Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza Na wejściu 2007 GIMNAZJUM NR 1 W MORĄGU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza Na wejściu 2007 GIMNAZJUM NR 1 W MORĄGU"— Zapis prezentacji:

1 Analiza Na wejściu 2007 GIMNAZJUM NR 1 W MORĄGU
Opracowanie: Grażyna Targońska, Piotr Sawicki, Paweł Wyszkowski

2 Wprowadzenie Dobra znajomość uczniów, ich możliwości i trudności, motywacji i własnej aktywności sprzyjają zwiększeniu skuteczności pracy nauczycielskiej. Czynniki uwarunkowane swoistością domu rodzinnego są praktycznie niesterowalne, ale ich znajomość ułatwia kierowanie kształceniem uczniów. W badaniach zastosowano następujące narzędzia: Oceny ze świadectw Wyniki sprawdzianu Ankieta przeprowadzona wśród uczniów klas pierwszych Badaniu poddano wszystkich uczniów klas I tj uczniów pochodzi ze środowiska miejskiego, 46 ze wsi. Na rocznik ten składa się 97 chłopców i 109 dziewczynek. 29 z nich ukończyło szkołę na wsi, a 177 w mieście. Nie objęto badaniami uczniów powtarzających klasę.

3 Mocne i słabe strony uczniów klas pierwszych
ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO DOJAZDY DO SZKOŁY UZDOLNIENIA STAN ZDROWIA STOSUNEK DO PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH WYKSZTAŁCENIE RODZICÓW STOPNIE NA KONIEC KLASY VI WYNIKI SPRAWDZIANU SAMOOCENA DOM RODZINNY STOSUNEK DO PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH WARUNKI DO NAUKI W DOMU MOTYWACJA DO NAUKI STOSUNEK DO JĘZYKA ANGIELSKIEGO WAGA SPRAWDZIANU Mocne i słabe strony uczniów klas pierwszych

4 Czynnikiem sprzyjającym powodzeniu w nauce jest z pewnością to, że badani uznają wartość uczenia się. 174 uczniów (85 %) widzi sens uczenia się. Niestety, połowa uczniów przyznaje, że uczy się, bo musi i uczenie się nie sprawia im przyjemności. Zaangażowanie w uczenie się w domu tego, co było zadane, wykazuje połowa badanych. Przeważnie dzielą oni czas poza lekcjami między pomoc rodzicom a odrabianiem lekcji. Co drugi przyznaje, że korzysta z rozrywek lub buszowania w internecie. Deklarowane uzdolnienia to w najwyższym stopniu talent do sportu i sprawność fizyczna oraz zdolności organizacyjne (SAMORZĄD!). Uczniowie nie dostrzegają u siebie uzdolnień do nauki języków obcych, a wręcz sygnalizują, że boją się języka angielskiego (co trzeci uczeń deklaruje te obawy, szczególnie ci, którzy mają opinię o dysleksji, dysgrafii i dysortografii, np. z klasy I h. Wielu uczniów boi się już teraz, na starcie – fizyki, matematyki, chemii i języka polskiego. 80 uczniów brało udział w konkursach organizowanych przez kuratorium oświaty, w tym 5 jest laureatem jednego konkursu przedmiotowego. Zainteresowania badanych są zogniskowane wokół historii, biologii, matematyki i wychowania fizycznego. Ta polaryzacja zainteresowań stanowi czynnik wyraźnie sprzyjający osiągnięciom. Deklarują zainteresowania tymi przedmiotami.

