Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Pomerania regionem modelowym ds. współpracy terytorialnej w zakresie badań przesiewowych noworodków jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Pomerania regionem modelowym ds. współpracy terytorialnej w zakresie badań przesiewowych noworodków jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Pomerania regionem modelowym ds. współpracy terytorialnej w zakresie badań przesiewowych noworodków jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Nr INT-10-0008 Program Operacyjny Celu Europejska Współpraca Terytorialna – Transgraniczna współpraca terytorialna Meklemburgia-Pomorze Przednie /Brandenburgia – Województwo Zachodniopomorskie 2007-2013

2 Raport ze spotkanie lekarzy neonatologów i pielęgniarek z oddziałów noworodkowych województwa zachodniopomorskiego Miejsce : Rektorat Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Sala 109, I piętro 10.05.2012 Program Operacyjny Celu Europejska Współpraca Terytorialna – Transgraniczna współpraca terytorialna Meklemburgia-Pomorze Przednie /Brandenburgia – Województwo Zachodniopomorskie 2007-2013

3 Do udziału w spotkaniu zaproszono lekarzy neonatologów oraz pielęgniarki oddziałowe z 25 szpitali województwa zachodniopomorskiego, oddziałów noworodkowych objętych programem badań przesiewowych. Prace przygotowawcze do spotkania realizowali wszyscy członkowie zespołu projektowego w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie oraz przedstawiciele Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie Prace związane z przygotowaniem spotkania koordynowała Kierownik projektu dr hab. n. med. Maria Giżewska przy jednoczesnym wsparciu Przewodniczącej Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego prof. dr hab. n. med. Marii Czeszyńskiej

4 Spotkanie prowadziła Kierownik projektu dr hab. n. med. Maria Giżewska swoje poparcie wobec działań objętych projektem wyraziła również prof. dr hab. n. med. Maria Czeszyńska

5 W spotkaniu wzięło udział 58 osób - przedstawicieli szpitali z regionu Pomorza Zachodniego

6 Kierownik projektu dr hab. n. med. Maria Giżewska szczegółowo przestawiła założenia projektu, kładąc szczególny nacisk na źródła finansowania działań objętych projektem

7 Koordynator Pracowni Badań Przesiewowych mgr Elżbieta Bartkowiak szczegółowo poinformowała zgromadzonych jak duże znaczenie w odczycie wyniku badań ma prawidłowe pobranie krwi oraz oznaczenie bibuły

8 Uczestnicy otrzymali pakiet materiałów informacyjnych o projekcie, wzór broszury dla rodziców oraz instrukcję pobierania krwi w celu prawidłowego wykonania badania przesiewowego

9 Dr hab. n. med. Maria Giżewska – Kierownik projektu wygłosiła 2 wykłady : 1.Wczoraj, dziś i perspektywy badań przesiewowych noworodków, 2. Zaburzenia β -oksydacji kwasów tłuszczowych

10 Dr n. biol. Mariusz Ołtarzewski z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie omówił szczegółowo zastosowanie badania tandemowej spektrometrii mas (MS/MS) we wczesnej diagnostyce wrodzonych wad metabolizmu.

11 Dr n. med. Hanna Romanowska podkreślała jak ważne są badania przesiewowe noworodków w kierunku zaburzeń β -oksydacji kwasów tłuszczowych omawiając przypadek 6-miesięcznego niemowlęcia z zespołem LCHAD.

12 Dr n. med. Elżbieta Krzywińska –Zdeb omówiła przypadek noworodka z patologiczną żółtaczką i zaburzeniami krzepnięcia, jako pierwszymi objawami galaktozemii.

13 Do dyskusji włączyli się uczestnicy spotkania doceniając wagę badań przesiewowych we współczesnej medycynie.

14 Spotkanie odbywało się w oznakowanej sali, wykładowcy zastosowali oznaczenia na prezentowanych przez siebie materiałach.


Pobierz ppt "Projekt Pomerania regionem modelowym ds. współpracy terytorialnej w zakresie badań przesiewowych noworodków jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google