Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Henryk Zieliński Grzegorz Piotrowicz Klinika Urologii CSK MON Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie FOTOSELEKTYWNA WAPORYZACJA STERCZA (PVP) W LECZENIU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Henryk Zieliński Grzegorz Piotrowicz Klinika Urologii CSK MON Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie FOTOSELEKTYWNA WAPORYZACJA STERCZA (PVP) W LECZENIU."— Zapis prezentacji:

1 Henryk Zieliński Grzegorz Piotrowicz Klinika Urologii CSK MON Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie FOTOSELEKTYWNA WAPORYZACJA STERCZA (PVP) W LECZENIU BPH

2 Laser w leczeniu BPH Światło jest energią falową emitowaną w postaci porcji (fotony). Takie porcje energii można sztucznie wzbudzać, wzmacniać i modulować fale, aby uzyskać promieniowanie laserowe. Albert Einstein

3 Laser w leczeniu BPH 1960MAIMAN – I konstrukcja 1961PARSONS laser rubinowy w leczeniu pęcherza psa 1980-te laser CO 2 w leczeniu kłykcin kończystych 1982PDD (photo dynamic diagnostics) PDT (photo dynamic therapy) rozpoznawanie i leczenie raka pęcherza moczowego 1984laser Nd:YAG w raku stercza 1987laser impulsowy barwnikowy – leczenie kamicy 1992lasery w leczeniu łagodnego rozrostu stercza

4 Laser w leczeniu BPH Rola lasera cięcie odparowywanie (waporyzacja) koagulacja

5 Laser w leczeniu BPH Skuteczność lasera długość fali tryb pracy (ciągły, pulsacyjny) moc

6 Laser w leczeniu BPH Technika uzależniona od: długość fali rodzaju włókna generator włókno optyczne cystoskop laserowy tkanka docelowa

7 Laser w leczeniu BPH Laser Nd:YAG (neodymium: ytrium – aluminium – garnet) VLAP (1992) b.k.Visual Laser Ablation of the Prostate Costello TUEP (1994) k. Transurethral Evaporation of the Prostate Narayan o dobra hemostaza objawy podrażnieniowe zatrzymanie moczu ograniczona trwałość wyników leczenia głeboka martwica skrzepowa słaba waporyzacja Costello i wsp. Laser ablation of the prostate in patients with BPH Br J Urol 1992; 69(6): 603-608 Narayan i wsp. TUEP with Nd:YAG laser using a contact free beam technique: results in 61 patients with BPH Urology 1994; 43(6): 813-820

8 Laser w leczeniu BPH ILCP – Interstitial Laser Coagulation of the Prostate Martwica skrzepowa Zniszczenie i zanik tkanki cewnik cystostomia Nd:YAG Hoffstetter 1991 Ho:YAG diodowy > 3 tygodnie Hofstetter A. Interstitielle thermokoagulation (ITK) von prostatatumoren. Lasermedizin. 1991;7:179.

9 Laser w leczeniu BPH ILCP Martenson, De La Rosette objawy podrażnieniowe (2 -4 tyg)>50% krwiomocz przejściowy>50% zakażenie dróg moczowych24% nawrót (3 lata >40%) ILCP + TURPCorvin 2002 Martenson AC, De La Rosette JJ. Interstitial laser coagulation in the treatment of benign prostatic hyperplasia using a diode laser system: results of an evolving technology. Prostate Cancer Prostatic Dis. 1999;2(3):148-154 Corvin S, Schneede P, Siakavara E, et al. Interstitial laser coagulation combined with minimal transurethral resection of the prostate for the treatment of benign prostatic hyperplasia. J Endourol. 2002;16(6):387-390

10 Laser w leczeniu BPH Laser Ho:YAG HoLAP (1996) Ho:YAG Laser Ablation of the Prostate HoREP (1996) Ho:YAG Laser Resection of the Prostate HoLEP (2000)Ho:YAG Laser Enucleation of the Prostate

