Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FOTOSELEKTYWNA WAPORYZACJA STERCZA (PVP) W LECZENIU BPH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FOTOSELEKTYWNA WAPORYZACJA STERCZA (PVP) W LECZENIU BPH"— Zapis prezentacji:

1 FOTOSELEKTYWNA WAPORYZACJA STERCZA (PVP) W LECZENIU BPH
Henryk Zieliński Grzegorz Piotrowicz Klinika Urologii CSK MON Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

2 Laser w leczeniu BPH Światło jest energią falową emitowaną w postaci porcji (fotony). Takie porcje energii można sztucznie wzbudzać, wzmacniać i modulować fale, aby uzyskać promieniowanie laserowe. Albert Einstein

3 Laser w leczeniu BPH 1960 MAIMAN – I konstrukcja 1961 PARSONS
laser rubinowy w leczeniu pęcherza psa 1980-te laser CO2 w leczeniu kłykcin kończystych 1982 PDD (photo dynamic diagnostics) PDT (photo dynamic therapy) rozpoznawanie i leczenie raka pęcherza moczowego 1984 laser Nd:YAG w raku stercza 1987 laser impulsowy barwnikowy – leczenie kamicy 1992 lasery w leczeniu łagodnego rozrostu stercza

4 Laser w leczeniu BPH Rola lasera cięcie odparowywanie (waporyzacja)
koagulacja

5 Laser w leczeniu BPH Skuteczność lasera długość fali
tryb pracy (ciągły, pulsacyjny) moc

6 Laser w leczeniu BPH generator włókno optyczne cystoskop laserowy
tkanka docelowa Technika uzależniona od: długość fali rodzaju włókna

7 Laser w leczeniu BPH Laser Nd:YAG (neodymium: ytrium – aluminium – garnet) VLAP (1992) b.k. Visual Laser Ablation of the Prostate Costello TUEP (1994) k. Transurethral Evaporation of the Prostate Narayan dobra hemostaza objawy podrażnieniowe zatrzymanie moczu ograniczona trwałość wyników leczenia głeboka martwica skrzepowa słaba waporyzacja Costello i wsp. Laser ablation of the prostate in patients with BPH Br J Urol 1992; 69(6): Narayan i wsp. TUEP with Nd:YAG laser using a contact free beam technique: results in 61 patients with BPH Urology 1994; 43(6):

8 Zniszczenie i zanik tkanki
Laser w leczeniu BPH ILCP – Interstitial Laser Coagulation of the Prostate Nd:YAG Hoffstetter 1991 Ho:YAG diodowy Martwica skrzepowa Zniszczenie i zanik tkanki cewnik cystostomia > 3 tygodnie Hofstetter A. Interstitielle thermokoagulation (ITK) von prostatatumoren. Lasermedizin. 1991;7:179.

9 ILCP Martenson, De La Rosette
Laser w leczeniu BPH ILCP Martenson, De La Rosette objawy podrażnieniowe (2 -4 tyg) >50% krwiomocz przejściowy >50% zakażenie dróg moczowych 24% nawrót (3 lata >40%) ILCP + TURP Corvin 2002 Martenson AC, De La Rosette JJ. Interstitial laser coagulation in the treatment of benign prostatic hyperplasia using a diode laser system: results of an evolving technology. Prostate Cancer Prostatic Dis. 1999;2(3): Corvin S, Schneede P, Siakavara E, et al. Interstitial laser coagulation combined with minimal transurethral resection of the prostate for the treatment of benign prostatic hyperplasia. J Endourol. 2002;16(6):

10 Laser w leczeniu BPH Laser Ho:YAG
HoLAP (1996) Ho:YAG Laser Ablation of the Prostate HoREP (1996) Ho:YAG Laser Resection of the Prostate HoLEP (2000) Ho:YAG Laser Enucleation of the Prostate

