Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wczoraj i dziś Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wczoraj i dziś Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą"— Zapis prezentacji:

1 Wczoraj i dziś Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą

2 Początki r. - Pierwsze zebranie założycieli w Domu Kultury w Janowcu, obecnych było 86 osób. Przyjęto wstępnie cele i kierunki działań TPJ jako materiał do opracowania projektu statutu. r. - Zebranie założycieli zatwierdza projekt statutu Towarzystwa. r. - Sąd Wojewódzki w Lublinie zatwierdza statut oraz rejestruje Towarzystwo Przyjaciół Janowca nad Wisłą. r. - Walne zebranie członków wybiera władze Towarzystwa.

3 Liczba członków TPJ w latach

4 Przynależność do TPJ w zależności od miejsca zamieszkania

5 Janowieckie Spotkania Historyczne
Firlejowie; Gospodarcza i kulturotwórcza rola Firlejów ; Mecenat kulturalny Firlejów w XVI i XVII wieku; Parafie rejonu Wisły Środkowej w XII-XIXw ; Historia i kultura Żydów Janowca nad Wisłą, Kazimierza Dolnego i Puław. Fenomen kulturowy miasteczka – sztetl; Rodzina Tarłów. Lokacja Janowca. Tarłowie cz. II Lubomirscy – rodu droga na Parnas Rzeczypospolitej. Lubomirscy – Wśród ludzi i książek

6 Zimowe Spotkania Janowieckie
Przynależność administracyjna Janowca na przestrzeni wieków; Realnie o przyszłości Janowca i gminy - turystyka jako podstawowy kierunek rozwoju; Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Gminie Janowiec; Kształtowanie architektury w Janowcu i gminie - czyli o tym jak budować domy, ogrodzenia, jak adoptować i rewaloryzować stare budownictwo oraz planować zieleń z zachowaniem tradycji architektoniczno-budowlanej; Przystąpienia do Unii Europejskiej z perspektywy Janowca. Co z tego wynika dla samorządu i dla mieszkańców gminy?; Inwestycja w Nasiłowie szansą rozwoju Gminy Janowiec; X lecie Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą;

7 Zimowe Spotkania Janowieckie
O lepsze jutro Janowca; Perspektywy kulturowego rozwoju Janowca; Miejskie dzieje Janowca cz. II. W dobie stagnacji i upadku; Janowiec i Kazimierz Dolny – próby określenia kierunków rozwoju; Zimowe Spotkania janowieckie jako źródło inspiracji do działań na rzecz rozwoju Gminy Janowiec; Powodzie w Janowcu wczoraj, dziś i…; Powódź na Powiślu Lubelskim 2010 – Co dalej?; Nowy herb, flaga i pieczęć Gminy Janowiec. Kreowanie i odnowa przestrzeni publicznej janowca. Stan i kierunki.

8 Wydawnictwa Periodyki:
Notatnik Janowiecki, w którym zamieszczane są materiały historyczne dotyczące naszej osady i regionu; 18 numerów od 1996 r. – 7900 egz. Gazeta Janowiecka, informująca o najważniejszych, aktualnych wydarzeniach naszego regionu; 68 numerów od 1996r. – egz.

9 Wydawnictwa Publikacje książkowe:
Legendy zamku janowieckiego (reprint z 1934 r.) - F. Dudzińska. Przewodnik po Janowcu (reprint z 1930 r.) - ks. W. Chrzanowski. Janowiec nad Wisłą - H. Tarłowska. Pani na Sycynie - M. Rutkowska. W cieniu kazimierskiej fary - M.J. Kępiński. Początki miasta Janowca nad Wisłą. Dokumenty z lat 1537, 1566, A. Wyrobisz. Miasto Janowiec nad Wisłą, ustrój władz miejskich i stosunki społeczno-ekonomiczne w świetle przywilejów - G. Janusz. Kościół szpitalny św. Cecylii w Janowcu nad Wisłą - J. Stoch. I JSH „Firlejowie” - A. Szymanek. II JSH „Gospodarcza i kulturotwórcza rola Firlejów ” - A. Szymanek.

