Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOMORNIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOMORNIE"— Zapis prezentacji:

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOMORNIE
Poborszów ul. Harcerska 81 tel./fax /077/

2 Zespół Szkół w Komornie to specjalistyczna placówka oświatowa o 58-letniej tradycji kształcącej kadry dla potrzeb infrastruktury wiejskiej. Położona na terenie zwartego kompleksu pałacowo – parkowego o powierzchni ponad 10 ha. W otoczeniu przepięknych platanów, malowniczego stawu znajdują się ścieżki spacerowe i trasy biegowe, a XVIII wieczny zameczek stanowi uzupełnienie tego krajobrazu.

3 Szkoła swym zasięgiem obejmuje:
powiat kędzierzyńsko - kozielski (93 uczniów technikum) powiat krapkowicki (15 uczniów technikum) powiat strzelecki (12 uczniów technikum) powiat prudnicki (7 uczniów technikum) - powiat gliwicki (1 uczeń technikum)

4 BAZĘ SZKOŁY TWORZĄ: BUDYNEK GŁÓWNY BUDYNEK NR 2 ZAMECZEK
WARSZTATY SZKOLNE

5 Budynki szkolne Budynek główny szkoły posiada 16 przestronnych,
dobrze wyposażonych w sprzęt i pomoce dydaktyczne sal lekcyjnych, salę gimnastyczną oraz pomieszczenia administracyjno – biurowe. Dwie pracownie komputerowe ogólnego przeznaczenia, dwie pracownie na potrzeby technikum mechanizacji rolnictwa, technikum agrobiznesu i technikum architektury krajobrazu oraz biura administracji są połączone wewnętrzną siecią informatyczną.

6 Przykładowe pracownie i sale lekcyjne Zespołu Szkół w Komornie
Sala gimnastyczna Pracownia przedmiotów ekonomicznych Pracownia komputerowa

7 W byłym budynku internatu na parterze i pierwszym piętrze mieszczą się sale lekcyjne, na potrzeby gimnazjum oraz specjalistyczne klasopracownie dla techników mechanizacji, agrobiznesu i architektury krajobrazu. Warsztaty szkolne mają 12 pracowni: - obróbka ręczna - obróbka mechaniczna - stolarnia - spawalnia - stacja diagnostyczna - maszyn rolniczych - metrologii oraz pomieszczenia biurowe, szatnia, magazyn, plac manewrowy do nauki jazdy oraz poligon do jazd eksploatacyjnych.

8 Warsztaty szkolne Obróbka mechaniczna Pracownia pojazdów

9 Samochód do nauki jazdy Renault Clio
W ramach nauki uczniowie mają możliwość ukończenia kursu prawa jazdy w kategoriach: B i T oraz na kombajn zbożowy.

10 Szkoła prowadzi nabór i kształci w następujących kierunkach:
4-letnie Technikum Mechanizacji Rolnictwa 4-letnie Technikum Architektury Krajobrazu 4-letnie Technikum Agrobiznesu Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodzie mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodzie rolnik Gimnazjum

11 i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.
Kierunki kształcenia, które są w naszej ofercie, nawiązują do tradycji i specyfiki szkoły, a jednocześnie przygotowują do życia we współczesnym świecie, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. W procesie kształcenia zawodowego uczeń nabędzie wiedzę i umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne zgodne z ideą europejskich ram kwalifikacji. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszej szkoły i propozycjami kształcenia zawodowego. Kończąc technikum, możesz nie tylko zdobyć kwalifikacje w określonym zawodzie, ale także uzyskać maturę. Kończąc zasadniczą szkołę zawodową, możesz uzupełnić kwalifikacje na poziomie technikum. Przy wyborze jednego z kierunków technicznych podejmij decyzję o wyborze dwóch przedmiotów ogólnokształcących w zakresie rozszerzonym, biorąc pod uwagę: matematykę, fizykę, biologię lub chemię.

12 4-letnie Technikum Mechanizacji Rolnictwa
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji rolniczej; obsługiwanie pojazdów, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie; ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych; organizowanie prac związanych z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie; prowadzenie samochodów osobowych. W efekcie kształcenia zdobędzie kwalifikacje: Eksploatacja maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej; Obsługa pojazdów stosowanych w rolnictwie; Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie.

