Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Morawica należy do jednej z osad położonych w okolicy Krakowa. W średniowieczu była siedzibą rycersko-możnowładczego rodu Toporczyków, a potem Tęczyńskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Morawica należy do jednej z osad położonych w okolicy Krakowa. W średniowieczu była siedzibą rycersko-możnowładczego rodu Toporczyków, a potem Tęczyńskich."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Morawica należy do jednej z osad położonych w okolicy Krakowa. W średniowieczu była siedzibą rycersko-możnowładczego rodu Toporczyków, a potem Tęczyńskich herbu Topór.

4

5

6 Szkoła w Morawicy została założona w 1815 roku przez księżną Izabellę z Czartoryskich Lubomirską, ówczesną właścicielkę Morawicy i dziedziczkę hrabstwa tenczyńskiego.

7 Był to mały, drewniany budynek w ogrodzie, mieszczący jedną izbę szkolną i mieszkanie dla nauczyciela.

8 Jednoklasowa szkoła ludowa, prowadzona przez jednego nauczyciela funkcjonowała w Morawicy do 1875 roku. Celem jej działalności było ogólne kształcenie dzieci.

9 W 1875 roku z powodu dużej liczby uczniów trzeba było dodatkowo wynająć drugą izbę i zaangażować do nauki drugiego nauczyciela.

10 W 1878 roku Rada Szkolno - Okręgowa w Krakowie poleciła gminie, aby wybudowała w Morawicy nowy budynek szkolny. Przygotowano plany i kosztorys nowej inwestycji. Po obliczeniach koszt budowy wyniósł 12.000 zł i przerastał on możliwości finansowe parafian.

11 Rozumiejący trudne położenie ubogich parafian, ks. Józef Krzemieński - proboszcz parafii morawickiej, korzystając z pobytu w Morawicy w 1878 roku Katarzyny hr. Adamowej Potockiej i ks. Albina Dunajewskiego, późniejszego biskupa krakowskiego, poprosił o pomoc w budowie szkoły i o pośrednictwo w sprowadzeniu Sióstr Felicjanek do pracy w szkole. Prośba została przyjęta.

12 Rodzina hrabiów Potockich wybudowała w Morawicy murowany dom o dwóch salach szkolnych i osobny murowany budynek klasztorny dla sióstr. Siostry Felicjanki objęły kierownictwo tutejszej szkoły.

13 Liczba uczęszczających dzieci w roku 1879 wynosiła 275.

14 Od 1880 roku pierwszymi nauczycielkami były: siostra Józefata Reschieff, siostra Maura Boguska, siostra Gabriela Budzińska.

15 Siostry znały języki obce i uczyły dzieci języka niemieckiego i francuskiego.

16 Uczyły też takich przedmiotów jak : religia, język polski, rachunki z geometrią, przyroda, geografia, historia, rysunki, roboty ręczne, śpiew, gry i gimnastyka.

17 W 1887 roku liczba dzieci uczęszczających do szkoły wciąż rosła, wynosiła aż 511 osób. Dzięki ofiarności rodziny hrabiów Potockich, udało się wybudować drugi budynek, który mieścił trzy duże sale. W następnych latach budynek ten zostawał rozbudowywany.

18

19 W 1925 roku na mocy rozporządzenia Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego szkoła w Morawicy została uznana za 6-klasową o 7 latach nauki. Siostry nauczycielki miały bardzo dobre przygotowanie, posiadały wymagany patent, gdyż kończyły tzw. Wyższe Kursy Naukowe.

20 1 września 1937 r. rozpoczęły się zajęcia dla przedszkolaków prowadzone przez Siostry Felicjanki. Ksiądz Andrzej Paryś dokonał uroczystego poświęcenia przedszkola. Pierwszą wychowawczynią dzieci była siostra Sulpicja Szymańska.

