Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Mariusz Maciejczak Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Mariusz Maciejczak Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia"— Zapis prezentacji:

1 Dr Mariusz Maciejczak Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia
Wewnętrzny System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w SGGW "Od zawodowości do zatrudnialności – udział pracodawców w doskonaleniu jakości kształcenia w SGGW" Dr Mariusz Maciejczak Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Warszawa, r.

2 Plan wystąpienia Wstęp Reforma Bolońska
System jakości kształcenia w SGGW – wybrane elementy Projekt „Podnoszenie jakości zarządzania zasobami SGGW” Podsumowanie

3 Reforma Bolońska Jego fundamentami są:
System szkolnictwa wyższego w Polsce znajduje się w końcowej fazie reformy. Obecnie realizowany jest ostatni etapu, który wymaga zmiany programów na uczelniach i wdrożenia założeń Deklaracji Bolońskiej. Deklaracja Bolońska i szereg dokumentów europejskich wprowadziły nowy paradygmat w kształceniu na studiach wyższych. Jego fundamentami są: przejście „od nauczania do uczenia się”, przejście „od treści programowych do efektów kształcenia”, przejście „od zawodowości do zatrudnialności”. Zmiany zachodzące obecnie w środowisku szkolnictwa wyższego mają o wiele głębszy charakter niż miało to miejsce w przeszłości.

4 Jakość, System jakości Jakość oznacza pełne i ciągłe zaspokajanie potrzeb odbiorców (student, pracodawca, społeczeństwo) na konkurencyjnym rynku. System zapewnienia jakości oznacza strukturę organizacyjną, podział odpowiedzialności, procedury i procesy oraz zasoby umożliwiające wdrożenie zarządzania jakością. Zapewnienie jakości oznacza wszelkie systematyczne działania niezbędne do tworzenia odpowiedniego stopnia zaufania co do tego, że usługa spełni ustalone wymagania jakościowe.

5 Mały stopień integracji systemu
Niska świadomość systemu MAŁA INTENSTWNOŚĆ DZIAŁAŃ W RAMACH SYSTEMU SGGW 2009

6

7 Zapewnienie i doskonalenie jakości
Dobre praktyki Wymagania System

8 System jakości kształcenia
Procedury zarządcze i ewaluacyjne Strategia rozwoju Polityka jakości kształcenia

9 POLITYKA I CELE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA SGGW
Celem głównym procesu kształcenia … jest prowadzenie edukacji tak, aby nasi absolwenci posiadali wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne na najwyższym poziomie i byli przygotowani do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie opartym na wiedzy i działania na współczesnym rynku pracy.

10

11 Obszary w ramach których jest monitorowany i doskonalony jest System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie A. Rekrutacja B. Organizacja procesu kształcenia C. Uruchamianie kierunków i specjalności D. Opracowywanie programów studiów E. Opracowywanie przedmiotów F. Standardy kształcenia na podstawie KRK G. Warunki wyboru przedmiotów fakultatywnych H. Plan zajęć I. Organizacja zajęć dydaktycznych J. Prowadzenie zajęć dydaktycznych K. Warunki zaliczania zajęć L. Warunki przechodzenia na kolejne okresy rozliczeniowe M. Warunki przeniesienia z innych uczelni i kierunków N. Praktyki i staże studenckie O. Prace dyplomowe P. Egzamin dyplomowy Q. Stypendia i pomoc materialna R. Polityka informacyjna S. Monitorowanie losów absolwentów T. Ocena nauczycieli U. Prowadzenie badań naukowych V. Zasoby wykorzystywane w procesie kształcenia W. Umiędzynarodowienie procesu kształcenia X. Budowanie relacji w środowisku społeczno-gospodarczym Y. Etyka w kształceniu Z. Innowacje i Benchmarking

12 Wdrożenie modelu zarządzania jakością kształcenia
Projekt nr KSI – POKL – /11 – 00 „Podnoszenie jakości zarządzania zasobami SGGW” Poddziałanie „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, Priorytet IV POKL Wdrożenie modelu zarządzania jakością kształcenia Monitorowanie losów absolwentów Monitoring procesu kształcenia zgodnie z wskaźnikami ze Strategii SGGW Zarządzanie majątkiem Zarządzanie finansami Zarządzanie kadrami Zintegrowany system informatyczny

13 Platforma współpracy z pracodawcami
SGGW KIERUNKI POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY PRAKTYKI ANKIETA DLA PRACODAWCY AKTUALNOŚCI KONTAKT Opis założeń współpracy

14 Platforma współpracy z pracodawcami
SGGW KIERUNKI POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY PRAKTYKI ANKIETA DLA PRACODAWCY AKTUALNOŚCI KONTAKT Architektura: kierunek prowadzony na Wydziale Ogrodnictwa (link do strony Wydziału), kształcący studentów o profilu… Budownictwo: (baza) Baza sylabusów

