Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 1 KWIETNIA MARCA 2013

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 1 KWIETNIA MARCA 2013"— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 1 KWIETNIA 2012- 31 MARCA 2013
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZALESIA GÓRNEGO PRZEJRZYŚCIE AKTYWNIE NOWOCZEŚNIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 1 KWIETNIA MARCA 2013

2 DWUCZĘŚCIOWE WALNE ZGROMADZENIE
31 MARCA 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOSCI 24 KWIETNIA 2012 WYBORY NOWEGO ZARZĄDU To data rozpoczęcia aktywności Stowarzyszenia z nowym Zarządem Podjęto szereg uchwał, konsekwentnie realizowanych i pociągających wiele mniejszych działań a także kosztów Fundusze pozyskaliśmy z zeszłorocznej działalności oraz dzięki nowym akcjom

3 SKŁAD ZARZĄDU I KOMISJI REWIZYJNEJ
Ewa KOZŁOWSKA PREZES Tadeusz BROWAREK WICEPREZES Miłka HOŁOWNIA-NOWIK SKARBNIK Julita STRÓŻEWSKA ZASTĘPCA SKARBNIKA Ewa MOLENDA-STROIŃSKA SEKRETARZ Jolanta JAROSZ-HRYNIEWICZ CZŁONEK ZARZADU Monika WYRZYKOWSKA CZŁONEK ZARZĄDU PRZEPROWADZENIE ZMIAN W KRS POWIERZONO TADEUSZOWI Stanisław SZCZYCIŃSKI PRZEWODNICZĄCY Wiesława KARASEK CZŁONEK Marek IWAŃSKI CZŁONEK

4 KOMUNIKACJA www.zalesie-gorne.pl
UCHWALILIŚMY REWITALIZACJĘ ISTNIEJACEJ, MAŁO UŻYWANEJ STRONY KOMUNIKACJA - DROPBOX OD CZERWCA 2012 TELEFON STACJONARNY OD MARCA 2013 (22) Tadeusz Browarek uruchomił media i prowadzi stronę. Treści dostarczają członkowie SPZG oraz źródła zewnętrzne

5 PIERWSZE KROKI ZŁOZYLIŚMY WNIOSEK O WYMALOWANIE PRZY KOŚCIELE MIEJSC PARKINGOWYCH DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCHWALILIŚMY DATĘ PRZYGOTOWANIA JARMARKU HUBERTOWSKIEGO NA 10 CZERWCA 2012

6 SUKCES JARMARKU ŚW. HUBERTA
ZAPROSILIŚMY DO WSPÓŁPRACY WIELE ŚRODOWISK TRADYCYJNIE BIORĄCYCH W NIM UDZIAŁ KLUB SPORTOWY HUBERTUS RADA SOŁECKA KLUB KULTURY SZKOŁY; PODSTAWOWĄ, GIMNAZJUM I MUZYCZNĄ, PRZEDSZKOLA, HARCERZE, WOLONTARIUSZE KLUB SENIORA, STOWARZYSZENIE „RAZEM LEPIEJ” SŁUŻBA ZDROWIA, LOKALNE FIRMY, SAMORZĄD

7 TRADYCYJNIE LOTERIA FANTOWA
GŁÓWNA NAGRODA TABLET ORAZ MP3, SADZONKI, WYROBY SZKLANE, MASKOTKI, DŁUGOPISY, PENDRIVY, MONETY UFUNDOWANE PRZEZ PRYWATNYCH DARCZYŃCÓW I CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA loterię prowadziły Wiesia Karasek, Maria Skorowska, Jola Jarosz- Hryniewicz, Miłka Nowik Zgodnie z ustawą loterię zgłosiliśmy – dokumenty sporządzili Ewa Kozłowska i Tadeusz Browarek. Za kontakt z Urzędem Celnym i sprawozdanie odpowiadała Ewa Kozłowska KONCERTY, TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ MŁODYCH Prezes KS HUBERTUS Stanisław Szczyciński, Rada Sołecka TURNIEJ SZACHOWY Szef Klubu Kultury Andrzej Szczygielski BEZPŁATNY PARK ROZRYWKI DLA DZIECI Rada Sołecka BIEG ŚW. HUBERTA Harcerze ze Szczepu Watra REATAURACJE, KRAMY, NADLEŚNICTWO CHOJNÓW Zabrakło szkoły podstawowej i od czasu do czasu prądu.

