Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JESTEŚMY PARTNEREM 7 DZIAŁAMY W OBSZARZE WP 5 NASZE PRACE ZREALIZOWANE W OKRESIE MARZE-WRZESIEŃ 2011 ROK CENTRAL EUROPEAN KNOWLEDGE PLATFORM FOR AGEING.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JESTEŚMY PARTNEREM 7 DZIAŁAMY W OBSZARZE WP 5 NASZE PRACE ZREALIZOWANE W OKRESIE MARZE-WRZESIEŃ 2011 ROK CENTRAL EUROPEAN KNOWLEDGE PLATFORM FOR AGEING."— Zapis prezentacji:

1 JESTEŚMY PARTNEREM 7 DZIAŁAMY W OBSZARZE WP 5 NASZE PRACE ZREALIZOWANE W OKRESIE MARZE-WRZESIEŃ 2011 ROK CENTRAL EUROPEAN KNOWLEDGE PLATFORM FOR AGEING SOCIETY WOKRK LIFE BALANCE

2 W pierwszym okresie realizacji projektu pracowaliśmy w kilku obszarach: promocji badaniach obsłudze finansowej CENTRAL EUROPEAN KNOWLEDGE PLATFORM FOR AGEING SOCIETY WOKRK LIFE BALANCE

3 Promocja W miesiącu marcu podjęliśmy starania o uzyskanie Patronatu Honorowego nad projektem, w części krajowej, Pani Małgorzaty Handzlik Europosła do Parlamentu Unii Europejskiej i Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach CENTRAL EUROPEAN KNOWLEDGE PLATFORM FOR AGEING SOCIETY WOKRK LIFE BALANCE Pani Małgorzata Handzlik Europoseł do Parlamentu Unii Europejskiej Pan Tadeusz Donocik Prezes RIG Katowice

4 Promocja W wyniku podjętych starań w miesiącu maju br. uzyskaliśmy Patronat Honorowy nad projektem, w części krajowej, Pani Małgorzaty Handzlik Europosła do Parlamentu Unii Europejskiej i Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach CENTRAL EUROPEAN KNOWLEDGE PLATFORM FOR AGEING SOCIETY WOKRK LIFE BALANCE

5 Promocja Opracowaliśmy koncepcję graficzną ulotki projektowej i przygotowaliśmy wydruk 500 egzemplarzy oraz opracowaliśmy papier firmowy do korespondencji wewnętrznej w projekcie i wizytówki dla ekspertów. CENTRAL EUROPEAN KNOWLEDGE PLATFORM FOR AGEING SOCIETY WOKRK LIFE BALANCE

6 Promocja Opracowaliśmy koncepcję graficzną plakatu projektowego i przygotowaliśmy wydruk 500 egzemplarzy CENTRAL EUROPEAN KNOWLEDGE PLATFORM FOR AGEING SOCIETY WOKRK LIFE BALANCE

7 Promocja Opracowaliśmy koncepcję graficzną roll-up projektowego i przygotowaliśmy 3 egzemplarze CENTRAL EUROPEAN KNOWLEDGE PLATFORM FOR AGEING SOCIETY WOKRK LIFE BALANCE

8 Promocja Materiały promocyjne otrzymały liczne instytucje, osoby i nasi partnerzy, w tym m.in..: Biuro Poselskie Europosła Jerzego Buzka – Przewodniczącego Parlamentu UE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Dolnośląskie CENTRAL EUROPEAN KNOWLEDGE PLATFORM FOR AGEING SOCIETY WOKRK LIFE BALANCE

9 Promocja W ramach promocji przygotowane zostały i wyemitowanych zostało w miesiącu wrześniu 16 spotów promujących projekt w kilku rozgłośniach radiowych o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym, które kierują swoje audycje przede wszystkim do osób w wieku 50+, w tym. Min. Radio ESKA i Radio ROXY FM CENTRAL EUROPEAN KNOWLEDGE PLATFORM FOR AGEING SOCIETY WOKRK LIFE BALANCE

10 Promocja O projekcie, jego celach i Partnerstwie poinformowaliśmy Konsula Generalnego Republiki Austrii w Polsce Pana Christophera Ceske CENTRAL EUROPEAN KNOWLEDGE PLATFORM FOR AGEING SOCIETY WOKRK LIFE BALANCE

11 BADANIA Zgodnie z harmonogramem projektu w pierwszym etapie prac zrealizowaliśmy interdyscyplinarny przegląd literaturowy z obszarów; Prognozy demograficzne dla Polski – Polska 2035 i Polska 2060 Zatrudnienie i bezrobocie Prawo i gospodarka Polityka społeczna i wykluczenie społecznie – aspekcie zmiany demograficznej w Polsce i sytuacji osób w wieku 50+ CENTRAL EUROPEAN KNOWLEDGE PLATFORM FOR AGEING SOCIETY WOKRK LIFE BALANCE

12 BADANIA W analizie literaturowej wykorzystaliśmy liczne ważne i znaczące źródła. Poniżej kilka wybranych przykładów: 1.Diagnoza Społeczna 2009. Warunki i jakość życia polaków 2.Polska 2030. Wyzwania rozwojowe 3.Raport z badania Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+. Bariery i szanse. CENTRAL EUROPEAN KNOWLEDGE PLATFORM FOR AGEING SOCIETY WOKRK LIFE BALANCE

13 BADANIA W kolejnym etapie opracowaliśmy zbiór tez kierunkowych do zbudowania narzędzi do badań ankietowych i wywiadów pogłębionych. Poniżej przykład: We współczesnej kulturze konsumpcyjnej nie ma miejsca na starość: starość jest wypierana poza margines społeczny (reklama) ageism, postawa kierująca się przeciwko ludziom starym, przypisująca im cechy pejoratywne (niesamodzielność, naiwność, powolność). CENTRAL EUROPEAN KNOWLEDGE PLATFORM FOR AGEING SOCIETY WOKRK LIFE BALANCE

14 BADANIA Dla naszych Partnerów przygotowaliśmy krótkie opracowanie z wyników analizy literaturowej w zapisie na CD CENTRAL EUROPEAN KNOWLEDGE PLATFORM FOR AGEING SOCIETY WOKRK LIFE BALANCE

15 Finanse Realizując projekt w części finansowej otrzymaliśmy od Władzy Wdrażającej Programy Europejskie w Polsce Certyfikat za I-szy okres realizacji projektu CENTRAL EUROPEAN KNOWLEDGE PLATFORM FOR AGEING SOCIETY WOKRK LIFE BALANCE

16 W kolejnym okresie realizacji projektu, tj. do grudnia 2011 r. planujemy CENTRAL EUROPEAN KNOWLEDGE PLATFORM FOR AGEING SOCIETY WOKRK LIFE BALANCE 1.Opracowanie metodologii badań ankietowych, 2.Opracowanie ankiet do badań wśród pracujących i bezrobotnych 3. Przeprowadzenie badań ankietowych 4. Opracowanie raportu z badań.

17 Dziękujemy za uwagę CENTRAL EUROPEAN KNOWLEDGE PLATFORM FOR AGEING SOCIETY WOKRK LIFE BALANCE Ryszard Marszowski Piotr Hetmańczyk


Pobierz ppt "JESTEŚMY PARTNEREM 7 DZIAŁAMY W OBSZARZE WP 5 NASZE PRACE ZREALIZOWANE W OKRESIE MARZE-WRZESIEŃ 2011 ROK CENTRAL EUROPEAN KNOWLEDGE PLATFORM FOR AGEING."

Podobne prezentacje


Reklamy Google