Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykorzystanie odnawialnych ź róde ł energii poprzez monta ż kolektorów s ł onecznych na terenie Gminy Kra ś nik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykorzystanie odnawialnych ź róde ł energii poprzez monta ż kolektorów s ł onecznych na terenie Gminy Kra ś nik."— Zapis prezentacji:

1 Wykorzystanie odnawialnych ź róde ł energii poprzez monta ż kolektorów s ł onecznych na terenie Gminy Kra ś nik

2 Energie odnawialne to takie, których źródła są niewyczerpane i których eksploatacja powoduje możliwie najmniej szkód w środowisku

3 Alternatywa dla energii kopalnych Zmniejszenie emisji gazów Energia zgodna z ideą zrównoważonego rozwoju

4 Energia promieniowania słonecznego jest podstawowym źródłem energii na Ziemi. Nawet energia paliw kopalnych w pośredni sposób pochodzi od energii Słońca: węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny to przekształcona w biochemicznych i fizycznych procesach biomasa sprzed lat. Słońce w ciągu zaledwie jednego dnia dostarcza więcej energii, niż przez 27 lat zużywa cała ludzkość.

5 bezchmurna pogoda, długi okres usłonecznienia, czyli godzin z bezpośrednio widoczną tarczą słoneczną, małe zapylenie powietrza

6 Nasz kraj posiada raczej skromne możliwości wykorzystywania energii Słońca: trudno, na przykład, ogrzewać budynki przy pomocy kolektorów słonecznych, jeśli na półrocze jesienno-zimowe – a zatem na sezon grzewczy – przypada zaledwie 20% całkowitej rocznej sumy nasłonecznienia. W Polsce największym potencjałem energii Słońca dysponują: część województwa lubelskiego, południowe krańce województwa podlaskiego, Wybrzeże Środkowe i Wybrzeże Szczecińskie.

7 Celem głównym Projektu jest wykorzystanie energii odnawialnej do produkcji ciepłej wody użytkowej. Cel główny zostanie osiągnięty dzięki: 1. zainstalowaniu 1060 baterii słonecznych, 2. poprawieniu efektywności energetycznej wykorzystania ciepła, 3. uzyskaniu normowych temperatur c.w.u. w okresie eksploatacji baterii słonecznych, 4. ograniczeniu strat ciepła spowodowanych mniejsza sprawnością aktualnie stosowanych urządzeń, 5. zmniejszeniu emisji szkodliwych gazów cieplarnianych do atmosfery.

8 Celem głównym Projektu jest wykorzystanie energii odnawialnej do produkcji ciepłej wody użytkowej. Cel główny zostanie osiągnięty dzięki: 1. zainstalowaniu 1060 baterii słonecznych, 2. uzyskaniu normowych temperatur c.w.u. w okresie eksploatacji baterii słonecznych, 3. ograniczeniu strat ciepła spowodowanych mniejsza sprawnością aktualnie stosowanych urządzeń, 4. zmniejszeniu emisji szkodliwych gazów cieplarnianych do atmosfery.

9 Nr 19 Nr 74 Nr 883 Dąbrowa- Bór Lasy Stróża Stróża - Kolonia Słodków Trzeci Słodków Drugi Słodków Pierwszy Pasieka Kowalin Spławy Drugie Spławy Pierwsze Nr 19 Annopol – Ożarów – Opatów- Łagów – Kielce – Ruda Maleniecka – Żarnów – Sulejów Karpiówka Lublin – Rozwadów Mikulin Pasieka Kolonia Suchynia

10 Zużycie wody w gospodarstwach domowych wynosi dla Gminy Kraśnik według GUS z 2008 roku – 48,21 l/osoba/doba. Przyjęto zapotrzebowanie o wielkości 40 litrów ciepłej wody o temperaturze 50 o C na osobę i dzień. Łącznie dla 4 osobowej rodziny energia zużywana na potrzeby c. w. u. wynosi dziennie około 15 KWh – jest to energia jaką można uzyskać ze słońca do ogrzania zbiornika 300 l

11 Moc znamionowa dla zainstalowanych kolektorów: 1000 W × ŋ (sprawność optyczna) 0,8082 × 1,818 (powierzchnia kolektora) zatem moc znamionowa ) wynosi 1469,30 W tj. 0,001414693 MW Wskaźnik dotyczący całkowitej mocy zainstalowanej wyniesie 0,001469 × 1060 (ilość kolektorów) = 1,55 MW Produkcja ciepła: Zakładając powierzchnię absorpcji 1,82 m 2 z jednego kolektora i uzysk z 1 m 2 kolektora o wielkości 504 kWh/m 2 /rok po zrealizowaniu projektu (zainstalowaniu 228 zestawów po 2 kolektory – 456 szt., 185 zestawy po 3 kolektory 555 szt. oraz na budynkach użyteczności publicznej 49 szt. – łącznie 1060 szt. kolektorów) otrzymamy: 1060 1,82 504 kWh = 972,00 MWh

12 Kategoria/rok Rok bazowyokres wdrażania projektu 200920102011 Nakłady na realizacje projektu19 520,00311 495,303 578 962,64 Środki własne2 928,0046 724,30536 844,40 środki w ramach RPO16 592,00264 771,003 042 118,24 Ogółem Nakłady3 909 977,94 Ogółem RPO3 323 481,24 Ogółem środki własne586 496,70

13 Koszty codziennej konserwacji Koszty energii elektrycznej Przeglądy techniczne Wynagrodzenia Koszty eksploatacji wyniosą 42600,00 rocznie

14 Wartość opałowa węgla 25 667 KJ/kg, stąd ilość paliwa potrzebnego do wytworzenia energii z węgla wynosi 150 Mg 750 zł = 112 500,00 zł. (każda statystyczna rodzina zużywa na cele c. w. u. 0,375 Mg węgla rocznie). Wartość opałowa gazu 38 MJ/m 3, stąd ilość paliwa potrzebnego do wytworzenia energii z gazu wynosi 19 777,11 m 3 1,9 zł = 37 576,50 zł.

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26


Pobierz ppt "Wykorzystanie odnawialnych ź róde ł energii poprzez monta ż kolektorów s ł onecznych na terenie Gminy Kra ś nik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google