Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PARTNER WYSOKICH TECHNOLOGII

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PARTNER WYSOKICH TECHNOLOGII"— Zapis prezentacji:

1 PARTNER WYSOKICH TECHNOLOGII

2 Spis treści Firma PAG Zalety transmisji symetrycznej
Urządzenia do transmisji Porównanie transmisji Parametry kabli miedzianych koncentrycznych i symetrycznych Zasady przesyłu wizji w kablach koncentrycznych i symetrycznych Ważne uwagi do instalatorów Kontakt

3 PAG Sp. z o.o. Bogdanka, 21-013 Puchaczów
Firma PAG Sp. z o.o. powstała w 1999 roku. Obecnie należymy do czołówki firm zajmujących się ochroną elektroniczną i fizyczną w makroregionie lubelskim. Posiadamy własny Dział Rozwoju, w którym powstają innowacyjne produkty – elektroniczne systemy zabezpieczeń, urządzenia do transmisji, programy informatyczne. Dzięki nim zyskaliśmy uznanie klientów, a takie nazwy jak: Mobilne Centrum Monitoringu, Inspektor Kasowy, Systemy Transmisji Sygnałów Wideo i Audio Kablem Symetrycznym Parowym, System Ochrony Obiektów Liniowych PAG Secure, stworzone przez nas i firmowane naszym logo, na trwałe zaistniały na rynku zabezpieczeń elektronicznych, wyróżniając się solidną jakością, wysoką technologią i rozsądną ceną.

4 Transmisja sygnałów wideo i audio kablem symetrycznym (skrętką) w systemach CCTV

5 Zalety transmisji symetrycznej
największa odporność na zakłócenia występujące wzdłuż linii transmisyjnej duża odporność na różnicę potencjałów pomiędzy źródłem sygnału video a odbiornikiem możliwość wykorzystania istniejących kabli telekomunikacyjnych lub komputerowych mało skomplikowana realizacja transmisji wielokanałowej jednym kablem wieloparowym konkurencyjność cenowa w stosunku do transmisji cyfrowej czy radiowej przy zachowaniu tej samej jakości na odległość do ok. 2 km.

6 System transmisji sygnału wideo kablem telekomunikacyjnym lub UTP

7 Nadajniki l.p. Nazwa handlowa Optoizolacja Zasilanie Obudowa
Zasięg PAL 1. LPTV-200A tak 230V AC IP65 od 0 do 1500m 2. LPTV-210A nie miniaturowa IP50 (montaż w obudowie kamery) od 0 do 1200m 3. LPTV-210D 9..25V AC lub 12..35V DC

8 Odbiorniki 1. LPRV-110A 2. LPRV-110P 3. LPRV-120P 4. LPRV-200P l.p.
Nazwa handlowa Zasilanie Obudowa Zasięg PAL (nadajnik LPTV-200A) (nadajnik LPTV ) 1. LPRV-110A 230V AC IP65 od 0 do 1500m od 0 do 1200m 2. LPRV-110P z zasilacza w panelu LPV-19 karta do 3. LPRV-120P od 0 do 600m 4. LPRV-200P Panel rack 19’’ z zasilaczem na 8 kart odbiorników LPRV-...P. Wbudowane zabezpieczenia przepięciowe oraz filtr sieciowy.

9 System transmisji sygnału audio kablem telekomunikacyjnym lub UTP

10 Nadajniki i odbiorniki, mikrofon
l.p. Nazwa handlowa Zasilanie Obudowa Zasięg 1. TA-200A 230V AC IP-65 800m 2. TA-200D 12-36V DC lub 9-25V AC 3. TAR-200 12-30V DC lub 9-21V AC IP-50, miniaturiowa 4. TARP2-200 Zasilany z panela LPA-19 Bez obudowy, karta do montażu w panelu 5. LPA-19 2U, do montarzu w szafie 19’’ (można zamontować 8 dwukanałowych kart TARP2-200) 6. MIC-200 1,5-10V Aluminiowa (mikrofon współpracuje z nadajnikami: TA-200A/D)

11 Porównanie transmisji analogowej i symetrycznej

12 Analogowy sygnał composite video
zakodowane informacje o: luminancji chrominancji (PAL, NTSC, SECAM) synchronizacji poziomej i pionowej Amplitudy sygnału composite video: 0,3V impuls synchronizacji poziomej 0,3V amplituda bursta 1Vpp –amplituda sygnału od poziomu synchronizacji do poziomu bieli

13 Zobrazowanie linii poziomej na ekranie oscyloskopu

14 Analogowy sygnał composite video
parametry interfejsu złącze BNC pasmo przenoszenia do ok. 6 MHz amplituda sygnału 1 Vpp impedancja falowa 75 W

