Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inhaltsverzeichnis PREZENTACJA INFORMACJI O TERENIE INWESTYCYJNYM JAK PRAWIDŁOWO WYPEŁNIĆ FORMATKĘ PAIiIZ Piła, 22 marca 2007 Wielkopolska Agencja Rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inhaltsverzeichnis PREZENTACJA INFORMACJI O TERENIE INWESTYCYJNYM JAK PRAWIDŁOWO WYPEŁNIĆ FORMATKĘ PAIiIZ Piła, 22 marca 2007 Wielkopolska Agencja Rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 Inhaltsverzeichnis PREZENTACJA INFORMACJI O TERENIE INWESTYCYJNYM JAK PRAWIDŁOWO WYPEŁNIĆ FORMATKĘ PAIiIZ Piła, 22 marca 2007 Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań Tel. +48 61 656 35 00, Fax 6565366, info@warp.org.pl www.warp.org.pl, www.contactwielkopolska.pl, www.wielkopolska-region.pl

2 1. Einleitung Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań Tel. +48 61 656 35 00, Fax 6565366, info@warp.org.pl www.warp.org.pl, www.contactwielkopolska.pl, www.wielkopolska-region.pl Plan prezentacji 1.Formatka PAIiIZ – oferta inwestycyjna terenu 2.Załączniki do oferty inwestycyjnej 3.Wzorcowa oferta inwestycyjna

3 1. Einleitung Formatka PAIiIZ – oferta inwestycyjna terenu (1) 1.1. Nazwa działki 1.2. Miasto / gmina 1.3. Powiat 1. Położenie 2. Powierzchnia działki 2.1. Maksymalny obszar dostępny w jednym kawałku - obszar może obejmować kilka działek 2.2. Liczba, oznaczenie, oraz powierzchnia poszczególnych działek - np. Działka nr 3905 - 3,9948 ha Działka nr 3913/1 - 1,7905 ha Działka nr 3913/2 - 0,7797 ha 2.3. Możliwość powiększenia terenu - krótki opis np. Istnieje możliwość wykupienia przylegającej działki o powierzchni 5,0 ha należącej do Spółki Skarbu Państwa. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań Tel. +48 61 656 35 00, Fax 6565366, info@warp.org.pl www.warp.org.pl, www.contactwielkopolska.pl, www.wielkopolska-region.pl

4 1. Einleitung Formatka PAIiIZ – oferta inwestycyjna terenu (2) - PLN / m² - kluczowa informacja dla inwestora 3. Cena 4. Informacje o nieruchomości 4.1. Właściciel / właściciele - kto jest właścicielem? (nazwa / imię i nazwisko) - dane kontaktowe - w przypadku dużej liczby właścicieli – czy jest porozumienie / umowa między właścicielami 4.2. Plan zagospodarowania przestrzennego - TAK / NIE 4.3. Przewidywana data przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku jego braku - stan zaawansowania prac na planem - na jakiej podstawie inwestor może rozpocząć działalność na danym terenie? 4.4. Przeznaczenie terenu Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań Tel. +48 61 656 35 00, Fax 6565366, info@warp.org.pl www.warp.org.pl, www.contactwielkopolska.pl, www.wielkopolska-region.pl

5 1. Einleitung Formatka PAIiIZ – oferta inwestycyjna terenu (3) 5.1. Klasyfikacja gruntów wraz z powierzchnią [ha] 5.2. Konieczność odrolnienia gruntu 5.3. Konieczność odlesienia gruntu Na podstawie Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r. z późniejszymi zmianami 5.4. Różnice poziomów terenu 5.5. Obecne użytkowanie 5.6. Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i gruntowych - TAK / NIE 5.7. Odpady znajdujące się na terenie - TAK / NIE 5. Charakterystyka działki Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań Tel. +48 61 656 35 00, Fax 6565366, info@warp.org.pl www.warp.org.pl, www.contactwielkopolska.pl, www.wielkopolska-region.pl

6 1. Einleitung Formatka PAIiIZ – oferta inwestycyjna terenu (4) 5.8. Poziom wód podziemnych 5.9. Ryzyko wystąpienia podtopień oraz obsunięć ziemi - TAK / NIE 5.10. Przeszkody podziemne - TAK / NIE - np. gazociągi, podziemne linie energetyczne, ciepłociągi, kolektor kanalizacji deszczowej, kolektor kanalizacji sanitarnej 5.11. Przeszkody występujące na powierzchni terenu - TAK / NIE - np. linie energetyczne, drogi przechodzące przez teren, zbiorniki i cieki wodne, rzeki, kanały, obiekty pod ochroną itp. 5. Charakterystyka działki – cd. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań Tel. +48 61 656 35 00, Fax 6565366, info@warp.org.pl www.warp.org.pl, www.contactwielkopolska.pl, www.wielkopolska-region.pl

