Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Mariusz Maciejczak Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Warszawa, 07.10.2013 r. Wewnętrzny System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Mariusz Maciejczak Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Warszawa, 07.10.2013 r. Wewnętrzny System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia."— Zapis prezentacji:

1 Dr Mariusz Maciejczak Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Warszawa, 07.10.2013 r. Wewnętrzny System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w SGGW Od zawodowości do zatrudnialności – udział pracodawców w doskonaleniu jakości kształcenia w SGGW" Wewnętrzny System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w SGGW "Od zawodowości do zatrudnialności – udział pracodawców w doskonaleniu jakości kształcenia w SGGW"

2 Plan wystąpienia Wstęp Reforma Bolońska System jakości kształcenia w SGGW – wybrane elementy Projekt Podnoszenie jakości zarządzania zasobami SGGW Podsumowanie

3 Reforma Bolońska System szkolnictwa wyższego w Polsce znajduje się w końcowej fazie reformy. Obecnie realizowany jest ostatni etapu, który wymaga zmiany programów na uczelniach i wdrożenia założeń Deklaracji Bolońskiej. Deklaracja Bolońska i szereg dokumentów europejskich wprowadziły nowy paradygmat w kształceniu na studiach wyższych. Jego fundamentami są: – przejście od nauczania do uczenia się, – przejście od treści programowych do efektów kształcenia, – przejście od zawodowości do zatrudnialności. Zmiany zachodzące obecnie w środowisku szkolnictwa wyższego mają o wiele głębszy charakter niż miało to miejsce w przeszłości.

4 Jakość, System jakości Jakość oznacza pełne i ciągłe zaspokajanie potrzeb odbiorców (student, pracodawca, społeczeństwo) na konkurencyjnym rynku. System zapewnienia jakości oznacza strukturę organizacyjną, podział odpowiedzialności, procedury i procesy oraz zasoby umożliwiające wdrożenie zarządzania jakością. Zapewnienie jakości oznacza wszelkie systematyczne działania niezbędne do tworzenia odpowiedniego stopnia zaufania co do tego, że usługa spełni ustalone wymagania jakościowe.

5 Mały stopień integracji systemu Niska świadomość systemu MAŁA INTENSTWNOŚĆ DZIAŁAŃ W RAMACH SYSTEMU SGGW 2009

6

7 Zapewnienie i doskonalenie jakości Dobre praktyki Wymagania System

8 System jakości kształcenia Procedury zarządcze i ewaluacyjne Strategia rozwoju Polityka jakości kształcenia

9 POLITYKA I CELE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA SGGW Celem głównym procesu kształcenia … jest prowadzenie edukacji tak, aby nasi absolwenci posiadali wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne na najwyższym poziomie i byli przygotowani do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie opartym na wiedzy i działania na współczesnym rynku pracy.

10

11 Obszary w ramach których jest monitorowany i doskonalony jest System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie A.Rekrutacja B.Organizacja procesu kształcenia C.Uruchamianie kierunków i specjalności D.Opracowywanie programów studiów E.Opracowywanie przedmiotów F.Standardy kształcenia na podstawie KRK G.Warunki wyboru przedmiotów fakultatywnych H.Plan zajęć I.Organizacja zajęć dydaktycznych J.Prowadzenie zajęć dydaktycznych K.Warunki zaliczania zajęć L.Warunki przechodzenia na kolejne okresy rozliczeniowe M.Warunki przeniesienia z innych uczelni i kierunków N.Praktyki i staże studenckie O.Prace dyplomowe P.Egzamin dyplomowy Q.Stypendia i pomoc materialna R.Polityka informacyjna S.Monitorowanie losów absolwentów T.Ocena nauczycieli U.Prowadzenie badań naukowych V.Zasoby wykorzystywane w procesie kształcenia W.Umiędzynarodowienie procesu kształcenia X.Budowanie relacji w środowisku społeczno-gospodarczym Y.Etyka w kształceniu Z.Innowacje i Benchmarking

12 Projekt nr KSI – POKL.04.01.01 – 00 -051/11 – 00 Podnoszenie jakości zarządzania zasobami SGGW Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, Priorytet IV POKL 1.Wdrożenie modelu zarządzania jakością kształcenia 2.Monitorowanie losów absolwentów 3.Monitoring procesu kształcenia zgodnie z wskaźnikami ze Strategii SGGW 4.Zarządzanie majątkiem 5.Zarządzanie finansami 6.Zarządzanie kadrami 7.Zintegrowany system informatyczny

