Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dylemat lidera: przemoc czy partnerstwo Andrzej Blikle 25 maja 2011 © Copyright by Andrzej Blikle. W ramach moich praw autorskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dylemat lidera: przemoc czy partnerstwo Andrzej Blikle 25 maja 2011 © Copyright by Andrzej Blikle. W ramach moich praw autorskich."— Zapis prezentacji:

1 Dylemat lidera: przemoc czy partnerstwo Andrzej Blikle 25 maja 2011 © Copyright by Andrzej Blikle. W ramach moich praw autorskich chronionych ustawą z dnia 4 lutego 1994 (z późniejszymi zmianami) Prawo autorskie i prawa pokrewne wyrażam zgodę na niekomercyjne rozpowszechnianie niniejszego materiału przez jego zwielokrotnianie bez ograniczeń co do liczby egzemplarzy (w formie elektronicznej pdf), a także umieszczanie go na stronach internetowych, jednakże bez dokonywania jakichkolwiek zmian i skrótów. Wszelkie inne rozpowszechnianie niniejszego materiału, w tym w części, wymaga mojej zgody wyrażonej na piśmie. Dozwolone jest natomiast cytowanie materiału zgodnie z zasadami ustanowionym przez w.w. ustawę. Niniejszy materiał by Andrzej Blikle is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Unported License.Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Unported License

2 25 maja 20112© Andrzej Blikle, Dylemat lidera - przemoc czy partnerstwo Dlaczego niektóre firmy odnoszą sukcesy, a ich pracownicy nie odchodzą z pracy? Test 12G. Wyniki badań Instytutu Gallupa prowadzonych przez 25 lat na ponad milionem pracowników wykazują silną korelację pomiędzy sukcesem firmy, a pozytywną odpowiedzią na 12 pytań: 1. Czy wiem czego oczekują ode mnie w pracy? 2. Czy mam do dyspozycji odpowiednie narzędzia? 4. Czy w pracy liczy się moje zdanie? 5. Czy szefowi lub komuś innemu na mnie zależy? 3. Czy codziennie robię to, co potrafię najlepiej? 6. Czy w ciągu ostatnich 7 dni byłem choć raz doceniony? 7. Czy ktokolwiek zachęca mnie, abym się rozwijał? 10. Czy moim współpracownikom zależy, żeby pracować jak najlepiej? 11. Czy mam w pracy możliwość dokształcania się i rozwoju? 9. Czy znalazłem w pracy mojego naj- lepszego przyjaciela? 12 Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy rozmawiałem z kimś o moich postępach? 8. Czy mam poczucie, że praca, którą wykonuje jest ważna?

3 25 maja 20113© Andrzej Blikle, Dylemat lidera - przemoc czy partnerstwo Czy to oznacza, że tradycyjne atrybuty sukcesu rynkowego: dobry produkt, nowoczesne technologie, wykwalifikowani sprzedawcy, … nie są ważne? To jedynie oznacza, że firmy z grupy G12 osiągają te atrybuty szybciej, mniejszym kosztem i na dłużej niż pozostałe. NIE !

4 25 maja 20114© Andrzej Blikle, Dylemat lidera - przemoc czy partnerstwo Jak powinni postępować szefowie, aby ich pracownicy odpowiadali TAK na wszystkie 12 pytań? A jak postępować nie powinni?

5 25 maja 20115© Andrzej Blikle, Dylemat lidera - przemoc czy partnerstwo Wszelkie działanie człowieka jest podejmowane dla zaspokojenia jego potrzeb

6 partnerstwo przemoc potrzeby pieniądze, rzeczy, zdrowie,… honory, stanowiska, tytuły… możliwość działania wartości miłość, przyjaźń, bezpieczeństwo akceptacja… potrzeby korzyści potrzeba godności ambicje potrzeby społeczne p. radości z działania 6 25 maja 2011 © Andrzej Blikle, Dylemat lidera - przemoc czy partnerstwo korzyści relacyjnie potrzeby rzeczowe

