Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tworzenie specjalistycznych ośrodków leczenia chorób piersi w Polsce - Breast Unit. Dorota Czudowska KOMISJA ZDROWIA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WARSZAWA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tworzenie specjalistycznych ośrodków leczenia chorób piersi w Polsce - Breast Unit. Dorota Czudowska KOMISJA ZDROWIA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WARSZAWA."— Zapis prezentacji:

1 Tworzenie specjalistycznych ośrodków leczenia chorób piersi w Polsce - Breast Unit. Dorota Czudowska KOMISJA ZDROWIA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WARSZAWA 16.10.2012

2 Europejska Koalicja do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA. Działa w Europie i w Polsce od 1994r.

3 EUROPA DONNA W EUROPIE – HISTORIA. Inicjatorem powstania Europejskiej Koalicji jest włoski światowej sławy onkolog Umberto Veronesi, twórca operacji oszczędzającej pierś leczoną z powodu raka, a także dyrektor Europejskiej Szkoły Onkologii w Mediolanie, który w 1994 roku przedstawił misję i cele koalicji. Jej ideą jest zjednoczenie kobiet Europy do wspólnych działań na rzecz wczesnego wykrywania raka piersi oraz zapewnienia kobietom z chorobą nowotworową piersi właściwego leczenia i rehabilitacji. Szczególnym zadaniem Koalicji jest mobilizacja rządów państw i społeczeństw do walki z rakiem piersi. Aktualnie Europejska Koalicja zrzesza organizacje EUROPA DONNA 46 państw. Prof. Umberto Veronesi Europejski Instytut Onkologii w Mediolanie Gloria Freilich Pierwsza Prezydent Koalicji EUROPA DONNA Dr Alberto Costa Europejska Szkoła Onkologii

4 10 Celów EUROPA DONNA. 1.Przyczyniać się do rozpowszechniania i wymiany dokładnych i aktualnych informacji na temat raka piersi w całej Europie. 2.Uświadomić kobiety o zagrożeniu rakiem i zachęcać je do regularnej kontroli własnych piersi. 3.Propagować konieczność poddawania się okresowej kontroli mammograficznej w celu ewentualnego, wczesnego wykrywania choroby nowotworowej. 4.Domagać się zapewnienia każdej pacjentce optymalnego dla niej sposobu leczenia. 5.Zapewnienie wysokiej jakości opieki wspomagającej w trakcie leczenia i w okresie późniejszym. 6.Domagać się właściwego przygotowania personelu Służby Zdrowia w zakresie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji. 7.Dostrzegać właściwe działania i popierać ich rozwój. 8.Domagać się kontroli jakości aparatury diagnostycznej i klinicznej. 9.Zapewnić wszystkim pacjentkom możliwości zrozumienia proponowanych kierunków leczenia, włączając w to badania kliniczne oraz respektować ich prawo do zasięgania innych opinii medycznych. 10.Przyczyniać się do rozwoju badań nad rakiem piersi.

5 STRUKTURA KOALICJI EUROPA DONNA. Siedziba: Mediolan Przepływ informacji i koordynacja działań poprzez narodowych przedstawicieli (45 krajów) - dialog elektroniczny, korespondencja, konferencje, gazeta). Polskie Forum EUROPEJSKIEJ KOALICJI DO WALKI Z RAKIEM PIERSI EUROPA DONNA Zrzesza Stowarzyszenia EUROPA DONNA z Dębicy, Legnicy, Nowego Sącza, Piły i Przemyśla. Siedziba: Legnica Przepływ informacji i koordynacja działań poprzez zjazdy delegatów, spotkania przewodniczących, konferencje, korespondencje, telefony, pocztę elektroniczną. Stowarzyszenia Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w Dębicy, Legnicy, Nowym Sączu, Pile i Przemyślu działają lokalnie i regionalnie.

6 Siedziba Polskiego Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA oraz Stowarzyszenia Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA - Legnica mieści się w Ośrodku Diagnostyki Onkologicznej Społecznej Fundacji Solidarności w Legnicy przy ul. Andersa 4.

7 GŁÓWNE POLA DZIAŁANIA EBCC EUROPA DONNA. EDUKACJA SPOŁECZNA WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI LOBBING POLITYCZNY WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM MEDYCZNYM SZKOLENIE LIDERÓW EUROPA DONNA

8 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA Specjalistycznych Ośrodków Leczenia Chorób Piersi Opracowane przez Europejskie Stowarzyszenie Mastologiczne (EUSOMA) Pod kierunkiem prof. Luigi Catalottiego. Jeden Ośrodek na 200 000 - 300 000 mieszkańców. Wielodyscyplinarny zespół specjalistów diagnozowania i leczenia zarówno niezłośliwych jak i złośliwych chorób piersi. Każda placówka powinna przeprowadzać rocznie minimum 150 operacji nowych przypadków raka piersi. Chirurg zatrudniony w B.U. powinien wykonać minimum 50 operacji rocznie i zajmować się wyłącznie chirurgią piersi. Każdy przypadek musi być omawiany na spotkaniach zespołu B.U. Pacjent musi mieć zapewnioną pomoc pielęgniarki wyspecjalizowanej w raku piersi. Diagnoza powinna być stawiana przez chirurga i radiologa. Obserwacja pacjentek po leczeniu musi być w tym samym Ośrodku.

