Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Proposal for “Miniproject” in energy-efficient housing estate planning

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Proposal for “Miniproject” in energy-efficient housing estate planning"— Zapis prezentacji:

1 Proposal for “Miniproject” in energy-efficient housing estate planning
Long version Municipality Ożarów 1st Partners Workshop, Koprivnica, Croatia February 24-26, 2010

2 Lokalizacja Ożarowa Gmina Ożarów leży w południowo-wschodniej części Polski. Na terenie gminy zamieszkuje ok osób, z czego w mieście Ożarów ok osób. Gęstość zaludnienia dla całej Gminy  kształtuje się średnio na poziomie 70 osób na 1 km2.

3 Działania energooszczędne
Wymiana sieci ciepłowniczej na rury preizolowane. W roku 2003 zostało wymienione: sieć magistralna ø 250 dł. 84 m, sieć rozdzielcza ø 90 ÷ 250 dł m, wymiana wymienników ciepła w blokach. Finansowanie: EURO - budżet gminy Ożarów Efekty: Zmniejszenie strat ciepła o 8 %.

4 Działania energooszczędne
2. Modernizacja kotłowni miejskiej lata Wymiana 5 kotłów o łącznej mocy 14,5 MW, na 3 kotły o mocy 9 MW, Budowa nowego komina, Zainstalowanie ekomizerów. Łączny koszt budowy: EURO, Finansowanie: Norweski mechanizm Finansowy - 60 % Spółdzielnia Mieszkaniowa - 40 % Efekty: Zmniejszenie zużycia energii o 19,2%

5 Działania energooszczędne
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Czas trwania projektu-marzec 2009r.- styczeń 2011r. Projekt obejmuje Termomodernizację budynków: Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie, Przedszkola Publicznego w Ożarowie, Szkoły Podstawowej w Janowicach, Zespołu Szkół i Przedszkola w Lasocinie, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ożarowie,  Łączny koszt inwestycji: 2 484 396 EURO Finansowanie: 1 340 580 EURO – NMF i MF EOG 1 143 816 EURO - budżet Gminy Ożarów Efekty: Zmniejszenie zużycia energii o 31%

6 działania energooszczędne
Planowane działania energooszczędne Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie, Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej w Ożarowie, Bloku mieszkalnego-socjalnego przy ul. Stodolnej 3 Finansowanie: NMF i MFEOG i gmina Ożarów Efekty: Zmniejszenie zużycia energii o 43%

7 działania energooszczędne
Planowane działania energooszczędne Budowa energooszczędnego budynku zaplecza sportowego przy stadionie miejskim w Ożarowie. Montaż pompy ciepła typ solanka/woda o mocy 17 kW jako głównego źródła ogrzewania (ogrzewanie podłogowe) i dodatkowego dla c.w.u. Montaż 9 szt. kolektorów słonecznych o pow. 2.33m2 jako źródło energii cieplnej dla c.w.u.

8 działania energooszczędne
Planowane działania energooszczędne MINI PROJEKT – Montaż instalacji powietrznych kolektorów słonecznych oraz Gruntowego Wymiennika Ciepła w krytej pływalni „Neptun” w Ożarowie. montaż 25 szt. kolektorów o pow. 150 m2 , zainstalowanie GWC na potrzeby ogrzewania wody w basenie oraz powietrza na hali basenowej, przebudowa istniejącej instalacji wentylacyjnej Efekty: Zmniejszenie zużycia gazu o 10,3 %, Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 16,6 % Zmniejszenie emisji CO2 o 115,46 t/r. Finansowanie: EURO EURO (42%) -PROW EURO (38%)- gmina Ożarów

9 MINI PROJEKT Obecnie głównym źródłem ogrzewania w budynku są
2 kotły gazowe Viessmann o poj l i mocy 80 kW z wymiennikiem JAD do podgrzewania wody o poj. 750l. Sezonowe zapotrzebowanie na energię cieplną budynku wynosi 2816,9 GJ/r.

10 MINI PROJEKT Planuje się zastosować gruntowy wymiennik
ciepła, kolektory słoneczne oraz modernizację instalacji wentylacyjnej i rekuperację w budynku pływalni. Ilość energii dostarczonej do budynku z odnawialnych źródeł energii i rekuperacji wyniesie 1580,4 GJ/rok.

