Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MECHANIK LOTNICZY PREZENTACJA ZAWODU MECHANIKA LOTNICZEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MECHANIK LOTNICZY PREZENTACJA ZAWODU MECHANIKA LOTNICZEGO."— Zapis prezentacji:

1 MECHANIK LOTNICZY PREZENTACJA ZAWODU MECHANIKA LOTNICZEGO

2 Definicja Mechanik lotniczy jest to wysokiej klasy specjalista, upoważniony do poświadczania czynności wykonywanych na samolocie, zgodnych z obowiązującymi normami europejskimi Part - 66 Mechanik lotniczy jest to wysokiej klasy specjalista, upoważniony do poświadczania czynności wykonywanych na samolocie, zgodnych z obowiązującymi normami europejskimi Part - 66

3 Kategorie mechaników Mechanik lotniczy obsługi hangarowej – wykonuje czynności techniczne na samolocie podczas przeglądów okresowych wyższego rzędu, ściśle współpracuje z technologami Mechanik lotniczy obsługi hangarowej – wykonuje czynności techniczne na samolocie podczas przeglądów okresowych wyższego rzędu, ściśle współpracuje z technologami Mechanik lotniczy obsługi liniowej – wykonuje czynności lotnicze na samolocie bezpośrednio przed lotem, ściśle współpracuje z pilotami i stewardesami Mechanik lotniczy obsługi liniowej – wykonuje czynności lotnicze na samolocie bezpośrednio przed lotem, ściśle współpracuje z pilotami i stewardesami

4 DO ZADAŃ MECHANIKA LOTNICZEGO NALEŻY: Czytanie i wykonywanie rysunków technicznych elementów konstrukcji, podzespołów i części statków powietrznych, Czytanie i opracowywanie schematów logicznych, ideowych i montażowych instalacji i podzespołów statków powietrznych, Projektowanie prostych podzespołów i części oraz projektowanie procesów regeneracyjnych podzespołów i części statków powietrznych, Wykonywanie i dokumentowanie planowej obsługi technicznej statków powietrznych, ich instalacji i podzespołów zgodnie z obowiązującą w tym zakresie dokumentacją techniczną, Wykonywanie i dokumentowanie modyfikacji i napraw statków powietrznych zgodnie z obowiązującą w tym zakresie dokumentacją techniczną, Projektowanie i realizowanie procesów poszukiwania niesprawności w instalacjach statków powietrznych z wykorzystaniem dokumentacji technicznej przeznaczonej o tego celu oraz dokumentowanie tych procesów, Prawidłowe rozpoznawanie oraz montaż i demontaż podzespołów i części statków powietrznych z wykorzystaniem dokumentacji technicznej przeznaczonej do tego celu oraz dokumentowanie tych procesów,

5 zadania mechanika - ciąg dalszy posługiwanie się właściwymi narzędziami i sprzętem naziemnej obsługi statków powietrznych i ocena ich przydatności do użytkowania, organizowanie i nadzorowanie przebiegu procesów obsługowych ze szczególnym uwzględnieniem stosowania właściwej dokumentacji technologicznej i wykonawczej, materiałów, narzędzi i aparatury diagnostycznej oraz parametrów technicznych procesów, samodzielne opracowywanie prostej dokumentacji technicznej i planistycznej procesów obsługowo-naprawczych statków powietrznych i ich podzespołów, organizowanie stanowiska pracy w zakresie przygotowania odpowiednich narzędzi i środków transportu oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracy, prowadzenie racjonalnej gospodarki materiałami eksploatacyjnymi i częściami zamiennymi, uczestniczenie w przygotowaniach statków powietrznych do wykonywania i poświadczania obsługi technicznej, kontrolowanie przestrzeganie przepisów prawa lotniczego,

6 ŚRODOWISKO PRACY MECHANIKA LOTNICZEGO Mechanik lotniczy wykonuje swą pracę na terenie lotniska i przyległych do niego hangarów. Pracuje zwykle od ośmiu do dwunastu godzin w dzień jak i w nocy, w niedziele oraz dni wolne od pracy. Swoje czynności na samolocie wykonuje zazwyczaj samodzielnie lub w zespole dwuosobowym. Często narażony jest na wiele niebezpieczeństw podczas obsługi samolotu, dlatego ważnym jest by podczas wykonywania obowiązków przestrzegał przepisów prawa, oraz zaleceń eksploatacyjnych producenta samolotu. Mechanik lotniczy wykonuje swą pracę na terenie lotniska i przyległych do niego hangarów. Pracuje zwykle od ośmiu do dwunastu godzin w dzień jak i w nocy, w niedziele oraz dni wolne od pracy. Swoje czynności na samolocie wykonuje zazwyczaj samodzielnie lub w zespole dwuosobowym. Często narażony jest na wiele niebezpieczeństw podczas obsługi samolotu, dlatego ważnym jest by podczas wykonywania obowiązków przestrzegał przepisów prawa, oraz zaleceń eksploatacyjnych producenta samolotu.

