Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DIPLOMAS SECONDARY EDUCATION, TERTIARY EDUCATION, PROFESSIONAL CERTIFICATES.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DIPLOMAS SECONDARY EDUCATION, TERTIARY EDUCATION, PROFESSIONAL CERTIFICATES."— Zapis prezentacji:

1 DIPLOMAS SECONDARY EDUCATION, TERTIARY EDUCATION, PROFESSIONAL CERTIFICATES

2 KTP § 39. Świadectwa i dyplomy W tłumaczeniu dokumentów dotyczących wykształcenia należy zachowywać zasady opracowane przez Komisję Europejską, Radę Europy i UNESCO/CEPES, które nakazują przytaczać tytuły zawodowe, stopnie naukowe, nazwy szkół, uczelni i innych instytucji kształcących w brzmieniu oryginalnym i nie wyrażać żadnych sądów wartościujących ani stwierdzeń o równoważności poziomu wykształcenia. Polski odpowiednik zagranicznego tytułu zawodowego lub stopnia naukowego może zostać określony wyłącznie na podstawie umowy międzynarodowej, a w przypadku braku umowy międzynarodowej – w drodze nostryfikacji, zaś polski tytuł zawodowy lub stopień naukowy, po przytoczeniu w języku polskim, może zostać uzupełniony w uwadze tłumacza wyjaśnieniem w danym języku obcym o treści ustalonej przez powołaną do tego instytucję.

3 BUWiWM Biuro Uznawalości Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej: http://www.buwiwm.edu.pl/http://www.buwiwm.edu.pl/ BUWiWM on the Polish system of education: http://www.buwiwm.edu.pl/publ/edu/System.pdf http://www.buwiwm.edu.pl/publ/edu/System.pdf

4 Stanowisko BUWIWM: Załącznik do Zalecenia w sprawie procedur i kryteriów oceny wykształcenia uzyskanego za granicą i odbytych za granicą okresów studiów Należy unikać nadmiernych wymagań, odnośnie tłumaczeń 24. Regułą powinno być podawanie uzyskanego za granicą tytułu w wersji oryginalnej, bez tłumaczenia. Collegium Medicum UJ was granted the degree of LICENCJAT was granted the degree of LEKARZ was granted the degree of DENTYSTA UAM: was granted the degree of magister obtained the final grade DOBRY PLUS

5 Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej BUW I WN: N IEPRAWIDŁOWOŚCI W TŁUMACZENIACH DOKUMENTÓW O WYKSZTAŁCENIU poświadczanie przez tłumaczy tłumaczeń z podobnych języków przyrównanie zagranicznego dyplomu do polskiego systemu edukacji np. - rosyjski stopień kandydat nauk tłumaczony jako doktor - niemiecki Vordiplom tłumaczony jako licencjat - niemiecki Diplom-Ingenieur (FH) tłumaczony jako magister inżynier - nawy szkół: radzieckie uczyliszcze (odpowiednik polskich średnich szkół zawodowych) tłumaczona jako szkoła wyższa

6 Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

7

8 RESOURCES Education: school diplomas ref_o_tlumaczeniu_dyplomow_za _wyborcza.doc ref_o_tlumaczeniu_dyplomow_za _wyborcza.doc

9 Ś WIADECTWO DOJRZAŁOŚCI - TECHNIKUM ! Read before submitting an assignment ! The assignment is expected to meet the professional standard both in terms of content and technical aspects. It should be of deliverable quality, which means that it should be spotless and ready to be sent to the end client. Please check your translation for: omissions, accuracy, spelling mistakes/typos, punctuation, grammar, terminological consistency, double spaces.

