Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kobieta w świecie finansów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kobieta w świecie finansów"— Zapis prezentacji:

1 Kobieta w świecie finansów
Kampania edukacyjna dla kobiet

2 Kobieta w świecie finansów – pomysł
Fakty: 1.1 miliarda ludzi na świecie żyje za mniej niż 1 dolara dziennie, w tym 75% stanowią kobiety, 1/3 rodzin utrzymują kobiety. Badania pokazują, że im lepsza sytuacja finansowa kobiety, tym lepszy start w dorosłe życie mają jej dzieci, są lepiej wykształcone, odżywione i mieszkają w lepszych warunkach. Edukacja finansowa to jeden z pierwszych kroków ku lepszej sytuacji materialnej. Inicjatywa GE „Zachęcamy biznesy w każdym kraju do współpracy z lokalnymi organizacjami by promować edukację finansową i szkolenia w zakresie przedsiębiorczości dla kobiet. Globalny program Banking on Women (Stawiamy na Kobiety) – który ma na celu wspieranie kobiet w osiągnięciu niezależności finansowej.

3 Kobieta w świecie finansów – założenia
BADANIA + WSPÓŁPRACA Z NGO + EXPRECI + EDUKACJA + MEDIA Kobieta w świecie finansów: Kampania edukacyjna skierowana do kobiet i odpowiadająca na ich potrzeby Badania mające pomóc w zidentyfikowaniu potrzeb kobiet w zakresie edukacji finansowej Współpraca z organizacją pozarządową specjalizującą się w edukacji kobiet Kreowanie wizerunku GE Money Banku jako firmy odpowiedzialnej, która wspiera edukację finansową różnych grup społecznych BADANIA + WSPÓŁPRACA Z NGO + EXPRECI + EDUKACJA + MEDIA

4 Kobieta w świecie finansów – partnerzy
Fundacja Centrum Promocji Kobiet – Organizacja pozarządowa Zajmuje się aktywizacją zawodową kobiet oraz prowadzi szkolenia i programy edukacyjne, w tym programy promujące równe szanse kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu. Dotychczas już ponad 50,000 kobiet skorzystało ze wsparcia Fundacji. Dr Ewa Lisowska – Ekspert i doradca Kampanii Doktor ekonomii, pracuje w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Prowadzi badania dotyczące m.in. sytuacji kobiet na rynku pracy i finansowej niezależności kobiet. EXPANDER – Niezależny doradca finansowy Powstał w 2000 roku, pierwsza firma w Polsce kompleksowo zajmująca się doradztwem finansowym dla klientów indywidualnych. Miesięcznie 9000 osób w Polsce korzysta z pomocy doradców Expandera. GfK Polonia – Renomowany Instytut badawczy Międzynarodowa firma specjalizująca się w badaniach rynku i opinii. Na potrzeby Kampanii wykonała badania jakościowe i ilościowe, których wyniki pomogły stworzyć program dostosowany do potrzeb edukacyjnych kobiet.

5 Kobieta w świecie finansów – badania
Badania postaw i wiedzy kobiet na temat finansów Badanie jakościowe – styczeń 2008 r., w 4 grupach zogniskowanych w Warszawie i Gdańsku, z udziałem kobiet w wieku 20–30 lat i 31–40 lat, o dochodach na osobę 800 zł –1500 zł i powyżej 1500 zł. Badanie ilościowe – marzec 2008 r. na próbie 500 Polek w wieku 19–55 lat, które mają dzieci do lat osiemnastu, są aktywne zawodowo, o dochodzie własnym co najmniej 800 zł, mieszkające w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców. Cel badań – poznanie postaw i wiedzy Polek, a w szczególności kobiet samodzielnie wychowujących dzieci, na temat finansów. Wyniki badania jakościowego, jako inspiracja badania ilościowego przeprowadzonego metodą PAPI na grupie 500 kobiet. Badanie dotyczyło kobiet które mają dzieci do lat osiemnastu.