5 72 uczniów (35%) ma wyraźnie zaniżoną samoocenę, ale 84 czyli 40 % jest z siebie zadowolonych.
Uczniowie klas I większą wagę przykładają ocenom na świadectwie niż punktom ze sprawdzianu. W ten sposób dają sygnał, że nie mają jeszcze świadomości wagi egzaminu gimnazjalnego. Ważnym aspektem diagnozy związanym z czynnikami ucznia jest analiza wyników egzaminu zewnętrznego - sprawdzianu na zakończenie nauki w szkole podstawowej, który odbył się w kwietniu 2007 roku. Informacje te odczytano z zaświadczeń wydanych uczniom przez OKE Obejmują one nie tylko wynik końcowy dla każdego ucznia, ale także wyniki w zakresie każdej z pięciu badanych kategorii umiejętności. Dodatkowo wyniki uczniów tego zespołu odniesiono do rozkładu staninowego dla każdego z ośmiu oddziałów gimnazjum, całego gimnazjum i populacji. Sprawdzian był łatwy dla ubiegłorocznych szóstoklasistów. Uzyskali oni średnio 60% punktów. Wśród czynników mających znaczący wpływ na wyniki uczenia się jest wykształcenie rodziców i ich aspiracje edukacyjne, środowisko rodzinne uczniów, status materialny rodzin, warunki do uczenia się w domu i styl funkcjonowania rodziny.

6 Spora grupa uczniów kl. I gimnazjum nie wie, jakie wykształcenie mają ich rodzice. Tylko z szacunkowej oceny badających oraz z udzielonych odpowiedzi wynika, że jest to wykształcenie co najwyżej średnie, choć jest 42 rodziców z wykształceniem wyższym (20%). Zatem i status materialny rodzin nie jest najwyższy. Tutaj jednak możemy być nieco zaskoczeni faktem, że wielu uczniów korzysta z komputera w domu. 20% uczniów twierdzi, że ma własny pokój do nauki w domu, a aż 165 (80%), że w ogóle ma warunki do odrabiania lekcji – jest nim osobny stolik lub stałe wyznaczone miejsce nauki. W 80% uczniowie stwierdzają, że ich rodzicom bardzo zależy na wysokich wynikach kształcenia dzieci. Blisko 40% uczniów spotyka się z rodziną przy wspólnym stole, co najmniej 1 raz każdego dnia. Ponad 80% rodziców interesuje się tym, w jakim celu wychodzą z domu ich dzieci i kiedy wrócą. Połowa z nich kontroluje wykonanie powierzonych prac, także pracy domowej ucznia. Blisko połowa uczniów zauważa, że przed podjęciem ważnych decyzji cała rodzina analizuje problem. 90% uczniów ocenia wysoko stan swojego zdrowia, ale 23 uczniów wyraża niepokój, że stan zdrowia nie pozwoli systematycznie uczestniczyć w zajęciach. Zdecydowana większość pierwszaków chce uczyć się w szkołach ponadgimnazjalnych, a wielu myśli o studiach wyższych.

7 Klasa 1 A DOJAZDY DO SZKOŁY UZDOLNIENIA STAN ZDROWIA
STOSUNEK DO PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO STOSUNEK DO PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH WYKSZTAŁCENIE RODZICÓW WYNIKI SPRAWDZIANU MOTYWACJA DO NAUKI WAGA SPRAWDZIANU STOPNIE NA KONIEC KLASY VI DOM RODZINNY STOSUNEK DO JĘZYKA ANGIELSKIEGO WARUNKI DO NAUKI W DOMU SAMOOCENA Klasa 1 A

8 Klasa 1 A Nauczyciele mogą mieć oparcie w rodzicach. Mocną stroną jest funkcjonowanie domu rodzinnego, uczniowie mają warunki do nauki, rodzice wspierają swoje dzieci i kontrolują zarówno postępy w nauce, jak i spędzają dużo czasu ze swoimi dziećmi. Uczniowie tej klasy cieszą się dobrym zdrowiem, mają dobre zdanie o sobie, oceniają wysoko swoje uzdolnienia. Są pozytywnie nastawieni na uczenie się, ważne są jednak na razie stopnie na świadectwie. Nie widzą jeszcze ważności egzaminu gimnazjalnego. Nie potrafią organizować swojego czasu wolnego, ogólnie potrzebują wsparcia. Obawiają się języka angielskiego, najbardziej boją się jednak przedmiotów ścisłych. Za to ich mocną stroną są przedmioty humanistyczne. Należy ćwiczyć z nimi umiejętności z zakresu pisania, rozumowania i wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce.

