Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ginące krajobrazy Ziemi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ginące krajobrazy Ziemi"— Zapis prezentacji:

1 Ginące krajobrazy Ziemi
Na świecie jest coraz mniej miejsc zasługujących na miano przyrodniczych cudów świata. Masowo wymierają unikatowe gatunki zwierząt i roślin występujących na Ziemi. A zdaniem naukowców to dopiero początek. Wraz ze znikaniem kolejnych gatunków, poważnie zagrożona jest także bioróżnorodność, czyli bogactwo gatunkowe. To samo dotyczy także walorów krajobrazowych wielu miejsc na świecie. Co gorsza - jest to proces nieodwracalny. Unikatowe pod względem przyrodniczym i jednocześnie skazane na utratę swego bogactwa naturalnego tereny zajmują stosunkowo niewielkie terytorium - trzy czwarte ssaków zagrożonych wymarciem żyje na obszarach stanowiących niecałe 3% powierzchni Ziemi. Nie dziwi więc fakt, ze w ostatnich latach na niespotykaną dotąd skalę rozwinęła się turystyka do miejsc, które już nie długo mogą zniknąć, lub bezpowrotnie się odmienić. Zapraszamy do wirtualnej podróży po tych miejscach - zobacz je, zanim zginą...

2 Amazonia - największy na świecie las tropikalny i najbardziej pod względem biologicznym zróżnicowany ekosystem, w którym żyje 20% gatunków ptaków i roślin, 10% znanych na świecie gatunków ssaków oraz razy więcej gatunków ryb niż w Europie! Nie bez powodu nazywany jest Zielonymi Płucami Ziemi. Niestety, amazońskiej puszczy grozi zagłada - głównym winowajcą jest niekontrolowany wyręb lasu, a także zmiany klimatyczne.

3 Ginące krajobrazy Ziemi
Amazonia

4 Brazylia - tropikalne lasy Amazonii
Ginące krajobrazy Ziemi Brazylia - tropikalne lasy Amazonii

5 Ginące krajobrazy Ziemi
Brazylia - tropikalne lasy Amazonii

6 Polinezja i Mikronezja obejmują 1,5 tys
Polinezja i Mikronezja obejmują 1,5 tys. wysp rozsianych na powierzchni 21 mln km2 południowego Pacyfiku. Region słynie ze wspaniałego ekosystemu rozciągającego się od bujnych lasów do namorzynów i sawanny. Uważany jest też za jedno z najbardziej endemicznych miejsc na świecie - bogactwem wysp są niezliczone unikalne gatunki leśnych ptaków. Niestety, aż 90% endemicznych roślin grozi wymarcie, a liczebność niektórych gatunków wynosi zaledwie kilka sztuk. Przez ostatnie 200 lat, znikło tu już 49 gatunków.

7 Ginące krajobrazy Ziemi
Wyspy Polinezji

8 Ginące krajobrazy Ziemi
Wyspy Polinezji

9 Niewielki obszar Madagaskaru jest niesamowicie różnorodny pod względem fauny i flory. Jest tu 13 tys. gatunków roślin, z czego aż 11,6 tys. z nich nie występuje w żadnym innym miejscu na świecie. Na 155 gatunków ssaków endemicznych jest 144, z 384 gatunków gadów Niestety, niekontrolowane wycinanie lasów stawia pod znakiem zapytania możliwość przeżycia wielu gatunków. Według naukowców, na wyspie wyginęło już 90% pierwotnej roślinności, a ponad 50 gatunków lemurów dożywa kresu swych dni.

10 Ginące krajobrazy Ziemi
Madagaskar

11 Ginące krajobrazy Ziemi
Madagaskar

12 Ginące krajobrazy Ziemi
Madagaskar

13 Indonezja stanowi jeden z najbardziej różnorodnych ekosystemów na świecie. Na ponad 18 tys. wysp rośnie przeszło 38 tys. gatunków roślin, a liczba gatunków ssaków przekracza co daje temu regionowi drugie miejsce na świecie, po Amazonii. Mimo że tylko około 6 tys. wysp jest zamieszkanych, przyrodzie tego kraju zagraża zagłada. Najbardziej zagrożone są m.in. jawajski nosorożec, sumatryjski orangutan i srebrne gibony, które w naturze można zobaczyć tylko w Indonezji. Trudno przypuszczać, aby nadmierny wyrąb lasów został ograniczony - drewno jest bowiem głównym źródłem dochodów i utrzymania milionów ludzi.