7 25 maja 20117© Andrzej Blikle, Dylemat lidera - przemoc czy partnerstwo uczciwość, rzetelność, sprawiedliwość, odwaga, lojalność, solidarność, dobroć, odpowiedzialność, prawdomówność, wielkoduszność, patriotyzm, tolerancja, bezstronność, profesjonalizm, niezależność wolność osobista Wartości czyli wzorce postępowania

8 25 maja 20118© Andrzej Blikle, Dylemat lidera - przemoc czy partnerstwo Koreańskie obozy jenieckie Więźniowie nie pracowali ciężko, byli dobrze karmieni i nie byli torturowani, ale stosowano wobec nich następujące metody: nakłanianie do donosicielstwa w celu rozbicia więzów międzyludzkich donosicielom oferowano drobne nagrody, samokrytyka w celu zrujnowania poczucia wartości własnej i godności każdy musiał powiedzieć przed grupą, co zrobił w życiu złego, niszczenie lojalności wobec dowódców i ojczyzny, usuwanie psychologicznego wsparcia więźniom dostarczano jedynie te listy od rodzin, które zawierały złe wiadomości. Skutek: 38% więźniów umierało (giveup-ties)

9 Sytuacja pokusy dysonans godnościowy 25 maja 20119© Andrzej Blikle, Dylemat lidera - przemoc czy partnerstwo JA wartości korzyści Nie ma ludzi złych ani dobrych. Wszyscy jesteśmy czasami źli, a czasami dobrzy. Marek Kosewski Philip Zimbardo chronią godność chronią biologię Wybór korzyści kosztem wartości wymaga społecznego uzgadniania. 30

10 Korzyści i wartości 25 maja © Andrzej Blikle, Dylemat lidera - przemoc czy partnerstwo KORZYŚCI określają co mam określają co mam uzyskuję, gdy biorę uzyskuję, gdy biorę można dać lub odebrać można dać lub odebrać wymiana: korzyść za korzyść wymiana: korzyść za korzyść kalkulacja koszt-zysk kalkulacja koszt-zysk zaspokajanie braku zaspokajanie braku nasycenie nasycenie dysonans godnościowy dysonans godnościowy wymaga uzgadniania wymaga uzgadniania WARTOŚCI określają jaki jestem uzyskuję gdy daję nie można ani dać ani odebrać nie ma wymiany etos dążenie do czegoś chęć powtórzenia konsonans godnościowy nie wymaga uzgadniania model partnerstwa model przemocy

11 Zarządzanie przedmiotowe i podmiotowe wobec pracownika 25 maja © Andrzej Blikle, Dylemat lidera - przemoc czy partnerstwo PRZEDMIOTOWE człowiek jest wart tyle, ile dla mnie zarobi; zasoby ludzkie człowiek jest wart tyle, ile dla mnie zarobi; zasoby ludzkie jak najmniej z góry, marchewka i negocjacje, zawsze coś za coś, ludzie są leniwi i nieuczciwi, jak najmniej z góry, marchewka i negocjacje, zawsze coś za coś, ludzie są leniwi i nieuczciwi, swoim stosunkiem do pracownika dostarczam mu argumentów do społecznego uzgadniania niegodziwości, swoim stosunkiem do pracownika dostarczam mu argumentów do społecznego uzgadniania niegodziwości, anomia pracownicza. anomia pracownicza. PODMIOTOWE człowiek jest wartością samą w sobie; partnerzy pracownikowi daję z góry to, co mu się z racji człowieczeństwa należy, etos wypiera coś-za-coś, swoim stosunkiem do pracownika pozbawiam go argumentów do społecznego uzgadniania niegodziwości, etos pracowniczy. model partnerstwa model przemocy

12 Narzędzia przemocy: kij i marchewka KIJ KIJ Niemiłe działanie zapowiedziane i podejmowane przez kogoś w celu zmiany naszego zachowania Np.: Nagana przed frontem Pozbawienie premii Degradacja na niższe stanowisko Nakazanie przymusowej pracy MARCHEWKA Miłe działanie zapowiedziane i podejmowane przez kogoś w celu zmiany naszego zachowania Np.: Pochwała przed frontem Wypłacenie premii Awans na wyższe stanowisko Zwolnienie z przymusowej pracy 25 maja © Andrzej Blikle, Dylemat lidera - przemoc czy partnerstwo Kijem może być pozbawienie marchewki Marchewką może być uniknięcie kija