15 Wybrane parametry kabli miedzianych
tłumienność falowa A [dB/km] impedancja falowa Z0 [W] tłumienność przesłuchów Ap [dB ]

16 Tłumienność falowa- składowa rzeczywista tamowności falowej [dB/km]
Tłumienność falowa- składowa rzeczywista tamowności falowej [dB/km]. Określa tłumienie sygnału wywołane przez elementy samego kabla takie jak straty w przewodach oraz w dielektryku izolacji. Nie jest wartością stałą i rośnie w funkcji częstotliwości. W przesyle sygnału video odpowiedzialna jest za utratę szczegółów oraz zanik koloru.

17 Impedancja falowa – określana zwykle dla częstotliwości 1MHz decyduje o zastosowaniu kabla. Ze względu na warunek dopasowania impedancji impedancja falowa toru oraz impedancja wyjściowa nadajnika (dopasowanie szeregowe) i wejściowa odbiornika (dopasowanie równoległe) powinny być takie same. Parametr ten jest zmienny w funkcji częstotliwości lecz stabilizuje się w przedziale częstotliwości od 0,1 do 1MHz.

18 cd. Impedancja falowa

19 Tłumienność zbliżnoprzenikowa– parametr określający zdolność kabla do tłumienia obcych sygnałów przede wszystkim z sąsiednich par. Mówimy tutaj o tzw. przeniku zbliżnym który pojawia się na tym samym końcu kabla do którego dołączone jest źródło sygnału.

20 Parametry kabli miedzianych
Nazwa parametru Przewód koncentryczny RG 59 Ø = 1x0,59 mm symetryczny telekom. Ø=0,5 mm Ø=0,6 mm Ø=0,8 mm Skrętka UTP, FTP kat. 5e STP kat. 6 Impedancja falowa torów [] 75  110  100  85  Tłumienność falowa torów [dB/100 m], f=4 MHz 4,0 - 4,3 3,8 Rezystancja [ /km] żyły wew. 145  żyły zewn. 7,7  191,8  pętli max 133,2  73,6  192  164 

21 Kable stosowane do różnicowej transmisji video - telekomunikacyjne kable parowe np. kabel XzTKMXpw 5x2x0,5 - kable teleinformatyczne – skrętka komputerowa UTP kat.5 (polecane ze względu na lepszy stosunek tłumienności falowej do tłumienności przesłuchu w porównaniu z kablami telekomunikacyjnymi) - telekomunikacyjne kable czwórkowe np. kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 tylko wówczas jeśli jedna para z czwórki (a,b lub c,d) zostanie przeznaczona na tor wizji zaś druga zostanie uziemiona lub przeznaczona na linię sygnalizacyjną. Transmisja dwóch torów wideo w tej samej czwórce spowoduje wzajemne przenikanie się obrazów (zakłócenia). Niedopuszczalne jest również przesyłanie sygnału sterowania kamerą w tej samej czwórce razem z sygnałem wizji.

22 Zasada przesyłu wizji w kablach miedzianych
Transmisja bez zmiany kształtu sygnału Nadajnik Odbiornik Koncentryk kabel koncentryczny skrętka komputerowa kabel telekomunikacyjny Koncentryk

23 Transmisja po kablach koncentrycznych
Sygnał wizji przenoszony jest bezpośrednio. Nadajnik Odbiornik

24 Transmisja po kablach koncentrycznych
Un E1 –różnica potencjałów mas Un –indukowane napięcie zakłóceń pojawiające się w ekranowanej żyle sygnałowej wejście wyjście Uout + E1 + Un Uin E1 ? ? Odbiornik Un Uout E1

25 Transmisja po kablach symetrycznych
Sygnał wizji przenoszony jest jako różnica dwóch sygnałów odwróconych w fazie o 180º tzw. sygnał różnicowy Nadajnik Odbiornik

26 Sygnał różnicowy V1 = - V2 Vdif = V1 - V2

27 Sygnał współbieżny w transmisji różnicowej (sygnał zakłócający nie przenoszący informacji użytecznej) V1 = V2 = Vcom V3 = Źródła sygnału współbieżnego: -indukowane promieniowane powstawanie napięcia na dwóch przewodach linii symetrycznej, -napięcie offsetu wytwarzane w nadajniku linii (nadajnik zasilony z jednego napięcia), -różnica mas pomiędzy stroną nadawczą a odbiorczą (zazwyczaj sygnał zmienny zawierający kilka harmonicznych)