9 Na terenie każdego państwa powinien być powołany koordynator ogólnokrajowy w celu: - zakładania Ośrodków - monitoringu - zatwierdzania środków finansowych Akcje skryningowe powinny być elementem programu B.U., a nie tylko pojedynczymi świadczeniami np. jakiejś nie związanej z leczeniem raka piersi placówki medycznej. Dla każdego B.U. należy określić: - liczbę personelu - powierzchnię użytkową rodzaj aparatury - sposoby rozchodowania przyznanych funduszy. Można połączyć i skoordynować działania kilku placówek medycznych w jeden zorganizowany system. Inne wymogi dla prawidłowego funkcjonowania i skuteczności B.U.

10 PERSONEL B reast U nit. Radiolodzy - co najmniej 2 Patolodzy - wystarczy 2 Chirurdzy - dwóch lub kilku Onkolodzy - 1 onkolog kliniczny i 1 radioterapeuta Kadry pielęgniarskie - przynajmniej 2 pielęgniarki na 100 nowych przypadków raka piersi Technicy radiolodzy - przynajmniej 2 Psycholodzy (psychiatrzy)- wystarczy jeden zatrudniony lub współpracujący z ośrodkiem Zarządzający i monitorujący- kontrola jakości - audyt - gromadzenie danych - archiwum

11 PERSONEL B reast U nit. Wszyscy powinni być wyspecjalizowani w problematyce raka piersi oraz spełniać określone standardy. Przed zatrudnieniem odbędą przeszkolenie w Ośrodkach autoryzowanych przez EUSOMA. Wszyscy z zasadniczego zespołu - chirurg, patolog, radiolog, onkolog, pielęgniarka odbywają 1 raz w tygodniu spotkania robocze w celu omówienia przypadków i ustalenia planu leczenia. Konieczne jest prowadzenie protokołów dotyczących każdej pacjentki.

12 Dla pacjentek nowych: Czas oczekiwania na wizytę nie może przekroczyć 10 dni. Wszelkie konieczne badania diagnostyczne - ocena kliniczna - mammografia - BCI lub hist- pat powinny być załatwione w ciągu 1 wizyty W przypadku stwierdzenia raka piersi kobieta musi się o tym dowiedzieć w ciągu 5 dni. Informacja o złej diagnozie musi być zakomunikowana przez lekarza w takim terminie, aby mógł poświęcić pacjentce tyle czasu ile potrzeba by omówić sposoby leczenia i odpowiedzieć na jej pytania. Należy mieć także możliwości wsparcia psychicznego – pielęgniarka, wolontariusz, osobne pomieszczenie Dla pacjentek w trakcie leczenia: Pacjentkom w trakcie leczenia i z nawrotem choroby należy przynajmniej raz na 2 tygodnie zapewnić konsultację wielodyscyplinarną. B.U. powinno kontrolować, czy leczenie prowadzone jest zgodnie ze standardami i zaleceniami. Każda pacjentka otrzymuje pisemną informację o sposobach leczenia do jej wyboru Ośrodki muszą respektować prawa pacjentek.

13 Diagnozować i leczyć niezłośliwe choroby piersi- osobna komórka Zapewnić konsultację psychologiczną lub psychiatryczną - mieć stałego konsultanta Prowadzić lub współpracować z Ośrodkiem zajmującym się rekonstrukcją piersi Umożliwiać poradnictwo i zakup protez Leczyć obrzęk limfatyczny Współpracować z poradniami genetycznymi W razie potrzeby zapewnić leczenie paliatywne Prowadzić badania i specjalizacje. Inne zadania Breast Unit.

14 Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie raka piersi w rozszerzonej Unii Europejskiej z 18 października 2006 roku m. in. …wzywa państwa członkowskie do utworzenia do 2016 r. sieci interdyscyplinarnych ośrodków leczenia raka piersi zgodnie z wytycznymi UE, ponieważ leczenie w tego typu ośrodkach niewątpliwie zwiększa szanse przeżycia i podnosi jakość życia, oraz wzywa Komisję do przedstawiania co dwa lata sprawozdania z postępów w tej sprawie...