11 Laser w leczeniu BPH Laser Ho:YAG HoLAP (Gilling i wsp.) odparowanie z wytworzeniem otwartego kanału włókno zawsze w bezpośrednim kontakcie z tkanką HoLAP vs TURP przy 60 W – niekuteczna, mozolna, wolniejsza Gilling PJ, Cass CB, Cresswell MD, et al. The use of the holmium laser in the treatment of benign prostatic hyperplasia. J Endourol. 1996;10(5):459-461

12 Laser w leczeniu BPH Laser Ho:YAG HoREP wycinanie poprzez tworzenie szybko uwalnianych baniek pary na końcu włókna czasochłonny dość trudny ryzyko powikłań (cewka, pęcherz) Gilling PJ, Cass CB, Cresswell MD, et al. Holmium laser resection of the prostate: preliminary results of a new method for the treatment of benign prostatic hyperplasia. Urology. 1996;47(1):48-51.

13 Laser w leczeniu BPH Laser Ho:YAG HoLEP wsteczne wycięcie płatów aż do torebki szybki dobry wynik porównywalny z adenomektomią dłuższy zabieg niż TURP długa krzywa nauki Fraundorfer MR, Gilling PJ. Holmium:YAG laser enucleation of the prostate combined with mechanical morcellation: preliminary results. Eur Urol. 1998; 33(1):69-72. Gilling PJ, Kennett KM, Fraundorfer MR. Holmiumlaser resection v transurethral resection of the prostate: results of a randomized trial with 2 years of follow- up. J Endourol. 2000;14(9):757-760. Gilling PJ, Kennett KM, Fraundorfer MR. Holmiumlaser enucleation of the prostate for glands larger than 100 g: an endourologic alternative to open prostatectomy. J Endourol. 2000;14(6):529-531.

14 Laser w leczeniu BPH Laser Ho:YAG HoLEP dyzuria(do 3 tygodni – 46%) zwężenie cewki 9,9% ponowne cewnikowanie8% zaburzenia wzwodu8% awaria urządzenia rozdrabniającego3,7% uszkodzenie pęcherza 9% powszechne zastosowanie wymagać będzie ulepszeń Gilling PJ, Mackey M, Cresswell M, et al. Holmium laser versus TURP: a randomized prospective trial with 1-year followup. J Urol. 1999;162(5):1640-1644. Kuo RL, Kim SC, Lingeman JE, et al. Holmium laser enucleation of prostate (HoLEP): the Methodist Hospital experience with greater than 75 gram enucleations. J Urol. 2003;170(1):149-152. Hurle R, Vavassori I, Piccinelli A, et al. HoLEP combined with mechanical morcellation in 155 patients with BPH. Urology. 2002;60(3):449-453.

15 Laser w leczeniu BPH Laser Tulowy Tm Laser Enucleation of the Prostate (2003)

16 Laser w leczeniu BPH Laser KTP (potassium – titanyl – phosphate) Photoselective Vaporization of the Prostate Malek i wsp. 1997) światło zielone 532 nm pochłaniane przez hemoglobinę Malek RS, Barrett DM, Kuntzman RS. High-power potassium-titanyl-phosphate (KTP/532) laser vaporization prostatectomy: 24 hours later. Urology. 1998; 51(2):254-256.

17

18 PVP – wyniki – 5 lat Malek R. i wsp. PHOTOSELECTIVE POTASSIUM-TITANYL-PHOSPHATE LASER VAPORIZATION OF THE BENIGN OBSTRUCTIVE PROSTATE: OBSERVATIONS ON LONG-TERM OUTCOMES J Urol 2005: 174: 1344-1348 94 chorych 1997 - 2003

19 PVP – wyniki – 5 lat Malek R. i wsp. PHOTOSELECTIVE POTASSIUM-TITANYL-PHOSPHATE LASER VAPORIZATION OF THE BENIGN OBSTRUCTIVE PROSTATE: OBSERVATIONS ON LONG-TERM OUTCOMES J Urol 2005: 174: 1344-1348

