Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rolnictwo!.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rolnictwo!."— Zapis prezentacji:

1 Rolnictwo!

2 54,5% kraju zajmuje obszar wykorzystywany rolniczo.
Co to jest Rolnictwo ? Rolnictwo – jeden z działów gospodarki, którego głównym zadaniem jest dostarczenie płodów rolnych. Rolnictwo uzyskuje produkty roślinne i zwierzęce dzięki uprawie roli i roślin oraz chowu i hodowli zwierząt. Rolnictwo można podzielić na rolnictwo ekstensywne (zwane drobnotowarowym lub tradycyjnym) i rolnictwo intensywne (znane też jako wysokotowarowe lub uprzemysłowione) w zależności od jego cech: wysokości nakładów, ilości plonów, a także średniej powierzchni gospodarstw rolnych i powierzchni obszaru rolniczego kraju), np. Francja ma rolnictwo intensywne, gdyż cechują je: wysokie nakłady, tj.: duży stopień mechanizacji (1 ciągnik na 14 ha użytków rolnych), nawożenie, inwestycje irygacyjne (nawadnianie), technologia oraz specjalizacje; duże zbiory z jednego hektara (plony) - w szczególności w tym podziale uwzględnia się zboża; średnia powierzchnia gospodarstw rolnych wynosi 42 ha (w krajach o rolnictwie ekstensywnym najczęściej spotyka się gospodarstwa małe); 54,5% kraju zajmuje obszar wykorzystywany rolniczo.

3 Funkcje Rolnictwa Gospodarka rolna pełni trzy funkcje:
ekonomiczne (polegają na produkcji żywności i pasz, wytwarzaniu surowców dla przemysłu przetwórczego, udział w tworzeniu Produktu Krajowego Brutto), społeczne (polegają na zapewnianiu społeczeństwu miejsc pracy), przestrzenne (polegają na przekształcaniu krajobrazu naturalnego w rolniczy),

4 Polityka rolna Polityka rolna – oznacza zespół środków, regulacji i działań, które podejmuje państwo, aby wpływać na rozmiar produkcji rolnej i jej opłacalność. We współczesnych gospodarkach rynkowych jej celem jest koncentracja i specjalizacja rolnictwa oraz przyspieszanie postępu technologicznego i agrotechnicznego, który zapewniać ma efektywność tego działu gospodarki, a także przeciwdziałanie wyludnianiu wsi.

5 Historia Rolnictwa : Rolnictwo należy do najstarszych dziedzin wytwórczości materialnej człowieka - jego początki datuje się na neolit  do lat p.n.e. Przejście od łowiectwa i zbieractwa do uprawy roli doprowadziło do "rewolucji" w społecznościach ludzkich (tzw. rewolucja neolityczna), przy czym często wymieniana fazą pośrednią był etap tworzenia ogrodów, które służyły jako tymczasowe zabezpieczenie dla społeczeństw zbieracko-łowieckich na wypadek nieurodzaju. Zmienił się ich tryb życia z koczowniczego na osiadły, co doprowadziło do powstania liczniejszych i bardziej złożonych form społecznych umożliwiających dalszą ewolucję umysłowości człowieka. Zmienił się też stosunek człowieka do przyrody, którą zaczął dostosowywać do własnych potrzeb. Pierwsza uprawa roli rozpoczęła się ok r. p.n.e. na Bliskim Wschodzie (żyzny półksiężyc, Mezopotamia, Egipt), a wkrótce niemal jednocześnie w trzech oddalonych od siebie częściach świata na obszarze współczesnych: Chin, Meksyku i Peru. Pierwszymi roślinami uprawnymi były różne rodzaje pszenicy i jęczmienia (Bliski Wschód). W Azji Południowo-Wschodniej były to groch, bób, ryż i proso, natomiast w Ameryce Środkowej i Południowej - dynia, fasola i kukurydza. I tak dzięki uprawie roślin mogły się rozwinąć wielkie cywilizacje starożytne, nazywane niekiedy od głównych roślin uprawnych cywilizacją pszenicy, ryżu i kukurydzy. Nieco wcześniej doszło do udomowienia niektórych zwierząt: owiec i kóz - ok lat p.n.e., później bydło i świnie - ok lat p.n.e. Doszło do tego także na Bliskim Wschodzie, skąd, zarówno uprawa roślin, jak i hodowla zwierząt, rozprzestrzeniła się po całym Starym Świecie.

