Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prognozy finansowe 2011 ...z nami coraz wyżej czerwiec 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prognozy finansowe 2011 ...z nami coraz wyżej czerwiec 2011."— Zapis prezentacji:

1 Prognozy finansowe 2011 ...z nami coraz wyżej czerwiec 2011

2 Struktura akcjonariatu i głosów na WZA Gastel Żurawie
Gastel Żurawie – nowa jakość 3 marca 2010 r. w wyniku fuzji EFH Żurawie Wieżowe z Gastel powstała spółka Gastel Żurawie – lider polskiego rynku usług transportu pionowego Przed fuzją EFH Żurawie Wieżowe były skoncentrowane na kontraktach związanych z budownictwem mieszkaniowym. Po fuzji Gastel Żurawie obsługują zarówno budownictwo mieszkaniowe jak również infrastrukturalne i przemysłowe Powstał najsilniejszy podmiot na rynku: posiadający, jako jedyny, pełną ofertę transportu pionowego wspartą transportem poziomym, w tym również ponadgabarytowym obsługujący kompleksowo nawet największe projekty budowlane W czerwcu 2010 r. w rankingu Cranes Today Fleet File w kategorii Top Tower Hirers Europe 2010 Spółka zajęła wysokie 8. miejsce w Europie Struktura akcjonariatu i głosów na WZA Gastel Żurawie 1 EFH Żurawie Wieżowe, zgodnie z uchwałą WZ, była spółką przejmującą; zgodnie z MSSF spółką przejmującą jest Gastel

3 Efekty synergii Potencjał sprzętowy i organizacyjny umożliwiający zapewnienie odpowiedniego udziału w rynku i otwarcie na nowe rynki Kompleksowa oferta z szeroką paletą żurawi wsparta usługami uzupełniającymi (np. transport ponadgabarytowy, biuro projektowe, obsługa inwestycyjna) Poszerzenie rynków zbytu dla dotychczasowych odrębnie funkcjonujących segmentów Połączenie bazy sprzętowej - niższe koszty logistyki i zarządzania sprzętem dźwigowym Efekt skali wraz z integracją sprzedaży i procesów wsparcia klienta Dywersyfikacja działalności skutkująca zmniejszeniem wrażliwości na wahania koniunkturalne Obniżka kosztów stałych poprzez eliminację dotychczas duplikujących się procesów

4 Budownictwo telekomunikacyjne
Portfel usług i produktów Wynajem Budownictwo telekomunikacyjne Prefabrykacja Energetyka wiatrowa Żurawie: wieżowe samojezdne gąsienicowe terenowe Transport ponadgabarytowy Generalne wykonawstwo obiektów telekomunikacyjnych Maszty i kontenery Żerdzie energetyczne Obudowy stacji transformatorowych Generalne wykonawstwo farm wiatrowych

5 Rozwinięta baza sprzętowa
Baza sprzętowa Spółki w ostatnich latach znacznie się zwiększyła, m.in.. dzięki nowym emisjom akcji oraz fuzji Wzrost zamówień ze strony branży budowlanej oraz rosnący stopień wykorzystania bazy maszynowej skłonił spółkę do dalszych inwestycji sprzętowych (20 mln zł pozyskanych z emisji z prawem poboru przeprowadzonej w lutym 2011 r.) Obecne zasoby stanowią solidną bazę do dynamicznego rozwoju Spółki Żurawie wieżowe: 196 szt.   Żurawie samojezdne: 32 szt. (4 szt. kupione ze środków z ostatniej emisji) Żurawie gąsienicowe: 6 szt. (2 szt. pozyskane w tym roku) Żurawie terenowe 11 szt. (5 szt. pozyskanych w tym roku) Transport: 25 szt. zestawów transportowych (w tym 21 zestawów ponadnormatywnych)

