Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Globalny raport konkurencyjności 2013-14 Światowego Forum Gospodarczego Piotr Boguszewski, Instytut Ekonomiczny NBP Warszawa, 4 września 2013 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Globalny raport konkurencyjności 2013-14 Światowego Forum Gospodarczego Piotr Boguszewski, Instytut Ekonomiczny NBP Warszawa, 4 września 2013 roku."— Zapis prezentacji:

1 Globalny raport konkurencyjności Światowego Forum Gospodarczego Piotr Boguszewski, Instytut Ekonomiczny NBP Warszawa, 4 września 2013 roku

2 2 Spis treści 1GRK – uwagi wprowadzające 2Świat 3Pozycja Polski 4Globalne tendencje długookresowe 5Wnioski 6Załącznik Globalny raport konkurencyjności

3 3 Globalny raport konkurencyjności – uwagi wprowadzające 1

4 4 Globalny raport konkurencyjności Znaczenie raportu DYNAMICZNY – jest historia procesów (od 2005 r. i dłużej - EOS) UNITARNY – prawie niezmienna metodyka, jednakowa dla wszystkich krajów Istotne znaczenie informacyjne: Efekt syntetyczności – łatwy powszechny przekaz oraz interpretacja Ważne źródło szybkiej preselekcji biznesowej, w tym komparatywnej Konkurencyjność – kategoria złożona i niejednoznaczna Globalny Raport Konkurencyjności: KOMPLEKSOWY – wiele wymiarów (ponad 100 zmiennych) SYNTETYCZNY – agregacja miar cząstkowych (miara ogólna, 3 przęsła i 12 filarów) PRZEKROJOWY – wiele krajów (ok. 150 – systematyczny wzrost) i regionów Konkurencyjność ważna dla polityki pieniężnej: Interakcje wzajemne i wielopłaszczyznowe Polityka pieniężna kurs konkurencyjność: skutki krótko- (dobre) i długookresowe Konkurencyjność a zdolność absorpcji szoków: wyższa większa

5 5 Globalny raport konkurencyjności Procedura badawcza Szczególna rola Oddziałów Okręgowych NBP W obecnym roku ponad 200 ankiet Próba zgodna z ogólną metodyką Raportu: o charakterze pół- panelu (ok. 50% respondentów z ubiegłego roku) Reprezentująca sektory (Rolnictwo, Przemysł, Usługi) zgodnie z ich rolą w polskim PKB 50% udział firm MSP Narodowy Bank Polski od 2009 r. współuczestniczy w pracach nad Raportem: W warstwie konsultacji metodologicznych W procesie badawczym – przeprowadzenie corocznego EOS wśród krajowych przedsiębiorców W procesie analitycznym – krajowa prezentacja Raportu W szeroko rozumianym obszarze edukacyjnym W Raporcie inna definicja firmy dużej – ponad 500 zatrudnionych. W Polsce praktycznie trudno znaleźć takie podmioty w Rolnictwie Badanie przeprowadzone w okresie luty-kwiecień 2013 r. może być pewien wpływ w otoczeniu punktów zwrotnych koniunktury

6 6Globalny raport konkurencyjności Świat 2

7 7 Globalny raport konkurencyjności Świat - panorama Mapa 1. Świat - wartości GCI w 2013 r.

8 8 Globalny raport konkurencyjności Świat – skala zmian w 2013 r. Rozkład dość typowy Wyraźnie większy odsetek dużych spadków (>15) i mniejszy - dużych wzrostów Rys. 1. Częstości rocznych zmian pozycji w rankingach w latach [w %] SKALA ZMIAN WZROSTYSPADKI BEZ ZMIAN 9, ,616, ,69, ,214, ,85,6 > 150,74,2 Tabela 1. Częstość zmian w rankingach w okresie [w %]

9 9 Globalny raport konkurencyjności Top 10 Grupa stabilna – od 2005 r. 10 miejscowe podium dzieli zaledwie 13 krajów. 6 pierwszych miejsc – te same kraje Ścisłe podium bez zmian w stosunku do poprzedniego roku. Od 2009 r. nieprzerwanie na pierwszym miejscu Szwajcaria Poprawa pozycji USA, Niemiec i Hongkongu Wlk. Brytania – zamyka stawkę (pogorszenie) i nie wraca do pozycji sprzed 2007 r. KRAJ SZWAJCARIA SINGAPUR FINLANDIA NIEMCY USA SZWECJA HONGKONG1097 HOLANDIA JAPONIA WLK. BRYTANIA KANADA109 DANIA TAJWAN10 Tabela 2. Top 10 rankingu GCR w latach Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WEF Bezpośredni wpływ kryzysu na rankingi – ograniczony. W dłuższej perspektywie widać jednak poszkodowanych – wciąż USA oraz Wielka Brytania (na granicy wypadnięcia - z Japonią).