7 KANDYDAT NA MECHANIKA LOTNICZEGO POWINIEN: spełnić warunki zdrowotne określone przez Państwową Komisję Lotniczo Lekarską spełnić warunki zdrowotne określone przez Państwową Komisję Lotniczo Lekarską być zrównoważony być zrównoważony umieć współdziałać i pracować w zespole umieć współdziałać i pracować w zespole umieć się podporządkować umieć się podporządkować cechować się umiejętnością nawiązywania kontaktów z ludźmi cechować się umiejętnością nawiązywania kontaktów z ludźmi umieć podejmować szybkie i trafne decyzje umieć podejmować szybkie i trafne decyzje posiadać zdolność przekonywania do swoich racji posiadać zdolność przekonywania do swoich racji być skoncentrowany i odporny na stres być skoncentrowany i odporny na stres posiadać prawo jazdy kategorii B posiadać prawo jazdy kategorii B

8 WYMAGANIA PSYCHO - FIZYCZNE WŁAŚCIWE DLA ZAWODU MECHANIKA LOTNICZEGO Zainteresowania techniczne, w szczególności w zakresie lotnictwa Zdyscyplinowanie, odpowiedzialność, gotowość do bezkonfliktowego współżycia i współpracy w środowisku pracy Gotowość do wykonywania zadań trudnych, opanowanie, nieuleganie frustracji i panice Systematyczność w pracy i zdobywaniu wiedzy Zdolność przewidywania skutków podjętych i zaniechanych działań Samodzielność Koncentracja, podzielność uwagi, spostrzegawczość Dobra koordynacja wzrokowo – ruchowa i słuchowo - ruchowa Świadomość istniejących zagrożeń dla ludzi i sprzętu w środowisku pracy Odporność na trudne warunki środowiska pracy Kultura osobista Zdolności manualne Nieuleganie nałogom i uzależnieniom

9 PRZECIWSKAZANIA DO WYKONYWANIA ZAWODU MECHANIKA LOTNICZEGO Wady kręgosłupa Wady kręgosłupa Płaskostopie Płaskostopie Wady serca, przewlekłe choroby układu krążenia Wady serca, przewlekłe choroby układu krążenia Wady wzroku i słuchu Wady wzroku i słuchu Zaburzenia w układzie nerwowym Zaburzenia w układzie nerwowym Przewlekłe zmiany chorobowe skóry Przewlekłe zmiany chorobowe skóry Podatność na stres Podatność na stres Brak predyspozycji psycho – fizycznych Brak predyspozycji psycho – fizycznych

10 NA MECHANIKA LOTNICZEGO CZEKAJĄ zakłady projektowe i produkcyjne przemysłu lotniczego w których znajdzie pracę: a) bezpośrednio przy produkcji lub remoncie podzespołów lotniczych, b) przy opracowaniach konstrukcyjnych i technologicznych płatowca, zespołów napędowych i ich podzespołów lub przy ich regeneracji i naprawach, c) przy obsłudze stanowisk pomiarowych i badawczych, d) przy projektowaniu narzędzi oraz opracowywaniu dokumentacji dla nich, e) w służbach planistycznych i zaopatrzeniowych;

11 NA MECHANIKA LOTNICZEGO OCZEKUJĄ RÓWNIEŻ: służby techniczne lotnictwa wojskowego oraz organizacji obsługowych lotnictwa cywilnego w których znajdzie pracę: a) przy bezpośredniej obsłudze i naprawach sprzętu lotniczego jako wykonawca lub licencjonowany personel poświadczający kategorii A, B1, B2, lub C b) przy opracowaniach konstrukcyjnych i technologicznych napraw płatowca oraz podzespołów statków powietrznych, c) przy obsłudze i naprawach narzędzi i wyposażenia, d) przy obsłudze dokumentacji technicznej, e) w służbach zapewnienia jakości, f) w służbach planistycznych i zaopatrzeniowych. Ponadto mechanik lotniczy może samodzielnie wykonywać powierzone mu zadania, wspomagać pracę inżynierów, a w bezpośredniej produkcji, obsłudze i remoncie także nadzorować pracę personelu pomocniczego.