14 Ginące krajobrazy Ziemi
Indonezja

15 Ginące krajobrazy Ziemi
Wyspy Indonezji

16 Ginące krajobrazy Ziemi
Wyspy Indonezji

17 Kaukaz nie jest zbyt często postrzegany jako miejsce wyjątkowo bogate przyrodniczo. Niesłusznie - żyje tu bowiem dwa razy więcej gatunków zwierząt niż na podobnych obszarach w Europie lub innych częściach Azji. Doliczono się tu aż 6,4 tys. gatunków flory (z czego 1,6 tys. endemicznych), 131 gatunków ssaków i 378 gatunków ptaków. Kaukaz słynie jednak przede wszystkim ze wspaniałych odmian różaneczników. Niestety, już ponad połowa tego terytorium została zdewastowana z powodu bezmyślnej i krótkowzrocznej działalności człowieka. Powstrzymanie degradacji nie ułatwia niestabilność polityczna, a współpraca zwaśnionych narodów, nawet tylko w zakresie ochrony przyrody, jest na razie tylko marzeniem

18 Ginące krajobrazy Ziemi
Kaukaz

19 Ginące krajobrazy Ziemi
Kaukaz

20 Ginące krajobrazy Ziemi
Kaukaz

21 Kalifornia, najludniejszy i najbogatszy stan USA, jest jednocześnie jednym z najcenniejszych przyrodniczo miejsc na Ziemi. Żyje tu ponad 3,5 tys. gatunków roślin, z czego ponad 2 tys. nie występuje nigdzie indziej na świecie. Słynne są mamutowce olbrzymie - najwyższe drzewa świata, i sekwoje wiecznie zielone. Oprócz tego występuje tu 157 gatunków ssaków i 340 gatunków ptaków. Mimo znakomitego systemu ochrony przyrody przyroda Kalifornii jest zagrożona - głównie z powodu postępującej urbanizacji, rozwoju rolnictwa, a także za sprawą inwazji obcych gatunków roślin, które wypierają rodzimą florę. Groźna jest też trwająca już kilka lat susza.

22 Ginące krajobrazy Ziemi
Kalifornia

23 Ginące krajobrazy Ziemi
Kalifornia

24 Ginące krajobrazy Ziemi
Kalifornia

25 Wielka Rafa Koralowa, licząca ponad 2 mln lat, rozciąga się na powierzchni ponad 344 tys. km2. Szerokość rafy wynosi od 2 km do 150 km. Badania przeprowadzone na rafie wykazały, że grubość tworzącej ją warstwy koralowca przekracza 500 m. Oprócz około 1500 gatunków ryb, na rafie żyje 5000 gatunków mięczaków, oraz 400 gatunków koralowców i 500 gatunków wodorostów. Większe wyspy pokryte są gęstą roślinnością tropikalną. Australijscy naukowcy alarmują jednak, że Wielka Rafa Koralowa jest zagrożona. Według najnowszych danych, zmiany składu chemicznego i temperatury wody są wyjątkowo szkodliwe dla organizmów. Przyczyną takiego zjawiska są prawdopodobnie rosnące temperatury i coraz większa ilość dwutlenku węgla w morskiej wodzie

26 Ginące krajobrazy Ziemi
Rafa Koralowa

27 Ginące krajobrazy Ziemi Australia - Wielka Rafa Koralowa

28 Ginące krajobrazy Ziemi Australia - Wielka Rafa Koralowa

29 Lasy południowo-wschodniej Australii to zupełnie wyjątkowy ekosystem - występuje tu ponad 750 gatunków eukaliptusów. Bogata flora jest w większości endemiczna, a charakterystycznymi przedstawicielami fauny są myszowór, poturu, wombat tasmański, kolczatka, lotopałanka. Mimo prawnej ochrony, wiele obszarów lasów eukaliptusowych jest zagrożonych, głównie przez pożary, których przyczyną zazwyczaj jest człowiek.

30 Ginące krajobrazy Ziemi
Lasy południowo-wschodniej Australii

31 Ginące krajobrazy Ziemi Lasy południowo-wschodniej Australii

32 Ginące krajobrazy Ziemi Lasy południowo-wschodniej Australii

33 Mimo, że Grenlandia nie jest postrzegana jako region ciekawy przyrodniczo, a statystyki flory i fauny są raczej ubogie, jest to jeden z najlepiej zachowanych ekosystemów na Ziemi. Generalnym zagrożeniem dla istnienia unikalnego krajobrazu tej wyspy jest ocieplenie klimatu, które doprowadzić może do znacznego ubytku grenlandzkiego lądolodu, a podwyższenie temperatury okolicznych wód doprowadzić może do zagłady polarnej fauny.

34 Ginące krajobrazy Ziemi
Grenlandia

35 Ginące krajobrazy Ziemi
Grenlandia

36 Ginące krajobrazy Ziemi
Grenlandia

37 Zajmująca południowy skrawek kontynentu amerykańskiego Patagonia jest jednym z najbogatszych pod względem florystycznym i faunistycznym miejsc na Ziemi. Szczególnie cenne są wybrzeża, jedne z najbogatszych na świecie siedlisk ptaków morskich, a także sawannowe krajobrazy Pampy i górskie lodowce w Andach.

38 Ginące krajobrazy Ziemi
Patagonia

39 Argentyna, Chile - Patagonia
Ginące krajobrazy Ziemi Argentyna, Chile - Patagonia

40 Argentyna, Chile - Patagonia
Ginące krajobrazy Ziemi Argentyna, Chile - Patagonia


Pobierz ppt "Ginące krajobrazy Ziemi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google