21 W latach1937- 1939 przedszkole w Morawicy było znane pod nazwą Ochronka św. Józefa

22

23

24

25

26

27

28

29 W czasie II wojny światowej, latem 1941 roku, w Domu Katolickim w Morawicy została otwarta również Szkoła Rolnicza. Od 1947 roku zajęcia Szkoły Rolniczej odbywały się w morawickim pałacu.

30 W 1948 roku komisja egzaminacyjna była zachwycona wynikami egzaminu, który odbywał się z końcem każdego roku. Do szkoły uczęszczało wtedy około stu osób.

31 Przedmioty ogólne wykładały Siostry Felicjanki, a przedmioty zawodowe osoby świeckie. Nauczanie obejmowało zajęcia praktyczne, takie jak: gotowanie, szycie, pranie, ogrodnictwo oraz przedmioty ogólnokształcące. W 1948 roku kierowniczką szkoły została Antonina Marczewska.

32 W latach 1948-1950 Siostry Felicjanki stopniowo były odsuwane przez władze od nauczania w morawickiej szkole.

33 Prowadziły w tym czasie także dokształcanie dorosłych w zakresie siedmiu klas szkoły podstawowej.

34 Morawicka szkoła prowadzona przez Siostry Felicjanki wykształciła całe rzesze uczniów, którzy potem podejmowali dalszą naukę w szkołach i uczelniach Krakowa. Poziom nauczania w morawickiej szkole był bardzo wysoki, gdyż wielu uczniów kończyło uczelnie wyższe.

35 Początek lat pięćdziesiątych był bardzo trudnym okresem dla szkoły. Wtedy jej kierowniczką została pani Zofia Kotulska.

36 brak sal lekcyjnych, niewystarczające ilości podręczników, trudności w zakupie drewna opałowego, trudne warunki mieszkaniowe dla nauczycieli, trudności finansowe rodziców, powojenna bieda, która dotknęła wszystkich, ciasnota w klasach, brak współpracy rodziców.

37 W późniejszych latach w pałacu miał też swą siedzibę Urząd Gminy. Po jego przeniesieniu w roku 1958 oddano pałac do użytku szkole.

38

39 W latach osiemdziesiątych lekcje odbywały się w dwóch budynkach. Klasy młodsze od 0 do III miały zajęcia w szkole wybudowanej przy siedzibie sióstr Felicjanek, natomiast klasy starsze (IV-VIII) uczyły się w pałacu.

40

41 Dyrektorami Szkoły Podstawowej w Morawicy byli: P. Zofia Kotulska P. Adam Bąk P. Tadeusz Skołuba P. Maria Drożdż P. Janina Grela P. Stanisława Zduniewicz P. Genowefa Burmistrz

42 Szkoła Podstawowa w Morawicy starała się o nadanie imienia.

43 Po 3-letnim przygotowaniu w dniu 10 X 1980 roku nadano szkole imię patrona – kpt. pil. Mieczysława Medweckiego.

44

45 Mieczysław Adolf Medwecki urodził się 7VI 1904 roku w miejscowości Pasieczna. Był synem Antoniego i Marii z Braunów. Jako szesnastoletni chłopiec wstąpił do tzw. Jazdy Jaworskiego, następnie ukończył Korpus Kadetów, a po nim Szkołę Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie. Po ukończeniu szkoły otrzymał nominację na podporucznika obserwatora lotniczego z przydziałem do II dywizjonu liniowego 6 Pułku Lotniczego we Lwowie.

46 W 1930 roku ukończył kurs pilotażu wyższego pod kierunkiem kpt. pilota Jerzego Bajana i został skierowany do dywizjonu myśliwskiego 2 Pułku Lotniczego w Krakowie. W 1938 roku, w stopniu kapitana został dowódcą III eskadry 2 Pułku Lotniczego.

47 21 sierpnia 1939 roku Mieczysław Medwecki został przeniesiony z dwoma eskadrami myśliwskimi z lotniska w Rakowicach na polowe lotnisko w Balicach koło Krakowa.