9 Klasa 1 B STOSUNEK DO JĘZYKA ANGIELSKIEGO STAN ZDROWIA
STOSUNEK DO PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH UZDOLNIENIA STOPNIE NA KONIEC KLASY VI WYNIKI SPRAWDZIANU WYKSZTAŁCENIE RODZICÓW SAMOOCENA ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO STOSUNEK DO PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH DOM RODZINNY WARUNKI DO NAUKI W DOMU MOTYWACJA DO NAUKI DOJAZDY DO SZKOŁY WAGA SPRAWDZIANU Klasa 1 B

10 Klasa 1 B Uczniowie są pozytywnie nastawieni na uczenie się, z dość wysoką samooceną. Mają wsparcie w rodzicach i w domu rodzinnym. Są raczej uzdolnieni humanistycznie, chętnie uczą się języków obcych. Nie uważają siebie jednak za uczniów szczególnie uzdolnionych. Nie potrafią organizować sobie czasu wolnego. Obawiają się przedmiotów ścisłych. Nie do końca mają świadomość ważności zarówno egzaminowania zewnętrznego, jak i wyników klasyfikacji końcowej. Są trochę jak dzieci, które „bawią się” póki co w szkołę. Mają niskie wyniki z zakresu pisania, rozumowania i wykorzystywania wiedzy.

11 Klasa 1 C DOJAZDY DO SZKOŁY ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO UZDOLNIENIA
STAN ZDROWIA STOSUNEK DO PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH WYKSZTAŁCENIE RODZICÓW WYNIKI SPRAWDZIANU STOPNIE NA KONIEC KLASY VI DOM RODZINNY SAMOOCENA STOSUNEK DO PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH WAGA SPRAWDZIANU WARUNKI DO NAUKI W DOMU MOTYWACJA DO NAUKI STOSUNEK DO JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa 1 C

12 Klasa 1 C Uczniowie zorganizowani i mocno zmotywowani do pracy w szkole i w domu, z dużym wsparciem i ambicjami rodziców. Ich środowisko rodzinne jest szczególnie mocną stroną. Należy to wykorzystywać. Liczą się dla nich wyniki ich pracy, mają duże aspiracje, chcą się dalej uczyć. W sposób szczególny boją się przedmiotów ścisłych i języka angielskiego. Osiągnęli łatwość 0,7 we wszystkich standardach egzaminacyjnych.

13 Klasa 1 D STOSUNEK DO JĘZYKA ANGIELSKIEGO DOJAZDY DO SZKOŁY
ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO UZDOLNIENIA STAN ZDROWIA STOSUNEK DO PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH WYKSZTAŁCENIE RODZICÓW WYNIKI SPRAWDZIANU STOPNIE NA KONIEC KLASY VI DOM RODZINNY SAMOOCENA WARUNKI DO NAUKI W DOMU MOTYWACJA DO NAUKI STOSUNEK DO PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH WAGA SPRAWDZIANU Klasa 1 D

14 Klasa 1 D Spędzają dużo czasu w domu, mają warunki do nauki i mogą liczyć na rodziców. Są uzdolnieni, zmotywowani i ambitni, z wysoką samooceną, mają sprecyzowane cele życiowe. Ich zainteresowania i zdolności zorientowane są szczególnie w kierunku humanistycznym. Boją się przedmiotów ścisłych. Na sprawdzianie osiągnęli łatwość 0,7 we wszystkich obszarach egzaminacyjnych.

