Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja systemu nauczania przez internet

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja systemu nauczania przez internet"— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja systemu nauczania przez internet www.e-sgh.pl
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

2 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, www.e-sgh.pl
Początki naszego systemu przypadają na maj Wtedy zapadła decyzja o jego stworzeniu. Mimo, że od tamtej chwili minęło już kilkanaście miesięcy, system wciąż jest wzbogacany o nowe funkcje i moduły. Od samego początku plalforma budowana była w oparciu o język php, który od niedawna wspomagany jest także przez relacyjną bazę danych (mySQL) i język XML. Z ich pomocą udało się stworzyć system zgodny z wieloma przeglądarkami: co sprawia, że jest on dostępny dla ponad 99% użytkowników internetu. Dla ich wygody system także automatycznie dostosowuje wielkość wyświetlanych elementów do rozdzielczości, z której w danej chwili korzysta użytkownik. Historia i rozwiązania techniczne Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

3 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, www.e-sgh.pl
Mimo, że potencjalnie system dostępny jest dla wszystkich, ruch w jego obszarze jest dokładnie monitorowany. Użytkownik otrzymuje swój login i hasło, na podstawie którego przydzielane są mu uprawnienia do oglądania poszczególnych wykładów. Podczas procedury logowania ustalany jest na początku status użytkownika, nakładający odgórne ograniczenia dla każdego typu. Każdemu z użytkowników zostaje przypisany status określający stopień "zaufania" oraz poziom zmian, których może dokonać w systemie. Są to odpowiednio: gość, student, wykładowca i adminstrator. Następnym krokiem jest określenie grupy, do której należy użytkownik. Ta z kolei precyzuje, które z wykładów dostępnych w systemie mogą być wyświetlone danemu użytkownikowi. Krok ten można porównać do przypisania danego ucznia do konkretnej klasy, a w konsekwencji do odpowiedniego planu zajęć, opiekuna i kolegów, z którymi będzie mógł spotkać się na czacie lub korespondować na forum. Dostęp do systemu Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

4 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, www.e-sgh.pl
Ostatni poziom to sprawdzenie tzw. uprawnień specjalnych. Łatwo sobie wyobrazić jedną osobę z grupy, która np. szybciej niż pozostali powinna uzyskać dostęp do któregoś z wykładów. Za pomocą tych ustawień można najdokładniej spersonalizować dostęp dla każdego studenta. Wszystko to sprawdzane jest po wpisaniu loginu i hasła, a dane wygenerowane w trakcie sprawdzania są przechowywane w systemie na każdym etapie korzystania z niego. Dostęp do systemu Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

5 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, www.e-sgh.pl
Po pomyslnym zalogowaniu się użytkownikowi ukaże się się generowana indywiduanie strona główna systemu. Główną jej część stanowi drzewo odnośników wiodących do wykładów udostępnionych konkretnej osobie. Drzewo ma strukturę dwupoziomową, nadrzędną jednostką jest kurs, który może składać się z jednego lub kilku wykładów publikowanych (jednorazowo lub cyklicznie) Na niej także publikowane są informacje na temat bieżących wydarzeń zwiaząnych z e-sgh (np. uruchomienie nowego przedmiotu), z niej wykładowcy otrzymują dostęp do "wirtualnych dzienników" prowadzonych przez siebie wykładów. Już w środku Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

6 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, www.e-sgh.pl
Po wybraniu interesujacego nas wykładu system wyświetli pierwszy slajd. Każdy slajd ma bardzo podobną budowę i składa się z sześciu zasadniczych części, które opiszemy dalej. Wykład Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

7 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, www.e-sgh.pl
Na górnym pasku dostępne jest "menu", które umożliwia dostęp do szeregu nieprzypadkowo wybranych (i różnych na poziomie poszczególnych wykładów) funkcji, które szerzej opiszemy w dalszej części prezentacji. Znajdują się wśród nich czat, audio, forum, kalendarz, dziennik, do wykładowcy etc. Wykład 1-menu Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

8 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, www.e-sgh.pl
Poniżej "Menu" w każdym wykładzie znajduje się drzewo tematyczne, które dokładnie opisuje strukturę danego wykładu poprzez przytoczenie listy zagadnień, poruszanych na poszczególnych slajdach. Z jego pomocą w każdej chwili można się przenieść do dowolnie wybranego fragmentu wykładu (np. miejsca, w którym poprzednio opuściliśmy system lub tematu szczególnie nas interesującego), a także do zamieszczonej na stronie głównej listy wykładów. Wykład 2-drzewo tematyczne Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

9 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, www.e-sgh.pl
By ułatwić pracę użytkownikowi systemu, przygotowaliśmy także opcję personalizacji wielkości czcionek, tak, by z jednej strony tekst przez niego czytany nie sprawiał wrażenia przytłaczająco długiego, z drugiej zaś, by był maksymalnie czytelny. W dowolnym momencie każdy z użytkowników może dokonać modyfikacji tego parametru. Wykład 3-czcionka Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

