Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Preferencyjny Kredyt Studencki (KS) 27 sierpnia 2008 www.KredytStudencki.com.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Preferencyjny Kredyt Studencki (KS) 27 sierpnia 2008 www.KredytStudencki.com.pl."— Zapis prezentacji:

1

2 Preferencyjny Kredyt Studencki (KS) 27 sierpnia 2008 www.KredytStudencki.com.pl

3 2 Kto może ubiegać się o KS? wszyscy Studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna) i tryb studiów (stacjonarny, niestacjonarny), pod warunkiem, że rozpoczęli studia przed ukończeniem 25 roku życia.

4 3 Na jaki okres udzielany jest KS? Kredyt wypłacany jest przez cały okres studiów Kredyt wypłacany jest przez 10 miesięcy w roku akademickim, zaś miesięczna transza kredytu wynosi 600 zł lub 400zł (niższa kwota m.in. dla tych, którzy mają trudną sytuację finansową i nie będą mogli liczyć na wsparcie osób mogących poręczyć wyższą kwotę kredytu). Zatem przez okres 5 lat studiów – 30 000 zł (lub 20 000 zł).

5 4 Co z odsetkami? w okresie 2 lat po ich ukończeniunie spłaca ani grosza (!) odsetek W okresie studiów oraz w okresie 2 lat po ich ukończeniu kredytobiorca nie spłaca ani grosza (!) nawet odsetek od kredytu. Odsetki te pokrywa BGK ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich. Spłatę odsetek student rozpoczyna wraz ze spłatą kredytu dopiero po 2 latach od momentu ukończenia studiów. Wysokość odsetek płaconych przez studenta wynosi połowę stopy redyskontowej NBP (obecnie zaledwie 3,125%).

6 5 Kiedy rozpoczyna się spłata kredytu? Spłata kredytu rozpoczyna się dwa lata od daty ukończenia studiów i trwa co najmniej dwa razy dłużej niż okres pobierania kredytu. Zatem student pobiera kredyt 5 lat (50 miesięcy), 2 lata trwa karencja, a spłaca go aż przez 8 lat i 4 miesiące (100 miesięcy)! Rata kredytu wynosi połowę miesięcznej transzy – 300 zł lub 200 zł + odsetki (zaledwie 3,125%)

7 6 W jakich przypadkach kredyt może być umorzony? Kredyt jest umarzany w 20% kredytobiorcom, którzy ukończyli studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni (poinformuj o tym swoich przyjaciół!). 20 % z 30 000 zł to 6 000 zł! W szczególnych przypadkach kredyt może być umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuacja życiową (choroba, wypadek) lub trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań (niepełnosprawność).

8 7 Które banki udzielają KS? Banki, z którymi Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich, to: 1. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., 2. Bank PEKAO S.A., 3. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A, 4. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 5. PKO Bank Polski S.A. Aby dowiedzieć się jaki bank oferuje najlepsze warunki – odwiedź www.KredytStudencki.com.plwww.KredytStudencki.com.pl

9 8 Gdzie i do kiedy należy składać wniosek? tylko w jednym banku Wnioski o kredyt składa się tylko w jednym, dowolnym, wybranym banku. Student może złożyć tylko i wyłącznie jeden wniosek! Tylko i wyłącznie w jednym banku! Termin składania wniosku o kredyt w roku akademickim 2008/2009 upływa 15 listopada 2008 r.

10 9 Czy każdy student, który złożył wniosek, otrzyma kredyt? Corocznie Minister Edukacji Narodowej ustala maksymalną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o kredyt studencki. Próg dochodu uprawniający do otrzymania kredytu będzie możliwy do oszacowania dopiero w połowie grudnia 2008 r., po złożeniu przez studentów wniosków o kredyt. W roku akademickim 2003/2004 dochód na osobę w rodzinie studenta uprawniający do otrzymania kredytu nie przekraczał 1.400 zł, w roku akademickim 2004/2005 jak i 2005/2006 – 1.600 zł, w 2006/2007 1.900 zł, a w 2007/2008 2.200 zł (brutto, bez składek ZUS). Analizując te wartości oraz znając makroekonomiczne dane nt. polskiej gospodarki można wysnuć wniosek, że w roku obecnym kwota ta nie powinna zmaleć, a raczej wzrosnąć.

11 10 Co zrobić, gdy bank wymaga wysokiego poręczenia? generalnie banki akceptują 2 rodziców z dochodami ok. śr. krajowej – tj. 3000zł, jednak zabezpieczenie to sprawa indywidualna i będzie inna dla każdego studenta! poręczenie udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Poręczeń Kredytowych70% 100%. W przypadku braku możliwości sprostania wymogom banków w zakresie zabezpieczenia spłaty kredytu (generalnie banki akceptują 2 rodziców z dochodami ok. śr. krajowej – tj. 3000zł, jednak zabezpieczenie to sprawa indywidualna i będzie inna dla każdego studenta!). Osoby mniej zamożne mogą ubiegać się o poręczenie udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Poręczeń Kredytowych. Obecnie poręczenie BGK wynosi 70% kredytu (kapitału), a w przypadku sierot - 100%. ARMiR studenci zamieszkujący na obszarze wsi 80%100% tylko dla studentów ubiegających się o KS w BGŻ lub BPS W 2001 roku wprowadzono możliwość udzielania poręczeń spłaty kredytów studenckich ARMiR. O poręczenie Agencji mogą ubiegać się studenci zamieszkujący na obszarze wsi. W zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie Agencja może poręczać do 80% lub do 100% wykorzystanej kwoty kredytu – tylko dla studentów ubiegających się o KS w BGŻ lub BPS.

12 11 OK…ale po co mi wiedza nt. KS? Inwestycje – przede wszystkim Fundusze Inwestycyjne, przy inwestowaniu 300zł/mies. i średniorocznej stopie zwrotu z inwestycji 13%, kredyt studencki spłaca się sam, zatem połowę miesięcznej transzy można spokojnie przejeść. Nieruchomości – na ogół mieszkania kupują rodzice swoim studiującym dzieciom (najczęściej 2 pok.). Student dzięki KS spłaca raty kredytu hipotecznego, dodatkowo czerpie dochód z wynajmu pokoju 1 lub 2 współlokatorom. W zależności od występowania zysku z najmu może szybciej spłacać kredyt hipoteczny lub inwestować. Szansa na dodatkowy kapitał w trudnej sytuacji życiowej – w życiu są różne przypadki… lepiej weź kredyt jeśli możesz teraz, ale nie przejadaj go! Oszczędzaj i inwestuj!

13 12 Więcej informacji na stronie internetowej www.kredytstudencki.com.pl [niestety nie wszystkie informacje nt. Preferencyjnego Kredytu Studenckiego da się przekazać w tak krótkiej prezentacji...] Pytania związane z KS można zadawać na forum internetowym www.kredytstudencki.fora.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Preferencyjny Kredyt Studencki (KS) 27 sierpnia 2008 www.KredytStudencki.com.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google