Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

skuteczne systemy informacyjne dla przedsiębiorstw

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "skuteczne systemy informacyjne dla przedsiębiorstw"— Zapis prezentacji:

1 skuteczne systemy informacyjne dla przedsiębiorstw

2 Kompleksowa realizacja systemów controllingu, budżetowania i wspomagania decyzji zarządczych

3 Przedmiot działalności firmy I N F O S Y N E R G I A
Przedmiot działalności firmy I N F O S Y N E R G I A opracowanie i wdrażanie systemów budżetowania i controllingu opracowanie i wdrażanie systemów zarządzania kosztami, rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej projektowanie zakładowych planów kont dla potrzeb zarządzania wdrażanie specjalistycznego oprogramowania wspomagającego budżetowanie i controlling w przedsiębiorstwie wdrożenia systemów informatycznych do budżetowania i controllingu , klasy Business Intelligence (BI), hurtowni danych szkolenia i doradztwo z powyższego zakresu

4 Specjalistyczny system do controllingu i budżetowania
PROPHIX ENTERPRISE Specjalistyczny system do controllingu i budżetowania

5 PROPHIX – kompleksowe rozwiązanie dla controllingu w zakresie:
raportowania z wykonania budżetowania komunikacji grupowej monitorowania i raportowania odchyleń symulacji „co-jeśli” (SWD) analizy wskaźnikowej (m.in. BSC, KPI)

6 to „controlling pod pełną kontrolą”
PROPHIX ENTERPRISE to „controlling pod pełną kontrolą” CZYLI: szybkość raportowania wielokrotnie przewyższająca tradycyjne rozwiązanie takie jak np. arkusze kalkulacyjne koniec problemów technicznych związanych z obsługą budżetowania raporty zawierające dane, którym naprawdę można zaufać niebywała prostota obsługi (nawet administracja systemem nie wymaga zaangażowania informatyków)

7 Zintegrowane, oczyszczone, przekonwertowane dane
Architektura PROPHIX MODEL BUDŻETU (KOSTKA OLAP) Systemy źródłowe Zintegrowane, oczyszczone, przekonwertowane dane Import Wykonania Budżetu ERP CRM SCM MODEL BUDŻETU (KOSTKA OLAP) Użytkownicy: Budżetowanie Prognozy/Wersje Konsolidacja Analizy i Zgłębianie Danych Raportowanie Planowanie Zatrudnienia MODEL BUDŻETU (KOSTKA OLAP) SQL Oracle Excel Plik tekstowy MS Access Model PROPHIX

8 Efektywne budżetowanie i raportowanie z systemem
PROPHIX ENTERPRISE

9 PROPHIX – efektywne budżetowanie i controlling
Gdzie szukamy nowych możliwości wzrostu efektywności organizacji? analitycy, którzy ogromną większość czasu poświęcają na przetwarzanie danych rzadko mając czas na analizę i przygotowywanie wniosków, kierownicy, którzy nie otrzymują na czas informacji o aktualnych odchyleniach od planów nie mając przez to możliwości podjęcia terminowej decyzji korygującej, uciążliwy proces opracowywania i negocjowania budżetu ciągnący się zbyt długo i wymagający dziesiątek spotkań, telefonów, i itp. budżety w dużej części opierające się na domysłach i dużych przybliżeniach wartości a w konsekwencji nie adekwatne do rzeczywistości, budżety operujące na zbyt zagregowanych wartościach, co utrudnia ich kontrolę.

10 Wdrożenie systemu PROPHIX - korzyści biznesowe
Dla KIEROWNICTWA możliwość czerpania pełnych korzyści ze stosowania systemu budżetowania w przedsiębiorstwie lepsza wiedza o przedsiębiorstwie i otoczeniu biznesowym podejmowanie decyzji oparte na terminowej, pewnej i dokładnej informacji

11 Wdrożenie systemu PROPHIX - korzyści biznesowe
Dla SŁUŻB FINANSOWYCH większy komfort pracy - pewność co do terminowości i właściwej jakości (bezbłędności) generowanych informacji możliwość swobodnej samodzielnej modyfikacji i rozbudowy modeli controllingowych obejmujących coraz to bardziej złożone zagadnienia i metody oszczędność czasu - więcej czasu na interpretację informacji i wnioskowanie skupienie się na zagadnieniach merytorycznych tworzenia systemu controllingu, a nie aspektach technicznych

12 Wdrożenie systemu PROPHIX - korzyści biznesowe
Dla INFORMATYKÓW odciążenie od czynności tradycyjnie zlecanych przez służby finansowe nie ma konieczności budowy oddzielnej hurtowni danych nie ma konieczności zakupu drogich serwerów