28 Transmisja po kablach symetrycznych
Un wejście wyjście Uout = Uout1-Uuot2 Uin1 Uout1 Uin2 Uout2 E1 ? ? E2 + _ + _ Odbiornik Un Uout1 Uout2 E1

29 Transmisja po kablach miedzianych
Sygnał współbieżny Ucom na wejściu odbiornika jest źródłem zakłóceń Odbiornik z wejściem koncentrycznym Ucom=E1+Un E1-różnica potencjałów mas kamery i monitora Ze względu na zastosowany kabel koncentryczny który jest niesymetryczny (żyła środkowa i ekran są przewodnikami o różnych rezystancjach) i występowanie różnicy potencjałów pomiędzy źródłem sygnału a odbiornikiem (różnica istnieje zawsze) napięcie wywołane różnicą potencjałów dodają się w sposób niekontrolowany do napięcia sygnału użytecznego i wywołują zakłócenia na rezystorze końca linii. Un- napięcie wywołane indukowaniem w kablu zakłóceń elektromagnetycznych (EMI). Z powodu niesymetryczności linii zakłócenie to nie redukuje się w odbiorniku. Odbiornik z wejściem symetrycznym różnicowym Ucom=0 W praktyce ani kabel symetryczny, ani odbiornik różnicowy nie są idealne: Ucom≠0

30 Eliminowanie dużych wartości sygnału współbieżnego Uc>Uin max
Nadajnik Odbiornik Sprzężenie rezystorowe - stosowane w transmisji różnicowej by ograniczyć wartość sygnału współbieżnego do wartości napięcia zasiania odbiornika, gdyż wtedy sygnał współbieżny jest odpowiednio dobrze tłumiony Uin Uin Uin Nadajnik Odbiornik Sprzężenie kondensatorowe -ogranicza wpływ składowej stałej sygnału współbieżnego

31 Eliminowanie dużych wartości sygnału współbieżnego c.d.
Sprzężenie transformatorowe -stosowane specjalne transformatory szerokopasmowe Nadajnik Odbiornik Izolator optyczny Sprzężenie optyczne -stosowane szerokopasmowe transoptory, o wysokim napięciu przebicia i dobrej liniowości przenoszenia -wymagane stosowanie dwóch oddzielnych źródeł zasilania Nadajnik Odbiornik

32 Nadajnik sygnału różnicowego
preemfaza zabezpieczenia przepięciowe od linii transmisyjnej wejście asymetryczne wyjście symetryczne

33 Odbiornik sygnału różnicowego
zabezpieczenia przepięciowe Od linii transmisyjnej korektor tłumienności wejście symetryczne wyjście asymetryczne

34 O czym należy pamiętać ? Ochrona przepięciowa jest tylko wtedy skuteczna gdy urządzenia transmisyjne są uziemione (przed podłączeniem urządzeń należy sprawdzić czy przewody transmisyjne i uziemiające są wolne od obcych napięć) Transmisja symetryczna jest tylko wtedy gdy jest realizowana za pomocą symetrycznej pary przewodów - kable parowe - kable czwórkowe (jeśli druga para z czwórki uziemiona .....) (należy pamiętać o zachowaniu skrętu par na całej długości kabla) O jakości transmisji decyduje jakość zastosowanych urządzeń i kabli transmisyjnych Awaryjność systemu CCTV zależy od niezawodności instalacji kablowej i zastosowanych urządzeń

35 Szczegółowe opisy urządzeń wchodzących w skład Systemu do transmisji sygnału wideo kablem symetrycznym parowym Firmy PAG

36 Nadajnik LPTV-200A Optoizolacja Nadajnik w obudowie IP65
Istotną cechą nadajnika jest odseparowanie sygnału video od linii transmisyjnej za pomocą transoptora, wzmocnienie sygnału wyższych częstotliwości oraz wysoka klasa szczelności IP65. Nadajnik w obudowie IP65 Zasilanie z sieci 230V AC Wbudowane zabezpieczenia przepięciowe od strony linii transmisyjnej (ochronniki gazowe, diody transil) oraz na zasilaniu (warystor).

37 Nadajniki LPTV-210A i LPTV-210D
wzmocnienie sygnału wyższych częstotliwości Nadajnik o bardzo małych wymiarach montowany bezpośrednio na gnieździe BNC kamery. Zasilanie w zależności od wersji: LPTV-210A - 230VAC LPTV-210D VAC;12..35VDC Wbudowane zabezpieczenia przepięciowe od strony linii transmisyjnej oraz na zasilaniu.

38 Odbiornik LPRV-110A Odbiornik w obudowie IP65.Transmisja kolorowa na odległość 1500m, czarno biała 1800m (z nadajnikiem LPTV-200A) Zasilanie z sieci 230V AC. Wbudowane zabezpieczenia przepięciowe od strony linii transmisyjnej oraz na zasilaniu.