8 NOWOŚCI ZAPROPONOWALIŚMY BEZALKOHOLOWĄ ZABAWĘ DO POPOŁUDNIA
MECZ PIŁKARSKI - KSIĘŻA KONTRA ZALESIANIE PO RAZ PIERWSZY SWOJĄ PREZENTACJĘ MIELI RADA PARAFIALNA CHÓR PARAFII ŚW. HUBERTA „ACCENTUS” BIBLIOTEKA PUBLICZNA DWIE ZALESKIE RESTAURACJE IMPALA - SAMOCHODY FILMOWE SZKOŁA TAŃCA TOWARZYSKIEGO – nauka tańca

9 DOBRODZIEJA XII JARMARKU HUBERTOWSKIEGO
DOBRODZIEJE POWOŁALIŚMY DO ŻYCIA INSTYTUCJĘ DOBRODZIEJA XII JARMARKU HUBERTOWSKIEGO List do zaleskich firm sporządzili i rozesłali pocztą tradycyjną Miłka Nowik i Tadeusz Browarek Zebrana dzięki tej akcji kwota przeznaczona została na uatrakcyjnienie wydarzenia

10 NAGRODY INDYWIDUALNE W NOWYM TURNIEJU GIER LOGICZNYCH
O PUCHAR PREZESA NAGRODY UFUNDOWALI PREZES SPZG, SKARBNIK SPZG ORAZ FIRMA GRAJDOMEK W TURNIEJU ŁUCZNICZYM NAGRODY UFUNDOWAŁ WICEPREZES SPZG

11 WNIOSKI WSZYSTKO DA SIĘ ZROBIĆ DETERMINACJA
SZEROKIE GRONO ORGANIZATORÓW POŚWIECENIE CZASU WOLNEGO i PRACA SPOŁECZNA MIŁE TOWARZYSTWO ZEBRALIŚMY SZEREG DOŚWIADCZEŃ NA NASTĘPNE LATA

12 KOZA PIERWSZY THINK TANK POWOŁANY WG „WIDZIAŁOJEJSIĘ” - EWY KOZŁOWSKIEJ 19 MAJA SFORMUŁOWAŁ WNIOSKI DOTYCZĄCE OW WISŁA ZŁOŻONE WSPÓLNIE W URZĘDZIE GMINY KLUB SPORTOWY HUBERTUS STOWARZYSZENIE RODZICÓW „TU” RADA SOŁECKA KLUB KULTURY ARCHITEKCI I URBANIŚCI ZALESCY INICJATYWA JEST ROZWOJOWA NA DWÓCH PŁASZCZYZNACH ZA NAZWĘ KOMITET ZALESKI ODPOWIEDZIALNOŚĆ PONOSI TADEUSZ BROWAREK

13 KOZA cd. NA TEJ ZASADZIE PODEJMUJEMY WSPÓŁPRACĘ ZE ZWRACAJĄCYMI SIĘ DO NAS PODMIOTAMI CZY OSOBAMI RAZEM LEPIEJ wspólne warsztaty za dotacje KLUB MONOBAJKOWCÓW –pomoc w wyszukaniu i pozyskaniu funduszy na realizację zjazdu europejskich monobajkowców STOWARZYSZENIE ZEGAR SŁONECZNY- MONITORING FUNDUSZY I KOMITET DS. GRANTÓW –rozmawiamy o współpracy

14 SIEDZIBA SPZG SALA POD KOŚCIOŁEM
SPZG WYPOŻYCZYŁO CZĘŚĆ SIEDZIBY FUNDACJI ODRODZENIE NA SWOJE SPOTKANIA ORAZ W CELACH REPREZENTACYJNYCH UMOWĄ KOSZTY