15 Klasa 1 E ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO DOJAZDY DO SZKOŁY
WYKSZTAŁCENIE RODZICÓW STAN ZDROWIA MOTYWACJA DO NAUKI UZDOLNIENIA STOSUNEK DO PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH STOPNIE NA KONIEC KLASY VI SAMOOCENA STOSUNEK DO JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYNIKI SPRAWDZIANU STOSUNEK DO PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH WARUNKI DO NAUKI W DOMU DOM RODZINNY WAGA SPRAWDZIANU Klasa 1 E

16 Klasa 1 E Chętnie uczą się języka angielskiego i ogólnie wolą przedmioty humanistyczne. Mają warunki do pracy w domu. Nie są jednak właściwie zmotywowani, nisko siebie oceniają. Uważają siebie za mało zdolnych. Środowisko domowe nie zawsze może być dla nich wsparciem, z zapleczem naukowym. Częściej muszą liczyć tylko na siebie. Obawiają się oceniania i sprawdzania. Czują respekt przed przedmiotami ścisłymi. Maja kłopoty z rozumowaniem i wykorzystywaniem zdobytej wiedzy w praktyce.

17 Klasa 1 F STOSUNEK DO JĘZYKA ANGIELSKIEGO DOJAZDY DO SZKOŁY
ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO STOSUNEK DO JĘZYKA ANGIELSKIEGO DOJAZDY DO SZKOŁY STOPNIE NA KONIEC KLASY VI STAN ZDROWIA WYKSZTAŁCENIE RODZICÓW STOSUNEK DO PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH DOM RODZINNY STOSUNEK DO PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH WYNIKI SPRAWDZIANU SAMOOCENA WAGA SPRAWDZIANU UZDOLNIENIA WARUNKI DO NAUKI W DOMU MOTYWACJA DO NAUKI Klasa 1 F

18 Klasa 1 F Są zmotywowani do pracy, rodzice czuwają nad ich wolnym czasem. Mają pozytywny stosunek do siebie samego. Lubią się uczyć przedmiotów humanistycznych. Chętnie uczą się języka angielskiego. Nie uważają jednak siebie za szczególnie uzdolnionych, nie zawsze mogą liczyć na „wsparcie” naukowe ze strony swoich rodziców. Obawiają się przedmiotów ścisłych. Mają kłopoty z zakresu rozumowania i wykorzystywania wiedzy z czynnościach praktycznych, ale potrafią czytać teksty kultury ze zrozumieniem i wykorzystywać zawarte tam informacje.

19 Klasa 1 G WARUNKI DO NAUKI W DOMU UZDOLNIENIA
ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO WYNIKI SPRAWDZIANU STOSUNEK DO PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH WAGA SPRAWDZIANU DOM RODZINNY MOTYWACJA DO NAUKI DOJAZDY DO SZKOŁY STOSUNEK DO PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH SAMOOCENA STAN ZDROWIA STOPNIE NA KONIEC KLASY VI WYKSZTAŁCENIE RODZICÓW STOSUNEK DO JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa 1 G

20 Klasa 1 G Uczniowie z właściwą motywacją do nauki, z dobrymi warunkami w domu. Rodzice czuwają nad ich czasem wolnym. Mają jednak zaniżoną samoocenę, nie zawsze też mogą liczyć na wsparcie „naukowe” rodziców. Sytuacja w domu nie zawsze jest dla nich sprzyjająca, może to mieć negatywny wpływ na ich sukcesy i pracę w szkole. Uważają siebie za niezdolnych. Obawiają się zatem oceniania i sprawdzania. Przedmioty ścisłe mogą im sprawiać szczególne kłopoty. Czują się niepewnie wszędzie tam, gdzie trzeba wykazać się zdolnościami logicznego myślenia i działaniami złożonymi. Wymagają szczególnej troski, wsparcia i dostosowania pracy na lekcji do ich możliwości intelektualnych. Należy ćwiczyć z nimi umiejętności szczególnie z zakresu pisania, rozumowania, korzystania z różnych tekstów kultury ( w tym, jak pracować z podręcznikiem, jak się uczyć), wykorzystywania zdobytej wiedzy (w postaci prostych praktycznych zadań).