13 PROPHIX odpowiedzią na problemy użytkowników
w zakresie CONTROLLINGU: integracja danych z różnych systemów różnych formatów i o różnym układzie integralność danych identyfikacja danych w raportach symulacje zarządzanie dostępem do danych w zakresie BUDŻETOWANIA: przygotowanie budżetów komunikacja konsolidacja budżetów lokalnych okresowa rewizja budżetu lokalizacja miejsc przekroczenia budżetu

14 PROPHIX odpowiedzią na problemy użytkowników (1a)
w zakresie CONTROLLINGU: integracja danych z różnych systemów różnych formatów i o różnym układzie SYSTEMY TRADYCYJNE: konieczność ręcznej ekstrakcji i integracji danych = pracochłonność oraz trudności w zestawieniu na jednym raporcie różnych danych PROPHIX automatyczny import danych z różnych systemów, formatów, układów do centralnej OLAPowej bazy danych controllingowych

15 PROPHIX odpowiedzią na problemy użytkowników (1b)
w zakresie CONTROLLINGU: integralność danych SYSTEMY TRADYCYJNE: wiele miejsc rezydencji danych (np. wiele arkuszy Excela) = problemy w identyfikacji właściwych danych (ostatnio zaktualizowane, zaimportowane, itp.), długi czas przygotowania zestawień danych PROPHIX jedna, spójna wielowymiarowa (OLAP) baza danych controllingowych; zmiany dokonywane w modelu od razu znajdują odzwierciedlenie we wszystkich raportach i symulacjach

16 PROPHIX odpowiedzią na problemy użytkowników (1c)
w zakresie CONTROLLINGU: dane w raportach opisane w sposób niejednoznaczny SYSTEMY TRADYCYJNE: różne nazwy tych samych danych w różnych miejscach = trudności w identyfikacji właściwych danych PROPHIX każda jednostka informacji jednoznacznie opisana za pomocą wymiarów i miar (kont controllingowych) i łatwa do zlokalizowania

17 PROPHIX odpowiedzią na problemy użytkowników (2a)
w zakresie CONTROLLINGU: symulacje SYSTEMY TRADYCYJNE: ograniczone możliwości symulowania określonych sytuacji decyzyjnych = niepełna analiza sytuacji decyzyjnych, decyzje podejmowane na podstawie przypuszczeń PROPHIX elastyczna, wszechstronna i szybka budowa modeli symulacyjnych możliwość porównywania wielowariantowego łatwa modyfikacja założeń symulacyjnych

18 PROPHIX odpowiedzią na problemy użytkowników (2b)
w zakresie CONTROLLINGU: zarządzanie dostępem do danych SYSTEMY TRADYCYJNE: ograniczone możliwości określania zakresu dostępu dla określonych użytkowników = niektórzy pracownicy mają zbyt szeroki dostęp do danych inni zaś mają trudności z dostępem do wymaganej informacji PROPHIX każdy użytkownik posiada swój login i hasło łatwy w obsłudze system uprawnień dostępu do modyfikacji danych (import, planowanie) i raportowania

19 PROPHIX odpowiedzią na problemy użytkowników (3a)
w zakresie BUDŻETOWANIA: przygotowanie budżetów SYSTEMY TRADYCYJNE: konieczność ręcznego wyliczania i wprowadzania założeń budżetowych = długi czas przygotowania założeń, nieprecyzyjne ich określanie PROPHIX: automatyzacja przygotowywania założeń poprzez zastosowanie różnych kluczy rozkładu danych w czasie i poszczególnych wymiarach możliwość łatwego odniesienia się do dowolnego zakresu danych w innej wersji, innym czasie, wymiarze itp.

20 PROPHIX odpowiedzią na problemy użytkowników (3b)
w zakresie BUDŻETOWANIA: komunikacja SYSTEMY TRADYCYJNE: (długie przeciągające się negocjacje, wielokrotne korekty, brak informacji na jakim etapie są prace nad budżetami cząstkowymi) = opóźnienia w zamykaniu kolejnych wersji budżetów, utrudniona identyfikacja źródeł zmian w kolejnych wersjach budżetów, trudności z utrzymaniem dyscypliny w procesie budżetowania PROPHIX podział budżetów wg centrów odpowiedzialności bieżąca informacja o statusie każdego budżetu lokalnego w procesie jego przygotowywania wraz z powiadamianiem via komentarza i załączniki do pozycji budżetu szczegółowa specyfikacja pozycji budżetu

21 PROPHIX odpowiedzią na problemy użytkowników (4a)
w zakresie BUDŻETOWANIA: konsolidacja budżetów lokalnych SYSTEMY TRADYCYJNE: ręczna, złożona i pracochłonna obróbka danych, problemy z zachowaniem spójności arkuszy budżetowych = czasochłonność konsolidacji i wysokie ryzyko wygenerowania błędnych informacji PROPHIX wprowadzane przez użytkowników dane budżetowe od razu zapisywane są w centralnej bazie danych automatyczna konsolidacja w ramach struktury wymiarów modelu systemu controllingu

