Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Najciekawsze inwestycje w rejonie nowosądeckim, prezentowane przez uczniów II LO w Nowym Sączu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Najciekawsze inwestycje w rejonie nowosądeckim, prezentowane przez uczniów II LO w Nowym Sączu."— Zapis prezentacji:

1 Najciekawsze inwestycje w rejonie nowosądeckim, prezentowane przez uczniów II LO w Nowym Sączu

2 Projekt, którego celem jest stworzenie nowoczesnego systemu pracy z uczniami zdolnymi w województwie małopolskim. Ok. 16 tysięcy uczniów zostało objętych programem. DiAMEnT powstał w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Koszt projektu wynosił 22 miliony i został w całości sfinansowany przez Unię Europejską.

3 SQMA SQMA to inaczej Sądecki Klub Młodzieży Aktywnej. Fundusze potrzebne na jego działalność w znacznej części pochodzą z pieniędzy unijnych. Głównym organizatorem i realizatorem całego przedsięwzięcia jest Zespół Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu. SQMA należy do projektu systemowego pod nazwą Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces! w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Karpaty OFFer – Międzynarodowy Multimedialny Festiwal Sztuki Karpaty OFFer – Międzynarodowy Multimedialny Festiwal Sztuki Środki na jego realizację zostały pozyskane w 50% z Funduszu Europejskiego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013. Wartość projektu 1.309.840 zł, wartość wsparcia ze środków UE w kwocie 654.875 zł. Projekt ten ma na celu przedstawienie, różnorodnej kultury i sztuki wywodzącej się z regionu Karpat poprzez muzykę, teatr, performance itp. Realizowany jest głównie na terenie małopolski, ale również kilka wydarzeń odbywa się poza jej granicami

5 Szansa dla dzieci z Bączej Kuniny Program Operacyjny Kapitał Ludzki obejmujący rozwój, wykształcenie i kompetencje na obszarach wiejskich. Ma on na celu lepszy start – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – tu konkretnie wsi Bącza Kunina (Gmina Nawojowa). Cały projekt skonkretyzowano do kształcenia w kierunku matematyki oraz nauki pływania – rozwój fizyczny. Każda grupa uczestniczyła w 30. godzinach lekcyjnych zajęć matematycznych i 30. godzinach lekcyjnych zajęć na basenie.

6 Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, skierowany był do uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łabowej i realizowany przez Gminę Łabowa. Jego celem było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich. W ramach projektu przeprowadzono 1632 godziny zajęć indywidualnych z uczniami, 228 godzin warsztatów z technik uczenia się, 456 godzin warsztatów matematyczno- przyrodniczych, 456 godzin warsztatów z zakresu przedsiębiorczości, 228 godzin warsztatów humanistycznych. Zawodowa przyszłość Zawodowa przyszłość

7 RENOWACJA KOŚCIOŁA ŚW. JANA CHRZCICIELA W JAWORKACH Parafia rzymskokatolicka w Szachtowej uzyskała dotacje unijne na renowację dwóch kościółków. Udało się to na mocy Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Słowacja. Jednym z nich jest dawna prawosławna cerkiew, obecnie kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Jaworkach.

8 UE dla najmłodszych W Mystkowie powstało wyczekiwane przez wszystkich przedszkole. Stało się to dzięki projektowi realizowanemu od 01.08.2010 r. do 30.07.2012 r. na terenie gminy Kamionka Wielka - Raj przedszkolaka 2. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską i udział w nim jest bezpłatny. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego. Ma na celu upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z terenu gminy Kamionka Wielka wobec ich rówieśników z miast. Utworzono więc przedszkole Faustynka.

9 Aktywnie w przyszłośćAktywnie w przyszłość Publiczne Gimnazjum w Nawojowej tak jak 17 szkół z powiatu nowosądeckiego od 1 stycznia 2011 do końca 2012 roku bierze udział w Projekcie Aktywnie w przyszłość realizowanym przez Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Inicjatywa ta przede wszystkim ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z mniejszym dostępem do nauki. W ramach przedsięwzięcia zorganizowano nowoczesne wyposażenia szkół: sale komputerowe, pracownie językowe, tablice interaktywne wraz z rzutnikiem, radiomagnetofony, kamery cyfrowe, oprogramowania dla komputerów oraz przeznaczono fundusze na materiały dydaktyczne dla szkół oraz wydatki na zatrudnienia nauczycieli.