15 WNIOSKI DO BUDŻETU GMINY
AUTORSKIE EWA KOZŁOWSKA SPOTKANIA Z PIEŚNIĄ-OTRZYMALIŚMY 10 TYS. UNIWERSYTET KAŻDEGO WIEKU TYS ALBUM TWARZE ZALESIA GALERIA STADION METROPLIA – NIE MIASTO AUTORSKIE TADEUSZ BROWAREK KAMIEŃ STEPHANA REWITALIZACJA PRZEJAZD KOLEJOWY NOWINKI LUSTRA DROGOWE PLAC SPORTOWY IM . MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO WSPÓLNIE Z KS HUBERTUS – STANISŁAW SZCZYCIŃSKI INFRASTRUKTURA – PRĄD PRZYSTĄPIONO DO WYKAŃCZANIA PROJEKTU STAROSTA ZAPEWNIŁ, ŻE UŁATWI WYDANIE POZWOLEŃ, SZATNIE, MIEJSCE DLA KIBICÓW I RODZICÓW

16 WNIOSKI DO BUDŻETU GMINY
ODŚWIEŻENIE POMYSŁU I ZREALIZOWANIE FESTIWALU PIEŚNI PONUREJ NA ZIMNYCH DOŁACH - DAWNY POMYSŁ LESZKA MATECKIEGO PRZEKSZTAŁCIŁ SIĘ W FESTIWAL PIEŚNI DOŁUJĄCEJ, KTÓRY ZYSKAŁ APROBATE ŚRODOWISK ARTYSTYCZNYCH I JEST W PRZYGOTOWANIU

17 SUPERATA NASZE KSIĘGI UMOWA NA PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
ORAZ SPORZĄDZANIE ROCZNEGO BILANSU Z LICENCJONOWANYM BIUREM KSIĘGOWYM ZA WSPÓŁPRACĘ Z BIUREM ODPOWIADA MIROSŁAWA HOŁOWNIA-NOWIK

18 SPOTKANIA Z LOKALNYM SAMORZĄDEM
POWIAT DWA SPOTKANIA ZE STAROSTĄ 1.WSPARCIE PRAC NAD ZAGOSPODAROWANIEM PLACU SPORTOWEGO I BUDOWY NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY EWA KOZŁOWSKA, TADEUSZ BROWAREK I STANISŁAW SZCZYCIŃSKI 2. WSPARCIE DZIAŁAŃ RADY SOŁECKIEJ ZWIĄZANYCH Z BEZPICZEŃSTWEM DROGOWYM MIESZKAŃCÓW EWA MOLENDA-STROIŃSKA, EWA KOZŁOWSKA

19 SPOTKANIA Z LOKALNYM SAMORZĄDEM
BURMISTRZ DANIEL PUTKIEWICZ KONSULTACJE WS PLANU ZAGOSPODAROWANIA OW WISŁA EWA KOZŁOWSKA I TADEUSZ BROWAREK BURMISTRZ HONORATA KALICIŃSKA 1. OMÓIENIE NASZYCH WNIOSKÓW DO BUDŻETU EWA KOZŁOWSKA, TADEUSZ BROWAREK, STANISŁAW SZCZYCIŃSKI 2. OMÓWIENIE DOTACJI NA AKTYWIZACJE MIESZKAŃCÓW GMINY I KOLEJNYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY SPZG I STOWARZYSZENIA RAZEM LEPIEJ EWA KOZŁOWSKA

20 WSPÓŁPRACA ZALESKA KLUB SPORTOWY HUBERTUS
FUNDACJA ODRODZENIE - BALE DOBROCZYNNE KLUB KULTURY - SPOTKANIA Z PIEŚNIĄ KLUB SENIORA – SPOTKANIA W SULEJÓWKU RAZEM LEPIEJ WARSZTATY FOTO GIMNAZJUM I WOLONTARIUSZE STUDIO FURIA - WIZUALIZACJA SPZG RADNY ŁUKASZ KAMIŃSKI