7 1. Einleitung Formatka PAIiIZ – oferta inwestycyjna terenu (5) 5.12. Istniejące ograniczenia ekologiczne - TAK / NIE - np. zakaz stosowania do ogrzewania węgla i paliw węglopochodnych; zakaz użytkowania terenów i obiektów w sposób szkodliwy dla zdrowia ludzi i środowiska przyrodniczego; zakaz gromadzenia i utylizacji odpadów z działalności gospodarczej na działce; zakaz budowy kotłowni lokalnych korzystających z bezpośredniego spalania węgla nieprzetworzonego. 5.13. Budynki / inne budynki: - TAK / NIE - krótki opis: charakter budynku, powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji, rok budowy, stan techniczny, warunki nabycia. 5. Charakterystyka działki – cd. 6. Ograniczenia budowlane 6.1. Procent dopuszczalnej zabudowy. 6.2. Ograniczenia wysokości budynków. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań Tel. +48 61 656 35 00, Fax 6565366, info@warp.org.pl www.warp.org.pl, www.contactwielkopolska.pl, www.wielkopolska-region.pl

8 1. Einleitung Formatka PAIiIZ – oferta inwestycyjna terenu (6) 6.3. Strefa buforowa: - np. strefy chroniące tereny o szczególnych walorach przyrodniczych 6.4. Inne ograniczenia, jeśli występują: - np. zakaz budowy zakładów produkcyjnych uciążliwych dla otoczenia; zakaz budowy obiektów handlowych; zabudowa nie może przekraczać 3 kondygnacji. 6. Ograniczenia budowlane – cd. 7. Położenie komunikacyjne 7.1. Rodzaj, szerokość i wytrzymałość drogi dojazdowej. 7.2. Najbliższa autostrada. 7.3. Najbliższa droga krajowa: - odległość w km - numer drogi - relacja Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań Tel. +48 61 656 35 00, Fax 6565366, info@warp.org.pl www.warp.org.pl, www.contactwielkopolska.pl, www.wielkopolska-region.pl

9 1. Einleitung Formatka PAIiIZ – oferta inwestycyjna terenu (7) 7.4. Najbliższa linia kolejowa: - odległość w km - relacja 7.5. Najbliższa bocznica kolejowa: - odległość w km - dworzec a bocznica kolejowa 7.6. Najbliższe lotnisko międzynarodowe 7.7. Najbliższe miasto wojewódzkie. 7.8. Odległość od Warszawy 7.9. Najbliższe przejście graniczne - nazwa przejścia - odległość w km 7. Położenie komunikacyjne – cd. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań Tel. +48 61 656 35 00, Fax 6565366, info@warp.org.pl www.warp.org.pl, www.contactwielkopolska.pl, www.wielkopolska-region.pl

10 1. Einleitung Formatka PAIiIZ – oferta inwestycyjna terenu (8) 8.1. Elektryczność - odległość od przyłącza od granicy działki (m) - koszt doprowadzenia energii - napięcie (kV) - dostępna moc (MW) 8.2. Gaz - odległość przyłącza od granicy działki (m) - koszt doprowadzenia gazu - wartość kaloryczna (MJ/Nm³) - średnica rury (mm) - dostępna objętość (Nm³/h) 8.3. Woda - odległość przyłącza od granicy działki (m) - koszt doprowadzenia wody - dostępna objętość (m³ / 24h) 8. Infrastruktura Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań Tel. +48 61 656 35 00, Fax 6565366, info@warp.org.pl www.warp.org.pl, www.contactwielkopolska.pl, www.wielkopolska-region.pl

11 1. Einleitung Formatka PAIiIZ – oferta inwestycyjna terenu (9) 8. Infrastruktura – cd. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań Tel. +48 61 656 35 00, Fax 6565366, info@warp.org.pl www.warp.org.pl, www.contactwielkopolska.pl, www.wielkopolska-region.pl 8.4. Kanalizacja - odległość przyłącza do granicy działki (m) - koszt doprowadzenia kanalizacji - dostępna objętość (m³/24h) - ograniczenie zrzutu ścieków – krótki opis np. do 8000m³ / dobę 8.5. Odprowadzenie wód deszczowych - krótki opis np. odprowadzanie wód deszczowych do kanału X poprzez separator; odprowadzanie wód deszczowych kanałami deszczowymi do istniejących cieków 8.6. Oczyszczalnia - krótki opis – gdzie się znajduje? W jakiej odległości?

