Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PREZENTACJA ZAWODU MECHANIKA LOTNICZEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PREZENTACJA ZAWODU MECHANIKA LOTNICZEGO"— Zapis prezentacji:

1 PREZENTACJA ZAWODU MECHANIKA LOTNICZEGO
MECHANIK LOTNICZY DEFINICJA MECHANIKA LOTNICZEGO – wysokiej klasy specjalista upoważniony do poświadczania czynności wykonanych na samolocie zgodnych z obowiązującymi normami europejskimi. PREZENTACJA ZAWODU MECHANIKA LOTNICZEGO

2 Definicja Mechanik lotniczy jest to wysokiej klasy specjalista, upoważniony do poświadczania czynności wykonywanych na samolocie, zgodnych z obowiązującymi normami europejskimi Part - 66

3 Kategorie mechaników Mechanik lotniczy obsługi hangarowej –wykonuje czynności techniczne na samolocie podczas przeglądów okresowych wyższego rzędu, ściśle współpracuje z technologami Mechanik lotniczy obsługi liniowej –wykonuje czynności lotnicze na samolocie bezpośrednio przed lotem, ściśle współpracuje z pilotami i stewardesami

4 DO ZADAŃ MECHANIKA LOTNICZEGO NALEŻY:
Czytanie i wykonywanie rysunków technicznych elementów konstrukcji, podzespołów i części statków powietrznych, Czytanie i opracowywanie schematów logicznych, ideowych i montażowych instalacji i podzespołów statków powietrznych, Projektowanie prostych podzespołów i części oraz projektowanie procesów regeneracyjnych podzespołów i części statków powietrznych, Wykonywanie i dokumentowanie planowej obsługi technicznej statków powietrznych, ich instalacji i podzespołów zgodnie z obowiązującą w tym zakresie dokumentacją techniczną, Wykonywanie i dokumentowanie modyfikacji i napraw statków powietrznych zgodnie z obowiązującą w tym zakresie dokumentacją techniczną, Projektowanie i realizowanie procesów poszukiwania niesprawności w instalacjach statków powietrznych z wykorzystaniem dokumentacji technicznej przeznaczonej o tego celu oraz dokumentowanie tych procesów, Prawidłowe rozpoznawanie oraz montaż i demontaż podzespołów i części statków powietrznych z wykorzystaniem dokumentacji technicznej przeznaczonej do tego celu oraz dokumentowanie tych procesów,

5 zadania mechanika - ciąg dalszy
posługiwanie się właściwymi narzędziami i sprzętem naziemnej obsługi statków powietrznych i ocena ich przydatności do użytkowania, organizowanie i nadzorowanie przebiegu procesów obsługowych ze szczególnym uwzględnieniem stosowania właściwej dokumentacji technologicznej i wykonawczej, materiałów, narzędzi i aparatury diagnostycznej oraz parametrów technicznych procesów, samodzielne opracowywanie prostej dokumentacji technicznej i planistycznej procesów obsługowo-naprawczych statków powietrznych i ich podzespołów, organizowanie stanowiska pracy w zakresie przygotowania odpowiednich narzędzi i środków transportu oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracy, prowadzenie racjonalnej gospodarki materiałami eksploatacyjnymi i częściami zamiennymi, uczestniczenie w przygotowaniach statków powietrznych do wykonywania i poświadczania obsługi technicznej, kontrolowanie przestrzeganie przepisów prawa lotniczego,

6 ŚRODOWISKO PRACY MECHANIKA LOTNICZEGO
Mechanik lotniczy wykonuje swą pracę na terenie lotniska i przyległych do niego hangarów. Pracuje zwykle od ośmiu do dwunastu godzin w dzień jak i w nocy, w niedziele oraz dni wolne od pracy. Swoje czynności na samolocie wykonuje zazwyczaj samodzielnie lub w zespole dwuosobowym. Często narażony jest na wiele niebezpieczeństw podczas obsługi samolotu, dlatego ważnym jest by podczas wykonywania obowiązków przestrzegał przepisów prawa, oraz zaleceń eksploatacyjnych producenta samolotu.