6 Kobieta w świecie finansów – badania
Z jakich produktów bankowych korzystają Polki? Prawie wszystkie kobiety korzystają przynajmniej z jednej usługi bankowej – najczęściej jest nią rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy i karta płatniczo-bankomatowa. Jedna trzecia Polek korzysta z bankowości elektronicznej – to całkiem sporo, jeśli weźmie się pod uwagę, że jest to stosunkowo nowa usługa w Polsce. Mniej kobiet, szczególnie samodzielnych matek, korzysta z karty kredytowej. O wyborze banku przez kobiety decyduje jego bliskość i duża liczba bankomatów oraz popularność banku; rzadziej możliwość obsługiwania rachunku przez Internet czy to, że przelewy są za darmo. 40% kobiet ma zobowiązania finansowe wobec banków (37% samodzielnych matek i 41% pozostałych). Najczęściej są to zobowiązania w postaci kredytu gotówkowego lub pożyczki oraz kredytu odnawialnego na rachunku, najrzadziej – kredyt hipoteczny. Samodzielne matki dwa razy rzadziej niż kobiety w rodzinach pełnych korzystają z kredytu hipotecznego. Pożyczki i kredyty gotówkowe są przeznaczane głównie na zakup sprzętu AGD lub mebli (27%). Aż 18% kobiet deklaruje pożyczanie gotówki dla pokrycia bieżących wydatków. Co piątej Polsce zdarzyło się zaciągnąć pożyczkę dla spłacenia innej pożyczki. 70% respondentek pożycza pieniądze raz do roku! Kobiety samodzielne zdecydowanie bardziej preferują pożyczki od znajomych lub rodziny. Korzystanie z usług doradców finansowych nie jest powszechnie praktykowane i kształtuje się na poziomie 10%. Po poradę respondentki zazwyczaj zwracały się w kwestiach zaciągnięcia pożyczki lub wyboru kredytu hipotecznego. Polki, które mają karty kredytowe, zazwyczaj nie wykorzystują ich na co dzień, to znaczy nie dokonują nimi płatności, preferując płatność gotówką. Chociaż samodzielne matki nieco częściej niż niesamodzielne płacą kartą (35% wobec 32%).

7 Kobieta w świecie finansów – badania
W jaki sposób Polki płacą za mieszkanie? Kobiety, mimo że korzystają z produktów bankowych, wciąż mają wiele obaw przed korzystaniem z nowoczesnych usług finansowych, a to by wskazywało, że nie czują się pewnie w świecie finansów. Jeśli chodzi o płatności za mieszkanie lub inne stałe co miesięczne opłaty, to dominują tradycyjne formy: opłata na poczcie lub w okienku bankowym lub w kasie spółdzielni mieszkaniowej bądź innej instytucji świadczącej usługi. Płatność gotówką dominuje też w przypadku codziennych zakupów: 56% samodzielnych matek i 58% niesamodzielnych. Jak wynika z badań jakościowych, kobiety obawiają się, że dokonując opłat w inny sposób niż gotówką, stracą kontrolę nad swoimi wydatkami. W ten sposób racjonalizowane są zachowania, bowiem u podstaw tkwią pewnie brak wiedzy, obawy przed korzystaniem z bankowości elektronicznej oraz przyzwyczajenia. Potwierdzeniem tego wniosku są deklaracje kobiet, z których wynika, że dla prawie 60% Polek oferty większości instytucji finansowych są zbyt skomplikowane. Tylko 7% kobiet twierdzi, że są ekspertkami w dziedzinie finansów.

8 Kobieta w świecie finansów – badania
Czy Polki oszczędzają? W jaki sposób Polki gospodarują domowym budżetem? Z deklaracji respondentek wynika, że miesięczne dochody ich gospodarstw kształtują się na poziomie ok.. 2 tys. zł w przypadku samodzielnych matek i 2,6 tys. zł w przypadku pozostałych kobiet. Największą pozycję w domowym budżecie mają wydatki na żywność – 33%, a następnie wydatki związane z mieszkaniem. Tylko 16% kobiet prowadzi listę wydatków i z wyprzedzeniem planuje budżet domowy! Nieco częściej czynią to samodzielne matki – 19%. Jednocześnie 14% samodzielnych matek nie orientuje się, ile wydaje miesięcznie i na co rozchodzą się pieniądze. Posiadanie oszczędności deklaruje 17% samodzielnych matek i 32% kobiet z rodzin pełnych. Dla porównania: z Diagnozy społecznej 2007 wynika, że 26% gospodarstw domowych w Polsce ma oszczędności, a ich przyrost był w szczególności widoczny pomiędzy 2006 i 2007 rokiem. Na tym tle matki samodzielne wyróżniają się rzadkim posiadaniem oszczędności. Sposoby oszczędzania to głównie pieniądze na bieżącym rachunku (60%), lokata bankowa (26%), gotówka w domu (18%), fundusze inwestycyjne (12%), polisa na życie (9%), akcje (2%). Ok. ¼ badanych (nie ma różnic pomiędzy matkami samodzielnymi a niesamodzielnymi) poczyniło kroki w kierunku zabezpieczenia przyszłości dziecka/ci. Formy tego zabezpieczenia to lokata bankowa, polisa, nauka, fundusz inwestycyjny.

