Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sieciowa centrala sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi CX-1201

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sieciowa centrala sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi CX-1201"— Zapis prezentacji:

1 Sieciowa centrala sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi CX-1201

2 Zastosowanie 1. Centrala sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów rozdział 1, § 2.1. pkt. 9 2. Tablica sterownicza, w instalacjach kontroli rozprzestrzeniania ognia i dymu w myśl Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 11sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobów znakowania ich znakiem budowlanym. Załącznik nr 1, decyzja nr 96/577/WE. 3. Panel sterujący spełniający wymagania normy prEN Smoke and heat control systems – part 9: Control Panels-systemy różnicowania ciśnień.

3 Przeznaczenie Centrala przeznaczona jest w szczególności do sterowania, kontroli oraz wizualizacji: Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła: instalacje grawitacyjne, instalacje mechaniczne, kurtyny dymowe, systemy różnicowania ciśnień, klapy przeciwpożarowe, Systemy sterowania drzwiami i bramami przeciwpożarowymi, Systemy kontroli instalacji tryskaczowych, zraszaczowych, Sterowanie i kontrola pompowni pożarowych, Sterowanie i kontrola instalacji hydrantowych.

4 Opis systemu Centrala sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi CX-1201 jest niepowtarzalnym rozwiązaniem sprzętowym zapewniającym realizację złożonych algorytmów sterowania, kontroli i wizualizacji urządzeń przeciwpożarowych zainstalowanych w chronionych obiektach. System CX-1201 został stworzony do pracy autonomicznej i sieciowej, może być wykorzystywany w ochronie małych, jak i dużych obiektów. Z uwagi na budowę rozproszoną pozwala na zabezpieczenie rozległych obiektów handlowych, użyteczności publicznej i przemysłowych – 127 central w sieci. Doskonale nadaje się do zastosowania w instalacjach bezpieczeństwa przeciwpożarowego „inteligentnych budynków”, poprzez zaimplementowany otwarty protokół komunikacyjny BACnet, pozwalający na integracje z budynkowymi systemami BMS bez konieczności stosowania dodatkowych zewnętrznych interfejsów komunikacyjnych.

5 Dotychczasowe rozwiązania
Centrala sterowania oddymianiem Centrala sterowania klapami Centrala sterowania bramami/drzwiami Szafa sterownicza (Brak kontroli linii zasilających))

6 Innowacyjność Innowacyjnością rozwiązania są moduły kontroli ciągłości przewodów zasilających silniki wentylatorów/pomp oraz zastosowanie w procesach regulacji przemienników częstotliwości (falowników) z wykorzystaniem czujników różnicy ciśnień za pośrednictwem regulatorów ciągłych P, PI, PID.

7 Budowa systemu sterowania i kontroli urządzeń przeciwpożarowych CX 1201

8 Architektura systemu CX 1201

9 Typowe wykonanie obudów w wersji naściennej

10 Badania w Instytucie Techniki Budowlanej

11 Narzędzie konfiguracyjne

12 Zapraszamy do współpracy


Pobierz ppt "Sieciowa centrala sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi CX-1201"

Podobne prezentacje


Reklamy Google