39 Panel 19” LPV-19 Panel do mocowania w szafie 19’’.
Panel LPA-19 służy do koncentracji wielu sygnałów audio w jednej obudowie umożliwiającej montaż w szafach 19” rack. Panel można wyposażyć maksymalnie w osiem odbiorników typu LPRV. Zastosowany system mocowań kabli i wysuwana półka z odbiornikami umożliwiają łatwy dostęp do elementów regulacyjnych odbiorników. Zapas kabla ukryty jest w dolnej części obudowy, co w pełni rozwiązuje problem utrzymania porządku w okablowaniu Panel do mocowania w szafie 19’’. Pozwala na łatwy montaż ośmiu odbiorników panelowych. Zapewnia uporządkowaną instalację. Zasilanie z sieci 230V AC. Wbudowane zabezpieczenia przepięciowe od strony linii transmisyjnej oraz zasilania, wbudowany filtr sieciowy.

40 Odbiorniki panelowe LPRV-120P, LPRV-200P, LPRV-110P
Odbiorniki panelowe do umieszczenia w panelu LPV-19. Transmisja na odległość: LPRV-120P - kolorowa 600m, cz./b. 800m LPRV-200P - kolorowa 1200m, cz./b. 1500m LPRV-110P - kolorowa 1500m, cz./b. 1800m Zabezpieczenia przepięciowe wbudowane w panelu LPV-19.

41 Szczegółowe opisy urządzeń wchodzących w skład Systemu do transmisji sygnału audio kablem symetrycznym parowym Firmy PAG

42 Moduł audio TA – 200 Moduł TA-200 jest elementem systemu transmisji sygnału audio (nadajnikiem). Jego zadaniem jest wzmocnienie sygnału z mikrofonu i przystosowanie go do transmisji na odległość do 800m. Moduł jest zabudowany w szczelnej obudowie. Urządzenie występuje w dwóch wersjach zasilania. Moduł może współpracować z odbiornikami audio TAR-200 i TARP2-200.

43 MODUŁ MIKROFONOWY MIC-200
Mikrofon MIC-200 jest elementem systemu transmisji sygnału audio. Służy do przetwarzania sygnału dźwiękowego na elektryczny, który po wzmocnieniu i filtracji może być przesyłany na znaczne odległości. Mikrofon umieszczony jest w obudowie montażowej i wyposażony w odcinek kabla ekranowanego do podłączenia z modułem wzmacniacza.

44 Odbiorniki audio Odbiornik audio typu TAR-200 przystosowany jest
do współpracy z nadajnikiem TA-200. Urządzenie posiada regulację poziomu sygnału (głośność) której dokonujemy za pomocą potencjometru obrotowego. Sygnał wyjściowy przesyłany jest poprzez złącze typu CINCH do urządzeń rejestrujących lub odtwarzających dźwięk. Moduł jest dostępny w wersji z obudową i odcinkiem przewodu zasilającego. Układ posiada zabezpieczenie przepięciowe i odgromowe linii transmisyjnej. Odbiornik audio typu TARP2-200 współpracuje z nadajnikami typu TA-200. Przystosowany jest do montażu w panelu LPA-19. Każdy moduł posiada dwa niezależne kanały z regulacją głośności oraz wyjściem typu CINCH. Zasilanie modułu oraz Ochrona odgromowa i przepięciowa kanału audio jest realizowana za pośrednictwem panelu LPA-19

45 Panel audio LPA-19 Panel LPA-19 jest elementem systemu transmisji audio z wykorzystaniem symetrycznej pary przewodów (skrętki). System transmisji sygnału audio przeznaczony jest do stosowania w instalacjach monitorowania, nasłuchu i rejestracji dźwięków, rozmów itp., prowadzonych na zewnątrz i wewnątrz obiektów. Panel można wyposażyć maksymalnie w osiem dwukanałowych odbiorników typu TARP2-200 (razem max. 16 kanałów). Poszczególne kanały mogą być odsłuchiwane poprzez złącze JACK umieszczone w przedniej części panelu. Znajdują się tam również przyciski oraz wyświetlacz LED służące do wyboru aktualnie odsłuchiwanego kanału.

46 Kontakt Informacje techniczne: Sławomir Wójtowicz tel. 081 748 02 00
Dział Rozwoju Informacje handlowe: Grażyna Gałązka tel Dział Sprzedaży i Marketingu

47 Zapraszamy do współpracy!


Pobierz ppt "PARTNER WYSOKICH TECHNOLOGII"

Podobne prezentacje


Reklamy Google