Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt przedmiotowy z matematyki realizowany w kl.1 g Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie Koordynator projektu: Nauczyciel matematyki Anna Wołoszyn.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt przedmiotowy z matematyki realizowany w kl.1 g Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie Koordynator projektu: Nauczyciel matematyki Anna Wołoszyn."— Zapis prezentacji:

1 Projekt przedmiotowy z matematyki realizowany w kl.1 g Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie Koordynator projektu: Nauczyciel matematyki Anna Wołoszyn

2 Uczniowie dowiedzą się co to jest system fiskalny, podatek, marża, VAT, PIT, ceny: netto, brutto, detaliczne, hurtowe Będą wiedzieć kto pierwszy wprowadził podatki oraz co oznaczają nazwy: myto, dziesięcina, podymne, świętopietrze Opracują i rozwiążą zadania dotyczących podatków w arkuszu kalkulacyjnym Stworzą wykresy pokazujące różnice polityki podatkowej w wybranych krajach Kształcą sprawność rachunkową Poprawnie analizują zadania z tekstem Potrafią prezentować wyniki swojej pracy w postaci prezentacji, quizów, stron www i krzyżówek www.mrat.pl/matematyka2 slajd z 16

3 Wykonywane zadania dotyczyły obliczeń procentowych w życiu człowieka. Uczniowie rozwijali umiejętność: stosowania wiedzy w praktyce, selekcjonowania i przetwarzania informacji. Realizatorzy projektu opracowali wybrane przez siebie zadania wykorzystując różne źródła wiedzy m.in. Internet, gazety, wywiady, spotkania z osobami pracującymi w biurach rachunkowych, Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie. Wytworem pracy uczniów są prezentacje multimedialne, diagramy, quizy, strony www, grafiki oraz krzyżówki. Prace uczniów zostały umieszczone na stronie internetowej projektu oraz zostały zaprezentowane uczniom klas 1 i 2 naszego gimnazjum. Najpierw grupy przedstawiały pokazy prezentacji. Następnie quizy, krzyżówki oraz zadania matematyczne, które rozwiązywali uczniowie z widowni. Mam nadzieję, że zgromadzone informacje oraz sposób ich przekazania wzbogacą w wiedzę uczniów o podatkach w naszej gminie, kraju oraz innych krajach. www.mrat.pl/matematyka3 slajd z 16

4 Arkusz kalkulacyjny (np. Excel) – tworzenie zadań matematycznych, które zliczają punkty za dobre rozwiązanie, tworzenie diagramów Programy do tworzenia prezentacji multimedialnych (np. PowerPoint) – tworzenie prezentacji oraz quizów Borland Delphi – tworzenie quizów EclipseCrossword – tworzenie krzyżówek Edytory tekstów (np. Word) – gromadzenie materiałów, przygotowanie kart pracy] Programy do tworzenia stron www (np. FrontPage oraz CMS-y) – stworzenie strony internetowej projektu oraz stron grup Przeglądarki internetowe (np. Internet Explorer – wyszukiwanie informacji; Programy pocztowe (np. Outlook Expres)– konsultacje z nauczycielem i kontakt miedzy uczestnikami; www.mrat.pl/matematyka4 slajd z 16

5 Klasa została podzielona na sześć grup. Każda z nich odpowiadała za część projektu. Zadania były przydzielane zgodnie z zainteresowaniami i umiejętnościami uczniów. Grupa 1 "Historia podatków – 6 osób Grupa 2 "Podatek obrotowy – 6 osób Grupa 3 "Podatek dochodowy – 5 osób Grupa 4 "Zeznania podatkowe - PIT-y" – 5 osób Grupa 5 "Podatki w naszej gminie" – 5 osób Grupa 6 "Podatki w innych krajach" – 3 osoby www.mrat.pl/matematyka5 slajd z 16

