Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZEMIANY STAŁEJ MASY GAZU DOSKONAŁEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZEMIANY STAŁEJ MASY GAZU DOSKONAŁEGO"— Zapis prezentacji:

1 PRZEMIANY STAŁEJ MASY GAZU DOSKONAŁEGO

2 T1 V1 V2 T2 = T1 p1 p2 T2 = p1V1 = p2V2 T=const V=const p=const
Przemiana IZOTERMICZNA Przemiana IZOBARYCZNA Przemiana IZOCHORYCZNA T=const V=const p=const p1 = p2 V1 = V2 T1 = T2 T1 V1 V2 T2 = T1 p1 p2 T2 = p1V1 = p2V2 prawo Boyle'a-Mariotte’a prawo Gay-Lussaca prawo Charles’a

3 T1 V1 V2 T2 = T1 p1 p2 T2 = p1V1 = p2V2 T V = const T p = const
Przemiana IZOTERMICZNA Przemiana IZOBARYCZNA Przemiana IZOCHORYCZNA T1 V1 V2 T2 = T1 p1 p2 T2 = p1V1 = p2V2 prawo Boyle'a-Mariotte’a prawo Gay-Lussaca prawo Charles’a T V = const T p = const pV = const T V = C T p = C pV = C

4 V C = p V = C·T p = C·T V 1 ~ p V ~ T p ~ T prawo Boyle'a-Mariotte’a
Przemiana IZOTERMICZNA Przemiana IZOBARYCZNA Przemiana IZOCHORYCZNA prawo Boyle'a-Mariotte’a prawo Gay-Lussaca prawo Charles’a V C = p V = C·T p = C·T V 1 ~ p V ~ T p ~ T W izotermicznej przemianie stałej masy gazu doskonałego ciśnienie gazu jest odwrotnie proporcjonalne do objętości zajmowanej przez ten gaz. W izobarycznej przemianie stałej masy gazu doskonałego objętość gazu jest wprost proporcjonalna do temperatury bezwzględnej tego gazu. W izochorycznej przemianie stałej masy gazu doskonałego ciśnienie gazu jest wprost proporcjonalne do temperatury bezwzględnej tego gazu.

5 V 1 ~ p p ~ T V ~ T Przemiana IZOTERMICZNA Przemiana IZOBARYCZNA
IZOCHORYCZNA V 1 ~ p p ~ T V ~ T IZOTERMA gazu dosk. IZOBARA gazu dosk. IZOCHORA gazu dosk.

6 ZADANIE Jak zmieni się ciśnienie gazu (doskonałego), gdy jego temperatura bezwzględna wzrośnie dwukrotnie, a objętość zmaleje czterokrotnie?

7 ZADANIE Jak zmieni się ciśnienie gazu (doskonałego), gdy jego temperatura bezwzględna wzrośnie dwukrotnie, a objętość zmaleje czterokrotnie? Pytanie „jak się zmieni ciśnienie?” oznacza,że należy obliczyć stosunek „nowego” ciśnienia gazu (czyli „po przemianie”) do „starego” (czyli tego,jakie było „przed przemianą”). Jeśli wynik będzie większy od „1”- to nastąpił wzrost ciśnienia; Gdy wynik będzie równy „1”-to ciśnienie nie uległo zmianie; Jeśli wynik będzie mniejszy niż „1”-to ciśnienie zmalało. p2 = ? p1

8 ZADANIE Jak zmieni się ciśnienie gazu (doskonałego), gdy jego temperatura bezwzględna wzrośnie dwukrotnie, a objętość zmaleje czterokrotnie? p2 = ? p1 T1 T2= 2

9 (czyli ta po przemianie)
ZADANIE Jak zmieni się ciśnienie gazu (doskonałego), gdy jego temperatura bezwzględna wzrośnie dwukrotnie, a objętość zmaleje czterokrotnie? p2 = ? p1 T1 T2= 2 „Nowa” temperatura (czyli ta po przemianie)

