Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Menedżer kompletny Unikalny program rozwojowy skupiający się na „twardych” umiejętnościach w zakresie skuteczności i efektywności procesów biznesowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Menedżer kompletny Unikalny program rozwojowy skupiający się na „twardych” umiejętnościach w zakresie skuteczności i efektywności procesów biznesowych."— Zapis prezentacji:

1 Menedżer kompletny Unikalny program rozwojowy skupiający się na „twardych” umiejętnościach w zakresie skuteczności i efektywności procesów biznesowych My nie uczymy, że menedżer ma zarabiać pieniądze dla organizacji My uczymy jak menedżer ma zarabiać pieniądze dla organizacji

2 UNIKALNOŚĆ PROGRAMU Sukces każdej firmy jest jednocześnie porażką jej konkurencji. Na rynku toczy się zażarta walka o umysły i portfele klientów. Każdy z konkurentów zrobi wszystko aby przejąć część Twojego rynku – jeśli to możliwe całość. Po szkoleniu Twoi ludzie będą wiedzieli jak dostarczać właściwy, za właściwą cenę we właściwe miejsce o właściwym czasie budując trwałą przewagę konkurencyjną ma rynku Według American Management Association 70% decyzji menedżerów w godzinie próby okazuje się nietrafionych. Kiedy były podejmowane miały sens, z upływem czasu zmieniły się jednak warunki rynkowe. Po szkoleniu Twoi ludzie będą potrafili dobierać właściwe wskaźniki i narzędzia analityczne minimalizując ryzyko błędnych decyzji na każdym etapie zarządzania (planowanie, wdrożenie, kontrola) procesami biznesowymi za które odpowiadają. Jeżeli cena jest czynnikiem który spowodował, że klienci wybrali Twój produkt, będzie również tym samym powodem dla którego odejdą do konkurencji. Po szkoleniu Twoi ludzie tworzyli i wdrażali strategie rynkowe nastawione na budowanie „Wartości dla Klienta” oraz lojalności emocjonalnej klientów. Pozwoli to na połączenie skuteczności działań rynkowych (udziały rynkowe) z efektywnością prowadzenia działalności gospodarczej (rentowność) z maksymalizacją rentowności działalności gospodarczej

3 UNIKALNOŚĆ PROGRAMU Zapamiętujemy 20% tego co usłyszymy, 30% tego co zobaczymy i 70% tego co zrobimy. W trakcie zajęć Twoi ludzie wdrożą, w symulowanym rynku, nowo zdobytą wiedzę, dzięki czemu będą mieli możliwość przeanalizowania skutków podejmowanych decyzji oraz nabędą praktycznych umiejętności w zakresie omawianego materiału. To co można zmierzyć można również osiągnąć. Po szkoleniu Twoi ludzie będą potrafili wyrażać swoje koncepcje biznesowe w liczbach (ponad 75 wskaźników i narzędzi analitycznych), pozwoli to im na wybieranie optymalnych rozwiązań oraz szacowanie stopnia realizacji założonych celów. Na rynku wygrywają firmy dostarczające produkty, które podobają się ich klientom a nie pracownikom. Po szkoleniu Twoi ludzie będą patrzeć na ofertę oczami klientów, budować sieć dystrybucji w której klienci będą chcieli kupować, oraz komunikować się z rynkiem tak aby być usłyszanym i właściwie zrozumianym. Menedżer kompletny to taki, który potrafi pozyskać właściwych ludzi/partnerów i nakłonić ich do współpracy na właściwych warunkach. Po szkoleniu Twoi ludzie będą prowadzili negocjacje w sposób pozwalający im na pozyskiwanie najlepszych pracowników i partnerów biznesowych oraz wpływanie na ich postawy zgodnie z potrzebami organizacji.

4 ZASTOSOWANIE PROGRAMU
Elastyczność i skalowalność programu „Menedżer kompletny” pozwala na wykorzystanie go do różnych celów szkoleniowo rozwojowych: Rozwój praktycznej wiedzy w zakresie twardych umiejętności menedżerskich – program dedykowany jest osobom, które podejmują lub będą podejmować kluczowe decyzje w organizacji. Integracja zespołów zadaniowych – „Menedżer kompletny” integruje pracowników wokół głównego celu związanego z podnoszeniem wartości przedsiębiorstwa. Pozwala to na lepszą współpracę pracowników z różnych departamentów. Wyrównywanie poziomu wiedzy i doświadczenia w ramach organizacji – w trakcie pracy nad decyzjami w ramach symulacji pracownicy dyskutują pomiędzy sobą przekonując się nawzajem do swoich koncepcji. Pozwala to na szybki transfer wiedzy pomiędzy pracownikami, poprawiając ostatecznie sprawność całej organizacji. Rozwój młodych talentów – młodzi pracownicy wymagają wprowadzenia do realnych warunków biznesowych oraz usystematyzowania wiedzy teoretycznej jaką zdobyli w trakcie nauki. Praktyczny aspekt zajęć pozwala na szybkie zbudowanie doświadczenia, a szczególnie świadomości biznesowej. Wsparcie partnerów biznesowych w zakresie rozwoju ich działalności – włączenie w proces edukacyjny partnerów biznesowych pozwala z jednej strony na budowanie lojalności. Z drugiej zaś lepiej prosperujący biznes partnerów to zwiększone obroty handlowe z nimi.