9 Kobieta w świecie finansów – badania
Postawy Polek wobec finansów Jak można ogólnie scharakteryzować postawy Polek wobec finansów? Na podstawie wyników badań wyodrębniliśmy 4 kategorie opisujące postawy Polek. Są to następujące kategorie: Minimalistki – na ogół młode kobiety w niewielkim stopniu zainteresowane tematyką finansów, ale stosukowo pozytywnie oceniające swój poziom wiedzy o finansach oraz sposób zarządzania budżetem domowym. Stopień korzystania z usług bankowych jest wśród na niskim poziomie Finansowe konserwatystki - kobiety starsze (na ogół w wieku lat), słabiej wykształcone i o niskich zarobkach. Nisko oceniające poziom swojej wiedzy o finansach, zarazem w niewielkim stopniu zainteresowane poszerzaniem wiedzy na ten temat. Niechętnie korzystają z bezgotówkowych form płatności. Miewają wyrzuty sumienia przy większych wydatkach, boją się utraty kontroli nad budżetem domowym. Ale z drugiej strony – często korzystają z ryzykownych instrumentów finansowych, by wiązać koniec z końcem – pożyczek, kredytów. Świadome emancypantki - kobiety raczej z mniejszych miast, otwarte na edukację, chcące poszerzać swoją wiedzę na temat finansów, włączające dzieci w planowanie wydatków gospodarstwa domowego. Dobrze zarabiające, jednak krytycznie nastawione do sposobu zarządzania własnymi finansami. Nowoczesne ekspertki - kobiety z dużych miast, dobrze wykształcone, korzystające z szerokiej oferty usług finansowych. Nie wyobrażają sobie życia bez dostępu do banków, pewne siebie, jeśli chodzi o ocenę własnej wiedzy na temat finansów. Zdecydowana większość spośród nich bardzo dobrze ocenia sposób zarządzania własnym budżetem domowym.

10 Kobieta w świecie finansów – badania
Kategorie postaw Nowoczesne ekspertki - kobiety z dużych miast, dobrze wykształcone, korzystające z szerokiej oferty usług finansowych. Nie wyobrażają sobie życia bez dostępu do banków, pewne siebie, jeśli chodzi o ocenę własnej wiedzy na temat finansów. Zdecydowana większość spośród nich bardzo dobrze ocenia sposób zarządzania własnym budżetem domowym. Minimalistki – na ogół młode kobiety w niewielkim stopniu zainteresowane tematyką finansów, ale stosukowo pozytywnie oceniające swój poziom wiedzy o finansach oraz sposób zarządzania budżetem domowym. Stopień korzystania z usług bankowych jest wśród na niskim poziomie. Zarówno w grupie samodzielnych matek, jak i pozostałych kobiet większość (54-55%) stanowią Minimalistki i Konserwatystki. Nowoczesnych ekspertek jest więcej wśród kobiet z rodzin pełnych, a świadomych emancypantek jest więcej wśród samodzielnych matek.

11 Kobieta w świecie finansów – badania
Kategorie postaw Finansowe konserwatystki - kobiety starsze (40-55 lat), słabiej wykształcone i o niskich zarobkach. Nisko oceniające poziom swojej wiedzy o finansach, w niewielkim stopniu zainteresowane poszerzaniem wiedzy na ten temat. Niechętnie korzystają z bezgotówkowych form płatności. Miewają wyrzuty sumienia przy większych wydatkach, boją się utraty kontroli nad budżetem domowym. Ale z drugiej strony – często korzystają z ryzykownych instrumentów finansowych, by wiązać koniec z końcem – pożyczek, kredytów. Świadome emancypantki - kobiety raczej z mniejszych miast, otwarte na edukację, chcące poszerzać swoją wiedzę na temat finansów, włączające dzieci w planowanie wydatków gospodarstwa domowego. Dobrze zarabiające, jednak krytycznie nastawione do sposobu zarządzania własnymi finansami. Zarówno w grupie samodzielnych matek, jak i pozostałych kobiet większość (54-55%) stanowią Minimalistki i Konserwatystki. Nowoczesnych ekspertek jest więcej wśród kobiet z rodzin pełnych, a świadomych emancypantek jest więcej wśród samodzielnych matek.

12 Kobieta w świecie finansów – BADANIA
Podsumowanie Kobiety w sposób umiarkowany korzystają z produktów finansowych. Choć niemal wszystkie mają rachunek bankowy, a ¾ ma kartę bankomatowo-płatniczą, to są przywiązane do tradycyjnych – gotówkowych – form płatności 33% badanych Polek korzysta z bankowości elektronicznej, 23% z karty kredytowej Matki samodzielnie wychowujące dzieci rzadko mają oszczędności. Rzadziej też są zadłużone.


Pobierz ppt "Kobieta w świecie finansów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google