11 MINI PROJEKT KOLEKTORY SŁONECZNE
Energia słoneczna z baterii kolektorów słonecznych ustawionych na dachu budynku pływalni w okresie zimowym zostanie wykorzystana na ogrzanie powietrza wentylacyjnego instalacji nawiewnej basenu, a w okresie letnim, przepuszczane przez nagrzewnice powietrze z kolektorów słonecznych posłuży do podgrzania wody użytkowej i wody basenowej. Ilość uzyskanej energii cieplnej- 291,6 GJ/r, Ilość kolektorów słonecznych- 25 szt. o pow. 6m2, Połączenie kolektorów-równoległe w układzie Tichelmana Maksymalna temperatura uzyskana na wyjściu z kolektorów – 65OC (w okresie letnim) i 35OC (w okresie zimowym)

12 MINI PROJEKT Instalacja solarna - schemat technologiczny

13 MINI PROJEKT GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA
Gruntowy wymiennik ciepła wykorzystuje energię odnawialną, znajdującą się w gruncie na głębokości m. Stanowi złoże czystego, płukanego żwiru umieszczonego w gruncie. Przepływające przez żwir powietrze jest ochładzane, osuszane, podgrzewane lub nawilżane, w zależności od pory roku, a także filtrowane. Charakterystyka wydajność do 25 tys./m3, czas pracy wentylacji w budynku i równocześnie wymiennika-maksymalnie 12h/ dobę, regeneracja złoża z gruntem- 12/12h (praca/regeneracja), wymiary GWC (wykopu) -15x20x3,5 m, ilość pozyskanej energii cieplnej- 476 GJ/r

14 MINI PROJEKT Technologia budowy GWC
Budowa wykopu wg rysunku przekroju poprzecznego

15 MINI PROJEKT Technologia budowy GWC Montaż elementów GWC- rysunek poglądowy części składowych urządzenia 1- miejsce dla żwirowego podłoża akumulacyjnego, 2- grunt rodzimy, 3- żwirowe złoże rozprowadzające powietrze w dół GWC. 4- kanał -1/2 kręgu betonowego średnicy 1,2 m –rozprowadzający powietrze w poziomie, 5-kanał -1/2 kręgu betonowego średnicy 1,8m- zbierający powietrze. Ujęcie powietrza do budynku. 6- izolacja termiczna-folia/styropian/ folia, 7- czerpnie powietrza-kręgi betonowe śr. 1m, 8- zraszanie- rozstaw rur 0,5 m, odległość między otworkami 0,5. Średnica otworów < 3mm.

16 Technologia budowy GWC
MINI PROJEKT Technologia budowy GWC Budowa studzienki z przepustnicami Studzienka w formie trójnika z dwoma przepustnicami zostanie zbudowana w sąsiedztwie czerpni powietrza. Jej Zadaniem będzie przemienny odbiór powietrza uzdatnionego z GWC i napływającego z czerpni. Przepustnice w studzience będą się otwierały naprzemiennie, ich sterowanie przejmie termostat różnicowy. Sterownik będzie przełączał siłownik przepustnicy na korzystniejsze źródło poboru powietrza do budynku w zależności od pory roku i warunków klimatycznych.

17 MINI PROJEKT PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI WENTYLACJI
Modernizacja instalacji wentylacji będzie polegać na udoskonaleniu odbioru ciepła z wyrzucanego powietrza (REKUPERACJA) i usprawnienie automatyki sterowania ilością i parametrami obiegu powietrza wraz z dostosowaniem do współpracy z gruntowym wymiennikiem ciepła i instalacją solarną. Dla tego celu przewiduje się: zastosowanie oddzielnych central wentylacyjnych dla hali basenowej i pomieszczeń socjalnych wprowadzenie optymalnego stopnia rekuperacji ciepła ze strumieni wyrzucanego powietrza udoskonalenie istniejących systemów automatycznego sterowania parametrami powietrza i wody w budynku scalenie w jednym systemie pracy instalacji wentylacji z gruntowym wymiennikiem ciepła i instalacją solarną. Do prawidłowego funkcjonowania systemu wykonano również projekt automatycznego sterowania pracą instalowanych urządzeń.

18 Urząd Miasta i Gminy Ożarów
MINI PROJEKT Dziękuję za uwagę Urząd Miasta i Gminy Ożarów Ul. Stodolna 1 Ożarów Tel Fax


Pobierz ppt "Proposal for “Miniproject” in energy-efficient housing estate planning"

Podobne prezentacje


Reklamy Google