6 Mocna pozycja rynkowa Żurawie wieżowe
nowoczesna i największa w Polsce baza sprzętowa 8 pozycja w Europie odbiorcy: budownictwo mieszkań, obiektów biurowych, publicznych, budownictwo inżynieryjne i energetyczne ugruntowana pozycja i szeroka oferta okres najmu 3 mies.-2 lata (śr. 5 mies.) wysokie bariery wejścia obsługa głównie w oparciu o operatorów zewnętrznych Żurawie gąsienicowe lider na polskim rynku zastosowanie w budownictwie przemysłowym wymagającym mobilności i dużego udźwigu (np. stadiony, mosty, elektrownie, instalacje chemiczne, farmy wiatrowe) unikalne na polskim rynku wysokotonażowe żurawie kratowe wysokie bariery wejścia obsługa głównie o oparciu o własnych operatorów segment jest w bardzo małym stopniu powiązany z budownictwem mieszkaniowym Udział w rynku1 – żurawie wieżowe Udział w rynku1 – żurawie gąsienicowe 1 szacunki Gastel Żurawie - dotyczy tylko rynku wynajmu sprzętu

7 Mocna pozycja rynkowa Żurawie samojezdne jeden z liderów rynku
usługi żurawiami samojezdnymi wykorzystywane są przy innych sferach działalności Spółki (montaż żurawi wieżowych, budownictwo telekomunikacyjne i energetyczne – elektrownie wiatrowe) segment jest w małym stopniu powiązany z budownictwem mieszkaniowym Budownictwo telekomunikacyjne kompleksowa obsługa inwestycji: pozyskanie terenu, czynności formalno-prawne, prace projektowe i budowlano-montażowe, instalacja systemów antenowych wieloletnie doświadczenie w branży zbudowanych ponad 600 i rozbudowanych ponad 1000 obiektów Udział w rynku1 – żurawie samojezdne Udział w rynku2 – budownictwo telelekom. 1 szacunki Gastel Żurawie - dotyczy tylko rynku wynajmu sprzętu 2 szacunki Gastel Żurawie

8 Mocna pozycja rynkowa Prefabrykacja własne know-how
jedyny w Polsce i jeden z dwóch w Europie producentów masztów strunobetonowych wysokich do 60 m Transport ponadgabarytowy zasięg ogólnoeuropejski wykorzystywany także w innych segmentach (np. transport elementów wiatraków) oraz na potrzeby własne (np. transport żurawi gąsienicowych) dobra lokalizacja bazy sprzętowej – Poznań Energetyka wiatrowa kompleksowa obsługa inwestycji: pozyskanie terenu, prace projektowe, czynności formalno- prawne, prace budowlano-montażowe, transport i montaż elementów elektrowni nowoczesna baza sprzętowa - dźwigi, zestawy do transportu ponadnormatywnego stale rozwijający się rynek współpraca z głównymi graczami na rynku know-how i doświadczona kadra Udział w rynku1 – prefabrykacja Udział w rynku1 – transport ponadgabarytowy 1 szacunki Gastel Żurawie - dotyczy tylko rynku wynajmu sprzętu

9 Kluczowe parametry działalności
Wykorzystanie żurawi wieżowych na koniec kwartału Od 3Q 2009 r. wskaźnik wykorzystania żurawi wieżowych wykazuje trend wzrostowy Wykorzystanie żurawi gąsienicowych i samojezdnych utrzymuje się od kilku kwartałów na stałym satysfakcjonującym poziomie Obserwowany wydłużający się termin wyprzedzenia rezerwacji żurawi pozwala przypuszczać, iż trend wzrostowy wykorzystania sprzętu będzie kontynuowany Lekki trend wzrostowy w cenach wynajmu (średnia cena sprzedaży z tyt. dzierżawy na 1 tm pracujących żurawi w okresie styczeń-marzec 2011 wyniosła ok. 130 zł i była wyższa o 25 zł niż kwartał wcześniej) Wykorzystanie żurawi gąsienicowych i samojezdne na koniec kw.