5 METODOLOGIA PROGRAMU Program „Menedżer kompletny” oparty jest na dwóch komputerowych symulacjach rynkowych: - Strategiczna Symulacja Rynkowa 4RMR - Symulacja Negocjacji Rynkowych SYNERGIA Zajęcia w ramach programu realizowane są w koncepcji blended i łączą w sobie tradycyjne warsztaty, komputerowe symulacje rynkowe oraz zajęcia distance-lerarning „Menedżer kompletny” to 9 dni szkoleniowych (72 godziny szkoleniowe), 3 sesje distance learning, 15 decyzji biznesowych (8 letni cykl życia przedsiębiorstwa), ponad 75 wskaźników i narzędzi analitycznych wykorzystywanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 16 monitorowanych spotkań negocjacyjnych z partnerami biznesowymi. „Menedżer kompletny” to skalowalny program pozwalający na dostosowanie trudności i zakresu programu do wymagań grupy szkoleniowej. W wersji „one-to-one” możliwe jest tworzenie indywidualnych ścieżek rozwojowych dla poszczególnych menedżerów. „Menedżer kompletny” to program szkoleniowy uczący świadomości i odpowiedzialności biznesowej poprzez wizualizację wpływu decyzji podejmowanych w różnych obszarach działalności organizacji (strategia, sprzedaż, marketing itd.) na jej globalną pozycję na rynku i sytuację finansową.

6 Zarządzanie siecią sprzedaży
ZAKRES I HARMONOGRAM PROGRAMU Program ”Menedżera kompletnego” składa się z 4 podstawowych bloków: Zajęcia zaplanowane są taki sposób aby pokazywać związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy poszczególnymi blokami, a w szczególności z finansami przedsiębiorstwa np.: wpływ zmiany ceny na zysk firmy, wpływ wzrostu produkcji na płynność przedsiębiorstwa, wzrost zadłużenia na rentowność przedsiębiorstwa, rozwój sieci dystrybucji a zdolności produkcyjne itd. W ramach każdego z bloków wydzielone są 3 obszary merytoryczne, z czego jeden jest obowiązkowy, a pozostałe stanowią uzupełnienie: STRATEGIA SPRZEDAŻ MARKETING FINANSE Obszar podstawowy: Zarządzanie strategiczne Zarządzanie siecią sprzedaży Marketing strategiczny Finanse przedsiębiorstwa Obszary uzupełniające: Zarządzanie portfelem produktów Strategie cenowe Standardy obsługi klienta Negocjacje Komunikacja marketingowa Badania marketingowe Rentowność produktów i klientów Zarządzanie wartością marki

7 Przykładowy program szkoleniowy
ZAKRES I HARMONOGRAM PROGRAMU Projektowanie programu odbywa się w kilku etapach: 1. Zdefiniowanie celu projektu 2. Ustalenie zakresu poszczególnych bloków i modułów 3. Ustalenie listy wskaźników oraz metod i narzędzi zarządczych zgodnych z wymogami rynku na którym działa firma 4. Określenie liczby dni szkoleniowych i sesji distance learning Przykładowy program szkoleniowy Tydz.1 Tydz.2 Tydz.3 Tydz.4 Tydz.5 Tydz.6 Strategiczna Symulacja Rynkowa 4RMR 2 dni Sesja internetowa 3 decyzje internetowe Symulacja Negocjacji Rynkowych SYNERGIA 3 dni Program obejmuje: 3 dwudniowe sesje warsztatowe bazujące na Strategicznej Symulacji Rynkowej 4RMR, 2 półtoratygodniowe sesje internetowe, 1 trzydniową sesję warsztatową bazującą na Symulacji Negocjacji Rynkowych SYNERGIA Uczestnicy zrealizują: 15 decyzji biznesowych (7,5 roku) w ramach Strategicznej Symulacji Rynkowej 4RMR 12 spotkań negocjacyjnych w ramach Symulacji Negocjacji Rynkowych SYNERGIA


Pobierz ppt "Menedżer kompletny Unikalny program rozwojowy skupiający się na „twardych” umiejętnościach w zakresie skuteczności i efektywności procesów biznesowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google