13 Platforma współpracy z pracodawcami SGGW KIERUNKI POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY PRAKTYKI ANKIETA DLA PRACODAWCY AKTUALNOŚCI KONTAKT Opis założeń współpracy

14 Platforma współpracy z pracodawcami SGGW KIERUNKI POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY PRAKTYKI ANKIETA DLA PRACODAWCY AKTUALNOŚCI KONTAKT

15 Platforma współpracy z pracodawcami SGGW KIERUNKI POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY PRAKTYKI ANKIETA DLA PRACODAWCY AKTUALNOŚCI KONTAKT Dotychczas na wydziałach współpracują z nami: Architektura: Nazwa firmy [link] Budownictwo: (baza) Dotychczas na wydziałach współpracują z nami: Architektura: Nazwa firmy [link] Budownictwo: (baza) Wyniki oceny programów

16 Platforma współpracy z pracodawcami SGGW KIERUNKI POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY PRAKTYKI ANKIETA DLA PRACODAWCY AKTUALNOŚCI KONTAKT Dotychczas na wydziałach współpracują z nami: Architektura: Nazwa firmy [link] Budownictwo: (baza) Dotychczas na wydziałach współpracują z nami: Architektura: Nazwa firmy [link] Budownictwo: (baza)

17 Platforma współpracy z pracodawcami SGGW KIERUNKI POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY PRAKTYKI ANKIETA DLA PRACODAWCY AKTUALNOŚCI KONTAKT

18 Platforma współpracy z pracodawcami SGGW KIERUNKI POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY PRAKTYKI ANKIETA DLA PRACODAWCY AKTUALNOŚCI KONTAKT

19 Platforma współpracy z pracodawcami SGGW KIERUNKI POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY PRAKTYKI ANKIETA DLA PRACODAWCY AKTUALNOŚCI KONTAKT

20 Platforma współpracy z pracodawcami SGGW KIERUNKI POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY PRAKTYKI ANKIETA DLA PRACODAWCY AKTUALNOŚCI KONTAKT Wyniki oceny programów

21 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY UCZELNI Z PRACODAWCAMI Procedura zawierania porozumienia

22 Wariant I Firma przyjmuje warunki porozumienia bez zmian 2. Podpis Firma 3. Podpis Dziekana 1. Decyzja o współpracy 4. Weryfikacja KRS - Wydział 5.Podpis Pełnomocnika Rektora ds. Wsp. z Gosp. Standardowy formularz (4 egz.) 6. Współpraca 7. Monitoring

23 Wariant II Firma modyfikuje warunki porozumienia 2. Zmiana zapisów- Firma 4. Wniosek do Kanclerza o weryfikację prawną - Dziekan 1. Decyzja o współpracy Standardowy formularz (4 egz.) 5. Weryfikacja przez radców SGGW Zmieniony formularz (4 egz.) 3. Akceptacja Dziekana 6. Podpis Firma 7. Podpis Dziekana 8. Weryfikacja KRS - Wydział 9. Podpis Pełnomocnika Rektora ds. Wsp. z Gosp. 10. Współpraca 11. Monitoring tak nie

24 Katalog pracodawców Kierunek studiów Branża/Sektor Pełna nazwa firmy Kod pocztowy Miasto UlicaNr Strona www Kierownictwo (prezes/dyrektor/dyrektor generalny) Osoba do kontaktu z Uczelnią Telefon kontaktowy Adres e-mail Porozumienie o współpracy (tak/nie) Wielkość firmy (µ- mikro; m-mała; s-średnia; d-duża) Opis firmy (do 500znaków) Oferowane produkty Oferta dla studenta Oferta dla nauki Miejsce praktyk Miejsce staży

25 Od efektów kształcenia do efektów uczenia się

26 Podsumowanie Opracowanie systemu jest wyzwaniem, by stworzyć podwaliny kultury jakości kształcenia. Efektywne wdrożenie systemu jest jeszcze większym wyzwaniem by rozwijać tą kulturę.

27 Dziękuję za uwagę Mariusz Maciejczak mariusz_maciejczak@sggw.pl


Pobierz ppt "Dr Mariusz Maciejczak Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Warszawa, 07.10.2013 r. Wewnętrzny System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google