Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PREZENTACJA INFORMACJI O TERENIE INWESTYCYJNYM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PREZENTACJA INFORMACJI O TERENIE INWESTYCYJNYM"— Zapis prezentacji:

1 PREZENTACJA INFORMACJI O TERENIE INWESTYCYJNYM
Inhaltsverzeichnis PREZENTACJA INFORMACJI O TERENIE INWESTYCYJNYM JAK PRAWIDŁOWO WYPEŁNIĆ FORMATKĘ PAIiIZ Piła, 22 marca 2007 Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, Poznań Tel , Fax ,

2 Formatka PAIiIZ – oferta inwestycyjna terenu
Plan prezentacji 1. Einleitung Formatka PAIiIZ – oferta inwestycyjna terenu Załączniki do oferty inwestycyjnej Wzorcowa oferta inwestycyjna Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, Poznań Tel , Fax ,

3 Formatka PAIiIZ – oferta inwestycyjna terenu (1)
1. Einleitung 1. Położenie 1.1. Nazwa działki 1.2. Miasto / gmina 1.3. Powiat 2. Powierzchnia działki 2.1. Maksymalny obszar dostępny w jednym kawałku - obszar może obejmować kilka działek 2.2. Liczba, oznaczenie, oraz powierzchnia poszczególnych działek - np. Działka nr ,9948 ha Działka nr 3913/1 - 1,7905 ha Działka nr 3913/2 - 0,7797 ha 2.3. Możliwość powiększenia terenu - krótki opis np. Istnieje możliwość wykupienia przylegającej działki o powierzchni 5,0 ha należącej do Spółki Skarbu Państwa. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, Poznań Tel , Fax ,

4 Formatka PAIiIZ – oferta inwestycyjna terenu (2)
1. Einleitung 3. Cena - PLN / m² - kluczowa informacja dla inwestora 4. Informacje o nieruchomości 4.1. Właściciel / właściciele - kto jest właścicielem? (nazwa / imię i nazwisko) - dane kontaktowe - w przypadku dużej liczby właścicieli – czy jest porozumienie / umowa między właścicielami 4.2. Plan zagospodarowania przestrzennego - TAK / NIE 4.3. Przewidywana data przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku jego braku - stan zaawansowania prac na planem - na jakiej podstawie inwestor może rozpocząć działalność na danym terenie? 4.4. Przeznaczenie terenu Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, Poznań Tel , Fax ,

5 Formatka PAIiIZ – oferta inwestycyjna terenu (3)
1. Einleitung 5. Charakterystyka działki 5.1. Klasyfikacja gruntów wraz z powierzchnią [ha] 5.2. Konieczność odrolnienia gruntu 5.3. Konieczność odlesienia gruntu Na podstawie Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r. z późniejszymi zmianami 5.4. Różnice poziomów terenu 5.5. Obecne użytkowanie 5.6. Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i gruntowych - TAK / NIE 5.7. Odpady znajdujące się na terenie Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, Poznań Tel , Fax ,

6 Formatka PAIiIZ – oferta inwestycyjna terenu (4)
1. Einleitung 5. Charakterystyka działki – cd. 5.8. Poziom wód podziemnych 5.9. Ryzyko wystąpienia podtopień oraz obsunięć ziemi - TAK / NIE 5.10. Przeszkody podziemne - np. gazociągi, podziemne linie energetyczne, ciepłociągi, kolektor kanalizacji deszczowej, kolektor kanalizacji sanitarnej 5.11. Przeszkody występujące na powierzchni terenu - np. linie energetyczne, drogi przechodzące przez teren, zbiorniki i cieki wodne, rzeki, kanały, obiekty pod ochroną itp. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, Poznań Tel , Fax ,

7 Formatka PAIiIZ – oferta inwestycyjna terenu (5)
1. Einleitung 5. Charakterystyka działki – cd. 5.12. Istniejące ograniczenia ekologiczne - TAK / NIE - np. zakaz stosowania do ogrzewania węgla i paliw węglopochodnych; zakaz użytkowania terenów i obiektów w sposób szkodliwy dla zdrowia ludzi i środowiska przyrodniczego; zakaz gromadzenia i utylizacji odpadów z działalności gospodarczej na działce; zakaz budowy kotłowni lokalnych korzystających z bezpośredniego spalania węgla nieprzetworzonego. 5.13. Budynki / inne budynki: - krótki opis: charakter budynku, powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji, rok budowy, stan techniczny, warunki nabycia. 6. Ograniczenia budowlane 6.1. Procent dopuszczalnej zabudowy. 6.2. Ograniczenia wysokości budynków. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, Poznań Tel , Fax ,

