Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

B iblioteka – świat ciszy w której N iepostrzeżenie pulsuje ludzka miłość L udzka tęsknota i ludzkie sny B iblioteka – ogrody miłości w których Z akochani.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "B iblioteka – świat ciszy w której N iepostrzeżenie pulsuje ludzka miłość L udzka tęsknota i ludzkie sny B iblioteka – ogrody miłości w których Z akochani."— Zapis prezentacji:

1 B iblioteka – świat ciszy w której N iepostrzeżenie pulsuje ludzka miłość L udzka tęsknota i ludzkie sny B iblioteka – ogrody miłości w których Z akochani znajdują ziarna nowego zasiewu Z najdują mądrość kwitnącego słońca B iblioteka – kopalnia życiodajnych prawd W której z mozołem wydobywamy wszyscy S iłę napędową życia. Wiesław Janusz Mikulski

2 ... C zytać to bardziej żyć, to żyć intensywniej … Carlos Ruiz Zafon Biblioteka Zespołu Szkół przy ul. Legionów 58 w Częstochowie jest ośrodkiem dydaktyczno - informacyjnym dla uczniów i nauczycieli. Udostępnia swoje zbiory i służy pomocą informacyjno - bibliograficzną w godzinach 8.00 - 16.00. Dysponuje czytelnią z księgozbiorem podręcznym, wypożyczalnią i 3 pomieszczeniami magazynowymi. Księgozbiór liczy ok. 40000 woluminów. Są to lektury szkolne oraz materiały pomocnicze do nauczania poszczególnych przedmiotów - w ilości całkowicie zabezpieczającej potrzeby uczniów. Biblioteka może się poszczycić bogatymi zbiorami z dziedzin: historia, wojskowość, pedagogika, psychologia, literatura a szczególnie księgozbiorem podręcznym.

3 Oprócz książek gromadzi czasopisma: pedagogiczne i przedmiotowo - metodyczne oraz naukowe m.in. Świat Nauki, Wiedza i Życie, Charaktery, National Geographic itp. Prenumerata obejmuje 35 tytułów. Placówka nasza posiada do dyspozycji pedagogów bogate zbiory audiowizualne, które są ciągle uzupełniane. Biblioteka Zespołu Szkół posiada rozbudowany warsztat informacyjno - bibliograficzny; Katalogi: alfabetyczny, rzeczowy, serii Kartoteki: regionalna, literacka, osobowa, tekstowa i zagadnieniowa. K to czyta książki, żyje podwójnie. Umberto Eco

4 Od 16.09.2011 do 10.10.2011 w bibliotece szkolnej ZS im. gen. W. Andersa trwa wystawa katalogów i innych publikacji wydanych w ostatnich latach przez Młodzieżowy Dom Kultury w Częstochowie. Wystawa ma ukazać uczniom tendencje w rozwoju zarówno kultury, jak i sztuki oraz pokazać twórczość plastyczną promowaną w ciekawy i nowatorski sposób. Wydawnictwa MDK-u można podzielić na: - katalogi z wystaw prac plastycznych i fotograficznych - publikacje literackie w tym publikacje uczniów, uczestników zajęć pracowni dziennikarsko-literackiej - publikacje bajek nadsyłanych na konkurs 'Bajki na cztery pory roku" P isanie i sztuka to jedyni świadkowie czasów…

5 … C óż to za rzecz przedziwna czytanie! – Jako gałąź oliwna lub migdałowy kwiat … Cyprian Kamil Norwid

6 14.09.2011 w bibliotece szkolnej ZS im. gen. W. Andersa odbyły się Targi podręczników, które cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. Sprzedaż książek szacuje się na sumę ok. 400 złotych. P rawdziwy uniwersytet tworzy biblioteka. Thomas Carlyle

7 K toś powie, że czytać każdy umie, zaprawdę mało kto czytać potrafi Cyprian Kamil Norwid

8 A Parnas Polski patrzy i… … ciekawe co myśli.

9 My uczniowie ZS Andersa odwiedzamy tylko strony www oraz przechowujemy pliki zgodne z treścią ogólnie przyjętych norm etycznych i moralnych …

10 …nie obrażamy uczuć innych użytkowników przez wysyłanie niegrzecznych listów, wiadomości czy zdjęć. Po prostu jesteśmy idealni!

11 … skoro jesteśmy idealni to w czytelni korzystamy ze wszystkich zbiorów, tj. z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni. Mamy dostęp do książek i czasopism znajdujących się na regałach otwartych. K siążki są jak towarzystwo które sobie człowiek dobiera Monteskiusz

12

13 Jesteśmy w trakcie komputeryzacji…

14 Abbey Library St. Gallen, Szwajcaria. To najstarsza biblioteka w tym kraju zbudowana w XVII wieku. Zawiera około 130,000 woluminów, 1,650 inkunabułów i 2,000 rękopisów. Każdego roku jej barokowe wnętrza odwiedza ponad 100,000 ludzi. W 1983 roku biblioteka została włączona na listę UNESCO, jako miejsce dziedzictwa kulturowego.

15 K siążka i możliwość czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji Maria Dąbrowska

16 Wykonali: Serdelski Hubert Siedlecki Daniel Opiekun: Katarzyna Kłak


Pobierz ppt "B iblioteka – świat ciszy w której N iepostrzeżenie pulsuje ludzka miłość L udzka tęsknota i ludzkie sny B iblioteka – ogrody miłości w których Z akochani."

Podobne prezentacje


Reklamy Google