Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Kraśnik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Kraśnik."— Zapis prezentacji:

1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Kraśnik

2 Energie odnawialne Energie odnawialne to takie, których źródła są niewyczerpane i których eksploatacja powoduje możliwie najmniej szkód w środowisku

3 Dlaczego energie odnawialne
Alternatywa dla energii kopalnych Zmniejszenie emisji gazów Energia zgodna z ideą zrównoważonego rozwoju

4 Energia słońca Energia promieniowania słonecznego jest podstawowym źródłem energii na Ziemi. Nawet energia paliw kopalnych w pośredni sposób pochodzi od energii Słońca: węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny to przekształcona w biochemicznych i fizycznych procesach biomasa sprzed lat. Słońce w ciągu zaledwie jednego dnia dostarcza więcej energii, niż przez 27 lat zużywa cała ludzkość.

5 Warunki sprzyjające wykorzystaniu energii Słońca
bezchmurna pogoda, długi okres usłonecznienia, czyli godzin z bezpośrednio widoczną tarczą słoneczną, małe zapylenie powietrza

6 Potencjał i wykorzystanie energii Słońca
Nasz kraj posiada raczej skromne możliwości wykorzystywania energii Słońca: trudno, na przykład, ogrzewać budynki przy pomocy kolektorów słonecznych, jeśli na półrocze jesienno-zimowe – a zatem na sezon grzewczy – przypada zaledwie 20% całkowitej rocznej sumy nasłonecznienia. W Polsce największym potencjałem energii Słońca dysponują: część województwa lubelskiego, południowe krańce województwa podlaskiego, Wybrzeże Środkowe i Wybrzeże Szczecińskie.

7 Cel główny zostanie osiągnięty dzięki:
CELE Projektu Celem głównym Projektu jest wykorzystanie energii odnawialnej do produkcji ciepłej wody użytkowej. Cel główny zostanie osiągnięty dzięki: zainstalowaniu 1060 baterii słonecznych, poprawieniu efektywności energetycznej wykorzystania ciepła, uzyskaniu normowych temperatur c.w.u. w okresie eksploatacji baterii słonecznych, ograniczeniu strat ciepła spowodowanych mniejsza sprawnością aktualnie stosowanych urządzeń, zmniejszeniu emisji szkodliwych gazów cieplarnianych do atmosfery.

8 Cel główny zostanie osiągnięty dzięki:
CELE Projektu Celem głównym Projektu jest wykorzystanie energii odnawialnej do produkcji ciepłej wody użytkowej. Cel główny zostanie osiągnięty dzięki: zainstalowaniu 1060 baterii słonecznych, uzyskaniu normowych temperatur c.w.u. w okresie eksploatacji baterii słonecznych, ograniczeniu strat ciepła spowodowanych mniejsza sprawnością aktualnie stosowanych urządzeń, zmniejszeniu emisji szkodliwych gazów cieplarnianych do atmosfery.

9 Miejsce realizacji projektu
Nr 19 Nr 74 Nr 883 Dąbrowa-Bór Lasy Stróża Stróża- Kolonia Słodków Trzeci Słodków Drugi Słodków Pierwszy Pasieka Kowalin Spławy Drugie Spławy Pierwsze Annopol – Ożarów – Opatów- Łagów – Kielce – Ruda Maleniecka – Żarnów – Sulejów Karpiówka Lublin – Rozwadów Mikulin Pasieka Kolonia Suchynia

10 Ile potrzeba energii Zużycie wody w gospodarstwach domowych wynosi dla Gminy Kraśnik według GUS z 2008 roku – 48,21 l/osoba/doba. Przyjęto zapotrzebowanie o wielkości 40 litrów ciepłej wody o temperaturze 50 oC na osobę i dzień. Łącznie dla 4 osobowej rodziny energia zużywana na potrzeby c. w. u. wynosi dziennie około 15 KWh – jest to energia jaką można uzyskać ze słońca do ogrzania zbiornika 300 l

11 Moc znamionowa dla zainstalowanych kolektorów:
Moc i ciepło Moc znamionowa dla zainstalowanych kolektorów: 1000 W × ŋ (sprawność optyczna) 0,8082 × 1,818 (powierzchnia kolektora) zatem moc znamionowa) wynosi 1469,30 W tj. 0, MW Wskaźnik dotyczący całkowitej mocy zainstalowanej wyniesie 0, × 1060 (ilość kolektorów) = 1,55 MW Produkcja ciepła: Zakładając powierzchnię absorpcji 1,82 m2 z jednego kolektora i uzysk z 1 m2 kolektora o wielkości 504 kWh/m2/rok po zrealizowaniu projektu (zainstalowaniu 228 zestawów po 2 kolektory – 456 szt., 185 zestawy po 3 kolektory 555 szt. oraz na budynkach użyteczności publicznej 49 szt. – łącznie 1060 szt. kolektorów) otrzymamy: 1060  1,82  504 kWh = 972,00 MWh

12 okres wdrażania projektu
Koszty projektu Kategoria/rok Rok bazowy okres wdrażania projektu 2009 2010 2011 Nakłady na realizacje projektu 19 520,00 ,30 ,64 Środki własne 2 928,00 46 724,30 ,40 środki w ramach RPO 16 592,00 ,00 ,24 Ogółem Nakłady ,94 Ogółem RPO ,24 Ogółem środki własne ,70

13 Koszty eksploatacyjne
Koszty codziennej konserwacji Koszty energii elektrycznej Przeglądy techniczne Wynagrodzenia Koszty eksploatacji wyniosą 42600,00 rocznie

14 Korzyści dla mieszkańców
Wartość opałowa węgla KJ/kg, stąd ilość paliwa potrzebnego do wytworzenia energii z węgla wynosi 150 Mg  750 zł = ,00 zł. (każda statystyczna rodzina zużywa na cele c. w. u. 0,375 Mg węgla rocznie). Wartość opałowa gazu 38 MJ/m3, stąd ilość paliwa potrzebnego do wytworzenia energii z gazu wynosi 19 777,11 m3  1,9 zł = ,50 zł.

15 Widok instalacji

16 Widok instalacji

17 Widok instalacji

18 Widok instalacji

19 Widok instalacji

20 Widok instalacji

21 Widok instalacji

22 Widok instalacji

23 Widok instalacji

24 Widok instalacji

25 Widok instalacji

26 Widok instalacji


Pobierz ppt "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Kraśnik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google