8 Formatka PAIiIZ – oferta inwestycyjna terenu (6)
1. Einleitung 6. Ograniczenia budowlane – cd. 6.3. Strefa buforowa: - np. strefy chroniące tereny o szczególnych walorach przyrodniczych 6.4. Inne ograniczenia, jeśli występują: - np. zakaz budowy zakładów produkcyjnych uciążliwych dla otoczenia; zakaz budowy obiektów handlowych; zabudowa nie może przekraczać 3 kondygnacji. 7. Położenie komunikacyjne 7.1. Rodzaj, szerokość i wytrzymałość drogi dojazdowej. 7.2. Najbliższa autostrada. 7.3. Najbliższa droga krajowa: - odległość w km - numer drogi - relacja Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, Poznań Tel , Fax ,

9 Formatka PAIiIZ – oferta inwestycyjna terenu (7)
1. Einleitung 7. Położenie komunikacyjne – cd. 7.4. Najbliższa linia kolejowa: - odległość w km - relacja 7.5. Najbliższa bocznica kolejowa: - dworzec a bocznica kolejowa 7.6. Najbliższe lotnisko międzynarodowe 7.7. Najbliższe miasto wojewódzkie. 7.8. Odległość od Warszawy 7.9. Najbliższe przejście graniczne - nazwa przejścia Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, Poznań Tel , Fax ,

10 Formatka PAIiIZ – oferta inwestycyjna terenu (8)
1. Einleitung 8. Infrastruktura 8.1. Elektryczność - odległość od przyłącza od granicy działki (m) - koszt doprowadzenia energii - napięcie (kV) - dostępna moc (MW) 8.2. Gaz - odległość przyłącza od granicy działki (m) - koszt doprowadzenia gazu - wartość kaloryczna (MJ/Nm³) - średnica rury (mm) - dostępna objętość (Nm³/h) 8.3. Woda - koszt doprowadzenia wody - dostępna objętość (m³ / 24h) Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, Poznań Tel , Fax ,

11 Formatka PAIiIZ – oferta inwestycyjna terenu (9)
1. Einleitung 8. Infrastruktura – cd. 8.4. Kanalizacja - odległość przyłącza do granicy działki (m) - koszt doprowadzenia kanalizacji - dostępna objętość (m³/24h) - ograniczenie zrzutu ścieków – krótki opis np. do 8000m³ / dobę 8.5. Odprowadzenie wód deszczowych - krótki opis np. odprowadzanie wód deszczowych do kanału X poprzez separator; odprowadzanie wód deszczowych kanałami deszczowymi do istniejących cieków 8.6. Oczyszczalnia - krótki opis – gdzie się znajduje? W jakiej odległości? Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, Poznań Tel , Fax ,

12 Formatka PAIiIZ – oferta inwestycyjna terenu (10)
1. Einleitung 8. Infrastruktura – cd. 8.7. Telefon - odległość od przyłącza do granicy działki (m) - koszt doprowadzenia linii - liczba linii analogowych Linia analogowa – linia tradycyjna; - liczba linii ISDN Linia ISDN – linia cyfrowa; polecana w szczególności firmom ponieważ jedna linia umożliwia prowadzenie równocześnie dwóch rozmów lub prowadzenie rozmowy i korzystanie z internetu lub prowadzenie rozmowy i wysyłanie faksu, a także nadawanie pracownikom indywidualnych numerów Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, Poznań Tel , Fax ,

13 Formatka PAIiIZ – oferta inwestycyjna terenu (11)
1. Einleitung 9, 10. Osoba przygotowująca ofertę i osoba do kontaktu - imię i nazwisko - numer telefonu - - znajomość języków obcych Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, Poznań Tel , Fax ,

14 Załączniki do oferty inwestycyjnej (1)
1. Einleitung 1. Mapki - Mapka z zaznaczeniem gminy na mapie Polski Przykład: Murowana Goślina Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, Poznań Tel , Fax ,

15 Załączniki do oferty inwestycyjnej (2)
1. Einleitung 1. Mapki – cd. - Mapka z zaznaczeniem gminy na mapie Wielkopolski Przykład: Kostrzyn Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, Poznań Tel , Fax ,

16 Załączniki do oferty inwestycyjnej (3)
1. Einleitung 1. Mapki – cd. - Mapka z zaznaczeniem terenu na mapie gminy Przykład: Grodzisk Wielkopolski Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, Poznań Tel , Fax ,