21 Klasa 1 H ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO DOJAZDY DO SZKOŁY STAN ZDROWIA
STOSUNEK DO PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH WYKSZTAŁCENIE RODZICÓW STOPNIE NA KONIEC KLASY VI UZDOLNIENIA DOM RODZINNY SAMOOCENA WYNIKI SPRAWDZIANU STOSUNEK DO PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH STOSUNEK DO JĘZYKA ANGIELSKIEGO WARUNKI DO NAUKI W DOMU MOTYWACJA DO NAUKI WAGA SPRAWDZIANU Klasa 1 H

22 Klasa 1 H Uczniowie właściwie zmotywowani do pracy. Mogą liczyć na wsparcie rodziców, mają warunki do pracy w domu. Rodzice czuwają nad ich czasem wolnym i formą spędzania go. Uczniowie oceniają siebie raczej pozytywnie, chociaż nie widzą u siebie jakiś szczególnych uzdolnień. W sposób szczególny obawiają się języka angielskiego. Prawdopodobnie z tego powodu, że wysoki odsetek uczniów tej klasy ma stwierdzoną dysgrafię, dysleksję lub dysortografię. Mają też kłopoty z logicznym myśleniem, boją się przedmiotów ścisłych. Wymagają dostosowania tempa pracy do swoich możliwości i ćwiczenia umiejętności rozumowania na prostych, praktycznych przykładach.

23 Pozostałe informacje średnia ze świadectwa szkolnego wszystkich uczniów klas I: - język polski 3,5 - matematyka 3,7 - historia 4,2 - przyroda 3,9 - sztuka 4,5 - ogólnie z 5 przedmiotów 3,99 Skala staninowa (liczba uczniów, wyniki ze sprawdzianu): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 35 25 45 57 31 12 16 11 Średnia wartość staninowa to 4,5 czyli 4. stanin niżej średni . (oczekiwana wartość EWD to zatem 4 stanin po trzeciej klasie; wskazany przyrost co najmniej o 1 wyżej).

24 Pozostałe informacje Mogą niepokoić sygnały o trudnościach i niepokojach związanych z przedmiotami w bloku matematyczno-przyrodniczym: CZYTANIE PISANIE ROZUMOWANIE KORZYSTANIE Z INFORMACJI WYKORZYSTYWANIE WIEDZY W PRAKTYCE 0,79 0,68 0,61 Biorąc jednak pod uwagę przewagę pozytywnych oddziaływań pedagogicznych i wykorzystanie w działaniach szkoły wyników przeprowadzonej diagnozy wstępnej - m.in. poprzez wspieranie uczniów, motywowanie ich i wzmacnianie pozytywne, powinniśmy oczekiwać wyższych niż przeciętne dla populacji, wyników egzaminu gimnazjalnego.

25 PODSUMOWANIE Uczniowie wiedzą o potrzebie uczenia się, ale brakuje im motywacji. Nie widzą jeszcze tego w perspektywie swojego przyszłego życia, choć wielu chce kontynuować naukę po gimnazjum. Niepokoi duży odsetek uczniów z zaniżoną samooceną. Wśród przedmiotów wzbudzających lęk jest w czołówce język angielski i przedmioty ścisłe. Uczniowie mają warunki do nauki w domu, mogą też w większości przypadków liczyć na pomoc rodziców.

26 Wnioski Uczniowie obecnych klas I wykazują gotowość do doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności w naszym gimnazjum. Uczniowie wyraźnie dostrzegają potrzebę uczenia się, przy czym oczekują wsparcia i stworzenia im poczucia bezpieczeństwa rozwijaniu swoich zdolności. Należy tak zmodyfikować swój warsztat pracy i dostosować swoje działania do możliwości uczniów, by obniżyć poziom ich lęku przed przedmiotami ścisłymi i językiem angielskim. Uczniowie klas I sygnalizują zdolności organizacyjne. W związku tym należy podjąć działania, by odkryć ich i zaproponować współpracę.

27 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Analiza Na wejściu 2007 GIMNAZJUM NR 1 W MORĄGU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google