Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 PRÓG RENTOWNOŚCI – BEP (Break- Even- Point) Próg rentowności to wielkość sprzedaży równoważąca poniesione koszty. P = KC Z definicji progu rentowności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 PRÓG RENTOWNOŚCI – BEP (Break- Even- Point) Próg rentowności to wielkość sprzedaży równoważąca poniesione koszty. P = KC Z definicji progu rentowności."— Zapis prezentacji:

1 1 PRÓG RENTOWNOŚCI – BEP (Break- Even- Point) Próg rentowności to wielkość sprzedaży równoważąca poniesione koszty. P = KC Z definicji progu rentowności i marży brutto wynika, że w progu rentowności MB = KS

2 2 SCHEMAT RACHUNKU WYNIKÓW Schemat rachunku wyników w oparciu o koszty stałe i zmienne jest następujący: Przychody - Koszty zmienne (KZ) = Marża brutto (MB) - Koszty stałe (KS) = Zysk operacyjny (Zo)

3 3 ILOŚCIOWY PRÓG RENTOWNOŚCI DLA PRODUKCJI JEDNOASORTYMENTOWEJ Próg rentowności wyraża się ilością produkcji: Ks x pr  ----- c - kz

4 4 GRAFICZNE UJĘCIE PROGU RENTOWNOŚCI

5 5 WARTOŚCIOWY PRÓG RENTOWNOŚCI DLA PRODUKCJI JEDNOASORTYMENTOWEJ Próg rentowności wartościowy: Ks c * x pr  -------- 1- kz/c

6 6 WSKAŹNIK POKRYCIA Wskaźnik pokrycia wyraża udział marży brutto w przychodach. Informuje on jaka część przychodu ze sprzedaży pozostanie po pokryciu kosztów zmiennych na pokrycie kosztów stałych i na zysk. Wpo  (P – Kz) / P Wpo  1  kz / c lub Wpo  1  Kz / P lub

7 7 WARTOŚCIOWY PRÓG RENTOWNOŚCI DLA PRODUKCJI JEDNOASORTYMENTOWEJ Próg rentowności wartościowy: Ks P  -------- Wp Można to też wyprowadzić z formuły: MB = Wpo * P Marża brutto w progu rentowności równa się kosztom stałym.

8 8 WSKAŹNIK PEWNOŚCI (BEZPIECZEŃSTWA) Znając próg rentowności możemy dowiedzieć się o ile możemy obniżyć sprzedaż nie ponosząc strat Mówi nam o tym margines bezpieczeństwa, który obliczamy następująco: M be = Xrz - Xpr lub w ujęciu względnym Wpe = (Xrz – Xpr) / Xrz * 100 lub Wpe  1  Xpr / Xrz lub gdzie: Xpr - rozmiary produkcji w progu rentowności Xrz - rozmiary produkcji maksymalne lub normalne. Wskaźnik ten informuje o jaki procent można zmniejszyć maksymalne lub normalne rozmiary produkcji nie ponosząc strat (obniżając je do poziomu progu rentowności).

9 9 PRÓG RENTOWNOŚCI PRODUKCJI WIELOASORTYMENTOWEJ

10 10 ANALIZA ZALEŻNOŚCI PRODUKCJA - KOSZTY - ZYSK Za pomocą prostych formuł matematycznych istnieje możliwość ustalenia wpływu zmian poszczególnych pojedynczych zmiennych lub ich kombinacji na zysk lub inne zmienne decyzyjne występujące w równaniu zysku.

11 11 Równanie zysku na sprzedaży

12 12 Ustalanie wymaganego poziomu danego czynnika Przekształcając odpowiednio równanie zysków dowiadujemy się jak na poziom każdego z czynników wpływają pozostałe, to znaczy jaki powinien być poziom badanego czynnika, aby osiągnąć zakładany zysk przy niezmienionych pozostałych czynnikach. Jest to więc wymagany poziom danego czynnika.

13 13 Wielkości produkcji, przy której osiągnie się planowany zysk

14 14 Ceny sprzedaży, która zapewni osiągnięcie planowanego zysku przy określonych rozmiarach produkcji

15 15 Poziom kosztów, który zapewniłby osiągnięcie planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży

16 16 Zadanie – próg rentowności oraz wymagany poziom danego czynnika

17 17 ZADANIE (próg rentowności działalności jednorodnej)

18 18 ZADANIE (próg rentowności w produkcji niejednorodnej)

19 19 Wykorzystanie progu rentowności przy zakładaniu firmy Problem decyzyjny – czy opłaca się uruchomić zakład fryzjerski Założenia do obliczeń: -jeden rodzaj usług (jedna cena) -lokal będzie wynajmowany (płacić będziemy czynsz) -ustal przewidywaną liczbę klientów obsługiwanych w ciągu dnia - ustal wymagany minimalny (satysfakcjonujący) poziom miesięcznego zysku Ustal opłacalność założenia firmy odpowiadając na pytanie: a) czy firma przekroczy próg rentowności (ustal dzienny i miesięczny próg rentowności i skonfrontuj go z przewidywaną liczba klientów w ciągu dnia i miesiąca), b) czy firma osiągnie zakładany poziom zysku: - porównaj liczbę klientów zapewniającą wymagany miesięczny zysk z zakładaną liczbą klientów w miesiącu - porównaj zysk wyliczony z równania zysku z zyskiem wymaganym.

20 20 Zadanie - podsumowanie


Pobierz ppt "1 PRÓG RENTOWNOŚCI – BEP (Break- Even- Point) Próg rentowności to wielkość sprzedaży równoważąca poniesione koszty. P = KC Z definicji progu rentowności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google