6 Płodozmian : Podczas uprawy roślin pojawiał się pewien problem, który sprawił, że człowiek nie mógł dalej uprawiać ziemi – ziemia wyjałowiała po dłuższym sadzeniu na nim jednego gatunku rośli. Człowiek nauczył się wtedy stosować tak zwany płodozmian, sprawił on, że nie zmniejszały się ilości lasów, które człowiek musiał wykarczować, aby mieć miejsce na kolejne pola uprawne. Płodozmian polega na tym, aby co roku na tej polu posadzić inny gatunek rośliny, sprawiało to, że ziemia nie jałowiała, ponieważ różne rośliny, potrzebują różnych ilości minerałów, a po zmianie rośliny, część utraconych minerałów się zwracała, jeżeli nie były one używane w tak dużej ilości jak z pierwszą rośliną. Płodozmian spowodował jeszcze jedną zmianę – trójpolówkę. Trójpolówka zakładała, że pole dzieliło się na trzy części. Na dwóch częściach uprawiano dwie różne gatunki roślin, a na trzeciej części nic się rosło. Co roku inny skrawek pola „odpoczywał”, dawało to o wiele lepsze plony i ziemia nie jałowiała po dłuższym czasie użytkowania. Jest ona stosowana do dnia dzisiejszego z wielkim powodzeniem. Płodozmian wprowadził niezwykłą rewolucję w rolnictwie. Dzięki niemu ziemia może „odpoczywać” i nie wyjałowieje w tak szybkim tempie jak to jest w przypadku ciągłego uprawiania tej samej rośliny na danym terenie. Człowiek wymyślając płodozmian przyczynił się do własnego rozwoju i dzięki płodozmianowi nie zmniejszają się nam powierzchnie lasów.

7 Hodowla zwierząt : Człowiek nauczył się hodować rośliny, co pozwoliło mu na stały tryb życia. Jednak nie tylko produktami roślinnymi żywi się człowiek, ale także mięsem i produktami, które dają te zwierzęta. Hodowla zwierząt jest bardzo ważnym elementem w życiu człowieka. Dzięki temu zaprzestało się wyniszczenia wielu gatunków, z powodu polowań. Hodowla zwierząt dała możliwość stałego posiadania mięsa i wszelkiego rodzaju produktów, które zwierzęta mogą dawać, przykładem może być krowa, dzięki, której człowiek może zdobyć i mięso i mleko. Bardzo ważne jest to, że hodowla zwierząt przyczyniła się do zmienienia trybu życia z koczowniczego na osiadły, dzięki czemu mogły powstawać miasta oraz wsie, w których człowiek żyje. Na świecie jednak cały czas są koczowniczy hodowcy, którzy przemierzają setki kilometrów wraz ze swoimi zwierzętami. Mimo, tego że człowiek rozwinął w bardzo wysokim stopniu hodowlę zwierząt, to często można usłyszeć o tym, że zwierzęta są źle traktowane, jednak na szczęście nie jest tak wszędzie. Hodowla zwierząt stała się jednym z najważniejszych rzeczy, jakie człowiek może robić. Dzięki niej posiada wiele produktów, które pozwalają na dalsze przeżycie. Sama hodowla wymaga wielkiej uwagi ze strony hodowcy i musi być odpowiednio przeprowadzana. Zwierzęta hodowlane pozwoliły człowiekowi na o wiele szybszy rozwój miast i samego społeczeństwa, co sprawiło, że możemy cieszyć się życiem w obecnej cywilizacji, a nie w podobnych warunkach jak parę setek lat temu. Hodowla zwierząt bez wątpienia jest jednym z najważniejszych elementów życia człowieka.