10 ZADANIE Jak zmieni się ciśnienie gazu (doskonałego), gdy jego temperatura bezwzględna wzrośnie dwukrotnie, a objętość zmaleje czterokrotnie? p2 = ? p1 T1 T2= 2 jest

11 ZADANIE Jak zmieni się ciśnienie gazu (doskonałego), gdy jego temperatura bezwzględna wzrośnie dwukrotnie, a objętość zmaleje czterokrotnie? p2 dwa razy większa = ? p1 T1 T2= 2

12 niż „stara” temperatura (czyli ta przed przemianą)
ZADANIE Jak zmieni się ciśnienie gazu (doskonałego), gdy jego temperatura bezwzględna wzrośnie dwukrotnie, a objętość zmaleje czterokrotnie? niż „stara” temperatura (czyli ta przed przemianą) p2 = ? p1 T1 T2= 2

13 ZADANIE Jak zmieni się ciśnienie gazu (doskonałego), gdy jego temperatura bezwzględna wzrośnie dwukrotnie, a objętość zmaleje czterokrotnie? p2 = ? p1 T1 T2= 2 V1 V2= (1/4)

14 „Nowa” objętość czyli ta po przemianie)
ZADANIE Jak zmieni się ciśnienie gazu (doskonałego), gdy jego temperatura bezwzględna wzrośnie dwukrotnie, a objętość zmaleje czterokrotnie? p2 = ? „Nowa” objętość czyli ta po przemianie) p1 T1 T2= 2 V1 V2= (1/4)

15 ZADANIE Jak zmieni się ciśnienie gazu (doskonałego), gdy jego temperatura bezwzględna wzrośnie dwukrotnie, a objętość zmaleje czterokrotnie? p2 = ? p1 T1 T2= 2 V1 V2= (1/4) jest

16 ZADANIE Jak zmieni się ciśnienie gazu (doskonałego), gdy jego temperatura bezwzględna wzrośnie dwukrotnie, a objętość zmaleje czterokrotnie? p2 = ? p1 cztery razy mniejsza T1 T2= 2 V1 V2= (1/4)

17 (czyli ta przed przemianą)
ZADANIE Jak zmieni się ciśnienie gazu (doskonałego), gdy jego temperatura bezwzględna wzrośnie dwukrotnie, a objętość zmaleje czterokrotnie? p2 = ? p1 niż „stara” objętość (czyli ta przed przemianą) T1 T2= 2 V1 V2= (1/4)

18 ZADANIE p2 = ? p1 T1 T2= 2 V1 V2= (1/4) p1V1 T1 p2V2 T2 p1V1 T1
Jak zmieni się ciśnienie gazu (doskonałego), gdy jego temperatura bezwzględna wzrośnie dwukrotnie, a objętość zmaleje czterokrotnie? = p1V1  T1 p2V2  T2 p2 = ? p1 = p1V1  T1 p2(1/4)V1  2T1 T1 T2= 2 V1 V2= (1/4)

19 ZADANIE p1 p2 = ? T1 T2= 2 p1 p2 = 8 V1 V2= (1/4) p1V1 T1 p2V2 T2 p1
Jak zmieni się ciśnienie gazu (doskonałego), gdy jego temperatura bezwzględna wzrośnie dwukrotnie, a objętość zmaleje czterokrotnie? = p1V1  T1 p2V2  T2 = p1  p2  8 p1 p2 = ? = p1V1  T1 p2(1/4)V1  2T1 = 8p1  p2  T1 T2= 2 p1 p2 = 8 = p1V1  T1 p2V1  4·2T1 V1 V2= (1/4) ODP.: ciśnienie gazu wzrosło 8-krotnie. = p1V1  T1 p2V1  8T1

20 KONIEC


Pobierz ppt "PRZEMIANY STAŁEJ MASY GAZU DOSKONAŁEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google