48 1 września 1939 roku we wczesnych godzinach rannych (5:15) kpt. Medwecki wystartował z lotniska w Balicach do walki z nadlatującą na bombardowanie Krakowa formacją niemieckich bombowców He-111 i Ju-87. W czasie startu, będąc na niewielkiej wysokości myśliwiec Mieczysława Medweckiego eksplodował w powietrzu, szczątki samolotu spadły na pola w Morawicy. Pilot zginął i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Morawicy, miał wtedy 35 lat. Został zestrzelony przez nieprzyjacielski samolot JU 87, pilotowany przez Franka Neuberta.

49

50 Pośmiertnie został uhonorowany najwyższym polskim odznaczeniem wojskowym orderem Virtuti Militarii. Był pierwszym pilotem alianckim, który zginął w czasie II wojny światowej.

51 Dziś na grobie kapitana palą się znicze. Przede wszystkim w dniu Wszystkich Świętych grób wypełniony jest kwiatami. Obok pamiątkowej tablicy wmurowano odznaczenie Virtuti Militarii.

52

53 W październiku 1984 roku zorganizowano imprezę poświęconą Patronowi, połączoną z przekazaniem szkole portretu kpt. pil. M. Medweckiego, wykonanego przez artystę rzeźbiarza p.Tadeusza Korpaka, mieszkańca Morawicy. W uroczystości uczestniczyła żona pilota - Maria Medwecka-Rospond.

54 Wiosną 1992 roku zakupiono i zmodernizowano dla celów szkolnych budynek biurowy po zlikwidowanym Zakładzie Włókienniczej Spółdzielni Pracy,,Alfa. Warunki lokalowe szkoły uległy poprawie, jednak praca i nauka w trzech oddalonych od siebie budynkach nie należy do najłatwiejszych.

55

56

57 W 1999r. wprowadzono zmiany w systemie oświaty w Polsce. One to wpłynęły na organizację pracy w morawickiej szkole.

58 1 września 1999r. w morawickim pałacu rozpoczęli naukę uczniowie klasy I Oddziału Gimnazjum w Morawicy.

59 Po przeniesieniu Oddziału Gimnazjum z Morawicy do Mnikowa,zajęcia szkoły podstawowej odbywają się w trzech budynkach.

60 Oddział Gimnazjum funkcjonował do roku 2005. Wówczas to sześcioklasowa szkoła podstawowa prowadziła zajęcia w dwóch budynkach (budynku przy siedzibie Sióstr Felicjanek i budynku zaadaptowanym na potrzeby szkoły po biurowcu Alfy ).

61 W latach 2009/2010 odbył się kapitalny remont pałacu połączony z wymianą dachu. Remont przyniósł również innowacje wewnątrz, a mianowicie powstanie pięknej, obszernej świetlicy dla dzieci, czynnej w godzinach od 12:00 do 16:30.

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72 Obecnie w szkole uczy się 118 dzieci z Morawicy, Chrosnej i Aleksandrowic.

73 My – autorki tej prezentacji: Czarnik Dagmara, Burowska Dominika, Kiepus Dominika, Korpak Magdalena, Kutrzeba Aleksandra także byłyśmy uczennicami szkoły Podstawowej w Morawicy im. kpt. pil. Mieczysława Medweckiego i miło wspominamy spędzone tam lata.

74

75 Dziękujemy za uwagę, a płytkę z nagraną prezentacją pragniemy przekazać na ręce Pani Dyrektor do Biblioteki Gimnazjum, by zgromadzone tam informacje posłużyły wszystkim zainteresowanym.

76


Pobierz ppt "Morawica należy do jednej z osad położonych w okolicy Krakowa. W średniowieczu była siedzibą rycersko-możnowładczego rodu Toporczyków, a potem Tęczyńskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google