8 Maszyny rolnicze : Człowiek początkowo pracował własnymi rękoma, posiadał proste narzędzia, które tylko w pewnym stopniu mu pomagały. Dzięki wymyśleniu wielu przydatnych maszyn rolniczych, może cieszyć się o wiele szybszymi i większymi plonami. Człowiek od zawsze pragnie ułatwić sobie życie. Można nawet powiedzieć, że przez lenistwo rozwijają się różnego rodzaju wynalazki. Jednak trzeba pamiętać, że jeżeli chodzi o rozwój maszyn rolniczych to, to jest jeden z najważniejszych rzeczy, jakie człowiek mógł wymyślić. Dało to możliwość o wiele łatwiejszej pracy w polu i w każdym miejscu, które wymagane jest w gospodarstwie rolnym. Dzięki maszynom rolniczym o wiele szybciej prowadzone są wszelkie prace, nie marnuje się niepotrzebnie czasu na wszelkiego rodzaju dodatkowe prace i można o wiele szybciej zebrać cały plon i zasiać nowy. Jednak nie tylko maszyny pozwalają na szybszą pracę, trzeba pamiętać, że duży wkład w szybkości i wielkości plonu jest to, jak człowiek pracował nad tymi zbiorami. Jedną z najważniejszych rzeczy jakie spełniają maszyny rolnicze, jest ułatwienie pracy na roli, które jest bardzo ciężka i może przysporzyć wielu kłopotów nawet doświadczonym osobom. Maszyny rolnicze zostały wymyślone, aby wspomóc ludzi w pracy na roli, dało to o wiele więcej możliwości, przyspieszyło zbieranie, zasiewanie i wszystkie możliwe czynności, jakie człowiek robi, aby wyhodować rośliny i zdobyć pokarm. Trzeba pamiętać, że człowiek jest bardzo rozumnym gatunkiem i mimo tego, że stworzył już bardzo dużo maszyn, to cały czas tworzy następne, które coraz bardziej ułatwią życie.

9 Funkcja Rolnictwa a)ekonomiczna - zwiazana z tworzeniem dochodu narodowego b)spoleczna - zwiazana z miejscami pracy c)przestrzenna - tworzy sie charakterystyczny krajobraz rolniczy Rolnictwo pełni trzy z wielu najważniejszych funkcji, które sprawiają, że człowiek może żyć, jest to o tyle ważne, że rolnictwo jest bardzo powszechne na świecie i zaniknięcie rolnictwa, sprawiłoby, że miliony ludzi umarłyby z powodu głodu. Jedną z tych trzech funkcji jest funkcja ekonomiczna. Dzięki rolnictwu produkowane są wszelkiego rodzaju produkty, które są ważne dla przemysłu spożywczego i napędzają rynek oraz gospodarkę państwo. Mimo, że nie jest to prosta praca i coraz mniej ludzi, chce się za nią wziąć, to jest ona tak ważną dziedziną życia, że nigdy nie zniknie, ponieważ cała równowaga w kraju oraz w społeczeństwo zostanie zachwiana. Drugą funkcją, jest funkcja społeczna. Dzięki rolnictwu społeczeństwa ma pracę, która pozwala na zarabianie pieniędzy oraz zmniejszenie stopy bezrobocia w państwie. Co ważne, mimo zmniejszającej się liczby pracujących na roli, nadal można zauważyć, że ludzie, szczególnie Ci młodzi, są zainteresowani coraz bardziej w rolnictwie, powstała też kampania, w której promowane są wszelkiego rodzaju prace rolnicze. Trzecią funkcją jest funkcja przestrzenna. Mimo, że niszczone są lasy, dla nowych pól uprawnych, to przestrzeń, na której istnieją niepotrzebne nikomu budynku, może zostać wykorzystana do uprawy, co wspomogłoby lokalną gospodarkę oraz upiększyło krajobraz. Rolnictwo pełni trzy funkcje, które wspomagają lokalne społeczeństwo i jego życie. Ważne jest to, że gdyby nie rolnictwo, prawdopodobnie ludzkość, nie wyglądałaby teraz tak jaka jest, nadal byśmy prowadzili koczowniczy tryb życia.