22 PROPHIX odpowiedzią na problemy użytkowników (4b)
w zakresie BUDŻETOWANIA: okresowa rewizja budżetu SYSTEMY TRADYCYJNE: wykonywana ręcznie poprzez modyfikacją pierwotnego budżetu = czasochłonność oraz rewizja bazująca na nieprecyzyjnych przesłankach PROPHIX automatyczne przygotowywanie kolejnych rewizji budżetów wraz z uwzględnieniem odchyleń od dotychczasowego wykonania rewizje mogą podlegać również pełnemu cyklowi negocjacyjnemu zachowanie pełnej historii rewizji

23 PROPHIX odpowiedzią na problemy użytkowników (4c)
w zakresie BUDŻETOWANIA: lokalizacja miejsc przekroczenia budżetu SYSTEMY TRADYCYJNE: czasochłonność tego procesu, trudności w porównaniach z poprzednimi wersjami budżetów, dane o wykonaniu dostępne po fakcie = nieprecyzyjna i pobieżna analiza źródeł odchyleń, niepełne wnioski na potrzeby podejmowania decyzji, trudności z utrzymaniem dyscypliny budżetowej PROPHIX dane o wykonaniu na bieżąco automatycznie importowane z systemów f-k, ERP, itp. raporty o odchyleniach automatycznie dystrybuowane do osób odpowiedzialnych za określone centra (kosztów, zysków, itd.) np. via wielowymiarowa analiza w głąb umożliwiająca szybkie wychwycenie miejsc i przyczyn przekroczenia budżetu

24 PROPHIX - inne ciekawe funkcje systemu
wielowalutowość (raportowanie i wprowadzanie danych) pełna integracja z Excelem (import i export, bezpośredni odczyt i zapis w połączeniu z centralną bazą OLAP) możliwość pracy przez Internet/Intranet możliwość pracy off-line (bez połączenia z serwerem, np. w trakcie podróży służbowej) rejestracja historii wykonywanych czynności (menedżer aktywności)

25 … ponad 2000 klientów na całym świecie

26 Wdrożenie systemu do controllingu PROPHIX - efektywność i bezpieczeństwo inwestycji
Kompleksowość rozwiązania Łatwość obsługi i zmiany konfiguracji przez przeciętnego użytkownika Połączenie z dowolnymi innymi systemami informatycznymi Krótki czas wdrożenia i niskie koszty Wdrożenie systemu nie wymaga zakupu dodatkowego drogiego sprzętu komputerowego i dodatkowego oprogramowania Bagaż doświadczeń dystrybutora i opiekuna systemu w Polsce - firmy SOLEMIS GROUP S.A. – 20 lat na krajowym rynku, ponad 500 klientów (14000 użytkowników), wieloletni kontrakt outsourcingowy z firmą MICROSOFT Sieć kilkunastu partnerów handlowo-wdrożeniowych systemu PROPHIX w Polsce Bagaż doświadczeń producenta systemu - firmy PROPHIX SOFTWARE – 20 lat na światowym rynku, prawie 2000 wdrożeń systemu PROPHIX

27 Założenia realizacyjne
Dostarczenie skutecznego rozwiązania, które będzie przynosić wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa Dostarczenie efektywnego rozwiązania – koszt opracowywania informacji zarządczej nie może przewyższać potencjalnych korzyści z niej wynikających

28 System Budżetowania i Controllingu SBiC Infosynergia™
Sukces wdrożenia może zapewnić systemowe powiązanie wszystkich elementów systemu budżetowania i controllingu, którymi są: struktura budżetu głównego przedsiębiorstwa i budżetów cząstkowych instrukcje sporządzania budżetu głównego i budżetów cząstkowych, w których zawarte są wzory i opisy formularzy oraz zakres merytoryczny poszczególnych budżetów, zaangażowana kadra przedsiębiorstwa, świadoma swych potrzeb informacyjnych oraz celów funkcjonującego systemu, obieg dokumentów w ramach systemu budżetowania i controllingu, system kontroli budżetowej, zakładowy plan kont w zakresie objętym system budżetowania, zarządzanie systemem budżetowania i controllingu w Spółce. specjalistyczny system informatyczny do budżetowania i controllingu integrujący wszystkie te elementy w jedną całość, gwarantujący obsługę pełnego cyklu budżetowania

29 www.infosynergia.eu +48 (071) 72 27 632 office@infosynergia.eu
PROPHIX ENTERPRISE controlling pod pełną kontrolą… zamów bezpłatną, niezobowiązującą prezentację systemu w swojej firmie +48 (071)


Pobierz ppt "skuteczne systemy informacyjne dla przedsiębiorstw"

Podobne prezentacje


Reklamy Google