10 Produkcja budowlano-montażowa
Otoczenie rynkowe - budownictwo Po okresie słabszej koniunktury branża budowlana weszła w okres wzrostu. Według wstępnych danych GUS, produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) była w kwietniu br. wyższa o 15,6% niż przed rokiem i o 9,7% w porównaniu z marcem br. W porównaniu z kwietniem ub. roku wzrost produkcji wystąpił w przedsiębiorstwach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 36,5% i roboty budowlane specjalistyczne – o 21%. Poziom produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej w okresie styczeń-kwiecień br. był o 17,0% wyższy niż w analogicznym okresie ub. roku. Produkcja budowlano-montażowa Przeciętna miesięczna 2005 = 100

11 Otoczenie rynkowe – energetyka wiatrowa
Europejski sektor energetyki wiatrowej przeżywa dynamiczny rozwój, a Polska, pomimo wielu barier inwestycyjnych, wyrasta na jednego z liderów rynku Europy Środkowej i Wschodniej CEE.W tym roku w naszym kraju może powstać rekordowa liczba nowych farm wiatrowych. W ubiegłym roku przybyło 460 MW nowych mocy, co oznacza wzrost o 65 proc. Do końca 2011 roku na terenie Polski może zostać uruchomionych wiele nowych elektrowni wiatrowych o mocy do 500 MW, co stanowi prawie połowę obecnego potencjału naszego kraju w tym zakresie. Wartość realizowanych inwestycji szacuje się na 3 mld zł. Utrzymanie szybkiego tempa przyłączania kolejnych elektrowni wiatrowych jest konieczne do realizacji przez nasz kraj celu produkcji 20% zielonej energii do roku Zainteresowanie energetyką wiatrowej wspomagają także unijne dotacje. Bazując na aktualnej wiedzy stwierdzono, że odpowiednie warunki do budowy farm wiatrowych występują w Polsce nawet na 80% użytków rolnych.

12 Otoczenie rynkowe - telekomunikacja
Według wartości Wskaźnika Koniunktury Telekomunikacyjnej PMR, wydatki inwestycyjne branży telekomunikacyjnej powinny zacząć wzrastać w 2011 roku. Ten sektor w najbliższych latach będzie wzrostowym rynkiem - głównie dzięki budowie sieci przez nowego operatora - szeroko pojętego Polsatu. Oczekiwany jest dalszy wzrost zamówień z rynku telekomunikacyjnego w związku z budową nowych sieci GSM, w tym m.in. GSM-R oraz z rozbudową sieci dotychczasowych operatorów Budowa sieci naziemnych nadajników telewizji cyfrowej – skala podobna do GSM

13 Ścieżka rozwoju Po wyjściu z segmentów non-core (Stett-Pol, Gastel-Hotele), Spółka zamierza skupić się przede wszystkim na rozwoju organicznym i redukcji zadłużenia Planowany jest zakup kolejnych dźwigów hydraulicznych (segment o wysokiej rentowności) – 4 nowe dźwigi zostały już kupione Korzystne perspektywy rynku budowlanego EURO 2012 modernizacja sieci energetycznych, 3X20 budowa nowych elektrowni konwencjonalnych i atomowych budowa sieci telefonii komórkowej (Sferia) budowa infrastruktury, w tym dróg, autostrad, mostów, lotnisk modernizacja i budowa nowych zakładów przemysłowych Oczekiwany jest powrót dużych projektów budowy farm wiatrowych w najbliższych miesiącach Nowe zamówienia z rynku telekomunikacyjnego (m.in.. sieć GSM-R i cyfrowej telewizji naziemnej) Wejście w rynek farm wiatrowych off-shore Ew. akwizycje są możliwe, jednak nie stanowią kluczowego założenia strategii

14 Silne strony Gastel Żurawie
Wysoka atrakcyjność inwestycyjna rynków Grupy Korzystne perspektywy rynku budowlanego (EURO 2012, 3X20, budowa infrastruktury, w tym dróg i autostrad, etc.) Silna pozycja rynkowa – lider w większości segmentów Konsekwentna realizacja strategii, zdolność do dalszej ekspansji rynkowej Szeroka, zdywersyfikowana i kompleksowa oferta Komplementarność świadczonych usług Działalność w niszowych segmentach rynku Rozwój nowych działalności w oparciu o doświadczenia Grupy w dotychczasowych sferach biznesu Wysoka sprawność i efektywność działalności Grupy Zaufanie instytucji finansowych Dofinansowanie z UE