12 1. Einleitung Formatka PAIiIZ – oferta inwestycyjna terenu (10) 8. Infrastruktura – cd. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań Tel. +48 61 656 35 00, Fax 6565366, info@warp.org.pl www.warp.org.pl, www.contactwielkopolska.pl, www.wielkopolska-region.pl 8.7. Telefon - odległość od przyłącza do granicy działki (m) - koszt doprowadzenia linii - liczba linii analogowych Linia analogowa – linia tradycyjna; - liczba linii ISDN Linia ISDN – linia cyfrowa; polecana w szczególności firmom ponieważ jedna linia umożliwia prowadzenie równocześnie dwóch rozmów lub prowadzenie rozmowy i korzystanie z internetu lub prowadzenie rozmowy i wysyłanie faksu, a także nadawanie pracownikom indywidualnych numerów

13 1. Einleitung Formatka PAIiIZ – oferta inwestycyjna terenu (11) 9, 10. Osoba przygotowująca ofertę i osoba do kontaktu Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań Tel. +48 61 656 35 00, Fax 6565366, info@warp.org.pl www.warp.org.pl, www.contactwielkopolska.pl, www.wielkopolska-region.pl - imię i nazwisko - numer telefonu - e-mail - znajomość języków obcych

14 1. Einleitung Załączniki do oferty inwestycyjnej (1) 1. Mapki Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań Tel. +48 61 656 35 00, Fax 6565366, info@warp.org.pl www.warp.org.pl, www.contactwielkopolska.pl, www.wielkopolska-region.pl - Mapka z zaznaczeniem gminy na mapie Polski Przykład: Murowana Goślina

15 1. Einleitung Załączniki do oferty inwestycyjnej (2) 1. Mapki – cd. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań Tel. +48 61 656 35 00, Fax 6565366, info@warp.org.pl www.warp.org.pl, www.contactwielkopolska.pl, www.wielkopolska-region.pl - Mapka z zaznaczeniem gminy na mapie Wielkopolski Przykład: Kostrzyn

16 1. Einleitung Załączniki do oferty inwestycyjnej (3) 1. Mapki – cd. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań Tel. +48 61 656 35 00, Fax 6565366, info@warp.org.pl www.warp.org.pl, www.contactwielkopolska.pl, www.wielkopolska-region.pl - Mapka z zaznaczeniem terenu na mapie gminy Przykład: Grodzisk Wielkopolski

17 1. Einleitung Załączniki do oferty inwestycyjnej (4) 1. Mapki – cd. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań Tel. +48 61 656 35 00, Fax 6565366, info@warp.org.pl www.warp.org.pl, www.contactwielkopolska.pl, www.wielkopolska-region.pl - Mapka z zaznaczeniem terenu na mapie gminy oraz dróg dojazdowych Przykład: Tarnowo Podgórne

18 1. Einleitung Załączniki do oferty inwestycyjnej (5) 2. Zdjęcia (1) Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań Tel. +48 61 656 35 00, Fax 6565366, info@warp.org.pl www.warp.org.pl, www.contactwielkopolska.pl, www.wielkopolska-region.pl Przykład – teren inwestycyjny w Zbrudzewie, gmina Śrem

19 1. Einleitung Załączniki do oferty inwestycyjnej (6) 2. Zdjęcia (2) Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań Tel. +48 61 656 35 00, Fax 6565366, info@warp.org.pl www.warp.org.pl, www.contactwielkopolska.pl, www.wielkopolska-region.pl Przykład – teren inwestycyjny w Kleszczewie

20 1. Einleitung Załączniki do oferty inwestycyjnej (7) 3. Tabela zawierająca ceny wszystkich mediów Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań Tel. +48 61 656 35 00, Fax 6565366, info@warp.org.pl www.warp.org.pl, www.contactwielkopolska.pl, www.wielkopolska-region.pl Przykład: gmina Jelcz – Laskowice TARYFY OPŁAT GAZU ZIEMNEGO GZ-50 ŚR. 200 mm – WYSOKIE CIŚNIENIE 6,3 Mpa TARYFACENA ZA m3ABONAMENT W1 - 0 - 300 m3/ rok1,0431 zł5,124zł W2 - 301 - 1200 m3/ rok1,0431 zł 8,71 zł W3 - 1201 - 8000 m3/ rok1,0126 zł 19,39 zł W4 - > 8000 m3/ rok1,0004 zł80,27 zł