10 Rolnictwo Ekologiczne
W czasach, kiedy stosowane są ogromne ilości chemicznych środków, które chronią rośliny przed szkodnikami i wszelkimi chorobami, można zauważyć rozszerzające się rolnictwo ekologiczne. Rolnictwo ekologiczne sprawia, że rośliny wyhodowane są o wiele zdrowsze, także nie zatruwa ono środowiska i pozwala na zdobycie w naturalny sposób żywności i mimo, że nie są one tak pokaźne jak w przypadku rolnictwa przemysłowego, to mamy świadomość, że wszystko zostało wyhodowane w naturalny i niezagrażający dla zdrowia sposób. Rolnictwo ekologiczne zakłada, że nie będą używane żadnego rodzaju środki chemiczne, które mogą spowodować, że człowiek zachoruje, ponieważ może być uczulony na dany typ środka chemicznego. Również dzięki rolnictwu ekologicznemu, mamy pewność, że środowisko naturalne ma się dobrze. Nie zatruwamy gleby, ani okolicznych roślin. Zbiory są o wiele prostsze, ponieważ nie używa się wielkich połaci terenu na jeden konkretny typ rośliny, ale za to używa się małe pola, które są oddzielone od siebie najczęściej małymi drzewami, w których mogą chować się ptaki – naturalni sprzymierzeńcu rolników. Są one tak nazywane, ponieważ mogą zjadać pasożyty, które sprawią, że warzywa, czy też nawet całe zbiory będą zniszczone. Stosowane są także inne maszyny. W rolnictwie ekologicznym maszyny są przyjazne dla środowiska, nie trącą ogromnych ilości energii i sprawiają, że gleba się użyźnia. Jest to bardzo ważne, ponieważ dzięki temu, wiemy, że rośliny, które jemy, są zdrowe i nie maja żadnych dodatków chemicznych w sobie, które mogłyby nam zaszkodzić.

11 Rolnictwo na świecie Mimo, że rolnictwo kojarzy nam się raczej z naszym lokalnym sposobem uprawiania ziemi, to na każdym kontynencie, można zauważyć liczne odejścia od podobieństw, które sprawiają, że różnorodność rolnictwa jest na całym świecie. Jedną z najważniejszych rzeczy jakie sprawia, że rolnictwo na świecie się różni od siebie, jest klimat. To właśnie klimat jest „motorem”, który napędza rośliny i pozwala im rosnąć, kiedy u nas w Polsce zbiera się raz do roku plony, to w krajach, w których jest ciepło i często pada deszcz, można zebrać nawet trzy razy do roku plony. Jest to ogromna różnica, która zmienia bardzo mocno sposób hodowli roślin. Inną rzeczą, która napędza rolnictwo jest kultura. Wychowywanie w danej kulturze sprawia, że inaczej się podchodzi do wszelkiego rodzaju upraw czy też samej hodowli zwierząt, często też w niektórych regionach, nie wolno jeść niektórych zwierząt, ponieważ są one święte, za przykład można podać tu Indie, w których krowy są świętymi zwierzętami i nie można ich jeść. Rolnictwo zależy także od podejścia ludzi do niego. Jeżeli społeczeństwo nie jest zbytnio zainteresowane produkcją rolną, to w szybkim tempie ono zanika i nie jest prowadzony jakikolwiek rozwój nad nowymi sposobami hodowli roślin i wkrótce takie społeczeństwo może upaść. Rolnictwo na całym świecie różni się od siebie. Spowodowane jest to najbardziej przez klimat, który sprawia, że w innym stopniu rosną rośliny, czy też jest inna ilość plonów, jednak nie tylko klimat wpływa na to jak ludzie podchodzą do rolnictwa. Także kultura jest ważnym elementem wpływającym na rolnictwo.