12 INFORMACJE Z RYNKU PRACY Na dzień dzisiejszy istnieje duże zapotrzebowanie na mechaników lotniczych z uprawnieniami poświadczającymi w kraju jak i za granicą. Choć w kraju zawód ten jest niedoceniany przez pracodawców, tym niemniej należy przypuszczać, że w najbliższej przyszłości zmienią oni zdanie. Przysłuży się do tego wysoka migracja personelu poświadczającego i pomocniczego. Będzie ona trwała do czasu, wyrównania dysproporcji zarobkowych pomiędzy pracującymi w kraju oraz ich kolegami za granicą. Na dzień dzisiejszy istnieje duże zapotrzebowanie na mechaników lotniczych z uprawnieniami poświadczającymi w kraju jak i za granicą. Choć w kraju zawód ten jest niedoceniany przez pracodawców, tym niemniej należy przypuszczać, że w najbliższej przyszłości zmienią oni zdanie. Przysłuży się do tego wysoka migracja personelu poświadczającego i pomocniczego. Będzie ona trwała do czasu, wyrównania dysproporcji zarobkowych pomiędzy pracującymi w kraju oraz ich kolegami za granicą.

13 MOŻLIWOŚCI ZDOBYCIA ZAWODU MECHANIKA LOTNICZEGO Technika lotnicze Technika lotnicze Licea lotnicze Licea lotnicze Szkoły Wyższe z wydziałami lotniczymi Szkoły Wyższe z wydziałami lotniczymi

14 WYKAZ WYBRANYCH SZKÓŁ KSZTAŁCĄCYCH TECHNIKÓW MECHANIKÓW LOTNICZYCH Europejskie Technikum Lotnicze – Warszawa ul. Gładka 16 tel. 022 8460942 www.narwik.vdl.pl Europejskie Technikum Lotnicze – Warszawa ul. Gładka 16 tel. 022 8460942 www.narwik.vdl.pl www.narwik.vdl.pl Europejskie Technikum Lotnicze – Powodowo Wolsztyn tel.068 3843675 www.technikumlotnicze.pl Europejskie Technikum Lotnicze – Powodowo Wolsztyn tel.068 3843675 www.technikumlotnicze.pl www.technikumlotnicze.pl Europejskie Szkoły Lotnicze SIMP – Warszawa ul. Świętojerska 9 tel.022 6359487 www.techlot-simp.pl Europejskie Szkoły Lotnicze SIMP – Warszawa ul. Świętojerska 9 tel.022 6359487 www.techlot-simp.plwww.techlot-simp.pl Liceum Lotnicze w Dęblinie – Dęblin 3 lotnisko ul. II Pułku Kraków 5 tel. 081 5519702 www.LOTNIK.COM Liceum Lotnicze w Dęblinie – Dęblin 3 lotnisko ul. II Pułku Kraków 5 tel. 081 5519702 www.LOTNIK.COMwww.LOTNIK.COM Liceum Lotnicze w Zielonej Górze – Zielona Góra ul. Szosa Kisielińska 18 tel. 068 3271326 www.lo4.zgora.pl Liceum Lotnicze w Zielonej Górze – Zielona Góra ul. Szosa Kisielińska 18 tel. 068 3271326 www.lo4.zgora.pl Zespół Szkół Mechanicznych w Bydgoszczy – Bydgoszcz Zespół Szkół Mechanicznych w Bydgoszczy – Bydgoszcz ul. Św. Trójcy 37 tel. 052 3791261 www.zsm1bydgoszcz.pl ul. Św. Trójcy 37 tel. 052 3791261 www.zsm1bydgoszcz.pl Zespół Szkół Elektroniczno - Telekomunikacyjnych w Lesznie – Leszno ul. Kilińskiego 9 tel. 065 5205905 www.zset.leszno.ids.pl Zespół Szkół Elektroniczno - Telekomunikacyjnych w Lesznie – Leszno ul. Kilińskiego 9 tel. 065 5205905 www.zset.leszno.ids.plwww.zset.leszno.ids.pl PREZENTACJĘ OPRACOWANO PRZY WYKORZYSTANIU PODSTAW PROGRAMOWYCH KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK PREZENTACJĘ OPRACOWANO PRZY WYKORZYSTANIU PODSTAW PROGRAMOWYCH KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK LOTNICZY MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEI I SPORTU MECHANIK LOTNICZY MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEI I SPORTU


Pobierz ppt "MECHANIK LOTNICZY PREZENTACJA ZAWODU MECHANIKA LOTNICZEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google