po kablach koncentrycznych ? wejście wyjście ? U in U out + E 1 + U n E1E1 U out E1E1 Odbiornik UnUn UnUn E1 –różnica potencjałów mas Un –indukowane napięcie zakłóceń pojawiające się w ekranowanej żyle sygnałowej

25 Transmisja po kablach symetrycznych Sygnał wizji przenoszony jest jako różnica dwóch sygnałów odwróconych w fazie o 180º tzw. sygnał różnicowy NadajnikOdbiornik

26 Sygnał różnicowy V 1 = - V 2 V dif = V 1 - V 2

27 Sygnał współbieżny w transmisji różnicowej (sygnał zakłócający nie przenoszący informacji użytecznej) V 1 = V 2 = V com V 3 = 0 Źródła sygnału współbieżnego: -indukowane promieniowane powstawanie napięcia na dwóch przewodach linii symetrycznej, -napięcie offsetu wytwarzane w nadajniku linii (nadajnik zasilony z jednego napięcia), -różnica mas pomiędzy stroną nadawczą a odbiorczą (zazwyczaj sygnał zmienny zawierający kilka harmonicznych)

28 Transmisja po kablach symetrycznych ? wejście wyjście ? U in2 U out2 E1E1 E2E2 E1E1 Odbiornik U out1 U in1 U out1 + _ + _ UnUn U out = U out1 -U uot2 UnUn

29 Transmisja po kablach miedzianych Sygnał współbieżny U com na wejściu odbiornika jest źródłem zakłóceń Odbiornik z wejściem koncentrycznym U com =E 1 +U n E 1 -różnica potencjałów mas kamery i monitora Ze względu na zastosowany kabel koncentryczny który jest niesymetryczny (żyła środkowa i ekran są przewodnikami o różnych rezystancjach) i występowanie różnicy potencjałów pomiędzy źródłem sygnału a odbiornikiem (różnica istnieje zawsze) napięcie wywołane różnicą potencjałów dodają się w sposób niekontrolowany do napięcia sygnału użytecznego i wywołują zakłócenia na rezystorze końca linii. Un- napięcie wywołane indukowaniem w kablu zakłóceń elektromagnetycznych (EMI). Z powodu niesymetryczności linii zakłócenie to nie redukuje się w odbiorniku. Odbiornik z wejściem symetrycznym różnicowym U com =0 W praktyce ani kabel symetryczny, ani odbiornik różnicowy nie są idealne: U com 0

30 Eliminowanie dużych wartości sygnału współbieżnego U c >U in max NadajnikOdbiornik Sprzężenie rezystorowe - stosowane w transmisji różnicowej by ograniczyć wartość sygnału współbieżnego do wartości napięcia zasiania odbiornika, gdyż wtedy sygnał współbieżny jest odpowiednio dobrze tłumiony NadajnikOdbiornik Sprzężenie kondensatorowe -ogranicza wpływ składowej stałej sygnału współbieżnego UcUc U in

31 Eliminowanie dużych wartości sygnału współbieżnego c.d. NadajnikOdbiornik Sprzężenie transformatorowe -stosowane specjalne transformatory szerokopasmowe NadajnikOdbiornik Sprzężenie optyczne -stosowane szerokopasmowe transoptory, o wysokim napięciu przebicia i dobrej liniowości przenoszenia -wymagane stosowanie dwóch oddzielnych źródeł zasilania Izolator optyczny

32 Nadajnik sygnału różnicowego wyjście symetryczne wejście asymetryczne zabezpieczenia przepięciowe od linii transmisyjnej preemfaza

33 Odbiornik sygnału różnicowego wejście symetryczne wyjście asymetryczne korektor tłumienności zabezpieczenia przepięciowe Od linii transmisyjnej

34 O czym należy pamiętać ? Ochrona przepięciowa jest tylko wtedy skuteczna gdy urządzenia transmisyjne są uziemione (przed podłączeniem urządzeń należy sprawdzić czy przewody transmisyjne i uziemiające są wolne od obcych napięć) Transmisja symetryczna jest tylko wtedy gdy jest realizowana za pomocą symetrycznej pary przewodów - kable parowe - kable czwórkowe (jeśli druga para z czwórki uziemiona.....) (należy pamiętać o zachowaniu skrętu par na całej długości kabla) O jakości transmisji decyduje jakość zastosowanych urządzeń i kabli transmisyjnych Awaryjność systemu CCTV zależy od niezawodności instalacji kablowej i zastosowanych urządzeń

35 Szczegółowe opisy urządzeń wchodzących w skład Systemu do transmisji sygnału wideo kablem symetrycznym parowym Firmy PAG

36 Nadajnik LPTV-200A Nadajnik w obudowie IP65 Zasilanie z sieci 230V AC Wbudowane zabezpieczenia przepięciowe od strony linii transmisyjnej (ochronniki gazowe, diody transil) oraz na zasilaniu (warystor). Optoizolacja Istotną cechą nadajnika jest odseparowanie sygnału video od linii transmisyjnej za pomocą transoptora, wzmocnienie sygnału wyższych częstotliwości oraz wysoka klasa szczelności IP65.