13 25 maja © Andrzej Blikle, Dylemat lidera - przemoc czy partnerstwo Każda marchewka służy jedynie do tego, aby zrobić z niej kij marchewkij WIELKIE TWIERDZENIE O MARCHEWCE Pierwsze prawo dwoistości: marchewka i kij

14 Na gruncie psychologii społecznej udowodniono, że kij i marchewka są jednakowo przeciwskuteczne jako narzędzia zmiany postawy 25 maja © Andrzej Blikle, Dylemat lidera - przemoc czy partnerstwo Jeżeli chcemy uzyskać trwałą zmianę w postawach, to im większa jest nagroda, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że nastąpi jakakolwiek zmiana postawy E.Aronson, G.Wieczorkowska, Kontrola naszych myśli i uczuć Kary i nagrody są jednakowo demotywujące do działania Alfi Kohn, Punished by rewards

15 Postawa a zachowanie 25 maja © Andrzej Blikle, Dylemat lidera - przemoc czy partnerstwo przeciwnie do oczekiwań postawazachowanie marchewkij pozytywne emocje zgodnie z oczekiwaniami pisarz geografia

16 Zakres zastosowań marchewkija 25 maja © Andrzej Blikle, Dylemat lidera - przemoc czy partnerstwo Przy pomocy marchewkija można łatwo i szybko (!) zmusić prawie każdego, do prawie wszystkiego z jednym wyjątkiem: A to jest jedyna (!) gwarancja skutecznego działania by coś polubił np. by polubił swoją pracę

17 25 maja © Andrzej Blikle, Dylemat lidera - przemoc czy partnerstwo Premia za wydajność Premia za wydajność jest najsilniejszym hamulcem jakości i wydajności w zachodnim świecie. Edwards Deming 1.tylko 15% problemów związanych z jakością i wydajnością można przypisać pracownikom, za resztę odpowiedzialna jest organizacja pracy, 2.premie uwalniają przełożonych od analizowania przyczyn, 3.nie chcemy gorszej pracy nawet za niższą płacę, 4.prawo Pareto, 5.premiowa dźwignia, 6.MBO: pracownik zawsze będzie miał więcej wskaźników do manipulowania niż firma. Argumenty operacyjne: Argumenty psychologiczne: o tym później…

18 25 maja © Andrzej Blikle, Dylemat lidera - przemoc czy partnerstwo Premiowa dzwignia (czyli kto kogo) Dopiero po założeniu dźwigni okazuje się, kto będzie z niej korzystał! broker ubezpieczeniowy kupiec w hipermarkecie dopych upust retrospektywny 15

19 WIELKIE TWIERDZENIE O KIJU 25 maja © Andrzej Blikle, Dylemat lidera - przemoc czy partnerstwo Raz zainstalowany kij może być użyty przez każdą ze stron Drugie prawo dwoistości: silny i słaby Kto mieczem wojuje, od miecza ginie.

20 25 maja © Andrzej Blikle, Dylemat lidera - przemoc czy partnerstwo Gry wojenne nieodłączna konsekwencja rezygnacji z partnerstwa i zaufania PRACOWNICY OKRADAJĄ SWOJE FIRMY Gazeta Prawna 2009 i 2010 i TOKFM 2010 wg. raportu Euler Hermes kradzieże zgłasza 92% polskich firm 45% firm złapało złodzieja na gorącym uczynku nagminne są też kradzieże pośrednie: absencja, spóźnienia, pijaństwo,.. firmy bronią się jak mogą: zero tolerancji firmy ochroniarskie telewizja przemysłowa organizowanie donosicielstwa

21 Jeżeli nie marchewkij, to co? 25 maja © Andrzej Blikle, Dylemat lidera - przemoc czy partnerstwo Relacje partnerskie i wspomaganie człowieka w budowaniu jego wewnętrznej motywacji WSPÓŁPRACA