11 Laser w leczeniu BPH Laser Ho:YAG HoLAP (Gilling i wsp.)
odparowanie z wytworzeniem otwartego kanału włókno zawsze w bezpośrednim kontakcie z tkanką HoLAP vs TURP przy 60 W – niekuteczna, mozolna, wolniejsza Gilling PJ, Cass CB, Cresswell MD, et al. The use of the holmium laser in the treatment of benign prostatic hyperplasia. J Endourol. 1996;10(5):

12 Laser w leczeniu BPH Laser Ho:YAG HoREP
wycinanie poprzez tworzenie szybko uwalnianych baniek pary na końcu włókna czasochłonny dość trudny ryzyko powikłań (cewka, pęcherz) Gilling PJ, Cass CB, Cresswell MD, et al. Holmium laser resection of the prostate: preliminary results of a new method for the treatment of benign prostatic hyperplasia. Urology. 1996;47(1):48-51.

13 Laser w leczeniu BPH Laser Ho:YAG HoLEP
wsteczne wycięcie płatów aż do torebki szybki dobry wynik porównywalny z adenomektomią dłuższy zabieg niż TURP długa krzywa nauki Fraundorfer MR, Gilling PJ. Holmium:YAG laser enucleation of the prostate combined with mechanical morcellation: preliminary results. Eur Urol. 1998; 33(1):69-72. Gilling PJ, Kennett KM, Fraundorfer MR. Holmiumlaser resection v transurethral resection of the prostate: results of a randomized trial with 2 years of follow- up. J Endourol. 2000;14(9): Gilling PJ, Kennett KM, Fraundorfer MR. Holmiumlaser enucleation of the prostate for glands larger than 100 g: an endourologic alternative to open prostatectomy. J Endourol. 2000;14(6):

14 powszechne zastosowanie wymagać będzie ulepszeń
Laser w leczeniu BPH Laser Ho:YAG HoLEP dyzuria (do 3 tygodni – 46%) zwężenie cewki 9,9% ponowne cewnikowanie 8% zaburzenia wzwodu 8% awaria urządzenia rozdrabniającego 3,7% uszkodzenie pęcherza 9% powszechne zastosowanie wymagać będzie ulepszeń Gilling PJ, Mackey M, Cresswell M, et al. Holmium laser versus TURP: a randomized prospective trial with 1-year followup. J Urol. 1999;162(5): Kuo RL, Kim SC, Lingeman JE, et al. Holmium laser enucleation of prostate (HoLEP): the Methodist Hospital experience with greater than 75 gram enucleations. J Urol. 2003;170(1): Hurle R, Vavassori I, Piccinelli A, et al. HoLEP combined with mechanical morcellation in 155 patients with BPH. Urology. 2002;60(3):

15 Laser w leczeniu BPH Laser Tulowy
Tm Laser Enucleation of the Prostate (2003)

16 Laser w leczeniu BPH Laser KTP (potassium – titanyl – phosphate)
Photoselective Vaporization of the Prostate Malek i wsp. 1997) światło zielone 532 nm pochłaniane przez hemoglobinę Malek RS, Barrett DM, Kuntzman RS. High-power potassium-titanyl-phosphate (KTP/532) laser vaporization prostatectomy: 24 hours later. Urology. 1998; 51(2):

17

18 PVP – wyniki – 5 lat 94 chorych 1997 - 2003 Malek R. i wsp.
“PHOTOSELECTIVE POTASSIUM-TITANYL-PHOSPHATE LASER VAPORIZATION OF THE BENIGN OBSTRUCTIVE PROSTATE: OBSERVATIONS ON LONG-TERM OUTCOMES” J Urol 2005: 174: 94 chorych

19 PVP – wyniki – 5 lat Malek R. i wsp. “PHOTOSELECTIVE POTASSIUM-TITANYL-PHOSPHATE LASER VAPORIZATION OF THE BENIGN OBSTRUCTIVE PROSTATE: OBSERVATIONS ON LONG-TERM OUTCOMES” J Urol 2005: 174:

20 PVP – wyniki – 5 lat Malek R. i wsp. “PHOTOSELECTIVE POTASSIUM-TITANYL-PHOSPHATE LASER VAPORIZATION OF THE BENIGN OBSTRUCTIVE PROSTATE: OBSERVATIONS ON LONG-TERM OUTCOMES” J Urol 2005: 174:

21 PVP – wyniki – 5 lat Malek R. i wsp. “PHOTOSELECTIVE POTASSIUM-TITANYL-PHOSPHATE LASER VAPORIZATION OF THE BENIGN OBSTRUCTIVE PROSTATE: OBSERVATIONS ON LONG-TERM OUTCOMES” J Urol 2005: 174:

22 PVP – wyniki – 5 lat Malek R. i wsp. “PHOTOSELECTIVE POTASSIUM-TITANYL-PHOSPHATE LASER VAPORIZATION OF THE BENIGN OBSTRUCTIVE PROSTATE: OBSERVATIONS ON LONG-TERM OUTCOMES” J Urol 2005: 174:

23 Klinika Urologii CSK MON Wojskowy Instytut Medyczny
PVP u chorych przyjmujących antykoagulanty Klinika Urologii CSK MON Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie XI 2005 – I 2007 41 chorych – PVP 25 chorych (60,9%) - antykoagulanty ze wskazań kardiologicznych

24 Klinika Urologii CSK MON Wojskowy Instytut Medyczny
PVP u chorych przyjmujących antykoagulanty Klinika Urologii CSK MON Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 25 chorych (60,9%) - antykoagulanty ze wskazań kardiologicznych 10 – ASA 15 - acenokumarol

25 Klinika Urologii CSK MON Wojskowy Instytut Medyczny
PVP u chorych przyjmujących antykoagulanty Klinika Urologii CSK MON Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie wiek śr. 69,8 (59-78) lat objętość stercza śr. 55,6 (45 – 79) ml

26 Klinika Urologii CSK MON Wojskowy Instytut Medyczny
PVP u chorych przyjmujących antykoagulanty Klinika Urologii CSK MON Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie znieczulenie ogólne czas trwania zabiegu śr. 58 min. (32-90)

27 PVP u chorych przyjmujących antykoagulanty
Klinika Urologii CSK MON, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

28 PVP u chorych przyjmujących antykoagulanty
Klinika Urologii CSK MON, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

29 Klinika Urologii CSK MON Wojskowy Instytut Medyczny
PVP u chorych przyjmujących antykoagulanty Klinika Urologii CSK MON Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie hospitalizacja po zabiegu śr. 1,52 dnia (1-4) okres cewnikowania śr. 18 h (0 – 20 h)

30 PVP u chorych przyjmujących antykoagulanty
Klinika Urologii CSK MON, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

31 PVP u chorych przyjmujących antykoagulanty
Klinika Urologii CSK MON, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

32 PVP u chorych przyjmujących antykoagulanty
Klinika Urologii CSK MON, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

33 PVP u chorych przyjmujących antykoagulanty
Klinika Urologii CSK MON, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

34 PVP chory J. S. Qmax 9 ml/s Qave 5 ml/s PVR 115 ml przed zabiegiem

35 PVP chory J. S. Qmax 29 ml/s Qave 11 ml/s PVR 30 ml 1. doba po zabiegu

36 PVP u chorych przyjmujących antykoagulanty
Działania niepożądane/powikłania: krótkotrwałe objawy dyzuryczne 4 (16 %) przemijający krwiomocz (12 %) zaleganie moczu wymagające ponownego zacewnikowania 1 (4 %) wytrysk wsteczny (pośród aktywnych seksualnie) 4 z 9 (44,4 %) bez ↓ parametrów morfologicznych i zaburzeń elektrolitowych Klinika Urologii CSK MON, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

37 PVP u chorych przyjmujących antykoagulanty wnioski
bardzo dobre wyniki obiektywne i subiektywne zabieg – bezpieczny!!!

38 PVP u chorych przyjmujących antykoagulanty
„złoty standard” ???


Pobierz ppt "FOTOSELEKTYWNA WAPORYZACJA STERCZA (PVP) W LECZENIU BPH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google