12 Rolnictwo ekstensywne
Rozwój rolnictwa sprawił, że powstały dwa jego „odłamy” jednym z nich jest rolnictwo ekstensywne, które sprawiło, że człowiek ma inne podejście do rolnictwa i są inaczej prowadzone hodowle jakichkolwiek roślin w porównaniu do rolnictwa intensywnego. Rolnictwo ekstensywne jest ekologiczne, sprawia, że małe nakłady szkodliwych środków, które przyczyniają się do zabijania szkodników, jednak są one także bardzo szkodliwe dla człowieka. Jedną z najważniejszych cech, jakie można zauważyć w rolnictwie ekstensywnym jest to, że jest wykorzystywane w nim wielkie ilości pracy, które jednak sprawiają, że są wykorzystywane małe ilości kosztów, które sprawiają, że jest to o wiele tańsze rolnictwo, niż w przypadku rolnictwa intensywnego. Rolnictwo te jednak daje o wiele mniejsze plony, co sprawia, że jest ono prowadzone na ogromnych terenach. Rolnictwo to stosowane jest zwykle przez kraje, w których gospodarka jest o wiele mniej rozwinięta. Rolnictwo ekstensywne pozwala na zmniejszenie kosztów produkcji do jak najmniejszych, jednak sprawia to także, że nakład pracy, jaki jest włożony w hodowlę roślin jest o wiele większy. Często takie rolnictwo jest wykorzystywane przez państwa, które mają słabo rozwiniętą gospodarkę. Jednak mimo mało włożonych kosztów w to rolnictwo i dużej pracy to plony są małe, co sprawia, że dla wysoko rozwiniętych państw jest to nie opłacalne. Często także takie rolnictwo jest wykorzystywane na wielkich połaciach terenu, które zajmują nawet dziesiątki hektarów.

13 Rolnictwo intensywne Rozwój rolnictwa sprawił, że powstały dwa jego „odłamy” jednym z nich jest rolnictwo intensywne, które sprawiło, że człowiek ma inne podejście do rolnictwa i są inaczej prowadzone hodowle jakichkolwiek roślin w porównaniu do rolnictwa ekstensywnego. Rolnictwo intensywne jest przeciwieństwem rolnictwa ekstensywnego. Jego głównymi założeniami jest wykorzystanie wszelkich środków, aby plony były jak największe. Często jest to sprawiane poprzez wykorzystanie chemicznych, które użyźnią glebę i sprawiają, że wzrost roślin jest o wiele większy. Rolnictwo intensywne także nie potrzebuje wielkich przestrzeni, jak w przypadku rolnictwa ekstensywnego. Najczęściej wykorzystywane są szklarnie, które przyspieszają wzrost roślin i nie wykorzystują tak wielkich połaci terenów jak to jest w przypadku rolnictwa ekstensywnego. Również bardzo ważne jest to, że rolnictwo intensywne nie wymaga tak dużej ilości pracy, jak to jest w przypadku rolnictwa ekstensywnego. Bardzo ważne jest to, że samo rolnictwo intensywne wymaga wielkich kosztów, jednak plony są dzięki temu o wiele większe. Rolnictwo rozwija się w zastraszającym tempie i bardzo często wykorzystywanie nowych form rolnictwa jest bardzo ważne, szczególnie w państwach, które mają odpowiednie środki do stosowania jakiejś metody rolnictwa. Rolnictwo intensywne rozwija się zwykle w krajach wysoko rozwiniętych, które mają środki, aby takie rolnictwo mogło się rozwijać.

14 Rozwój Hodowli Hodowle zwierząt rozwijają się bardzo szybko, co sprawia, że wielkie fermy zwierząt każdego dnia są wykorzystywane przez człowieka. Hodowla zwierząt jest bardzo ciężkim zajęciem. Potrzebne dużych nakładów pracy, aby zwierzęta były w bardzo dobrym stanie i nie byłoby żadnych problemów z ich stanem zdrowia. Również środki na kupowanie pasz dla zwierząt są wysokie, co sprawia, że wielu hodowców może mieć problemy z utrzymaniem wielkiej ilości zwierząt. Jednak mimo ogromnych nakładów, jakie trzeba ponieść w hodowli, to pieniądze się szybko zwracają, ponieważ mięso, mleko czy też jajka i inne produkty pochodzenia zwierzęcego jest bardzo potrzebna i zawsze znajdzie się kupiec, który kupi nasze produkty. Hodowla zwierząt przeszła duże zmiany, które usprawniły hodowlę zwierząt oraz sprawiło, że nie jest to tak ciężkie jak to było parędziesiąt lat temu. Bardzo dużo dodała tu technologia, która sprawiła, że kontrolowanie zwierząt i to kiedy dostają pokarm jest o wiele prostsze. Również takie czynności jak dojenie są o wiele prostsze, ponieważ wymyślono dojarki, które samoczynnie doją krowy i inne zwierzęta dające mleko. Rozwój hodowli zwierząt przyczynił się do zmiany jakości mięsa. Jest ono o wiele lepsze. Jednak mimo tego, że hodowla zwierząt się usprawniła, to często zwierzęta są źle traktowane i mają złe warunki życia, często też są one karmione dużą ilością hormonów, aby szybciej rosły i można było je sprzedać. Hodowla zwierząt przeszła duży rozwój, który sprawił, że hodowla zwierząt jest o wiele prostsza, nie potrzeba także tak wielkich nakładów pracy, jak to było parędziesiąt lat temu i wielu rolników, którzy prowadzą hodowlę, ma czas, aby zajmować się polem oraz zwierzętami.