10 10 Globalny raport konkurencyjności Perspektywy gospodarcze - oczekiwania JAK OCENILIBY PAŃSTWO PERSPEKTYWY GOSPODARCZE PAŃSTWA KRAJU W CIĄGU KOLEJNYCH 12 MIESIĘCY? 1-PRAWDOPODOBIEŃSTWO RECESJI, 7 – SILNY WZROST Po wyraźnej poprawie na przestrzeni 2010 r. – od 2011 r. stagnacja oczekiwań ogółem W niektórych grupach – pogorszenie w 2013 r. ( I, III, IV). W grupie IV - głębokie Poprawa w grupie II (Polska) Najlepsze oczekiwania w najniższych grupach (IV, V) Rys. 2. Oczekiwane perspektywy gospodarcze w latach (mediany – przebiegi wygładzone)

11 11Globalny raport konkurencyjności Pozycja Polski 3

12 12 Globalny raport konkurencyjności Pozycja Polski w rankingu w latach Spadek o 1 miejsce – na 42. Indeks – bez zmian. Sukces czy stanie w miejscu? Czynniki podstawowe - dość słabe i stabilne od 2005 r. Lekki wzrost Efektywność – pewien spadek (-4) Źle i coraz gorzej z innowacyjnością (-4) Co z filarem FVII? Jest m.in. problem odpływu siły roboczej. Też efekt techniczny zmiany pytania Rys. 3. Pozycja konkurencyjna Polski w latach Źródło: Na podstawie Raportów Rocznych Światowego Forum Gospodarczego I.INSTYTUCJE II.INFRASTRUKTURA III.OTOCZ. MAKRO IV.ZDR. I SZKOLN. ELEM. V.SZKOLN.WYŻSZE VI.EFEKT. RYNKU DÓBR VII.EFEKT. RYNKU PRACY VIII.ROZW.RYN.FINAN. IX.OTWARTOŚĆ TECHN. X.WIELKOŚĆ RYNKU XI.ZŁOŻONOŚĆ BIZNESU XII.INNOWACYJNOŚĆ

13 13 Globalny raport konkurencyjności Polska - bariery Ranking problemów – praktycznie niezmienny od wielu lat. Dominacja nieprzejrzystości i złożoności systemu podatkowego Najgłębszy spadek ocen r/r dotyczył: oczekiwanego wzrostu gosp., efektywności reform i rządzenia, komunikacji społecznej pomiędzy biznesem i innymi grupami, podatkowych zniekształceń konkurencyjności Najwyższy wzrost ocen r/r obejmował: jakość dróg i infrastruktury drogowej, dostępność Internetu, komunikację na forach społecznościowych, równouprawnienie kobiet (płace, zatrudnienie) Rys. 4. Bariery rozwoju Polski w 2013 r. – ranking (w %).

14 14 Globalny raport konkurencyjności Polska w Europie Środek stawki Dużo lepiej niż gorące południe Od czołówki dzielą jednak dwie długości Z wyjątkiem Estonii (32) nie ma przed nami żadnego kraju postsocjalistycznego Dość blisko Czechy (46) oraz Litwa (48) Mapa 2. Wartości GCI w Europie w 2013 r. Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Światowego Forum Gospodarczego

15 15 Globalny raport konkurencyjności Polska a konkurenci Spadek o 1 pozycję w rankingu wynikiem wyprzedzenia przez 3 kraje (Indonezję, Maltę oraz Azerbejdżan - nawet z 50 pozycji) i wyprzedzenia 2 krajów (Czech i Bahrajnu) W porównaniu z 2012 r. – większa intensywność zmian (suma wejść i wyjść) Homogenizacja otoczenia Polski (+/-5 pozycji) Rys. 5. Kraje wyprzedzające i wyprzedzane przez Polskę w rankingu – w relacji do poprzedniego roku – w latach Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WEF Rys. 6. Współczynnik zmienności GCI w otoczeniu konkurencyjnym Polski