15 Najważniejsze osiągnięcia polityczne: Deklaracja Nr 71/2009 Deklaracja wzywa państwa członkowskie i Komisję Zdrowia PE do następujących czynności: Państwa członkowskie do wprowadzenia ogólnokrajowego badania piersi, zgodnie z wytycznymi UE. Komisję do sporządzania raportu z postępów w realizacji badań przesiewowych- badań mammograficznych we wszystkich krajach UE co 2 lata. Komisję do wspierania badań przesiewowych i sprawdzenie, czy są przydatne dla kobiet powyżej 69 roku życia i poniżej 50. Państwa członkowskie do zapewnienia wielodyscyplinarnych zespołów specjalistycznych piersi zgodnie z wytycznymi UE do 2016 r., a Komisję do wydawania regularnych sprawozdań z postępu prac. Komisję do przedstawiania aktualnych, wiarygodnych statystyk na temat raka piersi i wspieranie rozwoju krajowych rejestrów raka. Komisję do opracowania protokołu certyfikacji dla jednostek specjalistycznych piersi zgodnie z wytycznymi UE do 2011 roku oraz zapewnienia odpowiedniego finansowania. Przewodniczącego UE do przekazania oświadczenia wraz z nazwiskami sygnatariuszy parlamentom państw członkowskich. LOBBING POLITYCZNY.

16 CZY BREAST UNIT MOŻLIWE SĄ W POLSCE ? Przewidywana liczba - 120 – 140 ośrodków. Zasady i standardy są opracowane. Wiemy jakich i ilu specjalistów potrzebujemy do pracy. Posiadamy olbrzymi kapitał ludzki – może to szansa zatrzymania młodych lekarzy w Polsce. Jesteśmy zdolni do nowych wyzwań organizacyjnych. Decentralizacja onkologicznej opieki specjalistycznej w zakresie profilaktyki diagnozowania i leczenia raka piersi jest możliwa. Polska jest krajem Unii Europejskiej a wytyczne dla Ośrodków znajdują się w Europejskim Przewodniku wydanym przez Komisję Europejską. Nadzieja, że tworzenie takich ośrodków będzie dyrektywą dla rządów państw członkowskich UE. Pieniądze na diagnostykę i leczenie raka piersi i tak wydajemy! Jest szansa, że będziemy je wydawać skuteczniej.

17 Wytyczne do tworzenia Breast Unit znajdują się w 4 wydaniu Europejskiego przewodnika kontroli jakości badań przesiewowych i diagnostycznych w raku piersi, wydanym przez Komisję Europejską w 2005 roku.

18 W 2006 roku EBCC EUROPA DONNA opracowała skróconą wersję poradnika. W 2007 przetłumaczono go na kilka języków, w tym na język polski.

19 Na dzień 9.10.2012r.

20 Współpraca EBCC ED z Parlamentem Europejskim. Najważniejsze osiągnięcia polityczne: 2000r. – Sztrasburg – spotkanie przedstawicieli narodowych EUROPA DONNA z Komisją Zdrowia PE. Na spotkaniu po raz pierwszy przedstawiono PE problem raka piersi w Europie. 2003r. – utworzenie EPGBC (Grupa Raka Piersi w Parlamencie Europejskim utworzona przez MEPs). Opracowanie standardów Breast Units. 2003r. – Rezolucja PE na temat raka piersi. M.in. Zobowiązuje ona wszystkie kraje Unii Europejskiej do prowadzenia skryningu mammograficznego dla kobiet w wieku 50-69 lat. 2005r. – Komisja Zdrowia PE wydaje Europejski przewodnik o jakości i bezpieczeństwie skryningu i diagnozy raka piersi.

21 Bruksela – 18.10.2005 – Spotkanie narodowych reprezentantów. Z tej okazji oświetlono budynek Parlamentu Europejskiego na różowo. Współpraca EBCC ED z Parlamentem Europejskim.

22 2005r. – Bruksela – 18.10.2005 - Spotkanie narodowych przedstawicieli EUROPA DONNA z członkami EPGBC w Parlamencie Europejskim. Współpraca EBCC ED z Parlamentem Europejskim.

23 2008r. – ustanowienie 15 października dniem troski o zdrowie piersi - Breast Health Day Współpraca EBCC ED z Parlamentem Europejskim.

24 EBCC EUROPA DONNA od 2001r. organizuje w Mediolanie coroczny międzynarodowy kurs na temat metod rozwiązywania problemów związanych z rakiem piersi. (Breast Cancer Adwocacy Training Cours). Szkolenie jest przeznaczone dla nieprofesjonalistów. W sposób przystępny przedstawia podstawową wiedzę na temat powstawania, diagnozowania i leczenia raka piersi. Każdy kraj członkowski otrzymuje grant dla 2 osób. Od 2003r. tematem szkoleń jest m. in. tworzenie sieci Breast Units w Europie. We wszystkich szkoleniach uczestniczyły przedstawicielki Polskiego Forum EUROPA DONNA.