10 PAIRWORK Szkoła podstawowa Gimnazjum Liceum ogólnokształcące Liceum zawodowe Technikum Szkoła pomaturalna Studia I stopnia Studia II stopnia Studia III stopnia Studia podyplomowe

11 PAIRWORK Szkoła podstawowa primary /elementary (depending on location) Gimnazjum lower/junior secondary school/USA: junior high school Liceum ogólnokształcące general (upper-)secondary school /secondary school of general education Liceum zawodowe vocational upper-secondary school Technikum technical (upper-)secondary school Szkoła pomaturalna post-secondary school Studia I stopnia undergraduate Studia II stopnia postgraduate Studia III stopnia doctoral Studia podyplomowe non-degree postgraduate

12 ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI TECHNIKUM urodzony dnia 6 października 1974 r. w Nowym Sączu woj. nowosądeckie born on the 6 th of October 1974 in Nowy Sącz in the Małopolska voivodship born on the 6th of October 1976 in Nowy Sącz, Nowosądeckie province Date of birth: 6.10.1974 Place of birth: Nowy Sącz Voivodship: Nowosądeckie born on 6th October 1974 in Nowy Sącz, the Voivodeship of Nowy Sącz

13

14 Świadectwo jest dokumentem stwierdzającym posiadanie średniego wykształcenia ogólnego i zawodowego oraz uprawnia do ubiegania się o przyjęcia na studia w szkołach wyższych. np.: This is to certify that the holder hereof completed general and vocational education at a secondary level and was granted the right to apply for admission to tertiary education institutions.

15 województwo nowosądeckie: *voivodeship Nowosądeckie Złożył egzamin z przygotowania zawodowego: Passed the vocational examination *Took the professional capability exam Pieczęć urzędowa: official seal; office seal? Uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia w szkołach wyższych: entitles its owner to applying for a place/course at a university; authorises the holder to apply for admission to tertiary education facilities

16 egzamin dojrzałości: the matura examination, maturity examination, examination for secondary school certificate, school leaving examination, high school final examination Przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej: Chairperson of the State Examination Board wyniki klasyfikacji końcowej: final grades zachowanie: conduct (formal), behavious ocena niedostateczna: fail przedmioty i zajęcia obowiązkowe: compulsory subjects and workshops wiedza o społeczeństwie: civic education

17 ochrona i kształtowanie środowiska: Environmental Protection and Managment zajęcia praktyczne: workshop praktyka zawodowa: vocational training dokumentacja budowlana: construction records technologia budownictwa: construction technology konstrukcje budowlane: civil engineering structures ekonomia i organizacja w budownictwie: construction economics and organization przepisy w budownictwie: construction regulations zdać egzamin przed (kimś, np. komisją): before wychowawca klasy: class teacher --- construction technology / C onstruction T echnology

18 H ARVARD DIPLOMA Please go to: Education: school diplomas harvard_diploma_komentarz.pdf

19 TŁUMACZENIE POLSKICH DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH Godło: Coat of arms of the Peoples Republic of Poland / National emblem of the Republic of Poland Uniwersytet Warszawski check the institutions website! University of Warsaw Warsaw University University of Warsaw [Uniwersytet Warszawski]

20 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Politechnika Gdańska Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Akademia Morska w Gdyni Gdański Uniwersytet Medyczny Akademia Muzyczna w Gdańsku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

21 TYTUŁY I STOPNIE NAUKOWE

22 Tytuł vs. stopień prof. dr hab. Bernard Lammek dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG dr Jan Kowalski mgr Jan Kowalski mgr inż. Jan Kowalski Pracownicy naukowo-dydaktyczni: asystent, adiunkt, profesor nadzwyczajny, profesor zwyczajny

23 T YTUŁY I STOPNIE NAUKOWE UK: najwyższy tytuł naukowy – Doctor Adiunkt – assistant professor Profesor nadzwyczajny – associate professor Profesor zwyczajny – full professor Dr hab. – professor (ekwiwalent funkcjonalny) ------------------------------------------------------------------------- REKTOR Rector (Europa), Vice-Chancellor (UK functional equivalent); USA: President, Provost; DZIEKAN DEAN KATEDRA CHAIR INZTYTUT INSTITUTE


Pobierz ppt "DIPLOMAS SECONDARY EDUCATION, TERTIARY EDUCATION, PROFESSIONAL CERTIFICATES."

Podobne prezentacje


Reklamy Google