22 Jeżeli nie premie, nagrody i kary, to jak motywować ludzi do pracy? 25 maja © Andrzej Blikle, Dylemat lidera - przemoc czy partnerstwo Przestań ludzi demotywować. Alfie Kohn Jeżeli chcesz, aby ludzie wykonali dla Ciebie dobrą pracę, daj im dobrą pracę do wykonania. Frederick Herzberg Zarządzaj pracownikami tak, jakby to byli ochotnicy! Peter Drucker

23 25 maja © Andrzej Blikle, Dylemat lidera - przemoc czy partnerstwo Atrybuty dobrej pracy: Zasada 4W wynagrodzenie współpraca wartość wybór

24 25 maja © Andrzej Blikle, Dylemat lidera - przemoc czy partnerstwo Wynagrodzenie Toyota UK wynagrodzenie stanowiskostaż pracy wiedzaumiejętności

25 25 maja © Andrzej Blikle, Dylemat lidera - przemoc czy partnerstwo 2 sprzedawców wyróżnia się spośród 10. Jak nie będą zarabiać więcej, odejdą. są lepsi? niech odejdą więcej pracy czy wiedza ? ich sposób da się powielić? nietak nie tak zatrudnij więcej sprzedawców i dobre szkolenia dla wszystkich praca z najlepszych utwórz instruktorów i szkolenia wiedza

26 25 maja © Andrzej Blikle, Dylemat lidera - przemoc czy partnerstwo Podsumowanie szybki efekt przy jed. działaniach szybki efekt przy jed. działaniach powtarzanie osłabia efekt powtarzanie osłabia efekt gra trudna do wygrania gra trudna do wygrania przeciwnicy, dyscyplina przeciwnicy, dyscyplina walka, mechanizmy obronne walka, mechanizmy obronne wyścig szczurów, wypalenie wyścig szczurów, wypalenie dysonans godnościowy dysonans godnościowy anomia pracownicza anomia pracownicza kosztowne kosztowne ŁATWE ŁATWE powolny trwały efekt, powolny trwały efekt, powtarzanie umacnia efekt powtarzanie umacnia efekt wspólne budowanie etosu wspólne budowanie etosu partnerzy, odpowiedzialność partnerzy, odpowiedzialność współpraca, wzajemne wsparcie współpraca, wzajemne wsparcie zespół, poczucie więzi zespół, poczucie więzi konsonans godnościowy konsonans godnościowy obustronne zaufanie obustronne zaufanie ekonomiczne ekonomiczne TRUDNE TRUDNE PRZEMOCPARTNERSTWO

27 © Andrzej Blikle, Dylemat lidera - przemoc czy partnerstwo konwersatoria – wstęp wolny napisz do: materiały i książka Doktryna jakości m. in. na stronach 25 maja

28 © Andrzej Blikle, Dylemat lidera - przemoc czy partnerstwo Podstawowa bibliografia 1. A.Blikle, Doktryna jakości, Książka udostępniona w jedynie w formacie pdf na licencji Creative Commons, najnowsza wersja zawsze na stronie 2. W.E.Deming, The new economy, Massachusets Institute of Technology, P.F.Drucker, Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes D.Goleman, Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina Poznań T.Gordon, Wychowanie bez porażek szefów, leaderów, przywódców, PAX, Warszawa T.Gordon & N.Burch, Jak dobrze żyć z ludźmi, PAX, Warszawa B.L.Joiner, Fourth generation management, McGraw-Hill, Inc. New York S. Kerr, System motywacyjny, który nie wypalił, Harvard Business Review, Kwiecień A.Kohn, Punished by rewards, Houghton Mifflin Company, Boston A.Kohn, No contest, The case against competition, Houghton Mifflin Company, Boston M.Kosewski, Wartość, godność i władza, Wizja Press K.D.Ryan & D.E.Eestreich, Driving fear out of the workplace, Jossey-Bass Publishers, San Francisco maja


Pobierz ppt "Dylemat lidera: przemoc czy partnerstwo Andrzej Blikle 25 maja 2011 © Copyright by Andrzej Blikle. W ramach moich praw autorskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google