10 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, www.e-sgh.pl
Pole komentarza to miejsce, w którym wykładowca zamieszcza dodatkowe informacje dotyczące danego slajdu, np. źródło cytowanych danych, odnośnik do witryny internetowej posiadającej zasoby z omawianego właśnie zagadnienia etc. Wykład 4-komentarz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

11 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, www.e-sgh.pl
Największą i najważniejszą, a także najbardziej różnorodną w swych zastosowaniach częścią interface'u jest obszar, gdzie wyświetlana jest zasadnicza część wykładu. Mogą tam pojawiać się - oprócz tekstu - obrazy, animacje, odnośniki do innych stron, a także interaktywne zadania i pytania testowe mające na celu sprawdzenie wiedzy zdobytej przez uczestników danego kursu. Wykład 5-treść Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

12 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, www.e-sgh.pl
Klawisze nawigacyjne służą do poruszania się wewnątrz wykładu (wstecz i dalej). Pod nimi znaleźć można 3 klawisze służące do tworzenia i przeglądania zakładek oraz dołączania notatek do oglądanego slajdu. Funkcja "dodaj zakładkę" (pierwszy przycisk) pomaga użytkownikom w zaznaczeniu szczególnie interesujących slajdów. Przycisk "zobacz zakładki" przenosi użytkownika na strone ze wszystkimi dotąd wyróżnionymi slajdami. Bardzo użyteczną funkcją jest możliwość sporządzania własnych notatek na każdym ze slajdów (trzeci przycisk), a także ich późniejsza edycja. Notatki zapisane na slajdzie widoczne są także w kalendarzu. Wykład 6-klawisze nawigacyjne i dodatkowe funkcje Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

13 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, www.e-sgh.pl
Jak wspominaliśmy już na wstepie, system posiada wiele różnorodnych funkcji wspomagających proces nauczania. Możne je zasadniczo podzielić na 3 grupy, zbieżne w dużym stopniu z profilami użytkowników. Po pierwsze są to funkcje dostępne dla użytkownika, więc najbardziej uniwersalne, a zarazem nieskomplikowane w obsłudze. Do nich należy m.in. audio, chat, forum, system wiadomości etc. Oprócz tego dochodzą jeszcze tzw. funkcje ukryte, dostępne jedynie osobom o odpowiednim statusie - są to wirtualny dziennik i przeznaczony dla administratorów panel sterowania. Funkcje dla użytkownika Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

14 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, www.e-sgh.pl
Niektóre części wykładu zawierają nagraną ścieżkę dźwiękową prezentowanego na danym slajdzie materiału. Wszystkie dźwięki nagrane są w formacie WAV skompresowanym do postaci MP3 i są odtwarzane poprzez system strumieniowego przekazu danych, tak, by były łatwo dostępne nawet przy wolnych połączeniach. W związku z tym, że nie każdy slajd wyposażony jest w plik dźwiękowy, przycisk audio pojawia się gdy plik dźwiękowy jest dostępny dla danego slajdu. Utworzony został specjalny pokój rozmów, aby uzytkownicy mieli mozliwość interaktywnego kontaktu z wykładowcami oraz innymi uczestnikami kursów. Mamy nadzieję, iż obowiązkiem każdego wykładowcy stanie się organizacja cotygodniowych wirtualnych spotkań ze studentami, podczas których będzie można zadawać pytania dotyczące wykładów lub rozwiązać zadanie. Tym samym celom może służyć forum, gdzie każdy z członków danej grupy może zadać pytanie. Przy okazji wszyscy pozostali uczestnicy będą mogli także poznać nowe zagadnienia, niekoniecznie w rzeczywistym czasie spotkania z wykładowcą. Audio, czat, forum Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

15 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, www.e-sgh.pl
Zdajemy sobie sprawę, jak ważny jest kontakt z wykładowcą, autorem wykładu, który właśnie Państwo oglądają. W każdej chwili mogą powstać wątpliwości czy pytania, dlatego też opcja ta jest w każdym momencie dostępna. Aby ułatwić Państwu i naszemu wykładowcy zidentyfikowanie problemu, w treści wiadomości zostanie automatycznie wstawiony odnośnik do strony, z której wysłali Państwo list, by sprawdzić, w którym momencie narodziły się wątpliwości czy też ewentualnie, której części wykładu ta informacja dotyczy. Pod przyciskiem informacje kryje sie miejsce, w ktorym mozna zapoznac sie z informacjami dot. grupy. Dostepna jest tam lista uczestnikow, informacje nt. wykladowców i prowadzących zajęcia. Tam także odczytać można informacje o innych członkach grupy, przygotowane przez nich samych oraz samemu uaktywnić dostęp do informacji o sobie dla innych. Oprócz podstawowych informacji każdemu opisowi moze towarzyszyć zdjęcie. , informacje Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