17 Załączniki do oferty inwestycyjnej (4)
1. Einleitung 1. Mapki – cd. - Mapka z zaznaczeniem terenu na mapie gminy oraz dróg dojazdowych Przykład: Tarnowo Podgórne Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, Poznań Tel , Fax ,

18 Załączniki do oferty inwestycyjnej (5)
1. Einleitung 2. Zdjęcia (1) Przykład – teren inwestycyjny w Zbrudzewie, gmina Śrem Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, Poznań Tel , Fax ,

19 Załączniki do oferty inwestycyjnej (6)
1. Einleitung 2. Zdjęcia (2) Przykład – teren inwestycyjny w Kleszczewie Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, Poznań Tel , Fax ,

20 Załączniki do oferty inwestycyjnej (7)
1. Einleitung 3. Tabela zawierająca ceny wszystkich mediów Przykład: gmina Jelcz – Laskowice TARYFY OPŁAT GAZU ZIEMNEGO GZ-50 ŚR. 200 mm – WYSOKIE CIŚNIENIE 6,3 Mpa TARYFA CENA ZA m3 ABONAMENT W m3/ rok 1,0431 zł 5,124zł W m3/ rok 8,71 zł W m3/ rok 1,0126 zł 19,39 zł W4 - > m3/ rok 1,0004 zł 80,27 zł Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, Poznań Tel , Fax ,

21 CENY OPŁAT ZA DOSTAWĘ CIEPŁA
Załączniki do oferty inwestycyjnej (8) 1. Einleitung 3. Tabela zawierająca ceny wszystkich mediów – cd. Przykład: gmina Jelcz – Laskowice CENY OPŁAT ZA DOSTAWĘ CIEPŁA WYSZCZEGÓLNIENIE JEDNOSTKI WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT NETTO BRUTTO Cena za zamówioną moc cieplną MW/rok MW/m-c 52 702,32 zł 4 391,86 zł 64 296,83 zł 5 358,07 zł Cena ciepła GJ 25,10 zł 30,62 zł Cena nośnika ciepła m3 9,57 zł 11,68 zł Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe 7 104,24 zł 592,02 zł 8 667,17 zł 722,27 zł Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe GR. B 5,97 zł GR. C 5,53 zł 7,28 zł 6,75 zł Stawka opłaty abonamentowej przyłącze 4,18 zł 5,10 z Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, Poznań Tel , Fax ,

22 Załączniki do oferty inwestycyjnej (9)
1. Einleitung 4. Uchwały Rady Gminy - uchwała dotycząca zwolnień z podatków lokalnych - uchwała dotycząca innych zachęt przewidzianych dla inwestorów 5. Informacja na temat wysokości podatków lokalnych - podatek od nieruchomości - podatek od środków transportu - ulgi w podatku od nieruchomości dla osób prawnych Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, Poznań Tel , Fax ,

23 Wzorcowa oferta inwestycyjna (1)
1. Einleitung Dobra oferta inwestycyjna to taka, która okaże się interesująca dla inwestora czyli… wyczerpująca pozbawiona informacji wzbudzających wątpliwości – bez niewypełnionych rubryk prezentująca wszystkie zalety oferowanej lokalizacji ale… …pozbawiona informacji niezgodnych z prawdą mających na celu zwiększenie atrakcyjności terenu Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, Poznań Tel , Fax ,

24 GMINA KOBIERZYCE Wzorcowa oferta inwestycyjna (2)
1. Einleitung Uczmy się od najlepszych…. … czyli od gminy, w której w ostatnich latach zainwestowały takie firmy jak: - LG Philips LCD + poddostawcy (Hessung Electron Co. Ltd., LG Innotek Co. Ltd., Dong Yang Electronics, LG Chem Ltd., Ohsung Display Co.,Ltd., LG Electronics INC - Leoni Kabel Polska Sp. z o.o. - Kim Fabryka Koncentratów Spożywczych Sp. z o.o. - Awo – Werke Sp. z o.o - Gardinia Sp. z o.o. - Fatro Polska Sp. z o.o. - Schöller Artykuły Spożywcze Sp. z o.o. - Fior Sp. z o.o. - Henry Kruse Polska Sp. z o.o. - Sonko Healthy Food Production S.A. Sonko Healthy Food Production S.A. - Cargill (Polska) Sp. z o. o. - Cadbury Wedel Polska GMINA KOBIERZYCE Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, Poznań Tel , Fax ,