15 Skutki uboczne rolnictwa
Mimo, że rolnictwo jest jedną z najważniejszych dziedzin gospodarki i to ona sprawiła, że społeczeństwa się rozwijały, a człowiek może zdobyć jedzenie. To często mówi się o szkodliwych skutkach rolnictwa, jakie niosą za sobą wszelkie działania w tym rolnictwie. Jednym z największych skutków ubocznych jest zmiana krajobrazu naturalnego. Często wielkie połacie lasów, wzniesienia, bagna czy tez inne formy krajobrazu są niszczone, aby człowiek mógł mieć kolejny skrawek ziemi do uprawy. Problem ten jest jednak obecnie mniejszy, nie niszczy się już tak dużych terenów jak to było na początku cywilizacji. Drugim poważnym problemem jaki powstaje przez rolnictwo jest zanieczyszczenie gleby oraz środowiska naturalnego poprzez różnego rodzaju chemikalia zawarte w użyźniaczach gleby czy też nawozach sztucznych. Bardzo poważnym problemem dla natury są te chemikalia, ponieważ wiele zwierząt, które żyje w ziemi może zostać wytępionych, a jeżeli zniknie jeden gatunek, to może zniknąć następny, który żywi się tym wymarłym. Trzeba pamiętać, aby stosowanie wszelkich środków do użyźniania gleby było prowadzone rozsądnie i nie w ogromnych ilościach, ponieważ niszczy to ziemię. Rolnictwo mimo swoich wielkich plusów, również ma dwa poważne minusy, które sprawiają, że ziemia zmienia się i jest niszczony naturalny krajobraz, poprzez działanie człowieka w celu zwiększenia ilości pól uprawnych, a trucie ziemi wszelkiego rodzaju chemikaliami sprawia, że może zniknąć duża ilość gatunków zwierząt.

16 Nowoczesne maszyny rolnicze
Wraz z dalszym rozwojem rolnictwa nadchodził czas na rozwój maszyn rolniczych, które usprawniały pracę człowieka oraz pomagały mu w uzyskaniu jak najwyższych plonów i przy tym samym nie trzeba było pracować tak ciężko jak to było w przypadku, gdy maszyny były proste lub w ogóle ich nie było. Maszyny rolnicze przeszły wielkie zmiany, które sprawiły, że ich rozwój stał się o wiele szybszy i ich zastosowanie stało się szeroko pojęte w całym rolnictwie. Nie ma już tylko pojedynczych maszyn, które mogły wykonywać pojedyncze czynności. Istnieje teraz wiele maszyn, które „potrafią” zrobić parę rzeczy na raz i przyspieszają one pracę ogromnie. Niegdyś nie można było nawet marzyć o tym, aby jedna maszyna wykonywała praktycznie wszystkie czynności związane z konkretną pracą, teraz jest to możliwe i sprawiło to, że praca na roli jest o wiele prostsza, a same plony są większe i nie wymagają one tak dużych nakładów pracy. Maszyny rolnicze pomagają człowiekowi w jego pracy i co najważniejsze są o wiele lepsze niż było to kiedyś, nie psują się one tak często i mają o wiele więcej wszelkie rodzaju czujników, które pomagają utrzymać je w odpowiednim stanie. Rolnictwo zmieniło się ze strony technicznej i widać to na każdym kroku, wiele maszyn wykonuje obecnie parę czynności, które niegdyś musieli wykonywać ludzie, dzięki temu praca na roli stała się o wiele prostsza i nie trzeba już tak wielkiego nakładu pracy, aby sprawić, że rośliny urosną. Maszyny rolnicze są jednym z najważniejszych elementów w rolnictwie i nie znikną z niego nigdy.