10 Wydawnictwa Publikacje książkowe:
Pani na Sycynie. Struna bolesnej pamięci. cz. II - M. Rutkowska. Kościół Parafialny w Janowcu nad Wisłą - J. Stoch. Szkoła Elementarna w Janowcu nad Wisłą, lata S. Piątkowski. III JSH „Mecenat kulturalny Firlejów” - A. Szymanek. IV JSH „Parafie rejonu Wisły Środkowej w XII-XIX w” - A. Szymanek. V JSH „Żydzi Janowca nad Wisłą, Kazimierza Dolnego i Puław” - F. Jaroszyński. „Miasteczko” - Szalom Asz Pani na Sycynie. Z dziejów rodziny - M. Rutkowska, K. Morżkowska-Laval, A. Czaplińska

11 Wydawnictwa Publikacje książkowe:
VI JSH „Tarłowie - rola i znaczenie rodziny w dziejach ogólnonarodowych i lokalnych II połowy XVI - połowy XIX wieku” - A. Szymanek. „JANOWIEC” - album autorstwa Janusza Szyndlera. VII JSH „Tarłowie …” cz. II - A. Szymanek. O sobie i o mieszkańcach Janowca - F. Kowalski. Pani na Sycynie - M. Rutkowska (wznowienie). Legendy o zamku janowieckim - F. Dudzińska. Przewodnik po Janowcu (drugi reprint z 1930 r.) - ks. W. Chrzanowski Lubomirscy. Rodu droga na Parnas Rzeczypospolitej - A. Szymanek

12 Wydawnictwa Publikacje książkowe:
Powódź 2010 na Powiślu Lubelskim. Hydrotechnika a ochrona przyrody Ogółem publikacje książkowe – egz. Punkty sprzedaży wydawnictw

13 Koncerty Dzięki współpracy z ks. proboszczem, Święto Konstytucji 3 Maja uświetniamy koncertem muzyki poważnej w kościele parafialnym w Janowcu. 2001r. - absolwenci Bydgoskiej Akademii Muzycznej; 2002r. - dwaj wiolonczeliści, prof. Stanisław Firlej i Dominik Połoński; 2004r. - Janowieckie Skowronki; 2005r. - zespół „La Dolce Vita”; 2006r. - Kwartet Smyczkowy Toruńskiej Orkiestry Kameralnej; 2007r. - zespół „La Dolce Vita”; 2008r. - duet fortepianowy: Agata Nowakowska-Gumiela, Tomasz Gumiela; 2009r. - zespół „La Dolce Vita”. 2010r. – zespół w składzie: Lucyna Białas, Anna Kaczmarek i Mariusz Gumiela.

14 Koncerty 2011r. - koncert finansowany przez Fundację im. B. Wolskiego;
2013r. - Robert Grudzień. Koncert finansowany przez Fundację im. B. Wolskiego Podczas Janowieckich Spotkań Historycznych na zamku odbywają się koncerty muzyki z okresu renesansu i baroku.

15 „Cztery Pory Roku w Gminie Janowiec”
W 1995 roku zainicjowano konkurs na najokazalej prezentującą się posesję pt. „Cztery pory roku w Gminie Janowiec”. W czerwcu 2008 r. ponownie powołano komisję do spraw oceny posesji w gminie Janowiec.

16 Konkurs pisankowy Co roku w I niedzielę po świętach Wielkanocnych organizowany jest przy współudziale GOK konkurs na najładniejsze pisanki przygotowywane przez dzieci, młodzież i dorosłych.

17 Strona internetowa www.tpj.janowiec.pl
Towarzystwo posiada własną stronę internetową, dzięki której wiadomości, o tym co robimy, są ogólnodostę-pne w kraju i zagranicą. Na stronie tej publikowana jest również „Gazeta Janowiecka”

18 Strona internetowa www.tpj.janowiec.pl
Rys. Liczba odwiedzin strony w latach

19 Strona internetowa www.tpj.janowiec.pl
Federacja Ros. (203); Niemcy (165); Irlandia (91); W. Brytania (86); Kanada (66); Austria (55); Czechy (47); Włochy (39); Holandia (38); Francja (36); Australia (34); Szwecja (33); Norwegia (32); Belgia (29); Brazylia (22); Japonia (16); Miejsca, z których najczęściej odwiedzana jest strona Towarzystwa