10 Wybieram eFizykę Wybieram eFizykę Projekt Wybieram eFizykę współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Rozpoczynający się w marcu 2011r., a kończący przed maturą 2013 r. Program stworzony dla klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych 3-letnich oraz drugich klas szkół ponadgimnazjalnych 4- letnich całej Polski. Nowoczesny program łączący zajęcia z nauczycielem, spotkania z wykładowcami uczelni technicznych oraz kurs e-learningowy.

11 Mała Emilka,,Mała Emilka- utworzenie punktu przedszkolnego w wiejskiej gminie Grybów współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przedszkole w Stróżach zostało otwarte 25.09.2010 roku. Dzieciaki mogą korzystać z zajęć z dogoterapii oraz hipoterapii, zajęć z logopedą, rytmiki, języka angielskiego, religii oraz zajęć na basenie. Budynek jest kompleksowo wykończony i wyposażony w bezpieczne mebelki, kolorowe zabawki czy gry edukacyjne. Kadra to osoby wykształcone, które zapewniają maluchom dużo zabawy, a także edukację, bezpieczeństwo i pomoc.

12 MIASTECZKO GALICYJSKIE Miasteczko Galicyjskie stanowi rekonstrukcję Nowego Sącza z przełomu XIX i XX wieku. Miasteczko powstawało od 2005 roku, a otworzone zostało 23 października 2010 roku. Budowa Miasteczka kosztowała ponad 24 miliony złotych, z czego dofinansowanie wynosiło prawie 13,5 miliona złotych-w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (prawie 8 milionów złotych) oraz w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (5,5 miliona złotych)

13 "Lepsza edukacja - lepszy start Projekt edukacyjny realizowany w Gimnazjum w Tęgoborzy. Czas realizacji: od 01.10.2010r. do 30.06.2012r. Projekt ten współfinansowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest on skierowany do gimnazjalistów w celu zwiększenia ich szans edukacyjnych, w szczególności poprawy wyników w nauce, wyeliminowania dysfunkcji oraz poszerzania swojej wiedzy. Uczniowie mogą spełniać te zamierzenia na kółkach dydaktyczno- wyrównawczych z chemii, fizyki, matematyki, języka polskiego i angielskiego. W ramach Projektu prowadzone są kluby zainteresowań i zajęcia warsztatowe np: Klub Miłośników Gier Logicznych i Strategicznego Myślenia, Klub Młodego Ekologa, Akademia Przyjaciół Kultury i Sztuki, Klub Miłośników Fotografii Cyfrowej, Klub Grafika Komputerowego.

14 Dnia 6 listopada 2010 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Małopolskiej Galerii Sztuki Na Bursztynowym Szlaku w Nowym Sączu. Projekt kosztował 15 160 168,28 zł, z czego został dofinansowany z Unii Europejskiej z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego o kwotę 9 356 531,64 zł. Budynek służy do działalności ekspozycyjnej, dydaktycznej, artystycznej i reprezentacyjne Na Bursztynowym Szlaku

15 Rożnowioki Gmina Ośrodek Kultury w Gródku n/Dunajcem otrzymała dofinansowanie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na zadanie: Nasze korzenie- zakup strojów i warsztaty dla zespołu regionalnego Rożnowioki. Zespół Regionalny Rożnowioki został założony przy Wiejskim Domu Kultury w Rożnowie. Całkowita wartość projektu wynosi 19 133,16 zł. Efektem projektu jest 12 strojów ludowych dla zespołu według specyfiki dla stroju regionalnego Pogórza, oraz zorganizowanie sześciomiesięcznych warsztatów dla zespołu.

16 Projekt jest realizowany w 30 szkołach ponadgimnazjalnych na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – PO Kapitał Ludzki. II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu- w roku szkolnym 2011/2012 uczestniczyło w fazie testowej tego projektu. 10-osobowy zespół uczniów z klasy drugiej pod opieką pani Iwony Szypuły realizował poszczególne zadania, tworząc wirtualną firmę na platformie edukacyjnej projektu Krok w przedsiębiorczość

17 Wybieram eFizykę Wybieram eFizykę II Liceum im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu bierze udział w projekcie Wybieram eFizykę. Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzk i. Dwudziestoosobowa grupa uczniów prowadzona jest przez nauczyciela fizyki mgr Grzegorza Kornasia. Projekt realizowany w formie blended learningowej ( z ang. nauczanie komplementarne),czyli nowatorska forma kształcenia przy użyciu technologii mediów elektronicznych


Pobierz ppt "Najciekawsze inwestycje w rejonie nowosądeckim, prezentowane przez uczniów II LO w Nowym Sączu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google