21 1. Einleitung Załączniki do oferty inwestycyjnej (8) 3. Tabela zawierająca ceny wszystkich mediów – cd. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań Tel. +48 61 656 35 00, Fax 6565366, info@warp.org.pl www.warp.org.pl, www.contactwielkopolska.pl, www.wielkopolska-region.pl Przykład: gmina Jelcz – Laskowice CENY OPŁAT ZA DOSTAWĘ CIEPŁA WYSZCZEGÓLNIENIEJEDNOSTKI WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT NETTOBRUTTO Cena za zamówioną moc cieplną MW/rok MW/m-c 52 702,32 zł 4 391,86 zł 64 296,83 zł 5 358,07 zł Cena ciepłaGJ25,10 zł30,62 zł Cena nośnika ciepłam39,57 zł11,68 zł Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe MW/rok MW/m-c 7 104,24 zł 592,02 zł 8 667,17 zł 722,27 zł Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe GJGR. B 5,97 zł GR. C 5,53 zł 7,28 zł 6,75 zł Stawka opłaty abonamentowej przyłącze4,18 zł5,10 z

22 1. Einleitung Załączniki do oferty inwestycyjnej (9) 4. Uchwały Rady Gminy Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań Tel. +48 61 656 35 00, Fax 6565366, info@warp.org.pl www.warp.org.pl, www.contactwielkopolska.pl, www.wielkopolska-region.pl - uchwała dotycząca zwolnień z podatków lokalnych - uchwała dotycząca innych zachęt przewidzianych dla inwestorów 5. Informacja na temat wysokości podatków lokalnych - podatek od nieruchomości - podatek od środków transportu - ulgi w podatku od nieruchomości dla osób prawnych

23 1. Einleitung Wzorcowa oferta inwestycyjna (1) Dobra oferta inwestycyjna to taka, która okaże się interesująca dla inwestora czyli… wyczerpująca pozbawiona informacji wzbudzających wątpliwości – bez niewypełnionych rubryk prezentująca wszystkie zalety oferowanej lokalizacji ale… …pozbawiona informacji niezgodnych z prawdą mających na celu zwiększenie atrakcyjności terenu Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań Tel. +48 61 656 35 00, Fax 6565366, info@warp.org.pl www.warp.org.pl, www.contactwielkopolska.pl, www.wielkopolska-region.pl

24 1. Einleitung Wzorcowa oferta inwestycyjna (2) Uczmy się od najlepszych…. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań Tel. +48 61 656 35 00, Fax 6565366, info@warp.org.pl www.warp.org.pl, www.contactwielkopolska.pl, www.wielkopolska-region.pl … czyli od gminy, w której w ostatnich latach zainwestowały takie firmy jak: - LG Philips LCD + poddostawcy (Hessung Electron Co. Ltd., LG Innotek Co. Ltd., Dong Yang Electronics, LG Chem Ltd., Ohsung Display Co.,Ltd., LG Electronics INC - Leoni Kabel Polska Sp. z o.o. - Kim Fabryka Koncentratów Spożywczych Sp. z o.o. - Awo – Werke Sp. z o.o - Gardinia Sp. z o.o. - Fatro Polska Sp. z o.o. - Schöller Artykuły Spożywcze Sp. z o.o. - Fior Sp. z o.o. - Henry Kruse Polska Sp. z o.o. - Sonko Healthy Food Production S.A. Sonko Healthy Food Production S.A. - Cargill (Polska) Sp. z o. o. - Cadbury Wedel Polska GMINA KOBIERZYCE

25 1. Einleitung Wzorcowa oferta inwestycyjna (3) Co składa się na ofertę inwestycyjną Kobierzyc? Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań Tel. +48 61 656 35 00, Fax 6565366, info@warp.org.pl www.warp.org.pl, www.contactwielkopolska.pl, www.wielkopolska-region.pl - Kompletna lista danych dotyczących terenu przygotowana wg standardów PAIiIZ - Folder promocyjny gminy w językach angielskim, niemieckim i francuskim - Wysokiej jakości mapa formatu A3 pokazująca położenie Kobierzyc na mapie Polski i województwa dolnośląskiego oraz położenie terenu inwestycyjnego na terenie gminy oraz sieć połączeń drogowych i kolejowych; na mapie zaznaczono odległości i czas dojazdu do m.in. najbliższego węzła autostradowego autostrady A4, centrum Wrocławia, lotniska międzynarodowego Wrocław – Strachowice - Laminowany plan gminy w formacie A2 - Kolorowa mapa formatu A3 – wyrys z map ewidencyjnych danego obrębu, pokazujący oferowaną działkę z zaznaczoną istniejącą i planowaną infrastrukturą, mediami, siecią dróg dojazdowych a także terenami sąsiadującymi, zajmowanymi przez już działające przedsiębiorstwa - Mapa topograficzna działki