20 Przychody i wydatki TPJ w latach

21 Przeciętna struktura przychodów
Przychody w latach [zł] Sprzedaż wydawnictw – ,- Darowizny – ,- Składki członkowskie – ,- Dotacja samorządowe – ,- Odsetki – ,- RAZEM – ,-

22 Przeciętna struktura wydatków

23 Nagrody Nagroda fundacji POLKUL
15 lutego 1999r. zarząd fundacji POLCUL w Sydney w Australii ogłosił listę osób nagrodzonych za działalność społeczną, na której wśród czterdziestu osób z całej Polski znaleźli się członkowie zarządu naszego Towarzystwa: Leszek Kwasek, Andrzej Szymanek i Filip Jaroszyński. Niezależnymi jurorami oceniającymi kandydatów indywidualnie były znane w świecie osobistości: Jan Nowak Jeziorański i Stanisław Barańczak w Waszyngtonie, Gustaw Henryk Grudziński w Neapolu, Jerzy Giedroyć w Paryżu oraz założyciel fundacji pan Boniecki w Australii.

24 Nagrody Nagroda II stopnia imienia Aleksandra Patkowskiego
W 2000 roku Towarzystwo Przyjaciół Janowca nad Wisłą za osiągnięcia w dziedzinie regionalizmu zostało laureatem Nagrody II stopnia w III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu imienia Aleksandra Patkowskiego, ufundowanej przez Muzeum Okręgowe w Sandomierzu. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w dniu 17 listopada 2000 r. w salach sandomierskiego zamku. Przewodniczącym jury był Wiesław Myśliwski, jeden z najwybitniejszych współczesnych pisarzy polskich.

25 Nagrody Inne nagrody i wyróżnienia:
r. w Ośrodku „Brama Grodzka” - Teatr NN na Starym Mieście w Lublinie, odbyła się prezentacja Janowca nad Wisłą, a właściwie Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą w ramach projektu „Zapomniana przeszłość – wielokulturowe tradycje Lubelszczyzny”. W czasie spotkania Towarzystwo Przyjaciół Janowca oraz jego prezes zostali uhonorowani dyplomami uznania od Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Rady Miejskiej miasta Lublina.

26 Nagrody Inne nagrody i wyróżnienia:
2000r. - Dostaliśmy list gratulacyjny od Wojewody Lubelskiego; Pan Andrzej Szymanek otrzymał odznakę zasłużonego działacza kultury; 2001r. - Nagroda w Dziedzinie Kultury ufundowana przez Starostę Puławskiego; 2002r. - Wojewoda Lubelski - Andrzej Kurowski w dowód uznania za działalność Towarzystwa, a w szczególności za działalność publikacyjną poświęconą dziejom Janowca i historii rodu Firlejów, oraz za upowszechnianie wiedzy o Janowcu na Lubelszczyźnie i w kraju, przyznał prezesowi Towarzystwa - Leszkowi Kwaskowi dyplom uznania. 2006r. - prezes TPJ Leszek Kwasek za zasługi na rzecz kulturowego rozwoju Janowca otrzymuje tytuł Honorowego Obywatela Janowca.

27 Nagrody Inne nagrody i wyróżnienia:
2007r. - Nagroda Kulturalna Województwa Lubelskiego dla Leszka Kwaska za umacnianie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców Lubelszczyzny; 2007r. - Nagroda w Dziedzinie Kultury ufundowana przez Starostę Puławskiego Andrzejowi Szymankowi za rozwój i propagowanie kultury regionu; 2008r. - Nagroda w Dziedzinie Kultury ufundowana przez Starostę Puławskiego Andrzejowi Madejowi za upowszechnianie i ochronę wartości kulturowych regionu. 2008r. - Krzysztof Szulowski – red. Gazety Janowieckiej, za działalność na rzecz społeczności lokalnej, został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi 2009r. - W stulecie działalności Towarzystw Regionalnych na Lubelszczyźnie Leszek Kwasek został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.