6 Wyszukać informacje: Co to jest podatek? Kto pierwszy wprowadził podatki? Czy jest to wybór współczesnego państwa? Co oznaczają nazwy: myto, dziesięcina, podymne, świętopietrze? Jakie inne podatki stosowano w zamierzchłych czasach? Jak dawniej zbierano podatki, jak się to robi dziś? Co to jest system fiskalny? Skąd pochodzi ta nazwa? Dlaczego i po co płacimy podatki? Co się z nimi dzieje? Przedstawić zmiany w funkcjonującym w Polsce systemie podatkowym Przygotowanie zadań dot. tematu zespołu opracowane w arkuszu kalkulacyjnym, prezentację multimedialną oraz quiz www.mrat.pl/matematyka6 slajd z 16

7 Wyszukać informacje: Co to jest marża, akcyza, i VAT? Jakie są ich stawki? Skąd można zdobyć takie informacje? Co oznaczają te stawki? Co to są ceny brutto i netto, detaliczne i hurtowe? Narysuj diagram przedstawiający zmianę ceny i kwotę odprowadzanego podatku na drodze od producenta do konsumenta. Zbadaj, jaki jest udział podatków w cenach różnych towarów i usług. Wynik przedstawić w formie graficznej. Propozycje zmian w funkcjonującym w Polsce systemie podatkowym. Przygotować zadania dot. tematu zespołu opracowane w arkuszu kalkulacyjnym, prezentację multimedialną oraz quiz. www.mrat.pl/matematyka7 slajd z 16

8 Wyszukać informacje: Co to jest zeznanie podatkowe, kiedy się je wypełnia? Czym jest PIT? Jakie są rodzaje PIT-ów? Jakie wydatki można sobie odliczyć od podatku? W jakiej wysokości? Na jakich zasadach? Przeanalizuj ubiegłoroczne zeznanie podatkowe swoich rodziców. Z jakich ulg podatkowych korzystali? Jakich dokonali odliczeń podatkowych? Przygotować zadania dot. tematu zespołu opracowane w arkuszu kalkulacyjnym, prezentację multimedialną oraz quiz Zmiany w funkcjonującym w Polsce systemie podatkowym będąc ministrem finansów? www.mrat.pl/matematyka8 slajd z 16

9 Wyszukać informacje: Co to jest zeznanie podatkowe, kiedy się je wypełnia? Czym jest PIT? Jakie są rodzaje PIT-ów? Jakie wydatki można sobie odliczyć od podatku? W jakiej wysokości? Na jakich zasadach? Przeanalizować ubiegłoroczne zeznanie podatkowe swoich rodziców. Z jakich ulg podatkowych korzystali? Jakich dokonali odliczeń podatkowych? Przygotować zadania dot. tematu zespołu opracowane w arkuszu kalkulacyjnym, prezentację multimedialną oraz quiz Propozycje zmian w funkcjonującym w Polsce systemie podatkowym www.mrat.pl/matematyka9 slajd z 16

10 Wyszukać informacje: Jakie podatki obowiązują w naszej gminie? Przygotować zadania dot. tematu zespołu opracowane w arkuszu kalkulacyjnym, prezentację multimedialną oraz quiz Propozycje zmian w podatkach w Żmigrodzie www.mrat.pl/matematyka10 slajd z 16

11 Dowiedz się o szczegóły polityki podatkowej w Niemczech, Szwecji, Wielkiej Brytanii... W jakim państwie chciałbyś mieszkać ze względu na obowiązujący system podatkowy? Uzasadnij swoją odpowiedź. Przygotować zadania dot. tematu zespołu opracowane w arkuszu kalkulacyjnym, prezentację multimedialną oraz quiz. www.mrat.pl/matematyka11 slajd z 16

12 Wybór zagadnień oraz przygotowanie uczniów do pracy metodą projektu Wspólne przygotowanie kontraktu, który był zobowiązaniem uczniów do wykonania w określonym terminie wszystkich zaplanowanych działań Ustalenie terminów spotkań konsultacyjnych z grupami zadaniowymi Systematyczna ocena postępu realizacji projektu oraz ocena efektów Udzielenie porad w zakresie programów FrontPage, Excel Pomoc przy selekcji materiałów oraz zdobywaniu informacji Wspólne analizowanie treści zadań matematycznych oraz ich rozwiązania www.mrat.pl/matematyka12 slajd z 16