37 Nadajniki LPTV-210A i LPTV-210D Nadajnik o bardzo małych wymiarach montowany bezpośrednio na gnieździe BNC kamery. Zasilanie w zależności od wersji: LPTV-210A - 230VAC LPTV-210D - 9..25VAC;12..35VDC Wbudowane zabezpieczenia przepięciowe od strony linii transmisyjnej oraz na zasilaniu. wzmocnienie sygnału wyższych częstotliwości

38 Odbiornik LPRV-110A Odbiornik w obudowie IP65.Transmisja kolorowa na odległość 1500m, czarno biała 1800m (z nadajnikiem LPTV-200A) Zasilanie z sieci 230V AC. Wbudowane zabezpieczenia przepięciowe od strony linii transmisyjnej oraz na zasilaniu.

39 Panel 19 LPV-19 Panel do mocowania w szafie 19. Pozwala na łatwy montaż ośmiu odbiorników panelowych. Zapewnia uporządkowaną instalację. Zasilanie z sieci 230V AC. Wbudowane zabezpieczenia przepięciowe od strony linii transmisyjnej oraz zasilania, wbudowany filtr sieciowy. Panel LPA-19 służy do koncentracji wielu sygnałów audio w jednej obudowie umożliwiającej montaż w szafach 19 rack. Panel można wyposażyć maksymalnie w osiem odbiorników typu LPRV. Zastosowany system mocowań kabli i wysuwana półka z odbiornikami umożliwiają łatwy dostęp do elementów regulacyjnych odbiorników. Zapas kabla ukryty jest w dolnej części obudowy, co w pełni rozwiązuje problem utrzymania porządku w okablowaniu

40 Odbiorniki panelowe LPRV-120P, LPRV-200P, LPRV-110P Odbiorniki panelowe do umieszczenia w panelu LPV-19. Transmisja na odległość: LPRV-120P - kolorowa 600m, cz./b. 800m LPRV-200P - kolorowa 1200m, cz./b. 1500m LPRV-110P - kolorowa 1500m, cz./b. 1800m Zabezpieczenia przepięciowe wbudowane w panelu LPV-19.

41 Szczegółowe opisy urządzeń wchodzących w skład Systemu do transmisji sygnału audio kablem symetrycznym parowym Firmy PAG

42 Moduł audio TA – 200 Moduł TA-200 jest elementem systemu transmisji sygnału audio (nadajnikiem). Jego zadaniem jest wzmocnienie sygnału z mikrofonu i przystosowanie go do transmisji na odległość do 800m. Moduł jest zabudowany w szczelnej obudowie. Urządzenie występuje w dwóch wersjach zasilania. Moduł może współpracować z odbiornikami audio TAR- 200 i TARP2-200.

43 MODUŁ MIKROFONOWY MIC-200 Mikrofon MIC-200 jest elementem systemu transmisji sygnału audio. Służy do przetwarzania sygnału dźwiękowego na elektryczny, który po wzmocnieniu i filtracji może być przesyłany na znaczne odległości. Mikrofon umieszczony jest w obudowie montażowej i wyposażony w odcinek kabla ekranowanego do podłączenia z modułem wzmacniacza.

44 Odbiorniki audio Odbiornik audio typu TAR-200 przystosowany jest do współpracy z nadajnikiem TA-200. Urządzenie posiada regulację poziomu sygnału (głośność) której dokonujemy za pomocą potencjometru obrotowego. Sygnał wyjściowy przesyłany jest poprzez złącze typu CINCH do urządzeń rejestrujących lub odtwarzających dźwięk. Moduł jest dostępny w wersji z obudową i odcinkiem przewodu zasilającego. Układ posiada zabezpieczenie przepięciowe i odgromowe linii transmisyjnej. Odbiornik audio typu TARP2-200 współpracuje z nadajnikami typu TA-200. Przystosowany jest do montażu w panelu LPA-19. Każdy moduł posiada dwa niezależne kanały z regulacją głośności oraz wyjściem typu CINCH. Zasilanie modułu oraz Ochrona odgromowa i przepięciowa kanału audio jest realizowana za pośrednictwem panelu LPA-19

45 Panel audio LPA-19 Panel LPA-19 jest elementem systemu transmisji audio z wykorzystaniem symetrycznej pary przewodów (skrętki). System transmisji sygnału audio przeznaczony jest do stosowania w instalacjach monitorowania, nasłuchu i rejestracji dźwięków, rozmów itp., prowadzonych na zewnątrz i wewnątrz obiektów. Panel można wyposażyć maksymalnie w osiem dwukanałowych odbiorników typu TARP2-200 (razem max. 16 kanałów). Poszczególne kanały mogą być odsłuchiwane poprzez złącze JACK umieszczone w przedniej części panelu. Znajdują się tam również przyciski oraz wyświetlacz LED służące do wyboru aktualnie odsłuchiwanego kanału.

46 Kontakt Informacje techniczne: Sławomir Wójtowicz tel. 081 748 02 00 sławomir.wojtowicz@pag.com.pl Dział Rozwoju Informacje handlowe: Grażyna Gałązka tel. 081 748 02 05 grazyna.galazka@pag.com.plrazyna.galazka@pag.com.pl Dział Sprzedaży i Marketingu

47 Zapraszamy do współpracy!


Pobierz ppt "PARTNER WYSOKICH TECHNOLOGII www.pag.com.pl. Spis treści 1. Firma PAG 2. Zalety transmisji symetrycznej 3. Urządzenia do transmisji 4. Porównanie transmisji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google