28 Nagrody Inne nagrody i wyróżnienia:
2009r. - Krystyna Wolska, Elżbieta Żukowska oraz Andrzej Szymanek – członkowie TPJ, zostali wyróżnieni nadaniem tytułu Honorowego Obywatela Janowca. 2009r. - Filip Jaroszyński i Tadeusz Olejarczyk podczas Powiatowych Dni Kultury nagrodzeni za upowszechnianie i ochronę wartości kulturowych regionu. 2010r. - Nagroda dla Towarzystwa w Dziedzinie Kultury ufundowana przez Starostę Puławskiego. 2011r. - Podczas Powiatowych Dni Kultury Starosta Puławski nagrodził wydawnictwo TPJ - "Legendy o zamku janowieckim" w konkursie wydawnictw regionalnych.

29 Działalność TPJ inspiracją
2003 r. – „Działalność Towarzystwa Przyjaciół Janowca w latach ” – praca p. J. Kozłowskiej w Zakładzie nauk Pomocniczych Historii i Bibliotekoznawstwa UMCS pod kier. dr M. Gorczyńskiej. 2005 r. – „Towarzystwo Przyjaciół Janowca (próba monografii)” – praca p. D. Rodzoch w Katedrze Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Politechniki Radomskiej pod kier. dr G. Łuszkiewicz-Dzierżawskiej. 2006 r. – „Działalność Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą w świetle przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach” – praca p. B. Kotowskiej na Wydziale Nauk Społecznych Puławskiej Szkoły Wyższej pod kier. dr M. Kowalskiej.

30 Liczba sponsorów TPJ w latach

31 Podziękowanie To co udało się nam zrealizować w minionym okresie jest wynikiem sprawnie i ofiarnie pracującego zarządu Towarzystwa oraz wielu innych, pomagających nam, życzliwych ludzi. Nie bez znaczenia jest tutaj zrozumienie i wspieranie naszych poczynań przez władze Gminy Janowiec, za co serdecznie dziękujemy. Dziękujemy autorom tekstów publikowanych w naszych wydawnictwach. Dziękujemy sponsorom Towarzystwa. Dziękujemy instytucjom i firmom działającym na terenie naszej gminy za okazywaną nam życzliwość i pomoc. Dziękujemy wszystkim tym, którzy wspierają naszą działalność przez kupowanie wydawnictw TPJ, płacenie składek członkowskich, wreszcie przez zainteresowanie i obecność na organizowanych przez nas spotkaniach.

32 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ wykonał - A. Madej

33

34 Statut – cele TPJ Rozwijanie etyczno-moralnych zasad współżycia społecznego. Zwalczanie patologii społecznych poprzez oddziaływanie na postawy i zachowania obywateli a zwłaszcza nieletnich. Popieranie moralne osób szykanowanych za uzasadnioną krytykę. Popularyzowanie historii Janowca. Poznawanie i usystematyzowanie wiedzy na temat obrzędów ludowych, zwyczajów charakterystycznych dla Janowca i okolic. Zbieranie i przechowywanie dokumentów i materiałów związanych z przeszłością i teraźniejszością Janowca. Współdziałanie w organizacji życia kulturalnego i sportowego. Popularyzowanie i promowanie walorów turystycznych Janowca oraz miejscowych wyrobów rzemiosła ludowo - artystycznego i produktów przemysłowych. Kształtowanie wśród społeczeństwa właściwego stosunku do zabytków historii, miejsc pamięci narodowej i pomników przyrody oraz otaczania ich odpowiednią opieką i szacunkiem. Podejmowanie wysiłków w celu uczynienia ochrony środowiska naturalnego jednym z podstawowych obowiązków mieszkańców Janowca. Pozyskiwanie sponsorów i inwestorów, którzy chcieliby zainteresować się Janowcem. Kształtowanie przyjaznych postaw wobec ludzi innych kultur, religii i zachowań. Wyciąg ze Statutu TPJ, Rozdział II, § 6