16 16 Globalny raport konkurencyjności Polska a konkurenci c.d. W odniesieniu do krajów postsocjalistycznych – relacje podobne do notowanych w 2012 r. w krajach o niższym rankingu w 2005 r. niż Polska Z grupy 7 krajów, które wyprzedzały Polskę w 2005 r. pozycję tę zachowała w 2013 r. tylko Estonia i pięć ma gorszą pozycję niż w 2005 r. Czechy spadły poniżej poziomu Polski Węgry i Słowenia pogłębiły dystans Blisko naszych ocen są Łotwa i Litwa, przy czym Łotwa wyraźnie bliżej niż w 2012 r. Rys. 6. Polska na tle krajów postsocjalistycznych w latach

17 17Globalny raport konkurencyjności Globalne tendencje długookresowe 4

18 18 Globalny raport konkurencyjności Długookresowe zmiany w rankingach - świat Mapa 3. Zmiany pozycji konkurencyjnej krajów w latach Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Światowego Forum Gospodarczego

19 19 Globalny raport konkurencyjności Długookresowe zmiany w rankingach – świat c.d. Europa – rozwój głownie pasa centralnego Widoczne osłabienie pozycji konkurencyjnej W, Brytanii, Hiszpanii, Portugalii, Grecji Pogorszenie sytuacji Rosji Słabsza sytuacja Republik Nadbałtyckich Polska – zieleń Afryka – kontynent z najwyższym udziałem przegranych Dość mało zieleni Ameryka Pn, – brak poprawy sytuacji praktycznie na całym obszarze. W przypadku USA – dość głębokie (-4) Wysoka dynamika dużego obszaru Ameryki Pd. - zwłaszcza w Brazylii Silne pogorszenie pozycji Argentyny i Wenezueli Azja – zróżnicowana z rosnącą pozycją Chin i Indonezji Indie – dziecko, które szybko rośnie, ale ma ciasne buty : nieadekwatny rozwój infrastruktury, korupcja, niestabilność polityczna, Problem otoczenia - Pakistan Australia – pewne pogorszenie sytuacji

20 20 Globalny raport konkurencyjności Udział krajów, których pozycja w rankingu zmienia się, rośnie niemal monotonicznie od 2006 r. - narasta walka konkurencyjna. Zmiany w dużej części przez wypychanie Jedyne przejściowe zastygnięcie – w 2009 r. Kryzys? Stale (od 2005 r.) utrzymuje się bariera wejścia do czołówki – duży skok punktacji, znajdująca się na ok pozycji rankingu. Polska widocznie przybliżyła się do jej granicy Czołówka peletonu dość zwarta. W 2005 r. był duży dystans do lidera. Teraz jest mniejszy Wyścig w tłoku? Rys. 7. Udział krajów, których ranking uległ zmianie (lewy górny panel), wzrostów i spadków w rankingu (prawy górny panel) w latach oraz rozkład punktacji wg. rankingu (dolny panel) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WEF

21 21 Globalny raport konkurencyjności Jak łatwo wyjść z grupy? Pewną konwergencję można obserwować w grupach III oraz IV Dalsza ucieczka Grupy I, choć nieco słabiej w 2013 r. POZIOM ROZWOJU W 2009 R POZIOM ROZWOJU W 2013 R. GRUPA 1GRUPA 2GRUPA 3GRUPA 4GRUPA 5RAZEM GRUPA 194,65,40,0 37 GRUPA 27,185,77,10,0 14 GRUPA 30,020,076,04,00,025 GRUPA 46,3 37,550,00,016 GRUPA 50,0 5,714,380,035 Najbardziej hermetyczna Grupa I Dwa kraje z niższych grup (Katar, Bahrajn) awansowały do Grupy I Najwięcej awansów – z Grupy IV (połowa krajów) W zakresie rozkładu punktacji – w okresie niewiele się zmieniło Grupy I, II oraz V cały czas dzielą duże różnice poziomów Rys. 8. Mediany indeksów GCI w klasach rozwoju w latach Tabela 5. Udział krajów, których ranking uległ zmianie (górny panel) oraz rozkład punktacji wg. rankingu (dolny panel)