26 1. Einleitung Wzorcowa oferta inwestycyjna (4) Co składa się na ofertę inwestycyjną Kobierzyc? – cd. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań Tel. +48 61 656 35 00, Fax 6565366, info@warp.org.pl www.warp.org.pl, www.contactwielkopolska.pl, www.wielkopolska-region.pl - Zdjęcia oferowanego terenu, w tym zdjęcia lotnicze - Wyniki wstępnego raportu geotechnicznego oferowanej działki - Zatwierdzona przez UOKiK uchwała Rady Gminy w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców - Plan terminowy procedury formalno – prawnej związanej z uzyskaniem pozwolenia na budowę na oferowanej działce, zawierający pełną listę procedur wraz z precyzyjnym podaniem terminu uzyskania pozwolenia liczonym od dnia wykupu gruntu przez inwestora - Tabela kosztów i opłat z tytułu wydania i sporządzenia dokumentów oraz opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - Plan terminowy wykonania robót związanych z przygotowaniem terenu do przeprowadzenia inwestycji w formie tabelarycznej (rodzaj robót – instytucja odpowiedzialna – termin realizacji – szacowany koszt wykonania)

27 1. Einleitung Wzorcowa oferta inwestycyjna (5) Co składa się na ofertę inwestycyjną Kobierzyc? – cd. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań Tel. +48 61 656 35 00, Fax 6565366, info@warp.org.pl www.warp.org.pl, www.contactwielkopolska.pl, www.wielkopolska-region.pl - Tabela zawierająca ceny mediów - Aktualne dane z Powiatowego Urzędu Pracy dotyczące liczby i struktury bezrobotnych w obszarze aglomeracji wrocławskiej - Lista działających w gminie inwestorów zagranicznych wraz ze zdjęciami zakładów produkcyjnych, liczbą zatrudnionych, profilem działalności - List podpisany przez wójta gminy i przewodniczącego rady gminy zawierający deklarację poparcia władz gminy dla planowanej inwestycji wraz ze wskazaniem osoby odpowiedzialnej za jej realizację przez urząd gminy, z podaniem jej danych kontaktowych - Pełna oferta w języku angielskim lub niemieckim jest przekazywana przedstawicielom inwestora w formie papierowej i na płycie CD

28 1. Einleitung Wzorcowa oferta inwestycyjna (6) Załączniki do oferty inwestycyjnej Kobierzyc Mapka – położenie gminy Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań Tel. +48 61 656 35 00, Fax 6565366, info@warp.org.pl www.warp.org.pl, www.contactwielkopolska.pl, www.wielkopolska-region.pl

29 1. Einleitung Wzorcowa oferta inwestycyjna (7) Załączniki do oferty inwestycyjnej Kobierzyc – cd. Mapa z infrastrukturą techniczną oferowanej lokalizacji inwestycji Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań Tel. +48 61 656 35 00, Fax 6565366, info@warp.org.pl www.warp.org.pl, www.contactwielkopolska.pl, www.wielkopolska-region.pl

30 1. Einleitung Wzorcowa oferta inwestycyjna (8) Załączniki do oferty inwestycyjnej Kobierzyc – cd. Układ istniejących i projektowanych dróg obsługujących oferowany teren Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań Tel. +48 61 656 35 00, Fax 6565366, info@warp.org.pl www.warp.org.pl, www.contactwielkopolska.pl, www.wielkopolska-region.pl

31 1. Einleitung Wzorcowa oferta inwestycyjna (9) Załączniki do oferty inwestycyjnej Kobierzyc – cd. Rysunek w skali makro Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań Tel. +48 61 656 35 00, Fax 6565366, info@warp.org.pl www.warp.org.pl, www.contactwielkopolska.pl, www.wielkopolska-region.pl

32 1. Einleitung Dziękuję za uwagę JUSTYNA URBANOWICZ CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA WIELKOPOLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI UL. PIEKARY 19 61-823 POZNAŃ TEL. 061 65 63 507 JUSTYNA.URBANOWICZ@WARP.ORG.PL Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań Tel. +48 61 656 35 00, Fax 6565366, info@warp.org.pl www.warp.org.pl, www.contactwielkopolska.pl, www.wielkopolska-region.pl


Pobierz ppt "Inhaltsverzeichnis PREZENTACJA INFORMACJI O TERENIE INWESTYCYJNYM JAK PRAWIDŁOWO WYPEŁNIĆ FORMATKĘ PAIiIZ Piła, 22 marca 2007 Wielkopolska Agencja Rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google