35 Statut – formy działania TPJ
Popularyzowanie folkloru nadwiślańskiego, organizowanie imprez artystycznych, festiwali, wystaw i konkursów oraz tworzenie miejscowych zespołów artystycznych i sportowych. Zebranie i usystematyzowanie wszystkich dotychczas opracowanych materiałów o Janowcu oraz dalsze kontynuowanie działalności wydawniczej w tym: folderów, pamiątek, pocztówek i informatorów o zaletach turystycznych Janowca. Zainteresowanie historią Janowca pracowników naukowych uczelni i placówek naukowych. Organizowanie popularnych prelekcji oraz spotkań (rozmów) przedstawicieli Towarzystwa, władz porządku publicznego, administracji państwowej i samorządowej na tematy interesujące mieszkańców Janowca. Podejmowanie działań umożliwiających zdobywanie środków finansowych na realizację zadań Towarzystwa. Oddziaływanie na przedsiębiorstwa i instytucje, aby podejmowały działalność inwestycyjną i handlową na terenie gminy Janowiec. Wyciąg ze Statutu TPJ, Rozdział II, § 7

36 Władze Towarzystwa WŁADZE I KADENCJI (12 sierpnia 1995)
Leszek Kwasek - prezes Krystyna Wolska - wiceprezes Elżbieta Żukowska - wiceprezes Zofia Goleniewicz - skarbnik Stanisław Andzelm Edward Filipowski Bogdan Gawenda Wiesława Makarewicz Zofia Pietras Wiesława Suchecka Andrzej Szymanek Elżbieta Wójcik KOMISJA REWIZYJNA Edmund Olejarczyk Krzysztof Krajewski Jerzy Sułek

37 Władze Towarzystwa WŁADZE II KADENCJI (30 maja 1998)
Leszek Kwasek - prezes Andrzej Szymanek - wiceprezes Krystyna Wolska - wiceprezes Maria Kołtun - sekretarz Tadeusz Olejarczyk - skarbnik Elżbieta Wójcik Zofia Pietras Elżbieta Żukowska Filip Jaroszyński Grażyna Boronowska KOMISJA REWIZYJNA Henryk Dębicki Ks. Kan. Marian Misiak Jerzy Sułek

38 Władze Towarzystwa WŁADZE III KADENCJI (21 lipca 2001)
Leszek Kwasek - prezes Andrzej Szymanek - wiceprezes Filip Jaroszyński - wiceprezes Maria Kołtun - sekretarz Tadeusz Olejarczyk - skarbnik Wojciech Bieńkowski Henryk Kowalski Krystyna Wolska Elżbieta Wójcik Helena Wójcik Elżbieta Żukowska KOMISJA REWIZYJNA Henryk Dębicki Sabina Kwiatkowska Jerzy Sułek

39 Władze Towarzystwa WŁADZE IV KADENCJI (19 czerwca 2004 r.)
Leszek Kwasek – prezes Andrzej Szymanek – wiceprezes Filip Jaroszyński – wiceprezes Helena Wójcik – sekretarz Andrzej Łyszczarz – skarbnik Wojciech Bieńkowski Tomasz Bobrowski KOMISJA REWIZYJNA Sabina Kwiatkowska Anatol Szurmak Jan Dębicki

40 Władze Towarzystwa WŁADZE V KADENCJI (1 września 2007 r.)
Leszek Kwasek – prezes Andrzej Szymanek – wiceprezes Filip Jaroszyński – wiceprezes Stanisław Jędrych – sekretarz Andrzej Łyszczarz – skarbnik Maria Kusiak Tomasz Bobrowski KOMISJA REWIZYJNA Anatol Szurmak Jan Dębicki Sabina Kwiatkowska

41 Władze Towarzystwa WŁADZE VI KADENCJI (4 września 2010 r.)
Leszek Kwasek – prezes Andrzej Szymanek – wiceprezes Filip Jaroszyński – wiceprezes Elżbieta Maria Wójcik – sekretarz Małgorzata Wójcik – skarbnik Maria Kusiak Stanisław Jędrych KOMISJA REWIZYJNA Anatol Szurmak Jan Dębicki Sabina Kwiatkowska