20 PVP – wyniki – 5 lat Malek R. i wsp. PHOTOSELECTIVE POTASSIUM-TITANYL-PHOSPHATE LASER VAPORIZATION OF THE BENIGN OBSTRUCTIVE PROSTATE: OBSERVATIONS ON LONG-TERM OUTCOMES J Urol 2005: 174: 1344-1348

21 PVP – wyniki – 5 lat Malek R. i wsp. PHOTOSELECTIVE POTASSIUM-TITANYL-PHOSPHATE LASER VAPORIZATION OF THE BENIGN OBSTRUCTIVE PROSTATE: OBSERVATIONS ON LONG-TERM OUTCOMES J Urol 2005: 174: 1344-1348

22 PVP – wyniki – 5 lat Malek R. i wsp. PHOTOSELECTIVE POTASSIUM-TITANYL-PHOSPHATE LASER VAPORIZATION OF THE BENIGN OBSTRUCTIVE PROSTATE: OBSERVATIONS ON LONG-TERM OUTCOMES J Urol 2005: 174: 1344-1348

23 PVP u chorych przyjmujących antykoagulanty Klinika Urologii CSK MON Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie XI 2005 – I 2007 41 chorych – PVP 25 chorych (60,9%) - antykoagulanty ze wskazań kardiologicznych

24 Klinika Urologii CSK MON Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 25 chorych (60,9%) - antykoagulanty ze wskazań kardiologicznych 10 – ASA 15 - acenokumarol PVP u chorych przyjmujących antykoagulanty

25 Klinika Urologii CSK MON Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie wiek śr. 69,8 (59-78) lat objętość sterczaśr. 55,6 (45 – 79) ml PVP u chorych przyjmujących antykoagulanty

26 Klinika Urologii CSK MON Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie znieczulenie ogólne czas trwania zabiegu śr. 58 min. (32-90) PVP u chorych przyjmujących antykoagulanty

27 Klinika Urologii CSK MON, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie PVP u chorych przyjmujących antykoagulanty

28 Klinika Urologii CSK MON, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie PVP u chorych przyjmujących antykoagulanty

29 Klinika Urologii CSK MON Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie hospitalizacja po zabiegu śr. 1,52 dnia (1-4) okres cewnikowania śr. 18 h (0 – 20 h) PVP u chorych przyjmujących antykoagulanty

30 Klinika Urologii CSK MON, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie PVP u chorych przyjmujących antykoagulanty

31 Klinika Urologii CSK MON, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie PVP u chorych przyjmujących antykoagulanty

32 Klinika Urologii CSK MON, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie PVP u chorych przyjmujących antykoagulanty

33 Klinika Urologii CSK MON, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie PVP u chorych przyjmujących antykoagulanty

34 PVP Qmax 9 ml/s Qave 5 ml/s PVR115 ml przed zabiegiem chory J. S.

35 PVP Qmax 29 ml/s Qave 11 ml/s PVR30 ml 1. doba po zabiegu chory J. S.

36 krótkotrwałe objawy dyzuryczne 4 (16 %) przemijający krwiomocz 3 (12 %) zaleganie moczu wymagające ponownego zacewnikowania1 (4 %) wytrysk wsteczny (pośród aktywnych seksualnie) 4 z 9 (44,4 %) bez parametrów morfologicznych i zaburzeń elektrolitowych Działania niepożądane/powikłania: Klinika Urologii CSK MON, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie PVP u chorych przyjmujących antykoagulanty

37 bardzo dobre wyniki obiektywne i subiektywne bardzo dobre wyniki obiektywne i subiektywne zabieg – bezpieczny!!! zabieg – bezpieczny!!! PVP u chorych przyjmujących antykoagulanty wnioski

38 PVP złoty standard ??? PVP u chorych przyjmujących antykoagulanty


Pobierz ppt "Henryk Zieliński Grzegorz Piotrowicz Klinika Urologii CSK MON Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie FOTOSELEKTYWNA WAPORYZACJA STERCZA (PVP) W LECZENIU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google