15 Podstawowe dane finansowe I kw. 2011
I kwartał 2011 r. potwierdził korzystny trend w wynikach finansowych Sprzedaż wzrosła rok do roku o 67% 3,5-krotny wzrost zysku operacyjnego r/r 1,6 mln zł zysku netto (więcej niż w całym 2010 roku) Obniżka kosztów odsetkowych o 0,3 mln zł w porównaniu do IV kw r. Cel na ten rok to redukcja tych kosztów do 6,5-6,7 mln zł. Przychody ze sprzedaży I kw (tys. zł) Zysk akcjonariuszy jednostki dominującej z działalności kontynuowanej I kw (tys. zł) Zysk z działalności operacyjnej I kw (tys. zł)

16 Prognoza 2011 mln zł 2010 r. Prognoza 2011 r. Przychody ze sprzedaży
86,2 105,1 EBITDA 22,3 30,7 Zysk brutto 1,7 10,8 Zysk netto 1,2 8,7 Wybrane założenia: Kursy walut: EUR – 4,00 zł, USD – 2,90 zł, CHF – 3,00 zł Stopy bazowe: WIBOR 1M – 4,40%, EURIBOR 1M – 1,245%, LIBOR 1M (CHF) – 0,15%, LIBOR (USD) – 0,20% Efektywna stopa podatkowa 19% Cena oleju napędowego – 4,22 zł/l netto Nie uwzględniono sprzedaży spółki zależnej Gastel Hotele Nie uwzględniono sprzedaży nieruchomości

17 Przykładowe realizacje
Budowa apartamentowca Złota 44 w Warszawie W lutym 2011 r. Gastel Żurawie wznowił prace dźwigowe przy budowie zaprojektowanego przez Daniela Liebeskinda apartamentowca przy ul. Złotej 44 Zastosowane żurawie: Nr1 Wolff WK7031 udźwig max. 12 ton, wysokość podnoszenia 203,6 m. Nr2 Wolff WK5520 udźwig max 10t, wysokość podnoszenia 191 m. Nr3 Comedil Terex CTL 140 udźwig max 10t, wysokość podnoszenia ca m Herkules na budowie Mostu Północnego w Warszawie Największy żuraw gąsienicowy w Polsce Terex Demag CC-2800 wraz z żurawiem pomocniczym dokonały posadowienia jednego z najcięższych elementów na budowie Mostu Północnego w Warszawie. Element ważący 260 ton został podniesiony z barki. Pod koniec stycznia 2011 r. Gastel Żurawie podpisał kontrakt na pełną obsługę dźwigową budowy Mostu Północnego w Warszawie. Do obsługi części nurtowej mostu, firma zakupiła specjalistyczny żuraw gąsienicowy z wysięgnikiem teleskopowym SENNEBOGEN 643 R.

18 Przykładowe realizacje
Budowa Węzła Karczemki w Gdańsku, wiadukt drogowy WD11 W grudniu 2010 Gastel Żurawie zrealizował pierwszy etap zlecenia, polegający na posadowieniu przęseł wiaduktu o długości 48 metrów i masie ok 70 ton. Do prac wykorzystano żuraw hydrauliczny GROVE GMK 7450 o udźwigu 450 ton. Herkules pomagał także scalić ze sobą mniejsze przęsła stalowe w jedną całość. Gotowa konstrukcja stalowa o masie ponad 108 ton i długości 40 metrów została wstawiona na podpory wiaduktu WD 14. Ostatni zakres prac polegał na posadowieniu zespolonej, dwuprzęsłowej konstrukcji stalowej. Był to bardzo trudny i ważny etap całego montażu. Gotowy fragment wiaduktu o masie 116 ton został posadowiony za pomocą żurawia GROVE GMK 7450, przygotowanego specjalnie pod ten montaż w wersji Mega - Wing - Lift. Pozwoliło to przemieszczenie potężnego przęsła w jednym kawałku, tym samym jednym podnoszeniem wiadukt został połączony do finalnej długości 90 metrów.