42 Sponsorzy TPJ w 2010r. Serdecznie dziękujemy.
Jadwiga Wolska-Landowska, Grudziądz ; Henryk Firlej, Poznań ; Kazimierz Czapliński, Wrocław - 500; Zofia Jancewicz, Warszawa - 500; Krystyna i Stanisław Urbankowie, Komorów k. Warszawy - 200; Barbara Blicharska, Warszawa - 100; Krystyna Błeszyńska, Warszawa - 100; Ks. Józef Nowak, Wojakowa, Porąbka Iwkowska - 100; Stanisław Pęksyk, Otwock - 100; Irena Włodarczyk, Gdańsk - 100; Halina Olejarczyk, Janowiec - 80; Franciszek Zając, Lublin - 80; Krystyna Świrydow, Warszawa - 60; Maria i Jan Tudrynowie, Puławy - 50; Helena Werman, Kazimierz Dolny - 30; Galeria Zielona, Puławy ; Starostwo Powiatowe Puławy Serdecznie dziękujemy.

43 Sponsorzy TPJ w 2011r. Serdecznie dziękujemy.
Andrzej Kosmala, Warszawa – Jadwiga Wolska-Landowska, Grudziądz ; Henryk Firlej, Poznań ; Grzegorz Kowalski, Warszawa - 520; Zofia Jancewicz, Warszawa - 500; Zofia i Zygmunt Markowscy, Grójec - 100; Stanisław Pęksyk, Otwock - 100; Maria Kusiak, Lublin - 70; Aleksander Nalewajko, Janowiec - 60; Helena Werman, Kazimierz Dolny - 30; Sławomir Karpeta, Wojszyn - 20; Amelia Kowalska, Warszawa - 20; Franciszek Kowalski, Puławy - 20; Daniel Kuba, Cegłów - 10; Małgorzata Sochacka, Janowiec - 10; Serdecznie dziękujemy.

44 Sponsorzy TPJ w 2012r. Serdecznie dziękujemy.
Jadwiga Wolska-Landowska, Grudziądz ; Andrzej Kosmala, Warszawa - 600; Grzegorz Kowalski, Warszawa - 520; Henryk Firlej, Poznań - 500; Zofia Jancewicz, Warszawa - 500; Krystyna i Stanisław Urbankowie, Komorów k. Warszawy - 200; Zofia i Zygmunt Markowscy, Grójec - 100; Jan Olizar, Warszawa Stanisław Pęksyk, Otwock - 100; Kazimierz Czapliński, Wrocław - 80; Maria Knabe, Łódź - 40; Sławomir Karpeta, Wojszyn - 20; Henryk Kowalski, Warszawa - 20; Serdecznie dziękujemy.

45 Sponsorzy TPJ (lata 1995-2010) Maria Kusiak, Łagów;
Edward Suchecki, Warszawa; Józef Sułek, Kłodzko; Zofia Jancewicz, Warszawa; Leokadia Mazur, Janowiec; Henryk Olejarczyk, Warszawa; Jerzy Olejarczyk, Warszawa; ks. kan. Marian Misiak, Janowiec; Feliks Jerzy Blicharski, Poznań; Henryk Kowalski, Warszawa; Jarosław Pawlik, Klikawa; Andrzej Leszczyński, Warszawa; Katarzyna i Wojciech Bieńkowski, W-wa; Franciszka Dudzińska Rejzer, Rzeszów; Teresa Matuszewska, Janowiec; Stanisław Kusiak, Miączyn; Maria Ciesielska, Szczecin; Dorota Żukowska-Kokosza, Austria; Filip Jaroszyński, Janowiec; Władysław Jaślan, Kanada; Franciszek Kowalski, Puławy; Helena Werman, Kazimierz Dolny; Anna Pardyka, Wąwolnica; Leszek Kwasek, Puławy; Zofia i Bronisław Łuczyńscy, Oblasy; Iga i Wiesław Malawscy, Janowiec; Bronisława Płotczyk, Warszawa; Henryka Polasik, Puławy; Cezary Sarzyński, Kazimierz Dolny; Jerzy Sułek, Janowiec; Andrzej Szymanek, Radom; Wacław Wolski, Janowiec; Waldemar Jagodziński, Lublin; Zbigniew Okalski, Lublin; Andrzej Jasiński, Warszawa; Maciej Janiszewski, Londyn; Maria Andzelm, USA; Henryk Scipio del Campo, Warszawa; Edward Woźniczka, Katowice; Zbigniew Kosmulski, Puławy; Mieczysław Wolski, Warszawa; Bolesław i Mieczysław Sadowy, W-wa; Stanisław Firlej, Łódź; Marianna i Jan Tudryn, Puławy; Marian Rydz, Puławy; Ryszard Ciechan, Bobrowniki;