21 SZEROKIE WODY JARMARK HUBERTOWSKI I SPOTKANIA Z PIEŚNIĄ
ZGŁOSILIŚMY JAKO PRZYKŁAD DOBRYCH PRAKTYK DO PRZEDSTAWIENIA W WITRYNIE PREZYDENCKIEJ

22 POZYSKIWANIE FUNDUSZY
DOBRODZIEJE JARMARKU I LOTERIA DOTACJA NA REALIZACJĘ PROJEKTU AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW GMINY PRACA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA BALE DOBROCZYNNE SKŁADKI DAROWIZNY

23 WYDATKI JARMARK HUBERTOWSKI STRONA WWW NETART BIURO KSIĘGOWE SUPERATA
SPOTKANIE Z DOBODZIEJAMI JARMARKU WARSZTATY FOTO WARSZTATY RĘKODZIELNICZE WERNISAŻ PRAC SALA W DOMU WISŁOCKICH DOFINANSOWANIE WYDANIA CHWALEBNEJ DROGI KRZYŻOWEJ WIZUALIZACJA SPZG

24 WNIOSKI NA 2012 Tadeusz Browarek Wprowadzić, do decyzji indywidualnej członków Stowarzyszenia, polecenie pobrania jako sposób opłacania składek członkowskich. Ewa Kozłowska Obok płatności gotówką wprowadzić możliwość opłacania składek przy pomocy płatności elektronicznej (internetowej). Tadeusz Browarek Ewa Kozłowska Ujawnić sprawozdanie finansowe na stronie internetowej Stowarzyszenia ♥. Ewa Kozłowska Zaktywizować młodzież do działalności w Stowarzyszeniu Przyjaciół Zalesia Górnego ♥. Mirosława Hołownia-Nowik Stowarzyszenie winno pozyskać członków wspierających w postaci osób prawnych Grzegorz Nowik Stowarzyszenie winno pełnić role integrującą wszystkie organizacje społeczne działające w Zalesiu Górnym, m.in. Szczep Harcerski "Watra„ ♥ . Autor nieznany Sprawozdania z posiedzeń Zarządu winny być jawne dla członków Stowarzyszenia i dostarczane im droga elektroniczną, jeżeli sobie tego życzą ♥. Barbara Tokarska Zarząd winien poprawić komunikację z mieszkańcami Zalesia Górnego i lepiej informować ich o działalności Stowarzyszenia, pozyskując w ten sposób nowych członków ♥ . Tadeusz Browarek Prowadzić cykliczną szeroką akcję społeczną oczyszczania Zalesia Górnego z śmieci. Autor nieznany Powrócić do zwyczaju comiesięcznych zebrań Zarządu Stowarzyszenia otwartych dla członków i kandydatów ♥ . Tadeusz Browarek Przyszły zarząd winien sporządzić i ujawnić roczny plan pracy. Barbara Tokarska Sprawdzić stan prawny i faktyczny działki u zbiegu ulic Wiekowej Sosny i Sarenki oraz jeżeli jest to możliwe, podjąć działania i jej odzyskanie dla Stowarzyszenia ♥ . Ewa Kozłowska Lepiej wykorzystać salę użyczoną przez Parafię, np. organizując Uniwersytet III wieku ♥. Tadeusz Browarek Zrewidować Statut Stowarzyszenia i dostosować go do nowych potrzeb.

25 WNIOSKI NA 2013 NIE WYKONALIŚMY
POMOC PRAWNA DLA MIESZKAŃCÓW ZALESIA GÓRNEGO –DYŻUR REKLAMY NA NASZEJ STRONIE E – KALENDARZ WERYFIKACJI STATUTU SPOTKANIE Z KS. PROBOSZCZEM w sprawach różnych

26 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ALE MAMY WIĘCEJ POMYSŁÓW PRZYGOTOWAŁA EWA KOZŁOWSKA


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 1 KWIETNIA MARCA 2013"

Podobne prezentacje


Reklamy Google