16 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, www.e-sgh.pl
Nasz system oferuje wykładowcom możliwość prezentowania w swoich wykładach wykresów. Przygotowaliśmy także możliwość interaktywnego tworzenia wykresów funkcji (nawet bardzo skomplikowanych) samodzielnie przez uczestników kursu. Generowanie wykresów Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

17 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, www.e-sgh.pl
Jedną z funkcji przeznaczonych dla studenta jest notatnik, rozbudowany o wiele funkcji, m. in.: kalendarz, system aktualności. Wiadomości wpisywane do kalendarza mogą być przypisane do konkretnego wykładu i slajdu oraz zapisane na konkretny dzień lub przedział czasowy. Użytkownik może przeglądać wiadomości w postaci dziennego, tygodniowego lub miesięcznego raportu oraz ma cały czas dostępną listę wszystkich notatek. Notatnik z kalendarzem Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

18 Zarządzanie projektami
E-sgh posiada aplikację do zarządzania projektami i studiami przypadków. Każdy nauczyciel może podzielić swoją grupę na zespoły (o nazwach case'ów). Każdy case można podzielić na wiele etapów a w nich przydzielić wyodrębnione zadania dla poszczególnych osób. Rozwiązania indywidualnych zadań są najpierw akceptowane przez grupę a następnie przez nauczyciela. Tak też przechodzi się do następnych etapów case'u. Do każdego poziomu case'u, etapu, zadania przydzielone jest forum dyskusyjne oraz wspólny czat. Postępy w pracy są prezentowane w sposób graficzny i liczbowy - tak aby stymulować pozostałych członków zespołu i całej grupy do pracy. Zarządzanie projektami

19 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, www.e-sgh.pl
Inną funkcją systemu, istotną dla nauczyciela jest wirtualny dziennik. Nauczyciel posiada dostęp do listy swoich studentów i może oceniać aktywność członków grupy zajęciowej na forum dyskusyjnym, w czasie prowadzenia czatu, prace domowe oraz inne formy udziału studenta w zajęciach. System może automatycznie zapamiętać ocenę z datą wpisu, lub też można samemu określić dzień zapisu. Wirtualny dziennik umożliwia również generowanie raportów z dowolnie określonego przez nauczyciela przedziału czasowego, co ułatwia postawienie oceny końcowej. W przypadku materiałów uzupełniających do wykładu ocena końcowa może mieć wpływ na ocenę zaliczającą zajęcia stacjonarne. W przypadku pełnych wykładów w formie e-learning oceny z wirtualnego dziennika mogą mieć wpływ na ocenę z egzaminu przeprowadzonego tradycyjną formą. Wirtualny dziennik Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

20 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, www.e-sgh.pl
System e-sgh.pl jest wyposażony również w moduł "Aktualności". Po lewej stronie od drzewa z dostępnymi wykładami (pierwszy slajd po zalogowaniu) znajduje się tabelka z najnowszymi informacjami. Wyświetlane informacje mają charakter indywidualny, w tabeli widnieją jedynie wiadomości przeznaczone dla danego użytkownika. Wśród najczęściej podawanych komunikatów znajdują się: informacja o nowych wątkach na forum dyskusyjnym (konkretna wiadomość wyświetlana jest tylko raz, przy pierwszym zalogowaniu i np. tylko przez 3 dni od daty jej wprowadzenia), informacja o godzinach chatu, informacja o nowych wykładach, inne informacje, m.in. przypomnienie o terminach składania prac domowych, wyniki testów, itp. Aktualności Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

21 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, www.e-sgh.pl
Ważnym modułem systemu jest panel sterowania - część serwisu niedostępna dla użytkowników, jedynie dla wykładowców i administratorów. Panel umożliwia dodawanie nowych użytkowników, edycję ich danych oraz przydzielanie im uprawnień do oglądania poszczególnych części naszego systemu. Umożliwia także szczegółową analizę wszystkich zapytań dotyczących systemu poprzez odpowiednie sortowanie listy połączeń. Dodawanie nowych użytkowników Edycja danych użytkownika Edycja uprawnień Statystyka globalna Statystyka szczegółowa Panel sterowania Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

22 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, www.e-sgh.pl
Dziękujemy, że poświęcili Państwo czas aby zapoznać się naszym systemem. Mamy nadzieję, że dzięki tej prezentacji udało się nam przekonać Państwa do idei e-learningu, a także zaprezentować większość jego możliwości. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek uwagi bądź pytania - prosimy o kontakt: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej Budynek G, pokók 150 tel.: (+48 22) Aby zobaczyć w praktyce działanie tej platformy, zapraszamy do zapoznania się z dostępnymi dla Państwa fragmentami wykładów, które znajdą Państwo na pierwszej, głównej stronie systemu. Dziękujemy Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,


Pobierz ppt "Prezentacja systemu nauczania przez internet"

Podobne prezentacje


Reklamy Google