15 Platforma współpracy z pracodawcami
SGGW KIERUNKI POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY PRAKTYKI ANKIETA DLA PRACODAWCY AKTUALNOŚCI KONTAKT Dotychczas na wydziałach współpracują z nami: Architektura: Nazwa firmy [link] Budownictwo: (baza) Zaloguj się Pracodawcy, którzy podpisali porozumienie o współpracy (baza) Podpisz porozumienie Dostęp: -Baza talentów -Baza tematów -Baza efektów kształcenia: z możliwością zamieszczenia komentarzy -Ankieta on-line Pracodawcy, którzy nie podpisali porozumienia o współpracy (baza) Pracodawcy, do których po weryfikacji zostanie wysłane zaproszenie do podpisania porozumienia Wyniki oceny programów

16 Platforma współpracy z pracodawcami
SGGW KIERUNKI POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY PRAKTYKI ANKIETA DLA PRACODAWCY AKTUALNOŚCI KONTAKT Dotychczas na wydziałach współpracują z nami: Architektura: Nazwa firmy [link] Budownictwo: (baza) Wybrane wyniki ankiet praktykodawców: Architektura Wykres, opis Link tokenowy do ankiety opinii Pracodawcy, którzy przyjmują na praktyki (baza) Wyniki oceny praktyk

17 Platforma współpracy z pracodawcami
SGGW KIERUNKI POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY PRAKTYKI ANKIETA DLA PRACODAWCY AKTUALNOŚCI KONTAKT Ankieta on-line dostępna cały czas, dostęp bez logowania Wyniki ankiet

18 Platforma współpracy z pracodawcami
SGGW KIERUNKI POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY PRAKTYKI ANKIETA DLA PRACODAWCY AKTUALNOŚCI KONTAKT - informacje w formie postów, - ogłoszenia, - filmiki, itp

19 Platforma współpracy z pracodawcami
SGGW KIERUNKI POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY PRAKTYKI ANKIETA DLA PRACODAWCY AKTUALNOŚCI KONTAKT Dane kontaktowe

20 Platforma współpracy z pracodawcami
SGGW KIERUNKI POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY PRAKTYKI ANKIETA DLA PRACODAWCY AKTUALNOŚCI KONTAKT Wyniki oceny programów Wyniki oceny praktyk Wyniki ankiet zmiany w programie kształcenia studentów SGGW, w kierunku lepszego przygotowania praktycznego absolwentów zgodnie z potrzebami rynku

21 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY UCZELNI Z PRACODAWCAMI
Procedura zawierania porozumienia

22 Wariant I Firma przyjmuje warunki porozumienia bez zmian
1. Decyzja o współpracy 2. Podpis Firma Standardowy formularz (4 egz.) 3. Podpis Dziekana 4. Weryfikacja KRS - Wydział 5.Podpis Pełnomocnika Rektora ds. Wsp. z Gosp. 6. Współpraca 7. Monitoring

23 Wariant II Firma modyfikuje warunki porozumienia
1. Decyzja o współpracy Standardowy formularz (4 egz.) 2. Zmiana zapisów- Firma Zmieniony formularz (4 egz.) 6. Podpis Firma nie 3. Akceptacja Dziekana 7. Podpis Dziekana tak 4. Wniosek do Kanclerza o weryfikację prawną - Dziekan 8. Weryfikacja KRS - Wydział 9. Podpis Pełnomocnika Rektora ds. Wsp. z Gosp. nie 5. Weryfikacja przez radców SGGW tak 10. Współpraca 11. Monitoring

24 Katalog pracodawców Kierunek studiów Branża/Sektor
Pełna nazwa firmy Kod pocztowy Miasto Ulica Nr Strona www Kierownictwo (prezes/dyrektor/dyrektor generalny) Osoba do kontaktu z Uczelnią Telefon kontaktowy Adres Porozumienie o współpracy (tak/nie) Wielkość firmy (µ- mikro; m-mała; s-średnia; d-duża) Opis firmy (do 500znaków) Oferowane produkty Oferta dla studenta Oferta dla nauki Miejsce praktyk Miejsce staży

25 Od efektów kształcenia do efektów uczenia się

26 Podsumowanie Opracowanie systemu jest wyzwaniem, by stworzyć podwaliny kultury jakości kształcenia. Efektywne wdrożenie systemu jest jeszcze większym wyzwaniem by rozwijać tą kulturę.

27 Mariusz Maciejczak mariusz_maciejczak@sggw.pl
Dziękuję za uwagę Mariusz Maciejczak


Pobierz ppt "Dr Mariusz Maciejczak Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google