7 KANDYDAT NA MECHANIKA LOTNICZEGO POWINIEN:
spełnić warunki zdrowotne określone przez Państwową Komisję Lotniczo Lekarską być zrównoważony umieć współdziałać i pracować w zespole umieć się podporządkować cechować się umiejętnością nawiązywania kontaktów z ludźmi umieć podejmować szybkie i trafne decyzje posiadać zdolność przekonywania do swoich racji być skoncentrowany i odporny na stres posiadać prawo jazdy kategorii B

8 WYMAGANIA PSYCHO - FIZYCZNE WŁAŚCIWE DLA ZAWODU MECHANIKA LOTNICZEGO
Zainteresowania techniczne, w szczególności w zakresie lotnictwa Zdyscyplinowanie, odpowiedzialność, gotowość do bezkonfliktowego współżycia i współpracy w środowisku pracy Gotowość do wykonywania zadań trudnych, opanowanie, nieuleganie frustracji i panice Systematyczność w pracy i zdobywaniu wiedzy Zdolność przewidywania skutków podjętych i zaniechanych działań Samodzielność Koncentracja, podzielność uwagi, spostrzegawczość Dobra koordynacja wzrokowo – ruchowa i słuchowo - ruchowa Świadomość istniejących zagrożeń dla ludzi i sprzętu w środowisku pracy Odporność na trudne warunki środowiska pracy Kultura osobista Zdolności manualne Nieuleganie nałogom i uzależnieniom

9 PRZECIWSKAZANIA DO WYKONYWANIA ZAWODU MECHANIKA LOTNICZEGO
Wady kręgosłupa Płaskostopie Wady serca, przewlekłe choroby układu krążenia Wady wzroku i słuchu Zaburzenia w układzie nerwowym Przewlekłe zmiany chorobowe skóry Podatność na stres Brak predyspozycji psycho – fizycznych

10 NA MECHANIKA LOTNICZEGO CZEKAJĄ
zakłady projektowe i produkcyjne przemysłu lotniczego w których znajdzie pracę: a) bezpośrednio przy produkcji lub remoncie podzespołów lotniczych, b) przy opracowaniach konstrukcyjnych i technologicznych płatowca, zespołów napędowych i ich podzespołów lub przy ich regeneracji i naprawach, c) przy obsłudze stanowisk pomiarowych i badawczych, d) przy projektowaniu narzędzi oraz opracowywaniu dokumentacji dla nich, e) w służbach planistycznych i zaopatrzeniowych;

11 NA MECHANIKA LOTNICZEGO OCZEKUJĄ RÓWNIEŻ:
służby techniczne lotnictwa wojskowego oraz organizacji obsługowych lotnictwa cywilnego w których znajdzie pracę: a) przy bezpośredniej obsłudze i naprawach sprzętu lotniczego jako wykonawca lub licencjonowany personel poświadczający kategorii A, B1, B2, lub C b) przy opracowaniach konstrukcyjnych i technologicznych napraw płatowca oraz podzespołów statków powietrznych, c) przy obsłudze i naprawach narzędzi i wyposażenia, d) przy obsłudze dokumentacji technicznej, e) w służbach zapewnienia jakości, f) w służbach planistycznych i zaopatrzeniowych. Ponadto mechanik lotniczy może samodzielnie wykonywać powierzone mu zadania, wspomagać pracę inżynierów, a w bezpośredniej produkcji, obsłudze i remoncie także nadzorować pracę personelu pomocniczego.

12 INFORMACJE Z RYNKU PRACY
Na dzień dzisiejszy istnieje duże zapotrzebowanie na mechaników lotniczych z uprawnieniami poświadczającymi w kraju jak i za granicą. Choć w kraju zawód ten jest niedoceniany przez pracodawców, tym niemniej należy przypuszczać, że w najbliższej przyszłości zmienią oni zdanie. Przysłuży się do tego wysoka migracja personelu poświadczającego i pomocniczego. Będzie ona trwała do czasu, wyrównania dysproporcji zarobkowych pomiędzy pracującymi w kraju oraz ich kolegami za granicą.

13 MOŻLIWOŚCI ZDOBYCIA ZAWODU MECHANIKA LOTNICZEGO
Technika lotnicze Licea lotnicze Szkoły Wyższe z wydziałami lotniczymi

14 WYKAZ WYBRANYCH SZKÓŁ KSZTAŁCĄCYCH TECHNIKÓW MECHANIKÓW LOTNICZYCH
Europejskie Technikum Lotnicze – Warszawa ul. Gładka 16 tel Europejskie Technikum Lotnicze – Powodowo Wolsztyn tel Europejskie Szkoły Lotnicze SIMP – Warszawa ul. Świętojerska 9 tel Liceum Lotnicze w Dęblinie – Dęblin 3 lotnisko ul. II Pułku Kraków 5 tel Liceum Lotnicze w Zielonej Górze – Zielona Góra ul. Szosa Kisielińska 18 tel Zespół Szkół Mechanicznych w Bydgoszczy – Bydgoszcz ul. Św. Trójcy 37 tel Zespół Szkół Elektroniczno - Telekomunikacyjnych w Lesznie – Leszno ul. Kilińskiego 9 tel PREZENTACJĘ OPRACOWANO PRZY WYKORZYSTANIU PODSTAW PROGRAMOWYCH KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK LOTNICZY MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEI I SPORTU


Pobierz ppt "PREZENTACJA ZAWODU MECHANIKA LOTNICZEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google