19 Przykładowe realizacje
Herkulesy przeniosły 500-tonowy bunkier Pełnym sukcesem zakończyła się operacja przeniesienia 500-tonowego, poniemieckiego bunkra. Zabytkowy obiekt, który stał na drodze budowy trasy ekspresowej S7 Warszawa-Gdańsk w Witramowie dwa Herkulesy przeniosły o 50 metrów; na miejsce trzeba było dowieźć dwa, ogromne żurawie gąsienicowe - każdy o udźwigu ponad 500 ton Źurawie przyjechały na 80 TIR-ach, a złożenie każdego z nich trwało prawie trzy dni; w tym czasie bunkier o ciężarze 464 ton obudowano ważącą 66 ton stalową klatką 4 listopada 2010 r. cała konstrukcja wzniosła się w powietrze i powoli, centymetr po centymetrze ruszyła w drogę; po trwającej ponad 4 godziny przejażdżce, żelbetowa konstrukcja osiadła 50 metrów dalej Budowa Mostu Rędzińskiego Od lipca do grudnia 2010 r. żuraw Terex - Demag CC-2500 prowadził prace na budowie mostu przez Odrę, w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8. W czasie najmu żurawia, został zbudowany most pylonowy o wysokości ok. 125 metrów; najcięższe elementy, podawane przez żuraw w trakcie budowy ważyły około 60 ton

20 Przykładowe realizacje
Modernizacja Trasy Armii Krajowej w Warszawie W kwietniu 2010 r. Gastel Żurawie rozpoczęła prace dźwigowe przy dostosowaniu Trasy Armii Krajowej w Warszawie do parametrów Drogi Ekspresowej S-8. Pierwszy etap to użycie ciężkiego sprzętu przy pracach inżynieryjnych węzła Modlińska - były to żurawie hydrauliczne GROVE u udźwigu Q=450 ton oraz Q=300 ton, dodatkowo zostaną użyte specjalistyczne żurawie szosowo terenowe Grove RT 650, klasy Q=40 ton. Budowa Stadionu Narodowego w Warszawie Żurawie Spółki wspierał prace na budowie Stadionu Narodowego poprzez montaż prefabrykatów betonowych trybun stadionu. Uczestniczyły też w skomplikowanej i jedynej w swoim rodzaju operacji montażu konstrukcji dachu.

21 Przykładowe realizacje
Budowa Stadionu Piłkarskiego w Gdańsku Gastel Żurawie uczestniczył praktycznie w każdej fazie budowy PGE Arena w Gdańsku. W końcowym montażu prefabrykatów i elementów trybun oraz instalacji poszycia stadionu uczestniczy 7 naszych żurawi klasy ton. Projekt Piecki W lutym 2010 r. zakończono w miejscowości Piecki (okolice Suwałk) realizację budowy 16 turbin wiatrowych typu G87 WTG T.80 firmy Gamesa. W ramach kontraktu, Spółka zapewniła dźwig gąsienicowych Terex Demag CC 2500, jako dźwig główny oraz cztery dźwigi samojezdne, które wspomagały realizację budowy. W ramach oddzielnego kontraktu w procesie inwestycji brały udział również zestawy transportowe (6 sztuk) do przewozu elementów ponadgabarytowych, które realizowały dostawy elementów turbin na budowę.

22 Przykładowe realizacje
Montaż zadaszenia na Stadionie Lecha Poznań W grudniu 2009 r. żuraw gąsienicowy CC-2800 Spółki wziął udział w spektakularnej operacji na budowie Stadionu Miejskiego w Poznaniu. Przy pomocy dwóch innych żurawi gąsienicowych przeprowadzono montaż 440 tonowego elementu stalowego stanowiącego element konstrukcji zadaszenia stadionu - trudność montażu polegała na podniesieniu całego elementu na wysokość pozwalającą na przeniesienie go nad istniejącą trybuną i jednocześnie przejechanie z całym ciężarem na odległość ponad 100 m. Budowa Instalacji Rozdziału Powietrza na terenie ZA Puławy W listopadzie 2009 r Spółka rozpoczęła budowę Instalacji Rozdziału Powietrza na terenie Zakładów Azotowych Puławy SA. Ciężki montaż urządzeń został wykonany przy pomocy żurawia gąsienicowego TEREX DEMAG CC 2500 oraz żurawia hydraulicznego Grove GMK 7450. Ciężar elementów dostarczanych drogą wodną do miejscowości Gołąb a następnie specjalistycznym transportem drogowym waha się od 40 do 180 ton. Do montażu elementów zostały użyte trawersy o rozpiętości do 20 metrów oraz udźwigu do 200 ton.