13 4-letnie Technikum Agrobiznesu
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: organizowanie i wykonywanie prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą; obsługa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej; organizowanie i wykonywanie prac związanych z przetwórstwem spożywczym, usługami i handlem; prowadzenie marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych; prowadzenie dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie. W efekcie kształcenia zdobędzie kwalifikacje: Prowadzenie produkcji rolniczej; Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

14 4-letnie Technikum Architektury Krajobrazu
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: opracowywanie projektów obiektów terenów zieleni; urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni i zadrzewień; urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu; prowadzenie ciągnika rolniczego z przyczepą (z przyczepami). W efekcie kształcenia zdobędzie kwalifikacje: Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu; Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.

15 3-letnia Szkoła Zawodowa w zawodzie rolnik
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie rolnik zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywanie prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej; eksploatowanie pojazdów i maszyn rolniczych; prowadzenie sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich; obliczanie opłacalności produkcji rolniczej. W efekcie kształcenia zdobędzie kwalifikacje: Prowadzenie produkcji rolniczej.

16 W efekcie kształcenia zdobędzie kwalifikacje:
3-letnia Szkoła Zawodowa w zawodzie mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: użytkowanie pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej; obsługiwanie pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie; ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych; organizowanie prac związanych z użytkowaniem i obsługą pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie; prowadzenie samochodów osobowych oraz ciągników rolniczych. W efekcie kształcenia zdobędzie kwalifikacje: Eksploatacja maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej; Obsługa pojazdów stosowanych w rolnictwie.

17 Zapisy do szkoły odbywają się nie drogą elektroniczną, tylko osobiście w szkole. Podanie można pobrać ze szkolnej strony internetowej(zskomorno.pl) lub w sekretariacie szkoły.

18 W ramach praktyk zawodowych szkoła współpracuje m.in.:
GOSPODARSTWA ROLNE R. Matejka (Farmer roku 1999r.) Agroland Ligota Krapkowicka Bernard Marks (8 miejsce w kraju wśród najlepszych gospodarstw rolnych) Leszek Krzywniak, specjalistyczne gospodarstwo rolno-rybackie Joachim Majnusz, specjalistyczne gospodarstwo rolne FIRMY Rinnen Polska Sp. z o.o. Spedycja Miedzynarodowa Ośrodek jeździecki „Lewada” Centrum Ogrodnicze „Rippel” w Kędzierzynie-Koźlu „TAGRA” – artykuły ogrodnicze, hurt i detal w Kędzierzynie-Koźlu Maszyny i części rolnicze „Dziadzia” w Reńskiej Wsi SAMORZĄD TERYTORIALNY Urząd Gminy Bierawa Urząd Gminy Cisek Urząd Gminy Pawłowiczki Urząd Gminy Reńska Wieś Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle BANKI Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie-Koźlu Bank Śląski PRAKTYKI ZAGRANICZNE Uczniowie z klas Technikum Mechanizacji Rolnictwa brali udział w 3-tygodniowej praktyce w Niemczech.

19 Najważniejsze osiągnięcia szkoły w latach 2007-2011
W rankingu szkół ponadgimnazjalnych ogłoszonym przez dziennik „Rzeczpospolita” i miesięcznik „Perspektywy” zajęliśmy: w 2007r. – 360 miejsce w kraju w 2009r. – 252 miejsce w kraju, 9 na Opolszczyźnie, w 2010r. – 152 miejsce w kraju tym samym: miejsce w woj. opolskim miejsce w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim w 2011 r. – 176 miejsce w Krajowym Podrankingu Olimpijskim

20 Sukcesy uczniów w olimpiadach, konkursach, turniejach i zawodach w latach 2007/11
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – 2 laureatów i 2 finalistów - blok produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa (2007/08, 2008/09, 2009/10). Stypendium Prezesa RM- przyznawane corocznie jednemu uczniowi. XIII Woj. Konkurs Wiedzy o BHP w Rolnictwie - laureat wojewódzki Ogólnopolskiego konkursu ‘”Z Ekologią na co dzień” - laureaci drużynowi. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej -laureat krajowy. Powiatowy Konkurs Wschód – Zachód – laureaci (2007/08, 2008/09, 2009/10). Mistrzostwa powiatu w piłce nożnej mężczyzn -2 miejsce. Mikołajkowy turniej siatkówki dziewczyn w Opavie- 2 miejsce.