13 Powstała strona internetowa projektu na której umieściliśmy nasze prace: prezentacje, diagramy, quizy, krzyżówki oraz strony www. www.mrat.pl/matematyka 13 slajd z 16

14 Według nas najlepiej byłoby gdyby zmieniło się: Przy wprowadzaniu zmian podatkowych należy mieć na uwadze to, aby system podatkowy nie zachęcał do ucieczki w "szarą strefę". Wysoki poziom płaconych podatków powoduje, że często przedsiębiorcy podejmują ryzyko ukrywania dochodów. Obniżka i uproszczenie podatków będzie zachęcać do wychodzenia z "szarej strefy". Szacuje się, że gdyby opodatkować choć połowę "szarej strefy", budżet zyskałby rocznie około 13 mld zł. Dobrze byłoby gdyby płacenie podatków odbywało się drogą elektroniczną, ponieważ aż 93 % przedsiębiorców posiada komputery a 87 % z nich ma dostęp do Internetu. Trzeba skrócić okres oczekiwania na zwrot VAT do 60 dni. Przedsiębiorcy nie powinni kredytować Skarbu Państwa. Trzeba umożliwić przedsiębiorcom odliczanie podatku VAT od działalności charytatywnej. Wielu z nich chciałoby przekazywać taką pomoc, jednak system podatkowy to utrudnia i tym samym ich do tego zniechęca. Należy rozliczać się z kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne metodą memoriałową, czyli w momencie powstania tych kosztów, a nie w momencie wypłaty wynagrodzeń. Należy zawsze zezwalać na korektę błędów w trakcie kontroli skarbowej oraz wydłużyć czas, w którym podatnik może dostarczać dodatkowych informacji. www.mrat.pl/matematyka14 slajd z 16

15 Grupa 1 Historia podatków Grupa 2 Podatek obrotowy, Grupa 3 Podatek dochodowy, Grupa 4 Zeznania podatkowe Grupa 5 "Podatki w naszej gminie, Grupa 6 "Podatki w innych krajach Najpierw grupy przedstawiały pokazy prezentacji. Następnie quizy, krzyżówki oraz zadania matematyczne, które rozwiązywali uczniowie z widowni. Za każdą dobrą odpowiedź uzyskiwał widz punkty. Na koniec kilku widzów otrzymało od realizatorów nagrody za dobre odpowiedzi. Wiele prac uczniów otrzymywało oklaski od widowni. Przedstawiliśmy również gazetkę ścienna na holu szkoły Prezentacja odbyła się na forum klasy 1 i 2 naszego gimnazjum. Każda grupa przedstawiała swój zakres materiału dot. podatków. www.mrat.pl/matematyka15 slajd z 16

16 Dla ucznia: Wie co to jest system fiskalny wskazuje przykłady zastosowań procentów w życiu codziennym, układa i rozwiązuje zadania tekstowe za pomocą procentów, wykorzystuje diagramy procentowe w zadaniach wykorzystuje programy komputerowe: arkusze kalkulacyjne do rozwiązywania prostych zadań, programy do tworzenia krzyżówek prezentacji, quizów stron www itp. Potrafi prezentować wyniki Potrafi współpracować w grupie Dla nauczyciela: Uatrakcyjnienie zajęć z matematyki Aktywizacja uczniów Poznanie umiejętności ucznia, nie tylko matematyczne stworzenie pomocy dydaktycznych www.mrat.pl/matematyka16 slajd z 16


Pobierz ppt "Projekt przedmiotowy z matematyki realizowany w kl.1 g Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie Koordynator projektu: Nauczyciel matematyki Anna Wołoszyn."

Podobne prezentacje


Reklamy Google