17 Nawozy sztuczne i naturalne
Rolnicy muszą wspierać rozwój swoich roślin, dlatego użyźniają oni glebę wieloma nawozami, które można podzielić na dwie grupy – naturalne i sztuczne. Nawozy naturalne są jak sama nazwa mówi – naturalne. Pochodzą one od natury i często są one tworzone z gnijących części roślin oraz odchodów zwierząt. Mimo, że maja one nieprzyjemny zapach, to są one jednymi z najlepszych nawozów, ponieważ użyźniają glebę i nie powodują niszczenia jej, co sprawia, że środowisko naturalne jest bezpieczne i nie jest zatruwane wszelkiego rodzaju chemikaliami. Nawozy sztuczne są tworzone przez człowieka, często zawierają duże ilości chemikaliów, które sprawiają, że gleba jest żyzna i ma w sobie wiele składników mineralny, które usprawniają rozwój roślin. Jednak chemikalia te zatruwają okoliczne środowisko, co może sprawić, że jeżeli są stosowane na większą skalę, to zniszczy się jakiś gatunek zwierząt, które mogą być uczulone na dany środek chemiczny. Jednak rozwój technologii sprawił, że ludzie zaczęli myśleć także o naturze i wiele sztucznych nawozów zmieniło swój skald i nie posiada już tak wielkich ilości chemikaliów i są o wiele zdrowsze. Nawozy sztuczne są częściej używane przez człowieka, ponieważ dają one o wiele szybszy efekt i nie są maja nieprzyjemnego zapachu. Nawozy naturalne najczęściej są stosowane na małych polach, które nie wymagają tak wielkiej opieki, często są to po prostu działki lub im podobne miejsca.

18 Rolnictwo a człowiek Człowiek jest zależny od rolnictwa. Jest to jeden z najważniejszych działów gospodarki człowieka, ponieważ przynosi ono duże zarobki oraz co najważniejsze dzięki niemu, jest tworzone jedzenie. Człowiek od wieków uprawiał ziemię, sprawiło to, że wiele kultur mogło przeżyć i cywilizacje mogły się rozwijać. Gdyby nie powstanie rolnictwa pewnie nie rozwinęły się obecne państwa i nadal moglibyśmy być w takiej epoce jak średniowiecze pod względem społeczeństwa. Człowiek rozwijając rolnictwo sprawił, że mogły przeżyć cywilizacje i mimo, że były czasy, kiedy to głodowała wielka ilość ludzi, to rolnictwo mogło wytworzyć jedzenie, aby mogli oni przeżyć. Jedną z najważniejszych rzeczy jakie człowiek obecnie zawdzięcza rolnictwu jest praca. Człowiek dzięki rolnictwu ma zajęcie i co najważniejsze pieniądze, za które może żyć. Rolnictwo jest jedną z najważniejszych działów gospodarki, co pozwala napędzać rynek i tworzy nowe miejsca pracy, a na roli zawsze potrzebne są dodatkowe ręce, które pomogą we wszystkich pracach w gospodarstwie rolnym. Rolnictwo jest jedną z najważniejszych rzeczy dla człowieka, to ono sprawia, że człowiek ma jedzenie i może przeżyć. Jest to także jeden z najważniejszych działów gospodarki, który napędza rynek i pozwala dużej grupie ludzi posiadać prace i moc się utrzymać w obecnym świecie. Samo rolnictwo wymaga wielkiej ilości pracy, jednak korzyści płynące z niego są tak duże, że nie może ono nigdy zniknąć. Rolnictwo było, jest i będzie zawsze, ponieważ człowiek je potrzebuje na każdym swoim kroku.

19 Wielkość gospodarstw Rolnych

20 Prezentację wykonały :
Karolina Żulczyk ;) Sandra Mikulicz ;)


Pobierz ppt "Rolnictwo!."

Podobne prezentacje


Reklamy Google