Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Studium przypadku „Estymacja krzywej popytu”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Studium przypadku „Estymacja krzywej popytu”"— Zapis prezentacji:

1 Studium przypadku „Estymacja krzywej popytu”
Reguły Decyzyjne II Studium przypadku „Estymacja krzywej popytu” Mateusz Zawisza Zakład Analizy i Wspomagania Decyzji Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

2 Plan zajęć Dobór w 2, 3, lub 4-osobowe zespoły
Zapoznanie się z treścią problemu Zapoznanie się z danymi Budowa modeli w zespołach Przesłanie i ocena prognoz Ranking zespołów i przyznanie punktów Dyskusja Reguły Decyzyjne II

3 Treść zadania Firma X, działająca na rynku branży e-commerce, handluje 570 produktami, których ceny ustala każdego dnia. W celu maksymalizacji swojego zysku firma X chce wykorzystać najnowsze zdobycze sztucznej inteligencji w celu dynamicznej optymalizacji strategii cenowych. Elementem takiego systemu wspomagania decyzji jest znajomość krzywej popytu na każdy z 570 produktów. Firma X zwróciła się do Twojego Zespołu o zbudowanie modelu możliwie najlepiej prognozującego ilości sprzedanego produktu przy zadanej cenie i typie produktu. Firma X przekaże Tobie dane dotyczące dziennych cen i ilości sprzedanego produktu, które zostały zebrane przez 5 ostatnich tygodni (5×7=35 dni). Ponadto, Firma X chce zwrócić Twoją uwagę na specyficzne charakterystyki modelowanego zjawiska jak np. niewielka ilość sprzedawanych produktów, heterogeniczność produktów, por. rysunek 1, a także nieoczywiste zależności między ceną a sprzedaną ilością, por. rysunek 2. Reguły Decyzyjne II

4 Rysunek 1 Reguły Decyzyjne II

5 Rysunek 2 Reguły Decyzyjne II

6 Oczekiwany wynik Firma X chciałaby aby Twój Zespół zaprognozował ilość sprzedanego produktu na kolejny tydzień (7 dni), przy zadanej strategii cenowej firmy X na ten tydzień. Dotyczy to każdego z 570 produktów, co oznacza dokonania 3990 (=570×7) prognoz. Zapisane w formacie .csv prognozy, proszę o przesłanie na adres: write.csv(prediction, "NazwaZespolu.csv", row.names = FALSE) Reguły Decyzyjne II

7 Sposób oceny W oparciu o przesłane prognozy zostanie stworzony ranking zespołów według kryterium błędu średniokwadratowego: 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟= 𝑖= 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡 𝑦 𝑖 − 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡 𝑦 𝑖 Każdy z członków, którego zespół zajmie 𝑘-te miejsce w rankingu, otrzyma dodatkowe punkty równe wyrażeniu: max(0, 6−𝑘) Reguły Decyzyjne II


Pobierz ppt "Studium przypadku „Estymacja krzywej popytu”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google