22 22 Globalny raport konkurencyjności Ile się napracować by awansować? Interpretacja stałej – jak przesuwamy się w rankingu, gdy podtrzymujemy status. Gdy c > 0 awansujemy (i odwrotnie) Dodatnia stała – tylko w 2009 (w kryzysie trudno utrzymać nawet status quo?) Znaczenie stałej obecnie maleje ~ 0 I rośnie α – nie ma awansu bez wysiłku, ale niezbędna poprawa jest coraz mniejsza (ale wysiłek większy - efekt korka: trudniej?) WARTOŚĆODCH.STD.t - STATR2R2 PRZEDZ. UFNOŚCI 2007 α53,904,1912,85 0,59 45,6062,21 CONST-2,670,41-6,66-3,46-1, α52,993,1916,62 0,69 46,6859,30 CONST-2,610,32-8,05-3,25-1, α51,753,0117,20 0,70 45,7957,70 CONST1,910,325,941,282, α53,923,8214,12 0,61 46,3661,48 CONST-3,350,41-8,33-4,14-2, α52,723,1916,50 0,67 46,4059,04 CONST-2,340,29-8,13-2,91-1, α 66,623,0921,57 0,77 60,51 72,73 CONST-0,720,29-2,49-1,30-0, α 62,753,0320,68 0,75 56,7568,75 CONST-0,620,319-1,96-1,240,00 TABELA 6. Oceny parametrów równania (1) Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Światowego Forum Gospodarczego

23 23 Globalny raport konkurencyjności Kto musi awansować? Roczna poprawa indeksu GCI nie zawsze prowadzi do poprawy pozycji w rankingu. Więcej – są kraje, które mimo tego spadają. Bywa też odwrotnie. W 2010 r. maksimum takich przypadków – czy efekt kryzysu i twórcza destrukcja? ROK LICZBA KRAJÓW WIELKOŚĆ GRANICZNA MEDIANA IV ĆWIARTKI ,150, ,140, , ,380, ,140, ,040, ,210,04 Rys. 9. Zmiany indeksu GCI a zmiany pozycji w rankingu w latach Tabela 7. Liczna krajów, w których ranking uległ pogorszeniu mimo poprawy indeksu GCI oraz statystyki IV ćwiartki (maksimum oraz mediana)

24 24Globalny raport konkurencyjności Wnioski 5

25 25 Globalny raport konkurencyjności Wnioski Czołówka rankingu – dość stabilna i z wynikami wyraźnie lepszymi niż pozostali (bariera) Po okresie dużej poprawy w latach Polska praktycznie stoi w miejscu – sukces czy problem? Czego oczekujemy od polityki gospodarczej? Na tle krajów postsocjalistycznych sytuacja jest jednak wyraźnie lepsza W warunkach globalizacji dużo łatwiejszy i szybszy przepływ czynników produkcji, w tym wiedzy i technologii Konkurencyjność będzie głównym elementem różnicującym kraje – X. Sala-i-Martin Raporty GCR wskazują na narastanie walki konkurencyjnej W dłuższym okresie - trudno zachować lub poprawić pozycję Głównym problemem Polski – innowacyjność. Sytuacja nadal pogarsza się. Mocną stroną m.in. wielkość rynku i rozwój sektora finansowego Spore sukcesy w obszarze technologii komunikacji (drogi, Internet, infrastruktura) przy pogarszającej się jakości komunikacji społecznej

26 26Globalny raport konkurencyjności Załącznik 6

27 27 Globalny raport konkurencyjności Polska – efekt II ligi. Problem wag Skutek: wraz ze zmianami PKB/pc. (w USD) zmienia się rola przęsła III – w Polsce najsłabszy element. Wzrost PKB (jak i wzmocnienie złotego) ceteris paribus dołują więc indeks W 2012 r. – efekt poprawy w II i III przęśle całkowicie pochłonięty przez ruchy wag (~1:1 – efekt wag ujemny) W 2013 r. – efekt wag dodatni i w 90% wchłonął ujemny efekt zmiany ocen. W stałych wagach byłby spadek indeksu (o ok. 0,02) Bahrajn, Turcja przed? PRZĘSŁO I31,228,731,740,0 II50,0 III18,821,318,310,0 TABELA 3. WAGI PRZĘSEŁ W LATACH PRZĘSŁO I4,724,664,704,7 II4,604,694,614,6 III3,653,663,643,8 GCI 4,46 4,56 Tabela 4. Oceny 1/ przęseł w latach PKB Demografia Kurs

28 28 Globalny raport konkurencyjności Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportów Konkurencyjności Światowego Forum Gospodarczego POZIOM IPRZEJŚCIE Z I DO II POZIOM IIPRZEJŚCIE Z II DO III POZIOM III GDP p.c. (USD) <2,0002,000– 2,999 3,000– 8,999 9,000– 17,000 >17,000 α160%40–60%40%20–40%20% α235%35–50%50% α35%5–10%10%10–30%30%

29


Pobierz ppt "Globalny raport konkurencyjności 2013-14 Światowego Forum Gospodarczego Piotr Boguszewski, Instytut Ekonomiczny NBP Warszawa, 4 września 2013 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google