23 Przykładowe realizacje
Budowa sceny na koncert U2 Od wielu lat Spółka współpracuje z firmą organizującą koncerty w Polsce i na świecie. W sierpniu 2009 r. pięć dźwigów ponownie zostało zaangażowanych przy budowie sceny na Stadionie Śląskim w Chorzowie. W związku z odbywającym się tam koncertem zespołu U2, żurawie hydrauliczne o udźwigu od 60 t do 170 t uczestniczyły w operacji montażu i demontażu stalowej konstrukcji sceny o wadze ok ton. Krzęcin - transport i montaż 4 turbin wiatrowych W sierpniu 2009 r. zakończono projekt Krzęcin (woj. zachodnio- pomorskie), na który składały się usługa transportu, obsługa dźwigowa oraz logistyka miejsca budowy dla 4 turbin typ Nordex S77. Podpisanie i realizacja kolejnego kontraktu z firmą Nordex, światowym potentatem w produkcji turbin wiatrowych na pełną obsługę inwestycji jest potwierdzeniem wysokiej jakości usług świadczonych przez Gastel Żurawie.

24 Przykładowe realizacje
Budowa Wytwórni Kwasu Tereftalowego we Włocławku W kwietniu 2009 r. Spółka rozpoczęła budowę Wytwórni Kwasu Tereftalowego przy zakładach Anwil we Włocławku, której wydajność wyniesie 600 tys. ton/rok Realizacja Wytwórni PTA stanowiła przedsięwzięcie o skali światowej, w którym zastosowanie znalazły: unikalne urządzenia o wielkich gabarytach i tonażu (reaktor 370 t, suszarki 230 t, kolumna dehydratacyjna 150 t, kompresor 700 t). Ciężki montaż urządzeń Spółka wykonała za pomocą żurawia gąsienicowego TEREX DEMAG CC 2800 oraz pomocniczych żurawi hydraulicznych o tonażu od 100 ton do 450 ton. Budowa Centrum Nauki Kopernik w Warszawie Od maja do października 2009 r. żuraw gąsienicowy TEREX DEMAG CC 2500 o udźwigu do 500 ton pracował przy montażu konstrukcji stalowej budynku, w której każda z kratownic ważyła ok. 50 ton.

25 Przykładowe realizacje
Budowa węzła A4-A1 w Gliwicach Przy pomocy żurawia gąsienicowego firmy Terex DEMAG CC o udźwigu do 500 ton, zostały zamontowane elementy stalowe o wadze ok. 190 ton. Modernizacja zakładała rozebranie obecnego węzła, budowę 16 wiaduktów oraz przebudowę ul. Pszczyńskiej w Gliwicach do dwóch kilometrów od węzła w stronę centrum miasta. Po modernizacji węzeł ten jest największym węzłem drogowym w Polsce i w Europie Środkowej oraz ma łączyć autostradę A1 z A4 i Drogą krajową nr 4. Rozładunek reaktorów - Rafineria Lotos Kolejny raz żurawie Spółki zostały użyte przy rozładunku reaktorów i zbiorników dla Programu 10 + rozbudowy rafinerii Lotos. Zdjęcie przedstawia żurawia GROVE GMK 7450 o udźwigu 450 ton z wiszącym na haku zbiornikiem V-28 o masie 110 ton.

26 Dziękujemy za uwagę ...z nami coraz wyżej


Pobierz ppt "Prognozy finansowe 2011 ...z nami coraz wyżej czerwiec 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google