21 Olimpiady Młodych Producentów Rolnych – finaliści etapu centralnego (2008/09)
Gminny Festiwal piosenki Obcojęzycznej – laureaci drużynowo (2008/09) Młodzieżowy Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie – laureat krajowy 2 miejsce (2008/09) Kulturalne prezentacje Szkół Ponadgimnazjalnych – 2 miejsce (2008/09) XLIII Międzyszkolny Turniej Fizyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych woj. opolskiego – 3 miejsce drużynowo (2009/10) Ogólnopolski Konkurs „Moja klasa ze snów” – zgłoszenie do finału (2009/10) Mistrzostwa Województwa w Tenisie Stołowym – awans do finału woj. (2009/10)

22 Zajęcia pozalekcyjne Terapia dysleksji Koło informatyczne
Zajęcia wyrównawcze matematyka Zajęcia rewalidacyjne Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego Szkolny Klub Sportowy Kółko teatralne Orkiestra dęta Wolontariat Klub Europejski Szkolny Klub Przedsiębiorczości

23 Projekty realizowane w latach 2008/12:
1. Comenius pt. „Tri natur-ochrona zasobów przyrody trzech narodów” z Czechami i Słowakami 2. Projekt „Absolwenci z K-Koźla najlepsi z najlepszych” we współudziale CKPiU: kurs spawacza kurs obsługi wózków widłowych kurs prawa jazdy kat. C kurs pilota wycieczek 3. Projekt systemowy „Innowacyjna szkoła zawodowa” - „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu realizowane jest zadanie „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Uczniowie uczestniczą w kursach specjalistycznych, nadających im dodatkowe uprawnienia w swoim lub pokrewnym zawodzie (np. prawo jazdy kategorii „C”, kurs spawacza).

24 4. Projekt „Uczniowie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego - wykształceni, kompetentni, zorientowani na sukces”. Realizacja projektu odbywało się w Partnerstwie Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu i Opolskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego: zaplanowano 120 godz. zajęć dodatkowych z chemii, florystyki, mechanizacji rolnictwa kurs prawa jazdy kurs spawacza zajęcia wyrównawcze z matematyki kursy przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa zaplanowano zakup materiałów i pomocy dydaktycznych dla szkoły i uczniów. 5. „Trzymaj formę” zajęcia rekreacyjne dla młodzieży we współpracy z Sanepidem. 6. „Ekonomia w szkole”, „Moje finanse”, „Ekonomia na co dzień” we współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Narodowym Bankiem Polskim. 7. „III Elementarz, czyli program 7 kroków” we współpracy z Urzędem Gminy Reńska Wieś.

25 8. Realizacja projektu w Partnerstwie z Ludowym Klubem Jeździeckim Lewada w Zakrzowie „Profesjonalna Praktyka Szansą Współczesnego Absolwenta” w zakresie przybliżenia młodzieży zagadnień związanych z hodowlą i pielęgnacją koni. 9. Projekt Leonardo Da Vinci pt. „Agropuzzle” zrealizowany z partnerami z Czech, Słowacji, Grecji i Francji. wartość projektu: € odbyły się cztery tygodniowe wyjazdy zagraniczne w marcu odbędzie się tygodniowe spotkanie w Polsce zakończenie projektu: lipiec 2012 10. Organizacja Crossów-biegów przełajowych w Komornie dla uczniów szkół Opolszczyzny i z zagranicy. Od 1991r. Zespół Szkół w Komornie jest organizatorem dużej imprezy sportowej, w której biorą udział nie tylko uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, ale także przedszkolacy. 11. Realizacja projektu „Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej” w roku szk. 2012/13 12. Druga realizacja projektu Comenius

26 Dymomierz, analizator spalin, przyrząd do ustawiania świateł
Sprzęt pozyskany z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla potrzeb warsztatów szkolnych Dymomierz, analizator spalin, przyrząd do ustawiania świateł

27 Opryskiwacz Siewnik Rozsiewacz nawozów
Pług Glebogryzarka

28 Zapraszamy także na naszą stronę internetową: www.zskomorno.pl

29 Dziękujemy i zapraszamy


Pobierz ppt "ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOMORNIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google