25 Wzorcowa oferta inwestycyjna (3)
1. Einleitung Co składa się na ofertę inwestycyjną Kobierzyc? - Kompletna lista danych dotyczących terenu przygotowana wg standardów PAIiIZ - Folder promocyjny gminy w językach angielskim, niemieckim i francuskim - Wysokiej jakości mapa formatu A3 pokazująca położenie Kobierzyc na mapie Polski i województwa dolnośląskiego oraz położenie terenu inwestycyjnego na terenie gminy oraz sieć połączeń drogowych i kolejowych; na mapie zaznaczono odległości i czas dojazdu do m.in. najbliższego węzła autostradowego autostrady A4, centrum Wrocławia, lotniska międzynarodowego Wrocław – Strachowice - Laminowany plan gminy w formacie A2 - Kolorowa mapa formatu A3 – wyrys z map ewidencyjnych danego obrębu, pokazujący oferowaną działkę z zaznaczoną istniejącą i planowaną infrastrukturą, mediami, siecią dróg dojazdowych a także terenami sąsiadującymi, zajmowanymi przez już działające przedsiębiorstwa - Mapa topograficzna działki Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, Poznań Tel , Fax ,

26 - Zdjęcia oferowanego terenu, w tym zdjęcia lotnicze
Wzorcowa oferta inwestycyjna (4) 1. Einleitung Co składa się na ofertę inwestycyjną Kobierzyc? – cd. - Zdjęcia oferowanego terenu, w tym zdjęcia lotnicze - Wyniki wstępnego raportu geotechnicznego oferowanej działki - Zatwierdzona przez UOKiK uchwała Rady Gminy w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców - Plan terminowy procedury formalno – prawnej związanej z uzyskaniem pozwolenia na budowę na oferowanej działce, zawierający pełną listę procedur wraz z precyzyjnym podaniem terminu uzyskania pozwolenia liczonym od dnia wykupu gruntu przez inwestora - Tabela kosztów i opłat z tytułu wydania i sporządzenia dokumentów oraz opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - Plan terminowy wykonania robót związanych z przygotowaniem terenu do przeprowadzenia inwestycji w formie tabelarycznej (rodzaj robót – instytucja odpowiedzialna – termin realizacji – szacowany koszt wykonania) Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, Poznań Tel , Fax ,

27 - Tabela zawierająca ceny mediów
Wzorcowa oferta inwestycyjna (5) 1. Einleitung Co składa się na ofertę inwestycyjną Kobierzyc? – cd. - Tabela zawierająca ceny mediów - Aktualne dane z Powiatowego Urzędu Pracy dotyczące liczby i struktury bezrobotnych w obszarze aglomeracji wrocławskiej - Lista działających w gminie inwestorów zagranicznych wraz ze zdjęciami zakładów produkcyjnych, liczbą zatrudnionych, profilem działalności - List podpisany przez wójta gminy i przewodniczącego rady gminy zawierający deklarację poparcia władz gminy dla planowanej inwestycji wraz ze wskazaniem osoby odpowiedzialnej za jej realizację przez urząd gminy, z podaniem jej danych kontaktowych - Pełna oferta w języku angielskim lub niemieckim jest przekazywana przedstawicielom inwestora w formie papierowej i na płycie CD Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, Poznań Tel , Fax ,

28 Wzorcowa oferta inwestycyjna (6)
1. Einleitung Załączniki do oferty inwestycyjnej Kobierzyc Mapka – położenie gminy Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, Poznań Tel , Fax ,

29 Wzorcowa oferta inwestycyjna (7)
1. Einleitung Załączniki do oferty inwestycyjnej Kobierzyc – cd. Mapa z infrastrukturą techniczną oferowanej lokalizacji inwestycji Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, Poznań Tel , Fax ,

30 Wzorcowa oferta inwestycyjna (8)
1. Einleitung Załączniki do oferty inwestycyjnej Kobierzyc – cd. Układ istniejących i projektowanych dróg obsługujących oferowany teren Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, Poznań Tel , Fax ,

31 Wzorcowa oferta inwestycyjna (9)
1. Einleitung Załączniki do oferty inwestycyjnej Kobierzyc – cd. Rysunek w skali makro Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, Poznań Tel , Fax ,

32 Dziękuję za uwagę JUSTYNA URBANOWICZ CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA
1. Einleitung Dziękuję za uwagę JUSTYNA URBANOWICZ CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA WIELKOPOLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI UL. PIEKARY 19 POZNAŃ TEL Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, Poznań Tel , Fax ,


Pobierz ppt "PREZENTACJA INFORMACJI O TERENIE INWESTYCYJNYM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google