Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKO Ł A PODSTAWOWA IM. Ś W STANIS Ł aWA KOSTKI W ROSTKOWIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKO Ł A PODSTAWOWA IM. Ś W STANIS Ł aWA KOSTKI W ROSTKOWIE."— Zapis prezentacji:

1 SZKO Ł A PODSTAWOWA IM. Ś W STANIS Ł aWA KOSTKI W ROSTKOWIE

2 Nasza szkoła mieści się w budynku po starym, XIX-wiecznym, szlacheckim dworku. Nauka w niej rozpoczęła się w 1946r.

3 Jest to urocze, zaciszne i spokojne miejsce sprzyjające nauce, wypoczynkowi i kontaktom z naturą.

4 Dyrektorem Szkoły jest mgr Sylwia Suchodolska-Jakóbiak Rada Pedagogiczna nauczyciele dyplomowani: mgr Sylwia Suchodolska- Jakóbiak mgr Małgorzata Pawelczyk- Jedlak mgr Grażyna Sobiesiak mgr Wojciech Krawczyk Wanda Kordek nauczyciele mianowani: mgr Marianna Jolanta Olszak mgr Małgorzata Kamińska mgr Marek Gąsiorowski nauczyciele kontraktowi: mgr Agnieszka Leszczyńska mgr Teresa Kicińska

5 W szkole uczy się 67 uczniów. Nauka odbywa się w 7 salach lekcyjnych.

6 4 października 2002 roku nasza szkoła otrzymała zaszczytne imię św. Stanisława Kostki.

7 Z tej okazji odbyła się wielka uroczystość, w której wzięły udział władze oświatowe, samorządowe,kościelne oraz mieszkańcy Rostkowa.

8

9 W związku z nadaniem imienia św. Stanisława Kostki powstała w szkole galeria poświęcona jej patronowi.

10 Nasza szkoła stwarza warunki umożliwiające indywidualny rozwój każdego ucznia. Dla uczniów mających problemy w nauce prowadzone są zajęcia wyrównawcze. Uczniowie tacy kierowani są na badania do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Przasnyszu. Uczniom zdolnym szkoła oferuje zajęcia dodatkowe, przygotowuje ich do konkursów, wspiera ich zainteresowania oraz wskazuje drogi samokształcenia i doskonalenia się.

11 W ramach swoich zadań szkoła podejmuje współpracę z lokalnymi władzami, policją, strażą pożarną oraz Ośrodkiem Zdrowia w Czernicach Borowych.

12 Współpracujemy też z Parafią św. Stanisława Kostki w Rostkowie. Szczególnie nasilona współpraca miała miejsce w okresie przygotowywania szkoły do nadania imienia. Obecna współpraca wynika z faktu, że szkoła nosi imię św. Stanisława Kostki i obejmuje: - przygotowywanie i uczestnictwo w uroczystościach szkolnych i kościelnych; - spotkania z osobami duchownymi; - wspólną organizację imprez kulturalnych i środowiskowych; - wykonywanie dekoracji na uroczystości kościelne; - pomoc w organizacji i uczestnictwo w corocznych pielgrzymkach do Sanktuarium św. Stanisława Kostki;

13 Zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane są również we współpracy z rodzicami. Rodzice są współgospodarzami naszej szkoły. Wspólnie z Radą Pedagogiczną wspierają wysiłki na rzecz dzieci. Inicjują przedsięwzięcia wychowawcze. Wspomagają finansowo szkołę. Uczestniczą w pracach na rzecz szkoły. Spotykają się z wychowawcami na wywiadówkach i spotkaniach indywidualnych. Biorą udział w pedagogizacji rodziców.

14 Co roku organizujemy imprezy środowiskowe: Choinkę szkolną

15 Przegląd Dorobku Kulturalnego Szkół Gminy Czernice Borowe, dziś już pod nazwą Mazowiecki Przegląd Kabaretów Szkolnych.

16 W naszej szkole działa grupa rytmiczno- taneczna, uświetniająca tańcem wiele uroczystości.

17 Organizujemy konkursy, a nasi uczniowie biorą również udział w różnego rodzaju konkursach na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

18 Nasza szkoła słynie z doskonałych piłkarzy, którzy mają na swoim koncie wiele zwycięstw.

19 Co roku uczestniczymy w międzynarodowych spotkaniach szkół imienia św. Stanisława Kostki w Sikorzu.

20 Nasi uczniowie chętnie biorą udział w różnych akcjach charytatywnych: Zbieranie środków na rzecz osób niepełnosprawnych we współpracy z Fundacją Zdążyć z pomocą oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Zbiórka pieniędzy na edukację dzieci z Misji w Kamerunie. Wykonywanie prac plastycznych na licytację w ramach akcji Gwiazdka dla chorego Dziecka organizowanej przez Delegaturę KO w Ostrołęce. Udział w kwestach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oszczędzanie pieniędzy w skarbonkach w ramach corocznych akcji Jałmużna wielkopostna i Wigilijne dzieło pomocy dzieciom.

21 Pomagamy najbiedniejszym uczniom z naszej szkoły. Współpracujemy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych w zakresie: - dożywiania dzieci w szkole - zakupu podręczników

22 Uczniowie uczestniczą w licznych wycieczkach i wyjazdach.

23 Organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi: malarzami, poetami, kombatantami, misjonarką.

24 Uczymy szacunku dla przeszłości odwiedzając groby i miejsca pamięci narodowej.

25 W szkole istnieje stała wystawa zatytułowana Wieś polska w II poł. XIXw. i I poł. XXw.

26 Wokół naszej szkoły powstał Park Dydaktyczny, w którym znajdują się pomniki ludzi zasłużonych dla Ziemi Czernickiej.

27 Propagujemy zachowania proekologiczne.

28 Uczymy samorządności poprzez: Wybory do Samorządu Szkolnego Udział w referendum unijnym

29 Poprzez realizację programów realizujemy ścieżki przedmiotowe: Ekologiczną Regionalną – Moja mała ojczyzna Czytelniczo-medialną Prozdrowotną W ich ramach odbywają się: wycieczki krajoznawcze, muzealne i regionalne, uczniowie biorą udział w konkursach na wszystkich szczeblach, prowadzone są akcje sprzątania świata, imprezy mające na celu propagowanie zdrowego stylu życia oraz wystawy.

30 Zrealizowaliśmy też wiele projektów: Rostkowo Dzieciom – szkoła pozyskała środki z Przasnyskiego Funduszu Filantropijnego

31 Realizacja projektów Pożyteczne wakacje – środki zostały uzyskane z Fundacji Wspomagania Wsi

32 Realizacja projektów Bezpieczne ferie – środki pochodziły z Fundacji Wspomagania Wsi

33 Realizacja projektów: Rozszerzamy widnokręgi – projekt realizowany we współpracy z drużyną harcerską Eko-Harce z Czernic Borowych; środki pozyskane z Fundacji Wspomagania Wsi


Pobierz ppt "SZKO Ł A PODSTAWOWA IM. Ś W STANIS Ł aWA KOSTKI W ROSTKOWIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google