46 Sponsorzy TPJ (lata 1995-2010) Andrzej Madej, Janowiec;
Jan Olizar, Warszawa; Józef Janusz, Janów; Zofia i Zygmunt Markowski, Grójec; Maria Kłopotowska, Oblasy; Grzegorz Olejarczyk, Zabrze; Ryszard Łaziński, Kazimierz Dolny; Zenobia Płaskoczyńska-Piłat, W-wa; Jadwiga Landowska-Wolska, Grudziądz Lucyna Harland, Grudziądz; Małgorzata i Antoni Sochaccy, Janowiec; Wiesława Stochmalska, Puławy; Kazimierz Olejarczyk, Detroit; Krystyna i Stanisław Urbankowie, Komorów k. Warszawy; Elwira i Paweł Zajączkowski, Trzcianki; Irena Włodarczyk, Gdańsk; Helena Ksieniewicz, Tczew; Henryk Firlej, Poznań; Andrzej Kosmala, Warszawa; Stanisław Pęksyk, Otwock; Aleksander Nalewajko, Janowiec; Grzegorz Kowalski, Warszawa; Krystyna Błeszyńska, Warszawa; Barbara Blicharska, Warszawa. Kazimierz Czapliński, Wrocław; Franciszek Zając, Lublin; Krystyna Świrydow, Warszawa; Helina Olejarczyk, Janowiec; Dagmara i Krzysztof Polasik; Janowiec, DAGPOL; Marian Rejmak, REYPOL, Trzcianki; Urząd Gminy Janowiec; Bank Spółdzielczy, Kazimierz Dolny; „PREFABET”, Puławy; PZU, Inspektorat Puławy; PZU, Lublin; GS, Janowiec; Zarząd Telekomunikacji; Urząd Marszałkowski w Lublinie; Zakłady Azotowe S.A., Puławy; Polmos Lublin S.A. Ambasada Izraela, Warszawa; Bank BISE, Warszawa; Hotel Waksman, Lublin; Zespół KROKE, Kraków; Czesław Caryk, Pająków, KROKUS; Henryka Urbanek, Piekarnia Oblasy; Galeria Zielona, Puławy; Starostwo Powiatowe, Puławy

47 Punkty sprzedaży wydawnictw TPJ
WARSZAWA: Główna Księgarnia Naukowa im. B. Prusa, Krakowskie Przedmieście 7; Żydowski Instytut Historyczny, ul. Tłomackie 3/5; Lexikon, Maciej Woliński, ul Sengera Cichego 24/2a; LUBLIN: Księgarnia Uniwersytecka Sp. zo.o., pl. M. Curie Skłodowskiej 5; PUŁAWY: Salon Książki Exlibris s.c., ul. Centralna 21d; Przeds. Dom Książki, Księgarnia, ul. Centralna 9; PTTK Biuro Obsługi Turystów, ul. Czartoryskich; KAZIMIERZ DOLNY: Muzeum Nadwiślańskie - Zamek w Janowcu, Kamienica Celejowska; PTTK, ul. Rynek 27; Księgarnia „Tania Książka”, ul. Lubelska 5; JANOWIEC: „Dom Chleba” Reypol, Rynek Delikatesy „Groszek" M. Jagos, Rynek; Maćkowa Chata – kawiarnia, Rynek; Sklep Spożywczy, ul. Radomska; QUCHNIA pod zamkiem – restauracja, Pl. Wolności;

48 Wynik finansowy TPJ w latach

49 Wynik finansowy TPJ w latach


Pobierz ppt "Wczoraj i dziś Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą"

Podobne prezentacje


Reklamy Google