25 2004- Przetłumaczenie na język polski opracowania prof. Luigi Cataliottiego pt. Warunki założenia Specjalistycznego Ośrodka Piersi. Kwiecień 2005r Krotoszyn - Przekazanie informacji stowarzyszeniom członkowskim Polskiego Forum EUROPA DONNA na Zjeździe Delegatów. Czerwiec 2005 Wrocław - TVP3 wywiad na temat Breast Units. Maj 2005 Warszawa - Konferencja Europejskiej Szkoły Onkologii. Dyskusja okrągłego stołu na temat raka piersi – prezentacja idei Breast Units. Marzec 2006 Słupsk- Wykład na temat Breast Units dla lekarzy, decydentów i członkiń EUROPA DONNA przy okazji Zjazdu Delegatów. Maj 2006 Lubin- Międzynarodowe Warsztaty Onkologiczne na temat raka piersi. Głos w dyskusji o planach Unii Europejskiej tworzenia sieci Breast Units. Kwiecień 2007 Warszawa Falenty - V Konferencja pt. Diagnostyka i leczenie raka piersi. Prezentacja pt. :Idea i zasady tworzenia specjalistycznych ośrodków piersi w Unii Europejskiej (Breast Units). Czy będą takie w Polsce? Szerzenie idei Breast Unit przez Polskie Forum EUROPA DONNA.

26 Październik 2007 Poznań- wykład: Rola Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w szerzeniu idei Breast Units. Czy takie ośrodki powstaną w Polsce? na VII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Nowoczesne leczenie raka piersi. Marzec 2008 Berlin- wykład j. w. na 6 European Breast Cancer Conference. Listopad 2009 Warszawa- udział w Komisji Zdrowia Senatu RP m. in. poruszano tematykę b. u. Październik 2010 Wrocław- wykład na Konferencji Naukowej Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Przesiewowe Programy Profilaktyczne. Listopad 2010 Ustroń- Rezolucje i deklaracje Parlamentu Europejskiego w sprawie ujednolicenia świadczeń związanych z profilaktyką, diagnozo- waniem i leczeniem raka piersi w Unii Europejskiej – Breast Unit. Wrzesień 2011 Legnica- Nowoczesna profilaktyka diagnostyka i leczenie raka piersi wg wytycznych Unii Europejskiej na konferencji dla Klubu Amazonek. Wrzesień 2012 Polanica Zdrój- Warsztaty Szkoleniowe Federacji Stowarzyszeń Amazonki Lobbing polityczny na rzecz poprawy dostępności kobiet do nowoczesnych metod profilaktyki, diagnostyki i leczenia raka piersi.

27 Maj 2011 Bruksela- Wizyta Delegacji Polskiego Forum EUROPA DONNA w Parlamencie Europejskim. Spotkanie z europosłem Bogusławem Sonikiem. Wręczenie apelu o wspieranie działań Koalicji. Wrzesień 2011 Legnica- Nowoczesna profilaktyka diagnostyka i leczenie raka piersi wg wytycznych Unii Europejskiej na konferencji dla Klubu Amazonek. Wrzesień 2012 Polanica Zdrój- Warsztaty Szkoleniowe Federacji Stowarzyszeń Amazonki Lobbing polityczny na rzecz poprawy dostępności kobiet do nowoczesnych metod profilaktyki, diagnostyki i leczenia raka piersi. Szerzenie idei Breast Unit przez Polskie Forum EUROPA DONNA.

28 CZY BREAST UNITS MOŻLIWE SĄ W POLSCE ? Przewidywana liczba - 120 – 140 ośrodków. Zasady i standardy są opracowane. Wiemy jakich i ilu specjalistów potrzebujemy do pracy. Posiadamy olbrzymi kapitał ludzki – może to szansa zatrzymania młodych lekarzy w Polsce. Jesteśmy zdolni do nowych wyzwań organizacyjnych. Decentralizacja onkologicznej opieki specjalistycznej w zakresie profilaktyki diagnozowania i leczenia raka piersi jest możliwa. Polska jest krajem Unii Europejskiej a wytyczne dla Ośrodków znajdują się w Europejskim Przewodniku wydanym przez Komisję Europejską. Nadzieja, że tworzenie takich ośrodków będzie dyrektywą dla rządów państw członkowskich UE. Pieniądze na diagnostykę i leczenie raka piersi i tak wydajemy! Jest szansa, że będziemy je wydawać skuteczniej.

29 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ! MARSZ KU ZDROWIU LEGNICA 6.10.2012


Pobierz ppt "Tworzenie specjalistycznych ośrodków leczenia chorób piersi w Polsce - Breast Unit. Dorota Czudowska KOMISJA ZDROWIA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WARSZAWA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google